Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 22 września 2017 | Rok X | nr 38 (449) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Justyna Święty i Dawid Ersetic

na ślubnym kobiercu Racibórz » Para utytułowanych raciborskich sportowców – lekkoatletka Justyna Święty i zapaśnik Dawid Ersetic – są już małżeństwem. Towarzyszyliśmy im w sobotę 16 września w uroczystości w kościele na Ocicach. Młodej Parze życzymy szczęścia na nowej drodze życia i dalszych sukcesów na sportowych arenach. REKLAMA

REKLAMA


»2

Aktualności

Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Raciborscy policjanci odnaleźli

zaginionego mężczyznę Racibórz » Raciborscy policjanci z prewencji 17 września, po niespełna godzinnych poszukiwaniach odnaleźli 77-letniego mieszkańca Kuźni Raciborskiej. 17 września około 17:30, dyżurny raciborskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny. 77-latek wyszedł na grzyby około 14.00 i długo nie wracał. Z uwagi na wiek i kilkugodzinną nieobecność mężczyzny zaniepokojona rodzina poinformowała policję. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Po niespełna godzinie poszukiwań funkcjonariusze z wydziału prewencji poinformowali odnaleźli zaginionego w kompleksie le-

Na starej fotografii Na starej pocztówce dom bractwa strzeleckiego (kurkowego) w Raciborzu, nazywany dziś pałacykiem Rafako albo myśliwskim. Obiekt nigdy nie był pałacykiem i nie miał nic wspólnego z myśliwymi. Przed wojną była tu sala zabaw i siedziba braci kurkowych, a obok strzelnica. W czasie wojny Niemcy więzili tu Polaków, krótko po niej internowano tu Ślązaków, a po powstaniu Rafako urządzono tu zakładowy dom kultury.

Prababcie jeździły nawet do Berlina Szałociorze – tak dawniej nazywano mieszkańców ziemi raciborskiej, bo stanowiła ona spichlerz Górnego Śląska. Rodzina książąt von Ratibor dorobiła się ogromnego majątku na sprzedaży płodów rolnych do górnośląskich kopalń i hut, a ich folwarki (zamienione po wojnie na PGR-y i, niestety, zrujnowane) stanowiły wzór na całe Niemcy. Również polski ruch narodowy widział ogromny potencjał w raciborskim rolnictwie, zakładając spółdzielnie Rolnik i Ogrodnik. Kwitł raciborski targ, a nasze prababcie woziły warzywa, zwane po śląsku „gemizami”, nie tylko do Królewskiej Huty (dziś Chorzów), ale nawet do Berlina, korzystając z szybkich połączeń kolejowych na trasie od Stambułu przez Racibórz, Opole i Wrocław do stolicy Niemiec. Co roku z chęcią jeżdżę na raciborskie dożynki. Tradycja na szczęście nie ginie, a ilość nowoczesnego sprzętu cieszy oko. W korowodach widać dziś miliony – i to dosłownie, bo nasi gospodarze stare traktory mają tylko z sentymentu, jako egzemplarze muzealne. Po polach gnają nowoczesne ciągniki z nawigacją satelitarną. Pod tym względem jesteśmy na Zachodzie. Niestety, widać też sporo

pustych zagród, które na przykład przedsiębiorczy Holendrzy natychmiast zamienialiby na małe gospodarstwa specjalistycznej produkcji rolnej albo hodowli kwiatów czy sadzonek. Do tego potrzebna jest wiedza i doświadczenie, ale nie są to rzeczy nieosiągalne. Można je przecież nabyć w drodze nauki, na przykład w trakcie praktyk uczniowskich, nastawionych właśnie na kształcenie w tym obszarze. Mielibyśmy wtedy do czynienia ze zjawiskiem przenoszenia na ziemię raciborską wiedzy rolniczej z krajów zachodnich, tak jak to było setki lat temu, kiedy z Dolnych Niderlandów migrowały nad górną Odrę tysiące ludzi, zakładając tu miasta i wsie. Od tamtego czasu niezmienny pozostał potencjał rolniczy Raciborszczyzny. Mamy – na lewym brzegu Odry – bardzo dobre gleby. Dobrze rozwiniętą sieć osadniczą, drogi, infrastrukturę komunalną, duże rynki zbytu na zapleczu, a także wiedzę i doświadczenie naszych rolników. Nie rozumiem zatem, dlaczego naszych uczniów wozi się na praktyki uczniowskie do hiszpańskich czy portugalskich hoteli i restauracji albo austriackich firm logistycznych? Zamiast przenosić potrzebną nam wiedzę rolniczą na nasz te-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

śnym w rejonie ul. Berechow- się mężczyzną, a następnie caskiej. Mężczyzna podczas zbie- łego i zdrowego przekazali pod rania grzybów stracił orientację opiekę bliskich. i nie umiał wrócić do domu. Był zmęczony, wyziębiony i przemoczony. Mundurowi zaopiekowali KPP Racibórz

Liczy się gest

Powiat wesprze Kuźnię Raciborską Kuźnia Raciborska » Rada Powiatu Raciborskiego na najbliżej sesji podejmie temat udzielenia pomocy finansowej w wysokości 10 tys. zł gminie Kuźnia Raciborska. Przypomnijmy – kataklizm dotknął mieszkańców tego rejonu 7 lipca br. Uszkodzeniu uległo wiele gospodarstw i domów, a także około 1500 ha lasu. Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

ren, przenosimy mentalnie młodzież na Zachód, bo przecież jeszcze długo nasze firmy nie zaoferują takich zarobków jak konkurenci zza Odry. Zamiast umacniać lokalną przedsiębiorczość, umacniamy trendy migracyjne. Mam przekonanie, że w dobie coraz większej konkurencji w UE powinniśmy zadbać o swoje i zrewidować kierunki międzynarodowej współpracy powiatu oraz gmin. Postawić na walory edukacyjne i praktyczne. Szukać partnerów, od których czegoś się nauczymy, a nie tylko oficjalnie odwiedzimy i uściśniemy dłoń. Na razie naszym partnerom zagranicznym tańczymy i śpiewamy, podczas gdy oni, jak na przykład hiszpańscy czy portugalscy hotelarze, szukają u nas nowych kadr.

Na skutek wiatrów, trąby powietrznej i intensywnych opadów na terenie Gminy Kuźnia Raciborska powstały straty w gospodarstwach domowych, obszarach leśnych, a także w infrastrukturze. – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki celowe 69 gospodarstwom indywidualnym. 11 budynków mieszkalnych uległo uszkodzeniu. Mieszkańcy terenów objętych klęską zgłaszali liczne szkody, które nie mogły być zrekompensowane w myśl obowiązujących regulacji prawnych (m.in. budynki gospodarcze, samochody, mała architektura, nagrob-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Monika Jureczko – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.jureczko@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

Monika Boczek – Specjalista ds. marketingu e-mail: monika@naszwodzislaw.com, tel. kom. +48 511 696 949

ki cmentarne). Łączne straty w infrastrukturze gminnej i komunalnej oszacowano na ponad 2 250 tys. złotych. Koszt uprzątnięcia wiatrołomów na gminnych obszarach zadrzewionych zamknie się kwotą ok.

100 tys. zł. Łączne wydatki na akcję związaną z zarządzaniem kryzysowym zamkną się kwotą 229 583,34 zł – czytamy w uzasadnieniu uchwały. (wk)

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Klasztorna w przebudowie

Prace potrwają do końca listopada Racibórz » Od 14września trwa przebudowa ulicy Klasztornej w Raciborzu. Prace prowadzi konsorcjum raciborskich firm: Bruki Trawiński Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca listopada br. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu na istniejącej konstrukcji drogi. Wykonane będą nowe nawierzchnie chodników, zjazdów i miejsc

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

postojowych dla samochodów osobowych oraz odnowiony zostanie przyległy skwer. Początkowo prace prowadzone będą przy utrzymaniu pełnej przejezdności ulicy. W trakcie robót wystąpią utrudnienia polegające na lokalnym przewężeniu jezdni dla wykonania montażu krawężników oraz wyłączenia z ruchu pieszego odcinków przyległych chodników. oprac. wk

Obywatelskie ujęcie

Mieszkańcy Goduli od wiosny mają rozkopaną ulicę

poszukiwanego

Wodzisław Śląski » Dzięki reakcji mieszkańca mundurowi udaRacibórz » Ulica Goduli to droga miejska. Teraz jezdnię i chodniki modernizuje tu konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych remnili dalszą jazdę motorowerzyście, który miał w organizmie Sp. z o.o. w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. Wcześniej Zakład Wodociągów i Kanalizacji przebudowywał tu kanalizację deszczową. 2,5 promila. Dodatkowo okazało się, że jest on poszukiwany.

