Nasz Racibórz 9-2023 [724]

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE!

Racibórz » Wiceprezydent Dominik Konieczny odebrał 28 lutego czek na kwotę 35 573 754,58 zł z dofinansowaniem na budowę bloków mieszkalnych TBS przy ul. Łąkowej w Raciborzu. Czek wręczony został przez Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budę w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie.

RACIBÓRZ POZYSKAŁ 35,5 MLN ZŁ NA BUDOWĘ MIESZKAŃ

Wśród zgłoszonych samorządów tylko 7 uzyskało wsparcie finansowe. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Otrzymane dofinansowanie, stanowiące 80% całości kosztów, przeznaczone zostanie na budowę dwóch pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej. W sumie powstanie 120 nowych mieszkań, dedykowa-

nych osobom spełniającym warunki przyznania mieszkania komunalnego.

Miasto Racibórz kładzie duży nacisk na zwiększanie ilości tanich mieszkań o wysokim standardzie. Rozwój bazy mieszkaniowej jest kluczowy w rozwoju miasta. Przypomnijmy, że ogłoszono już przetarg na wyłonienie wykonawcy. Bezpośrednim inwestorem jest Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Racibórz » Tegoroczne obchody odbyły się, 01.03., w dwóch miejscach – na cmentarzu Jeruzalem, gdzie spoczęły ofiary stalinowskich zbrodni i przy więzieniu, gdzie były represjonowane.

Cześć i chwała bohaterom! Narodowy Dzień

Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Raciborzu

W murze cmentarza Jeruzalem odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary stalinowskich represji w raciborskim więzieniu. Żołnierze wyklęci i współpracownicy ruchu niepodległościowego byli represjonowani i mordowani w murach ZK przy obecnej ulicy Eichendorffa, a nocą grzebani na końcu cmentarza Jeruzalem. Pamięć o nich, jak podkreślali obecni na uroczystościach raciborzanie - wiceminister sprawiedliwości Michał Woś i spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, miała być wymazana. Badania Instytutu Pamięci Narodowej, dzięki którym zidentyfiko -

wano ofiary, to nie tylko oddanie im hołdu, ale również przywrócenie należnego miejsca w historii walki o polską niepodległość i suwerenność. Nie ma więc wątpliwości, że Racibórz mocno jest wpisany w historię żołnierzy wyklętych, a organizowane uroczystości podkreślają rangę ich czynów. Dziś mówiono o nich w kontekście trwającej wojny w Ukrainie, która w szczególny sposób zwraca uwagę na zagrożenia rosyjskim totalitaryzmem oraz wciąż aktualną gotowość do obrony Ojczyzny.

Racibórz » Dwóch biznesmenów, którzy zaczynali działalność w powiecie raciborskim, znalazło się w zestawieniu miesięcznika Forbes. To Mateusz Kłosek, właściciel Eko-Okien, oraz Rafał Brzoska, twórca InPostu, absolwent I LO w Raciborzu, niegdyś mieszkaniec gm. Nędza.

Lista 100 najbogatszych

Polaków magazynu Forbes. NOWA POZYCJA WŁAŚCICIELA EKO-OKIEN

Mateusz Kłosek z małej fabryki okien stworzył kornickiego giganta zaliczanego do światowej czołówki. Rok temu magazyn Forbes umieścił go na 12. miejscu swojej listy z majątkiem szacowanym na 3,76 mld zł. W tym roku to 34. miejsce z majątkiem szacowanym na 1,77 mld zł (spadek wartości o 52,8 proc.).

Wyżej notowany jest Rafał Brzoska, twórca InPostu. Dziś koncentruje się na ekspansji zagranicznej – stąd przepro -

wadzone w lipcu 2021 r. przejęcie francuskiego Mondial Relay. Zajmuje 18. miejsce w rankingu z majątek szacowanym na 2,61 mld zł. Rok temu był 24. z majątkiem 2,06 mld zł. Najbogatszy Polak to wciąż Michał Sołowow, zainteresowany niedawno kupnem pakietu kontrolnego Rafako. Jego majątek oszacowano na 25,85 mld zł (o 15 proc. mniejszy niż w rankingu za 2022 r.).

bezpłatne
REKLAMA REKLAMA 32 417 28 75 603 783 383 Racibórz ul. Warszawska 7a z tyłu marketu E.Leclerc pon. - śr.: 9 - 18 czwartek: 9 - 17 piątek: 9 - 15 BEZBOLESNE LECZENIE znieczulenie komputerowe NOWOCZESNE LECZENIE KANAŁOWE • RENTGEN CYFROWY www.pietrzykowski.info
Wydanie
3 marzec 2023 Rok XVI, nr 9 (724) www.naszraciborz.pl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2
(w)
fot. gov.pl DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Racibórz » Najpierw planowano zmodernizować bazę przy ul. Reymonta. Teraz w grę wchodzi przeprowadzka w nowe miejsce.

Raciborską komendę straży pożarnej czeka przeprowadzka

Budowa ma kosztować około 12 mln zł. Do nowej lokalizacji zaadaptowano koncepcję, jaką przygotowano dla obecnej lokalizacji przy ul. Reymonta. Do 2025 r. nowa komenda ma być gotowa przynajmniej w stanie surowym.

Cześć i chwała bohaterom! Narodowy Dzień

Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Raciborzu

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Rada Miasta podjęła na ostatniej sesji uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Raciborzu w rejonie ul. Rybnickiej oraz przy ul. Władysława Reymonta. Na jej mocy gmina otrzyma od skarbu państwa nieruchomość obecnej komendy przy Odrostradzie, a przekaże pod nową 0,8366 ha terenu w rejonie Rybnickiej. Stanowią obecnie teren użytkowany rolniczo i w części objęte są umowami dzierżawy zawartymi na czas nieoznaczony. Transakcja zamiany prawa własności działek gruntu nastąpi z zachowaniem zasady ekwiwalentności, wynikającej z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rybnickiej, poprzez działki drogowe, stanowiące własność Gminy Racibórz. Jednakże dla potrzeby budowy drogi o wymaganych

parametrach dla ruchu obsługującego pojazdy ratowniczo-gaśnicze, wymagane jest w odrębnym postępowaniu pozyskanie części działki nr 156/8 km. 28 obręb Ostróg, stanowiącej własność prywatną dla zapewnienia zjazdu do drogi publicznej ulicy Rybnickiej. Aktualnie Gmina Racibórz dysponuje wstępną zgodą właściciela ww. działki na dysponowanie terenem na cele projektowe układu drogowegododano w uzasadnieniu.

