Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 20 października | Rok X | nr 42 (453) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

W Chałupkach otwarto

DOKOŃCZENIE NA STR. 9

wieżę widokową Krzyżanowice » Na wieżę i wiatę spoczynkową gminie Krzyżanowice udało się pozyskać wsparcie unijne w wysokości 85 proc. poniesionych kosztów. Wieża ma ponad 27 metrów wysokości, a na jej szczyt prowadzi 114 stalowych schodów. Pięknie stąd widać Meandry Odry i okolicę. REKLAMA

REKLAMA


»2

Aktualności

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

LIDERZY INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH

Jak wypadły nasze samorządy? Region » Kleszczów, Krynica Morska, Jarocin, Gliwice, Toruń, powiat przasnyski i woj. warmińsko-mazurskie to laureaci kolejnej edycji rankingu inwestycyjnego „Wspólnoty”. Sprawdź w rankingu pozycje naszych raciborskich samorządów i oceń jak wypadliśmy na tle sąsiadów.

Na starej fotografii Na zdjęciu archiwalnym pomnik Germanii i armaty zdobytej na Francuzach w wojnie 1870-1871, eksponowane na skwerze przy obecnych ulicach Wojska Polskiego i Karola Miarki.

Tanio już było Kłopoty miejskich urzędników ze znalezieniem wykonawcy przebudowy ogródka Jordanowskiego przy Stalmacha w cenie z kosztorysu nie są wcale zaskoczeniem. Miasto zarezerwowało na ten cel niecałe 2 mln zł, a najtańszy wykonawca zażądał w przetargu 2,84 mln zł. Czy w kolejnych przetargach będzie taniej? Nie sądzę. Wystarczy obserwować zjawiska na polskim rynku, by się zorientować, że przed samorządami staje dziś nowe wyzwanie. Rynek pracownika, a przez to rosnące pensje, rosnące ceny i w konsekwencji inflacja powodują, że firmy budowlane, nastawione przecież na zysk a nie działalność charytatywną, nie mogą już oferować takich stawek, jak jeszcze rok temu. Za rynkiem nie nadążają urzędnicze kalkulacje. Różnice, jak widać, sięgają już 800 tys. zł, czyli ponad 40 proc. w stosunku do OGŁOSZENIE

założonych kosztów. W 2020 r. skończy się unijna perspektywa, a to oznacza brak unijnych dotacji. Wniosek? Lokalni politycy powinni przestać obiecywać cuda wianki, bo coraz trudniej będzie je spełnić. W samorządowej kasie trzeba dziś liczyć nie tylko każdy grosz, ale również realnie ocenić jego siłę nabywczą, tym bardziej, że nasze miasto zaciąga aktualnie kolejny kredyt na pokrycie deficytu, a baza podatkowa, czyli liczba podatników z roku na rok się kurczy. W hierarchii potrzeb musimy ustalić, co jest istotne, a co może poczekać. Nie mam nic przeciwko pięknemu parkowi zabaw przy MDK, ale trzeba też zadać pytanie, skąd wziąć brakujące 800 tys. zł na tę inwestycję. Zrealizować ją kosztem czego? Dróg, oświaty, sportu, kultury? To trudne pytania, bo nie ma odpowiedzi, która

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ INFORMUJE,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

898/244 k.m.3 obręb Racibórz– ul. 1 Maja Gruntowe 817/100 k.m.3 obręb Racibórz – ul. 1 Maja 895/100 k.m.3 obręb Racibórz – ul. 1 Maja

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68.

Poziom inwestycji samorządowych od kilku lat jest niższy od oczekiwanego. – Rekordowy pod tym względem był rok 2010. Od tego czasu notujemy spadki, z jednorazowym odbiciem w 2014 r. Ale rok 2016 był wyjątkowo niedobry, wielkość budżetowych wydatków majątkowych spadła do najniższego poziomu od 2005 r. – zauważa prof. Paweł Swianiewicz, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, we wstępie do rankingu. Mimo to wiele samorządów naprawdę dobrze radzi sobie z wyzwaniami inwestycyjnymi. W kilku kategoriach (miasta małe, miasta powiatowe, powiaty) liderzy wprawdzie zmienili się w porównaniu z zestawieniem ubiegłorocznym, ale pozycję liderów utrzymały m.in. Kleszczów, Gliwice, Toruń i woj. warmińsko-mazurskie. W jaki sposób tworzymy ranking? Bierzemy pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów z ostatnich trzech

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

zadowoli wszystkich. Wszędzie są duże potrzeby. Jeśli przyjrzeć się samorządowym wydatkom, można sporo zaoszczędzić albo inaczej zdefiniować priorytety. Można pewne zadania realizować w większej skali, wspólnie z ościennymi gminami. Można szukać nowych rozwiązań w sferze zarządzania personelem albo wprost tworzyć silne, mobilne komórki, które obejmą działaniem więcej niż jedną gminę. Polska się rozwija, rosną wynagrodzenia i oczekiwania, ale to wymaga dostosowania samorządu do obserwowanych zjawisk. A te zjawiska, moim zdaniem, wymagają większej integracji gmin Raciborszczyzny. Bez niej coraz trudniej będzie o sukces. Na pewno też będzie drożej.

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

lat w przeliczeniu na mieszkańca. Tegoroczny ranking bazuje na danych z lat 2014-2016. Od kilkunastu lat przy okazji budowania rankingu inwestycji samorządowych uzupełniamy ogólnodostępne dane budżetowe ankietami dotyczącymi wydatków spółek komunalnych (dot. kat.: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu i miasta powiatowe). W ubiegłym roku zmieniono nieco zasady rankingu. Wcześniej skupialiśmy się na inwestycjach w infrastrukturę techniczną (transport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna). Od zeszłego roku bierzemy pod uwagę całość wydatków majątkowych.

ƒƒ 228 (176), głubczycki, opolskie, 89,25.

Miasta powiatowe

ƒƒ 57 (82), Kędzierzyn-Koźle, opolskie, 647,80, ƒƒ 104 (139), Wodzisław Śląski, śląskie, 522,53, ƒƒ 150 (122), Racibórz, śląskie 436,72, ƒƒ 238 (253), Głubczyce, opolskie, 241,51.

Miasta inne

ƒƒ 154 (184), Radlin, śląskie, 629,55, ƒƒ 337 (352), Krzanowice, śląskie, 406,91, ƒƒ 366 (477), Pszów, śląskie, 378,06, ƒƒ 424 (373), Rydułtowy, śląskie, 326,58, ƒƒ 520 (545), Kuźnia RaciborRanking (kolejno: miejsce 2014-2016, ska, śląskie, 242,38. 2013-2015 oraz na końcu średnie wydatki inwestycyjne per Gminy wiejskie capita 2013–2015) ƒƒ 158 (158), Kornowac, śląskie, ƒƒ 26 (32) Rybnik, śląskie, 871,05 923,77, ƒƒ 203 (40), Pietrowice Wielkie, (miasto i powiat grodzki) śląskie, 857,50, ƒƒ 280 (394), Krzyżanowice, śląPowiaty ziemskie ƒƒ 86 (51), kędzierzyńsko-koskie, 761,95, ƒƒ 484 (622), Rudnik, śląskie, zielski, opolskie, 154,33, ƒƒ 161 (198), rybnicki, śląskie, 619,17, ƒƒ 1049 (1279), Nędza, śląskie, 119,61, ƒƒ 182 (158), raciborski, śląskie, 379,24. 112,28, ƒƒ 216 (225), wodzisławski, śląskie, 96,52, opr. (w)

Racibórz wspiera MŚP Region » Podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbyła się VII edycja Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. W tym roku tytuł „Samorząd, który wspiera MŚP” otrzymało Miasto Racibórz, a statuetkę Lidera, który wspiera MŚP odebrał Prezydent Miasta Racibórz. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 19 października o godz. 14.00 podczas Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego odbywającej się w ramach VII

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Monika Jureczko – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.jureczko@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

EK MŚP. Celem programu jest promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora. Znalezienie się w gronie Laureatów Programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku Urzędu w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP.

Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane działania w zakresie wspierania MŚP są skuteczne i mają charakter trwały. Przypominamy, że Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw miał miejsce w Katowicach w dniach od 18 do 20 października. UM Racibórz

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

TROJE DZIECI POD OPIEKĄ

pijanych rodziców

PREMIERA JUŻ 26 PAŹDZIERNIKA

Rydułtowy » Mundurowi z komisariatu w Rydułtowach interweniowali 16 października w związku ze zgłoszeniem o pijanych rodzicach mających sprawować opiekę nad trójką dzieci. W poniedziałek 16 października około 18.30 mundurowi pojechali na ulicę Ligonia w Rydułtowach, gdzie zgłoszono interwencję domową. Po dotarciu na miejsce nie stwierdzono, aby

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

doszło do jakiejś awantury, ale od lokatorów wyczuwalna była woń alkoholu. W domu zastano 44-latka oraz jego 42-letnią żonę oraz trójkę ich dzieci w wieku 11 i 12 lat. Rodziców przebadano na zawartość alkoholu. Ojciec miał w organizmie ponad 2,5 promila a matka 2 promile. Oboje przyznali się, że wypili po 3 piwa. O zaistniałej sytuacji powiadomiono kuratora zawodowego oraz sąd rodzinny. Z uwagi na

brak możliwości zabezpieczenia dzieci przez rodzinę, małoletni zostali odwiezieni do placówki interwencyjnej w Rybniku. Policjanci będą teraz sprawdzać czy dorośli swoim zachowaniem mogli narazić swoje pociechy na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. O losie nieodpowiedzialnych rodziców i ich dzieci zdecyduje sąd rodzinny.

Pietrowice Wielkie » Do zdarzenia doszło w niedzielę, 15 października, o godz. 1.35 na drodze wojewódzkiej 416 Racibórz-Pietrowice Wielkie na wysokości Żerdzin. Jedna osoba zginęła na miejscu, dwie zostały ranne.

źródło zdjęć fb OSP Pietrowice Wielkie

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

Racibórz » Z kamerą po Brzeziu znanym i nieznanym to kilkudziesięciominutowy film dokumentalny, zrealizowany z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Raciborzu-Brzeziu. Film powstał w ramach inicjatywy mieszkańców Brzezia realizowanej wspólnie z Raciborskim Centrum Kultury w projekcie „Raciborskie Dzielnice Kultury”.

