Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 1 czerwca 2018 r. | Rok XI | nr 22 (485) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

POGRANICZNICY Z RACIBORZA

REKLAMA

rozbili gang tytoniowy

REKLAMA

Racibórz » Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Raciborza wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili na Śląsku zorganizowaną grupę przestępczą zajmująca się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3 REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 1 czerwca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Bardzo dobre wieści dla Raciborza.

RUSZY BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY MIASTA

Racibórz » Przygotowywana budowa Wschodniej Obwodnicy Raciborza za ok. 200 mln zł otrzymała już zgody środowiskowe. Wojewoda śląski odwiesił procedurę wydania zezwolenia na tzw. realizację inwestycji drogowej. Miasto i województwo czekają na tę decyzję, aby ogłaszać przetarg – donosi onet.pl.

Na starej fotografii Na starym zdjęciu z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego obecna ulica Wileńska, dawniej Fornalskiej a przed wojną Hohenzollernów. Na pierwszym planie budynek „Gastronomika” – część CKZiU nr 1. W tle nie ma jeszcze dzisiejszej Budowlanki

Tanio już było Wzrost wynagrodzeń w Polsce nie bierze się z drukarni banknotów Narodowego Banku Polskiego, lecz jest wynikiem gry rynkowej. W Polsce brakuje rąk do pracy, więc przedsiębiorcy, by utrzymać potencjał, muszą podwyższać pensje, a to niesie za sobą wzrost cen ich usług, co widać dziś szczególnie na rynku budowlanym. Boleśnie się o tym przekonało starostwo, które – jeśli się na to zdecyduje – będzie musiało zapłacić ponad 2 mln zł więcej za remont drogi Kościuszki-Łąkowa. Do przetargu stanęła tylko jedna firma, oferując kwotę 8,3 mln zł, podczas, gdy w budżecie jest zarezerwowane 6,1 mln zł. Pojawiły się głosy, że być może, gdyby powiat nie tracił czasu na korektę dokumentacji i ratowanie części drzew, wtedy na start zdecydowałoby się więcej firm a cena byłaby niższa. Być może. Wystarczy jednak wczytać się w raporty z rynku budowlanego, by dowiedzieć się, że popyt na usługi znacznie przewyższa tu podaż, a branża zmaga się z zatorami płatniczymi. Mówiąc wprost – taniej już nie będzie. Wiedzą również o tym w ratuszu, bo chętni do budowy ścieżki rowerowej z Ostroga do

Łężczoka też chcą znacznie więcej niż miasto ma w budżecie. Przed nami przetarg na budowę wschodniej obwodnicy Raciborza. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Niewykluczone, że tu również okaże się, iż unijne dofinansowanie, prognozowane dwa lata temu, dziś jest zdecydowanie za małe, by wybudować drogę od Miedoni wzdłuż wałów Ulgi do Rybnickiej. Jak mawiał stryj, dwa końce ma kij. Więcej zarabiamy, więcej płacimy. Bywa, że presja cenowa na rynku ma moc uzdrowieńczą. Tak jest w przypadku połączenia dwóch raciborskich przewoźników – PK i PKS. Lepiej późno niż wcale. Obydwie firmy należą do samorządów – pierwsza do miasta, druga do powiatu. Kiedy liczba pasażerów utrzymywała się na wystarczającym poziomie, cena ropy oscylowała wokół 4,3 zł za litr, a rynek nie zaczął windować pensji kierowców, o połączeniu nikt nie myślał, choć w wyobraźni każdego przedsiębiorcy już dwa-trzy lata temu zapaliłoby się pomarańczowe światełko pokazujące, że trzeba racjonalizować koszty i ratować potencjały. W głowach polityków nie

Obwodnica to część drogi regionalnej Racibórz – Rybnik – Pszczyna. Ma docelowo połączyć DK 45 na wysokości Rudnika pod Raciborzem z ul. Sportową w Rybniku. Cała droga będzie biec przez gminy Rudnik, Racibórz, Lyski, Kornowac, Gaszowice i Rydułtowy. Inwestycja warta jest około 1 mld zł. Unijne dofinansowanie obejmuje etap 4 i 5, czyli nową drogę od DK 45 do ul. Rybnickiej-Piaskowej. Poniżej w punktach kilka ciekawych informacji. ƒƒ maksymalny termin zakończenia: 2022 r., ƒƒ inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ƒƒ rola Urzędu Miasta w Raciborzu: lider w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji, samorządy wzdłuż drogi pokryły 35 proc. kosztów jej przygotowania, ƒƒ całkowity koszt przed przetargiem: 200 077 mln zł, unijne dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014-2020.

trum Rudnika – rondo; miejsca w kierunku Rybnic2. Ul. Podmiejska w Miedoni kiej będzie drugą dwujezdnio– skrzyżowanie z sygnalizawą w każdą stronę; 6. Most kolejowy na Uldze linia cją świetlną; 3. Za Miedonią powstanie Racibórz – Markowice – Nęnowy most w kierunku dza – powstanie tu wiadukt Ostroga o długości 380 m na torami; zbliżony wyglądem do tego 7. Włączenie do Rybnickiej na na Uldze pomiędzy Ostrowysokości Piaskowej, przy giem a Markowicami; Elbisie – powstanie tu tym4. Wzdłuż wałów Ulgi na wyczasowe rondo, a w przyszłosokości Ostroga, od strony ści, jeśli ZDW Katowice pozydzielnicy, usypana będzie ska finansowanie dalszego nowa skarpa pod jezdnię, na etapu prac, zaprojektowano wałach pozostanie istniejąca wiadukt. Droga pobiegnie daścieżka rowerowa, na wysolej wzdłuż Piaskowej do ostrekości żwirowni przewidziano go zakręgu, gdzie powstanie drogę serwisową; duży węzeł komunikacyjny, 5. Ul. Rudzka na wysokości modalej droga prowadzić będzie stu na Uldze – powstanie tu przez nowy most w kierunku Planowane obiekty drogowe: nowe skrzyżowanie, do mostu Dębicza, a stamtąd nowym 1. Skrzyżowanie DK 45 za Miedroga będzie miała jeden pas śladem do Rybnika. red. donią przy zjeździe do cenruchu w każdą stronę, od tego

Wzrosły ceny WODY I ŚCIEKÓW W RACIBORZU

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

ma takiej ekonomicznej sygnalizacji świetlnej. Jest za to kalkulator, a dokładnie kalkulator wyborczy, który zawsze zamiast wyniku pokazuje napis „unikaj trudnych rozwiązań, bo możesz stracić poparcie”. Niestety, za brakiem poparcia idzie też brak zaplanowanych inwestycji. Jeden polityk odchodzi, drugi zostaje z problemem i tak w kółko, bo polscy politycy często mówią to, co chcemy usłyszeć, a nie to, co jest prawdą, pomijając już fakt, że wielu naszych samorządowców nawet ze zdefiniowaniem prawdy ma poważne problemy.

