Page 1

REKLAMA

TYGODNIK

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY NAKŁAD W POWIECIE RACIBORSKIM REKLAMA

23 czerwca 2017 · Rok X · nr 25 (436) · ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

Sekretarz Urzędu Gminy w Rudniku i sołtys roku 2015

skazana przez sąd w Raciborzu

REKLAMA

Rudnik » To była lawina niepohamowanych zachowań – uzasadniał 20 czerwca wyrok sędzia. 43-letnia Karina L. usłyszała karę łączną roku pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną na trzy lata. Musi też zapłacić 2000 zł grzywny i pokryć koszty procesu. Prokuratura oskarżyła ją o tworzenie fałszywych dowodów i składanie fałszywych zeznań. Karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata sąd orzekł wobec jej koleżanki, 47-letniej Jolanty F., wcześniej karanej już za podsłuchy w Szonowicach. Wyroki nie są prawomocne. Czytaj na s. 3 REKLAMA


AKTUALNOŚCI

»2

Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

STAĆ NAS NA ZNACZNIE WIĘCEJ

RACIBÓRZ NASZ KOCHANY

S Sterowiec Graf Zeppelin nad Raciborzem, rok 1929, poniżej ul. Dworcowa, obecnie A. Mickiewicza u

PRZEPROWADZKA RACIBORSKIEJ WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH Obawy mieszkańców Studziennej Racibórz » List do redakcji. – Czy to prawda, że na Studziennej ma powstać nowy zakład PRD? Nigdzie o tym nie jest napisane, a tutaj też nikt nie chce otaczarni –czytamy w liście do naszej redakcji. Sprawdziliśmy temat.

Badanie ruchu turystycznego wykonane na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej pokazało, że rok 2016 r. okazał się do tej pory rekordowym, odkąd prowadzone są cykliczne badania ruchu turystycznego. Województwo śląskie odwiedziło blisko 5,3 mln turystów. To aż o 1,3 mln więcej niż w roku poprzednim. Według szacunków turyści zostawili w regionie ok. 6 mld złotych – informuje Śląski Urząd Marszałkowski. Nie ma wątpliwości, że na turystyce można obecnie nieźle zarabiać, w hotelach, pensjonatach, kwaterach prywatnych, restauracjach i pubach. Wiedzą już o tym m.in. w Kuźni Raciborskiej, gdzie tamtejszą kolejkę wąskotorową odwiedza rocznie już blisko 60 tys. osób, choć kilka lat temu była to połowa tej klienteli. Kuźnia do kolejki dopłaca, ale za to wzmacnia potencjał Rud, gdzie ludzie mogą obecnie poważnie myśleć o wejściu w ten obszar biznesu. Okolice Raciborza, Rybnika, Jastrzębia-Zdroju i Żor są, niestety, najrzadziej odwiedzane w województwie śląskim. Tak wynika ze wspomnianego raportu Śląskiej Organizacji Turystycznej. Na nasz region wskazało jedynie 4 proc. ankietowa-

nych, a więc ok. 212 tys. osób. Nietrudno obliczyć, że 10 proc. dałoby nam już 530 tys. gości, co dla branży hotelarsko-gastronomicznej byłoby porządnym kopem do przodu, pozwalającym inwestować i optymistycznie patrzeć w przyszłość. Co ciekawe, tylko 13 proc. ankietowanych podało, że przyjechało na Górny Śląsk w celach zawodowych, reszta do rodziny, znajomych, na zwiedzanie i wypoczynek, w tym aktywny. Jest więc o kogo się bić, bo 5,3 mln osób to ogromny tort. Myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć tym, którzy w biznes hotelarsko-gastronomiczny inwestują. Trzeba natomiast tłumaczyć naszym samorządowcom, których percepcja w tym względzie jest od lat mocno ograniczona. Mając zamek, opactwo, Łężczok, Odrę, Arboretum, Meandry, a na zapleczu kilka milionów mieszkańców aglomeracji katowickiej i rybnickiej można oczekiwać znacznie większych efektów. Problem jednak w tym, że poza Krzyżanowicami, Raciborzem i Kuźnią Raciborską potencjału w turystyce nie widzą inne samorządy. Brakuje nam marki, dobrych kanałów komunikacji i przede wszystkim determinacji w tworzeniu dobrego

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

produktu turystycznego. Trudno obecnie powiedzieć, jaką rolę ma odegrać powiat, a jaką miasto. Czego tak naprawdę samorządy oczekują od turystyki i jakimi narzędziami dysponują? Brakuje odpowiedzi, bo od lat nikt nie zadał na poważnie tych pytań, co może dziwić, bo jakkolwiek trudno odwrócić trend depopulacji miasta i powiatu, to dość łatwo zwiększyć przepływ turystów. Do tego jednak potrzebne są zdecydowane działania i zaplecze finansowe. Myślę, że w kolejnych latach nie da się już odejść od tego tematu, bo optymizm wśród konsumentów rośnie, wydatki na wypoczynek i turystykę również. Czas pokaże, czy odkroimy dla siebie kawałek tego tortu.

PK ma problem z utrzymaniem

komunikacji miejskiej Racibórz » Przedstawiony przez miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne raport za 2016 rok nie pozostawia złudzeń. Spółka ma za dużo linii w stosunku do osiąganych przychodów. Sprzedaż biletów i dopłat z kasy miasta do przejazdów ulgowych nie pokrywa kosztów. Wystarczy znaczący wzrost cen paliw i PK może mieć poważne kłopoty. Państwowa Inspekcja Pracy nakazała PK wypłatę zaległych świadczeń zwysługi lat, odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych.

Otaczarnia to wytwórnia mas bitumicznych, przez mieszkańców Płoni nazywana asfalciarnią. Zakład taki funkcjonuje przy ul. Adamczyka, pomiędzy bazą PK a zakładem poprawczym. Należy do raciborskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. To spółka kontrolowana przez raciborski magistrat. Otaczarnia od lat budzi sprzeciw mieszkańców Płoni, skarżących się na zadymienie, hałas i niemiłe zapachy. Od

lat też prezydent obiecuje, że asfalciarnię przeniesie z Płoni w inne miejsce. Obecnie wiadomo, że na nową lokalizację wybrano teren PKP, przy torach kolejowych w sąsiedztwie Henkla i Staltechu. Blisko stąd do Nowych Zagród i Studziennej. W opinii magistratu mieszkańcy nie muszą się obawiać żadnych uciążliwości. Nowy zakład ma spełniać wszelkie wymogi ochrony środowiska. PRD stara się

obecnie o wydanie warunków środowiskowych. Jeśli je otrzyma, wydzierżawi od PKP około 2,5 ha terenu. Łącznie kolej ma tu 9 ha działek świetnie nadających się pod przemysł. – Na razie nie ma mowy o sprzedaży, ale docelowo miasto jest zainteresowane zakupem tego obszaru, chcąc lokalizować tu inne zakłady – mówi prezydent Mirosław Lenk.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny – prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

(waw)

Kontrolowane przez miasto PK (gmina ma 100 proc. udziałów, a prezydent działa jako zgromadzenie wspólników) pozbyło się już wywozu odpadów. Teraz musi znaleźć receptę na trudną sytuację z przewozami pasażerskimi. Kłopotem są nie tylko zbyt rozbudowane linie autobusów miejskich i za małe przychody ze sprzedaży biletów, ale także problemy z naborem kierowców i presja płacowa. Przy obecnej strukturze przyszłość komunikacyjnego biznesu nie maluje się zbyt optymistycznie. Wystarczy znacząca podwyżka cen paliw i już PK

REKLAMA: Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47 Monika Jureczko – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.jureczko@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

wpadnie w poważne kłopoty. Z raportu wynika, że stale pogarsza się płynność finansowa spółki. Potrzebne są inwestycje w infrastrukturę. – Wiele prac wykonywanych jest nadal w sposób pracochłonny i mało wydajny – nie kryje prezes Stanisław Mucha. Po 2016 r. PK miało ponad 340 tys. zł straty za 2016 r. Na działalności podstawowej strata sięgnęła 659 tys. zł. – Odpowiedzią na te problemy może być nowa organizacja tras, która radykalnie zrywa z dotychczasową tradycją – czytamy w sprawozdaniu. Spółka musi znaleźć pieniądze na no-

we systemy informatyczne. Komunikacja powinna być oparta o trzy główne punkty – dworzec PKS, pl. Konstytucji 3 Maja oraz szpital przy Gamowskiej. Chce skrócić długość tras i zwiększyć liczbę kursów w śródmieściu. – Celem jest wykonanie zbliżonej liczby zadań przy mniejszej ilości naboru i niższych kosztach funkcjonowania. PK już zapowiada, że będzie redukowało zatrudnienie poprzez brak nowych przyjęć po odejściach na emerytury. Zaoszczędzone środki chce przeznaczać na wzrost wynagrodzeń. (waw)

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego w nakładzie od 10 do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Sekretarz Urzędu Gminy w Rudniku

tylnych kłamstwach oraz pró- ny, zgodny co do wymiaru kabie zdyskredytowania policjan- ry z wnioskiem prokuratury. ta, którego kariera legła w tym Obie panie mogą złożyć apeczasie w gruzach. Odbiło się to lację. W razie prawomocnego na jego życiu rodzinnym i wy- skazania Karina L. nie będzie sokości wynagrodzenia. Dru- mogła pełnić funkcji sekretarza giej oskarżonej sędzia wytknął, w Urzędzie Gminy Rudnik. Straże składała fałszywe zeznania, ci też prawo kandydowania do mimo że już wcześniej, podkła- rady gminy, powiatu czy sejmiku. dając podsłuchy, interesowała W maju 2016 r. Karina L. odesię życiem nie swoim, a innych, brała w Warszawie tytuł Sołtysa w tym byłego męża. Podkreślił, Roku w konkursie pod patronapotwierdziła relację sekretarz że choć w trakcie postępowania tem Krajowego Stowarzyszenia w rudnickim Urzędzie Gminy. prokuratorskiego L. przyznała Sołtysów i Senackiej Komisji SaObecnie wiadomo, że obie się do kłamstw, to już w sądzie morządu Terytorialnego i Admipanie kłamały składając zezna- zabrakło jej skruchy i refleksji. nistracji Państwowej. nia na policji. – Sama nie wiem, Wyrok jest nieprawomocGrzegorz Wawoczny dlaczego tak zrobiłam – powie przed prokuratorem Karina L. Biegły uznał, że 6-latek nie mógł jeździć samodzielnie quadem, bo nie potrafi go nawet uruchomić. Spółka Agromax, której maszyny miały pracować w polu, kiedy chłopiec jeździł po wsi, zaprzeczyła, by we Racibórz » Po programie dobrowolnych odejść zarząd wskazanym dniu cokolwiek wy- spółki zdecydował 21 czerwca o kolejnym etapie rekonywała w Brzeźnicy. Nie było strukturyzacji. Rafako zamierza uprościć strukturę zawątpliwości – Karina L. wymy- trudnienia w niektórych obszarach działalności oraz śliła całe zdarzenie. – Ja biję się korzystać z usług zewnętrznych. w piersi i wiem, że głupio zrobiłam – oświadczy śledczym se– 21 czerwca 2017 roku pod- zostaną wypracowane podczas jął uchwałę o przystąpieniu do procesu analitycznego we wrzekretarz Urzędu Gminy. 14 października 2016 r. spra- kolejnego etapu programu re- śniu 2017 roku. Spółka planuje wa zakończyła się skierowaniem organizacji spółki. Celem pro- zakończyć obecny etap procesu do Sądu Rejonowego w Racibo- gramu jest dostosowanie po- reorganizacji najpóźniej w dniu rzu wniosku o warunkowe umo- ziomu i kosztów zatrudnienia 31 stycznia 2018 roku – podało 21 rzenie postępowania. Nie zgo- w spółce do sytuacji rynkowej czerwca Rafako w komunikacie. dził się z tym Mikołajczyk, który w obszarze działania spółki. Przypomnijmy, że do końca wspólnie ze swoim adwokatem Szczegóły programu zostaną stycznia na odejście ze spółki wskazał na przeszkody formal- wypracowane w rozpoczętych zdecydowało się 128 pracowne. Sąd podzielił to stanowisko. w dniu dzisiejszym rozmowach ników, a zarezerwowano na ten Toczyło się postępowanie na za- z zakładowymi organizacjami cel 7,7 mln zł. W listopadzie 2016 związkowymi oraz przy udziale r., kiedy program ruszał, Rafako sadach ogólnych. 20 czerwca sędzia tłumaczył, kluczowych pracowników spół- szacowało, że skorzysta około że przeszkodą dla warunko- ki. Spółka zamierza uprościć 200 osób, a spodziewane koszty wego umorzenia były nie tylko strukturę zatrudnienia w nie- realizacji wyniosą maksymalprzesłanki formalne, ale i spo- których obszarach działalno- nie do około 15 mln zł. łeczna szkodliwość czynu, zda- ści. Część dotychczasowej dziaPo I kwartale Rafako mianiem sędziego, znaczna. – To łalności spółki zostanie zastą- ło 134,2 mln zł sprzedaży była niepohamowana lawina za- piona przez usługi zewnętrzne (228,78 mln zł w I kw. 2016). Spółchowań – dało się słyszeć na sali. (tzw. outsourcing). Spodziewa- ka wykazała 8,76 mln zł straty Sędzia mówił o pewnej niedoj- ne korzyści z przeprowadzenia (317 tys. zł zysku za I kw. 2016). rzałości, chęci wendety, infan- kolejnego etapu reorganizacji (w)

skazana przez sąd

Dokończenie ze s. 1

Historia ma swój początek w wyborach 2014 r. Do Rady Gminy Rudnik, z ugrupowania opozycyjnego wobec obecnego wójta wspieranego przez sekretarz gminy Karinę L., wszedł Sebastian Mikołajczyk, funkcjonariusz raciborskiej policji, sołtys Brzeźnicy i prezes brzeźnickiego OSP, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Rudniku. W samorządzie nieraz krytykował wójta i działania urzędu. To nie mogło się podobać. Jesienią 2015 roku, podczas urlopu, Mikołajczyk otrzymał informację, że na pasach przed brzeźnicką szkołą stoi samochód. Zrobił zdjęcie. Kolejne dostał mailem od informatora. Nadawca wiadomości oczekiwał, że funkcjonariusz coś z tym zrobi. I zrobił. Sprawą zajęła się policja. Samochód, jak się okazało, należał do Kariny L., sekretarz Urzędu Gminy i sołtyski Szonowic. Wszczęto postępowanie o wykroczenie. Karinę L. ukarano grzywną. Wkrótce potem do policji wpłynęło zawiadomienie, że w lipcu 2015 r. 6-letni syn Mikołajczyka, w czasie żniw, kiedy w polu pracowały maszyny rolnicze, bez dozoru osoby dorosłej jeździł quadem po Brzeźnicy, stwarzając tym zagrożenie w ruchu drogowym. Świadkiem zdarzenia miała być Karina L. i jej koleżanka Jolanta F., karana już prawomocnie za podsłuchiwanie (podsłuch był REKLAMA

założony w sklepie w Szonowicach, a jej ofiarą był m.in. jej były mąż). Na profilu facebook.com Mikołajczyka Karina L. znalazła zdjęcia jego syna. Chłopiec siedział na quadzie przed garażem rodzinnego domu. Zdjęcie zrobił jego ojciec. L. dołączyła je do zawiadomienia i wnioskowała, by sprawdzono, czy 6-latek ma uprawnienia do kierowania tym pojazdem, odpowiednie badania lekarskie, polisę OC i dlaczego quad nie posiada tablic rejestracyjnych. Dodała, powołując się na opinie mieszkańców, że dziecko czuje się bezkarne, jeżdżąc quadem po drogach publicznych, bo jego ojciec, 34-letni obecnie Sebastian Mikołajczyk, to funkcjonariusz raciborskiej drogówki. Na tym nie koniec. Z początkiem 2016 r. do policji zaczęły napływać kolejne pisma Kariny L. Mowa w nich, że Mikołajczyk dopuścił się korupcji wyborczej (kupował głosy za wódkę rozlewaną w remizie), poświadczał nieprawdę celem osiągnięcia korzyści i rozpijał nieletnich. – Swoją postawą, butą i  arogancją powoduje niepokoje społeczne, urządza publicznie pyskówki, a mieszkańcom przekazuje nieprawdziwe informacje – przekonywała L. przełożonych Mikołajczyka w KWP Katowice, kwitując na koniec: „Nie wiem, czy osoba o takich predyspozycjach osobowościowych może wykonywać tak od-

powiedzialny zawód policjanta”. Sprawą zajęła się prokuratura. Mikołajczyk składał wyjaśnienia. Zarzutów mu nie postawiono. Postępowanie umorzono. Mimo to funkcjonariusz miał przez to duże kłopoty. Gęsto się tłumaczył. Organy badające sprawę dawały bowiem wiarę słowom Kariny L., podkreślając, że stoi za nią autorytet urzędnika samorządowego, a konkretnie sekretarza gminy. Sąd rodzinny badał sprawę syna Mikołajczyków. Do ich domu przyjechał kurator. Wyjaśnienia musiała składać jego żona, nauczycielka w brzeźnickim przedszkolu. Sprawdzano, w jakich warunkach żyje rodzina. Policjant przeszedł swoje, ale nie odpuścił. Dostał informację, by sprawdzić, gdzie, w czasie gdy jego syn rzekomo jeździł quadem po drogach, przebywała Karina L. Okazało się, co potwierdzają karty urlopowe w Urzędzie Gminy, że wypoczywała nad morzem. Nie mogła zatem być świadkiem zdarzenia, o którym pisała w piśmie do policji. Nic o nim nie wiedziała również była sołtys Brzeźnicy, którą L. początkowo wskazała jako osobę, która widziała Mikołajczyka juniora jeżdżącego quadem po drodze. Kobieta zaprzeczyła. Wtedy Karina L. „przypomniała” sobie, że zdarzenie widziała jej koleżanka Jolanta F., obecnie osoba prawomocnie karana. F. REKLAMA

Rafako rozpoczyna kolejny etap

reorganizacji spółki

REKLAMA


AKTUALNOŚCI KURIER TYGODNIOWY 22-latek z raną postrzałową

Do zdarzenia doszło 20 czerwca. Personel lecznicy natychmiast powiadomił o sprawie policję. Oficer dyżurny wysłał na miejsce patrol. Jak poinformował nas rzecznik raciborskiej KPP, funkcjonariusze ustalili, że poszkodowany to 22-latek z  Brzezia, który legalnie posiadaną wiatrówką urządził sobie z kolegą strzelanie. Pocisk odbił się rykoszetem i trafił 22-latka w kolano. Konieczna była interwencja lekarza. Policjanci pouczyli mężczyznę w kwestii obchodzenia się z karabinem pneumatycznym.