– Od kwietnia mamy wszystko rozkopane. No jak tak można. Końca robót nie widać – żali się jedna z mieszkanek. Kosztem 260 tys. zł, do połowy sierpnia trwała tu budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Wykonawcą zadania był miejski ZWiK. – Rozpoczęcie robót dro-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

REKLAMA

gowych jest uzależnione od terminu zakończenia przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami – zastrzeżono w umowie na remont drogi, jaką podpisano z ww. konsorcjum. Te zaś wykonuje obecnie remont sąsiedniej drogi wojewódzkiej w ciągu ulic Armii Krajowej i Rudzkiej. Niedawno musiało zmieniać podbudowę na części arterii, bo była źle wykonana. Prezydent tłumaczył, że podległe mu PRD ma duży portfel zamówień i to może być końca września. Z Goduli mają ków drogi osiedlowej – ul. Goduli, powodem przeciągających się czas do października. koszt inwestycji to 258,2 tys. zł. robót. Z Armii Krajowej i RudzZadanie obejmuje wykona(waw) ką konsorcjum musi zdążyć do nie modernizacji jezdni i chodni-

15 września przed godziną 23.00 mundurowi zostali wezwani na ulicę Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim, gdzie miał oczekiwać na nich zgłaszający. Mieszkaniec wskazał stróżom prawa kierowcę motoroweru, który miał być pijany. Podejrzenia obywatela okazały się słuszne, alkomat wykazał u 38-latka 2,5 promila alkoholu. W trakcie

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

kontroli kierowca nie posiadał także uprawnień do kierowania i obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. Gdy mundurowi sprawdzili go w policyjnej bazie danych, okazało się jeszcze, że mężczyzna jest poszukiwany przez wodzisławską prokuraturę do ustalenia miejsca pobytu. Wodzisławianin trafił za kratki. KPP Wodzisław Śląski

REKLAMA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. zatrudni na umowę o pracę osoby na stanowisko:

Kierowca Autobusu Miejsce pracy: Racibórz i okolice

Podstawowe obowiązki zatrudnionej osoby: Prowadzenie autobusu komunikacji podmiejskiej według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy. Wymagania stawiane kandydatom: prawo jazdy kategorii D z wpisanym kodem „95”. Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie miejskim i podmiejskim, brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy (niekaralność). Dodatkowym atutem będzie posiadanie karty do tachografu cyfrowego. Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV, kopia prawa jazdy, Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.)”. Zgłoszenia należy składać w siedzibie firmy: PKS w Raciborzu Sp. z o.o., ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz (Komórka Kadr w godz. 700-1400) lub wysłać na adres mailowy pks.raciborz@wp.pl


Aktualności

»4

Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ten projekt stawia na szybką Kuchenne rewolucje

pomoc seniorom Wodzisław Śląski » Niewątpliwie jednym z największych problemów jest to, kiedy do starszej osoby mieszkającej samotnie za późno dociera pomoc. Na ten problem ma odpowiedzieć program „Bezpiecznie we własnym domu”. Zadanie współfinansowane jest przez UE i kierowane do 290 osób (również z Wodzisławia), w tym głównie seniorów, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Jest to projekt pilotażowy i jak na razie w pełni darmowy. Ruszył pod koniec sierpnia. Osoby, które w nim uczestniczą są wyposażone w urządzenia teleinformatyczne (bransoletkę lub wisiorek) pozwalające na 24 godzinny kontakt z pracownikami Centrum Alarmowego. Pomagają oni podopiecznym w przypadku zaistnienia zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ale tak-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

że w przypadku podwyższonego stresu, lęku czy samotności. Aby projekt mógł być w pełni realizowany, senior ani na chwilę nie może rozstać się z urządzeniem teleinformatycznym. Zadanie realizuje stowarzyszenie EBI Association i OpiekaNOVA. Projekt zakończy się w maju 2019 roku – i do tego czasu będzie też darmowy. Lista seniorów biorących udział w projekcie jest zamknięta. Teraz do teleopieki można dołączyć tylko i wyłącznie odpłatnie (abonament). Kwota waha się od 50 zł do 90 zł. mad

Ksiądz Konrad Opitek Honorowym Obywatelem Miasta Rydułtowy

w pszowskiej restauracji Pszów » Znana restauratorka wraz ze swoją ekipą zawitała do restauracji Esencja&Smak. Miejsce to znajduje się obok Gościńca Pszowskiego i w niedalekiej odległości od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Przypomnijmy, program emitowany jest od 2010 roku w telewizji TVN. W ciągu czterech dni Magda Gessler obserwuje to, co dzieje się w restauracji, a potem proponuje zmiany. Z naszych informacji wynika, że restauratorka do Pszowa zawitała 18 września.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

(mad) REKLAMA

Rydułtowy » Rydułtowy nadały kolejny tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Otrzymał go były ksiądz Parafii pw. św. Jerzego w Rydułtowach, Konrad Opitek. Radni uchwałę w tej sprawie podjęli 31 sierpnia. 14 września tytuł został oficjalnie wręczony. Ksiądz Konrad Opitek przez le np. działalność kulturalna, styny, czy udział w życiu kul- tradycji i historii. wiele lat dawał się poznać nie a więc organizowane przez turalno-społecznym naszego UM Rydułtowy tylko jako oddany kapłan, ale niego koncerty, spektakle, fe- miasta, propagowanie jego także jako wspaniały gospodarz REKLAMA i organizator. Ma niespotykany dar jednoczenia wokół siebie ludzi. Wśród wielu zasług rangi najwyższej było zadanie odnowienie wnętrza kościoła i przywrócenie mu neogotyckiego wystroju. Zadanie to realizował sukcesywnie, z wielkim zapałem i determinacją, a do tego poważnego przedsięwzięcia umiał zapalić mieszkańców parafii. Zasług dla Rydułtów ksiądz Konrad posiada jeszcze wie-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Biuro Prasowe TVN nie zna jeszcze daty emisji odcinka. Właściciele restauracji odmawiają komentarza. Na przyjazd restauratorki we wtorek 19 września czekało sporo osób. Do zgromadzonego tłumu pod restauracją Magda Gessler jednak nie podeszła. Warto przypomnieć, że kuchenne rewolucje realizowane były kilka lat temu w Raciborzu w Cinamon Cafe, jednak restauracja już nie działa.

REKLAMA


Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

»5

Reklama


Aktualności

»6

Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Przedsiębiorcy z Raciborza Justyna Święty i Dawid Ersetic coraz chętniej zatrudniają na ślubnym kobiercu

pracowników z Ukrainy Region » Polskie firmy, w tym te z naszego powiatu, ciągle mają problemy ze znalezieniem pracowników. Przedsiębiorcy rekrutują więc kandydatów z Ukrainy. – Zainteresowanie jest spore i ciągle rośnie – przyznają pracownicy PUP w Raciborzu. Niedobory kadrowe na naszym rynku pracy dotyczą głównie pracowników niższego szczebla. – Pracownicy ci są zatrudniani do prac polowych, rolnych, a także w branżach budowlanej oraz usługowej. Poszukiwani są także kierowcy – informuje Joanna Lasak-Kawulok z raciborskiego urzędu pracy. – Często dla naszych przedsiębiorców jest to jedyne rozwiązanie. Najczęściej poszukiwani są pracownicy do takich branż jak hotelarstwo, ga-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

stronomia, branża budowlana, gdzie ciężko znaleźć pracowników. A i tak w stosunku do powiatów ościennych ilość składanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom nie jest taka duża. W powiecie wodzisławskim liczba ta przekroczyła już 2 tys. – powiedział nam dyrektor raciborskiego PUP Mirosław Ruszkiewicz. – Po Raciborzu aż tak jeszcze tego nie widzimy, ale rzeczywiście w przyszłości tych pracowników z Ukrainy będzie coraz więcej. Zarobki w Polsce są dla nich mimo wszystko dość atrakcyjne, a demografia nie kłamie. Żeby firmy się rozwijały muszą mieć pracowników. Z drugiej strony widać też, że Czesi dość mocno drenują nasz rynek, widoczne są braki kadro-

we na rynku i trzeba te luki wypełnić – wyjaśnia Ruszkiewicz. Pracodawca chcący zatrudnić pracownika z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Armenii, Gruzji czy Rosji składa w PUP oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie takie pozwala danemu obywatelowi na pracę u tego pracodawcy przez okres 6 miesięcy. Kolejne oświadczenie – w przypadku kiedy przedsiębiorca chce kontynuować współpracę z cudzoziemcem – pracodawca składa do wojewody. W tym roku przedsiębiorcy złożyli już 733 takie oświadczenia w raciborskim PUP. Porównując – rok 2016 zakończyła końcowa liczba 603 oświadczeń.

sportowo-pożarnicze

Region » 16 września w Gamowie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. W najważniejszej kategorii, czyli rywalizacji panów w sztafecie i ćwiczeniu bojowym, najlepsze były Samborowice, wśród pań wygrał Roszków, wśród chłopców Sławików, a wśród dziewcząt Krzyżanowice. Rywalizacja była zacięta, warunki na mokrym boisku trudne, a różnice punktowe niewielkie. Wyniki