Argumentów za przeprowadzką straży pożarnej jest kilka, m.in. szybsza komunikacja poprzez nową obwodnicę, która docelowo zostanie przedłużona o odcinek w stronę Piaskowej i nową przeprawę nad Ulgą w rejonie Brzeskiej. Po drugie, budowa nowej komendy w miejscu obecnej wiązałaby się z utrudnieniami w funkcjonowaniu jednostki. Taniej i szybciej jest inwestować w nowy obiekt.

W marcu rok temu podczas uroczystej zbiórki w KP PSP Racibórz o rządowym wsparciu dla przeprowadzki informował wiceminister Michał Woś. W kwietniu, przypomnijmy, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie inwestycji budowlanych PSP przewidzianych do realizacji w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025". W planie Państwowej Straży Pożarnej ujęto realizację 117 inwestycji budowlanych, w tym:

- 55 zadań polegających na budowie nowych obiektów,

- 62 zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących.

Na realizację przedmiotowych inwestycji w latach 20222025 zaplanowano środki finansowe z Programu modernizacji w wysokości 800 mln zł.

Na liście jest nowa komenda w Raciborzu - etap I, obejmujący wykonanie dokumentacji w oparciu o koncepcję.

Raciborskie obchody mają wieloletnią tradycję. Zapoczątkował je raciborski Klub Gazety Polskiej. Z inicjatywy obecnego prezydenta Dariusza Polowego odbyła się inscenizacja odbicia więźniów UB na placu Długosza (2015). Na wniosek Klubu Gazety Polskiej rondo na pl. Mostowym nosi imię Żołnierzy Niezłomnych (2017). Od dwóch lat za uroczystościami stoją resort sprawiedliwości oraz Służba Więzienna. Dziś, podobnie jak rok temu, kiedy przy ZK odsłaniano pomnik żołnierzy wyklętych, gospodarzami byli wiceminister Michał Woś oraz szef tej formacji, gen. Jacek Kitliński. Kompanie honorowe wystawiły Służba Więzienna oraz 6 Batalion Powietrznodesantowy z Gliwic. Do tego doszły poczty sztandarowe raciborskich służb mundurowych oraz szkół.

Wiceminister Woś podkreślał jednak, że silne raciborski akcenty związane z niezłomnymi to wola i działania lokalnego środowiska patriotycznego. Dziś osoby te odebrały odznaki „Za zasługi dla więziennictwa”: złote Beno Benczew, Jarosław Ceglarek, Piotr Sput, Adam Szecówka, Andrzej Tomczyk, Grzegorz Wawoczny, srebrną Robert Rumpel, a brązowe Krzysztof Bajerski, Justyna Deptuła, Michał Fita, Kazimierz Frączek, Ryszard Frączek, ks. Jerzy Hetmańczyk, Piotr Klima, Michał Kuliga, Magdalena Kusy, Tomasz Kusy, Joanna Maksym-Benczew, Bronisław Niewiadomski, Stefania Pak, ks. Adam Rogalski, Marek Ryszka, Piotr Smudzkiński, Mieczysław Sus, Romuald Turakiewicz i Roman Wałach.

Odznaki wręczono również funkcjonariuszom Służby Więziennej. Odebrali je: kpt. Ar-

tur Cegłowski, chor. sztab. Damian Paul, mjr Sebastian Porwoł, ppor. Grzegorz Skowronek, sierż. Robert Kocur, st. szer. Justyna Poznakowska i st. sierż. sztab. Daniel Tumula.

Co znamienne, obok tablicy w murze cmentarza zawieszono figurę Jezusa na krzyżu, znalezioną przez Szymona Bolika na jednym ze złomowisk. Widoczne są na niej ślady po sowieckich kulach z 1945 r., symbolizujące dramat tamtych czasów. Poza tablicą w murze cmentarza, w miejscu spoczynku ofiar represji ustawiono krzyż. To tzw. raciborska łączka. W organizację uroczystości na największej raciborskiej nekropolii włączył się raciborski zakład poprawczy. Dalsza część obchodów odbyła się przy pomniku żołnierzy niezłomnych przy raciborskim Zakładzie Karnym.

Racibórz » Zastrzeżeń do założeń projektowych nie było. Były za to pytania o koszty funkcjonowania i przychody z zewnętrznych basenów przy H2Ostróg, ceny wejściówek i datę pierwszej kąpieli.

Ceny biletów, koszty i przychody. Nocna dyskusja

o basenach i zjeżdżalniach przy H2Ostróg

(w)

Racibórz » Raciborscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie drzwi wejściowych oraz wdarcie się do mieszkania 31-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło przy Mysłowickiej w Raciborzu.

WTARGNĄŁ NOCĄ DO MIESZKANIA KOBIETY.

Zatrzymano go z mieczem!

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Od śledczych usłyszał zarzut zniszczenia mienia i wtargnięcia do mieszkania bez zgody właścicielki. Grozi mu nawet 5 lat pobytu w więzieniu.

Pomysłodawca prezydent Dariusz Polowy przygotował się do tej dyskusji na sesji Rady Miasta 22.02. i po zaprezentowaniu założeń projektowych mówił o spodziewanych kosztach. Te, wynikające m.in. z konieczności zatrudnienia sezonowo 15 osób, głównie ratowników, czy uzdatniania wody, oszacował na 770 tys. zł. Zewnętrze kąpielisko przy H2Ostróg ma ściągnąć w sezonie od 45 do 50 tys. osób. Będą to nie tylko raciborzanie, ale i mieszkańcy regionu w promieniu nawet do 100 km. Optymizm prezydenta wynika z faktu, że zaprojektowane atrakcje, głównie zjeżdżalnie, mają być na poziomie komercyjnych aquaparków. Polowy nie obawia się konkurencji ze strony powstającego kąpieliska

w Tworkowie. Jego otwarcie zaplanowano już w tym roku.

Tak liczna klientela ma przynieść dochód z biletów na poziomie 780 tys. zł. Kolejne 375 tys. zł może dać gastronomia. Kwestią otwartą jest, kto się nią zajmieOSiR czy prywatne firmy.

Cenę biletu normalnego całodniowego skalkulowano na dziś na poziomie 17 zł, ulgowego 12 zł. Taniej będzie po godz. 16.00, odpowiednio 13 i 9 zł. Szacuje się, że 75 proc. klientów to będą osoby dorosłe.

Realna data otwarcia kąpieliska to maj 2025 roku. Poprzedzi ją intensywna kampania reklamowa. Będzie też konkurs na nazwę ośrodka. H2Ostróg kojarzy się zbyt lokalnie.