WYDAWCA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Racibórz » Tym razem bez dyskusji na forum Rady Miasta. Będą obowiązywały przez trzy lata, a zatwierdziło je Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W Raciborzu cena wody idzie w górę o 27 groszy na metrze sześciennym. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu zawiadamia, że decyzjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” nr GL.RET.070.7.36.2018.EK oraz nr GL.RET.070.7.37.2018. EK z dnia 24 kwietnia 2018 roku zatwierdzone zostały „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Racibórz” oraz „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-

REKLAMA:

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

wego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Kornowac”. Taryfy wchodzą w życie dnia 23 maja 2018 roku będą obowiązywać przez okres 3 lat. Taryfy zostały ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz i Gminy Kornowac.

Racibórz

ƒƒ woda – 1 rok od V 2018 do V

2019 4,26 zł, 2 rok 4,42 zł, 3 rok 4,58 zł ƒƒ ścieki – 1 rok 8,56 zł, 3 rok 8,73 zł, 3 rok 8,89 zł 

Kornowac

ƒƒ woda – 5,21 zł przez trzy lata ƒƒ ścieki – 1 rok 8,56 zł, 3 rok 8,73 zł, 3 rok 8,89 zł  Obecna cena wody w Raciborzu wynosi 3,99 zł, a ścieków 8,29 zł. Stawki za metr sześcienny. red.

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 1 czerwca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Pogranicznicy z Raciborza kradzieży portfela Oni mogą być sprawcami

rozbili gang tytoniowy w Krzyżanowicach DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Funkcjonariusze ŚlOSG i CBŚP realizowali czynności na terenie czterech miast województwa śląskiego. W trakcie prowadzonych działań ujawniono nielegalnie funkcjonującą fabrykę papierosów oraz trzy magazyny, w których składowano gotowe wyroby. Jak się okazało nielegalna fabryka działała pod przykrywką legalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Funkcjonariusze SG i CBŚP zli-

kwidowali fabrykę papierosów z kompletną linią produkującą papierosy, dwie krajalnie tytoniu, zabezpieczając ponad milion sztuk papierosów, 4 tony krajanki tytoniowej, a także komponenty do ich produkcji (etykiety, filtry, bibuły papierosowe, kartony itp.). W działaniach brali udział także funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz funkcjonariusze z Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach.

Łączna wartość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów oraz maszyn do ich produkcji wyniosła blisko 4 mln zł. Na zabezpieczonym towarze ciążył obowiązek podatkowy w kwocie co najmniej 5 mln zł. Do sprawy zatrzymano dziewięć osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze, w tym obywatela Bułgarii. Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Katowicach usłyszeli oni zarzuty, które dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestęp-

czej oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych bez stosownych zezwoleń i opłacania podatków. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące, a wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju, połączonego z zatrzymaniem lub zakazem wydania paszportu.

Krzyżanowice » W komisariacie policji w Krzyżanowicach prowadzone jest postępowanie sprawdzające w sprawie zaistniałej 9 maja 2018 roku, w Krzyżanowicach przy ulicy Kolejowej. Sprawa dotyczy kradzieży portfela wraz z dokumentami z niezamkniętego samochodu marki scania.

SOSG

Ruszyła budowa parkingu przy ZUS-ie Racibórz » Trwają prace związane z budową parkingu przy inspektoracie ZUS w Raciborzu. W związku z tym wprowadzono zmiany w organizacji ruchu przy instytucji. Budowa parkingu rozpoczęła się 24 maja. Dzięki tej inwestycji powstaną dodatkowe miejsca parkingowe wraz z wydzielonymi stanowiskami dla osób niepełnosprawnych. W planach inwestorskich przewidziane jest też poszerzenie pasa przejazdowego przed budynkiem. W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi wjazd i wyjazd z terenu inspektoratu będzie odbywał się dotychczasową drogą wyjazdową, stanowiącą przedłużenie ulicy Łąkowej. Do zakończenia remontu miejsca parkingowe dla klientów nie uległy zmianie. Natomiast wejście do budynku jest możliwe tylko od strony pochylni dla osób niepełnosprawnych. Planowany czas zakończenia prac to koniec lipca. REKLAMA

W samym budynku inspektoratu już od trzech tygodni prowadzone są prace modernizacyjne. Przebudowywana jest Sala Obsługi Klienta. Będzie więcej miejsca w strefie oczekiwania, jak również dogodniejsze stanowiska przy bezpośredniej obsłudze. Obecnie obsługa klientów przebiega bez zakłóceń i odbywa się w części dostępnej od wejścia przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa SOK ma zakończyć się w sierpniu. ZUS

W toku prowadzonego postępowania został zabezpieczony zapis z monitoringu z kabiny pojazdu, który zarejestrował dwóch sprawców kradzieży. Mężczyźni poruszali się pojazdem marki citroen C3 koloru czerwonego na czeskich numerach rejestracyjnych. Dotychczasowe czynności śledcze nie doprowadziły jednak do ustalenia tożsamości mężczyzn podejrzanych o kra-

dzież. Załączamy zdjęcia z ich wizerunkiem i prosimy osoby, które rozpoznają sprawców o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu pod nr tel. 32 459 42 55, 32 459 42 00 lub z policjantem prowadzącym postępowanie tel: 32 467 66 15 Gwarantujemy anonimowość. KPP Racibórz

Mundurowi zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących REKLAMA

Racibórz » 22 maja dzielnicowy z Kuźni Raciborskiej w trakcie obchodu otrzymał informację o tym, że kierujący pojazdem marki volkswagen golf może znajdować się pod wpływem alkoholu. Swoje spostrzeżenia przekazał kolegom z komisariatu. Około godziny 19:30 na ulicy Rudzkiej w Babicach wspólnie zatrzymali 60-latka. Mężczyzna miał prawie dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości, poza utratą prawa jazdy, grożą mu nawet 2 lata więzienia. Tego samego dnia, około godziny 16:00 na ulicy Kościelnej w Kuźni Raciborskiej, czujność dzielnicowego wzbudził kierujący rowerem, którego tor jazdy wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu. Dzielnicowy natychmiast zatrzymał go do kontroli. Był nim 44-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego. W związku z wyczuwalną wonią alkoholu został przebadany alkosensorem. Miał ponad

promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Niestety, to nie było jedyne przewinienie cyklisty, po sprawdzeniu go w policyjnym systemie okazało się, że miał on już sądowy zakaz prowadzenia rowerów. Za jazdę pod wpływem alkoholu został ukarany mandatem karnym, natomiast za niestosowanie się do zakazu odpowie przed sądem. KPP Racibórz


Aktualności

»4

Piątek, 1 czerwca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Miłość od pierwszego wejrzenia, Wydmy z Wodzisławia Śląskiego

która trwa już 65 lat a nie z Raciborza Racibórz » 23 maja prezydent Mirosław Lenk wraz z kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyną Kalus odwiedzili zacnych jubilatów, Zofię i Ludwika Wojnarowskich, którzy małżeństwem są już od 65 lat. Spotkanie to było okazją do złożenia życzeń zdrowia i zgody na dalsze lata oraz gratulacji za tak długie pożycie małżeńskie.