Grupa A 1. Samborowice 102,14 2. Modzurów 102,34 3. Owsiszcze 109,78 4. Roszków 118,54 5. Racibórz-Sudół 121,37 6. Górki Śląskie 125,6 7. Pogrzebień 133,73 8. Borucin 139,56 9. Turze 160,2 Grupa B 1. Rudnik 331

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

6. Racibórz-Markowice 172,21 7. Babice 206,83 8. Borucin – dyskwalifikacja CTiF chłopcy 1. Sławików 1061 2. Samborowice 1053 3. Bolesław 1038 4. Pietraszyn 1031 5. Turze 1025 6. Gamów 1016 7. Racibórz Brzezie 936

Na ślubie pojawili się trenerzy, sportowcy i działacze zarówno związani z lekkoatletyką, jak i zapasami, a szczególnie z MKZ Unia Racibórz: Ryszard Wolny, Mateusz Wolny, Arkadiusz Gucik, Grzegorz i Mateusz Wanke, Piotr Szczeponiok, Kazimierz Stępień, Piotr Morka, Beata Monica-Szyjka czy Piotr Żurawik. Nie zabrakło biegaczek kadry narodowej – m.in. Małgorzaty Hołub, a także aktualnego trenera raciborzanki – Aleksandra Matusińskiego. Wojciech Kowalczyk

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Sisi

Powiatowe zawody

Grupa C 1. Roszków 123,24 2. Brzeźnica 124,55 3. Samborowice 133,37 4. Turze 136,99 5. Pietraszyn 143.57

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

CTiF dziewczęta 1. Krzyżanowice 1020 2. Racibórz-Markowice 1020 3. Gamów 1018 4. Pietrowice Wielkie 1012 5. Pietraszyn 1003 6. Turze 990 7. Racibórz-Brzezie 950

fot. Michał Kaptur

REKLAMA


»7

Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

REKLAMA

Udało się zebrać całą kwotę! Mateuszek rozpoczął terapię Racibórz » Potrzebowali prawie miliona złotych. Kwotę udało się zebrać wspólnymi siłami. Rodzice Mateusza Giedy poinformowali, że udało im się zdobyć resztę kwoty na leczenie ich synka. Cel wsparło również prawie 22 tys. osób, które wspólnie, za pośrednictwem portalu siepomaga.pl, przekazały blisko 430 tys. zł. Leczenie chłopca odbywa się według protokołu Memmat, polegającego na podawaniu kilku leków doustnie oraz chemioterapii przez specjalny zbiorniczek bezpośrednio do głowy.

Od rodziców Mateusza otrzymaliśmy informację, że udało im się zdobyć resztę kwoty potrzebnej na leczenie, ponad to, co wpłacono za pośrednic-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

750. urodziny Pietrowic Wielkich

Uroczysta sesja radnych Pietrowice Wielkie » Uroczysta sesja pietrowickiej Rady Gminy wpisała się 15 września w drugi dzień obchodów 750-lecia Pietrowic Wielkich oraz 350-lecia miejscowego kościółka św. Krzyża. Poza oficjalnymi wystąpieniami wypełniło ją odnowienie umów partnerskich z czeskimi Sudzicami oraz niemieckim Liederbach, a także prelekcje historyczne.

Historia zdominowała posiedzenie, bo – jak zaznaczył przewodniczący Rady Henryk Marcinek – trzeba ją znać, by nie popełniać błędów przeszłości. Nawiązał do swojego nauczyciela, śp. Benedykta Motyki, który mieszkał swego czasu w Pietrowicach Wlk. i już 30 lat temu przewidział wzrost potęgi gospodarczej Chin. Ten wątek był potrzebny przewodniczącemu, by wskazać na ideę, jaka przyświeca w ostatnich latach tutejszemu samorządowi. Ta idea to rozwój gospodarczy, którego najtwem siepomaga.pl. – Mateusz lepszym dowodem są Eko-Okna. otrzymał od was szansę na życie. Prezes firmy, Mateusz Kłosek i Dziękujemy za waszą ofiarność dyrektor finansowa Bronisława – piszą państwo Gieda. – Jeste- Harnyś byli obecni na sesji, za- ło Pietrowic Wielkich otrzymali śmy w klinice w Wiedniu. Mate- pewniając, że w Kornicach ko- niezbędną stabilizację. – Pietrowice Wielkie właściusz z każdym dniem ma coraz więcej sił. Wierzymy mocno, że wie wykorzystały ostatni okres ten trud pozwoli naszemu Mate– nie ma wątpliwości wójt Anwięcej informacji uszkowi wygrać ten najważniejdrzej Wawrzynek. Podczas na ten temat swojego wystąpienia mówił szy wyścig o jego życie – rodzice znajdziesz tutaj: Mateusza. o trzech elementach istotnych siepomaga.pl dla lokalnej społeczności. To REKLAMA

pamięć, tożsamość i historia. – Pietrowice naprawdę wielkie są – zapewniała obecna na sesji posłanka Gabriela Lenartowicz. W części historycznej o kształtowaniu się XIX-wiecznego powiatu mówił Grzegorz Wawoczny, o dziejach Pietrowic Wielkich Paweł NewerREKLAMA

la (z okazji 750-lecia ukazała się jego monografia wsi), zaś o miejscowym krawiectwie Brunon Stojer. Ks. proboszcz Damian Rangosz nawiązał do duchowych i chrześcijańskich aspektów w dziejach wsi. (waw)


WFOŚiGW

»8

Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

W lesie Obora otwarto

Zieloną Klasę 18 września w Arboretum Bramy Morawskiej miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Ranem na bramie średniowiecznego grodu pojawiły się rysunki uczniów z klas IV-VI z naszych i czeskich szkół, których tematem była odpowiedź na pytanie „jak sobie wyobrażasz arboretum?”. Konkurs plastyczny był jednym z elementów projektu realizowanego w  ramach współpracy z naszymi czeskimi partnerami z Arboretum Nowy Dwór (Śląskie Muzeum Ziemskie w  Opawie) pod nazwą „Poznajemy piękno arboretów”. O godzinie 10.00 pojawili się autorzy prac – przyjechali z naszych podstawówek oraz ze szkół z Opavy. Z wizytą zjawili się także podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych DOM. Po oglądnięciu wernisażu swojej twórczości uczniowie ruszyli do arboretum, gdzie dwie dziewczynki (z Czech i z Polski) przecięły wstęgę przy wejściu na teren zrewitalizowanej ścieżki edukacyjnej. Chwilę później dzieci z Opavy ruszyły zwiedzić mini zoo i „Zaczarowany ogród”, natomiast uczniowie z naszych szkół zapoznali się z urządzeniami na nowym obiekcie. Naj-

młodsi uzyskali też solidną porcję wiedzy. Koniec wizyty w Arboretum zwieńczyło wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego. Całkowita wartość projektu wynosi 69 379, 40 euro, z czego na stronę polską przypada 34 526,90 euro. Po stronie polskiej projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85 procent z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (programu Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Rcz-RP 20142020), 5 procent środków udało się pozyskać z budżetu państwa.

Pozostałe 10 procent zapewnił samorząd miasta Racibórz. W ramach projektu po naszej stronie zrewitalizowano teren rekreacyjny (obok restauracji) w arboretum przystosowując go do pełnienia funkcji edukacyjnych. Na tym terenie powstała edukacyjna ścieżka przyrodnicza o nazwie „Zielona klasa”. Realizacja projektu to kolejny przykład współpracy transgranicznej, który buduje dobre relacje z naszymi czeskimi partnerami. (waw)

Konferencja antysmogowa w Katowicach Region » Na spotkanie do Katowic przyjechało prawie 350 przedstawicieli straży miejskich oraz gmin z całego regionu, by dowiedzieć się, jakie są możliwości kontroli zapisów uchwały antysmogowej, jak również realizacji programów ochrony powietrza. Marszałek Wojciech Saługa otworzył konferencję nt. uchwały antysmogowej adresowaną do przedstawicieli gmin i straży gminnych. – W uchwale antysmogowej, która weszła w życie w województwie śląskim z początkiem września, nie chodzi o karanie, ale edukowanie ludzi, by wiedzieli, że jakość powietrza zależy od nich. Naszym zadaniem jest dotarcie do sumień czterech i pół miliona mieszkańców naszego regionu i przekonanie ich do tego, by nie palili w piecach odpadami węglowymi. Mamy w kraju najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie i musimy wreszcie zacząć temu skutecznie przeciwdziałać – powiedział marszałek Saługa, otwierając konferencję. – Dzisiaj ruszamy z edukacją – szkolimy urzędników, strażników, ponieważ celem uchwały jest przekonanie ludzi, jak szkodliwy jest smog. Nie jest to akcja jednorazowa, ale rozpisana na

fot. BP Tomasz Żak

Racibórz » Zajmuje powierzchnię 700 m kw., składa się z czternastu elementów, a kosztowała ponad 63 tys. zł. Dzięki unijnemu wsparciu Racibórz ma niemałą przyrodniczą atrakcję w lesie Obora – Arboretum Bramy Morawskiej. Na placu przed restauracją od 18 września czynna jest Zielona Klasa. W otwarciu uczestniczyli młodzi Polacy i Czesi.