»4

Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

Już teraz trzeba myśleć

Groźny wyciek etanolu o turystycznym wykorzystaniu zbiornika W CHAŁUPKACH Racibórz i kształceniu kadr dla branży

Racibórz » Taki jest wniosek z obrad stałej podkomisji ds. turystyki sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, która 14 czerwca spotkała się w raciborskiej PWSZ. Mówiono także o potrzebie kształcenia kadr dla sektora turystycznego, który generuje coraz większe przychody. Do zdarzenia doszło 15 czerwca około 12.30 na stacji w Chałupkach. Z Czech wjechała tu cysterna z etanolem. Po stwierdzeniu wycieku natychmiast wezwano strażaków z Raciborza i Wodzisławia Śląskiego

Pijany kierowca

Siedmiu kierowców na podwójnym gazie

Podczas długiego weekendu raciborscy policjanci przyłapali na gorącym uczynku siedmiu nietrzeźwych kierujących. Rekordzista to 42-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego, który do kontroli drogowej zatrzymany został 17 czerwca w Tworkowie na ulicy Raciborskiej. Mężczyzna kierował golfem. Po przebadaniu na alkomacie okazało się, że ma w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu.

Racibórz wzorem dla innych miast Subregionu

Samorządy, by jak najlepiej spełniać swoje zadania, muszą nieustannie się uczyć. Pracownicy urzędów często podpatrują rozwiązania, które sprawdziły się gdzie indziej. Niektóre z samorządów są pionierami na pewnych płaszczyznach. Działania Urzędu Miasta Racibórz w zakresie wspierania przedsiębiorczości są zauważane i stosowane przez niektóre miasta w regionie. Jak zapowiedział wodzisławski magistrat, od września br. miasto wdrażać będzie szereg działań, które zdały egzamin właśnie u nas, taREKLAMA

oraz OSP z Chałupek i Krzyżanowic. Jak się okazało, obsługa w Czechach nieprawidłowo zabezpieczyła zawór cysterny. Strażacy z Polski dokręcili zawór i skład pojechał do miejsca docelowego.

próbował przekupić policjantów

W spotkaniu, poza posłami, wzięli udział także samorządowcy ziemi raciborskiej najbardziej aktywni we wspieraniu lokalnej turystyki – starosta Ryszard Winiarski (podlega mu agencja na zamku), prezydent Mirosław Lenk, a także wójt Grzegorz Utracki, wszyscy współgospodarze wizyty podkomisji. Był również Dawid Wacławczyk, szef powiatowej komisji promocji. Zdaniem Wacławczyka należy już teraz wzmocnić działania na rzecz przyszłego wykorzystania zbiornika Racibórz na cele turystyki i rekreacji. By tak się stało, bardziej aktywny w tym względzie musi być inwestor, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Wśród wniosków z obrad podkomisji ma się znaleźć zapis dotyczący wystąpienia do RZGW w tej sprawie. Mowa była też o wspieraniu promocji przez państwo i samorządy. Problemem ziemi raciborskiej czy rybnickiej jest niedostrzeganie tutejszych walo-

rów i atrakcji w Katowicach. Posłowie wystąpią do marszałka województwa w Katowicach, by Śląski Urząd Marszałkowski aktywniej wspierał atrakcje zachodniej ściany województwa, m.in. Rudy czy Racibórz. Gospodarzem spotkania była PWSZ, którą reprezentowali prorektorzy Jakub Berezowski oraz Paweł Strózik. O kształceniu w Raciborzu na kierunku turystyka mówił dr hab. Jarosław Cholewa z Instytutu Kultury Fizycznej. PWSZ ogłasza w tym roku już drugi nabór na te studia. Podkreślano, że dzięki funkcjonowaniu w ramach IKF silny akcent kładziony jest w nich na kulturę fizyczną i rekreację. Ten sektor biznesu w Polsce bardzo mocno się rozwija. Dawid Wacławczyk, na co dzień przedsiębiorca w branży turystycznej, podkreślał, że potrzebuje ona nowych, wykwalifikowanych kadr. Dwudniowe wyjazdowe obrady, a zarazem wizytację podkomisji w naszym powiecie, udało się zorganizować z iniREKLAMA

cjatywy jej przewodniczącego posła Grzegorza Janika (PiS) oraz Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Przedsięwzięcie wsparły samorządy Kuźni Raciborskiej, Raciborza i Krzyżanowic. Był to trzeci w tej kadencji, po Gdańsku i Augustowie, wyjazd podkomisji w teren. Tematem dyskusji był tym razem „Rozwój produktu turystycznego, sportowego i rekreacyjnego na pograniczu polsko-czeskim z uwzględnieniem wykorzystania na te cele zbiornika Racibórz oraz jego otoczenia”. Wraz z komisją, poza posłami, nasz powiat odwiedziła Joanna Jędrzejewska-Debortoli, dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. W Raciborzu obecny był również Konsul Generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, a także wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Mirosław Minkina. Wśród posłów można było spotkać dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie Tomasza Kucharskiego (PO).

Krzyżanowice » W ręce dzielnicowego z krzyżanowickiego komisariatu wpadł 46-latek, który kierował volkswagenem, mając w organizmie prawie dwa i pół promila alkoholu. Dodatkowo mężczyzna, w zamian za „załatwienie sprawy”, próbował wręczyć mundurowym 500 złotych. Teraz odpowie zarówno za jazdę po pijanemu, jak i za próbę wręczenia łapówki. W ręce dzielnicowego z krzyżanowickiego komisariatu wpadł 46-latek, który kierował volkswagenem, mając w organizmie prawie dwa i pół promila alkoholu. Dodatkowo mężczyzna, w zamian za „załatwienie sprawy”, próbował wręczyć mundurowym 500 złotych. Teraz odpowie zarówno za jazdę po pijanemu, jak i za próbę wręczenia łapówki. W piątkowy wieczór 16 czerwca około 21.00 dyżurny raciborskiej policji otrzymał informację, że w Tworkowie volkswagenem ma jechać kierowca, który prawdopodobnie jest pijany, na co wskazywał tor jazdy samochodu. Niezwłocznie na miejsce skierowany został patrol z krzyżanowickiego komisariatu, który w Tworkowie REKLAMA

na ulicy Hanowiec zauważył wskazany pojazd i zatrzymał go do kontroli. Mundurowi wyczuli od kierowcy woń alkoholu, a badanie wykazało, że 46-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego w organizmie ma prawie dwa i pół promila alkoholu. Ponadto w zamian za „zapomnienie” o całej sytuacji mężczyzna zaproponował policjantom 500 złotych. Mundurowi poinformowali go, że próba przekupienia policjanta to przestępstwo, ten jednak zignorował ich ostrzeżenia i w dalszym ciągu próbował im wręczyć pieniądze. 46-latek został zatrzymany, a od śledczych usłyszał już zarzuty jazdy samochodem po pijanemu i próby wręczenia policjantom łapówki. kpp


Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl REKLAMA

REKLAMA


AKTUALNOŚCI KURIER TYGODNIOWY kich jak: powołanie funkcjonującego na takich zasadach jak w Raciborzu Inkubatora Przedsiębiorczości, organizacja konkursu na najlepszy biznesplan, powołanie klubu zrzeszającego przedsiębiorców, spotkania informacyjne i prelekcje ze znanymi z działalności start-upowej osobami, wdrożenie programu „Lokale na start” zachęcającego do podjęcia działalności gospodarczej.

»6

Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

KRYTE LODOWISKO W RACIBORZU CORAZ BLIŻEJ Posłowie wizytowali nasze obiekty sportowe

Kuźnia Raciborska

potrzebuje torów

Racibórz » Inwestycję wspiera Polski Związek Hokeja na Lodzie, a swoje poparcie zadeklarowali posłowie stałej podkomisji ds. turystyki sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu Kuźnia Raciborska » Liczba turystów na stacji kolejki i Turystyki, którzy 13 i 14 czerwca gościli w Raciborzu. wąskotorowej w Rudach sięga już 60 tys. rocznie. Gmina, która zawiaduje zabytkiem, potrzebuje wsparcia w rozwoju linii wąskotorowej. Mówiono o tym 13 czerwca podczas pierwszego dnia obrad w powiecie raciborskiej stałej podkomisji ds. turystyki sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Nowi dyrektorzy wZSO nr 1 im. Kasprowicza iII LO im. Mickiewicza

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, konkursy wygrali: w ZSO nr 1 (I LO) Marzena Kacprowicz, matematyk, dotąd wicedyrektor tej placówki, oraz w II LO Marek Ryś, również matematyk, któremu do końca czerwca tego roku, po odwołaniu z powodu choroby Herberta Dengla, powierzono kierowanie tą placówką. Wcześniej Marek Ryś był wicedyrektorem II LO. Teraz ma przed sobą pełną kadencję. M. Ryś i M. Kacprowicz mieli w konkursach po jednym kontrkandydacie. Funkcję obejmą od 1 września.

W Raciborzu komisja spędziła dwa dni. 13 czerwca zwiedziła zamek i browar, a dzień później infrastrukturę sportowo-rekreacyjną przy Odrze – bulwary, plażę, przystań, aquapark, modernizowany aktualnie stadion, a także lodowisko. To ostatnie, kosztem około 5 mln zł, miasto chciałoby zada-

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nędza informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do: 1. dzierżawy: nieruchomość stanowiąca własność Gminy Nędza położona Babicach, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW GL1R/00019192/5, a która stanowi działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 109 o powierzchni 0,7970 ha; 2. dzierżawy: nieruchomość stanowiąca własność Gminy Nędza położona w Nędzy, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW GL1R/00027266/4, a która stanowi działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 895/3 o powierzchni 0,4705 ha; 3. dzierżawy: nieruchomość stanowiąca własność Gminy Nędza położona Babicach, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW GL1R/00019192/5, a która stanowi działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 415 o powierzchni 0,3280 ha; 4. dzierżawy: nieruchomość stanowiąca własność Gminy Nędza położona Babicach, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW GL1R/00022326/8, a która stanowi działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 624 o powierzchni 0,2360 ha.

szyć. Inwestycję wspiera PZHL. Wiceprezes Minkina podkreśla doskonałe położenie Raciborza (blisko Czech, gdzie hokej jest jednym ze sportów narodowych, a polscy kadrowicze grają w klubach), a także niezbędne zaplecze dydaktyczne w PWSZ, które pozwala organizować u  nas zgrupowania kadry i kształcenie hokeistów. Już teraz wielu członków kadry studiuje w Raciborzu. PZHL optuje więc za zorganizowaniem bazy szkolenia hokeistów w Raciborzu. Posłowie uznali te argumenty. Obiecali poprzeć wniosek, by w przyszłym roku z budżetu centralnego dofinansowano zadaszenie lodowiska, tak jak obecnie przebudowę staREKLAMA

dionu na lekkoatletyczny. Chodzi o trwałą konstrukcję, która pozwoliłaby korzystać z obiektu przez cały rok. Gdyby miasto miało zapewnione przynajmniej 50 proc. finansowania, mogłoby jeszcze w tym roku zlecić przygotowanie dokumentacji, a w przyszłym rozpocząć budowę. Potrzebne będzie zaplecze socjalne i sanitarne, a także widownia na około 500 osób, co pozwoliłoby organizować turnieje mniejszej rangi. fot.: greh, L. Iwulski/UM Racibórz, W. Kowalczyk/ PWSZ (w)

Pierwszy dzień obrad odbył się w Rudach na terenie zabytkowej stacji kolei wąskotorowej oraz w pocysterskim opactwie. Rudy ściągają coraz więcej turystów. Sama kolejka miała ich w 2016 r. ponad 50 tys. W tym roku ma ich być jeszcze więcej. Od kilkunastu dni stacja działa jako samodzielna jednostka – Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach. Samorząd musi dopłacać do jej utrzymania. Chce jednak wsparcia

PKP, a mianowicie przekazywania nieodpłatnie starych szyn z rewitalizowanych linii kolejowych. – Dla PKP to złom, dla nas materiał, który możemy wykorzystać przy renowacji starej linii wąskotorowej – przekonywał posłów burmistrz Paweł Macha. Podkomisja zawsze ten postulat w swoim sprawozdaniu, co wzmocni siłę argumentów gminy w rozmowach z PKP. (w)


Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

REKLAMA

Krzyżanowice potrzebują wsparcia Tomasz Paszczyński z Raciborza

w III Krajowych Mistrzostwach przy budowie hali sportowej zwyciężył Florystycznych Regionu Śląsko-Opolskiego i ratowaniu bramy pałacu

Racibórz » W dniach 17-18 czerwca w domu książęcym na Zamku Piastowskim w RaciKrzyżanowice » Takie są najważniejsze postulaty miejscowego samorządu zgłoszone stałej borzu odbyły się III Krajowe Mistrzostwa Florystyczne Regionu Śląsko-Opolskiego, których podkomisji ds. turystyki sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Posłowie organizatorem jest Stowarzyszenie Florystów Polskich, a współorganizatorem – Powiat Raciborski, w tym Starostwo Powiatowe i Zamek Piastowski w Raciborzu. 14 czerwca gościli w Krzyżanowicach i Chałupkach. Wizyta w gminie Krzyżanowice była ostatnim punktem wizytacji stałej podkomisji ds. turystyki sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w powiecie raciborskim. Posłowie, w tym Konsul Generalny RP w Ostrawie, obejrzeli teren przy bramie wjazdowej do pałacu Lichnowskich. Zabytkowy obiekt znajduje się przy ruchliwej DK 45. To przyspiesza jego niszczenie. Gmina wnioskuje, by Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odsunęła od bramy skrzyżowanie z ul. Kolejową. Jak przekonywał wójt Grzegorz Utracki, przy drodze w tym rejonie jest dość terenu, by powstało tu np. rondo w bezpiecznej odległości od zabytku, który z powodu ruchu ciężkich pojazdów może popaść w ruinę. Posłowie obiecali wpisać ten wniosek w protokole z wizytacji. Jednocześnie zadeklarowali poparcie starań samorządu REKLAMA

o państwowe dofinansowanie budowy hali sportowej z zapleczem odnowy biologicznej. Jest inwestor, który chciałby przy niej wznieść hotel. Obiekt ma stanąć przy DK 45 pomiędzy Krzyżanowicami i Roszkowem. Projekt wzorowany jest na infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej w czeskim Bohuminie. Poza zgrupowaniami sportowców mogłyby się tu odbywać inne imprezy, np. targi czy wy-

stawy. Gminy nie stać na samodzielne finansowanie zadania i stąd od kilku miesięcy zabiega o wsparcie w Warszawie. Posłowie wysoko ocenili starania gminy o rozwój produktu turystycznego, m.in. dbałość o zamek w Chałupkach.