Państwo Zofia i Ludwik Wojnarowscy pochodzą z obecnego województwa podkarpackiego. Pani Zofia urodziła się w Rudzie Różanieckiej natomiast pan Ludwik w Brzezinach. Poznali się jednak w Raciborzu, do którego przyjechali na początku lat pięćdziesiątych. Pani Zofia wspólnie z rodzicami udała się w odwiedziny do swej cioci i wujka. Właśnie tam poznała pana Ludwika, który jak się okazało, był kolegą jej wujka. Pomiędzy panią Zofią a panem Ludwikiem zaiskrzyło niemal natychmiast, o czym poświadczyć może szybki ślub. Para pobrała się już po dwóch miesiącach, 16 maja 1953 roku. Wzięli wtedy ślub cywilny. Ślub kościelny odbył się 6 czerwca tego samego roku. Państwo Wojnarowscy doczekali się dwóch córek. Mają także troje wnucząt i pięcioro prawnucząt. W czasie swego życia w Raciborzu pani Zofia

była kierowniczką w PSS Społem, z kolei pan Ludwik pracował w wielu raciborskich zakładach, lecz najdłuższym stażem pracy może pochwalić się w raciborskiej Pollenie. – Trzeba się poznać, tak żeby wiedzieć co jeden chce od drugiego – odpowiedział pan Ludwik zapytany o receptę na

długoletnie, a przede wszystkim zgodne pożycie małżeńskie. – Trzeba czasem ustępować i próbować dochodzić do kompromisu, a do tego potrzeba wiele cierpliwości. We wspólnym życiu pomocna może być także rodzina – dodała pani Zofia. (greh)

SUKCES FRYZJERÓW

z raciborskiego CKZiU nr 1 Racibórz » Agnieszka Konieczny i Barbara Ploch – uczennice klasy trzeciej CKZiU nr 1 w Raciborzu uczące się zawodu w Salonie Fryzjerskim OLYMP zaprezentowały swoje umiejętności na III Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim w Pszowie.

Region » W niedzielę, 10 czerwca wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów. PKP Intercity poinformowało o połączeniach sezonowych uruchamianych na wakacje, zapewniając wiele możliwości podróży do najpopularniejszych ośrodków turystycznych, takich jak Kołobrzeg, Hel, Trójmiasto czy Zakopane. Są też i inne zmiany mające zapewnić optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji linii kolejowych – informuje portal silesiainfotransport. Dla mieszkańców naszego regionu najważniejsza informacja jest taka, że w okresie wakacji, od 22 czerwca do 1 września, skład TLK Wydmy relacji Bohumin – Łeba/Hel – Bohumin zapewni połączenie południa Polski z północną częścią kraju. Pociąg pierwotnie wytrasowany przez Racibórz z powodu trwającego remontu pomiędzy Rybnikiem Jejkowicami a Suminą, pojedzie na Wodzisław Śląski m.in. przez Rybnik, Katowice, Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Łódź, Bydgoszcz, Gdańsk. Na stacji Gdynia Główna pociąg zostanie podzielony – jeden skład pojedzie do Łeby, drugi natomiast do Helu, przejeżdżając przez Puck, Władysławowo, Chałupy, Kuźnicę, Hel, Jastarnię i Juratę. A z innych ciekawostek – osoby planujące wakacyjny wyjazd do Kołobrzegu skorzystają z dwóch nowych, a łącznie już z trzech, połączeń obsługiwanych przez Pendolino. Od 23 czerwca do 1 września będą kursować pociągi relacji Warszawa – Kołobrzeg – Warszawa oraz Kraków – Kołobrzeg – Kraków. Gród Kraka zyska więc jedno nowe połączenie EIP do Kołobrzegu, a Warszawa dwa (skład ruszający z Krakowa będzie przejeżdżać przez Warszawę). W okresie wakacji przewoźnik zwiększa też komfort połączeń do i z Zakopanego. Uruchomione zostaną następujące codzienne połączenia: TLK Halny relacji Bydgoszcz – Zakopane – Bydgoszcz, kursujący m.in REKLAMA

23 maja 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie odbył się III Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski o tytuł Mistrza Upięcia, w którym startowało 29 zawodników z 7 szkół z województwa

śląskiego: Gliwic, Jastrzębia Zdroju, Pszowa, Raciborza, Rudy Śląskiej, Rybnika oraz Żor. W konkurencji „Kobieta Motyl” Agnieszka Konieczny zajęła 1. miejsce, a w konkurencji „Fale wyczesywane na

mokro” Barbara Ploch zajęła 2. miejsce. Nad całością czuwała Marianna Korzonek – Coach OLYMP Team. CKZiU nr 1

przez Bielsko-Białą, IC Witkacy relacji Gdynia – Zakopane – Gdynia, nocny pociąg TLK Karpaty oraz TLK Podhalanin. EIC Giewont pojedzie z Gdyni do Zakopanego w poniedziałki i soboty, a w powrotnym kierunku w piątki i niedziele. W pozostałe dni pociąg pojedzie w relacji skróconej, tj. na trasie Warszawa – Zakopane – Warszawa jako EIC Tatry. PKP Intercity wprowadza dodatkowe zatrzymania pociągów w mniejszych miejscowościach. Od 10 czerwca niektóre składy przewoźnika zatrzymają się m.in w Jastrowie, Oleśnie Śląskim, Ropczycach i Sędziszowie Małopolskim. Poprawę komfortu podróży odczują także pasażerowie pociągu Sienkiewicz relacji Kraków – Olsztyn – Kraków, gdyż zmieni on kategorię z TLK na IC i obsłuży go teraz nowoczesna jednostka Flirt3. W związku z Inwestycjami realizowanymi w obrębie węzła krakowskiego i zawieszone zostanie kursowanie pociągów: ƒƒ TLK Kinga relacji Warszawa – Kraków – Warszawa ƒƒ TLK Korczak relacji Warszawa – Kraków – Warszawa ƒƒ IC Barbakan relacji Kraków – Szczecin/Świnoujście – Kraków ƒƒ IC Włókniarz relacji Szczecin – Łódź Fabryczna – Szczecin ƒƒ EIC Lajkonik rel. Warszawa – Kraków – Warszawa (w okresie 14.08.-01.09) ƒƒ EIC Sawa rel. Warszawa – Kraków – Warszawa