Nie chodzi o karanie, lecz edukowanie

lata działań, których efekty poznamy dopiero w przyszłości. To, czym palimy w piecach, dostaje się do powietrza. Jeśli palimy paliwem złej jakości, trujemy się, a przez to częściej chorujemy, a w efekcie żyjemy krócej o rok. Musimy wreszcie powiedzieć temu stop – mówił Saługa. 26 i 27 września odbędą się warsztaty z rozpoznawania pa-

liw węglowych, pomiaru wilgotności drewna, rodzajów kotłów węglowych, przeglądów kominów oraz rodzajów pieców, kominków i elektrofiltrów. Organizatorem konferencji był Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. slaskie.pl

WFOiGW dofinansuje

ważne ekologiczne zadania Prawie 500 m nowej sieci

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Żorach pozyskało pożyczkę w wysokości ponad 200 000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i ul. Lipowej. Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej o odpowiedniej jakości. Przedmiotem zadania jest wymiana starej skorodowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Żorach przy ul. Kościuszki i Lipowej. Parametry wody odbiorców nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wo-

dy przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co zostało potwierdzone wynikami badań wykonanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku. Realizacja inwestycji przełoży się bezpośrednio na poprawę jakości wody, a także zapewni zmniejszenie awaryjności i wyeliminowanie nieszczelności sieci wodociągowej. Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej PE dn 40110 mm o całkowitej długości 480 mb, 6 przyłączy wodociągowych o długości 132 mb oraz 2 przepięć.

wysokości 200 000 zł. Na dwóch halach technologicznych zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, które przyniosą oszczędności z wytworzenia energii elektrycznej na poziomie ok. 26.000 zł rocznie.

Mniej „kopciuchów” w Imielinie

Likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 40 budynkach i zabudowę 40 proekologicznych źródeł ciepła zakłada programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 – etap I – rok 2017, który otrzymał dofiEnergia ze słońca w Zabrzu. nansowanie z Funduszu w wyNa takie rozwiązanie zde- sokości 180.000  zł, na które cydowała się firma WICHARY składa się dotacja w kwocie do TECHNIC, która pozyskała na 80.000 zł i pożyczka w kwocie ten cel pożyczkę z Funduszu w do 100 000 zł.


»9

Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

ROZPOCZĘŁY SIĘ PKS Racibórz z nowymi autobusami

intensywne kontrole palenisk

Obsłużą powiat wodzisławski

Wodzisław Śląski » Na polecenie prezydenta miasta, Mieczysława Kiecy, strażnicy miejscy rozpoczęli cykl codziennych, wyrywkowych kontroli palenisk w różnych dzielnicach Wodzisławia Śląskiego. Funkcjonariusze skontrolują ok. 300 posesji miesięcznie.

Region » Powiat wodzisławski wzbogacił się o dwa nowe autobusy. Przekazanie odbyło się 13 września na terenie Stacji Kontroli Pojazdów Ziętek przy ul. Łużyckiej. Symbolicznego wręczenia kluczy prezesowi PKS Racibórz Damianowi Knurze dokonali – starosta raciborski Ryszard Winiarski, starosta wodzisławski Ireneusz Serwotka oraz wicestarosta Leszek Bizoń.

Straż Miejska poinformowała, że od lipca 2016 r. do czerwca br. przeprowadzone zostały 1194 kontrole spalania odpadów na posesjach. – Zakładamy, że strażnicy miejscy w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym odwiedzą mini-

Są to kolejne autobusy, które w ramach współpracy dwóch powiatów będą jeździć po naszym regionie. Pierwsze dwa przekazano w styczniu. Są to pojazdy czeskiej marki SOR CN12.3. Koszt zakupu to około 1,5 mln zł. – Dwa nowe po-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

mum 70 kotłowni tygodniowo – mówi Kieca. Strażnicy miejscy pukają do drzwi wodzisławian zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych czy wieczornych. Kontrole przeprowadzane są we wszystkich dzielnicach miasta. Osoby spalające niedozwolone materiały muszą liczyć się z konsekwencjami. Jedną z nich są mandaty.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

jazdy, to bardzo duży zastrzyk dla naszego taboru. Cieszymy się, że Powiat Wodzisławski we współfinansowaniu z Godowem, Gorzycami i Lubomią przyczynili się do tego zakupu – podkreśla Damian Knura, prezes PKS Racibórz. Autobusy będą kursować na liniach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., ale również na linii 41 w Raciborzu i 33 w Chałupkach. mad

UM Wodzisław Śląski OGŁOSZENIE

Myśleli, że to czad,

a tylko kończyła się bateria Racibórz » 18 września o godzinie 22:30 strażacy otrzymali zgłoszenie o tym, że w domu wielorodzinnym przy ulicy Poprzecznej w Raciborzu uruchomiła się czujka tlenku węgla. Natychmiast udali się na miejsce. Alarm okazał się fałszywy.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Lokatorzy pomylili dźwięk ostrzegający o zagrożeniu z tym, który sygnalizuje wyczerpującą się baterię w urządzeniu. wk

Akcja SMOG Policjanci zatrzymali 22 dowody rejestracyjne Region » Działania „Smog”, przeprowadzone 14 września, miały na celu zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i nadmierną emisję spalin do atmosfery. Funkcjonariusze skontrolowali 65 pojazdów, zatrzymano 22 dowody rejestracyjne. Funkcjonariusze sprawdzali, czy kontrolowane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności. Reagowali również na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicz-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

nym pojazdów. Podczas działań stróże prawa skontrolowali 65 pojazdów. Nie stwierdzili nieprawidłowości w omawianej tematyce, jednakże zatrzymali łącznie 22 dowody rejestracyjne za inne nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli samochodów, a które związane były ze stanem technicznym. KPP Racibórz

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Raciborzu przy ul. Rudzkiej lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1.

Położenie i opis nieruchomości

Działki gruntu położone w Raciborzu przy ul. Rudzkiej, w dzielnicy Ostróg, wykorzystywane jako zjazd do posesji oznaczonych adresowo ul. Rudzka 99 i 99a.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomości oznaczone ewidencyjnie numerami: 1. 762/5 k.m. 10 obręb Ostróg o powierzchni 0,0355 ha; 2. 682/5, 716/15 i 573/15 (przedmiot jednej sprzedaży) k.m. 10 obręb Ostróg o łącznej powierzchni 0,0435 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

762/5, 682/5, 716/15 zapisane w KW nr GL1R/00045103/6 573/15 zapisana w KW nr GL1R/00030575/7

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza netto

Ad. 2.1 - 12 100,00 zł. Ad. 2.2 - 13 900,00 zł. Ceny uzyskane w przetargu powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg stawki 23%

6.

Termin i miejsce przetargu

27 października 2017 r., godz. 9.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

Ad. 2.1 – 1 200,00 zł. Ad. 2.2 – 1 400,00 zł. winno być uznane na rachunku gminy do 20 października 2017 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Działki nr 762/5, 716/15 i 682/5: • K4P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, • K2KDG – tereny dróg publicznych klasy główna

9.

Działka nr 573/15: • K4P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Miejsce wywieszenia tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ogłoszenia o przetargu usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod ogłoszenia o przetargu adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości 11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 06 68, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ulica Wileńska 3, ogłasza przetarg dn. 02.10.2017 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Zamoyskiego7/22 o pow. użytkowej 59,10 m2 trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica, loggia położone na VII p. w bud. 10 p. cena wywoławcza 105 177 zł., wadium 10 500 zł. Przetarg o godz. 9:00. 2. w Raciborzu przy ul. Królewskiej 36/18 o pow. użytkowej 38,60 m2 jeden pokój, kuchnia, dwa przedpokoje, łazienka z w.c., piwnica, loggia położone na IV p. w bud. 4 p. cena wywoławcza 64 633 zł., wadium 6 500 zł. Przetarg o godz. 9:20. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: poz. 1 – tel. 32/ 415 21 49 poz. 2 – tel. 32/ 415 29 62 Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłaszają gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma członek najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3 bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr: 32/ 415 45 76, wew. 341 lub 303.


Aktualności

» 10

Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Tworkowiki na Dożynkach Kobiety Aktywne z Nędzy

Prezydenckich w Spale

INTEGRUJĄ MIESZKAŃCÓW

Krzyżanowice » 16 i 17 września Tworków reprezentował gminę Krzyżanowice, Powiat Raciborski oraz Województwo Śląskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Tworkowików odwiedził prezydent Andrzej Duda z małżonką.