Mistrzostwa objęła patronatem honorowym Międzynarodowa Organizacja Florystów – Florint. Podczas zawodów rozegranych w sobotę 17 czerwca zwycięzcą okazał się Tomasz Paszczyński z Raciborza (na co dzień pracuje w ośrodku dla Na zdj. wójt Grzegorz Utrac- niesłyszących i słabosłyszących, ki oraz posłowie PiS Grzegorz prowadzi tam zajęcia z florystyki), drugie miejsce przypaJanik i Piotr Pyzik. (w) dło Stefani Początek z Rybni-

ka, a na najniższym stopniu podium uplasowała się Monika Harlos z Otmuchowa. Startowała też raciborzanka Anna Szul z kwiaciarni przy ul. Mickiewicza. – Temat przewodni Mistrzostw brzmi: „Nasza Kultura i Tradycja”. Chcemy intrygować, zaskakiwać pięknem i kunsztem tworzonych prac. Chcemy, by „Kwiaty na Zamku w Raciborzu” zostały na długo

REKLAMA

REKLAMA

w pamięci mieszkańców regionu i gości z innych rejonów Polski i zagranicy – powiedzieli organizatorzy. Mistrzostwa te stanowią wstępny etap eliminacyjny do Mistrzostw Polski we Florystyce. Stowarzyszenie Florystów Polskich przystąpiło do organizacji tego wydarzenia mając na względzie przede wszystkim: krzewienie kultury wręczania kwiatów, popularyzację florystyki w społeczeństwie, popularyzowanie tradycji, obyczajów oraz kultury śląskiej w społeczeństwie polskim, edukację, kształtowanie wrażliwości młodych ludzi, promocję kwiaciarń: planowana wystawa – dekoracja kaplicy pw. Świętego Tomasza Becketa towarzysząca Mistrzostwom, promocję artystów, muzyki i sztuki: ewentualne koncerty towarzyszące wystawie, promocję regionu, miejsc historycznych i sakralnych. Agencja Zamek


WFOŚiGW

»8

Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

Młodzi ekolodzy ze Szkoły Podstawowej nr 4 donoszą

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Racibórz » Miesiące maj i czerwiec to w kalendarzu raciborskiej „Czwórki” czas spotkań o tematyce ekologicznej. W ramach projektu „Janka i Honza – ekologiczni badacze” – INTERREG V A-Republika Czeska-Polska uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 udali się wraz z przyjaciółmi z Základní škola w Raduniu w okolicę Pradziada oraz odbyli podróż szlakiem karkonoskim. Podczas pobytu w Czechach młodzi ekolodzy pogłębiali swoją wiedzę na temat pomników przyrody. Otrzymali zestaw pytań, na które musieli znaleźć odpowiedzi na szlaku. Pytania zawierały cenne wskazówki dotyczące pomników przyrody, roślin, zwierząt, miejsc chronionych. Z przewodnikiem odwiedzili ekspozycję w Muzeum Papieru i autentyczne pomieszczenia produkcyjne. Zastanowili się nad tym, jak ograniczać zużycie pa-

pieru. Mieli okazję sami przygotować papier metodą czerpaną. Zastanawiali się nad alternatywnymi sposobami produkcji energii elektrycznej – elektrownią wodną. Następnym elementem wycieczki było wejście na górę Pradziad w obrębie Narodowego Rezerwatu Przyrody, będącego kolejną formą ochrony przyrody. Uczniowie obserwowali środowisko naturalne, drzewa, rośliny i zwierzęta. Zwiedzili Jaskinię na Pomezi, położoną 2 km

od miejscowości Lipowe Łaźnie, będącą przykładem pomnika przyrody. Zapoznali się z typowymi formami dla jaskini, bogatą szatą naciekową, tworzącą między innymi ogromne nacieki kaskadowe oraz inne fantazyjne formy, jak np. serce. Atrakcją była kąpiel w basenie termalnym. Po polskiej stronie wraz z przewodnikiem polsko-czescy ekolodzy mieli okazję zobaczyć Krucze Skały w Szklarskiej Porębie, wodospad Kamieńczyka

oraz wodospad Szklarki. Zwiedzili Muzeum Mineralogiczne w Szklarskiej Porębie, które ma jedne z najoryginalniejszych zbiorów geologicznych w Polsce. Poznali tam cenne okazy mineralogiczne i paleontologiczne. W Jeleniej Górze zobaczyli Muzeum Przyrodnicze, gdzie zapoznali się z ciekawymi zbiorami przyrodniczymi, między innymi barwnym światem ptaków, tajemniczym światem grzybów czy niesamowitym światem owadów.

EkoAktywni 2017 nagrodzeni Region » Kolejny już raz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodził organizacje, które przejawiają największą aktywność w zakresie działań na rzecz edukacji ekologicznej. Pierwszy raz nagrody te wręczone były w 2008 roku i do tej pory Fundusz uhonorował 164 organizacje, przeznaczając na ten cel prawie 2 miliony złotych.

Na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego uczniowie wspięli się na Górę Chojnik, gdzie w trakcie przejścia nauczyli się rozpoznawać gatunki drzew i roślin chronionych. Obserwowali sukcesję ekologiczną, obieg materii w przyrodzie. Podziwiali z Zamku Chojnik panoramę Jeleniej Góry. Podczas pobytu w Karkonoszach odbyło się ognisko, przy którym rozmawiano o przyrodzie oraz odpowiedzialnym zachowaniu w gó-

rach podczas wędrówek. Odbyła się krótka lekcja z kompasem oraz konkursy ekologiczne. Wyjazdy wzbogaciły uczniów o nową wiedzę ekologiczną, pozwoliły dogłębnie poznać przyrodę naszego pogranicza i utrwalić wiadomości nabyte wcześniej w szkole. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP Przekraczamy Granice. sp4

i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, 6. Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość” w Katowicach, 7. Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu, 8. Koło Przyrodnicze przy Szkole Podstawowej w Czekanowie.

ła się również akcja informacyjno-edukacyjna „ekoAktywni z Pasją”. W ramach imprezy były: warsztaty edukacyjne, występ zespołów harcerskich, konkursy i zabawy, malowanie twarzy, gości mieli do dyspozycji ściankę wspinaczkowa oraz dmuchańce. Zespół harcerski „Na szlaku” zaprezentował swój W ramach regionalnych program artystyczny. obchodów Światowego Dnia WFOŚiGW w Katowicach Ochrony Środowiska odby-

10 mln dla Kalet Region » Prawie 6 milionów złotych pożyczki i niecałe 4 miliony dotacji – na takie kwoty podpisana została umowa pomiędzy Funduszem a gminą Kalety na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety Miotek wraz z przyłączami”.

Zdaniem Andrzeja Pilota, prezesa Funduszu, można mieć przekonanie, że wspaniałych sojuszników w dbałości o nasze środowisko naturalne nam nie brakuje, a podejmowane działania charakteryzują się dużą różnorodnością, pomysłowością, są niezwykle wartościowe dydaktycznie i spotykają się z wielkim pozytywnym odbiorem.

Lista nagrodzonych:

I. Nagroda w wysokości 10 000,00 zł: 1. Stowarzyszenie Sopel, 2. Fundacja Ekologiczna ARKA, 3. Polska Izba Ekologii, 4. Liga Ochrony Przyrody Okręg w Częstochowie, 5. Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”,

6. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, 7. Fundacja Park Śląski, 8. Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej, 9. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – Związek Stowarzyszeń. II. Nagroda w wysokości 5 000,00 zł:

1. 2. 3. 4. 5.

W ramach pieniędzy pozyskanych z Funduszu powstanie Stowarzyszenie Nasze Ka- sieć kanalizacji sanitarnej na lety, terenie gminy Kalety, na któUstroński Klub Ekologiczny, rym w tej chwili nie ma systeSzkolne Koło LOP-EKO- mu zbiorowego odprowadzania -BOOM przy Zespole Szkół i oczyszczania ścieków. Powstaw Radziechowach jące w gospodarstwach domoStowarzyszenie EkoGmin10 wych ścieki gromadzone są w w Gliwicach, zbiornikach bezodpływowych Klub Ekologiczny Zielony i nieznanym stopniu szczelnoChemik przy Zespole Szkół ści, a następnie wywożone do Chemiczno-Medycznych oczyszczalni ścieków. Po zre-

alizowaniu tej inwestycji stan ten ulegnie zmianie. Zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości 15,5 km oraz 250 podłączeń do budynków mieszkalnych i 2 obiektów użyteczności publicznej. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Kaletach. Inwestycja ma zakończyć się do 31 grudnia 2019 r. WFOŚiGW w Katowicach


Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

Co robić latem w mieście? 6 SPRAWDZONYCH POMYSŁÓW DLA RODZIN, PAR I SINGLI

Racibórz » Wyczekiwany urlop dopiero we wrześniu wraz z nadejściem ofert last minute? A może nie wiesz, jak poza zapisaniem na półkolonie lub wysłaniem na wieś do dziadków zaplanować czas dzieciom, które wkrótce rozpoczną wakacje? Oto jak można spędzać letnie popołudnia i wieczory w mieście i świetnie się bawić. Mało kto może wyjechać na wakacje dłuższe niż dwa tygodnie, a czasem trzeba zadowolić się jeszcze krótszymi wyjazdami. Na szczęście każde miasto ma latem coś do zaoferowania. Warto najpierw zrobić małe rozeznanie i dowiedzieć się, kiedy organizowane są m.in. koncerty plenerowe, pikniki rodzinne lub inne wakacyjne atrakcje dla dzieci i dorosłych, w jakich godzinach czynne są miejskie baseny, muzea czy centra rozrywki. Niezależnie od ilości lokalnych wydarzeń należy pamiętać, że udane wakacje można spędzić nawet w mieście, i to na wiele sposobów.

Piknik w parku

Duży koc, koszyk z prowiantem, gry i zabawy z dziećmi, spotkanie z przyjaciółmi i przede wszystkim wakacyjne nastroje. Dla najmłodszych można urządzić tor przeszkód, rozłożyć domek-namiocik, w którym będą mogli się bawić lub zaproponować konkurs robienia największej bańki mydlanej. Dorośli mogą powspominać stare czasy oglądając albumy ze zdjęciami, zjeść małe co nieco czy zwyczajnie poleniuchować na trawie.

śnymi urządzeniami spędzamy zatrważającą ilość czasu. Jeśli lubimy gry komputerowe, to latem warto zamienić je choć na chwilę na… gry planszowe. Na rynku możemy znaleźć olbrzymi wybór planszówek – od gier strategicznych, przez takie, które opierają się na filmowych i serialowych motywach lub różnych okresach w historii Polski np. czasach PRL-u, po gry dla najmłodszych jak i tylko dla dorosłych. Uwaga, planszówki naprawdę wciągają!

dy jeszcze możemy wybrać się na kilkugodzinną wycieczkę w większym gronie, świetna zabawa murowana. Dobrze wcześniej wytyczyć sobie najdogodniejszą trasę z dala od centrum miasta i korków, a bliżej natury. Po mieście najlepiej jeździć na pięknych i stylowych rowerach miejskich jak np. Le Grand, natomiast na dłuższe trasy między miastami warto wybrać wygodny rower trekkingowy np. Kross.

Mini plaża nad rzeką

OFERTA WAKACYJNA 2017

wstają nad rzeką (i nie tylko!) małe plaże, które cieszą się sporą popularnością, gdy tylko zrobi się cieplej. W większych miejscowościach takich miejsc powstaje sporo. Zamiast więc spędzać popołudnie w domu przed telewizorem lub czytać w sieci o kolejnych ekscytujących wakacjach gwiazd, lepiej wybrać się, nawet samemu, z książką pod pachą, na miejską plażę.

Kino w plenerze

Kolejna opcja na ciepły, letni wieczór to obejrzenie filmu „pod chmurką”. Organizatorzy takich miejskich wydarzeń dbają zarówno o jak najciekawszy repertuar, ale także formę filmowych spotkań w plenerze – organizowane są już projekcje na dachach budynków, wyspach i mini plażach, czy tzw. kino samochodowe. Start, gdy tylko zrobi się wystarczająco ciemno. Warto zabrać ze sobą koc i poduszkę.

Marzy ci się wieczór na plaży w środku pracowitego tygo- Nieznane oblicze miasta Wieczór z planszówkami Nic tak nie odpręża i relak- dnia, choć nie mieszkasz nad Wyjeżdżając do innej miejPrzed komputerem i przeno- suje jak jazda na rowerze. A kie- morzem? W wielu miastach po- scowości w celach wypoczyn-

Wycieczka rowerowa

kowych niemal zawsze sprawdzamy tamtejsze atrakcje turystyczne i ciekawe rzeczy, które można tam zobaczyć. Warto w lecie spróbować spojrzeć na swoje miasto „oczami turysty”. Może się wówczas okazać, że wielu ciekawych miejsc jeszcze nie widzieliśmy albo ich poznanie odkładaliśmy na bliżej nieokreśloną przyszłość, bo przecież „zawsze mamy blisko”. Kiedy więc je zobaczyć, jak nie w lecie? Propozycji na spędzenie wakacji w mieście jest znacznie więcej. Warto sprawdzać strony miejskich serwisów i orientować się w lokalnych wydarzeniach, a nawet urządzić nieraz burzę mózgów w domu czy na ploteczkach z przyjaciółką – nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś wpadnie na świetny pomysł, który warto będzie zrealizować. I pamiętajmy, że udane lato gwarantuje nie zasobność portfela, ale głównie to z kim i w jaki sposób je spędzamy. żródło: newseria.pl

REKLAMA

Ę J C A T S Ą Z S POLEĆ NA

T N E Z E R P R E P U I ODBIERZ S

!

Gwarantujemy Ci dowolny prezent spośród widniejących obok. Również na Twojego znajomego będzie czekał upominek. O szczegóły zapytaj diagnostę. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest na stronie www.speedcar.pl/regulaminy

wideorejestrator za zł

smartwatch za

szczoteczka Braun za

Szczegóły na STACJI KONTROLI POJAZDÓW ul. Opawska 119 (na Shell), Racibórz, tel. (32) 451 00 82 Zapraszamy: pon.–pt. 7–21, sob. 8–18

www.speedcar.pl


OFERTA WAKACYJNA 2017

» II

Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dbaj o klimatyzację z firmą MADAG! czy klimatyzatorów do mowych używanych obecnie w wielu domostwach. Ciepłe powietrza ulega schłodzeniu dzięki czynnikowi chłodzącemu, który krąży w układzie urządzenia. Następuje proces, który najprościej można określić „wymianą czynnika”, czyli cykliczną zmianą stanu skupienia z ciekłego w gazowy. Skutkiem takiego przejścia jest znaczne obniżenie temperatury gazu oraz ponowne jego przejście w stan ciekły.

Używaj klimatyzacji nawet w zimie

Układ klimatyzacji skazany jest na pracę w trudnych warunkach, w wysokich i niskich temperaturach. Nieodłączna jest także duża różnica ciśnień. Aby klimatyzacja cieszyła użytkownika długim i efektywnym działaniem, konieczne jest jej umiejętne używanie. Choć wydawać by się mogło, że jej rzadkie używanie pozwoli nam cieszyć się nią dłużej, wcale tak nie jest. To właśnie częste używanie przyczynia Jak powstaje się do przedłużenia jej żywotprzyjemny chłodek? ności. Dzieje się tak, gdyż cały Ogólnie r zecz biorąc, układ klimatyzacji smarowany działanie klimatyzacji w samo- jest olejem, który jest w jego chodach jest bardzo zbliżone wnętrzu i dociera do wszystkich do zasady działania lodówek zakątków układu. NajważnieREKLAMA

jszym elementem wymagającym smarowania jest kompresor, który dzięki olejowi chroniony jest przed korozją oraz degradującym go tarciem. Latem, gdy temperatury sięgają ponad trzydziestu stopni Celsjusza, wnętrze samochodu może nagrzać się nawet do 50-60 stopni C, ważne jest, by przed włączeniem klimatyzacji przewietrzyć wnętrze samochodu. Wtedy klimatyzacja o wiele lepiej sobie radzi sobie ze schłodzeniem powietrza, co dodatkowo pozwala jej na pracę w sposób cykliczny. Stała wymiana czynnika chłodzącego nie jest niestety możliwa, gdyż jego obieg składa się z kilku etapów: rozprężenie – oddanie energii – droga do procesu skroplenia – ponownie rozprężenie itd.

Jak serwisować klimatyzację?

Jeśli klimatyzacja przestaje być odpowiednio wydajna, szyby w pojeździe zaczynają parować a z układu wentylacji zaczyna wydobywać się nieprzyjemny zapach, są to zdecydowane sygnały, że pora wybrać się do wyspecjalizowanego serwisu. Każdy użytkownik powinien przynajmniej raz w roku dokonać standardowych czynności polegających

na wymianie filtra kabinowego, czyszczeniu kanałów dystrybucji powietrza do wnętrza samochodu, odgrzybienie parownika, sprawdzenie drożności kanału odprowadzającego skropliny z parownika klimatyzacji oraz czyszczenie wlotów powietrza umieszczonych na zewnątrz pojazdu. Dodatkowo, jeśli samochód użytkowany jest w warunkach podwyższonego zanieczyszczenia np. w dużym mieście, na bezdrożach, czy parkowany jest w otoczeniu drzew zabiegi te powinniśmy wykonywać dwa razy w roku, najlepiej wiosną i wczesną jesienią. Nie rzadziej niż co dwa lata powinniśmy dodatkowo wykonać osuszanie układu klimatyzacji z wilgoci oraz uzupełnić czynnik chłodzący do wymaganego poziomu. Nieprzyjemny zapach wydobywający się z nawiewów powinien być dla użytkownika sygnałem, że do klimatyzacji wdarł się grzyb, co wywoływać może alergie, a z pewnością powoduje podrażnienia górnych dróg oddechowych. Tutaj z pomocą bezsprzecznie przyjdzie nam zabieg ozonowania wnętrza pojazdu. Zabieg ten, dzięki silnemu działaniu utleniającemu zabija pleśnie, grzyby, roztocza, bakterie oraz wirusy. REKLAMA

Błędy serwisowe. Jak ich unikać?

Serwisowanie układu klimatyzacji ze względu na jego złożoną budowę powinno być przeprowadzane wyłącznie w wyspecjalizowanych punktach, które dysponują odpowiednim sprzętem jak i wyszkolonym personelem. Użytkownik powinien wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę by mieć pewność, że usługa została wykonana poprawnie. Często popełnianym błędem jest wymiana filtra kabiny bez wcześniejszego oczyszczenia kanałów odprowadzających. Kolejnym błędem jest

MADAG

W dzisiejszych czasach kupując samochód w większości przypadków dostajemy klimatyzację w standardzie. Ułatwia ona zdecydowanie podróż w upalne dni. Choć większość kierowców nie jest w stanie zrezygnować z tego niebywałego udogodnienia, to jednak niewielu wie, jak należycie z niej korzystać, aby działała poprawnie i nie szkodziła zdrowiu. W ciągu dziesięciu ostatnich lat klimatyzacja w samochodach przestała być luksusem dla wybrańców. Obecnie blisko 80% pojazdów zjeżdżających z linii produkcyjnej posiada ją w standardzie. Układ klimatyzacji, mimo ograniczonego zakresu zadań, jest układem technologicznie dość złożonym, a co za tym idzie wymaga poprawnej eksploatacji. Klimatyzacja, która została zaniedbana przez użytkownika samochodu, nie tylko nie będzie spełniała swego zadania w odpowiednim stopniu, ale przy okazji może okazać się szkodliwą dla zdrowia kierowcy i pasażerów.

skracanie czasu wytwarzania próżni, czyli podciśnienia koniecznego do usunięcia pozostałej ilości czynnika chłodzącego oraz powstałej wilgoci. Niestety, wiele serwisów z chęci przyspieszenia usługi nie zwykła stosować się do zalecanego czasu, co może powodować trwałe uszkodzenie kompresora. Niewybaczalnym błędem jest również uzupełnianie czynnika chłodzącego na „oko”. Informacje o nominalnej ilości znajdują się najczęściej w formie naklejki umieszczonej w komorze silnika. Gdy ich brak, dane takie powinien podać producent układu klimatyzacji.