(w weekendy oraz w okresie 14.08.-01.09) ƒƒ IC Kossak rel. Kraków – Wrocław (w okresie 14.08.01.09) Pociągi: EIC Tatry/Giewont, IC Witkacy, TLK Podhalanin, TLK Cyryl w różnych okresach będą kursować przez Kraków Płaszów, z pominięciem stacji Kraków Główny. Pociągi: IC Hetman, IC Wyspiański, IC Siemiradzki, IC Mehoffer, TLK Malinowski, które od 11 marca mijają stację Kraków Główny, będą znów przez nią przejeżdżać. PKP Intercity informuje także, że 10 i 11 czerwca w związku z wejściem w życie korekty rozkładu jazdy na największych dworcach w Polsce – Warszawie Centralnej, Wschodniej i Zachodniej, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Zakopanem, Krakowie Głównym, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie, do dyspozycji podróżnych będą informatorzy mobilni. silesiainfotransport.pl


»5

Piątek, 1 czerwca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama

1 20 6.0 :3 6 0

ZA

d R n BO AC i R I

20 18

1 19 7.0 :3 6 0

REKLAMA

15-17 czerwca 2018

Więcej na www.raciborz.pl

PLAC DOMINIKAŃSKI

10:00-18:00

JARMARK ŚW. MARCELEGO

16 czerwca 2018

17 czerwca 2018

BULWARY NADODRZAŃSKIE

PLAC DŁUGOSZA

12:00 PŁYWADŁO – start pływadeł pod hasłem: „Raduje się serce, raduje się dusza. Uczcić niepodległość pływadło wyrusza” PLAC DŁUGOSZA

16:00 „Farbowanie na polanie” spektakl dla dzieci w wykonaniu grupy teatralnej CZWARTA ŚCIANA II z Młodzieżowego Domu Kultury 16:40 afrykańskie rytmy w wykonaniu grupy bębniarzy BORIS z Opawy 17:40 koncert Młodzieżowej Orkiestry RCK 19:00 koncert warszawskiej formacji ADMINISTRATORR ELECTRO 20:30 koncert MARGARET ORGANIZATORZY

Miasto Racibórz Raciborskie Centrum Kultury Ośrodek Sportu i Rekreacji Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie

SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY

16:00 Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Raciborzu 16:40 Młodzieżowy Chór Miejski CANTICUM NOVUM z Wodzisławia Śląskiego 18:00 koncert Raciborskiej Orkiestry Dętej „Plania” z udziałem wokalistek zespołu „THE CHANCE” 19:30 koncert zespołu DE MONO MUZEUM

12:00 INTRONIZACJA KRÓLA KURKOWEGO 2018


Raciborski Rynek Zdrowia

»6

Piątek, 1 czerwca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktywna rodzina, bliskie relacje Racibórz » Zbyt często swój wolny czas dzieci i rodzice spędzają oddzielnie. Każdy z własnym smartfonem albo laptopem, niewiele interakcji, rzadkie wspólne przedsięwzięcia. Instytut TNS Polska przedstawił w połowie 2014 roku raport: „Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?”. Wyłania się z niego obraz rodziny, która jeszcze nie zatraciła się bez reszty w cyfrowym świecie, ale jednak jej zwyczaje coraz mocniej się cyfryzują. Inwestujmy w dzieci czas

Badanie pokazuje, że ze swoimi pociechami co najmniej kilka razy w tygodniu rozmawia 74 proc. dorosłych. Około 70 proc. ankietowanych przynajmniej raz w ciągu miesiąca wyszło razem z dziećmi na spacer, a na wspólne zakupy – ponad 83 proc. Na rodzinną eskapadę do kina zdecydowało się natomiast tylko 27 proc. Instytut porównał te wyniki z uzyskanymi dekadę wcześniej. Niestety, czas poświęcany dzieciom kurczy się i najprawdopodobniej przeciętny rodzic będzie go miał coraz mniej. Trzeba więc pomyśleć, jak zahamować trend, zanim mama i tata nie znajdą choćby kwadransa w ciągu dnia na zabawę z własnym dzieckiem. Rodzina nazywana „najmniejszym, ale najważniejszym państwem na świecie” stanowi dla dziecka wzór odniesienia do funkcjonowania w różnych grupach, coraz bardziej skomplikowanych pod względem liczebności i typów relacji. To, ile i co wynosimy z domu, REKLAMA

tworzy nas i przygotowuje do wielu ról w życiu prywatnym i zawodowym. W rodzinie uczymy się, jak odnosić się do siebie, jak rozmawiać, jak przeżywać i dzielić się emocjami. Im szczęśliwsze będą dzieci i bogatsze w doznania ich najmłodsze lata, tym radośniejszymi, bardziej twórczymi, wolnymi ludźmi zapełni się świat.

Złapmy marzenia

Wspólne przeżycia możemy zaplanować, wyszukując niecodzienne atrakcje dla całej rodziny, takie jak przejażdżka gokartami, dzień w parku rozrywki czy wypad na wrotki i rolki. Super Prezenty proponują upominki dla dzieci, które jednocześnie są dla nich rozrywką i nauką, a także pozwalają rodzicom włączyć się do zabawy. Taką formułę mają na przykład rodzinne warsztaty kulinarne, czekoladowe czy cukierkowe. Fantastycznym i pożytecznym relaksem dla maluchów jest nauka bezpiecznego nurkowania – kurs Bublemaker. Na stronie Superprezenty.pl

można wybierać spośród ponad 2000 tego typu atrakcji. Znaczna ich część ma przynieść frajdę jednocześnie całej rodzinie. Łączy je intensywność przeżyć, co wcale nie musi oznaczać skoków ze spadochronu czy na bungee. Wystarczy, że fajne pomysły pozostawią niezatarte wspomnienia twórczych, wspólnych chwil rodzinnych. O tym, że możemy na sobie polegać i tworzymy w rodzinie jedną drużynę, przekonają nas wspólne przygody w parku trampolin, na ścianie wspinaczkowej czy w aerotunelu. Mocniejszych wrażeń dostarczą zabawy z mamą i tatą w escape roomie pod hasłem „Alicja w Krainie Czarów”, jazda gokartem lub lot samolotem!

szych idei tego typu, choć mającą już ćwierć wieku, jest Dzień Rodziny. Wyznaczony został on przez ONZ na 15 maja i otwiera w Polsce serię dni poświęconych rodzinie: mamom (26 maja), dzieciom (1 czerwca) i tatom (23 czerwca). W ostatnich latach w Polsce udało się między innymi wydłużyć urlop macierzyński, ustanowić urlop rodzicielski i dać ustawową możliwość ojcom na skorzystanie z części urlopu macierzyńskiego i nawet całego rodzicielskiego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę na jednak niewielkie zainteresowanie ojców stworzonymi dla nich możliwościami opieki nad małymi dziećmi. W pierwszym kwartale 2017 roku skorzystało z nich jedynie 2000 ze znacznie większego grona uprawnionych.