Inwestycja ma kosztować 35

mln zł. 31,5 mln zł pochodzi z rządowego programu Polski Ład. Ostateczny koszt znany będzie po przetargu.

Miasto nie zamknie basenu przy Markowickiej pod Oborą, podejmując jednocześnie działania zmierzające do jego remontu. Ma to być miejsce, jak zapewniał prezydent, dla lubiących ciszę i pływanie.

W kontekście basenu przy H2Ostróg wyraził opinię, że większości ludzie nie idą tu pływać. - Wielu w ogóle nie wchodzi do wody - dodał.

Największe obawy radnych budziła kwestia dostępności ratowników a także miejsc parkingowych.

Racibórz pozyskał 35,5 mln zł na budowę mieszkań

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

24 lutego około godziny 03:40 dyżurny komendy przyjął zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który uszkodził drzwi wejściowe i wdarł się do mieszkania zgłaszającej. Do niebezpiecznej sytuacji miało dojść w jednym z bloków przy ulicy Mysłowickiej w Raciborzu. Skierowany na interwencję

patrol z prewencji potwierdził powód zgłoszenia. Na miejscu nie było już sprawcy, ale po kilku minutach podejrzanego zauważono na ul. Pszczyńskiej. Tam został zatrzymany. To 44-letni mieszkaniec Raciborza, który posiadał przy sobie niebezpieczne narzędzie, a konkretnie miecz.

(kpp) fot. KPP Racibórz

- Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kompleksu 2 budynków mieszkalnych przy ul. Łąkowej na działce nr 3825/125 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym instalacjami wewnętrznymi, drogami wewnętrznymi i parkingiem oraz placem zabaw i małą architekturą w podziale na Etap I (budynek A) i II (budynek B) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przeznaczeniem każdego z budynków jest funkcja mieszkalna - budynek mieszkalny wielorodzinny. W każdym

z dwóch budynków znajdzie się po 60 mieszkań. Każdy budynek jest podpiwniczony, z dachem płaskim o kącie nachylenia 3 st. Budynki zaprojektowano z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną (piwnica), 2-klatkowe. Na każdym piętrze projektuje się 12 (po 6 lokali mieszkalnych na klatkę na każdym piętrze) lokali mieszkalnych, gdzie można wyróżnić 2 lokale 3-pokojowe z kuchnią, przedsionkiem i łazienką, 2 lokale mieszkalne 2-pokojowe z aneksem kuchennym i łazienką, 1 lokal z dwoma pokojami, kuchnią, przedsion-

kiem i łazienką oraz 1 lokal z 1 pokojem, kuchnią i łazienką. Na każdym piętrze dwa lokale mieszkalne będą dostosowane dla zamieszkania przez osoby niepełnosprawne. Nowoprojektowane budynki zaprojektowano jako proste obiekty w nowoczesnym stylu o zwartej bryle z wykuszami i balkonami z każdej strony elewacji - czytamy w opisie zamówienia. Termin składania ofert mija 8 marca. Termin realizacji zamówienia to 29 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym pierwszy z bloków ma być oddany po 23 miesiącach.

2 » Aktualności Piątek | 3 marzec | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
(w)
fot. KPP Racibórz

Racibórz » Dobre praktyki wykształcone w centrum działającym przy raciborskim Sądzie Rejonowym posłużą za wzór innych dla innych placówek w Polsce, a raciborska z pilotażowej na stałe wpisze się w działania miejscowej Temidy.

Centrum Edukacji Prawnej w Raciborzu podsumowało rok działalności

Wawoczny, przygotowała symulację procesu. Tematem było uporczywe nękanie. - Robertzakochany w Kindze - nie mógł znieść, że z nim zerwała i zaczęła spotykać się z Tomkiem. Zaczął więc ją śledzić i prześladować na każdym kroku - to wstęp do scenariusza. Był oskarżony, prokurator, adwokat, skład sędziowski, policjant, przesłuchanie świadków i wyrok.

Rok działalności centrum, z udziałem prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu Marzeny Korzonek oraz wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia,

podsumowano, 01.03., w reprezentacyjnej sali rozpraw dawnego sądu okręgowego. Grupa uczniów z SP 1 na Ostrogu, pod kierunkiem polonistki Ewy

Centrum edukacyjne, powstałe z inicjatywy wiceministra Michała Wosia, proponuje kilka form poznania prawa i instytucji z nim związanych: zwiedzanie sądu, lekcje edukacyjne, symulacje rozpraw, udział w prawdziwych, jawnych procesach oraz mediacjach, dni z prawem czy spotkania z sędziami.

Przez rok odbyły się 52 spotkania edukacyjne, najczęściej zwiedzanie sądu (52 proc.). Skorzystało z nich 1200 uczniów, głównie szkół podstawowych (615), ale także ponadpodstawowych (455) czy studentów (130). Skala pokazuje, że nie poradziliby sobie z tym – obok normalnych obowiązków – sędziowie. Powołanie centrum było więc zasadne, a pracownicy sądu i sędziowie z prezes M. Korzonek na czele usłyszeli podziękowania z ust wiceministra sprawiedliwości.

- Odpowiedzialność społeczna wymiaru sprawiedliwości polega też na tym, by mieć udział w edukacji, by współpracować ze szkołami i uczelniami - powiedział wiceminister

sprawiedliwości Michał Woś podczas konferencji podsumowującej pierwszy rok działania Centrum Edukacji Prawnej w Raciborzu. - Te wykłady o podstawach prawa, udział w symulacjach rozpraw, są szczególnie cenne. Bo nic tak nie uczy jak własne doświadczenia, jak praktyka. Mam nadzieję, że m.in. dzięki tym zajęciom młodzież będzie w przyszłości dobrze służyć społeczeństwu i państwu polskiemu – dodał. Podkreślił również, że gdy oddano na potrzeby sądu najpiękniejszą na Śląsku salę rozpraw, wyremontowaną dzięki finansowemu wsparciu resortu sprawiedliwości, zdecydowano, iż nie może ona służyć jedynie postępowaniom karnym. Musi

być również dostępna dla całego społeczeństwa. Stąd możliwość zwiedzania budynku sądu i poznania historii perły śląskiej architektury.

Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z placówką przygotowało autorskie materiały lekcyjne, np. „Moja pierwsza wizyta w sądzie”. Udostępniło również kompletne zestawy lekcyjne, dotyczące m.in. legislacji, mediacji, nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. - Nasze centrum to niezwykle ważna i potrzebna inicjatywa. 95 proc. uczniów, którzy mogli skorzystać z takich zajęć, ocenia je pozytywnie – zaznaczyła Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu Marzena Korzonek.