Nędza » Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i ich Rodzin z Nędzy po raz kolejny zaprosiło na integracyjny piknik rodzinny. Organizatorki wkładają w organizację całe serce. I to było czuć. Nie przeszkodził nawet rzęsisty deszcz.

fot. Aneta Wolny

Pierwsze Dożynki u Pre- kontynuowano do wybuchu wojzydenta w Spale odbyły się 28 ny w 1939 roku. Później odżyła sierpnia 1927 roku. Tradycję ona po roku 1989. Natomiast od 12 lat uroczystości odbywają się rokrocznie pod nazwą Dożynki Prezydenckie. więcej informacji W tegorocznej imprezie nie na ten temat zabrakło delegacji z naszego znajdziesz tutaj: powiatu. Mieszkańcy Tworkowa 16 i 17 września dumnie zapre-

Festyn organizowany jest od zentowali koronę żniwną, którą wielu lat. Początkowo były to kapodziwiali prezydent Andrzej meralne spotkania w centrum Duda wraz z małżonką. Prezy- kultury, a parę lat temu stowadent osobiście wręczył nagrodę naszej delegacji z Tworkowa. Para prezydencka degustowawięcej informacji ła także śląskie specjały. na ten temat znajdziesz tutaj:

A. Bulenda

rzyszenie zdecydowało o przeniesieniu w inne miejsce i organizacji z większym rozmachem. Podczas wydarzenia bawią się mieszkańcy całej gminy, ale paniom przede wszystkim zależy na wsparciu rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. – Czuję, że ludzie dobrze odbierają naszą inicjatywę – przyznaje szefowa stowarzyszenia

Jadwiga Przybyła. Są przysmaki i rozrywki na scenie. W tym roku wystąpiły ze swoim programem dzieci z Przedszkola w Nędzy, mażoretki z Arabeski, młodzież z GCK. W programie był też występ góralskiego zespołu Rybka Dance. UG Nędza

Potrzebny autobus? Możesz go wynająć w raciborskim PKS-ie ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Racibórz » Niewiele osób wie, że raciborski PKS poza realizacją przewozów na terenie wielu gmin w naszej okolicy stwarza również możliwość wynajęcia swoich pojazdów. Autobusem można zorganizować prywatną wycieczkę, rodzinną, dla pracowników firmy czy różnego rodzaju grup i stowarzyszeń. Jest to też świetne rozwiązanie dla młodych par, które myślą o organizacji transportu dla swoich gości. PKS Racibórz, przedsiębiorstwo obecne na ziemi raciborskiej od 1951 roku, to nie tylko przewozy pasażerów. Firma oferuje również wynajem autobusów, zarówno dla firm, jak i dla osób prywatnych. Współpraca z raciborskim PKS-em to gwarancja rzetelności, profesjonalizmu i bezpieczeństwa. PKS Racibórz posiada obecnie 66 autobusów, dzięki którym realizuje przewozy na terenie gmin: Racibórz, Wodzisław Śląski, Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Nędza, Kuźnia Raciborska, Kietrz, Baborów, Lyski, Lubomia, Godów, Gorzyce i Kornowac. Spółka niezmiennie dba o rozwój i bezpieczeństwo przewozów, by zapewnić swoim klientom jak najwyższy komfort. W ramach wynajmu PKS

Racibórz realizuje wyjazdy po całej Polsce, a także do Czech. Autobusy z logo PKS Racibórz pojawiały się także na Słowacji, Litwie, Białorusi, Ukrainie czy Węgrzech. Spółka współpracuje z wieloma firmami, takimi jak m.in. Rafako, Rameta, Eko-Okna, Rafamet, Koleje Śląskie, a także ze wszystkimi raciborskimi szkołami, z placówkami oświatowymi z  powiatu wodzisławskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego czy głubczyckiego, gminami, miastem Raciborzem i starostwem powiatowym. Szkoły korzystają z usług PKS Racibórz zarówno przy okazji dłuższych wyjazdów na wycieczki szkolne, jak i podczas jednodniowych wypadów, spółka zawozi uczniów także na zajęcia sportowe, które odbywają się poza szkołą. O wy-

sokiej jakości proponowanych przez PKS Racibórz usług może dodatkowo świadczyć liczba wykonanych w tym roku zleceń na wynajem autobusów – było ich już bowiem ponad tysiąc czterysta. Ponadto szkoły, ale też stali klienci, mogą liczyć na zniżki i promocje. Autobusem PKS Racibórz możesz też wybrać się na prywatną wycieczkę – rodzinną, organizowaną przez różne stowarzyszenia, grupy czy organizacje. Spółka podróżowała już ze swoimi klientami m.in. na różnego rodzaju pielgrzymki czy kuligi. Wynajem autobusu PKS-u to też idealne rozwiązanie dla młodej pary szukającej transportu dla swoich gości. Niezawodność, profesjonalizm, rzetelność, dostosowanie do potrzeb klienta – to

cechy współpracy z PKS Racibórz. Wynajmowane przez spółkę autobusy są świetnie wyposażone, m.in. w rozkładane fotele czy klimatyzację, a przede wszystkim są komfortowe i bezpieczne – pojazdy raz w miesiącu przechodzą kontrolę techniczną na stacji napraw przy zakładzie, dwa razy w roku wysyłane są na badania na okręgowej stacji kontroli pojazdów. Spółka oferuje autobusy mieszczące od 19 do 60 osób, a zamówienia realizuje a także doradzi. Aby uzyskać w ekspresowym tempie, nawet poradę, możesz też zadzwonić w pół godziny! pod numer (32) 415-33-80 (wew. 108) lub wysłać e-mail na adJeśli jesteś zainteresowa- res: autobus@pksraciborz.pl. ny wynajmem autobusu, od- Nie ryzykuj wynajmem autowiedź Biuro Obsługi Klien- busu nieznanych firm – zaufaj ta. Tu znajdziesz odpowiedź na fachowcom, którzy znają się na każde pytanie, młody, kreatyw- rzeczy – PKS Racibórz zaprany zespół wszystko wytłumaczy, sza do współpracy!

PKS w Raciborzu ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz tel. centrala: (32) 415 33 80  Na bieżąco można śledzić PKS w Raciborzu na Facebooku


Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

www.lanex.cz/kariera-u-nas lub alena.sedlackova@lanex.cz

» 11

Reklama


Ogłoszenia

» 12

Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

DLA DOMU Inne Sprzedam wyposażenie pasieki Sprzedam wyposażenie pasieki: ule, miodarkę, książki i inny drobny sprzęt, tel. kom.: 512746203. Tanie usługi malowania i tapetowania Usługi malowania i tapetowania, drobne prace remontowe. Solidnie i uczciwie. Tel.: 32 430 36 48, tel. kom.: 508 422 808.

Usługi remontowe Planujesz remont, budowe wykończenie lub odświeżenie mieszkania, domu, biura, lokalu użytkowego, Zadzwoń, ocieplenia poddaszy, zabudowa GK, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, gładzie, panele, instalacje itp. Wieloletnie doświadczenie dobra jakość przystępne ceny, tel. kom.: 882 113 160, e-mail: fischbud@wp.pl.

DLA DZIECI Sprzedam Wózek Tako Jumper X Wózek używany w dobrym stanie, kolor: czarno-beżowy, gondola + spacerówka + dodatki. Cena 150 zł. Tel.: 604 548 960.

FINANSE Usługi finansowe Pożyczka online do 25000 zł na jesienne i zimowe wydatki Pożyczki krótkoterminowe i ratalne do 25000 zł nawet na 48 miesięcy. Minimum formalności, błyskawiczna decyzja, przelew na konto nawet w 15 minut. Sprawdź ranking przygotowany przez specjalistów, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www. get-money.pl/aktualności/banki/pożyczka-pozabankowa-dla-firm-i-klientów-indywidualnych. Banki24 Pożyczki bez sprawdzania w bazach BIK Pożyczki pozabankowe bez weryfikacji w bazach, chwilówki na krótko i pożyczki długoterminowe, bez posiadania historii kredytowej, od 50 zł do nawet 25 000 zł, pożyczki hipoteczne pod zastaw mieszkania, działki, domu, w trudnych sytuacjach, e-mail: banki24@banki24.com.pl. www.banki24. com.pl/kredyty-bez-bik.

GASTRONOMIA Kawiarnie Ciasteczka kruche na wesela Ciasteczka kruche na wesela i inne okazje, tel. kom.: 503597359.