imi dziećmi, wypadło następująco: jedna godzina w Ameryce i Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii – 47 minut, w Polsce – 40, w Niemczech – 37, we Francji – 27. Pomiar wspólnego przebywania, ale z uważnością, przyniósł wyniki liczone w sekundach (!). Najpewniej winne są temu przyzwyczajenia i stereotypowy podział obowiązków. Ale krok po kroku – z powodu m.in. silnych nurtów równouprawnienia i dużej aktywności kobiet na rynku pracy – zmieniają się na lepsze. Kto z dorosłych pamięta, by razem z ojcem gotował obiad? A dziś takie okazje zdarzają się coraz częściej. Nawet jeśli nie jesteś najlepszy w kuchni, to jajecznica usmażona w duecie ojciec z nastolatkiem smakowała będzie wszystkim domownikom. Wykorzystujmy urlopy Zawsze też możesz zapisać się Najwięcej zależy więc od wraz z całą rodziną na jeden nas samych, ale potrzebne są z 45 oferowanych przez Super Prezenty kursów kulinarnych. też mądre inicjatywy i decyzje Bądźmy razem uważnie organizacji i władz lokalnych, Niedawno przeprowadzone Dzieciństwo w bliskości z państwowych, międzynaro- światowe badanie czasu, jaki rodzicami, spędzone aktywnie dowych służące wzmacnianiu ojcowie przeznaczają w ciągu i atrakcyjnie, zapewni zdrowy więzi w rodzinie. Jedną z now- dnia na przebywanie ze swo- fundament na całe życie, rozwiREKLAMA

nie osobowość i wzmocni międzypokoleniowe relacje. Zatem najlepszym prezentem, jakim możemy się wzajemnie obdarowywać, jest czas przeżywany razem i uważnie, bez pośpiechu i napięcia. W rzeczywistości bowiem nie liczy się to, co mamy, ale chwile, które dzielimy z bliskimi, i relacje, które dzięki wspólnym przeżyciom budujemy. źródło: newseria.pl


»7

Piątek, 1 czerwca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Raciborski Rynek Zdrowia

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Atrybutem szczęścia i młodości jest piękny uśmiech,

a piękny uśmiech to piękne zęby! Racibórz » Wiele osób ukrywa zęby mając świadomość ich niedoskonałości. Dzisiejsza stomatologia daje jednak wiele możliwości, aby to zmienić. Jednym z najnowszych osiągnięć jest wykorzystanie technologii cyfrowych do projektowania uśmiechu, wzmocnienia czy uzupełnienia brakujących zębów, odtworzenia ich funkcji, kształtu i barw. Za pomocą skanera i frezarki numerycznej (cad-cam) możliwości terapeutyczno-estetyczne stały się jeszcze większe i jeszcze bardziej dostępne. Często zęby, które metodami klasycznymi byłyby skazane na niebyt, dzięki nowym możliwościom zostają uratowane i świetnie funkcjonują. Doskonale sprawdza się to także w przypadku uzupełnienia brakującego zęba lub poprawy

REKLAMA

estetyki zębów obecnych w jamie ustnej. Dzieje się tak dzięki temu, iż precyzja projektowania, a co za tym idzie dokładność gotowej pracy, nie jest możliwa do osiągnięcia w innej technologii. Wirtualny projekt jest tworzony w ogromnym powiększeniu, nieporównywalnym do tego co normalnie może dostrzec oko ludzkie. „Pani doktor, odkąd mam nowego zęba nic mi już nie przeszkadza, a wcześniej ciągle coś wchodziło, zostawało między zębami i bolało. Nie pomagały nitki, wykałaczki i inne tego typu wynalazki. Na szczęście to już historia!”. „Teraz nie zasta-

nawiam się już, którym bokiem ustawić się do zdjęcia, tyle lat wstydziłam się tej luki i w końcu mogę się w pełni uśmiechać” – często słyszę takie słowa od swoich pacjentów. Dzięki technologii cad-cam skraca się również czas wykonywania pracy. W wielu sytuacjach z okresu trwającego ok. 1-2 tygodni oraz 4 wizyt robią się 2-3 wizyty w czasie 2-4 godzin. Pacjenci chętnie korzystają z tej metody w imię zasady „raz i dobrze”, która w tym przypadku sprawdza się świetnie. Zespół Dentica24 ma przyjemność oferować i wykonywać dla Państwa prace metodą cad-cam od ponad 3 lat. Jesteśmy

Centra stomatologiczne www.dentica24.pl

Racibórz ul. Jana Kochanowskiego 3, Tel.: 32 770 02 24

Rybnik, ul. Dworek 12B (za CH Plaza) Tel.: 32 44 02 224

Wodzisław Śląski ul. 26 marca 94 a Tel.: 32 440 84 94

REKLAMA

niezmiernie szczęśliwi, że tak wielu osobom udało nam się pomóc, a inwestycja i trud nauki, ma odzwierciedlenie w uśmiechach i zadowoleniu naszych pacjentów.

Osobiście uważam, że zdrowa jama ustna, zdrowe zęby a tym samym piękny, swobodny uśmiech jest najlepszą nagrodą jaką dostaję od moich pacjentów po zakończonym leczeniu

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

a jednocześnie jest on najlepszym prezentem jaki właśnie pacjenci mogą sobie podarować w drodze do zdrowia i szczęścia. lek. dent. Anna Stuchly


Ogłoszenia

»8

Piątek, 1 czerwca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne DLA DOMU

czynkowych, tel. kom.: 502366685.

Inne

Skup aut Tel=697 459 184 Dziś dzwonisz – Dziś sprzedajesz! Skup aut za gotówkę – Racibórz. Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! tel. kom.: 697 459 184.

Wykaszanie traw! Wykaszanie traw! Szybko, sprawnie i tanio! tel. kom.: 506416851.

Usługi budowlane Usługi ogólnobudowlane Tynki zwykłe, dekoracyjne, murowanie tradycyjne, klinkier, kafelkowanie, płyty kartonowo-gipsowe, montaż okien i drzwi, budynki od podstaw, pokrycia dachowe, usługi ciesielskie, ocieplanie budynków, tel. kom.: 604 761 326, tel. kom.: 604 761 326.

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi ogólnobudowlane Tynki zwykłe, dekoracyjne, murowanie tradycyjne, klinkier, kafelkowanie, płyty kartonowo-gipsowe, montaż okien i drzwi, budynki od podstaw, pokrycia dachowe, usługi ciesielskie, ocieplanie budynków, tel. kom.: 604 761 326, tel. kom.: 604 761 326. Usługi remontowo-budowlane Firma oferuje usługi z zakresu malowania, tapetowania, centralne ogrzewanie, kanalizacje i inne usługi remontowe oraz usługi transportowe (przeprowadzki), tel. kom.: 576 280 907. Usługi budowlane Firma oferuje usługi budowlane, remonty/budowa domów, ocieplenia budynków, remonty dachów i inne, tel. kom.: 695 638 650.