Racibórz » Szerszy pakiet badań w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, leczenie najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego, konsultacje on-line lekarza rodzinnego ze specjalistą oraz edukacja w kierunku radzenia sobie z chorobą przewlekłą - to udogodnienia w ramach opieki koordynowanej, które w województwie śląskim realizuje już 128 placówek POZ. Ich liczba stale rośnie.

Opieka koordynowana w śląskich POZ. 128 placówek podpisało umowy

Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

- Opieka koordynowana w POZ to system ukierunkowany na pacjenta – podkreśla Piotr Nowak, Dyrektor Śląskiego OW NFZ w Katowicach – świadczenia zdrowotne udzielane są na najwyższym poziomie jakości, a wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wspomoże or-

ganizację leczenia, szczególnie pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Opieka koordynowana w powiecie raciborskim (stan na dzień 28.02.2023)

Nędza

- Burek Janina, Kuźnik Marcin, Burek Adam Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS Sp.c. Janina Bur

Racibórz

- Burek Janina, Kuźnik Marcin, Burek Adam Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS Sp.c. Janina Bur ul. Piastowska

- Centrum Medyczne "Eskulap" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kolejowa

Czego dotyczy koordynowana?opieka

Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc i endokrynologii, na które najczęściej chorują Polacy. W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych zakresów, lekarz POZ przeprowadza poradę kompleksową, na której ustala indywidualny plan leczenia.

Leczenie pacjenta w opiece koordynowanej oparte jest na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który będzie uwzględniał wykonywanie badań, konsultacji między leka-

rzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem – o korzyściach dla pacjentów mówi Marzena Dzwonek, Dyrektor CenterMed w Katowicach, pierwszej placówki w Polsce, która podpisała umowę na opiekę koordynowaną.

Więcej badań i dodatkowe porady

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o: ƒ pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,

ƒ EKG wysiłkowe, ƒ Holter EKG (24, 48, 72 godz.), ƒ USG Doppler naczyń kończyn dolnych, ƒ ECHO serca.

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista. Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Opieka koordynowana nie tylko w dużych miastach

W województwie śląskim opieka koordynowana realizowana jest obecnie przez 128 placówek Podstawowej Opieki

Zdrowotnej. Dostępna jest ona nie tylko w dużych miastach jak Katowice, Tychy czy Zabrze, ale realizowana jest również przez placówki działające w mniejszych miejscowościach – m.in. w Koszęcinie, Konopiskach, Porąbce, Nędzy czy Ożarowicach. Pacjenci w każdej chwili mogą zapytać swojego lekarza rodzinnego, czy uczestniczy już w opiece koordynowanej. Liczba placówek rozszerzających swoje świadczenia o opiekę koordynowaną stale rośnie, a Śląski OW NFZ jest gotowy na rozszerzenie kolejnych umów z lekarzami rodzinnymi.

(nfz)

Racibórz » Raciborscy policjanci zatrzymali 43-latka podejrzanego o rozbój. Mężczyzna wdarł się do mieszkania, groził i zaatakował 46-latkę, po czym ukradł jej telefon komórkowy o wartości 50 złotych. Już następnego dnia kryminalni zatrzymali sprawcę szeregu przestępstw. Grozi mu teraz do 12 lat więzienia.

SERYJNY ZŁODZIEJ I AGRESOR. 43-LATEK W RĘKACH POLICJI

Do zdarzenia doszło 22 lutego w jednym z mieszkań w Raciborzu przy ulicy Leczniczej. Napastnik, bez zgody 46-letniej kobiety, wdarł się do jej mieszkania, groził, a następnie szarpiąc się dokonał kradzieży telefonu komórkowego o wartości 50 złotych. Po przyjęciu od poszkodowanej zawiadomienia o rozboju oraz szeregu innych przestępstw do poszukiwań sprawcy przystąpili raciborscy kryminalni. Prowadzone czynności już następnego dnia doprowadziły do ustalenia i zatrzymania 43-letniego mieszkańca Raciborza.

W trakcie czynności z podejrzanym raciborscy śledczy

ustalili, iż agresywny mężczyzna ma na sumieniu jeszcze 18 kradzieży sklepowych, do których dochodziło w okresie od 19 września do 5 grudnia 2022 roku na Raciborza. Złodziej dokonał kradzieży słodyczy, artykułów spożywczych i perfum o łącznej wartości około 6 000 zł.

Nieodpowiedzialny 43-latek od śledczych usłyszał zarzuty między innymi rozboju, naruszenia miru domowego, gróźb karalnych oraz szeregu kradzieży sklepowych.

Teraz 43-letni agresor może spędzić nawet 12 lat w więzieniu.

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTOR

SZPITALA REJONOWEGO im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. Dr. Józefa Rostka w Raciborzu ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony Nr 1/2023 na sprzedaż używanego ambulansu medycznego marki FIAT DUCATO oraz samochodu osobowego FIAT DOBLO.

1. Adres, pod którym można pobrać dokumentację: Szpital Rejonowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3 (www.szpital-raciborz.org).

2. Termin składania ofert wyznacza się na 17.03.2023 do godziny 8:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2023 r. o godzinie 10:00 w Dziale Gospodarczym.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podawania przyczyn.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Szpitala (www.szpital-raciborz.org).

6. Szczegółowych informacji dotyczących sprzętu umieszczonego w wykazie udziela Dział Gospodarczy tel. 32 755 50 73.

Piątek | 3 marzec | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Aktualności « 3
OGŁOSZENIE

Racibórz » Szef zarządu powiatu rzadko spotyka się z mediami. Okazją do konferencji (27.02.) była kolejna czołowa lokata w rankingu Związku Powiatów Polskich, inwestycje drogowe, oświatowe oraz w szpitalu.

JEDYNKA UTRZYMANA. Starosta o inwestycyjnej ofensywie powiatu

ce jak choćby remont ronda na pl. Konstytucji 3 Maja, Łąkowej (do Gwiaździstej), Kolejowej czy Wiejskiej (z połączeniem z DW 416 Racibórz-Pietrowice Wielkie-Kietrz).

Racibórz » Do zdarzenia doszło 20 lutego na ul. Kościuszki w Raciborzu. Napastnicy to raciborzanie w wieku 24 i 41 lat.

Raciborscy policjanci zaatakowani kijem bejsbolowym.