AUTOSERWIS, ul. Rybnicka 61, tel. 32 415 25 98 Czynne: Pon-Pt: 8.00-18.00, Sobota: 8.00-13.00 STACJA DIAGNOSTYCZNA, ul. Rybnicka 63, tel. 32 414 95 21 Czynne: Pon-Pt: 7.00-20.00, Sobota: 7.00-14.00 STACJA DIAGNOSTYCZNA, ul. Opawska 155, tel. 32 307 30 20 Czynne: Pon-Pt: 7.00-20.00, Sobota: 7.00-13.00 47-400 Racibórz, email: madag61@op.pl


Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl REKLAMA

III «

OFERTA WAKACYJNA 2017


OFERTA WAKACYJNA 2017

» IV

Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

Bezpieczne oczy w wakacje ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Pomyśl o okularach przeciwsłonecznych z korekcją wady wzroku i ochroną przed UV

Racibórz » Każdy z nas pamięta o kremach z filtrem w wakacje, ale niewielu z nas myśli o naszych delikatnych oczach. Tymczasem promieniowanie UV szkodzi nie tylko skórze, ale również oczom, dlatego ważne jest odpowiednie zabezpieczenie ich przed negatywnym działaniem słońca. Najlepszym sposobem są okulary przeciwsłoneczne, chroniące oczy przed promieniowaniem UV. Zastanawiając się nad zakupem okularów przeciwsłonecznych tr zeba pr zede wszystkim zadać sobie pytanie, do czego później mają nam one służyć. Innych okularów będziemy szukać do codziennego użytku, zupełnie innych wybierając się na wakacje w tropiki czy uprawiając na przykład sporty wodne. Dodatkowo powinniśmy być świadomi, że właściwą ochronę we wszystkich powyżej wymienionych przypadkach zapewnią nam jedynie okulary wyposażone we właściwe, optyczne szkła przeciwsłoneczne. Co się z tym wiąże? Nie mogą być one kupione na bazarze („z wieREKLAMA

szaka”) ani w hipermarkecie, gdyż nie zapewniają nam one żadnej ochrony przed promieniami słońca. Dodatkowo takie pseudookulary przeciwsłoneczne z ciemnymi szkłami, zamiast zapewniać właściwą ochronę naszego najcenniejszego zmysłu, jakim jest wzrok, wręcz go oszukują, powodując rozszerzenie źrenicy, co prowadzi do „wpuszczenia” w głąb oka dużych ilości promieniowania UV, które nieodwracalnie uszkadzają siatkówkę i soczewkę oka i powodują jego patologie, takie jak słoneczne zapalenia rogówki i spojówki, tłuszczyk, skrzydlik, zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD). Okulary przeciwsłoneczne i wada wzroku? Panuje powszechna opinia, że niezwykle trudno jest połączyć te dwie funkcje. Z tego powodu wiele osób, wybierając okulary prze-

ciwsłoneczne, akceptuje pewne ograniczenia. To mit, który najwyższa pora obalić. Kiedyś rzeczywiście oferta okularów przeciwsłonecznych dla osób z wadą wzroku była uboga. Obecnie jednak każdy użytkownik okularów z wadą wzroku wymagającą korekcji może zrobić sobie okulary przeciwsłoneczne na miarę swoich upodobań – takie, które z jednej strony zapewniają doskonały komfort widzenia, a z drugiej – pozwalają zachować pełną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV. Producenci szkieł okularowych posiadają ogromna ofertę, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających. Problem jednak w tym, że wiele osób nadal kupuje okulary przeciwsłoneczne, nie widząc potrzeby radzić się w tej sprawie optyków, którzy mają w dziedzinie szkieł okularowych najszerszą wiedzę i na bieżąco ją weryfikują.

Na rynku są dostępne m.in. soczewki korekcyjne przeciwsłoneczne z polaryzacją zapewniającą maksymalny komfort widzenia poprzez redukcję odblasków powstałych po odbiciu światła od płaskich powierzchni. Szczególnie polecane są dla kierowców i wędkarzy. Świetnie sprawdzają się też zimą na nasłonecznionych stokach wyjątkowe soczewki fotochromowo-polaryzacyjne Drivewear, przeznaczone dla bardzo wymagających kierowców. Są to soczewki, które zmieniają natężenie swojej barwy od rozjaśniającej żółtozielonej przy zachmurzonym niebie, poprzez brązową przy dużym nasłonecznieniu, do barwy czerwono-brązowej, jeśli przebywamy poza pojazdem. Reagują na światło widzialne, co powoduje, że zabarwiają się również wewnątrz samochodu, a filtr polaryzacyjny eliminuje odblaski od powierzchni. PoREKLAMA

zostałe korekcyjne soczewki fotochromowe są w pomieszczeniach przejrzyste, jak zwy- DOKTOR MARCHEWKA kłe bezbarwne soczewki, natomiast pod wpływem promienio- Racibórz wania ultrafioletowego bardzo Podwale 22 (Kaufland) szybko zaciemniają się na kolor szary lub brązowy. Bez względu na stopień zabarwienia blokują 100% szkodliwych promieni UVA i UVB. Optometrysta Nina Domagała


Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl REKLAMA

OFERTA WAKACYJNA 2017


OFERTA WAKACYJNA 2017

» VI

Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

WYJAZD Z PSEM? Wybierz karmę Alpha Spirit, ARTYKUŁ SPONSOROWANY

która spełni twoje oczekiwania!

Racibórz » Wielkimi krokami zbliżają się wakacje i wakacyjne wyjazdy. Niezależnie od tego, gdzie planujecie spędzić kilka, kilkanaście dni, z pewnością zastanawiacie się, jak spakować walizkę przyjaciela, tego czworonożnego.

Zdrowy mięsny posiłek

Najwyższa na rynku zawartość świeżego mięsa (85%), czyli pokarmu odpowiedniego dla psów, to gwarancja, że będzie miał on siłę na wasze wspólne wyprawy! Specjalny sposób przygotowania w niskiej temperaturze i bez mączek mięsnych sprawia, że karma jest łatwo przyswajalna i zachowuje właściwości odżywcze. A do tego jest bez konserwantów!

Co jeszcze?

Jaka powinna być karma?

Psia torba to nie lada wyzwanie! Najważniejszym jej elementem, a zarazem zajmującym najwięcej miejsca, jest psie pożywienie. Warto więc wybrać takie, które z łatwością będzie można przewozić i przechowywać. Należy pamiętać, aby jedzenie było zawsze świeże i REKLAMA

Nie zapomnijcie zabrać ze sobą także zdrowych przekąsek Wiejska Zagroda – 100% mięsa, które to spakowane do saszetki chronione przed wysuszeniem dla psów Alpha Spirit to wybór czy kieszeni zawsze będą pod czy wysoką temperaturą. Wy- idealny nie tylko na wyjazdy, ale ręką, aby nagrodzić przyjaciebierając karmę warto zdecydo- także na co dzień. Miękka, pół- la i zadbać o jego zdrowie, gdyż wać się na taką, która zaspokoi wilgotna karma jest zapakowa- każdy przysmak to cenne witazwiększone wakacyjnymi har- na w pojedyncze tacki po 210 miny i minerały! cami potrzeby psa. g, dzięki czemu dawkowanie jest niezwykle łatwe i wygodTeraz do karmy suchej miękWygoda dla ne – można zabrać porcję ze kiej opakowanie 9,45 kg przysobą, bez konieczności zabie- smaków Wiejska Zagroda wymagających Pełnowartościowa karma rania miski. GRATIS! REKLAMA

ADRESY SKLEPÓW: ul. Długa 10 ul. Opawska 82 ul. Słowackiego 59 ul. Rudzka 37


Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

VII «

Samochodem na wakacje?

OFERTA WAKACYJNA 2017

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ZADBAJ O POJAZD Z AUTO-IPSERWIS!

Racibórz » Już wkrótce wielu z nas wybierze się na długo oczekiwany wypoczynek. Warto odpowiednio wcześniej przygotować się do wyprawy – kupić potrzebne rzeczy, odkurzyć torby, zabrać mapy czy plany miast. Ci, którzy wybiorą się w podróż samochodem, nie mogą zapomnieć o wizycie w warsztacie. Zapraszamy do Auto-IPserwis! wis radzi, na co zwrócić uwagę przed wyjazdem. Niezbędną rzeczą, jaką musisz zrobić przed podróżą, jest solidny przegląd najważniejszych podzespołów. Dzięki temu z pewnością zapobiegniesz wielu nieprzewidywanym sytuacjom w trasie. Fachowcy powinni sprawdzić stan pasków, zawieszenia, wydechu, hamulców i układu chłodzenia. Jeśli zbliża się termin wymiany oleju, nie warto przedłużać tego okresu – lepiej zrobić to przed podróżą. Podobnie rzecz się ma z akumulatorem – jeśli wiemy, że jego stan nie jest już zbyt dobry, najlepiej zdecydować się na wymianę, tak by nie trzeba było tego robić w obcym kraju. W przypadku wymiany płynu chłodniczego warto zwrócić uwagę na klimat, jaki panuje w miejscu, w którym będzieWszyscy co roku czekamy na kraje europejskie, jeszcze inni winniśmy jak najlepiej zadbać my wypoczywać. Należy też sezon letni, w którym większość decydują się na dalsze podróże. o to, by nic go nie zakłóciło. Je- sprawdzić stan opon. Przede z nas wyjeżdża na urlop. Niektó- Skoro więc tak wyczekujemy śli twoim środkiem transportu wszystkim sprawdź stan bieżrzy z nas wybierają Polskę, inni tego wyjątkowego czasu, po- będzie samochód, Auto-IPser- nika i zadbaj o odpowiednie ciREKLAMA

śnienie w oponach – to uchroni cię przed ryzykiem chociażby niebezpiecznego wystrzału opony. W zanadrzu z kolei koniecznie miej sprawne koło zapasowe. Zwróć też uwagę na filtr powietrza i klimatyzację. Te sprawne elementy sprawią, że samochód zużyje mniej paliwa, a podróż w upalne dni nie będzie uciążliwa. Kiedy już odpowiednio zajmiesz się samochodem, usiądź wygodnie na kanapie i zajmij się planowaniem trasy. Dobrze zaplanowana podróż z pewnością będzie bezpieczniejsza i mniej stresująca. Wybieraj dobrze oznakowane i oświetlone drogi, sprawdź, czy na trasie znajdziesz stacje benzynowe, parkingi, punkty gastronomiczne czy noclegowe. Podczas podróży warto co jakiś czas wyjść z samochodu, przewietrzyć się i nieco odpocząć. Jeśli odliczasz już dni do

urlopu, czas szybciej ci zleci, kiedy zajmiesz się przygotowaniami. Zrób potrzebne zakupy, zaplanuj, co ze sobą zabierzesz, a samochód przywieź do warsztatu Auto-IPserwis. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że fachowcy zajmą się twoim autem kompleksowo. Do napraw wykorzystuje się tutaj odpowiednie narzędzia i urządzenia renomowanych firm. Auto-IPserwis zadba o samochód, byś mógł bez stresu i nieoczekiwanych wydarzeń cieszyć się wolnym czasem, pięknymi widokami i gorącym słońcem! AutoIPserwis Ireneusz Polak ul. Opawska 115 47-400 Racibórz tel.: 32 417 72 26 tel. kom.: 501 540 278 Godziny otwarcia: pon.-pt.: 8.00-17.00 sob.: 8.00-13.00


OFERTA WAKACYJNA 2017

» VIII

Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

Miałeś kolizję lub wypadek?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

REKLAMA

Dowiedz się, jak możesz zlikwidować szkodę

Racibórz » Częstsze używanie auta wiosną i latem powoduje, że jesteśmy bardziej narażeni na wypadek lub kolizję. Jeżeli już coś takiego nam się przytrafi, musimy oddać auto do naprawy. Wtedy powinniśmy się zastanowić, jaki sposób likwidacji szkody wybrać.

Do wyboru mamy rozliczenie gotówkowe nazwane również wariantem kosztorysowym oraz bezgotówkową – serwisową lub tzw. na warsztat. W pierwszym przypadku odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio właścicielowi, do którego należy decyzja, czy i gdzie będzie naprawiał samochód. Ubezpieczyciel dostarcza kalkulację kosztów naprawy. Na podstawie tak oszacowanej wartości dokonujemy naprawy we własnym zakresie, a zakład ubezpieczeń nie oczekuje od nas faktur dokumentujących poniesione koszty. Musimy jednak pamiętać o tym, że często ubezpieczyciele zaniża-

ją odszkodowania płacone na kosztorys. Niewątpliwą zaletą rozliczenia bezgotówkowego, tzn. z warsztatem, jest oszczędność czasu i wygoda. Warsztat załatwi za nas większość formalności. Po naszej stronie pozostaje wypełnienie dokumentów opisujących zdarzenie oraz podpisanie upoważnienia dla serwisu, który będzie nas reprezentował przed ubezpieczycielem w kwestii rozliczenia kosztów naprawy. Na to rozwiązanie radzimy jednak uważać, gdyż warsztat partnerski, do którego skieruje nas ubezpieczyciel, zlikwiduje szkodę na zasadach ściśle określonych przez ubezpieczyciela,

OGŁOSZENIE

czyli np. z wykorzystaniem części niskiej jakości. Wybierajmy warsztaty nam znane lub przynajmniej z okolicy, tak byśmy nie mieli problemów z ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi, a także byśmy mogli w każdej chwili zobaczyć, jak naprawiany jest nasz pojazd. Należy pamiętać, że to nie ubezpieczalnia sprawcy kolizji decyduje o sposobie naprawy naszego pojazdu! Poszkodowany ma prawo swobodnie wybrać sposób i miejsce likwidacji swojej szkody. Pamiętajmy, aby decyzję o sposobie podjąć na na spokojnie, zasięgając porady, np. w swoim zaprzyjaźnionym warsztacie, a nie pod wpływem stresu, jaki towarzyszy takim zdarzeniom. Autocentrum Opolony Racibórz, ul. Rybnicka 129 a tel. 32 415 31 43, 415 35 77 www.opolony.pl

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Bosacka 43/4; I piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 36,87 m2, przynależna piwnica o powierzchni 3,12 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Drzymały 4/2; I piętro, 1 pokój, przedpokój, łazienka i WC o powierzchni użytkowej 24,18 m2, przynależna piwnica o powierzchni 2,71 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Różana 1/9; II piętro, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 38,09 m2, przynależna piwnica o powierzchni 5,38 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 169/16 k.m. 2 Bosac o powierzchni 0,0624 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3658/135 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0625 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 4113/38 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0723 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00033465/4

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00029026/4

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00033171/6

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

71 000 zł

5.

Cena wywoławcza

46 000 zł

5.

Cena wywoławcza

69 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

25 lipca 2017 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

27 lipca 2017 r. godz. 11.30, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

25 lipca 2017 r. godz. 11.30, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

7 100 zł, termin wpłaty – 18 lipca 2017 r.

7.

Wadium

4 600 zł, termin wpłaty – 20 lipca 2017 r.

7.

Wadium

6 900 zł, termin wpłaty – 18 lipca 2017 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy usługowej

9.

Miejsce wywieszenia Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miaogłoszenia sta Racibórz, II piętro o przetargu

9.

Miejsce wywieszenia Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miaogłoszenia sta Racibórz, II piętro o przetargu

9.