Młodzi ludzie pod kierunkiem Joanny Kwiatkowskiej-Starzyk oraz Adriana Szczypińskiego przez cztery tygodnie poznawali historię swej dzielnicy, uczyli się zasad pracy przed kamerą oraz zagrali przewodników po swojej małej ojczyźnie. W filmie wystąpili: KPP Wodzisław Śląski Kasia Fiołka, Oliwia Klimaszka, Karolina Kowol, Karolina

Śmiertelny wypadek na DW 416

Jadący w stronę Pietrowic Wielkich samochód osobowy renault megane z Opolszczyzny z nieustalonych przyczyn uderzył w drzewo przy przystanku, w wyniku czego śmierć na miejscu poniósł 18-letni mężczyzna. Dwie osoby zostały ranne.

Powstaje film o Brzeziu

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Krakowczyk, Iza Lenort, Kinga Mrzyglod, Agata Pater, Karolina Skwarecka, Zuzia Szpilka, Bartek Gieda, Paweł Kosiorowski i Oskar Kwiatkowski. Szczególnym zadaniem realizowanego projektu była międzypokoleniowa integracja młodzieży szkolnej z dorosłymi osobami związanymi z Brzeziem. Uczniowie przeprowadzili wywiady dotyczące sześciu charakterystycznych obiektów dzielnicy. W filmie zobaczymy krótkie historie kościoła parafialnego, s. Marii Dulcissimy z klasztoru Sióstr Maryi Niepokalanej, legendy i podania o wzgórzu Lip-

ki, dzieje pomnika Josepha von Eichendorffa w Brzeziu oraz wspomnienia o nieistniejących już obiektach na Widoku i tzw. wzgórzu Bismarck. Uroczysta premiera filmu odbędzie się w Kinie Przemko (DK Strzecha ul. Londzina 38), 26 października 2017 r. o godz.19.00. Wstęp wolny. Projekt „Raciborskie Dzielnice Kultury” dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. RCK

Trzech wodzisławian z narkotykami Wodzisław Śląski » W ręce wodzisławskich stróżów prawa wpadli trzej mieszkańcy Wodzisławia, przy których zabezpieczono ponad 60 działek narkotycznego suszu. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Grozi im kara do 10 lat więzienia. 13 października w Wodzisła- li pojazd marki VW Lupo, któwiu Śl. na ul. Rybnickiej kry- rym zgodnie z pozyskanymi inminalni zatrzymali do kontro- formacjami mieli się poruszać mężczyźni posiadający narkotyki. Podczas kontroli stróże prawa ujawnili u trzech mieszkańców więcej informacji Wodzisławia narkotyki w postana ten temat ci zielonego suszu. Przy 17-latznajdziesz tutaj: ku policjanci znaleźli marihuanę, z której można przygotować okoREKLAMA

ło 40 działek dilerskich. U jego 18-letnich kolegów również konopie w ilości 5 i 2 gramów. Wszyscy zostali pouczeni o przyczynach zatrzymania. Śledczy będą wyjaśniać teraz czy zabezpieczone narkotyki miały trafić na czarny rynek oraz kto miał być ich odbiorcą. KPP Wodzisław Śląski


Aktualności

»4

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Emeryci ZNP świętowali Dzień Edukacji Narodowej Racibórz » 17 października nauczyciele zrzeszeni w ZNP obchodzili w restauracji Raciborska Dzień Edukacji Narodowej. Spotkanie to było okazją do podziękowań, przekazania listów gratulacyjnych oraz upamiętnienia zmarłych członków ZNP. Spotkanie odbyło się 17.10 w samo południe. Teresa Ćwik, prezes raciborskiego oddziału ZNP, podziękowała zebranym za wiele lat działalności w ZNP oraz życzyła zdrowia i satysfakcji z godnie przepracowanych lat. W czasie części oficjalnej wręczono listy gratulacyjne. Ordery w związku z jubileuszem 50-lecia przynależności do Związku odebrały: Maria Jeziorowska, Aleksandra Orłowska,

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Marta Pietrzak oraz Bogusława Senczyna. Podziękowania za 55 lat działalności w ZNP odebrali z kolei: Maria Korczyńska, Zdzisława Zaleska oraz Antoni Zygadło. Odznaczono także osoby o stażu wynoszącym 60 lat. Byli to: Walentyna Hnatyszyn oraz Krystyna Strojna. Uhonorowano również sześć osób ze stażem wynoszącym 65 lat. Odznaczenia otrzymali: Stanisława Ber, Bronisława Huppert, Cecylia Jaworowska, Małgorzata Malcharek, Maria Nowosielska oraz Krystyna Wegner. Wtorkowe spotkanie było również okazją do upamiętnienia członków ZNP zmarłych w trakcie ostatniego roku.

Chwilą ciszy uczczono: Edwar- łek, 16 października, Janinę da Szota, Mariana Zelka, Elż- Kałużną. bietę Konieczną, Michała PuGrzegorz Piszczan dło oraz zmarłą w poniedzia-

Ekonomik z nowym patronem i odznaką Wodzisław Śląski » Uroczysta msza święta w kościele pw. WNMP w Wodzisławiu Śląskim, jubileuszowa akademia z wielkim tortem, a także odznaczenie nowego sztandaru szkoły odznaką zainaugurowały w piątek, 13 października obchody jubileuszu półwiecza Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. połączone z tegorocznymi powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Najpierw uczniowie i nauczyciele w uroczystym pochodzie udali się do kościoła pw. WNMP, gdzie ks. prałat Bogusław Płonka odprawił mszę świętą, a także poświęcił sztandar ZSE, którego patronem została Komisja Edukacji Narodowej. Później zebrani przenieśli się do budynku szkoły. W trakcie uroczystości głos zabrał starosta Serwotka,

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

który w przemówieniu podkreślał dumę z powiatowej oświaty. Następnie wręczono nagrody zasłużonym pedagogom z całego powiatu, ponadto Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej uhonorowani zostali: Maria Lach (dyrektor ZSE) oraz Czesław Pieczka (dyrektor ZST). Z kolei Piotr Skowronek otrzymał Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty. Drugą część akademii rozpoczął utwór muzyczny w wykonaniu absolwentów Ekonomika, nie zabrakło przemówień, podziękowań i gratulacji. Podczas uroczystości dyrektor Ma-

Szkoła w Lubomi świętowała 50-lecie! Lubomia » W sobotnie popołudnie 14 października lubomska szkoła obchodziła nie tylko Dzień Edukacji Narodowej, ale także jubileusz 50-lecia istnienia.

Najpierw msza święta dziękczynna w kościele parafialnym, później przemarsz z orkiestrą do budynku szkoły, gdzie zaczęła się druga część uroczystości. Było wystąpienie dyrektor szkoły Bogumiły Godoj, nie zabrakło życzeń, gratulacji i podziękowań

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

ze strony władz. W trakcie obchodów święta 50-lecia lubomskiej szkoły wystąpił chór Lutnia, który niesamowicie wzbogacił całą oprawę uroczystości. Były występy uczniów i absolwentów szkoły oraz jej nauczycieli. W trakcie półgodzinnej prezentacji filmowej wspominano dzieje placówki na przestrzeni lat. Na koniec wszyscy chętni mogli wziąć udział w zwiedzaniu szkoły i zabawie tanecznej. Sisi

Spotkanie z Witoldem Gadowskim w Strzesze Racibórz » Raciborski Klub Gazety Polskiej, Księgarnia Sowa oraz Raciborskie Centrum Kultury zapraszają na spotkanie autorskie z Witoldem Gadowskim, publicystą i krytykiem politycznym.

ria Lach wspólnie z poseł Izabelą Kloc dokonały uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie nowego patrona. Całość zwieńczył program artystyczny, w którym wystąpi-

REKLAMA

Witold Gadowski w latach nym na Bałkanach. Jest auto90. był korespondentem wojen- rem książek: „Wieża komunistów”, „Smak wojny”, „Tragali uczniowie i absolwenci ZSE. rze śmierci” oraz „Lokal dla Uroczystość zakończyło gromawanturnych”. Spotkanie z Wiwięcej informacji kie „Sto lat” oraz niespodzianka toldem Gadowskim odbędzie na ten temat – wielki jubileuszowy tort. się 27 października 2017 roku znajdziesz tutaj: o godz. 18:00 w DK Strzecha. (tekst: L.Nowak, ZSE, oprac. WPR) Wstęp wolny. REKLAMA


»5

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

REKLAMA

RAFAMET. Marka Poręba 1798 Prowadził ciężarówkę

dostała drugą szansę Kuźnia Raciborska » – Naszym celem było zaakcentowanie faktu, że trudne lata marki „Poręba 1798” to już przeszłość. Nasze propozycje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, jesteśmy zadowoleni z targów – w ten sposób Paweł Michalewski, Dyrektor Marketingu firmy RAFAMET S.A., komentuje udział spółki w EMO Hannover 2017, największym na świecie wydarzeniu skupiającym branżę obróbki metali. Firma RAFAMET od lat uczestniczy w targach EMO. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia producent z Kuźni Raciborskiej zaprezentował nie tylko swoje tradycyjne wielkogabarytowe tokarki karuzelowe, ale także możliwości maszyn sygnowanych znakiem „Poręba 1798”. Działania, których celem jest odbudowa zaufania do tej historycznej marki, są realizowane od początku 2016 roku, kiedy to RAFAMET nabył prawa do dokumentacji obrabiarek Fabryki Urządzeń Mechanicznych „Poręba” Sp. z o.o. i znaku towarowego „Poręba 1798”. Rezultatem tego procesu jest m.in. po-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

zytywny odzew branży widoczny podczas niemieckich targów. – W Hanowerze odbyliśmy wiele ciekawych spotkań z dotychczasowymi użytkownikami tokarek marki „Poręba 1798”, niektóre z nich były mocno obiecujące – podkreśla Paweł Michalewski. Warto dodać, że spółka z Kuźni Raciborskiej nie tylko modernizuje tradycyjne typy maszyn historycznej marki i dostosowuje je do aktualnych oczekiwań odbiorców, ale rozszerza także portfolio o własne propozycje. Od nowa zaprojektowana została seria tokarek kłowych TCM. Trzeba też przypomnieć, że na początku br. firma PORĘBA 1798 Machine Tools sp. z o.o. (spółka zależna od RAFAMET S.A.) pozyskała pierwsze zamówienia na tokarki. Jeszcze w tym roku do zamawiających

bez uprawnień! Racibórz » Raciborska drogówka 16 października przeprowadziła akcję „Prędkość”. Mandatami ukarano 64 kierowców. Jeden z nich prowadził ciężarówkę mimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień. Policjanci z drogówki, w różnych miejscach miasta kontrolowali prędkość poruszania się pojazdów. W trakcie działań funkcjonariusze ujawnili 72

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

przekroczenia dozwolonej prędkości – 64 kierujących ukarano mandatami. Ponadto mundurowi zatrzymali jedno prawo jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km w obszarze zabudowanym, a jeden z zatrzymanych kierowców prowadził ciężarówkę pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień. KPP Racibórz

OGŁOSZENIE

SZPITAL REJONOWY im. dr Józefa Rostka w Raciborzu nawiąże współpracę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie:

Lekarza medycyny pracy

z Iraku i Indii dostarczone zostaną odpowiednio: ciężka, sterowana numerycznie tokarka kłowa typu TCF 200 oraz dwie tokarki kłowe TRB 135. Przedstawiciele kuźniańskiej firmy

mają nadzieję, że rozmowy podczas targów przyczynią się do pozyskania kolejnych kontraktów na maszyny „Poręba 1798”.