Areszt dla napastnika

macyjny z Raciborza - naszraciborz.pl0

Po raz drugi z rzędu Powiat

Raciborski został Liderem wśród powiatów w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii „Powiaty do 120 tys. mieszkańców”. Powiat raciborski zdobył 1 miejsce, a tym samym honorowy tytuł „Dobry Polski Samorząd 2022”. - Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu to bezpłatny Ranking

prowadzony przez Związek Powiatów Polskich od 2003 roku - podkreślał starosta Grzegorz Swoboda, któremu towarzyszyła członkini zarządu Ewa Lewandowska.

Wystąpienie starosty to długa lista zadań, jakie realizuje powiat w Raciborza oraz okolicznych gminach. Już ponad 100 mln zł wydano na drogi, a wkrótce ruszają kolejne pra-

Rozpoczynają się prace na zamku. Słodownia i dom książęcy staną się multimedialnym muzeum. Finiszuje budowa szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), trwa termomodernizacja szpitala przy Gamowskiej. Sporo dzieje się w oświacie ponadpodstawowej, podległej władzom powiatu. Po auli w Mechaniku i I LO wkrótce będzie nowa w Budowlance.

Włodarz pochwalił się również efektami kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak zapewnił, nie dopatrzono się nieprawidłowości. - Kondycja finansów jest dobra - dodał, informując o 5,68 mln zł nadwyżki.

Od marca zmieniają się progi zarobkowe dla emerytów i rencistów - Serwis infor-

Region: Od 1 marca pracujący renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń. Zmieniają się tzw. limity przychodów. Niższy, bezpieczny próg osiąganych zarobków zwiększa się o 177 zł brutto, a wyższy o 328,70 zł brutto.

- Limity zarobkowe zmieniają się co 3 miesiące. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłacane świadczenie. Powinni na nie zwracać uwagę pracujący renciści i osoby na wcześniejszych emeryturach, czyli te osoby, które jeszcze nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni - informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. (red.)

- W poniedziałek 20 lutego, w Raciborzu przy ulicy Tadeusza Kościuszki, mundurowi z prewencji zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na widok patrolu zaczęli zachowywać się nerwowo, a dodatkowo jeden z nich wysypał na ziemię biały proszek. Policjanci podjęli, interwencję, by ustalić co jest powodem takiego nietypowego zachowania - informuje komenda.

- Mężczyźni byli agresywni, zaczęli wyzywać policjantów, grozić im i znieważać. Podczas czynności młodszy z agresorów naruszył nietykalność cielesną mundurowych oraz używając

kija bejsbolowego dokonał czynnej napaści na funkcjonariuszy - czytamy w komunikacie. Przy drugim z napastników policjanci znaleźli narkotyki.

Obaj mężczyźni zostali obezwładnieni i trafili do policyjnego aresztu. Zatrzymani mężczyźni to mieszkańcy Raciborza w wieku 24 i 41 lat. Wczoraj prokurator zastosował dozór policji dla 41-letniego podejrzanego. Wobec młodszego z zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Grozi mu do 10 lat więzienia.

4 » Aktualności Piątek | 3 marzec | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
czy ostatnio owacyjnie przyjęty „Skrzypek na dachu”. OGŁOSZENIE
(w)

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl.

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

FINANSE

Konsolidacja Kredytów RRSO 11,9%

Konsolidacja kredytów, pożyczek pozabankowych- z dodatkową gotówką na dowolny cel. Najniższe Oprocentowanie na Rynku RRSO od 11,9%. Okres kredytowy do 120 miesięcy. Minimalny dochód wynosi dla osoby ubiegającej się o kredyt wynosi 1000 zł. Akceptujemy wszystkie źródła dochodu. Akceptujemy opóźnienia w spłacie. Racibórz ul. Drzymały 2 (obok zakładu fotograficznego Foto-Tkacz). tel. kom.: 796801801. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.up.samochodow.raciborz@interia.pl.

Kredyt Hipoteczny/Kredyt Mieszkaniowy 13 Ofert !

Znalezienie kredytu hipotecznego to nie lada wyzwanie, które pochłania wiele czasu i często powoduje, iż popełniamy błąd. Aby podjąć świadomą decyzję w kwestii kredytu czy pożyczki, zapraszamy do skorzystania z usług naszego doradcy hipotecznego. Zadzwoń . tel. kom.: 796801801. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

MOTORYZACJA

SKUP AUT RACIBÓRZ TEL: 692 191 585 -

ZŁOMOWANIE

Firma kupi każde auto bez wyjątku! Złomowanie nawet do 1500 zł za tonę pojazdu. Kupujemy samochody w każdym stanie, z każdego rocznika. Zapewniamy dojazd do klienta, gotówkę od ręki. Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji i firmach ubezpieczeniowych. Pracujemy 7 dni w tygodniu, działamy w całym powiecie raciborskim okolicach.. tel. kom.: 692 191 585. e-mail: Skup.samochodow.raciborz@interia.pl.

SKUP-AUT SRC 24H.TEL.501-525-515 ZŁOMOWANIE LEGALN

skup-samochodów / skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w RP. także bez oc bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24h.tel.500-714-151. tel.: 530-312-312. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

AUTO-SKUP SRC.TEL.530-312-312 KUPIĘ

KAŻDE AUTO 24H

skup-samochodów / skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w RP. także bez oc bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24h.tel.500-714-151. tel.: 501-525-515. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

PRACA

Praca Euro Labora Euro Labora Racibórz – Austria, Niemcy, Holandia, Szwajcaria - już od 10 lat pomagamy znaleźć najlepszą pracę! zadzwoń: 32/417 20 56. praca@ euro-labra.com; www.euro-labora.com (cert nr 14601). tel.: 32 417 20 56.

Пропозиція про роботу

оператор токаря CNC, оператор фрезаркі CNC, механік машин -

POŻYCZKA LOMBARDOWA

tel. kom.: 510441660. e-mail: biuro@kreha.pl. kreha.pl.

Praca: mechanik maszyn i pracownicy produkcji

Poszukujemy pracowników na stanowisko: Mechanik maszyn - UR, bieżące naprawy i przeglądy maszyn produkcyjnych. Budowa nowych maszyn, urządzeń oprzyrządowania. Wymagania: samodzielność, doświadczenie, wykształcenie kierun-

kowe Pracownicy produkcji - Seryjna produkcja na obrabiarkach CNC. Wymagania: chęć do pracy, mile widziane doświadczenie jako ślusarz lub w pracy na tokarkach, fre. tel. kom.: 510441660. e-mail: biuro@kreha.pl. kreha.pl.