Miejsce wywieszenia Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miaogłoszenia sta Racibórz, II piętro o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pod którymi można Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, uzyskać szczegółowe tel. 32 755 06 70, informacje dotyczące e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl przetargu

11. Dane teleadresowe,

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pod którymi można Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, uzyskać szczegółowe tel. 32 755 06 70, informacje dotyczące e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl przetargu

11. Dane teleadresowe,

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane teleadresowe,

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pod którymi można Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, uzyskać szczegółowe tel. 32 755 06 70, informacje dotyczące e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl przetargu


PLHMVFXSU]HEXGRZDQRWHĝNRU\WR3VLQNLWDNĝHE\ZLÚN V]RĂÊZRG\WUDğDïDGRVWDZX7X]DF]\QDïDVLÚWHĝRGQR JDGRSURZDG]DMÈFDZRGÚ]3VLQNLGRSRWRNXSï\QÈFHJR SU]H]6WDUÈ:LHĂ0RĝOLZHĝH]RVWDïDRQDSU]HNRSDQD SU]H])ODPDQGöZZSRF]ÈWNX;,,,ZLHNX=DFKRGQLEU]HJ VWDZXSRNU\ZDïVLÚ]bELHJLHP3VLQNLQDSöïQRFQ\]DFKöG 2GVNU]\ĝRZDQLD/ZRZVND3UDF\SU]HFLQDïDRQDQDSöï SRGVNRVHPEORNSU]\XO6ïRZDFNLHJRLELHJïDGR]DFKRG QLHMVWURQ\SODFX%RKDWHUöZ:HVWHUSODWWH1DURJXXOLF 6ïRZDFNLHJRL2JURGRZHM]QDMGRZDïVLÚSöïQRFQ\QDURĝ QLNVWDZXNWöU\PLDïOHNNRïXNRZDW\NV]WDïWSU]\OHJDï GRSöOIROZDUNXGRPLQLNDQHNLFLÈJQÈïVLÚGRPLHMVFD JG]LHREHFQLHVWRLEXG\QHN%DQNX6SöïG]LHOF]HJRQD URJXXOLF.ODV]WRUQHML.DVSURZLF]D7X]DF]\QDïVLÚSR ïXGQLRZRZVFKRGQLEU]HJVWDZX%LHJïSöïQRFQÈVWURQÈ XOLF\.ODV]WRUQHMSU]HFLQDïXO2JURGRZÈLSRGVNRVHP SU]HFLQDïQDURĝQLNXOLF3UDF\L/ZRZVNLHM3RNU\ZDïVLÚ RQ]ELHJLHPSöěQLHMV]HMQRZHM3VLQNL :URNXķVSU\WQHĵGRPLQLNDQNL]EXGRZDï\ZïD VQ\Pï\QQDGRGQRJÈ3VLQNLELHJQÈFÈNLHG\ĂGRIRV\ ]DNRQGRPLQLNDQHNE\ï]QDQ\]SD]HUQRĂFLF]ÚVWR SURFHVRZDï\VLÚRZLDQRQRZ\FK]DNRQQLF 6NUDMHP SöOIROZDUNX-XQJIHUQKRISU]HNRSDï\ZïDVQ\NDQDï GRSURZDG]DMÈF\ZRGÚ]HVWDZXGRLFKPï\QD:ïDĂQLH WHQNDQDïF]\UDF]HMSRWRNVWDïVLÚSRZRGHPNRQĠLNWX SRPLÚG]\]DPNLHPLGRPLQLNDQNDPL7HUD]]HVWDZX GR3VLQNLVSï\ZDïRPQLHMZRG\ERXFLHNDïDRQDERF] Q\PXMĂFLHP7HQSRWRNVWDïVLÚSRWHPIUDJPHQWHP QRZHM3VLQNL 3R]OLNZLGRZDQLXWHJRVWDZXZSRïRZLH;9,,ZLHNX QDMHJRSRïXGQLRZRZVFKRGQLPEU]HJXSU]HNRSDQR SRWRNïÈF]ÈF\3VLQNÚ]Z\NRSDQ\PSU]H]GRPLQLNDQ NLSRïÈF]HQLHPVWDZX]RGQRJÈPï\ñVNÈ7DNSRZVWDï QRZ\RGFLQHN3VLQNL]]DNROHP]ZUöFRQ\PZVWURQÚ PXUöZPLDVWD'RWHJRSRWRNXREDUG]RQLHUHJXODU Q\PSU]HELHJXVNLHURZDQRZLÚNV]RĂÊZRG\Sï\QÈFHM 3VLQÈWDNĝHGRW\FKF]DVRZHJïöZQHNRU\WRVWDïRVLÚ QLHZLHONLPVWUXP\NLHP=DV\SDQRZWHG\WHĝGDZQH SRïÈF]HQLH3VLQ\]RGQRJÈPï\ñVNÈ:SRïRZLH;9,,, ZLHNX]DJïöZQHNRU\WR3VLQNLXZDĝDQRMXĝSRWRNSR ZVWDï\SROLNZLGDFMLVWDZX0LWWHOWHLFK7RZïDĂQLHWD3VL QDRSLV\ZDQDZUDFLERUVNLFKRSUDFRZDQLDFK3U]HELHJ QRZHM3VLQ\MHVW]QDQ\]RSUDFRZDñLğOPXķ=ELHJLHP 3VLQNLĵLQLHEÚGÚWXWHJRSRZWDU]Dï 6WUXP\NNWöU\E\ïNLHG\ĂJïöZQ\PNRU\WHP]DF]Èï ]DQLNDÊLRVWDWHF]QLH]QLNQÈïZODWDFK;;ZLHNXJG\ w rejonie jego przebiegu wytyczono nowe ulice i rozpo F]ÚWR]DEXGRZÚWHJRREV]DUXPLDVWD2GFLQHNGRXMĂFLD SRNU\ZDMÈF\VLÚ]ELHJLHPXOLF\5öĝ\FNLHJR]DV\SDQR GRRNURNX1DPDSLHWRSRJUDğF]QHM]URNX MHV]F]HMHVWQDSODQLHSU]HGPLHĂÊ5DFLERU]D]UR NXMXĝJRMHGQDNQLHPD:SRF]ÈWNDFK;;ZLHNX]QLN QÈïIUDJPHQWNWöU\Sï\QÈï]DFKRGQLÈVWURQÈSODFX%R KDWHUöZ:HVWHUSODWWH7DVWURQDSODFXSRNU\ZDïDVLÚ ]bSU]HELHJLHPJïöZQHJRNRU\WD3VLQNLLJUDQLFÈSRPLÚ G]\6WDUÈ:VLÈL1RZ\PL=DJURGDPL3RZRMQLHLVWQLDï MHV]F]HIUDJPHQWNRU\WDSRPLÚG]\XOLFDPL0LFKHMG\ 2JURGRZÈL6ïRZDFNLHJR=QLNQÈïRQJG\]DF]ÚWRWDP ZNRñFXODW;;ZLHNXEXGRZDÊGRP\MHGQRURG]LQQH :\MDĂQLHQLHWHJRMDNSRZVWDïQRZ\ELHJ3VLQNLQD MHJRPLHMVNLPRGFLQNXMHVWZDĝQH]HZ]JOÚGXQDRE MDĂQLHQLHSU]HELHJXDNZHGXNWXSU]H]PLDVWR:ğOPLH ķ=ELHJLHP3VLQNLĵPRĝQDQDSU]\NïDG]REDF]\ÊĝHWR WDķQRZD3VLQNDĵE\ïDRGQRJÈNDQDïXSURZDG]ÈFÈGR PLDVWDZĂUHGQLRZLHF]X%\ïRWRUDF]HMQLHPRĝOLZHER WDRGQRJDSRZVWDïDGRSLHURZ,,SRï;9,,ZLHNX-DNL SU]HELHJPLDïWHQDNZHGXNWSU]H]PLDVWRLF]\PIDN W\F]QLHE\ïQDSLV]ÚZWU]HFLHMF]ÚĂFLDUW\NXïX Christoph Sottor

/ 40 /

GRVWDOLJRERĝRJURERZF\3VLQQDPXHKOH]QDMGRZDïD VLÚQDOHZ\PEU]HJXWHMRGQRJLMXĝSRVWURQLH%URQHN QDOHĝÈFHMGR6WDUHM:VL7DPJG]LHVWDïPï\QREHFQLH ]QDMGXMHVLÚUHVWDXUDFMD0ï\Q0ï\QFK\EDW\ONRNUöWNR E\ïZUÚNDFKERĝRJURERZFöZERSöěQLHMQDOHĝDï]QR ZXGR]DPNXLbRVWDWHF]QLHZSRF]ÈWNDFK;9,,ZLHNX ]RVWDïVSU]HGDQ\:URNXSU]\IROZDUNX-XQIHUQ KRIGRPLQLNDQNL]DïRĝ\ï\VZöMPï\QFRGRSURZDG]LïR GRNRQĠLNWX]]DPNLHP0ï\QGRPLQLNDQHNPLDïSRG ELHUDÊZRGÚPï\QRZL]DPNRZHPXLIROXV]RZL: URNXGRPLQLNDQNL]RVWDï\]PXV]RQHSU]H]NRPLVDU]D FHVDUVNLHJRGRUR]HEUDQLDPï\QDDZ]DPLDQPRJï\ NRU]\VWDÊ]MHGQHJRNRïDPï\QD]DPNRZHJR WDNĝHSR MHJRVSU]HGDĝ\ :URNX3VLQQDPXHKOHNXSLï-R VHSK'RPV0ï\Q]RVWDïSU]HEXGRZDQ\QDSDURZ\NWö U\SURGXNRZDïPÈNLWUZDïH2NURNX]RVWDïRQ]OL NZLGRZDQ\LQDSDUFHOLSRVWDZLRQRIDEU\NÚSDSLHURVöZ NWöUDG]LDïDïDWXGRODW;;ZLHNX%XG\QHNUHVWDX UDFML0ï\QWRGDZQ\Pï\QSDURZ\'RPVDNWöU\SRVWD ZLRQRQDIXQGDPHQWDFK3VLQQDPXHKOH 6NÈGVLÚZ]LÚïDWD3VLQND]QDQD]RSUDFRZDñLğOPXķ= ELHJLHP3VLQNLĵ"7RZ\MDĂQLDQDVWÚSQ\V]F]HJöïNWöUH JRQLHXZ]JOÚGQLRQRSU]\RSLV\ZDQLXSU]HELHJXNDQDïX :UöĝQ\FKGRNXPHQWDFK];9ZLHNXLZbXUEDU]X] URNXSRMDZLDMÈVLÚZ]PLDQNLRVWDZDFK]QDMGXMÈF\FKVLÚ SRGPXUDPLPLDVWD8UEDU]]URNXZ\PLHQLDïF]WHU\ WDNLHVWDZ\DOHQLHSRGDZDïLFKORNDOL]DFML.V$XJXVWLQ :HOW]HOZķ+LVWRULL5DFLERU]DĵZbREV]HUQ\PSU]\SLVLH SRGDMHORNDOL]DFMÚW\FKF]WHUHFKVWDZöZ=QDMGRZDï\VLÚ RQHQDZVFKöGRGPLDVWDQDG2GUÈ1DPDSDFK5HJOHUD WHĝPRĝQDMHEH]SUREOHPX]ORNDOL]RZDÊ:SRïRZLH;9, ZLHNXSRGPXUDPLPLDVWD]DïRĝRQRMHV]F]HGZDVWDZ\ NWöUHZ\PLHQLDï\XUEDU]H]bL]URNX-HGHQ] QLFKRNUHĂODQ\MHVWZbXUEDU]X]bURNXMDNR0LWWHO WHLFKļVWDZSRïRĝRQ\ZĂURGNX&RGRLFKORNDOL]DFMLWR NV:HOW]HOVLÚP\OLïORNRZDïMHWHĝQDG2GUÈ3U]\JOÈ GDMÈFVLÚPDSRP5HJOHUD]URNXPRĝQDSRGDÊLFK ORNDOL]DFMÚ3RïRĝRQHRQHE\ï\QDSRïXGQLHRGPLDVWDZ SRïRZLHREV]DUXSRPLÚG]\1RZ\PL=DJURGDPLL6WD UÈ:VLÈ:RGÚGRQLFKF]HUSDQR]3VLQNL6WDZ\ZRNöï 5DFLERU]D]OLNZLGRZDQRZbSRïRZLH;9,,ZLHNXERPLD ï\RQHěOHZSï\ZDÊQDNOLPDWZPLHĂFLH1LHPDRQLFK SöěQLHMV]\FKZ]PLDQHN0LHV]NDñF\PLHOLVLÚVNDUĝ\Ê QDZLOJRÊLSODJÚNRPDUöZ 3LHUZV]\]W\FKGZöFKVWDZöZQDG3VLQNÈSRïRĝRQ\ E\ïWURFKÚQDSöïQRFRGXO2FLFNLHMQDOHZ\PEU]HJX 3VLQNLWDPJG]LH]QDMGXMÈVLÚREHFQLHNRUW\WHQLVRZH QDURJXXOLF6]F]ÚĂOLZHML0DWHMNL6WDZREHMPRZDïWHĝ F]ÚĂÊVWDGLRQX3:6==EOLĝRQ\IRUPÈGRNZDGUDWX]QDM GRZDïVLÚMXĝZJUDQLFDFK6WDUHM:VL'RWHJRPLHMVFD 3VLQNDSRSU]HFLÚFLXXO2FLFNLHMZSREOLĝXVNU]\ĝRZD QLD]XO6]F]ÚĂOLZÈ E\ïWDPPRVWHNDRERNQLHJRVWDïD VWDWXD1HSRPXND]QDMGXMÈFDVLÚREHFQLHSU]\NRĂFLH OH163-ZODWDFK;,;ZLHNXSRVWDZLRQRWDPWHĝ NU]\ĝVWRMÈF\ZF]HĂQLHMQD.DWRZFH ELHJïDSURVWRQD SöïQRFQ\ZVFKöGSU]HFLQDMÈFNZDUWDïXOLFSRPLÚG]\ XO:DUV]DZVNÈLXO6]F]ÚĂOLZÈ1DZ\VRNRĂFLNRUWöZ WHQLVRZ\FK3VLQNDVNUÚFDïDQDSöïQRF7DPZïDĂQLH ]QDMGRZDïVLÚSLHUZV]\VWDZ 'UXJLVWDZQDG3VLQNÈLQWHUHVXMHQDVV]F]HJöOQLH7R PXVLDïE\ÊWHQ0LWWHOWHLFK0LDïRQNV]WDïWWUöMNÈWDL]QDM GRZDïVLÚZJUDQLFDFK1RZ\FK=DJUöG6ÈVLDGRZDïQD SöïQRF\]SRODPLQDOHĝÈF\PLGRIROZDUNXGRPLQLNDQHN 2GNRUWöZWHQLVRZ\FKQDURJXXOLF6]F]ÚĂOLZHML0DWHMNL 3VLQNDELHJïDSURVWRQDSöïQRFQ\]DFKöGDĝGRSöïQRFQR ]DFKRGQLHJRQDURĝQLNDSODFX%RKDWHUöZ:HVWHUSODWWH 1DW\PZïDĂQLHRGFLQNXZSRïRZLH;9,ZLHNXSRZVWDï VWDZ0LWWHOWHLFK3RïXGQLRZ\QDURĝQLNVWDZX]QDMGRZDï VLÚSRQLĝHMVNU]\ĝRZDQLDXOLF/ZRZVNLHM]3UDF\:W\P

Historia dla odkrywców 10

FMDPLDVWDPLDïDPLHMVFHSLÚÊF]\G]LHVLÚÊODWZF]HĂQLHM 2SROHL5DFLEöU]MDNRQDMZDĝQLHMV]HJURG\ZNVLÚVWZLH RWU]\PDï\]DSHZQHMDNRSLHUZV]HSUDZDRSDUWHQD]D FKRGQLPSUDZRGDZVWZLH1LHLVWQLHMÈFDMXĝLQVNU\SFMD ZMHGQHM]UDFLERUVNLFKEXGRZOLPRĝHE\ÊZVND]öZNÈ ĝHPLDVWRORNRZDQRSU]HGURNLHP RbW\PEÚG]LH WHĝZQDVWÚSQHMF]ÚĂFLDUW\NXïXRUDFLERUVNLFKPLWDFK  ,QQDNZHVWLDWRWDF]\)ODPDQGRZLHIDNW\F]QLHSR FKRG]LOL])ODQGULLLF]\RVLHGOLOLVLÚZ5DFLERU]X0Rĝ OLZHĝH]RVWDOLVSURZDG]HQLW\ONRSRWRĝHE\SU]HNR SDÊNDQDïLQLHPXVLHOLZFDOHSRFKRG]LÊDĝ])ODQGULL :SRF]ÈWNDFK,,SRïRZ\;,,ZLHNXPDUJUDELD0DU FKLL%UDQGHQEXUVNLHMLKUDELD$QKDOWX$OEUHFKW,1LHGě ZLHGěVSURZDG]Lï])ODQGULLL+RODQGLLRVDGQLNöZNWö U]\PLHOLEXGRZDÊNDQDï\V\SDÊZDï\L]DNïDGDÊVWDZ\ =bXVïXJW\FKRVDGQLNöZNRU]\VWDOLWHĝNVLÈĝÚWD6DNVRQLL L0HNOHPEXUJLL%DUG]LHMSUDZGRSRGREQHZ\GDMHVLÚ ĝHVSURZDG]RQRIDFKRZFöZGREXGRZ\NDQDïX]UH JLRQX)ODHPLJZ%UDQGHQEXUJLL REV]DUZRNöï:LWWHQ EHUJL DOER]SLHUZV]\FKRVLDGï\FKZF]DVDFK+HQU\ND %URGDWHJRJUXS)ODPDQGöZQD'ROQ\P¥OÈVNX +HQ U\N%URGDW\ZODWDFKU]ÈG]LïWHĝZNVLÚVWZLH RSROVNRUDFLERUVNLP 6]DFXMHVLÚĝHZRNUHVLHRG,, SRïRZ\;,,ZGRNRñFD;,,,ZLHNXQDREV]DUSRPLÚ