OFERUJEMY: atrakcyjne warunki współpracy, w tym udostępniamy gabinet w ramach prowadzonej prywatnej działalności gospodarczej. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE udzielane są pod nr tel. 32 755 50 55, e-mail kadry@szpital-raciborz.org.

Anna Koza REKLAMA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. zatrudni na umowę o pracę osoby na stanowisko:

Kierowca Autobusu

Miejsce pracy: Racibórz, Wodzisław Śląski i okolice

Inspektor ds. płac Miejsce pracy: Racibórz

Referent ds. Przewozów – planista Miejsce pracy: Racibórz

Zgłoszenia należy składać w siedzibie firmy: PKS w Raciborzu Sp. z o.o., ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz (Komórka Kadr w godz. 7:00-14:00) lub wysłać na adres mailowy pks.raciborz@wp.pl DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA www.pksraciborz.pl


Aktualności

»6

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WSPOMNIENIE

o śp. Michale Pudło Racibórz » Karierę zawodową i działalność społeczną zmarłego w sobotę, 14 października, Michała Pudło, byłego dyrektora raciborskiego SN-u, wspomina Teresa Ćwik, szefowa raciborskiego ZNP.

Michał Pudło urodził się 17 września 1940 r. w Załężu k. Koniecpola. Wychowywał się w pięknym otoczeniu lasów i w bezpośrednim kontakcie z naturą, co nie pozostało bez wpływu na jego wrażliwość i życzliwość w stosunku do wszystkiego co nas otacza. W  1964 r. ożenił się z Alicją, z którą ma dwie córki: Katarzynę i Dominikę oraz wnuczęta: Angelikę, Jarosława, Dariusza, Leonarda i prawnuka Michała. Ukończył Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowej oraz Studium Nauczycielskie w Raciborzu na kierunku polonistyka. W 1967 r. zdobył dyplom magistra polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku psychologia społeczna i wychowawcza oraz Studia podyplomowe „kierowanie i zarządzanie oświatą” na Uniwersytecie Śląskim. OGOSZENIE

Pracę zaczął w 1961 r. w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych w Jarnołtówku. We wrześniu 1962 r. został instruktorem i wychowawcą w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży. Od 1963 do 1980 roku pracował w Zespole Szkół Budowlanych jako kierownik internatu i nauczyciel języka polskiego. Od 1 września 1981 r. został dyrektorem Studium Wychowania Przedszkolnego w Raciborzu, które w 1984 r. przekształcono w Studium Nauczycielskie o 10  kierunkach nauczania. W 1990 r. zainicjował powstanie pierwszego w Polsce Kolegium Języka Angielskiego. Od 1984 do 1991 r. przewodniczył z wyboru wszystkim dyrektorom SN w  Polsce. Jest założycielem Towarzystwa Nauczycielskiego Śląska Macierz Szkolna w Raciborzu. W 1991 r. odszedł na emeryturę. Za osiągnięcia dydaktyczne, związkowe, oświatowe i społecz-

Z wielkim żalem informujemy, że 14 października w wieku 77 lat zmarł

Michał Pudło,

były dyrektor raciborskiego SN-u, członek zarządu głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z ramienia Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Był cenionym pedagogiem, działaczem sportowym, jednym z inicjatorów utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Do ostatnich chwil swojego życia był niezwykle aktywny, m.in. jako członek Rady Seniorów Miasta Racibórz. Będzie nam go bardzo brakowało. Mirosław Lenk Prezydent Miasta Racibórz

ne uzyskał wiele nagród i odznaczeń, w tym m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP, Medal KEN, Nagrodę I stopnia Ministra Oświaty, dwie Nagrody Kuratora, Medal Zasłużony dla Województwa Katowickiego, Medal Ziemi Raciborskiej. Od 1959 r. był członkiem ZNP. W 1972 r. został wybrany na prezesa powiatowego oddziału ZNP w Raciborzu. Funkcję tę pełnił do momentu zdelegalizowania związków zawodowych w 1980 r. W latach 1980-1984 pełnił z wyboru funkcję wiceprezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach. Od wielu lat bardzo aktywnie działał na rzecz środowiska oświatowego i związkowego. Od początku istnienia, czyli od 2015 r., był członkiem Rady Seniorów Rady Miasta Racibórz. Od 2006 r. pełnił funkcję przewodniczącego Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Raciborzu, od 2010 r. przewodniczącego Śląskiej Okręgowej SEiR w Katowicach oraz członka Zarządu Głównego ZNP w Warszawie. Wszystkie zadania wynikające z pełnienia funkcji związkowych i społecznych wykonywał z dużym zaangażowaniem i w trosce o innych. Zawsze bardzo życzliwy, pogodny i aktywny, był i pozostanie wzorem do naśladowania, mentorem. Michał Pudło zmarł rano 14 października 2017 r. w raciborskim szpitalu.

Po tym seansie zapadła cisza Racibórz » 13 października na sali widowiskowej RCK po zakończeniu projekcji filmu Kinderlager Pogrzebin zapadła głucha cisza, a potem zerwały się rzęsiste oklaski, rzecz w kinie nieczęsta. Były to brawa dla twórców filmu, jak też dla obecnych na sali trzech bohaterek opowiadanych wydarzeń.

Przez niemal godzinę trwania fabularyzowanego dokumentu kilkuset widzów zapoznało się z niemal nieznanym epizodem z historii okolic Raciborza. Otóż wskutek hitlerowskich czystek latem 1943 roku w rejonie Zagłębia Dąbrowskiego do opustoszałego klasztoru w Pogrzebieniu trafiło przeszło dwieście dzieci z Sosnowca, Czeladzi i Chrzanowa. Mali Polacy, gwałtem oddzieleni od uwięzionych w Auschwitz bądź rozstrzelanych rodziców, zosta-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

li poddani niemieckim obozowym rygorom, cierpieli głód i poniewierkę. Dzieci stopniowo przerzucano do innych obozów. Z relacji kobiet, które przeżyły, wyłonił się obraz dziecięcego piekła, w którym znalazły się nawet niemowlęta. Po projekcji wywiązała się bolesna, ale jednocześnie serdeczna rozmowa. Okazało się, iż reżyser Krzysztof Korwin-Piotrowski, parający się na co dzień opisywaniem sztuki, wiele miesięcy nie potrafił podjąć wyzwania. Kiedy w końcu uległ namowom operatora filmu, Piotra Kulisia, powstało dzieło ascetyczne i przejmujące. Rozmowy z więźniarkami i świadkami tragedii przepleciono czarno-białymi scenami

z obozu dziecięcego, które sprawiały wrażenie zapisu sennego koszmaru z przeszłości. Filmu nie byłoby, gdyby nie wieloletnia wytrwała działalność raciborskiego historyka, pracującego w katowickim Oddziale IPN Beno Benczewa. Godna najwyższego szacunku była też postawa ówczesnych młodocianych więźniarek, które w czasie produkcji dokumentu musiały zmierzyć się z horrorem własnych wspomnień. Należy podkreślić także udział w filmie dzieci z Raciborza, Kornowaca, Pogrzebienia i Wodzisławia, które zagrały w ujęciach fabularyzowanych. RCK, fot. B. Stachow

Mieszko pod gwiazdami

Słodycze z Raciborza dla dzieci Racibórz » Raciborski producent słodyczy poszerza gamę produktów dla dzieci. Wkrótce na półkach pojawią się Grawiczoki, Astroczoki i Czekomety.

Gama produktów będzie sprzedawana w serii Mieszko Junior. Jak dotąd na półkach sklepowych obecne były Michaszki Junior oraz popularne w Polsce i poza granicami naszego kraju Zozole. Teraz dojdzie linia w czekoladzie – mleczne toffi Czekomety, toffi z orzeszkami arachidowymi Teresa Ćwik Prezes Oddziału ZNP Grawiczoki i słodkie przekąski w Raciborzu Astroczoki. – Wraz z dyrekto- rem marketingu zidentyfikowaliśmy nieobecność Mieszka w tym niezwykle ważnym – jeśli chodzi o słodycze – segmencie. więcej informacji więcej informacji Rozwijanie tej gamy produktów na ten temat na ten temat pozwoli zwiększyć obroty spółki znajdziesz tutaj: znajdziesz tutaj: oraz mocniej zagościć w świadomości młodszych klientów

– przekonuje prezes Igor Jeliński. Dodajmy, że Mieszko przeniosło z Warszawy do Raciborza linię produkcyjną wafli. W listopadzie na rynku pojawią się wafelki Michaszki. materiał partnerski


»7

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Blogerka kulinarna

czarowała gości w Nędzy Nędza » Popularna blogerka, podróżniczka, zwyciężczyni wielu kulinarnych konkursów, uczestniczka programu „Ewa gotuje”. Na spotkanie pełne smaku z Beatą Czogałą zaprosiła biblioteka i centrum kultury w Nędzy.

Blogerka na spotkanie w Nę- dzy przygotowała prezentację poświęconą gotowaniu. – Spotkanie zorganizowane przez bibliotekę i centrum kultury więcej informacji w Nędzy miało na celu zapona ten temat znanie uczestników z tworzeznajdziesz tutaj: niem i prowadzeniem blogów. Oczywiście nie zabrakło smako-

OGŁOSZENIE

łyków – relacjonuje GCK. Beata Czogała przyznaje, że nie jest typem szefa kuchni. Raczej woli przepisy tworzyć i się nimi delektować. Jest zwyciężczynią wielu kulinarnych konkursów. Jej przepisy regularnie są publikowane przez różne

czasopisma. A już niebawem następne spotkanie – warsztaty kulinarne z Beatą Czogałą odbędą się w Nędzy 9 listopada o godz. 16:30. UG Nędza

OGŁOSZENIE

Aktualności

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Opawska 32/11; poddasze, 1 pokój, przedpokój i kuchnia o powierzchni użytkowej 39,21 m2.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3113/193 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0274 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00030562/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

5.

Cena wywoławcza

48 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

23 listopada 2017 r., godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

4 800 zł, termin wpłaty – 16 listopada 2017 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ogłoszenia o przetargu usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod ogłoszenia o przetargu adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości 11.