SPAWACZ 136

Poszukujemy spawaczy z uprawnieniami 136/138 do pracy w naszym zakładzie produkcyjnym w Opolu. Oferujemy umowę o pracę, wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności, prywatną opiekę me. tel.: +48 606-768-305. tel. kom.: +48606768305. e-mail: anna.bitka@hfg-heerema.com. www.heerema.com.

USŁUGI

Odzyskaj swój podatek z zagranicy – zwrot podatku

Pracowałeś w Holandii, Austrii, Niemczech, Czechach? Otrzymaj zwrot podatku, pomożemy Ci! Good Job&Tax, tel: 730024045. tel. kom.: 730024045. e-mail: kontakt@goodjobtax.pl.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarząd Powiatu Raciborskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie . Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia biurowe o powierzchni 169,91 m 2 , znajdujące się w budynku przy ul. Opolskiej

5 w Raciborzu, zlokalizowane na dz. nr 115/1, a.m.5, obręb Ostróg, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00030840/6.

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30.

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone wydzierżawienia:

część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 4960/125, 4973/112 , 4967/111, a.m.4, obręb Racibórz, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00039279/5,

nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 83 , a.m.9, obręb Cyprzanów, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00012270/7,

część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 528 , 529, a.m.13, obręb Pietrowice Wielkie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00002320/0

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Mikołaja 9a tel. +48 509 505 765 sekretariat@naszraciborz.pl

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: e-mail: reklama@naszraciborz.pl tel. +48 605 685 485

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

Lecznica

REKLAMA

USG RACIBÓRZ

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii

i diagnostyki obrazowej Racibórz ul. Kasprowicza 1

Tel. 32 724-24-20

tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a

(z tyłu marketu E.Leclerc) Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

◦ Leczenia zabiegowe ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH z zastosowaniem lasera wewnątrzżylnego

Leczenie PAJĄCZKÓW ŻYLNYCH i ŻYŁ SIATKOWATYCH

laserem kosmetycznym i metodą skleroterapii

◦ Małoinwazyjne metody LECZENIA ŻYLAKÓW ODBYTU (technika Barrona, skleroterapia, laser)

◦ LECZENIE PRZEWLEKŁEGO BÓLU na tle chorób zwyrodnieniowych i pourazowych z zastosowaniem fali uderzeniowej ESWT

LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (owrzodzenia żylne, stopa cukrzycowa)

LECZENIE PODOLOGICZNE (paznokcie wrastające - modzele, nagniotki)

Laparoskopowe operacje KAMICY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Leczenie zabiegowe ZMIAN SKÓRNYCH, ZNAMION, BLIZNOWCÓW OPERACJE PLASTYCZNE POWŁOK BRZUSZNYCH z usunięciem nadmiaru tkanek

◦ Zabiegowe leczenie ZESPOŁÓW CIEŚNI NADGARSTKA

◦ OPERACJE PRZEPUKLIN z wszczepem sztucznych protez powięzi metodą laparoskopową lub tradycyjną

◦ ZABIEGI ONKOLOGICZNE z powodu nowotworu skóry z zastosowaniem technik chirurgii plastycznej

◦ DIAGNOSTYKA DOPPLEROWSKA przepływów naczyniowych w tętnicach i żyłach, USG STAWÓW

◦ ZABIEGI PODAWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO

w chorobach zwyrodnieniowych stawów, stanach pourazowych oraz trudno gojących się ranach oraz ze wskazań kosmetologicznych

PUNKCJE CIENKO I GRUBO IGŁOWE sutka, tarczycy, węzłów chłonnych i innych tkanek

◦ ZABIEGI Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ z zastosowaniem komórek macierzystych fibryny i osocza bogato-płytkowego: rewitalizacja skóry twarzy i innych okolic, brak napięcia skóry, zmarszczki starzenie się skóry dłoni, regeneracja owłosienia głowy

◦ Zabiegi te wykonuje specjalistka chirurgii ogólnej Ewa Białoskórska Wiśniowska

Piątek | 3 marzec | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Aktualności « 5
PRYWATNIE WYKONYWANE ZABIEGI www.lazarz-raciborz.com.pl ul. Chodkiewicza 23, 47-400 Racibórz +48 32 419 08 88 leczenie@lazarz-raciborz.com.pl
SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA RAN
imienia ŚWIĘTEGO ŁAZARZA REKLAMA REKLAMA
професійна освіта
механічної обробки
досвід контакт польською або англійською.
або досвід технолог
- інженер і
W DOMU KLIENTA tel. 32-260-00-33 516-516-611
REKLAMA
Pośrednik CDF S.C.firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o OGŁOSZENIE

4.03 (SOBOTA) GODZ. 18.00

RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38

POEZJA W DRODZE - PAN AMO

Poezja recytowana w towarzystwie żywej muzyki.

Włodzimierz Galicki, znawca i miłośnik dobrej literatury, prezentuje program poetycki na podstawie książki Marka Rapnickiego z 2020 roku pt. „Pan Amo prosi o głos”. W jego znakomitej interpretacji, z towarzyszeniem muzyki w wykonaniu Artura Modrzejewskiego.

Bilety w cenie: 20,- *

5.03 (NIEDZIELA) GODZ. 11.00

BRAMA ZAKŁADU KARNEGO W RACIBORZU

BIEG TROPEM WILCZYM

Zapisy na: www.online.datasport.pl

Szczegóły na www.rck.com.pl

Celem biegu jest oddanie hołdu

żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. To właśnie w 1963 r. zginął Józef Franczak ps. „Lalek” – ostatni Wyklęty, który zginął podczas akcji.

5.03 (NIEDZIELA) GODZ. 16.00

RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38

BRZYDKIE KACZĄTKO - SPEKTAKL DLA DZIECI

Spektakl „Brzydkie kaczątko” to historia oparta na baśni H. Ch. Andersena, opowiedziana w dość oryginalny sposób. Świat dziecka to głównie świat odczuć i emocji, dlatego w naszym przedstawieniu nie pada ani jedno (ludzkie) słowo. Do przekazu używamy uniwersalnego języka, którym jest obraz i dźwięk. Spektakl kierowany do dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Bilety w cenie: 20,- (dzieci) 25,- (dorośli)*

9.03 (CZWARTEK)

RCK KINO PRZEMKO, UL. LONDZINA 38

GODZ. 17.00 - „Solidarność w Raciborzu” - odc. 5 - RAFAKO

GODZ. 18.00 - SILENT TWINS - seans filmowy w DKF PULS Prawdziwa historia, która jest dziwniejsza niż fikcja – opowieść o June i Jennifer Gibbons, bliźniaczkach, które wycofały się ze społecznego życia do prywatnego, urojonego świata, zamieszkałego tylko przez ich dwójkę. „The Silent Twins” wyreżyserowała Agnieszka Smoczyńska. Bilety w cenie: 10,- *