/ 37 /

6SUDZDSU]HELHJX3VLQNLSU]H]PLDVWRMHVWGRV\Ê VNRPSOLNRZDQDLSU]\F]\WDQLXWHJRDUW\NXïXZDUWR SU]\MU]HÊVLÚVSRU]ÈG]RQ\PSU]H]HPQLHSODQV]RP ]bGDZQ\PLPDSDPLL]GMÚFLDPLORWQLF]\PLQDNWöU\FK ]D]QDF]\ïHPSU]HELHJNDQDïX W artykule o najstarszym raciborskim planie miasta ]bURNXLQDMVWDUV]HMPDSLHWRSRJUDğF]QHMSRND]XMÈ FHMRNROLFH5DFLERU]D]URNX WDPDSDWRSRJUDğF]QD QLHSRFKRG]L]URNXD]GRSLHURSöěQLHMSR ]QDïHPZïDĂFLZ\URNVSRU]ÈG]HQLDWHMPDS\ ]ZUöFLïHP XZDJÚQDWRĝHSUDZGRSRGREQLHSU]HELHJNDQDïX3VLQ NDSRGVDP\P5DFLERU]HPSLHUZRWQLH ;,,,GR;9,,, ZLHNX E\ïLQQ\QLĝWHQSU]HGVWDZLDQ\ZRSUDFRZDQLDFK LğOPLHķ=ELHJLHP3VLQNLĵ7RĝHWHQNDQDïSU]HNRSD OLVSURZDG]HQLSU]H]NVLÚFLD.D]LPLHU]D,RSROVNRUD FLERUVNLHJR SDQRZDïZODWDFK )ODPDQ GRZLHQLHXOHJDZÈWSOLZRĂFL0RĝOLZ\MHVWWHĝMHV]F]H ZF]HĂQLHMV]\RNUHVZ\NRSDQLDNDQDïXWMNRñFöZND U]ÈGöZZNVLÚVWZLHRSROVNLP0LHV]ND,3OÈWRQRJLHJR &K\EDZW\PRNUHVLHU]ÈGöZ0LHV]ND,Z5DFLERU]X GRV]ïRWHĝGRORNDFMLPLDVWDQDSUDZLHĠDPDQG]NLP WMbSRPLÚG]\DURNLHP'RNXPHQW]UR NXSRWZLHUG]DïW\ONRĝH5DFLEöU]L2SROHSRVLDGDMÈMXĝ SUDZDPLHMVNLHRSDUWHQDSUDZLHĠDPDQG]NLP/RND

6BYÔĖBHONĖVHÔBNMDIQ@BHANQRJHDLTQXMJNVHHQ@STRYNLY@ONVHDCYH@ýDL ķDVCQTFHDIBYÔĖBHAÔCYHD N@JVDCTJBHDOýXMÀBXLOQYDYLH@RSN -@OHRYÔNSXLIDCM@JCNOHDQNVM@RSÔOMDIBYÔĖBH ,TRYÔM@I

OHDQVONĖVHÔBHÂSQNBGÔLHDIRB@NOHRNVHOQYDAHDFTJ@M@ýT/RHMJ@ YJS®QXLROQ@V@LHDIRJHDFN@JVD

CTJSTIDRSONVHÀY@M@ 6JVDRSHHOQYDAHDFTJ@M@ýTVXJNO@MDFNOQYDY%K@L@MC®VL@LSDķNCLHDMMD YC@MHDMHķQ@BHANQRBXA@C@BYD

.$1$’35=(.23$1<35=(=)/$0$1'™:

Psinka,

redaguje Grzegorz Wawoczny


G]\’DEÈLb2GUÈSU]HQLRVïRVLÚRN+ROHQGUöZ )ODPDQGöZL:DORQöZ-HG\QDZ]PLDQNDRREHFQRĂFL )ODPDQGöZZ5DFLERU]XWRWD]URNX:VSRPLQD RQDĝHNDQDï]EXGRZDOL)ODPDQGRZLH-HVWMHV]F]H Z]PLDQND]URNXRķJRĂFLDFKĵRVLHGORQ\FKZ5D FLERU]XQDSUDZLHĠDPDQG]NLPDOHF]\E\OLWR)ODPDQ GRZLHļWRUDF]HMQLHSHZQH:UDFLERUVNLFKGRNXPHQ

WDFK];,,,L;,9ZLHNXQLH]DFKRZDï\VLÚĝDGQHĂODG\ ĠDPDQG]NLHJRRVDGQLFWZDMDNQSLPLRQDLQD]ZLVND WDNLHJRSRFKRG]HQLD

Jaką rolę spełniał kanał Psinka? 7DNĝHSRZöGZ\NRSDQLDNDQDïXPRĝHE\ÊLQQ\QLĝ WHQSU]HGVWDZLRQ\ZRSUDFRZDQLDFK1DSHZQRZRGD ]bNDQDïXPLDïDWHĝGRVWDUF]\ÊZRGÚGRIRV\SRGPXUDPL PLDVWD&RSUDZGDPLDVWROHĝ\QDGU]HNÈDOHQDOHNNLP Z]QLHVLHQLXLJG\E\Z\NRSDQRIRVÚ]DVLODQÈZRGÈ]2GU\ Z\NRS\PXVLDï\E\E\ÊEDUG]RJïÚERNLHLZbSU]\SDGNX SRZRG]LPXU\PLDVWDE\ï\E\SRGP\ZDQH7RMHGQDNĝH ZRGD]NDQDïXE\ïDSU]H]QDF]RQDWDNĝHGRQDSÚG]DQLD NöïPï\ñVNLFKZVDP\PPLHĂFLHXZDĝDP]DDEVXUG 3öěQLHMWDNĝHGRWHJRFHOXZ\NRU]\VWDQRSï\QÈF\SU]H] PLDVWRNDQDïSRïÈF]RQ\]NDQDïHP3VLQNDDOHVWDïRVLÚ WRQLHMDNRSU]\SDGNLHP 3UDZGRSRGREQLHNDQDïPLDïVSHïQLDÊSU]HGHZV]\VW NLPIXQNFMÚQDZDGQLDMÈFÈ0LDïGRVWDUF]\ÊZRGÚQDSR ODOHĝÈFHSRGPLDVWHPNWöUHZW\PF]DVLHFLHUSLDï\QD QLHGREöUZRG\LOHĝDï\RGïRJLHP-XĝGDZQR]DXZDĝRQR ĝHREV]DUQDNWöU\PSRïRĝRQ\MHVW5DFLEöU]SR]EDZLRQ\ MHVWQDWXUDOQ\FKFLHNöZZRGQ\FKQDSRZLHU]FKQL1DM EOLĝV]\PLDVWXSRWRN]QDMGRZDïVLÚQDSöïQRFRG6WX G]LHQQHMQDSRïXGQLHRGREHFQHMXOLF\2SDZVNLHM:b;,,, ZLHNXQDFDï\PREV]DU]HRG5DFLERU]DSR2FLFHQD]D FKRG]LHQLHE\ïRQDMPQLHMV]HJRVWUXP\ND7DNĝH6WDUD :LHĂFLHUSLDïDZWHG\QDEUDNZRG\7DNDV\WXDFMDE\ïD VSRZRGRZDQDSDQXMÈF\PZWHG\NOLPDWHP:RNUHVLH RGSRF]ÈWNöZ;GRSRïRZ\;,,,ZLHNXNOLPDWE\ïFLHSï\ LVXFK\=GDU]Dï\VLÚGïXĝV]HRNUHV\EH]RSDGöZLVXV]H 7RRNUHVW]ZĂUHGQLRZLHF]QHMDQRPDOLLNOLPDW\F]QHM :b(XURSLHVSU]\MDïRWRUR]ZRMRZLXSUDZFRGRSURZD G]LïRQD]DFKRG]LH(XURS\GRHNVSOR]MLGHPRJUDğF]QHM /XG]LH]SU]HOXGQLRQ\FKPLDVWV]XNDOLQRZ\FKVLHG]LE L]DF]ÚOLNRORQL]RZDÊVïDELHM]DOXGQLRQHREV]DU\FHQ WUDOQHM(XURS\QDZVFKöGRG’DE\ W okresie tej anomalii klimatycznej w rejonie Raci ERU]DGRV]ïRGRFDïNRZLWHJR]DQLNXFLHNöZZRGQ\FK -DNRĝHWDNĝHQDW\PREV]DU]HSU]\E\ZDïROXGQRĂFL SRWU]HEQHE\ï\GREU]HQDZRGQLRQHJUXQW\RUQH-HG\ QÈPRĝOLZRĂFLÈE\ïRVSURZDG]HQLHZRG\SRG5DFLEöU] 6SHFMDOLVWDPLZG]LHG]LQLHEXGRZ\NDQDïöZLZDïöZ E\OLPLHV]NDñF\+RODQGLLL)ODQGULLNWöU]\ZGXĝ\FKJUX SDFKSU]HQRVLOLVLÚZWHG\QDREV]DU\PQLHM]DOXGQLRQH =XVïXJMHGQHM]WDNLFKJUXSVNRU]\VWDïFK\EDNVLÈĝÚ .D]LPLHU], DOER0LHV]NR,3OÈWRQRJL -HG\QÈU]HNÈ JZDUDQWXMÈFÈGRVWDWHF]QÈLORĂÊZRG\QDZHWZRNUHVLH VXV]\E\ïDU]HND&\QDZSDGDMÈFDGR2GU\QDSG]DFK RGZVL6XGRï)ODPDQG]F\VSHFMDOLĂFLUR]SRF]ÚOLSU]H NRS\ZDQLHNDQDïXQLHSU]\MHJRXMĂFLXGR2GU\DSDUÚ NLORPHWUöZEDUG]LHMQDSRïXGQLHQDZVFKöGRG%LHñ NRZLF1DLVWQLHMÈF\PGRFKZLOLREHFQHMRGFLQNXNDQDïX 3VLQNDRG%LHñNRZLFGR6WXG]LHQQHMPRĝQD]DXZDĝ\Ê ĝHSU]\MHJRSU]HNRSDQLXZ\NRU]\VWDQRXNV]WDïWRZD QLHWHUHQX6ÈGïXJLHRGFLQNLSURVWHNWöUHELHJQÈQD SöïQRFF]ÚVWRWHĝNDQDï]PLHQLDNLHUXQHNQDSöïQRF QR]DFKRGQL']LÚNLW\PF]ÚVW\P]PLDQRPELHJXND QDïXRGVXZDQRMHJRNRU\WRFRUD]EDUG]LHMRG2GU\WDN ĝHE\MHJRRVWDWQLRGFLQHN]QDOD]ïVLÚGRNïDGQLHSRPLÚ G]\ZVLDPL1RZH=DJURG\L6WDUD:LHĂ-HĝHOLNDQDï PLDïE\VïXĝ\ÊW\ONRGR]DVLODQLDIRV\LPï\QöZZPLH ĂFLHWRUDF]HMMHJRRVWDWQLRGFLQHNSRZLQLHQELHFSU]H] SöěQLHMV]H1RZH=DJURG\ REHFQDXOLFD2SDZVND 7R E\ïDE\QDMNUöWV]DGURJDNDQDïXGRPLDVWD 2GFLQHNNDQDïXRG6WXG]LHQQHMGRXMĂFLDQD%URQ NDFKMXĝQLHLVWQLHMHDOHQDQDMVWDUV]\FKPDSDFKWRSR JUDğF]Q\FKPRĝQD]DXZDĝ\ÊĝHNDQDïMXĝW\ONROHNNR ]PLHQLDïELHJDRVWDWQLRGFLQHNDĝGRXMĂFLDE\ïQLHPDO

/ 38 /

SURVW\2F]\ZLĂFLHZW\PPLHMVFXFLNWöU]\RSLV\ZDOL SU]HELHJNDQDïXPL]DSU]HF]Èķ3U]HFLHĝZLGDÊZ\ UDěQLHQDPDSDFKĝHNDQDïVNUÚFDRVWURZVWURQÚPLD VWDĵ7RSUDZGDQDPDSDFK];,;ZLHNXZïDĂQLHWDN MHVWSU]HGVWDZLRQ\SU]HELHJNDQDïXDOH]PLDQDMHJR ELHJXSRZVWDïDGRSLHURZ,,SRï;9,,ZLHNXLQLHE\ïD G]LHïHP)ODPDQGöZ];,,,ZLHNX5DFLERUVF\EDGDF]H ELHJX3VLQNLQLH]ZUöFLOLXZDJLQDSHZQHV]F]HJöï\=D SHZQHSRNXWXMHWXEUDN]QDMRPRĂFLQDMVWDUV]\FKPDS LWHJRFRQDQLFKMHVWSRND]DQH =DQLP]DMPÚVLÚW\PSUREOHPHPZUöFÚGRVSUDZ\ UROLMDNÈPLDïVSHïQLDÊNDQDï-HJRJïöZQÈUROÈE\ïRER ZLHPQDZDGQLDQLHSöOSRGPLDVWHP1DGDZQ\FKPD SDFKZDUWR]ZUöFLÊXZDJÚQDJöUQ\ELHJ3VLQNLNRïR %LHñNRZLFL6XGRïX7DPNDQDïSU]\SRPLQDïUDF]HMSR U]ÈGQÈU]HNÚDJG\GRFLHUDïGRPLDVWDWRE\ïMXĝRbZLH OHZÚĝV]\LSï\QÚïRQLPRZLHOHPQLHMZRG\*G]LHĂRQD ]QLNDïD1DPDSLH5HJOHUD]URNX RND]XMHVLÚĝH ]WHJRRNUHVXVÈGZLHPDS\5HJOHUDRNROLF5DFLERU]D MHGQDZRULHQWDFMLSRïXGQLRZHMNWöUÈMXĝNLHG\ĂRPö ZLïHPLGUXJDRRULHQWDFMLSöïQRFQR]DFKRGQLHM ]D]QD F]RQRQLHW\ONRELHJNDQDïXDOHLFDïÈVLHÊPHOLRUDF\MQÈ ]QLPSRZLÈ]DQÈ.DQDïQDZDGQLDïSRODQDOHĝÈFHGR PLDVWDL]DPNXZ]GïXĝREHFQHMXOLF\2FLFNLHML]DVLODï WHĝSRWRNSï\QÈF\SU]H]FDïÈ6WDUÈ:LHĂ

O prawdziwym przebiegu Psinki, przekopanej przez Flamandów w XIII wieku, na odcinku miejskim i o tym, jak powstał nowy odcinek kanału pod samym miastem 1DPDSDFK5HJOHUD]D]QDF]RQHVÈWHĝJUDQLFHSR PLÚG]\ZVLDPLWZRU]ÈF\PLSU]HGPLHĂFLD5DFLERU]D *UDQLFHWHXVWDORQH]RVWDï\MHV]F]HZĂUHGQLRZLHF]X LbSU]H]VWXOHFLDVLÚQLH]PLHQLDï\=D]QDF]RQDQDPDSLH JUDQLFDSRPLÚG]\6WDUÈ:VLÈL1RZ\PL=DJURGDPL W\ PLVWDU\PL1RZ\PL=DJURGDPLļXO2SDZVNDGRSODFX .RQVW\WXFML0DMD SRNU\ZDVLÚ]ELHJLHP3VLQNLDOH WHMELHJQÈFHMZOLQLLSURVWHMQDSöïQRF*UDQLFDRGFKRG]L RG3VLQNLGRSLHURQDSRïXGQLHRGPLHMVFDJG]LH]DF]\ QDïDVLÚSDUFHODNODV]WRUXIUDQFLV]NDñVNLHJRLbVNUÚFD QDSöïQRFQ\ZVFKöG3RSöïQRFQR]DFKRGQLHMVWURQLH WHMJUDQLF\E\ï\SRODQDOHĝÈFHGRNODV]WRUXIUDQFLV] NDñVNLHJR SRZVWDïGRSLHURSRURNX DSRMHMSöï QRFQHMVWURQLHE\ï\SRODQDOHĝÈFHGRIROZDUNXNODV] WRUXGRPLQLNDQHN REHFQLHWR]DFKRGQLDVWURQDSODFX :ROQRĂFLļIROZDUNSRODE\ï\ZUHMRQLHXOLF6WDOPDFKD 0LDUNLL:LQQHM -XQJIHUQKRIIROZDUNGRPLQLNDQHN E\ïMXĝZJUDQLFDFKPLDVWDDNODV]WRUIUDQFLV]NDñVNL ZJUDQLFDFK6WDUHM:VL %URQNLE\ï\ZWHG\ZZLÚN V]RĂFLF]ÚĂFLÈ6WDUHM:VLW\ONRRNROLFHSODFX:ROQRĂFL QDOHĝDï\GRPLDVWD 7DJUDQLFDRGFKRG]ÈFDRG3VLQ\ SRNU\ZDVLÚSUDZGRSRGREQLH]ELHJLHPRGQRJLNDQD ïXSURZDG]ÈF\PGRIRV\SRGPXUDPLPLDVWD=RVWDïD RQDSöěQLHM]DV\SDQDSUDZGRSRGREQLHZ,,SRï;9,, ZLHNX&]\RGQRJÚGRIRV\SU]HNRSDOLMXĝ)ODPDQG]LWR WHĝMHVWZÈWSOLZH)RVDZRNöïPXUöZPLDVWDSRZVWDïD SöěQLHMRNJG\UR]SRF]ÚWREXGRZÚPXUöZ PLDVWD Z2SROXPXU\]DF]ÚWRZ]QRVLÊRNURNX  :F]DVLHJG\)ODPDQG]LSU]HNRS\ZDOLNDQDï]%LHñ NRZLF5DFLEöU]E\ïFKURQLRQ\SU]H]SDOLVDGÚQDZDOH ]LHPQ\PLUöZ3UDZGRSRGREQLHGRURNX]GRïDQR ]EXGRZDÊPXU\PLDVWD]IRVÈLW\ONRGODWHJRREURQLïR VLÚRQRZF]DVLHQDMD]GXPRQJROVNLHJR*URG\]SDOL VDGÈQLHPLDï\WDNLHJRV]F]ÚĂFLDLE\ï\QLV]F]RQHSU]H] 0RQJRïöZQS2WPXFKöZ 8MĂFLHNDQDïXZ\NRSDQHJRSU]H])ODPDQGöZZSR F]ÈWNDFK;,,,ZLHNX]QDMGRZDïRVLÚWHĝJG]LHLQG]LHMQLĝ ZVND]XMÈUDFLERUVF\EDGDF]H3VLQNDRGPLHMVFDJG]LH WDJUDQLFDSRPLÚG]\6WDUÈ:VLÈ1RZ\PL=DJURGDPL