Dane teleadresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, którymi można uzyskać Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, szczegółowe informacje tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl dotyczące przetargu

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Drzymały 4/2; I piętro, 1 pokój, przedpokój, łazienka i WC o powierzchni użytkowej 24,18 m2, przynależna piwnica o powierzchni 2,71 m2.

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Opawska 70/11; II piętro, 2 pokoje, przedpokój i kuchnia o powierzchni użytkowej 63,54 m2, przynależna piwnica o powierzchni 7,58 m2.

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Staszica 13/6, I piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 37,12 m2, przynależna piwnica o powierzchni 3,53 m2.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3658/135 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0625 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3132/194 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0550 ha.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3356/178 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0386 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00029026/4

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031156/1

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035019/7

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

5.

Cena wywoławcza

33 000 zł

5.

Cena wywoławcza

79 000 zł

5.

Cena wywoławcza

71 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

22 listopada 2017 r., godz. 13.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

23 listopada 2017 r., godz. 10.30, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

22 listopada 2017 r., godz. 13.30, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

3 300 zł, termin wpłaty – 15 listopada 2017 r.

7.

Wadium

7 900 zł, termin wpłaty – 16 listopada 2017 r.

7.

Wadium

7 100 zł, termin wpłaty – 15 listopada 2017 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej

9.

Miejsce wywieszenia Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usyogłoszenia o przetargu tuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ogłoszenia o przetargu usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usyogłoszenia o przetargu tuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod ogłoszenia o przetargu adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10. Miejsce publikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod ogłoszenia o przetargu adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10. Miejsce publikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod ogłoszenia o przetargu adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

11.

11.

Dane teleadresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, którymi można uzyskać Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, szczegółowe informacje tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl dotyczące przetargu

Dane teleadresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, którymi można uzyskać Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, szczegółowe informacje tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl dotyczące przetargu

Dane teleadresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, którymi można uzyskać Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, szczegółowe informacje tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl dotyczące przetargu


WFOŚiGW

»8

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

MZB termomodernizuje swoje zasoby

i eliminuje kopciuchy Racibórz » W tym roku sześć kamienic znajdujących się w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu poddanych zostało kompleksowej termomodernizacji obejmującej wymianę systemu grzewczego na ekologiczne ciepło systemowe. Inwestycja była realizowana w okresie od kwietnia do września w oparciu o środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Jej całkowity koszt wyniósł 3 mln 983 tys zł, z czego wartość dotacji to ponad 2 mln 200 tys. zł. Termomodernizację obejmującą m. in. docieplenie ścian, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, całkowitą wymianę systemu grzewczego oraz remont klatki schodowej wraz wymianą instalacji elektrycznej przeprowadzono w bu-

dynkach przy ul. Solnej 20, Mysłowickiej 4-4a, placu Bohaterów Westerplatte 6 i 7, ul. Bosackiej 71 i pl. Wolności 7a-7b. Program będzie kontynuowany w przyszłym roku. Planowany jest kompleksowy remont wraz ze zmianą systemu grzewczego z piecowego na centralne i podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej sześciu kolejnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Miechowskiej 11 i 13-15, Częstochowskiej 9-11,Chopina 2-2a, Rzemieślniczej 14 i 16. Wartość zadania to blisko 5 mln 850 tys

zł, a spodziewane dofinansowanie ze środków zewnętrznych oszacowano na 2 mln 900 tys zł. Oprócz zadań realizowanych w ramach RPO, Miejski Zarząd Budynków termomodernizuje swoje zasoby także przy wykorzystaniu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Prace takie prowadzone są aktualnie w budynkach przy ul. Londzina 3 i 5. Działania MZB są częścią kompleksowej walki miasta ze smogiem. Racibórz od lat jest pionierem we wdrażaniu pomy-

słów i instrumentów wsparcia ograniczenia niskiej emisji, także teraz w warunkach „uchwały antysmogowej”. We wrześniu tego roku rada miasta przyjęła nowy, rewolucyjny Program, w którym najważniejszy będzie tzw. „efekt ekologiczny”. Oznacza to, że kolejność uzyskania dotacji i jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od tego, o ile nowe źródło ciepła zredukuje ilość zanieczyszczeń. W tej sytuacji osobom, które będą chciały wymienić stary piec węglowy na nowe, ekologiczne, źródło energii najbardziej bę-

dzie opłacać się podłączenie do sieci ciepłowniczej, założenie instalacji źródła ciepła zasilanego przez energię elektryczną i zakup pieca na paliwo gazowe. W przypadku domów jednoro-

dzinnych dotowana będzie jeszcze wymiana na piec węglowy, ale musi być to piec najwyższej generacji. UM Racibórz

Nędza otrzymała dofinansowanie Co Ty wiesz o bioróżnorodności? » Przybyli, zobaczyli, zwyciężyli – tymi słowami trójka uczniów raciborskiego II LO im. Adama do budowy oczyszczalni ścieków Racibórz Mickiewicza może podsumować swoją wyprawę do Wrocławia. Udali się tam by wziąć udział w konkurNędza » Gmina Nędza oraz Województwo Śląskie podpisały umowę na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w sołectwie Ciechowice, która będzie obsługiwała całą gminę. Całkowita wartość projektu to 9.294.465,57 zł. Wydatki kwalifikowalne wynoszą 5.610.797,00 zł, w tym współfinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej 4.688.248,76 zł, zaś wkład własny Gminy wynosi 922.548,24 zł. Realizacja projektu ma potrwać do 30 października 2020 roku. Na terenie gminy Nędza nie ma na ten moment kanalizacji i oczyszczalni ścieków. - Większość mieszkańców póki co jest zmuszona do korzystania z szamb i wywożenia ich do oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej albo Raciborzu. To często stare, spękane, a więc i nieszczelne obiekty. Ścieki przesiąkają przez ich ściany i przedostają się do gleby – mówi Wójt Gminy Nędza Anna Iskała. Właściwe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków może za-

pewnić sieć kanalizacyjna. Jej budowa dla niewielkich gmin jak Nędza to ogromny wysiłek finansowy i stanowi poważną część rocznego budżetu. Z kolei warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnątrz było osiągnięcie efektu ekologicznego, czyli faktycznego oczyszczania ścieków, co było niemożliwe przy braku możliwości pozyskania środków finansowych na budowę oczyszczalni ścieków. Dlatego część sieci kanalizacyjnej położonej najbliżej planowanej oczyszczalni ścieków gmina zmuszona była budować wyłącznie z własnych środków. Rozwiązanie problemu jest tym bardziej istotne, że gmina Nędza położona jest na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych. – Budując kanalizację wypełniamy obowiązek wynikający z przepisów, podnosimy wartość swojej

nieruchomości, poprawiamy standard życia i dbamy o środowisko naturalne – dopowiada Iskała. Rada Gminy podczas ostatniej sesji przyjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.466.214,20 zł na realizację budowy oczyszczalni. Podobną uchwałę podjęto też w sprawie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.144.496,00 zł na budowę samej kanalizacji w Ciechowicach. Radni zdecydowali również o podjęciu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Kuźnią Raciborską. Chodzi o możliwość przyjmowania do planowanej oczyszczalni w Ciechowicach ścieków z sołectwa Turze. UG Nędza

sie biologicznym pn. „Co Ty wiesz o bioróżnorodności” zorganizowanym przez wrocławskie ZOO.

Udział w konkursie wzięli: Natalia Nowak (II B), Artur Handziuk (II B) oraz Kamil Mucha (I B). Konkurs swą tematyką obejmował zagadnienia związane z ochroną lokalnej bioróżnorodności, sprawdzał także wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju. Uczniowie mierzyli się z trudnym, trwającym godzinę testem. Po konkursie mieli okazję do zwiedzenia zoo, zobaczenia

pracy opiekunów zwierząt oraz wysłuchania ciekawej prelekcji na temat manatów karaibskich – nowych gości wrocławskiego zoo. Uczniowie raciborskiej placówki mogli także zobaczyć zaplecze Afrykarium, uczestniczyli w karmieniu pingwinów przylądkowych. Mogli bliżej poznać i pogłaskać jednego z nich – Janusza. Ostatecznie konkurs ułożył się po myśli uczniów II LO.

Kamil Mucha zdobył miejsce pierwsze, Natalia Nowak była druga, a Artur Handziuk, który uplasował się na czwartym miejscu otrzymał wyróżnienie. Pobyt licealistów z Raciborza we wrocławskim ZOO pozostanie w ich pamięci na długo, a zdobyte nagrody z pewnością się przydadzą. Uczniowie II LO już za rok mają zamiar wziąć udział w kolejnej edycji konkursu.


»9

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Znamy już pełny program Wiatraków! dia – Arctic Circle Trail, ƒƒ 13.30 Mateusz Waligóra: Rowerami na Krańce Świata, ƒƒ 15.00 Jakub Rybicki: Bajkał Ice Trip, ƒƒ 16.30 Magda Bębenek: Hawai’ i Aloha ’āina, ƒƒ 13.15 Jakub Czajkowski: Kir- ƒƒ 18.00 Marcin Mamoń: Wojna gistan – konno i pieszo przez Braci – Bojownicy, Dżihadyści, Kidnaperzy, Niebiańskie Góry, ƒƒ 14.30 Michał Ilczuk: W oj- ƒƒ 19.30 gość specjalny: Piotr czyźnie Samsunga – czyli Pustelnik. welcome to Korea! ƒƒ 16.00 Marek Arcimowicz: Bilety na festiwal – blok Tramen Tepui / wyprawa szkolny: 6 zł / pokaz. do Wenezueli, Część festiwalowa: Bilety ƒƒ 17.30 Monika Witkowska: jednodniowe: 20 zł / 15 zł (ulgoPakistan – to nie tak jak we). Ulga: uczniowie, studenmyślicie! ci, posiadacze kart: „Rodzina+” ƒƒ 19.00 koncert KAPELA i „Senior 60+”. Biuro festiwaloTIMINGERIU (sala kon- we (sprzedaż biletów) będzie certowa, wstęp wolny). czynne na godzinę przed rozpoczęciem pokazów w sobotę vis a vis E. Leclerc. Czynne: Niedziela, 29 października i niedzielę. 10.00-17.00 (w soboty do 13.00). 2017 r. Przedsprzedaż: Raciborskie UWAGA: bilety na Wiatraki ƒƒ 12.00 Marek Motylewicz Centrum Turystyki Racibórz, i Tomasz Kiziak: Grenlan- ul. Opawska 38 Galeria Dukat, nie są sprzedawane w kasach

Racibórz » Impreza potrwa od 27 do 29 października w Raciborskim Centrum Kultury. Gościem specjalnym będzie alpinista i himalaista, Piotr Pustelnik, a w programie wyprawy m.in do Korei Południowej, Kirgistanu, Izraela, Wenezueli oraz nad Bajkał. XIV Raciborski Festiwal Po- ƒƒ 8.30 Robert Gondek: W drodróżniczy Wiatraki 2017 ruszy dze na najwyższe szczyty Afryki – Tanzania, Kenia, 27 października. Co w programie 3-dniowej imprezy? Uganda, Rwanda, Burundi, ƒƒ 10.00 Piotr Horzela: AntarkPiątek, 27 października 2017 r. tyka – stacja polarna, lodowPrzed południem do udziace, pingwiny! łu w festiwalu zapraszamy ƒƒ 11.30 Monika Witkowska: uczniów szkół średnich, gimnaKorona Ziemi, czyli zdobyzjów oraz 5 i 6 klas szkół podstawamy najwyższe szczyty wowych. Prosimy o wcześniejwszystkich kontynentów, szą rezerwację miejsc: 502 557 ƒƒ 18.00 koncert zespołu THE 238. Bilety: 6 zł / pokaz. BAND OF ENDLESS NOISE (sala kameralna, wstęp wolny). więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Sobota, 28 października 2017 r.