11.03 (SOBOTA) GODZ.18.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21 CZERWONE GITARY - KONCERT

Czerwone Gitary to legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Ich wielkie przeboje znają wszystkie pokolenia Polaków. Mają fantastyczny kontakt z publicznością z którą śpiewają wszystkie swoje przeboje. Skład zespołu: Jerzy Skrzypczyk, Mieczysław Wądołowski, Arka-

diusz Wiśniewski, Marcin Niewęgłowski, Marek Jabłoński Cena biletu: 100,-

17.03 (PIĄTEK) GODZ.18.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21

WIELKA GALA OPERETKOWA JOHANN STRAUSS SHOW

Muzyczna podróż do baśniowej krainy walca - świata wprost ze snu pełnego wirujących sukien, pięknych kobiet i flirtujących gentlemenów. Przepiękne układy choreograficzne w wykonaniu Solistów Opery Narodowej, K&K Berliner Filharmoniker, Opery w Magdeburgu; wirtuozerskie arie w wykonaniu Gwiazd oraz piękna dekoracja sprawią, że koncert ten będzie niesamowitym przeżyciem. Cena biletu: 130,- 120,-

18.03 (SOBOTA) GODZ. 16.00 I 19.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21

TESTOSTERON

20 lat od premiery sztuki Andrzeja Saramonowicza i 15 lat po premierze filmu „Testosteron” powraca w nowym wydaniu, by raz jeszcze opowiedzieć historię o kondycji współczesnego mężczyzny.

Obsada: Leszek Lichota / Maciej Wierzbicki, Jędrzej Hycnar / Jakub Zając, Adam Serowaniec / Damian Kulec, Michał Meyer / Andrzej Popiel, Fabian Kocięcki, Adrian Brząkała / Przemysław Wyszyński, Tomasz Drabek / Adam Krawczuk. PRZEDSTAWIENIE TYLKO DLA WIDZÓW DOROSŁYCH!

Cena biletu 140,- 120,- 80,....................................................................................................................

Honorowane raciborskie karty: ,,senior 60+’’, ,,Rodzina +’’

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

BABKA MOCNO CYTRYNOWA

Miały być anyżki, ale przez pomyłką wsypałam mąkę do nie ubitych jajek z cukrem. Dzięki temu ciasto po upieczeniu stało się lekko zbite i wilgotne.

Składniki na babkę:

• 4 jajka

250 g cukru pudru

250 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia (15 g)

150 ml oleju

150 ml soku z cytryny (może być mniej)

1 płaska łyżeczka świeżo startej skórki cytrynowej

Podłużna formę o wymiarach 34 cm x 12 cm (lub mniejszą) wysmarować tłuszczem i obsypać bułka tartą. Do miski wrzucić całe jajka, dodać cukier puder, przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, skórkę cytrynową , po czym wlać olej i sok z cytryny. Wszystko utrzeć mikserem i przełożyć do formy. Całość włożyć do nagrzanego piekarnika do 180°C na około 45 minut (grzanie górne i dolne).

www.smakiweroniki.pl

Piątek | 3 marzec | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com 6 » Rozrywka
REKLAMA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

Rodzaj Położenie Tryb

Nieruchomość gruntowa zabudowana

• dz. 5105/180 k.m. 4 obręb Racibórz –ul. Bończyka, bezprzetargowy

wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Rodzaj Położenie Tryb

Nieruchomość gruntowa dz. 1476 k.m. 4 oraz dz. 359 k. m. 4 obręb Starawieś – ul. Gamowska, dz. 134 k.m. 11 obręb Płonia, dz. 1023/244 k.m. 3 oraz dz. 898/244 k.m. 3 obręb Racibórz – ul. Transportowa, dz. 1365/132 k.m. 6 obręb Starawieś –ul. Głubczycka

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

bezprzetargowy

przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości

o obowiązkowej deratyzacji, której podlegają obszary:

1. zabudowane budynkami wielorodzinnymi – dwa razy w roku w miesiącach: marcu i październiku,

2. zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także pozostałymi służącymi użyteczności publicznej – dwa razy w roku w miesiącach: marcu i październiku,

3. każdy obszar, na którym istnieje zagrożenie sanitarne związane z wystąpieniem szkodliwych gryzoni – w terminie do 5 dni od dnia ujawnienia informacji o zagrożeniu.

Obowiązek wykonania deratyzacji wynika z postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz - Rozdział 10, § 23.

Zatrudnimy w branży:

Piątek | 3 marzec | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Rozrywka « 7 REKLAMA REKLAMA U Pana Darka w Sowie KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 9.00-17.00 sobota 9.00-13.00 REKLAMA REKLAMA
Union Montage PL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11 | Racibórz e-mail: union.montage@poczta.fm tel.: 519 671 857 | 501 572 191 Union Montage PL Sp. z o.o. Wojska Polskiego 11 | Racibórz e-mail: union.montage@poczta.fm tel.: 519 671 857 | 501 572 191
· elektrycznej · metalowej · budowlanej · produkcyjnej Zatrudnimy
elektrycznej metalowej budowlanej · produkcyjnej www.union-montage.pl Numer certyfikatu: 10487 w Austrii i w Niemczech DLA KOBIET
PRACA
w branży:
I MĘŻCZYZN
OGŁOSZENIE Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. OGŁOSZENIE

Racibórz » Debata nad temat zagospodarowania nowego raciborskiego dworca odbyła się, 28.02., w sali konferencyjnej hotelu Polonia. Wzięli w niej udział naukowcy z Politechniki Śląski

Raciborska poczekalnia jest teraz w Mc Donald's. DEBATA O NOWYCH FUNKCJACH DLA DWORCA

W debacie, na zaproszenie władz miasta, wzięli udział Marzena Oleksiuk z PKP oraz dr inż. arch. Agnieszka Bugno-Janik i dr inż. arch. Marek Janik, oboje z Politechniki Śląskiej. - Na zagospodarowanie dworca patrzymy w szerokiej perspektywie zarówno pod kątem przestrzennym, bo jest on mocno wpisany w śródmieście jak i funkcjonalnym, bo dzisiejsze dworce pełnią nie tylko funkcje kolejowe. Poza miejscem rozwojowym, wspierającym biznes i organizacje, zbliżającym samorząd do mieszkańców, należy tu także stworzyć atrakcyjne miejsce dla młodzieży, bo dzisiaj poczekalnią dla PKP i PKS-u jest Mc Donald's - mówił na wstępie wiceprezydent Dawid Wacławczyk, któremu powierzono wypracowanie funkcji, jakie mają być wprowadzone na 700 m kw. powstającej budowli.