LPLDVWHPRGFKRG]LïDRNDQDïXELHJïDGDOHMSURVWRQD SöïQRF-HMELHJSRNU\ZDïVLÚ]SU]HELHJLHPXOLF\5ö ĝ\FNLHJR QD]DFKöGRGSöěQLHMV]HMSRVHVML]NODV]WR UHPIUDQFLV]NDñVNLPDSRWHP=HXJKDXVXļ$UVHQD ïX SU]HFLQDïXO/RQG]LQDLQDSöïQRFRGQLHMZSDGDï GRRGQRJL2GU\NWöUD]RVWDïD]DV\SDQDL]URELRQRQD QLHM2GURVWUDGÚ.RQLHFNDQDïXE\ïQD2GURVWUDG]LHQD SöïQRFRGVWDFMLEHQ]\QRZHM 5HV]WDWHMRGQRJLSURZDG]ÈFHMGRIRV\ZRNROLF\%UD P\:LHONLHMSU]HFLQDïDQDSöïIROZDUNGRPLQLNDQHN SR ZVWDïSöěQLHMZ,SRï;,9ZLHNX LSï\QÚïDQDZVFKöG SRG%UDPÚ:LHONÈJG]LHïÈF]\ïDVLÚ]IRVÈ&]ÚĂÊWHM RGQRJLGRIRV\SU]HFLQDMÈFDREHFQ\SODF:ROQRĂFL]R VWDïD]DV\SDQDSR]EXGRZDQLXSU]HGPXU]D%UDP\:LHO NLHMZ,,SRï;,9ZLHNXEÈGěZSRF]ÈWNDFK;9ZLHNX =OLNZLGRZDQRWHĝZWHG\IRVÚSRGPXUDPLPLDVWD]D VWÚSXMÈFMÈķZLOF]\PLGRïDPLĵSRURĂQLÚW\PLNU]HZDPL 3RGREQHSU]HGPXU]D]EXGRZDQRWHĝSU]HGSR]RVWDï\ PLEUDPDPL2GU]DñVNÈL%LHñNRZLFNÈ %UDPD1RZD  2GQRJDNDQDïXSURZDG]ÈFDGRIRV\QD]DFKöGRG IROZDUNXGRPLQLNDQHNUR]JDïÚ]LDïDVLÚLMHGQRUDPLÚ Sï\QÚïRGRIRV\QDZVFKöGDGUXJLHļQDSöïQRFZ]GïXĝ IROZDUNXGRPLQLNDQHN7RUDPLÚPRĝQDQD]ZDÊķRG QRJÈPï\ñVNÈĵ3RZVWDïDRQDFK\EDWHĝSöěQLHMQLĝ NDQDï3VLQNDSU]HNRSDQ\SU]H])ODPDQGöZ2GQRJD Pï\ñVNDELHJïDQDSöïQRF]DSRGZöU]DPLGRPöZSR SRïXGQLRZHMVWURQLHXO6WDOPDFKD'RFKRG]LïDPLÚG]\ GRPDPLGRXO/RQG]LQD MHVWWDPSU]HUZDZ]DEXGR ZDQLDFKRERNVWDUHMNDPLHQLF\SU]\EXG\QNXGDZQHJR /D]DUHWX 3RGUXJLHMVWURQLHXO/RQG]LQDRGQRJDELH JïDZ]GïXĝREHFQHMUHVWDXUDFML0ï\Q-XĝQDREHFQ\P SDUNLQJXSU]\%LHGURQFHVNUÚFDïDRQDQDSöïQRFQ\ ]DFKöGSU]HFLQDïDSRïXGQLRZÈF]ÚĂÊ%LHGURQNLLbWDP JG]LHVWRLVWDFMDEHQ]\QRZDïÈF]\ïDVLÚ]JïöZQ\PND QDïHP3VLQNL1DGWÈRGQRJÈ3VLQNL]QDMGRZDïVLÚPï\Q QDOHĝÈF\GR]DPNXQD]\ZDQ\3VLQQDPXHKOH]bSLÚFLR PDNRïDPLLIROXV]]MHGQ\PNRïHP DQLHWDUWDNMDN SRGDMÈUDFLERUVNLHRSUDFRZDQLDWDUWDN]DPNRZ\E\ï QDNDQDOHSRG]DPNLHPIROXV]WRPDV]\QDGRREUöE NLVXNQD %\ïWDPFK\EDRG;,,,ZLHNXZURNX

/ 39 /


11 «

Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

AKTUALNOŚCI

Wnętrza starego sądu odzyskają blask To był rok szkolny MATERIAŁ PARTNERSKI

Racibórz » Ogromny gmach dawnego sądu krajowego, a po wojnie poprawczaka, przechodzi generalny remont. Po jego zakończeniu na ul. Wojska Polskiego wróci Temida. Z ulicy Bukowej ma się tu również przenieść Prokuratura Rejonowa. Zobacz na zdjęciach, jak wyglądają wnętrza szacownej budowli, w tym poddasze, i co widać z jej okien.

Na razie trwają prace I etapu. Obejmują roboty remontowo-budowlane w zakresie piwnic, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, drenażu, remontu więźby dachowej, pokrycia dachu i instalacji odgromowej. Koszt: 2,14 mln zł. Do 20 czerwca przyjmowane są oferty na etap II. Tu przedmiotem jest kompleksowy remont instalacji centralnego ogrzewania. Całość modernizacji ma się zamknąć kwotą około 18 mln zł. W planach jest umieszczenie tu Wydziału Karnego Sądu Rejonowego oraz raciborskiej Prokuratury Rejonowej. W proces modernizacji zaangażowany jest raciborzanin, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. To ten resort wła-

śnie finansuje prace. Inwestorem jest Sąd Okręgowy w Gliwicach. Podczas I etapu w dawnej sali odpraw, zamienionej po wojnie na salę gimnastyczną, odkryto freski. Gmach przy ul. Wojska Polskiego (dawniej Zwingerstrasse) zaczęto wznosić w 1889 roku. Budowę zakończono po trzech latach. „Obiekt przeznaczono na potrzeby sądu krajowego (Landgericht), powstałego w 1879 roku w wyniku przekształcenia sądu apelacyjnego. Sąd krajowy był wyższą instancją sądową dla sądów grodzkich w: Baborowie, Głubczycach, Hulczynie, Kietrzu, Koźlu, Pawłowiczkach, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu i Żorach. Teren jego działania był zamieszkały

OGŁOSZENIE

przez 373 000 osób. Pod względem obsady przewyższał go jedynie sąd krajowy we Wrocławiu” – pisze Paweł Newerla. Raciborskim sądem kierował prezydent, któremu podlegało trzech dyrektorów i około dwunastu radców lub sędziów sądu krajowego. Pozostałe sądy krajowe na Śląsku miały tylko jednego dyrektora zarządzającego. Budynek sądowy przy Wojska Polskiego zwraca uwagę ładnym portalem wykonanym z piaskowca, zdobionym kolumnami i maszkaronami. Bryła, wzniesiona w stylu neorenesansu niderlandzkiego na rzucie zbliżonym do litery T, jest wykonana z czerwonej cegły klinkierowej. Wnętrze, poza imponującą klatką schodową i repreOGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Opawska 8/8; I piętro, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 36,73 m2, przynależna piwnica o powierzchni 2,73 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 4205/158 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0404 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00030849/9

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

67 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

27 lipca 2017 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

6 700 zł, termin wpłaty – 20 lipca 2017 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miaogłoszenia sta Racibórz, II piętro o przetargu

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane teleadresowe,

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pod którymi można Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, uzyskać szczegółowe tel. 32 755 06 70, informacje dotyczące e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl przetargu

zentacyjną dużą salą posiedzeń, było niemal spartańskie. Pokoje sędziów były małe, bez dekoracji, a podłogi zapuszczone pyłochłonem. Biurka i krzesła były proste, widać było ich wykonanie przez przywięzienne stolarnie. Gabinet prezesa miał przedpokój, choć bez sekretarza czy sekretarki. W gabinecie był rozłożony dywan, a na ścianach było kilka obrazów. Budynek uległ niewielkim zniszczeniom w 1945 roku. Umieszczono w nim polski sąd okręgowy, podporządkowany sądowi apelacyjnemu w Katowicach. W owym czasie działały jeszcze sądy okręgowe w Katowicach, Nysie i Opolu. Zasięg judykacyjny obejmował sądy grodzkie w Głubczycach, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu. W wyniku reformy sądownictwa 31 grudnia 1950 roku sąd okręgowy w Raciborzu zlikwidowano. 1 stycznia 1951 roku budynek objął zakład poprawczy, przeniesiony obecnie na ul. Adamczyka na Płoni.

pełen sukcesów DLA SP 15 W RACIBORZU

Racibórz » Pragniemy serdecznie podziękować Uczniom, Rodzicom, Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły za wspólną pracę na rzecz naszej placówki.

Dziękujemy także przyjaciołom i sponsorom naszego festynu – za wsparcie i zaangażowanie w organizację imprezy. Państwa pomoc przyczyniła się do doskonałej zabawy uczestników, a środki zgromadzone tego dnia pozwolą na zakup pomocy dydaktycznych dla naszych uczniów.

• • • • • • opr. waw, historia gmachu • za P. Newerla, „Dzieje • Raciborza i jego dzielnic” • (Wyd. WAW, Racibórz 2008) • • • wywieszeniu wykazu •

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Starosta Raciborski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip. powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Raciborzu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 67/15 ( k.m. 12), obręb Ostróg o pow. 0,1230 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00056327/2. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30. OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Starosta Raciborski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 565 (k.m. 1), obręb Chałupki o pow. 0,2318 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00042091/7. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zespół taneczny Skaza Raptors Racibórz MKZ Unia Racibórz Raciborski Ośrodek Aikido MAN-TRANS Restauracja Dzika Róża Dentica24 Restauracja Perła Fanaberie smaków Jubiler Witold Rzepczyński Family Club The Beef Brothers Maxi Home – Salon meblowy Rameta Raban Sklep Trapez Ecomyjnia Racibórz Świat Prezentów BoboWózki Laserowe Love Kawiarnia Kofeinka Militaria&RTV Mili Mali Lansikowo Księgarnia Sowa Language Centre Point TEB Edukacja Racibórz Atelier Piękna Restauracja Smaki świata Kwiaciarnia Lawender Sklep Dywyta Kawiarnia Piotruś Kwiaciarnia AliArt Pierogarnia Niebo w gębie Restauracja Casagrande Sklep Sokół rowery Fitness World Campbox LiluPlay

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Salon Vroom Wrocław AquaBrax OSiR Sklep Ofistar Myjnia GreenClean Akademia Fitness Donaco NENO moda dziecięca Crazy Club Salon Fryzjerski A&V Barycki Maciej mechanika pojazdowa Piekarnia Alfred Salon Grand Style Salon Urody M&A Pracownia Fryzjerska Jolanta Maciocha Studio Fryzjernia Salon Expert Hair Salon Fryzjerski Michał Franiczek Fryzjer męski, ul. Słowackiego Fight & Suple Sklep Max Electro, ul. Opawska 40 Leśna Polana Zamek Piastowski w Raciborzu NowyFotoArt Browar Zamkowy Racibórz Leszek Jakieła Photography Hurtownia Administrator Fryzjer M&M Sklep ZABPA Hurtownia Bajtel Dom Finansowy QS Chempest

Wszystkim życzymy udanych wakacyjnych podróży, słonecznej pogody i wypoczynku. Oby ten czas zaowocował wieloma pomysłami i projektami w przyszłym roku szkolnym. Rada Rodziców SP 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu


OGŁOSZENIA

» 12

Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

OGŁOSZENIA DROBNE Dla domu Inne Firma Sprzątająca Kostka oferuje: Firma Sprzątająca „Kostka” oferuje: sprzątanie domów i mieszkań, sprzątanie obiektów biurowych, sprzątanie po remoncie, mycie okien i witryn, pranie dywanów, wykładzin, tapicerek samochodowych, fotelików dziecięcych, wózków, materaców, czyszczenie mechaniczne posadzek, koszenie trawy, dbanie o porządek w domach i na posesji podczas nieobecności, pomoc w codziennych obowiązkach. tel. kom.: 502 366 685, e-mail: sprzatanie.kostka@interia.pl.

Meble Sofa szara + 2 fotele, komplet – okazja! Oferuję sofę + dwa fotele w pięknym szarym kolorze. Sofa kupiona w salonie Abra ma szerokość 2,2 m. Sprzedaję, ponieważ nie pasuje do nowego mieszkania. Z powodu użytkowania popękały oparcie wykonane z ekoskóry. Raz była czyszczona chemicznie. Sofa posiada funkcje spania w systemie DL – po rozłożeniu mamy powierzchnie 2,2 m x 2 m. Możliwość sprzedania samych foteli (po 200 zł) lub sofy (300 zł) – możemy się dogadać. Szczerze polecam i zapraszam do zakupu :)! tel. kom.: 661 068 841, e-mail: kasiabu@onet.eu. allegro.pl/sofa-szara-2-fotele-komplet-okazja-i6854763231.html. REKLAMA

NAJTAŃSZE ŻALUZJE ROLETY MOSKITIERY

Tel. 604 729 874 502 890 351 Racibórz, ul. Opawska 21/2 (róg Opawskiej i Ogrodowej) Ława stół drewniany Sprzedam bardzo dobry stół drewniany robiony na zamówienie o wymiarach 140 x 67 cm. Polecam do kompletu sofę z fotelami na drugim ogłoszeniu. Cena do negocjacji! Tel. kom.: 661 068 841, e-mail: kasiabu@onet.eu, www. olx.pl/oferta/lawa-stol-drewniany-CID628-IDmIWs4.html REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE

REKLAMA

SPRZEDAŻ I WYNAJEM

SAMOCHODÓW Roman Weiser

32/348 61 68, 504 819 404

Racibórz, ul. Piotrowska 12

Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

Tel.: 32 415 59 73, 602 794 286

REKLAMA

TANIE KREDYTY dla każdego

Oferta 26 banków

790 501 503 32 700 70 40

Racibórz, ul. Drzymały 2 Usługi remontowe Remont, budowa Planujesz remont, wykończenie lub odświeżenie mieszkania, domu, biura, lokalu użytkowego, Zadzwoń, ocieplenia budynków, wykończeniowe: malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, gładzie, panele, instalacje itp. Wieloletnie doświadczenie dobra jakość. tel. kom.: 882 113 160, e-mail: fischbud@wp.pl.

Finanse Usługi finansowe OK Moneta pożyczka pozabankowa od 100 zł do 25 000 zł Pożyczki długoterminowe i chwilówki z krótkim okresem spłaty, od małych kwot 100 zł po wysokie pożyczki do 25-30 000 zł, dostępne dla osób 18. roku życia, szybki przelew gotówki prosto na rachunek bankowy, formalności przez internet, e-mail: portfel24@portfel24.eu. www.pozabanki.com.pl/ok-moneta/. Pożyczka na wakacje - sprawdź, gdzie możesz wziąć najlepszą Pożyczka na Twoje wymarzone wakacje w bardzo niskiej cenie, bez formalności i zaświadczeń o dochodach nawet do 10 000 zł online. Porównaj szybkie pożyczki, zobacz

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl bądź przyjdź do redakcji osobiście do wtorku, do godz. 9.00. Ogłoszenia można dodać poprzez portal www.naszraciborz.pl lub osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Batorego 7/2.

dostępne promocje wakacyjnych pożyczek. , e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/chwilowki.

Komputery Usługi 13design - Reklama od A do Z Potrzebujesz profesjonalnej i nowoczesnej strony internetowej? A może interesuje Cię wydruk materiałów reklamowych? Zapraszamy do kontaktu oraz złożenia zapytania ofertowego. Wykonamy reklamę twojej firmy od A do Z, od loga po stronę www, ulotki, baner. tel. kom.: 694082362, e-mail: biuro@13design.pl. 13design.pl.

Motoryzacja Inne Skup aut Złomowanie, Racibórz 697 459 184 Najwyższe ceny, Dziś dzwonisz - Dziś sprzedajesz! 24h/7d Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. * Wystawiamy legalne zaświadczenia * Jedyni oferujemy darmowy transport * Płacimy zawsze gotówką * Pracujemy 7 dni w tygodniu * 24 H. tel. kom.: 697 459 184.