ƒƒ 12.00 Piotr Grosz: Camino / wyprawa piesza z Lourdes do Santiago de Compostela,

Otwarto wieżę widokową w Chałupkach

RCK. Pełny program wydarzenia na naszym portalu. D. Wacławczyk

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ulica Wileńska 3, ogłasza przetarg dn. 06.11.2017 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Katowickiej 23a/16 o pow. użytkowej 43,10 m2 dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica, loggia położone na III p. w bud. 10 p. cena wywoławcza 77 604 zł., wadium 7 800 zł. Przetarg o godz. 9:00. 2. w Raciborzu przy ul. Królewskiej 36/18 o pow. użytkowej 35,42 m2 jeden pokój, kuchnia, dwa przedpokoje, łazienka z w.c., piwnica, loggia położone na IV p. w bud. 4 p. cena wywoławcza 64 633 zł., wadium 6 500 zł. Przetarg o godz. 9:20. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: poz. 1 – tel. 32/ 415 21 49 poz. 2 – tel. 32/ 415 29 62 Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłaszają gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma członek najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Na 27-metrową wieżę i dodatkowo wiatę spoczynkową gminie udało się pozyskać wsparcie unijne w ramach projektu pn. „Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Rozwoju Regionalnego. Wieża kosztowała 690 tys. zł brutto. Zbudowała ją firma Semato Garden z Marklowic Górnych przy ścieżce rowerowej na Meandry (dojazd od DK78 na odcinku Olza – Chałupki). Cała konstrukcja wieży posadowiona jest na solidnych fundamentach. Z kamiennego cokołu na górę prowadzi stalowa klatka schodowa ze stalowymi schodami. Po drodze można odpocząć na dwóch podestach. Ostatni, na samym szczycie, osłonięty jest dachem. TB/UG Krzyżanowice

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3 bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr: 32/ 415 45 76, wew. 341 lub 303.


Aktualności

» 10

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

rekord w uderzaniu Pary świętowały złote gody Pobili w worek treningowy Racibórz » Osiem par świętowało 12 października w raciborskim Urzędzie Stanu Cywilnego złote gody, czyli 50 rocznicę ślubu. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył jubilatom prezydent Mirosław Lenk podkreślając, że to takie małżeńskie Virtuti Militari do zdobycia tylko we dwoje.

Wodzisław Śląski » 14 października w Szkole Podstawowej nr 28 odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Klub Sportów Walki „Boxing Odra” postanowił pobić rekord Polski w uderzaniu w worek treningowy i... udało się! Wydarzenie zorganizowano z okazji 760-lecia miasta. fot. Klub Sportów Walki „Boxing Odra”

udany związek? – Grunt, żeby jeden drugiego słuchał. A nam, przyznam, układało się bardzo dobrze – mówi pan Józef.

– 50 lat temu ślubowaliście sobie miłość i to, że będziecie razem iść przez życie. I choć byliście wtedy młodzi, u wiosny swojego życia, to po latach udowodniliście, że nie były to słowa rzucone na wiatr – mówiła Katarzyna Kalus, kierownik USC w Raciborzu.

chowa. Poznali się w pracy, bo pracowali w dwóch sąsiadujących ze sobą zakładach. Wspólnie wpadli sobie w oko i tak to się zaczęło. Ślub cywilny wzięli 15 lipca 1967 r., a tydzień później kościelny. Mają trzy córki, trzech wnuków i jednego prawnuczka. Jaka jest ich recepta na długoletni związek? – MiZłote gody świętowali: łość przede wszystkim – stwierdza pani Zuzanna dodając, że Marta i Jan Ludowie w małżeństwie potrzeba też Poznali się w 1966 r. w fabry- cierpliwości, zrozumienia, rozce mydła, w której pracowali. sądku i mądrości. – On chodził, zaglądał i tak jakoś wyszło – śmieje się pani Luda. Krystyna i Józef Jaworscy Poznali się w miejscowości – Umówiliśmy się na spotkanie, ale się na nim nie zjawiliśmy. Węgliniec koło Zgorzelca. – Od Następne już się udało – mó- razu wpadła mi w oko – wspowią małżonkowie z uśmiechem. mina pan Józef. Ślub cywilny W kwietniu 1967 r. pobrali się. wzięli 24 grudnia, a w drugi 22 był ślub cywilny, a dwa dni dzień świąt odbyła się uroczypóźniej kościelny. Mają troje stość kościelna. Pogoda była dzieci, ośmioro wnucząt i jed- idealna – wspominają. Doczeną prawnuczkę. Jaka jest ich kali się trzech synów, ośmioro recepta na związek? – Raz jest wnucząt i jednej prawnuczki. lepiej a raz gorzej. A czasem Zawodowo pan Józef był matrzeba sobie ustąpić – mówią. szynistą lokomotywy, pani Krystyna najpierw pracowała jako Zuzanna i Józef Kiszczakowie kucharka a później w Rafako. Pochodzą z okolic Andry- Jak udało im się stworzyć tak

ca był ślub cywilny, a 24 lipca ceremonia w kościele. – Pogoda była przepiękna – wspominają jubilaci. Małżonkowie mają dwóch synów i jednego Weronika i Józef Gurkowie wnuka. Jaka jest ich recepta Ich drogi spotkały się na za- na udane małżeństwo? – Trzebawie w Studziennej. W stycz- ba się zgadzać i ustępować, tak niu 1967 r. powiedzieli sobie to jest – stwierdzili. Zawodowa „tak” – 23 stycznia w urzędzie droga pani Fuss związana była stanu cywilnego a dwa dni póź- ze Społem, gdzie pracowała janiej w kościele. – Padał deszcz ko sprzedawczyni. Pan Herbert i śnieg – wspominają jubilaci. natomiast pracował w Rafako. Para doczekała się trzech córek i siedmioro wnucząt. Za- Gerda i Helmut Buglowie wodowo pani Gurk prowadziła – Ona była moją sąsiadką gospodarstwo warzywne, pan i tak sobie do niej pochodziJózef był stolarzem. Jaki jest łem dwa lata, aż zgodziła się ich sposób na zgodne życie we zostać moją żoną – mówi pan dwoje? – Mało czasu do myśle- Bugla. Ślub wzięli zimą 1967 r. nia i każdy robił swoje – uśmie- – Było pełno śniegu – wspomina cha się pan Gurk. pan Helmut. Mają troje dzieci i dwóch wnuków. Pan Bugla był Ingeborga i Manfred Konko- kierowcą, a jego żona pracowalowie ła na poczcie. – Myśmy się poznali w Raciborzu na podwórku, mąż przy- Maria i Paweł Cieślikowie chodził do kolegów, do mieszkaPoznali się w Strzesze. Od nia w mojej klatce – wspomina razu się sobą zainteresowali pani Konkol. 1 lipca 1967 r. się i w końcu po pewnym czasie pobrali. 18 listopada wzięli ślub postanowili się pobrać. 24 lipkościelny. Mają syna i dwie cór- ca wzięli ślub cywilny, 10 wrzeki, a także dwie wnuczki, dwóch śnia kościelny. Mają dwóch sywnuków i dwóch prawnuków. nów i troje wnucząt. Pani MaCo jest ważne w małżeństwie? ria pracowała w rafakowskim – Przebaczenie przede wszyst- przedszkolu, a później w ZEkim. Wiadomo jak to w życiu, W-ie, a pan Paweł przez 35 lat czasem słońce czasem deszcz, w Rafako. zapomnieć się nie zapomni, ale sisi przebaczać warto – mówi pani Ingeborga. Klara i Herbert Fussowie Ich drogi skrzyżowały się w Bieńkowicach na zabawie weselnej w 1965 r. Dwa lata później pobrali się – 24 czerw-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

W ustanawianiu rekor- (#760minutBOKSUna760lat) du wzięło udział 36 osób, któ- uderzały na zmianę w worek re przez 12 godzin i 40 minut treningowy. Gośćmi specjalnymi była Ewa „Kleo” Brodnicka, Tomasz Gormadzki oraz Mariusz Konieczyński. W wydarzewięcej informacji niu licznie uczestniczyli także na ten temat mieszkańcy Wodzisławia. znajdziesz tutaj: opr. mad OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.10.2017 roku Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Rada Gminy Krzyżanowice, na sesji w dniu 28 września 2017 roku, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” – ETAP IIIA – Uchwała Nr 0007. XXXIII.50.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 września 2017 roku; 2. Do uchwalonego dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” – ETAP IIIA, zostały załączone przez Wójta Gminy: a) pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa, (sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405), b) pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu, (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). Z treścią uchwalonego dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, 47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 10, codziennie za wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych w godzinach pracy Urzędu.


Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

» 11

Reklama


Ogłoszenia

» 12

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

DLA DOMU Usługi remontowe Planujesz remont, Wykończenie lub odświeżenie mieszkania, domu, biura, lokalu użytkowego. Zadzwoń, ocieplenia poddaszy, zabudowa GK, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, gładzie, panele, instalacje itp. Wieloletnie doświadczenie dobra jakość przystępne ceny, tel. kom.: 882 113 160, e-mail: fischbud@wp.pl.

DLA DZIECI Sprzedam Mega okazja dla niemowlaka Meeega paka dla niemowlaka wszystko co jest potrzebne. Body, kaftaniki, dresy, kombinezony zimowe, czapeczki, drapki, skarpetki, swetry, rożki, wanienki. Wózek 3w1. Ciuszki rozmiar od 56 do 80. Chłopiec/ dziewczynka. Kontakt 606505984, tel. kom.: 606505984, e-mail: mkaha@o2.pl.