FINANSE Usługi finansowe AT-B Finanse – nowe biuro kredytowe Zapraszamy do naszego nowego biura.W swojej ofercie mamy: kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, chwilówki, pożyczki pozabankowe, kredyty dla firm i rolników. Szybka decyzja, wypłata w tym samym dniu. AT-B finanse, Racibórz, ul. Browarna 2, tel. kom.: 534 944 666. Kredyt Pozabankowy – ponad 50 ofert w jednym miejscu Pożyczki pozabankowe w jednym miejscu, z wybranym okresem spłaty nawet do 36 miesięcy, kwoty pożyczek od 100 do nawet 25 000 zł, przelew pożyczki na konto nawet tego samego dnia, błyskawiczna decyzja o przyznaniu pożyczki, bez sprawdzania BIK, e-mail: portfel24@portfel24. eu. www.pozabanki.com.pl/.

MOTORYZACJA Inne Pranie tapicerek samochodowych Pranie tapicerek samochodowych metodą parową lub chemiczną na miejscu u klienta lub siedzibie firmy Kostka. Niska cena wysoka jakość. Polecamy również pranie dywanów, wykładzin, mebli wypoREKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku – 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów – Gotówka – Tel 664 087 328 Racibórz! Skupujemy wszystkie samochody. Interesują nas auta w pełni sprawne, zadbane, a także te do napraw , skorodowane lub bez ważnych opłat. Płacimy gotówką – Najlepsze ceny! Dojazd do klienta w godzinę od zgłoszenia. Min. formalności. Wycena gratis, tel. kom.: 664 087 328. Złomujemy każde auta bez wyjątku Racibórz tel.888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autdemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Złomujemy każde auta bez wyjątku Racibóz tel.: 888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Skup samochodów także złomowanie Racibórz tel.530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kzpkowalski.pl. Racibórz kupimy każde auto bez wyjątku tel.888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne za-

świadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

NIERUCHOMOŚCI Lokal użytkowy wynajmę Lokal do wynajęcia Lokal handlowo-usługowy do wynajęcia w centrum Pietrowic Wielkich, telefon+Internet, tel. kom.: 699 90 57 48.

Mieszkanie sprzedam Sprzedam mieszkanie w Tworkowie Sprzedam mieszkanie o powierzchni 115 m2 w Tworkowie. Lokal po remoncie, w dobrej lokalizacji. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie. Tel.: 692-300-879, tel. kom.: 518-211-387. 2 pokoje na kossaka. pow. 50,80 m2. cena 135000 zł Mieszcące się na ostatnim 3 piętrze. Blok jest po remoncie dachu i elewacji oraz termoizolacji. Składa sie z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i balkonu. W pokojach parkiet, 2 szafy zabud. w kuchuni brakuje tylko lodówki do zamieszkania. tel. kom.: 605066006. Sprzedam mieszkanie w Tworkowie Sprzedam mieszkanie po remoncie w dobrej lokalizacj W Tworkowie o powierzchni 115 m2. Szczegółowe informacje pod numerami tel: 518-211-387, 692-300-879, tel. kom.: 518-211-387. Mieszkanie 3 pokojowe w Raciborzu Do sprzedania mieszkanie 63 m2 do remontu w Raciborzu przy ul. Chełmońskiego. Cena 125000. Zapraszam do kontaktu – oferta prywatna. Tel.: 883200655, tel. kom.: 883400655.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60.

PRACA

Praca opiekunki seniorów w Niemczech. Legalna praca, składki ZUS od średniej krajowej, dobra pensja w ramach jednej czytelnej umowy! Zadzwoń 517174070 , Promedica24. Praca w restauracji Dworek Szukasz pracy w przyjemnym otoczeniu i atmosferze? Lubisz kontakt z ludźmi? Dobrze się składa! Restauracja Dworek w Szonowicach, znajdująca się 9 kilometrów od Raciborza, zatrudni na pełny lub pół etatu osobę do obsługi recepcji hotelowej i baru. Poszukiwani są również kelnerzy na weekendy. Wyślij swoje CV ze zdjęciem na adres: biuro@ restauracja-dworek.pl, tel.: 501 175 396. www. naszraciborz.pl/site/art/4-biznes/0-/65490-praca-w-restauracji-dworek-czeka-na-ciebie-.html. Praca produkcyjna w Raciborzu od zaraz Mamy kilka wolnych miejsc, zapraszamy również grupy znajomych i pary. Praca 2-zmianowa, bardzo dobra atmosfera, umowa o pracę, możliwości rozwoju. Tel: 514 717 671, tel. kom.: 514 717 671, e-mail: operatorzy@mondi-polska.pl. www. mondi-polska.pl. Poszukuję pracowników Poszukuję pracowników: tynkarz, murarz, płytkarz, pracowników do ocieplania budynków, tel. kom.: 695 638 650. zatrudnię kosmetologa Studia Urody Glamour poszukujemy doświadczonego kosmetologa do pracy w salonie w Raciborzu. Wymagania: wykształcenie kierunkowe , min. rok doświadczenia. Oferujemy stałą i stabilną pracę. CV proszę przesłać na adres: tel. kom.: 660237880, e-mail: studio@glamour-rac.pl. Ogrodowa, 5A. Pracownik produkcyjny Firma Elbar-Katowice Sp. z o.o. z Raciborza zatrudni na umowę o pracę pracowników produkcyjnych. Wymagane uprawnienie do obsługi wózka widłowego. Tel.: 324152161, tel. kom.: 324152162, e-mail: carbon@arg.pl. www.wegiel-aktywny.pl. Praca – ogródek piwny Zatrudnimy kelnerki do pracy w ogródku piwnym przy Restauracji Przy Kominku w Raciborzu Markowicach. Praca popołudniami (od godziny 15:00). www.facebook.com/przykominkumarkowice/.

Praca opiekunki seniorów w Niemczech

kierowca C+E zatrudnię kierowcę C+E na wywrotkę (ciągnik+wanna), praca na miejscu, stałe zatrud-

REKLAMA

REKLAMA

Dam pracę

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00.

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

REKLAMA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWOCZESNA ZATRUDNI: MONTERÓW INSTALACJI WOD.-KAN.-CO ORAZ MONTERÓW INSTALACJI WOD.-KAN Z UPRAWNIENIAMI SPAWALNICZYMI

Gwarantujemy stabilną pracę w Raciborzu, atrakcyjne warunki wynagradzania, bardzo dobre warunki socjalne. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 32 415 45 76 wew. 312, 313, 328. Oferty można składać w siedzibie Spółdzielni w Raciborzu, przy ulicy Wileńskiej 3 (pokój 34).

nienie, wynagrodzenie 3500 zł netto, tel. kom.: 606685896, e-mail: jarrys56@wp.pl. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowoczesna – oferty pracy Spółdzielnia mieszkaniowa Nowoczesna zatrudni: monterów instalacji wod.-kan.-co oraz monterów instalacji wod.-kan z uprawnieniami spawalniczymi. Gwarantujemy stabilną pracę w Raciborzu, atrakcyjne warunki wynagradzania, bardzo dobre warunki socjalne. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 32 415 45 76 wew. 312, 313, 328. Oferty można składać w siedzibie Spółdzielni w Raciborzu, przy ulicy Wileńskiej 3 ( pokój 34). www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/66381-spoldzielnia-mieszkaniowa-nowoczesna---oferty-pracy-.html. Zatrudnię do pracy Zatrudnię dziewczynę do pracy w kwiaciarni Racibórz (Auchan) telefon kontaktowy 600054613, tel. kom.: 600245105, e-mail: bogmar7777@o2.pl.