MOTORYZACJA Inne Skup Aut Racibórz Dziś Dzwonisz – Dziś sprzedajeszl. Tel. 697 459 184. Najwyższe ceny. Dojazd do klienta

TANIE KREDYTY dla każdego

Oferta 26 banków

790 501 503 32 700 70 40 Racibórz, ul. Drzymały 2 REKLAMA

POŻYCZKI

KRÓTKOTERMINOWE

32/348 61 68, 504 819 404 Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o. REKLAMA

TWÓJ BANK CI ODMÓWIŁ?

PRZYJDŹ DO NAS. WIELE OFERT Wodzisław ul. Jana Pawła II, paw. 3

Naprzeciw DYWYTY

tel. 509 637 097 Skup aut za gotówkę! Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! Tel. kom.: 697 459 184.

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku – Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów za gotówkę do 10 tys. zł – również złomowanie do 700 złotych za tonę, tel. 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł. Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. Również złomowanie, nawet 700 zł/1, tel. kom. 664 087 328. Skup-samochodów Racibórz tel. 530-312-312 osobowe, dostawcze całe oraz skorodowane

REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00. Zamówienie na ogłoszenia można również złożyć osobiście w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ul. Batorego 7/2. REKLAMA

SPRZEDAŻ I WYNAJEM

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ!

SAMOCHODÓW Roman Weiser

Może być

Racibórz, ul. Piotrowska 12

zadłużone / z problemem prawnym

Tel.: 32 415 59 73, 602 794 286 złomujemy legalnie Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24H. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i okolice kupimy twoje auto tel. 888-10-20-80 każde osobowe, dostawcze płacimy najwięcej 24/h Uwaga, to nie my oszukujemy, skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Auto Skup Racibórz Tel. 530-312-312 oraz złomowanie,kasacja wszelkich pojazdów -koncesja max ceny 24h Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24 H. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Odkupimy Twój Samochód tel: 500-760425 Auto-Skup Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy samochody w każdym stanie technicznym. Skupujemy motory, skutery wodne. Każdy rok. Każda marka. Własny transport. Gotówka od ręki. Nie zaniżamy cen pojazdów. Zadzwoń! Całodobowo. Tel.: 500760425, tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl. Auto-Złom Racibórz i cały powiat Tel. 88810-20-80 z nami złomujesz legalnie u nas płacimy najwięcej Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24H. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Auto-skup tel. 530-312-312 każdy stan oraz marka 24/h-7 dni w tygodniu. Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne,

REKLAMA

737 938 416 uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24H. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i okolice kupimy twoje auto tel. 888-10-20-80 każde osobowe, dostawcze zapłacimy najwięcej24h - uwaga, to nie my oszukujemy, skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Auto Skup! 500-760-425 Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy samochody w każdym stanie technicznym. Skupujemy motory, skutery wodne. Każdy rok. Każda marka. Własny transport. Gotówka od ręki. Nie zaniżamy cen pojazdów. Zadzwoń! Całodobowo, tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl. Auto-Skup. Racibórz tel. 530-312-312 i cały region kupimy każde auto. Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24H. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i okolice kupimy twoje auto każde tel. 888-10-20-80 osobowe, dostawcze zapłacimy najwięcej24h - uwaga, to nie my oszukujemy, skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodarex68@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Skup Samochodów Racibórz i cały region tel. 530-312-312, max ceny gotówka natychmiast Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24H. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i okolice kupimy twoje auto tel. 888-10-20-80 każde osobowe,dostawcze zapłacimy najwiecej24h Uwaga, to nie my oszukujemy, skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Usługi Szukam mechanika samochodowego Wspolnika z doswiadczeniem do powstajacego warsztatu aut sprowadzonych z Niemiec ,sprzedaz .ok.Raciborza (Soboty recista (tel.wieczorem). Tel.: 004971929398222.

NAUKA Korepetycje angielski/hiszpański Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz lekcje języka hiszpańskiego dla młodzieży i dorosłych, tel. kom.: 602573004, e-mail: okasia@vp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Działkę sprzedam Sprzedam działkę Sprzedam działkę rodzinną 300m2 z murowaną altaną podpiwniczoną z wc, bieżąca woda i prąd przy ul. Opawskiej (Działka – Tulipan 3) w Raciborzu, tel. kom.: 731917433. Sprzedam działkę rolną w Markowicach Sprzedam działkę rolną w Markowicach, ul. Klonowa, pow. 44 ary, cena 50 000 zł, tel. kom.: 608 362 478. www.naszenieruchomosci.com/ site/oferta/377-dzialka-mieszkaniowo---uslugowa--ul--zurawia-markowice.html.

Lokal użytkowy wynajmę Lokal Racibórz Opawska Wynajmę lokal handlowo-usługowy położony przy ul.Opawskiej w centrum Raciborza. Dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 34 mkw. Wyposażony jest w klimatyzację, instalację alarmową, WC, media. Cena najmu 1200zł + media. tel 888225667 tel 661458258. Tel.: 888225667, tel. kom.: 661458258, e-mail: dawidhume@gmail.com.

Mieszkanie sprzedam Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe po remoncie w Kuźni Raciborskiej. Dwa pokoje, pow. 52,11 m2, 3 piętro. Tel.: 32 419 21 98, tel. kom.: 698 191 374. SM Nowoczesna oferuje dwa mieszkania Przetarg odbędzie się 2 października. Szczegóły na stronie partnerskiej – kliknij w link. www.naszraciborz.pl/site/art/7-strony-partnerskie/25-sm-nowoczesna/60855-przetarg-na-ustanowienie-odrebnej-wlasnosci-lokali-02-10-17.html.

Mieszkanie wynajmę Mieszkanie do wynajęcia Do wynajęcia mieszkanie 2-pokoje, 36m2, 3 piętro w bloku. Częściowo umeblowane, szafy, rozkładana sofa, witryna, lodówka, pralka, kuchnia gazowa, centralne ogrzewanie. W centrum miasta, ulica Wileńska. Kontakt codziennie po godz. 15.00 tel 691754761, tel. kom.: 691754761.

Pokój wynajmę REKLAMA

Zainteresowany wynajęciem pokoju Mężczyzna, zainteresowany wynajęciem pokoju dla siebie, proszę o kontakt 668137585, tel. kom.: 668137585, e-mail: bobkat2@wp.pl.

PRACA Dam pracę Zatrudnimy Elektryków Niemcy Bawaria Firma Bayer + Riedl Personalservice GmbH poszukuje Elektryków oraz Elektromonterów chętnych do podjęcia pracy na terenie Niemiec (Dolna Bawaria). Zajmujemy się pracami elektrycznymi w branży przemysłowej oraz budowlanej. Tel.: 004987313257029, tel. kom.: 882067218, e-mail: a.teichert@bayer-riedl.de. www.bayer-riedl.de. Stolarz meblowy Zatrudnię stolarza do składania mebli w Raciborzu praca stała, umowa. tel. 731 012 278, tel. kom.: 731 012 278. Zatrudnimy do rozładunku kontenera Okazja – pilnie zatrudnimy do rozładunku kontenera na terenie Raciborza (zawartość kartony 5-15kg) w poniedziałek 18.09.2017, godzina 8.00. Płacimy 20zł za godzinę, tel. kom.: 604091087, e-mail: info@lumenmax.eu. lumenmax.eu. Kierowca C+E, Mechanik, Spedytor Firma Usługi Transportowe Jan Fedorowicz z Głogówka zatrudni: Kierowców, Mechaników, Spedytorów. Zapraszamy do kontaktu. Oferujemy pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. Tel. 728 982 346, tel. kom.: 728982346, e-mail: dl@ transportfedorowicz.pl. transportfedorowicz.pl. Praca!!! Tartak, skład opału. Poszukujemy osób do samodzielnego wykonywania prac jako operator traka taśmowego, obsłudze maszyn i urządzeń rozdrabniających drewno, gałęzie. Pomocników, kierowce kat B. Oferujemy: Umowę o pracę. Wynagrodzenie adekwatne do włożonej pracy, tel. kom.: 505689814, e-mail: gonzo4x@gmail.com.

Pośrednictwo Agencja Pracy Herzog Herzog Agencja Pracy (nr certyfikatu 5950) poszukuje spawaczy, ślusarzy, hydraulików, elektryków, dekarzy, stolarzy, lakierników samochodowych, pracowników budowlanych ze znajomością języka niemieckiego oraz prawem jazdy. Tel.: 32 415 91 13, tel. kom.: 602 392 876, e-mail: personal@ herzog.com.pl. www.herzog.com.pl.