FINANSE Usługi finansowe Pozyczki i kredyty Proponujemy Państwu pożyczki Jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Twoja historia kredytowa może negatywnie wpłynąć na decyzje o przyznaniu kredytu? Nie zastanawiaj się dłużej – sprawdź nas! Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą. Tel.: 22 113 14 57, tel. kom.: 22 113 14 57, e-mail: BOK@OPOLSKIKREDYT.PL. Szybka pożyczka online – wybierz wariant dla Siebie Szybkie pożyczki ratalne do 25000 zł do 48 miesięcy i chwilówki do 5000 zł z minimum formalności. Szybka decyzja i przelew na konto nawet w 15 minut. Wyszukaj najlepszą ofertę z Get-Money. pl, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money. pl/chwilowki. Bez Komornika! Bez BIK! Bez Baz - pożyczki dla zadłużonych Pożyczki dla zadłużonych nawet do 25 000 zł, pożyczki długoterminowe ze spłatą nawet do 4 lat (48 miesięcy), bez sprawdzania historii kredytowej w bazach BIK, w trudnych sytuacjach finansowych, pożyczka pozabankowa już od 18 lat, e-mail: portfel24@portfel24.eu. www.pozabanki. com.pl/rapida-money/ REKLAMA

TANIE KREDYTY dla każdego

Oferta 26 banków

790 501 503 32 700 70 40 Racibórz, ul. Drzymały 2 REKLAMA

POŻYCZKI

KRÓTKOTERMINOWE

32/348 61 68, 504 819 404 Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o. REKLAMA

TWÓJ BANK CI ODMÓWIŁ?

PRZYJDŹ DO NAS. WIELE OFERT Wodzisław ul. Jana Pawła II, paw. 3

Naprzeciw DYWYTY

tel. 509 637 097 IMPREZY / PRZYJĘCIA Inne Zdjęcia i filmy robione dronem ZDJĘCIA I FILMY Z POWIETRZA PRZY UŻYCIU QUADROCOPTERA FIRMY DJI PHAMTOM 3 – MAX. ROZDZIELCZOŚĆ 12,2 MLN PX. Ceny wynajmu drona – cennik ujęć z powietrza wraz z operatorem zaczynają się od kwoty :50,00 zł za wylot w sesji czyli do 10 wylotów w serii. Tel.: 505186302, tel. kom.: 668497417, e-mail: kostek.bialuski@ gmail.com.

MATRYMONIALNE Inne

REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00. Zamówienie na ogłoszenia można również złożyć osobiście w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ul. Batorego 7/2. REKLAMA

REKLAMA

SPRZEDAŻ I WYNAJEM

cimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24H. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

Roman Weiser

Auto-złom Racibórz i okolice tel.888-10-2080 z nami złomujesz legalnie-koncesja płacimy najwięcej. Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24H. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

SAMOCHODÓW Racibórz, ul. Piotrowska 12

Tel.: 32 415 59 73, 602 794 286 Racibórz i okolice, poznam starszego chłopa, 45-60 lat, z dużym brzuszkiem, do meskiej przyjazni piwa Chłopak z Katowic, mam 29 lat, bywam i mam lokum w Raciborzu. Szukam z Raciborza i z okolic, ze wsi też chłopa z dużym brzuchem, nadwagą od 45-60 lat szukam do przyjaźni, piwa i czegoś więcej na początek SMS, MMS opis wiek waga wzrost i skąd, tel. kom.: 735-595-553.

MOTORYZACJA Inne Skup aut Racibórz Dziś Dzwonisz – Dziś sprzedajesz. Tel.: 697 459 184, najwyższe ceny. Dojazd do klienta Skup aut za gotówkę! Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! tel. kom.: 697 459 184.

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku – Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Racibórz i okolice kupimy twoje auto, tel.: 888-10-20-80 każde osobowe, dostawcze zapłacimy najwięcej 24h Uwaga, to nie my oszukujemy, skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbiera-

my. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Skup samochodów za gotówkę do 10 tys. zł – również złomowanie do 700 złotych za tonę Tel.: 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł – Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. Również złomowanie, nawet 700 zł/1, tel. kom.: 664 087 328.

Racibórz i okolice kupimy twoje auto, każde, tel.: 888-10-20-80 osobowe, dostawcze, zapłacimy najwięcej, 24h Uwaga, to nie my oszukujemy, skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

Racibórz i okolice kupimy twoje auto, tel.: 888-10-20-80 każde osobowe, dostawcze najwyższe ceny24/h/7 t Uwaga, to nie my oszukujemy, skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku – Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl.

Racibórz i okolice kupimytwoje auto, tel.: 888-10-20-80 każde osobowe, dostawcze złomowanie legalne 24/h Uwaga, to nie my oszukujemy, skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodarex68@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Auto-skup Racibórz i cały powiat tel.: 530312-312, kupimy każde auto osobowe, dostawcze zapłacimy maxxx Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Pła-

Sprzedam MZB w Raciborzu sprzeda samochód MZB w Raciborzu sprzeda samochód marki OPEL COMBO 1.3CDTi z 2004r. Szczegóły oferty dostępne pod nr tel. 32/4152916 w. 32 lub w siedzibie przy ul. Batorego 8 p.12. Zapraszamy do rokowań. .

NAUKA Korepetycje Skuteczna nauka języka niemieckiego Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem oferuje bezstresowe lekcje z języka niemieckiego. Indywidualne podejście. Nauka od podstaw, jak również dla osób zaawansowanych. Główny nacisk kładę na umiejętność swobodnej i skutecznej komunikacji, tel. kom.: 511900030.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416 Kursy Licencja transportowa, kurs w Katowicach / Certyfikat kompetencji zawodowych Jesteśmy jedną z najlepszych firm w Polsce pod względem zdawalności. Kurs w naszej firmie trwa cztery dni (PIĄTEK-PON). Zapewniamy wszelkie pomoce oraz materiały dydaktyczne bezpłatnie podczas kursu. 536-499-499, tel. kom.: 536499-499, e-mail: koalogloszenia@wp.pl. www. koal.com.pl.

NIERUCHOMOŚCI Działkę sprzedam Działka rolna z możliwością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy Sprzedam działkę rolną z możliwością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Racibórz Markowice ul. Żurawia, pow. ok. 50 arów. Cena 55 000 zł, tel. kom.: 608 362 478. Sprzedam działkę budowlaną z przepięknym widokiem Sprzedam działkę budowlaną z przepięknym widokiem o pow. 1800 m2 położoną w Szonowicach (9 km od Raciborza) na ul. Wygon 3. Cena: 45 zł m2 do delikatnej negocjacji. Rarytas w obrębie gminy Rudnik. Działka otoczona zielenią z przepięknym widokiem. Możliwy tylko 1 sąsiad. Ciche, spokojne miejsce dyskretnie usytuowane. Na działce jest dostęp do studni. Droga dojazdowa – asfaltowa, dojazd do drogi krajowej 45 (ok. 500 m), tel. kom.: 501 175 396.

Inne Wynajmę teren produkcyjno-magazynowy – dobra lokalizacja <- tanio Racibórz, ul. Rudzka 103. W sąsiedztwie punkty handlowe, usługowe, zakłady produkcyjne. Teren jest płaski i utwardzony płytami betonowymi, uzbrojony w niezbędne media w tym wiaty Cena


» 13

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com – 0,75 zł netto +VAT (23%) za 1 m2 Powierzchnia max 6803 m², tel. kom.: 608712130, e-mail: daniel3c@gmail.com. SM Nowoczesna ogłasza przetarg lokali Przetarg odbędzie się 6 listopada. Szczegóły na stronie partnerskiej: www.naszraciborz.pl/site/ art/7-strony-partnerskie/25-sm-nowoczesna/ 61491-przetarg-na-ustanowienie-odrebnej-wlasnosci-lokali-06-11-2017.html.

OGRODNICTWO Produkcja Sklep Ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje Sklep Ogrodniczy oferuje szeroki asortyment drzew i krzewów owocowych, drzewa i krzewy ozdobne w doniczkach i kopane z gruntu, duży wybór roślin formowanych w atrakcyjnych cenach. Świerk kłujący do 3 m wysokości. ul. Janowska 75, Cyprzanów, tel. kom.: 32 419 82 60.

PRACA Dam pracę Osoba do rekrutacji ze znajomością języka niemieckiego Z uwagi na silną dynamikę rozwoju naszej firmy, poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, przedsiębiorczych osób ze znajomością języka niemieckiego, na stanowisko rekruter. Jeżeli jesteś osobą która nie lubi nudy w pracy i lubi rozwijać się wielkoobszarowo – czekamy na Twoje CV. Oferujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie; atrakcyjny system premiowy; możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA (cert.: 14601), tel. kom.: +48534550034, e-mail: ar@euro-labora.com. Pracownik produkcyjny Firma Elbar-Katowice Sp. z o.o. Oddział Carbon w Raciborzu zatrudni pracownika produkcyjnego z uprawnieniami obsługi wózka widłowego. Praca na pełny etat. Tel.: 3241521262, e-mail: carbon@ arg.pl. www.wegiel-aktywny.pl.

magają podnoszenia ciężarów w pracy stałej do 30 kg. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Chętnych zachęcamy do przesłania CV, e-mail: rekrutacja@ekookna.pl. www.ekookna.pl. Malowanie bramy zlecę Zlecę malowanie bramy wjazdowej. Do malowania farbą antykorozyjną, cześć stalowa. Brzezie, tel. kom.: 604 091 087, e-mail: info@lumenmax.eu. Praca od zaraz Firma AXSYS Systemy Zabezpieczeń, poszukuje pracowników na stanowisko: Instalator-serwisant systemów: alarmowych, przeciwpożarowych, monitoringu oraz IT. OFERUJEMY: zatrudnienie na podstawie UMOWY O PRACĘ. Prosimy o kontakt tel. lub mailowy. Tel.: 32 415 91 42, tel. kom.: 660 011 544, e-mail: biuro@axsys.pl. axsys.pl.

Pośrednictwo Agencja Pracy Herzog Herzog Agencja Pracy (nr certyfikatu 5950) poszukuje spawaczy, ślusarzy, hydraulików, elektryków, dekarzy, stolarzy, lakierników samochodowych, pracowników budowlanych ze znajomością języka niemieckiego oraz prawem jazdy. Tel.: 32 415 91 13, tel. kom.: 602 392 876, e-mail: personal@ herzog.com.pl. www.herzog.com.pl.

Za granicą 50-cio latki praca w Opavie Poszukujemy osoby do pracy, w systemie 3 zmianowym (branża spożywcza), transport własny lub możliwość noclegu więcej informacji pod nr. tel. kom.: +48600976466. Pracownik magazynu Good Job (KRAZ 11653) praca w Holandii przy rozładunku i załadunku kontenerów, etykietowaniu pudeł. Gwarancja godzin! atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatki zmianowe, zapewnione mieszkanie i ubezpieczenie.Wymagany język angielski i chęć do wyjazdu, tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@ goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl.