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00-15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl. www.tradismak.pl.

TURYSTYKA Oferty krajowe

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416

Ustroń od 682 zł/os, 7 dni, wyżywienie + zabiegi (możliwość przedłużenia). Szczyrk od 1310,00 zł/ os – turnusy 14 dniowe, wyżywienie, 30 do 50 zabiegów. Krynica Zdrój od 805,00 zł/os – Program dla osób 50+, 7 nocy, wyżywienie, zabiegi + basen. Tel.: 338530110, tel. kom.: 503492612, e-mail: kontakt@beskid-promotions.pl. www.beskid-promotions.pl.

ZDROWIE Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548. Praktyka stomatologiczna Lek.stom. Grażyna Serwinowska-Awsiuk przyjmuje w ramach NFZ pn., śr. 14-19; wtorek 9-13. Prywatnie czw. 14-19, piątek na telefon. ul. Żorska 45/2. Tel.: 324151706, 324177640, tel. kom.: 665053699.

Zapraszamy na Wczasy Zdrowotne, Turnusy Sanatoryjne oraz Program 50+ OGŁOSZENIE

SZUKASZ PRACY? Umiesz i lubisz programować? Programowanie jest Twoją pasją? Ta oferta powinna Cię zainteresować! Firma FIONE z Raciborza poszukuje pracownika na stanowisko

„Programista aplikacji internetowych PHP”

Pożądane przez pracodawcę umiejętności to: • znajomość języków PHP oraz JavaScript. Mile widziana • znajomość biblioteki jQuery oraz relacyjnych baz danych. Nie jest wymagane wykształcenie informatyczne, a jedynie umiejętność programowania. CV prosimy wysyłać na adres biuro@fione.pl W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Programista, ogłoszonego 28 maja 2018 r. i prowadzonego przez firmę FIONE Sp. z o.o. Sp.k. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.” REKLAMA


»9

Piątek, 1 czerwca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 40 w związku z art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 24 stycznia 2018 r. Rada Miasta Racibórz podjęła następujące uchwały:

• Nr XXXVI/546/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu;

• Nr XXXVI/547/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu; • Nr XXXVI/548/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu;

• Nr XXXVI/556/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu. Granice terenów objętych ww. uchwałami określone zostały w załącznikach graficznych, stanowiących integralną część tych uchwał. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 25 czerwca 2018 r. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Prezydent Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres: inwestycje@um.raciborz.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane dotyczące wyżej wymienionych projektów planów miejscowych oraz dla planów realizowanych na podstawie ww. uchwał wszczęto przeprowadzenie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionych planów miejcowych. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów realizowanych na podstawie wyżej wymienionych uchwał mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 25 czerwca 2018 r. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Prezydent Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: inwestycje@um.raciborz.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk

REKLAMA

Aktualności

Oddam za darmo! W Łęgu ktoś buchnął Policja ostrzega przed oszustami!

stoły i ławy!

Racibórz » – Dzięki podstępowi są w stanie w bardzo krótkim czasie opróżnić konto bankowe osoby, która nawiązała z nimi kontakt i wy- Nędza » Do kradzieży publicznego mienia spod sołeckiej wiaty raziła chęć bezpłatnego przyjęcia oferowanej przez nich rzeczy – in- doszło prawdopodobnie w nocy z wtorku na środę – 22-23.05. formuje śląska policja i ujawnia mechanizm działania przestępców. – Musiała to być jakaś akcja zorganizowana – uważają mieszkańcy. Pszczyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej przestrzegają przed oszustami, którzy na portalach aukcyjnych zamieszczają ogłoszenia „Oddam za darmo”. Dzięki podstępowi są w stanie w bardzo krótkim czasie opróżnić konto bankowe osoby, która nawiązała z nimi kontakt i wyraziła chęć bezpłatnego przyjęcia oferowanej przez nich rzeczy. Do wyłudzenia pieniędzy dochodzi chwilę po tym, jak taki internauta otworzy przesłany przez nich link- adres do strony rzekomego zamówienia, przejdzie do opcji wyboru płatności i opłaci kuriera. Umowa pomiędzy właścicielem darmowej rzeczy, a jej nowym posiadaczem zakłada bowiem uregulowanie opłaty za przesyłkę przez obdarowanego. Początkowo otwierana przez niego strona nie budzi żadnych podejrzeń. Do złudzenia przypomina tą właściwą. Problem pojawia się, kiedy z konta pokrzywdzonego zaczynają znikać pieniądze albo, co gorsze, dowiaduje się o zaciągniętym na jego nazwisko kredycie. Dzieje się tak dlatego, że przesłane przez oszustów witryny przewoźnika oraz wszystkich banków są sfałszowane. W momencie logowania się przez pokrzywdzonego do swojego konta, oszuści mają pełny podgląd tego, co się dzieje na ekranie. W ten prosty sposób zdobywają dane potrzebne do zalogowania się do banku

na prawdziwym koncie klienta. Przechwytują login i hasło wpisane przez pokrzywdzonego na podstawionej stronie. Reszta czynności zajmuje im kilka minut. Sprawcy niemalże natychmiast zlecają przelew dużej kwoty pieniędzy z takiego konta lub tworzą odbiorcę zdefiniowanego, do którego będą mogli robić przelewy bez konieczności zatwierdzania ich hasłem. Dodatkowo, jeżeli otworzą na koncie pokrzywdzonego linię kredytową, a on sam myśląc, że płaci za kuriera, tak naprawdę zatwierdzi SMS-a z autoryzacją operacji bankowej dokonanej przez przestępców, zyskają oni pełną swobodę do wypłacenia kolejnych środków z rachunku. Kiedy zatem powinniśmy wzmóc swoją czujność? Przede wszystkim wówczas, kiedy oferowane są nam bardzo atrakcyjne przedmioty, już niepotrzebne ich właścicielom, za które, jedynie, przyjdzie nam opłacić niewielkie koszty związane z przesyłką. Oczywiście nie wszystkie tego typu informacje zamieszczone w Internecie muszą być próbą oszustwa. Nie chcąc jednak paść ofiarą przestępstwa, przed jakąkolwiek transakcją lub opłatą zawieraną w sieci warto wcześniej dokładnie sprawdzić adresy linków i treść informacji SMS-owych otrzymywanych z banku.