» 13

Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Za granicą Pracownik produkcji w fabryce szkła Good Job (KRAZ 11653) Praca przy pakowaniu i sortowaniu szkła do kartonów np.szklanki, kieliszki,talerze itp. Gwarancja godzin! atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatek zmianowy do każdej godziny 13,75%,zakwaterowanie, ubezpieczenie. Zgłoś się już dziś! tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl. Pracownik magazynu H&M Good Job (KRAZ 11653) Praca przy pakowaniu i przepakowywaniu produktów, wkładanie ubrań do kartonów. Gwarancja godzin! atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatek zmianowy, zakwaterowanie, ubezpieczenie. Zgłoś się już dziś! tel. kom.: 535474-535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www. goodjob.com.pl. Zbiory owoców i warzyw w Holandii Good Job (KRAZ 11653) Praca przy zbiorach owoców i warzyw w sadach, w polu oraz w szklarni. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, mieszkanie oraz ubezpieczenie na czas zatrudnienia. Wymagane własne kalosze i płaszcz przeciwdeszczowy, tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@goodjob.com. pl. www.goodjob.com.pl. Praca w winnicy Praca przy zbiorze winogron w Niemczech. Dobre warunki socjalne. Tel.: 32 4417765, e-mail: w-l@o2.pl. Pakowanie produktów Good Job (KRAZ 11653) praca na magazynie w Holandii przy pakowaniu produktów, przepakowywanie,zbieranie zamówień. Gwarancja godzin! atrakcyjne wynagrodzenie do € 9,64/h brutto, możliwość nadgodzin, zapewnione mieszkanie i ubezpieczenie, tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl. Pracownik firmy kurierskiej DPD Good Job (KRAZ 11653) praca w Holandii przy sortowaniu, pakowaniu i rozładowywanie paczek o różnej wielkości. Gwarancja godzin! atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane co tydzień oraz dodatki zmianowe.Zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie. Zadzwoń! tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl. Pracownik fabryki kostki brukowej Good Job(KRAZ 11653) praca na produkcji w fabryce kostki brukowej, ściąganie kostki z taśmy produkcyjnej i układanie na palety, foliowanie. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie służbowe, ubezpieczenie. Praca na około pół roku. Tel.: 535-474-535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl.

ZDROWIE Lekarze REKLAMA

FINANSE Inne Pożyczki Pozabankowe przez internet nawet do 25 000 zł Kredyty Pozabankowe przez internet nawet do 25 000 zł, tylko sprawdzony pożyczki pozabankowe, chwilówki od 50 i 100 zł na 30 lub 60 dni, pożyczki gotówkowe poza bankiem do 10 000 zł, pożyczki pod zastaw nawet do 100 000 zł, pożyczki prywatne przez internet, e-mail: info@ppozabankowe.pl. www.ppozabankowe.pl.

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIE

nia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24 h, tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodarex68@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

FINANSE Usługi finansowe Pożyczka online do 25000 zł na jesienne i zimowe wydatki Pożyczki krótkoterminowe i ratalne do 25000 zł nawet na 48 miesięcy. Minimum formalności, błyskawiczna decyzja, przelew na konto nawet w 15 minut. Sprawdź ranking przygotowany przez specjalistów, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www. get-money.pl/aktualności/banki/pożyczka-pozabankowa-dla-firm-i-klientów-indywidualnych.

MOTORYZACJA

Usługi finansowe

Kupię

Pożyczka online do 25000 zł na jesienne i zimowe wydatki Pożyczki krótkoterminowe i ratalne do 25000 zł nawet na 48 miesięcy. Minimum formalności, błyskawiczna decyzja, przelew na konto nawet w 15 minut. Sprawdź ranking przygotowany przez specjalistów, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www. get-money.pl/aktualności/banki/pożyczka-pozabankowa-dla-firm-i-klientów-indywidualnych.

Rybnik i okolice kupimy twoje auto tel. 530312-312 każde osobowe,dostawcze zapłacimy najwięcej 24/h Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

MOTORYZACJA Kupię AUTO-SKUP Wodzisław i cały region tel. 530 312 312, najwyższe ceny natychmiastowy dojazd 24/h/7 Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24 h. Tel.: 530 312 312, tel. kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. AUTO-SKUP Wodzisław i cały region tel. 530 312 312 najwyższe ceny natychmiastowy dojazd 24/h/7 Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24 h. Tel.: 888 10 20 80, tel. kom.: 530 312 312, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Wodzisław auto-złom tel. 888 10 20 80 z nami złomujesz legalnie nie ufaj oszustom zapytaj o koncesję Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczeREKLAMA

USG RACIBÓRZ

REKLAMA

Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Wojska Polskiego 13/2. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548.

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Ogłoszenia

SKUP AUT Dziś Dzwonisz - Dziś sprzedajesz. Tel. 697 459 184. Najwyższe ceny. Dojazd do klienta Skup aut za gotówkę! Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Za-

pewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! tel. kom.: 697 459 184. Rybnik auto-złom tel. 888-10-20-80 z nami złomujesz legalnie nie ufaj wszystkim zapytaj o koncesję Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. SKUP-SAMOCHODÓW TEL. 530-312-312 OSOBOWE,DOSTAWCZE KAŻDY STAN NAJWYŻSZE CENY CAŁODOBOWO Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodarex68@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

PRACA Pośrednictwo Firma ESD zatrudni Firma ESD (cert. 7373) zatrudni do pracy w Niemczech: pielęgniarki, pielęgniarzy. Wymagana znajomość j. niemieckiego, organizujemy zakwaterowanie, zapewniamy kurs doszkalający języka niemieckiego, gwarantujemy niemiecką umowę o pracę. Tel.: 797983171, tel. kom.: 503854464.

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości w miejscowości Tworków przy ulicy Raciborskiej 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, położoną w Tworkowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2116/2 k.m.6, obręb 0009 Tworków o pow. 943 m2. 2. Działka nr 2116/2 zapisana jest w ewidencji gruntów jako RIIIa – grunty orne. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00050635/2, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XLIV/22/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 czerwca 2010 r., działka nr 2116/2 oznaczona jest symbolem C16 U – tereny zabudowy usługowej, usługi techniczne, usługi rzemieślnicze. 5. Opis nieruchomości: działka nr 2116/2, k.m.6, obręb Tworków zlokalizowana jest przy ulicy Raciborskiej. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, ma kształt zbliżony do trójkąta. 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak 7. Terminy przeprowadzonych przetargów: 12 lipca 2017 r. 8. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 26 października 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy pl. Okrzei 4 (mała sala narad) 9. Cena wywoławcza nabycia prawa własności wynosi 17 000,00 zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) + należny podatek VAT. Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 10. Wysokość wadium wynosi 1 700,00 zł. Wadium należy wpłacić do 19 października 2017 r.

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Sudeckiej 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie jako działki: • nr 141 o powierzchni 240 m2, • nr 1175 o powierzchni 440 m2, • nr 1179/142 o powierzchni 21 m2, na karcie mapy 5, obręb 0006 Płonia.

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: bip.powiatraciborski.pl

REKLAMA

2. Nieruchomość zapisana jest w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00024860/7, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XLIV/667/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 czerwca 2006 r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem • działka nr 141 jako J9MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, J8KPK – tereny publicznych wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych, ponadto działka znajduje się w strefie ingerencji konserwatorskiej B oraz w strefach technicznych, • działka nr 1175 jako J9MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, J8KPK – tereny publicznych wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych, ponadto działka znajduje się w strefie ingerencji konserwatorskiej B oraz w strefach technicznych, • działka nr 1179/142 jako J9MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ponadto działka znajduje się w strefie ingerencji konserwatorskiej B. 5. Opis nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Sudeckiej 51a, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 127 m2 z zabudowaniami gospodarczymi o powierzchni 115 m2 i 50 m2. Budynek mieszkalny jest niezamieszkały, w złym stanie technicznym 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak 7. Terminy przeprowadzonych przetargów: 12 lipca 2017 r. 8. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 26 października 2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy pl. Okrzei 4 (mała sala narad) 9. Cena wywoławcza nabycia prawa własności nieruchomości wynosi 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 10. Wysokość wadium wynosi 5 000,00 zł. Wadium należy wpłacić do 19 października 2017 r.