Restauracja McDonald’s zatrudni Restauracja McDonald’s w Raciborzu zatrudni osoby na stanowisko pracownik restauracji. Zatrudniamy na pełny i niepełny etat, elastyczny grafik, umowa o pracę. Możliwość zatrudnienia tylko na weekendy, tel. kom.: 694495980, e-mail: praca. mcd@gmail.com.

Sortowanie paczek na magazynie Good Job (KRAZ 11653) praca w Holandii przy sortowaniu paczek różnej wielkości. Gwarancja godzin! atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatki zmianowe, zapewnione mieszkanie i ubezpieczenie. Wymagany język angielski i chęć do wyjazdu, tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@goodjob.com. pl. www.goodjob.com.pl.

Konsultant ds. Obsługi Klienta w Salonie T-mobile Polska Zatrudnię komunikatywną osobę na stanowisko Doradcy Klienta w Salonie T-Mobile w Raciborzu. Gwarantujemy umowę o pracę na pełny etat, atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet szkoleń. Nie wymagamy doświadczenia, tel. kom.: 660620087, e-mail: kozicki.maciej@fr.t-mobile.pl.

Zatrudnimy Fachowców Niemcy Bawaria Firma Bayer + Riedl Personalservice GmbH zatrudni Fachowców z komunikatywną znajomością j.niemieckiego w zawodzie: Ślusarz – Spawacz – Elektryk – Stolarz – Cieśla Szalunkowy – Hydraulik – Lakiernik Przemysłowy Miejsce pracy: Dolna Bawaria, tel. kom.: 882067218, e-mail: a.teichert@ bayer-riedl.de. www.bayer-riedl.de.

Kierowca kat B Zatrudnię na atrakcyjnych warunkach finansowych kierowcę kategorii B z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności do rozwozu mebli. Gwarantujemy umowę o pracę na pełny etat oraz atrakcyjne wynagrodzenie, e-mail: maciejk@arthen.pl. IFA Powertrain Polska Sp. z o.o szuka pracowników Firma IFA Powertrain Polska Sp. z o.o.poszukuje do nowego zakładu: Pracowników Produkcji Operatorów CNC, Operatorów maszyn Kierowników Zmiany Techników Utrzymania Ruchu Magazynierów Miejsce pracy: Zimna Wódka (gm. Ujazd, pow. Strzelce Op.) przy zjeździe z A4. Oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia, dofinansowanie na dojazdy, bezpłatną opiekę medyczną, bezpieczne środowisko pracy, szkolenia wstępne, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w międzynarodowym zespole, e-mail: praca@ifa-group.com. www.ifa-group.com/ en/career/jobs/job-offers-poland. Praca od zaraz Firma Eko-Okna S.A. zatrudni 10 pakowaczy do Magazynu Wyrobów Gotowych. Obowiązki wyREKLAMA

RÓŻNE Sprzedam 500 zł nagrody za (Racibórz i okolice) Za pomoc w schwytaniu osoby odpowiedzialnej za kradzież wiertarko-wkrętarki udarowej BOSCH GSR 18 V-EC FC2 oraz uchwytu wiertarskiego SDS-Plus Bosch GHA FC2 DO TEJŻE SAMEJ MASZYNY oraz odzyskaniu jej. Do kradzieży doszło w pon. 09.10, tel. kom.: 504 542 974, e-mail: mmgmpr@ yahoo.co.uk.

USŁUGI Inne Wypożyczalnia Samochodów Wypożyczalnia Samochodów Osobowych AdiCar! Witam w Naszej ofercie posiadamy samochody marki audi, volkswagen, skoda, mazda, Busy oraz pomoc drogową 24h! Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą poprzez kontakt telefoniczny, tel. kom.: 797 715 816, 510 838 785.

ZDROWIE

OGŁOSZENIE

Lekarze

PRACA

Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548.

Za granicą

FINANSE Usługi finansowe Szybka pożyczka online – wybierz wariant dla Siebie Szybkie pożyczki ratalne do 25000 zł do 48 miesięcy i chwilówki do 5000 zł z minimum formalności. Szybka decyzja i przelew na konto nawet w 15 minut. Wyszukaj najlepszą ofertę z Get-Money. pl, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money. pl/chwilowki. Obniżymy raty Twoich kredytów Powszechny Dom Kredytowy znów w Wodzisławiu Śląskim. Z tej okazji zapraszamy na mega promocje. Jesienna Redukacja Rat. Płacisz kilka kredytów? Drogich kredytów? Przyjdź do naszego oddziału a nasz doradca zamieni kilka kredytow w jeden tańsz, tel. kom.: 505420641, e-mail: biuro@ipdk.pl.

MOTORYZACJA Kupię AUTO-ZŁOM WODZISŁAW Tel.: 530-312-312, kupimy każde auto, zapłacimy najwięcej, z nami złomujesz legalnie Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24H. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. WODZISŁAW I OKOLICE KUPIMY TWOJE AUTO, KAŻDE, TEL.888-10-20-80 OSOBOWE, DOSTAWCZE, ZAPŁACIMY NAJWIĘCEJ, 24H Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24H. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www. kzpkowalski.pl. WODZISŁAW I OKOLICE KUPIMY TWOJE AUTO, TEL.530-312-312, OSOBOWE, DOSTAWCZE, ZAPŁACIMY NAJWIĘCEJ, 24/H/7/T Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. AUTO-ZŁOM WODZISLAW I OKOLICE KUPIMY TWOJE AUTO, TEL. 888-10-20-80, Z NAMI ZŁOMUJESZ LEGALNIE, CAŁODOBOWO Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

NAUKA Kursy Licencja transportowa kurs w Katowicach / Certyfikat kompetencji zawodowych Jesteśmy jedną z najlepszych firm w Polsce pod względem zdawalności Kurs w naszej firmie trwa cztery dni (PIĄTEK-PON). Zapewniamy wszelkie pomoce oraz materiały dydaktyczne bezpłatnie podczas kursu, tel. kom.: 536-499-499, e-mail: koalogloszenia@wp.pl. www.koal.com.pl .

Ogłoszenia

Agencja Pracy Herzog Herzog Agencja Pracy (nr certyfikatu 5950) poszukuje spawaczy, ślusarzy, hydraulików, elektryków, dekarzy, stolarzy, lakierników samochodowych, pracowników budowlanych ze znajomością języka niemieckiego oraz prawem jazdy, tel. kom.: 32 415 91 13, e-mail: personal@herzog.com.pl. www. herzog.com.pl.

FINANSE Usługi finansowe Szybka pożyczka online – wybierz wariant dla Siebie Szybkie pożyczki ratalne do 25 000 zł do 48 miesięcy i chwilówki do 5000 zł z minimum formalności. Szybka decyzja i przelew na konto nawet w 15 minut. Wyszukaj najlepszą ofertę z Get-Money. pl, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money. pl/chwilowki.

MOTORYZACJA Kupię Rybnik i okolice kupimy twoje auto, każde, osobowe, dostawcze, tel.: 530-312-312, zapłacimy najwięcej, 24/h Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 88810-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Rybnik i okolice kupimy twoje auto, tel.: 888-10-20-80, każde, osobowe, dostawcze, każdy stan oraz marka, 24h Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 88810-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. RYBNIK I OKOLICE KUPIMY TWOJE AUTO, TEL.: 530-312-312, KAŻDE OSOBOWE, DOSTAWCZE, ZAPŁACIMY NAJWIĘCEJ, 24/H. Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 88810-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

NAUKA Kursy Licencja transportowa kurs w Katowicach / Certyfikat kompetencji zawodowych Jesteśmy jedną z najlepszych firm w Polsce pod względem zdawalności Kurs w naszej firmie trwa cztery dni (PIĄTEK-PON). Zapewniamy wszelkie pomoce oraz materiały dydaktyczne bezpłatnie podczas kursu, tel. kom.: 536-499-499, e-mail: koalogloszenia@wp.pl. www.koal.com.pl. REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Wojnowicach przy ulicy Szpitalnej 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 51,90 m2 wraz powierzchnią przynależną 14,21 m2, znajdujący się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Wojnowicach przy ulicy Szpitalnej 6a, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 35/3 o powierzchni 2696 m2, na karcie mapy 4, obręb 0005, Wojnowice wraz z udziałem wynoszącym 677/10000 w częściach wspólnych tego budynku oraz w prawie własności gruntu, na którym ten budynek jest posadowiony. 2. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 35/3 zapisana jest w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe. 3. Dla lokalu mieszkalnego nr 6, znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Wojnowicach przy ulicy Szpitalnej 6a, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00033661/8, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa – Starosta Raciborski. Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 35/3, na karcie mapy 4, obręb 0005, Wojnowice, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00033656/0. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XXV/225/2005 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 18 kwietnia 2005 r., działka nr 35/3 oznaczona jest symbolem B 2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 5. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny o powierzchni 51,90 m², usytuowany na II kondygnacji budynku (I piętro), składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, spiżarki i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 14,21 m2. Lokal znajduje się w złym stanie technicznym. Lokal wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak 7. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 22 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy pl. Okrzei 4 (mała sala narad). 8. Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości, w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 28 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych). 9. Wysokość wadium wynosi 2800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemsetzłotych). Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: bip.powiatraciborski.pl OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Owsiszcze przy ulicy Wojska Polskiego 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 335 o pow.302 m2 (k.m.2),obręb 0006 Owsiszcze. 2. Nieruchomość zapisana jest w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00057038/6, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu PaństwaStarosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XLIV/22/2010 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 24 czerwca 2010 r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem: • F20 – tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej, • 05 KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (w liniach rozgraniczających). 5. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona w miejscowości Owsiszcze, przy ul. Wojska Polskiego 33, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 60,78 m2, w złym stanie technicznym. 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomość wykazana do zbycia obciążona jest umową najmu zawartą na czas oznaczony do dnia 10 kwietnia 2019 r. 7. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 22 listopada 2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy pl. Okrzei 4 (mała sala narad). 8. Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości, w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 9. Wysokość wadium wynosi 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: bip.powiatraciborski.pl


Rozrywka

» 14

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Kultury”, realizowanego przez Raciborskie Centrum Kultury, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne Wejściówki do odbioru w RCK RCI (ul. Długa 2).