Taką powierzchnię zobowiązało się wydzierżawić od PKP miasto. Ta decyzja ratusza sprawiła, że kolej zdecydowała się zbudować większy dworzec niż pierwotnie planowano. Miejskie pomieszczenia to parter w miejscu dawnych kas oraz lokale na parterze i piętrze w skrzydle, gdzie dawniej był zegarmistrz. Odpowiednie zagospodarowanie nowego dworca - jak przekonywał dr Janik - to szansa na ożywienie tego rejonu śródmieścia,

m.in. poprzez odtworzenie dawnych funkcji ulicy Mickiewicza (przed wojną Bahnhofstrasse).

W dużych metropoliach, np. w Katowicach czy Krakowie, taką rolę spełniają dworcowe galerie. W mniejszych miastach, takich jak Racibórz, powstają centra przesiadkowe, strefy co-workingu, stacje młodych, urban laby i przestrzenie komercyjne. - Przyglądamy się, jak to funkcjonuje u innych - nie krył Wacławczyk, wskazując, że ratusz szuka dobrych praktyk. Przykłady pokazała dr Bugno-Janik. Cel to głębsza integracja społeczna, w tym pokoleń.

Debatę i przebieg części warsztatowej komentuje wiceprezydent Dawid Wacławczyk: - Nowy dworzec kolejowy to największa inwestycja na terenie centrum miasta w skali kilkudziesięciu lat. Staramy się więc dołożyć wszystkich sił, by miejsce to odpowiadało potrzebom jego przyszłych użytkowników, którymi będą nie tylko podróżni, ale wszyscy mieszkańcy. Widzimy tu miejsce dla spotkania się samorządu z biznesem, nauką, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami oraz nowoczesną strefę młodych. Dzięki temu, że od ponad roku pracujemy wraz z zespołem urzędników i dyrektorów jednostek nad tym projektem, wiemy też, że projektując wnętrza dworca i nadając

im nowe funkcje – musimy myśleć nie tylko o bryle budynku, ale także o jego bardzo szerokim otoczeniu. Dlatego z urbanistami z Politechniki Śląskiej, dr. inż. Agnieszką Bugno – Janik i dr. inż. Markiem Janikiem pracujemy nad koncepcją zagospodarowania obszaru od ulicy Mickiewicza, poprzez Plac Dworcowy, tereny wzdłuż ulicy Kolejowej i Nowomiejskiej, aż po obszar położony nad Odrą. Nowy Dworzec to nowa szansa dla osi komunikacyjnej Plac Dworcowy – Rynek, dla ulicy Batorego, dla linii komunikacyjnej sięgającej aż do ronda z pomnikiem Matki Polki a kiedyś kładki łączącej rynek z zamkiem. Dyskusja o dworcu każe myśleć i drogach rowerowych, zastanowić się nad uspokojeniem ruchu, a być może likwidacji nieatrakcyjnego parkingu i zamienienia go w atrakcyjny zielony deptak - uważa wiceprezydent.

- Po warsztatach wewnętrznych i wyjazdach studyjnych (np. Impact Laby w Lizbonie, Urban Lab w Rzeszowie, czy na zrewitalizowany dworzec w Żorach) dziś przyszedł czas na rozpoczęcie intensywnego dialogu z przyszłymi użytkownikami dworca. Bardzo cieszę się z tego, że w dzisiejszych warsztatach wzięła udział liczna grupa aktywnych mieszkańców, wywodzących się ze świata nauki i biznesu oraz ze środowisk kulturalnych i pozarządowych. Chcemy by projekt dworca był projektem nas wszystkich, nie tylko urzędników. Przyszliśmy na warsztaty z ogólnym zarysem koncepcji dworca, który przewiduje miejsce m.in. dla urban labu, przestrzeni coworkingowej, inkubatora biznesu, strefy NGO oraz atrakcyjnej „odpoczywalni” dla młodych, którą chce zagospodarować nasza biblioteka i jedno ze stowarzyszeń promujących e-gaming. Ale dzięki dzisiejszym

Racibórz » Szacowna mieszkanka Raciborza cieszy się bardzo dobrą kondycją. Posługuje się językiem niemieckim, włoskim, czeskim oraz rosyjskim.

Helena Wójtowicz z Raciborza obchodziła setne urodziny

- 16 lutego dostojną stulatkę odwiedził w jej domu prezydent Dariusz Polow wraz z kierownik USC Katarzyną Kalus. Podziękował za wszelkie trudy, ciężką pracę i przykład pogody ducha oraz przekazał najlepsze życzenia: zdrowia i wytrwałości na dalsze lata życia. Jubilatka otrzymała kwiaty oraz upominki - informuje ratusz.

Pani Helena Wójtowicz urodziła się 2 lutego 1923 roku w okolicach Kalisza. Do Raci-

borza przyjechała w 1946 roku. Jubilatka doczekała się czwórki dzieci, szóstki wnucząt, czterech prawnucząt oraz jednej praprawnuczki.

Pani Helenę cechuje niezwykłe poczucie humoru i dystans do siebie. Godne podziwu jest również to, że w wieku stu lat wciąż bardzo dobrze posługuje się językiem niemieckim, włoskim, czeskim oraz rosyjskim.

warsztatom pojawiły się także nowe pomysły i nowe sugestie. Zapamiętałem np. miejsce do resetu higienicznego dla osób dojeżdżających tu na rowerze lub chcących się przebrać pomiędzy aktywną wycieczką a wyjściem na koncert czy imprezę kulturalną. Pojawiły się nowe pomysły na strefę dla młodzieży i zna-

lezienie przestrzeni dla sztuki. Wspólnie z PKP musimy zadbać o rowerzystów, a ze specjalistami od komunikacji – o wplecenie dworca a system ścieżek rowerowych i poprawienie komfortu pieszych. Szczegółowy raport przedstawimy w ciągu najbliższych 2 tygodni. Niezależnie od dzisiejszych warsztatów strate-

gicznych, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartych, lecz bardzo konkretnych warsztatach architektonicznych, które odbywać się będą w drugiej połowie marca. Zaprosimy na nie w formie odrębnego komunikatu! - dodaje.

8 » Aktualności Piątek | 3 marzec | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA
(um) fot. UM Racibórz