REKLAMA

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: bip.powiatraciborski.pl

REKLAMA


Rozrywka

» 14

Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

24 WRZEŚNIA, GODZ. 15.00, KOŚCIÓŁ PW. JANA CHRZCICIELA W RACIBORZU (UL. MORAWSKA) XXX DNI MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ IM. HENRYKA KLAI Zespół „Classic Ensamble: Gabriela Ciołek-Sitter – sopran, Barbara Śrubarz – flet, Aleksandra Stopa – wiolonczela, Elżbieta Włosek – Żurawiecka – pozytyw, Arkadiusz Popławski – organy

23-24 WRZEŚNIA, GODZ. 18.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) GALA ZESPOŁU TANECZNEGO „SKAZA” Zespół taneczny „Skaza” z Raciborza został założony we wrześniu 2011 roku w Raciborskim Centrum Kultury. Instruktorem, choreografem i opiekunem zespołu od początku istnienia jest Manuela Krzykała, którą wspiera młody, zdolny tancerz i instruktor Denis Chory. Zespół składa się z 17 grup w których tańczy około 250 tancerzy od 4 do 50 roku życia. Zespół szkoli się w takich technikach tanecznych jak: taniec klasyczny, taniec jazzowy, techniki pop jazzowe, taniec współczesny, street dance. Zdobywa nagrody i wyróżnienia na wielu konkursach i turniejach tanecznych. Bierze również udział w licznych pokazach, eventach, warsztatach itp. Gala jest podsumowaniem sezonu artystycznego 2016/2017. Podczas gali zaprezentują się wszystkie grupy taneczne SKAZY. Wstęp 5 zł. Honorowane raciborskie karty: ,,senior 60+’’ i ,,Rodzina+’’

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Arkadiusz Popławski –Absolwent PSM I st. w Raciborzu i PSM II st. w Rybniku w klasie organów, a także Metropolitarnego Studium Muzyki Kościelnej w Katowicach. Ukończył studia na Wydziale Instrumentalistyka oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością dyrygencką. Wielokrotny uczestnik międzynarodowych kursów improwizacji organowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność artystyczną w społecznym ruchu muzycznym. Otrzymał także Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej, Brązowy Krzyż Zasługi – nadany przez Prezydenta RP za całokształt działalności artystycznej na terenie Śląska. Gabriela Ciołek-Sitter – jest absolwentką PSM I i II stopnia w Rybniku w klasie fortepianu. Studia muzyczne kontynuowała w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tam też rozpoczęła naukę śpiewu w PSM II stopnia im. W. Żeleńskiego w klasie prof. J.Zatheyowej. Po ukończeniu studiów pracowała w redakcji Encyklopedii Muzycznej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie. Występowała jako solistka Akademickiego Chóru „Organum” oraz w licznych koncertach muzyki oratoryjnej i kameralnej. Obecnie jest pedagogiem PSM w Rybniku i koncertującą solistką. Barbara Śrubarz – ukończyła podstawową szkołę muzyczną w Rybniku, następnie liceum muzyczne w Katowicach. Wyższe

studia ukończyła na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fletu. Po studiach grała w orkiestrze Filharmonii Opolskiej na stanowisku pierwszego flecisty. Równolegle z działalnością orkiestrową, pracuje jako nauczyciel gry na flecie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Żorach. Jest flecistką orkiestry Symfonicznej im. Braci Szafranków w Rybniku. Aktywnie angażuje się w życie kulturalne środowiska poprzez działalność kameralną m. in. w Zespole Muzyki Dawnej. Aleksandra Stopa – ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. W Rybniku w klasie wiolonczeli. Studia muzyczne kontynuowała na Akademii Muzycznej w Krakowie. Po studiach była członkiem orkiestry kameralnej Capella Cracoviensis w Krakowie. Jako kameralistka koncertowała w wielu krajach. Była współzałożycielem i muzykiem Zespołu Muzyki Barokowej w Krakowie .Obecnie jest nauczycielem gry na wiolonczeli w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Żorach i Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Rybniku. Jest członkiem Orkiestry Symfonicznej im. Braci Szafranków w Rybniku oraz Orkiestry Kameralnej „cameratasariensis” w Żorach. Elżbieta Włosek-Żurawiecka – ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. W Rybniku w klasie fortepianu, studiowała na Wydziale Wychowania Muzycznego oraz na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Odbyła uzupełniające studia w Konserwatorium Muzycznym w Toulouse. Prowadzi klasę organów i fortepianu w szkole muzycznej w Raciborzu oraz klasę organów w szkole muzycznej w Rybniku. Jest wieloletnim organizatorem artystycznym Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Rybniku i Raciborzu. Koncertuje w Zespole Muzyki Dawnej, obecnie „Classic Ensamble, który specjalizuje się w opracowywaniu muzyki późnego baroku, stylu gallant i muzyki klasycznej – aż po wczesny romantyzm, na głos i instrumenty wchodzące w skład zespołu. Wstęp wolny

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabełkowie Opis nieruchomości: Nr działki

Księga wieczysta

Położenie

Pow. działki w ha

Rodzaj użytku zgodnie z ewidencją gruntów

Uwagi

1

2

3

4

5

6

586/5

GL1R/00018262/0

Zabełków a.m. 3 ul. Młyńska 5

0,5519

ŁVI 0.1620, Bp 0.3149, N 0.0750

Brak obciążeń

Częścią składową nieruchomości jest: • parterowy, niepodpiwniczony budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 120,68 m2 (w świetle wprawionych ścian). Konstrukcja Budynku mieszkalnego tradycyjna, murowana. Ściany nośne zewnętrzne wykonane z cegły i z bloczków, na zaprawie cementowo-wapiennej i wapiennej. Konstrukcja schodów wewnętrznych: drewniane. Dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką betonową. Podłogi i posadzki: wyeksploatowane, duże zużycie materiałów. Tynki: cementowo-wapienne (zawilgocenie i pleśń). Stolarka niekonserwowana, wypaczona i wyeksploatowana. Instalacje wyeksploatowane: energia energetyczna, wodno-kanalizacyjna (szambo) i ogrzewanie piecowe. Brak rynien i rur spustowych. Stan techniczno-funkcjonalny i standard wykończenia budynku określono jako niekorzystny, • budynek byłego młyna, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 265,80 m2. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana, podłoga betonowa (parter), podłoga drewniana wyższe kondygnacje. Ściany nośne zewnętrzne wykonane z cegły i z bloczków, na zaprawie cementowo-wapiennej. Od strony północnej budynek uszkodzony (wyrwa w ścianie zewnętrznej). Stolarka niekonserwowana, wypaczona i wyeksploatowana, • budynek gospodarczy dla rolnictwa o powierzchni zabudowy 35,40 m2 przeznaczony do rozbiórki. Cena wywoławcza nieruchomości: Cena wywoławcza wynosi 114.000, 00 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5. Wysokość wadium: Wadium w wysokości 10.000,00 zł winno zostać uznane na rachunku Gminy Krzyżanowice do dnia 16 października 2017 roku. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji: Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach, tablice ogłoszeń w sołectwach Gminy Krzyżanowice, na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3-4 oraz pod numerem telefonu 32 419 40 51 wew. 142.

Klopsy z karkówki i boczku wędzonego na kiszonej kapuście

Klopsy: • 800 g wieprzowej karkówki • 400 g surowego boczku wędzonego (chudego) • 3 ząbki czosnku • 2 łyżeczki musztardy • 7 łyżek bułki tartej (około 90 g) • 3 łyżeczki majeranku • 1 łyżeczka soli • 1 płaska łyżeczka mielonego pieprzu • 1 duża cebula Boczek, karkówkę, cebulę oraz czosnek zmielić, po czym dodać pozostałe składniki. Całość dobrze wymieszać i uformować 9 dużych (lub 12 mniejszych) klopsów. Dodatkowo: • 1 kg kiszonej kapusty z marchewką • 1 duża cebula pokrojona w kostkę • 1 płaska łyżeczka cukru (gdy kapusta jest zbyt kwaśna) • 0, 5 łyżeczki mielonego pieprzu • 0, 5 łyżeczki mielonego kminku (można pominąć) • 150 ml zimnej wody

Kapustę posiekać, dodać cebulę, cukier, pieprz i kminek, następnie wszystko wymieszać i rozłożyć na blaszce lub naczyniu żaroodpornym. Następnie do kapusty wlać wodę i ułożyć klopsy. Całość bez przykrycia włożyć do nagrzanego piekarnika do 180°C na około 30 minut (grzanie górne i dolne). Ważne: Do rozłożenia kapusty najlepiej użyć większego naczynia, tak aby nie miała ona zbyt grubej warstwy, ponieważ czas pieczenia klopsów nie jest długi.

www.smakiweroniki.pl


» 15

Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Działki UL. MONIUSZKI CENA: od 65 000 zł POWIERZCHNIA: od 0,0847 ha PRZETARG: 12.10.2017 r.

Mieszkanie UL. BANKOWA 2/8 CENA WYNAJMU: od 640 zł netto POWIERZCHNIA: 106 m2 PRZETARG: 14.10.2017 r.

Mieszkanie UL. ZAMOYSKIEGO 7/22 CENA: 105 199 zł POWIERZCHNIA: 59 m2 PRZETARG: 02.10.2017 r.

Mieszkanie UL. RUDZKA 41/5-6 CENA WYNAJMU: od 380 zł POWIERZCHNIA: 84 m2 PRZETARG: 11.10.2017 r. Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: MONIKA JURECZKO | tel. 509 505 765 w godz.: 8.00-16.00 | biuro@naszenieruchomosci.com REKLAMA

DRESIK NIEMOWLĘCY MARKI MCKENZIE Z NOWEGO TOWARU!

NOWY TOWAR W RABANIE OD PONIEDZIAŁKU 25 WRZESNIA

REKLAMA


Reklama REKLAMA

REKLAMA

» 16

Piątek, 22 września » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Naszraciborz 38 2017 [449]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Naszraciborz 38 2017 [449]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Advertisement