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku - Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis. tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. REKLAMA

Skup samochodów za gotówkę do 10 tys. zł - również złomowanie do 700 złotych za tonę tel 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł. Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. * Również złomowanie, nawet 700 zł/1 t. tel. kom.: 664 087 328. Racibórz i okolice kupimy każde auto tel. 690 993 034 zapłacimy najwięcej dojeżdżamy najszybciej 24/h Skupujemy samochody. Każdej marki, w każdym stanie. Całe oraz skorodowane. Zniszczone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast do 1 h. Bezp. transport. tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodemont@wp.pl. www. kzpkowalski.pl. Złomowanie samochodów tel. 530 312 312 skup kasacja wszelkich pojazdów osobowe,dostawcze najwyższe24h Skupujemy samochody. Każdej marki, w każdym stanie. Całe oraz skorodowane. Zniszczone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast do 1 h. Bezp. transport. Tel.: 530 312 312, tel. kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodemont@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz złomowanie samochodów Tel. 530 312 312 z nami złomujesz i jeszcze gotówkę dostajesz legalnie Skupujemy samochody. Każdej marki, w każdym stanie. Całe oraz skorodowane. Zniszczone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast do 1 h. Bezp. transport. Tel.: 530 313 312. tel.

kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodemont@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

REKLAMA

Racibórz i cały powiat kupimy twoje auto zapłacimy najwięcej ze wszystkich tel.690 993 034 sprawdź Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone, bez ważnych opłat, skorodowane, samochody niesprawne oferujemy gotówkę od ręki własny transport natychmiastowy dojazd do klienta Najlepsze ceny. tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodarex68@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i okolice, kupimy twoje auto, każde, tel.: 690 993 034, zapłacimy najwięcej, 24/h Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone, bez ważnych opłat, skorodowane, samochody niesprawne oferujemy gotówkę od ręki własny transport natychmiastowy dojazd do klienta. Najlepsze ceny. tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i okolice kupimy każde auto tel. 530 312 312 złomowanie samochodów najwyższe ceny 24/h Skupujemy samochody. Każdej marki, w każdym stanie. Całe oraz skorodowane. Zniszczone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast do 1 h. Bezp. transport. Tel.: 530 312 312. tel. kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodemont@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i cały powiat kupimy każde auto tel. 690 993 034 zapłacimy najwięcej całodobowo Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone, bez ważnych opłat, skorodowane, samochody niesprawne oferujemy gotówkę od ręki własny transport natychmiastowy dojazd do klienta Najlepsze ceny. tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodarex68@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku – Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, REKLAMA

powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis. tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów za gotówkę do 10 tys.  zł – również złomowanie do 700 złotych za tonę tel 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł. Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. * Również złomowanie, nawet 700 zł/1 t. tel. kom.: 664 087 328. Racibórz i cały powiat kupimy twoje auto każde tel. 690-993-034 zapłacimy najwięcej całodobowo 7/tyd. Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone, bez ważnych opłat, skorodowane, samochody niesprawne, oferujemy gotówkę od ręki, własny transport, natychmiastowy dojazd do klienta. Najlepsze ceny. Tel.: 690-993034, tel. kom.: 690-993-034, e-mail: autodemont@wp.pl, www.kzpkowalski.pl

Nieruchomości Lokal użytkowy wynajmę


13 «

Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl Do wynajęcia lokal użytkowy Do wynajęcia lokal użytkowy w atrakcyjnej cenie na ulicy Browarnej 5/3 w Raciborzu o pow. 39 m2. tel. kom.: 721 727 563.

Mieszkanie wynajmę Wodzisław Śląski, 2 pokoje, wynajem, 54 m2 Witam serdecznie, wynajmę mieszkanie, 54 mkw. w Wodzisławiu Śląskim. Mieszkanie jest usytuowane na parterze, kuchnia z jadalnią oraz dwa pokoje. Mieszkanie jest po remoncie, kuchnia i łazienka nowa. tel. kom.: 504366945. 12 wyremontowanych mieszkań do wynajęcia Przedstawiamy 12 mieszkań do wynajęcia w świetnej lokalizacji, położonych na ulicy Londzina i Bosackiej w Raciborzu o powierzchniach od 32 m2 do 100 m2. tel. kom.: 502 139 302, www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/358-12-mieszkan-do-wynajecia-w-raciborzu.html.

Firmy Szukamy partnera biznesowego (działający sklep spożywczy / delikatesy) do współpracy w Raciborzu Szukam partnera biznesowego celem wdrożenia usługi zakupów spożywczych i chemii gospodarczej przez internet z dowozem lub odbiorem osobistym na terenie Raciborza. Musi to być funkcjonujący sklep spożywczy typu delikatesy. Osoby zainteresowane proszę o kontakt celem umówienia się na spotkanie, podczas którego wyjaśnię szczegóły techniczne, organizacyjne, finansowe oraz marketingowe przedsięwzięcia. tel. kom.: 501087436, e-mail: marek@plewczynski.com.

Praca Dam pracę Praca przy produkcji Energetyczna Solarna Ensol z siedzibą w Raciborzu oferuje pracę przy produkcji i montażu kolektorów słonecznych, również dla kobiet. Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy i/lub suwnicę. Kontakt: Racibórz, ul. Piaskowa 11. Tel.: 324150080, e-mail: sekretariat@ ensol.pl. ensol.pl. Praca – stanowisko robotnicze Praca – stanowisko robotnicze – wytapiacz topników na wydziale produkcyjnym. Praca w systemie zmianowym (I, II i III zmiana) od poniedziałku do poniedziałku po 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. CV można zgłaszać osobiście, telefonicznie lub w formie elektronicznej REKLAMA

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

w siedzibie firmy „Ema-Brzezie” Spółka z o.o. w Raciborzu, ul. Zakładowa 2. Tel.: 32 / 418 40 75, e-mail: emabrzezie@emabrzezie.pl. Dam pracę Praca stała. Zatrudnimy barmanów/barmanki i kelnerki/kelnerów na cały etat w ośrodku wypoczynkowym w Szymocicach. tel. kom.: 600 018 620. Praca dla elektryka Przedsiębiorstwo Majnusz zatrudni elektryka z uprawnieniami. Kontakt: ul. Piaskowa 11, Racibórz. Tel.: 32 415 96 65, e-mail: sekretariat@majnusz.pl. majnusz.pl. Zatrudnię ekspedientkę Zatrudnię osobę do sprzedaży na stoisku warzywnym w Raciborzu. Praca szczególnie w godz. od 14.00-15.00 do 19.00. Mile widziana osoba uśmiechnięta, chętna do pracy i życzliwa. tel. kom.: 606690547, e-mail: beatag1973@interia.pl. Zatrudnię ekspedientkę Zatrudnię do sprzedaży na stoisko warzywne w Raciborzu osobę kontaktową i życzliwą. Praca szczególnie w godz od 14.00 lub 15.00 do 19.00. tel. kom.: 606690547, e-mail: beatag1973@interia.pl. Przedstawiciel handlowy Firma Biurohit (art. biurowe) z siedzibą w Skoczowie zatrudni przedstawiciela handlowego na teren Raciborza. Oczekujemy min.1 roku doświadczenia w sprzedaży, prawa jazdy kat. B, wykształcenia min. średniego, oferujemy umowę o pracę, samochód służbowy. tel. kom.:

Zatrudnimy Barmanów/ Barmanki i Kelnerki/ Kelnerów na cały etat w ośrodku wypoczynkowym w Szymocicach

018 620

513188969, e-mail: piotr.kowalski@biurohit. pl. www.biurohit.pl. Praca w Pietrowicach Wielkich Firma WMB poszukuje mężczyzn na stanowisko pracownika do produkcji sztukaterii. Wymagana dyspozycyjność i dokładność przy pracy. Zatrudnienie od zaraz na pełny etat. Prosimy o przesyłanie CV na e-mail. tel. kom.: 602395202, e-mail: wmb@wmb.pl. www.wmb.pl. Zatrudnię od zaraz Zatrudnię dekarza, murarza lub pomocnika. tel. kom.: 507655047.

Firma Pivexin Technology Sp. z o.o. - Nędza Zatrudni pracownika do Działu Produktowego, CV proszę przesyłać na adres: Wymagane prawo jazdy, znajomość języka angielskiego, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność, e-mail: info@ pivexin-tech.pl.

Za granicą Good Job – praca w Holandii dla Ciebie od zaraz! Good Job(11653) praca na magazynie przy pakowaniu produktów do kartonów, przepakowywanie, orderpickieng, kompletowanie produktów do wysyłki. Gwarantowane godziny! atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatek zmianowy. Wymagamy znajomości j.angielskiego. tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl.

Praca w Austrii od zaraz Agencja Pracy Club Silesius z Opola poszukuje do pracy w Austrii (Linz): murarzy, cieśli szalunkowych, cieśli dachowych, stolarzy, elektryków, hydraulików. Wynagrodzenie 2000 eur na rękę, darmowe zakwaterowanie. Tel.: 77 441 24 50, tel. kom.: 664 468 573, e-mail: praca@csopole.pl, www.clubsilesius.com.pl

Różne

LOKAL UŻYTKOWY UL. GŁUBCZYCKA 18 CENA WYNAJMU: od 380 zł netto POWIERZCHNIA: 46 m2 PRZETARG: 29.06.2017 r.

MIESZKANIE UL. WARYŃSKIEGO 3D/12

Kupię Kupię książki i płyty winylowe Kupię wszystkie książki i komiksy w cenie 0,30 zł za sztukę (oprócz podręczników szkolnych i broszur). Kupię również płyty winylowe polskie w cenie 1 zł za sztukę i zagraniczne 0,50 zł za sztukę. tel. kom.: 697164129, e-mail: mss5@op.pl.

Zdrowie

CENA WYWOŁAWCZA: 62 800 zł POWIERZCHNIA: 33 m2 PRZETARG: 03.07.2017 r.

DOM JEDNORODZINNY UL. PIASKOWA, TWORKÓW

Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Wojska Polskiego 13/2. Tel.: 32 415 42 16.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Rodzaj

Położenie

Gruntowe

1129/81 k.m. 7 obręb Racibórz – ul. Włoska; bezprzetargowy 607, 615, 646, 653/2, 712 i 629 wszystkie k.m. 3 obręb Sudół

Tryb

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68.

POSZUKUJEMY OSOBY DO PRACY

OGŁOSZENIA

Pracownik fabryki kostki brukowej Good Job (11653) praca w fabryce kostki brukowej, polega na ściąganiu kostki z taśmy produkcyjnej i układaniu na palety. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, mieszkanie i ubezpieczenie na czas zatrudnienia. Praca od zaraz! tel. kom.: 535 474 535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl.

Blacharz samochodowy Firma Formel D poszukuje Blacharza samochodowego! Praca od zaraz, oferujemy atrak- Praca Opava Czechy cyjne warunki finansowe. Osoby zainteresowa- Poszukuję osoby do pracy na 3 zmiany, z ne prosze o kontakt 609 405 244, bądźwysła- własnym transportem, bardzo dobre warunnie CV na adres e-mail. Tel. kom.: 609405244, ki pracy i płacy, ilość miejsc ograniczona. Tel.: e-mail: rekrutacja@formeld.com, formeld.com +48600976466.

REKLAMA

REKLAMA

PRACA STAŁA

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY

www.usg-raciborz.pl

Poszukuję

Kontakt: 600

REKLAMA

CENA: 220 000 zł POWIERZCHNIA: 110 m2

LOKAL UŻYTKOWY PL. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁY 4 CENA: do ustalenia POWIERZCHNIA: 18 m2 TRYB BEZPRZETARGOWY

DZIAŁKI BUDOWLANE UL. DOLNA-GÓRNA CENA: od 102 000 zł POWIERZCHNIA: od 1168 m2 PRZETARG: 05.07.2017 r.

DOM JEDNORODZINNY UL. KRÓTKA, SIEDLISKA CENA: 195 000 zł POWIERZCHNIA: 180 m2

na stanowisku:  SPRZEDAWCA W KAFETERII  KUCHARZ  POMOC KUCHENNA

Praca w sezonie lub w pełnym wymiarze Kontakt: 600 018 620 REKLAMA

REKLAMA

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły:

SYSTEM BEZPROWIZYJNY – Monika Jureczko, tel. 509 505 765 w godzinach od 8.00 do 16.00, biuro@naszenieruchomosci.com SYSTEM PROWIZYJNY – Lucyna Zdobylak, tel. 514 860 516 w godzinach 8.00 do 16.00, lucyna@naszenieruchomosci.com


ROZRYWKA

» 14

Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

Ponadto liczne atrakcje dla dzieci: trampolina, malowanie buziek, pokaz iluzji dla dzieci. Orkiestra bębniarzy z Opawy BORIS – orkiestra bębniarzy Ivo Samca – zaczęła się tworzyć wraz z powstaniem szkoły bębniarzy we wrześniu 2004 roku. Ivo zaczął prowadzić szkołę przy ówczesnym Domu Dzieci i Młodzieży w Opawie (dziś Ośrodek Wolnego Czasu w Opawie). Uczył tam gry na perkusji, na afrykańskim bębnie djembe i innych instrumentach etnicznych. Jesienią w roku 2005 powstała grupa muzykoterapii, która łączy elementy rytmów afrykańskich z mantrycznym śpiewem. Na tej „glebie” rysuje się kierunek orkiestry złożonej z instrumentów ze wszystkich zakątków świata. W muzyce są inspiracje hałaśliwych korowodów z Brazylii, arabskich bębniarzy towarzyszących tańcom brzucha, rytmy australijskich szamanów czy gardłowy śpiew muezinów. Obecnie orkiestra liczy około 30 bębniarskich pasjonatów, z których najmłodszy ma lat siedem, a najstarszych kilka dziesiątek lat więcej… BORIS to przede wszystkim instrumenty perkusyjne, ale nikt nie zabrania używania innych muzycznych, czy nie muzycznych instrumentów czy przyrządów.

24 CZERWCA, BULWARY NADODRZAŃSKIE W RACIBORZU OTWARCIE PLAŻY MIEJSKIEJ

Zapraszamy na otwarcie Plaży Miejskiej w Raciborzu. Na tę okazję Raciborskie Centrum Kultury przygotowało atrakcyjny program: 15.00 – Afrykańskie rytmy w wykonaniu grupy bębniarzy BORIS z Opawy 15.40 – solistki zespołu wokalnego PERSPEKTYWA 16.00 – Mażoretki z zespołu „Tęcza” 16.30 – zabawy teatralne dla dzieci z Pchłą Szachrajką w reż. Grażyny Tabor 18.00 – Rockowe covery lat 60. i 70. w wykonaniu zespołu FROM STAGE Zbigniewa Forysia

www.rck.com.pl

Godziny otwarcia kas RCK:

Zespół From Stage założony przez Zbigniewa Forysia specjalizuje się w muzyce rockowej i rock’n’rollowo-bluesowej grając we własnej aranżacji znane i lubiane przeboje lat 60. i 70., sławnych na całym świecie zespołów rockowych, jak THE ROLLING STONES, CREEDENCE CLEARWATHER, REVIVAL oraz własne kompozycje.

2 LIPCA, GODZ. 18.00, PARK ROTH KONCERT LETNI W WYKONANIU ZESPOŁU 60 PLUS Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na koncert letni w wykonaniu zespołu 60 plus. Zespół powstał w lutym 2013 r. przy Uniwersytecie Trzeciego

Wieku w Raciborzu w składzie: Tarnowiecka Barbara – prowadzenie i śpiew, Tarnowiecki Antoni – gitara basowa, Procajło Kazimierz – gitara funkcyjna, klawisze, śpiew, Bezpalków Alfred – klawisze, akordeon Repertuar zespołu to w większości utwory polskie, powstałe w latach 30. do końca 70. XX wieku. Wszyscy członkowie zespołu mają bogatą przeszłość artystyczną sięgającą lat od 60. do 80. ubiegłego wieku. Obecny skład zespołu: Tarnowiecka Barbara – prowadzenie i śpiew Tarnowiecki Antoni – gitara basowa Jan Dubiel – klawisze Wanda Korotusz – skrzypce Piotr Czajka – perkusja Witold Kolowca – śpiew Janusz Latka – akordeon

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Spawacz światłowodów/instalator sieci FTTH Wymagania: • od kandydata wymagamy umiejętności: » spawania światłowodów, » układania muf światłowodowych, » lokalizacji uszkodzeń, » obsługi urządzeń pomiarowych, » analizy bieżących problemów i wyciągania logicznych wniosków. • prawo jazdy kat. B, • komunikatywność, praca w zespole • praktyczna znajomość obsługi i konfiguracji komputera • praktyczna znajomość oraz konfiguracja urządzeń sieciowych.

Obowiązki: • • • •

spawanie światłowodów tranzytowych, spawanie światłowodów u abonentów, instalacja gniazd abonenckich, obsługa serwisowa infrastruktury sieciowej i abonentów sieci.

Oferujemy: • • • •

cały niezbędny sprzęt do pracy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę ciekawą, pełną wyzwań pracę w młodym i dynamicznym zespole możliwość doskonalenia zawodowego i intensywnego rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Dokumenty wymagane przez Pracodawcę w trakcie rekrutacji: CV ze zdjęciem, list motywacyjny. Dokumenty prosimy wysłać na adres: biuro@ostrog.net Odpowiemy na wybrane oferty.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Oferta powinna zawierać CV ze zdjęciem, list motywacyjny oraz klauzulę o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

CIASTO Z RABARBAREM O SMAKU KARMELOWYM Niepowtarzalny smak tego ciasta daje cukier Muscovado. Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Szklanka ma pojemność 250 ml. Ciasto: • 5 średnich jajek • 0,5 szklanki cukru białego (100 g) • 0,5 szklanki ciemnego cukru Muscovado • 2 łyżeczki proszku do pieczenia (15 g) • 0,5 szklanki oleju • 2 suche budynie • 1,5 szklanki mąki tortowej (240 g) • 50 ml zimnego mleka • 600 g obranego rabarbaru (ewentualnie jabłek lub gruszek) Całe jajka utrzeć z białym i ciemnym cukrem na puszystą masę. Następnie dodać przesianą mąkę z proszkiem, budynie, olej, mleko. Wszystko wymieszać, po czym wsypać pokrojony na małe kawałki rabarbar. Ponownie wszystko dokładnie wymieszać i wlać do wysmarowanej i posypanej bułką tartą formy o wymiarach 36 cm x 25 cm.

Górę ciasta można posypać kruszonką (nie jest to konieczne). Całość włożyć do nagrzanego piekarnika do 180°C na około 35 minut (grzanie górne i dolne). Kruszonka: • 25 g cukru Muscovado • 25 g cukru białego • 50 g masła o temperaturze pokojowej • 100 g mąki tortowej Palcami rozcieramy masło z mąką i cukrem aż powstaną okruchy.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

15 «

ROZRYWKA

NOWA DOSTAWA BIBELOTÓW JUŻ W PONIEDZIAŁEK! ZAPRASZAMY NA ZAKUPY W REKLAMA

RABANIE


REKLAMA REKLAMA

» 16

Piątek, 23 czerwca » www.naszraciborz.pl

Naszraciborz 25 2017 [436]