23 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) SPEKTAKL „SELFIE.COM.PL” 22 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 16.00, RCK DK „STRZECHA” (UL. LONDZINA 38) „PANI KROKODYL ZNAJDUJE DOM” Reżyseria i adaptacja – Robert Urbanowski. Pani Krokodylowa wyrusza w świat, aby znaleźć dla siebie nowy dom. Napotyka różne zwierzęta z wioski do której podąża, niestety te starają się jej unikać, gdyż boją się jej wielkich krokodylich zębów. Myślą też, że krokodyl to złe zwierzątko, jednak po bliższym zapoznaniu się z Panią Krokodylową, uświadamiają sobie, że były w błędzie… Obsada: Pani krokodylowa – Robert Urbanowski; Żyrafa – Piotr Dominiak; Lew – Joanna Nitefor; Kaczka – Katarzyna Janas; Żaba – Mirosława Kochel oraz dzieci z Centrum Edukacji i Rozwoju HeleMele w Raciborzu. Muzyka i aranżacja – Anna Mucha Spektakl powstał w ramach projektu „Raciborskie Dzielnice

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

„SELFIE.COM.PL” w reżyserii Marii Seweryn, to najnowsza propozycja Teatru My, ze znakomitą obsadą: Dorotą Pomykałą, Piotrem Zeltem, Julią Kamińską, Filipem Bobkiem. W małym mieszkanku wielkiego blokowiska mieszka Brygida (Dorota Pomykała), przebojowa, nowoczesna kobieta. Zraniona w przeszłości przez mężczyznę swojego życia, nigdy mu tego nie wybaczyła i od tamtej pory jest wrogiem mężczyzn. Zamartwia się o córkę Julię (Julia Kamińska), która ciągle jest sama. Mimo trzydziestki na karku, całym jej życiem są książki, nie ma znajomych, nie ma facebooka, nie ma chłopaka, nigdy nie zrobiła sobie selfie… W innym małym mieszkanku wielkiego blokowiska mieszka Gerard (Mirosław Baka/Robert Gonera) z synem. Gerard sam wychował swojego syna, ponieważ żona odeszła z jego szefem. Od tamtej pory Gerard nienawidzi kobiet. Martwi się o syna Pawełka (Filip Bobek), ma nadzieję, że syn znajdzie gdzieś tę wyjątkową partnerkę na całe życie, i że będzie szczęśliwy… Chcąc pomóc Julii i Pawełkowi, Brygida i Gerard stwarzają profile swoich dzieci na portalu randkowym. Brygida, widząc zdjęcie Pawełka, prawie się w nim zakochuje, za wszelką cenę chce umówić z nim swoją córkę. Kiedy wysyła zdjęcie Julii, Gerard niemal się w niej zakochuje, twierdząc, że jest to idealna partnerka dla jego syna! Happy end jest bliski, ale czy na pewno? Bilety w cenie 70 zł, 60 zł i 50 zł do nabycia w kasie RCK RDK przy ul. Chopina 21.

24 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 9.30, 25 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19.00 KINO „PRZEMKO” (UL. LONDZINA 38) „BIEGACZE” Latem w Kotlinie Kłodzkiej odbywa się bieg trwający 48 godzin. Uczestnicy wyścigu przez cały czas jego trwania nie śpią, prawie w ogóle nie odpoczywają, nawet posiłki przyjmują biegnąc. W ultramaratonie bierze udział kilkadziesiąt osób, wśród nich czwórka głównych bohaterów filmu. Przez dwie doby nieprzerwanego biegu pokonują ponad 240 kilometrów. Wstęp 5 zł.

26 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19.00 KINO „PRZEMKO” (UL. LONDZINA 38) „Z KAMERĄ PO BRZEZIU ZNANYM I NIEZNANYM” Film dokumentalny, zrealizowany z uczniami SP 3 w Raciborzu-Brzeziu. Młodzi ludzie pod kierunkiem Joanny Kwiatkowskiej-Starzyk (pomysłodawca, scenariusz i kierownictwo produkcji) oraz Adriana Szczypińskiego (reżyseria, scenariusz, zdjęcia i montaż) przez cztery tygodnie poznawali historię swej dzielnicy, uczyli się zasad pracy przed kamerą oraz zagrali przewodników po swojej małej ojczyźnie. W filmie zobaczymy krótkie historie kościoła parafialnego, s. Marii Dulcissimy z klasztoru Sióstr Maryi Niepokalanej, legendy i podania o wzgórzu Lipki, dzieje pomnika Josepha von Eichendorffa w Brzeziu oraz wspomnienia o nieistniejących już obiektach na Widoku i tzw. wzgórzu Bismarck. Projekt „Raciborskie Dzielnice Kultury” dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Wstęp wolny

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Karkówka w soku z kiszonych ogórków Mięso po upieczeniu jest bardzo smaczne i ma lekko kwaskowy posmak. Składniki: • 1200 g wieprzowego karczku • 700 g cebuli • 800 g pieczarek • 300 g kiszonych ogórków • 250 ml soku z kiszonych ogórków • 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego • 5 kopiastych łyżeczek ketchupu pikantnego • sól, pieprz, majeranek Karczek pokroić na plastry o grubości około 1 cm (zbyt grube lekko rozbić, tak aby nie były za cienkie). Oprószyć solą, pieprzem i majerankiem. Następnie obtoczyć w mące i smażyć na gorącym oleju, aż będzie rumiane (tak jak smaży się bitki). Na tej samej patelni podsmażyć pokrojoną w grubą kostkę cebulę, do momentu aż zrobi się lekko szklista. Podsmażoną cebulę wyjąć, a następnie podsmażyć pokrojone w plastry pieczarki. W naczyniu żaroodpornym lub blaszce ułożyć najpierw podsmażone plastry karkówki, na to położyć cebulę, następnie pieczarki, a na sama górę rozłożyć pokrojone w kostkę ogórki kiszone. Sok z ogórków wymieszać z koncentratem pomidorowym i ketchupem, po czym polać całą potrawę. Całość piec bez przykrycia w piekarniku nagrzanym do 180°C, około 75 minut (grzanie górne i dolne).

www.smakiweroniki.pl


» 15

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Lokal użytkowy UL. SOLNA 7/2 CENA: 105 000 zł POWIERZCHNIA: 35 m2 PRZETARG: 15.11.2017 r.

Mieszkanie UL. MARIAŃSKA 3 CENA: 114 000 zł POWIERZCHNIA: 163 m2 ROKOWANIA: 15.11.2017 r.

Mieszkanie UL. KOŚCIUSZKI 13/15 CENA: 75 000 zł POWIERZCHNIA: 61 m2 PRZETARG: 15.11.2017 r.

Mieszkanie UL. KATOWICKA 23A/16 CENA: 77 604 zł POWIERZCHNIA: 43 m2 PRZETARG: 06.11.2017 r. Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: MONIKA JURECZKO | tel. 509 505 765 w godz.: 8.00-16.00 | biuro@naszenieruchomosci.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Reklama

» 16

Piątek, 20 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

RYDUŁTOWSKIE CENTRUM MODELOWANIA SYLWETKI STUDIO FIGURA

zaprasza panie na dzień otwarty Rydułtowy » 24 października obchodzimy Światowy Dzień Walki z otyłością. Z tej okazji działające od maja br. Studio Figura w Rydułtowach organizuje specjalny dzień otwarty. W programie wydarzenia m.in. bezpłatne konsultacje, bezpłatny wstęp na różnego rodzaju urządzenia treningowe, ale nie tylko. Będą również gratisy i losowanie karnetów na stacje zabiegowe. Sprawdź szczegóły imprezy śledząc profil na facebooku. nie pomagają w walce z cellulitem i będą nieocenioną pomocą w spalaniu tkanki tłuszczowej. Ponadto treningi na takich stacjach skutecznie redukcją zbędne kilogramy, modelują sylwetkę, niwelują obrzęki i wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn. Dla zainteresowanych będzie również możliwość zakupu karnetów z dodatkowymi bonusami – do 8 wejść – jedno będzie gratis, a do 12 wejść zabieg liposukcji kawitacyjnej (o wart. 240 zł) w prezencie. Każda Pani, która w tym dniu odwiedzi Studio będzie brała udział w losowaniu karnetu na stacje treningowo-zabiegowe! Dzień otwarty to znakomita Dodatkowo także wszystkie okazja by poznać pełną ofertę kobiety, które odwiedzą rydułjaką przedstawia rydułtowskie towskie Studio w dniu 24 paźStudio Figura. Dla wszystkich dziernika będą mogły wziąć Pań, które w tym dniu odwiedzą udział w losowaniu zabiegu na Studio organizatorzy zapewnia- twarz – mikrodermabrazja diają wiele atrakcji. Będą bezpłatne mentowa- w salonie piękności konsultacje oraz darmowy wstęp Duo Beauty w Rydułtowach. na urządzenia – stacje zabiegoNa odwiedzające czekać wo-treningowe, które skutecz- będzie również degustacja suREKLAMA

plementu w płynie tj. młodego jęczmienia – go clean oraz suplementu w płynie – go slim. Dodatkowo w godzinach 10.0012.30 odbywać się będzie analiza składu ciała. W trakcie dnia otwartego nie zabraknie również drobnych upominków – naprawdę warto przyjść. Ale dzień otwarty to nie tylko gratisy, upominki i darmowy wstęp na urządzenia. Warto wspomnieć, że w tym dniu w Studio Figura zagoszczą dwie trenerki zdrowego stylu odżywiania i życia. Już od godziny 17.00 trenerki opowiedzą klientkom o tym jak można wprowadzić w życie zdrowe nawyki żywieniowe oraz dlaczego jest to takie ważne (w programie jest również degustacja zdrowych przekąsek). Gościem dnia otwartego będzie także Aneta Mazur – blogerka znana jako Jednooka Wojowniczka, zwolenniczka zdrowego stylu życia, która opowie dlaczego zawsze warto walczyć o swoje marzenia.

Panie chcące skorzystać 24.10 bezpłatnie z urządzeń powinny się umówić na konkretną godzinę oraz mieć ze sobą getry, adidasy, skarpety i koszulkę sportową. Rezerwacje terminu pod nr. tel.: 515 982 585. Każda z pań, która nie była dotychczas klientką Studio Figura może od 24 do 31 października bezpłatnie skorzystać z treningu tzn. 1 pełnego wejścia (3 wybrane stacje x 30 min. każda) oraz bezpłatnej konsultacji. Wszystkie zainteresowane proszone są o umówienie się pod wyżej podanym numerem tel. – Serdecznie zapraszam do udziału w dniach otwartych – zaprasza Iwona Barteczko, właścicielka Studio Figura w Rydułtowach. Studio Figura ul. Ofiar Terroru 3 44-280 Rydułtowy

Godziny otwarcia: pon-pt.: 09:00-20:00 sobota: 09:00-13:00

tel.: 515 982 585

www.facebook.com/studiofigurarydultowy

(lokal przy kościele, po byłej aptece)

Naszraciborz 42 2017 [453]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...