OGŁOSZENIE

Uwaga! Z naszej altany w Łęgu skradziono wszystkie stoły i ławy. Stało się to najprawdopodobniej w nocy z wtorku (22.05) na środę (23.05). Jeśli ktoś coś słyszał, widział, zauważył podejrzanego, prośba o kontakt z sołtys albo tu na fb – komunikat tej treści pojawił się na facebooku. – Cały zestaw był bardzo duży i ciężki więc musiała to być jakaś akcja zorga-

nizowana, duże auto, kilka osób. Prosimy o udostępnianie tego posta. Może uda się czegoś dowiedzieć – apelują mieszkańcy. Wiata stoi od 2015 r. Mieszkańcy sami ją doposażali. Wartość skradzionego mienia (trzy komplety ław i stołów) może wynosić około 3 tys. zł. Fb sołectwa

REKLAMA

KWP Katowice

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ INFORMUJE,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Opawska 72b/6, ul. Łąkowa 2c/1, ul. Odrzańska 4/10, ul. Londzina 9/5, ul. Eichendorffa 17/9

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

403/43 i 404/43 obie k.m. 5 obręb Studzienna – ul. Bojanowska

przetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68.

Mieszkanie UL. LWOWSKA 9A/9 CENA: 87 900 zł POWIERZCHNIA: 37 m2 PRZETARG: 07.06.2018 r. TEL: 32 417 92 17 wew. 28

Mieszkanie UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 34A/2 CENA: 74 950 zł POWIERZCHNIA: 37 m2 PRZETARG: 07.06.2018 r. TEL: 32 417 92 17 wew. 28

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły:

e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


Rozrywka

» 10

Piątek, 1 czerwca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

w każdym wieku. Wisienką na tym zabawnym torcie są kreacje aktorskie Waldemara Wilkołka, który powoli wyrasta na drugiego wicelidera tej trupy. Tytuł programu, pozornie zwiastujący zakończenie kariery, jest jedynie zapowiedzią powiększenia składu o grupę brazylijskich tancerek, prestidigitatora i kilku czołowych piłkarzy. „Ostatnie takie trio” to coś czego na pewno nie wolno przegapić...Czas trwania 1.45 min. Bilety w cenie 60,-

4 CZERWCA, GODZ.10.00, PRZYSTAŃ KAJAKOWA NAD ODRĄ PLENER MALARSKI

10 CZERWCA, GODZ. 16.00, RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 XXV TROJOK ŚLĄSKI

Śląski Związek Chórów i Orkiestr Okręgu Raciborskiego wraz z Raciborskim Centrum Kultury zapraszają na święto folkloru – XXV TROJOK ŚLĄSKI. Wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca STRZECHA im. Joli Rymszy, CHÓR EICHENDORFFA działający przy DFK w Raciborzu, CHÓR MAŁGORZATA z Lysek, CHÓR CANTATE z Pawłowa.

Wystawa „Zanim czas zmieni nas” to zbiór obrazów o różnorodnej tematyce, ułożonych w barwne tryptyki. Prace tworzone są tradycyjnymi technikami malarskimi takimi jak oleje i akryle. Przedstawiają bardzo zróżnicowane kompozycje tematyczne – w zależności od źródła inspiracji autorki. Charakteryzują się indywidualnym nakładem pracy twórczej, świadcząc o uroku otaczającej nas rzeczywistości przeszłych czasów, a nawet wprowadzając w iluzję i fantastykę. Autorka zawsze poszukuje harmonii, dlatego jej prace są pełne życia i kolorytu. Maria Kucharska mieszka w Raciborzu. Od najmłodszych lat interesowała się malarstwem. Tworzyła prace plastyczne za pomocą ołówka i tuszu, a także linoryty w pracowni Aleksandra Rojny. Były to głównie rysunki z architektury i martwe natury – co pozwalało jej ćwiczyć kreskę. Marzyła o edukacji artystycznej, jednak los zadecydował inaczej, co nie przeszkodziło w rozwijaniu pasji, jaką było malarstwo. Od tej pory poświęcała mu każdą wolną chwilę. Wiedzę z zakresu  malarstwa zgłębiała w literaturze. Swoje prace zgłaszała do konkursów, uczestniczyła w licznych plenerach malarskich. Obecnie swój warsztat rozwija we własnej pracowni.

Wstęp wolny

Wstęp wolny

4 czerwca na raciborskiej przystani kajakowej można będzie spotkać uczniów raciborskiego liceum plastycznego, tworzących swoje prace w otoczeniu przyrody. Wszystko to za sprawą kolejnego pleneru malarskiego, zorganizowanego przez Raciborskie Centrum Kultury.

9 CZERWCA, GODZ. 20.30, RCK RDK UL. CHOPINA 21 „OSTATNIE TAKIE TRIO” – KABARET ANI MRU-MRU „Ostatnie takie trio” to program kabaretowy, w którym kabaret Ani Mru-Mru mierzy się z odwiecznym pytaniem... Jak to? Jak to powiedzieć? Jak to działa? Jak to możliwe? Jak to było? Przez ponad 100 minut, artyści w sobie tylko znany sposób unikają odpowiedzi na wszystkie z tych pytań, jednocześnie bawiąc do łez widzów

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

13 CZERWCA, GODZ. 17.00, GALERIA OBOK PRZY RCK RCI UL. DŁUGA 2 WYSTAWA PRAC MARII KUCHARSKIEJ PT. „ZANIM CZAS ZMIENI NAS”

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Śledzie ze świeżym niedźwiedzim czosnkiem

Składniki: • 1,5 kg filetów śledziowych (matiasy) • 100 g świeżych liści niedźwiedziego czosnku • 1 torebka pieprzu cytrynowego (20 g) • olej (około 400 ml) Śledzie wymoczyć w zimnej wodzie do momentu aż nie będą zbyt słone, po czym pokroić na małe kawałki. Niedźwiedzi czosnek dokładnie umyć, wysuszyć i drobno posiekać. Do miski włożyć pokrojone na mniejsze kawałki śledzie, wsypać pieprz cytrynowy, dodać posiekane liście czosnku oraz wlać olej. Wszystko wymieszać i przełożyć do pojemnika lub słoika. Przechować zamknięte w lodówce.

www.smakiweroniki.pl


» 11

Piątek, 1 czerwca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Uczniowie II LO najlepsi w Polsce Racibórz » Zespół uczniów II LO im. Adama Mickiewicza w Raciborzu w składzie Dominika Galli, Karolina Kubala i Artur Handziuk najlepiej poradzili sobie z testem w języku angielskim podczas finału krajowego Międzynarodowego Konkursu YPEF „Young People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy”.

Zwycięska trójka będzie reprezentowała raciborską szkołę, miasto Racibórz oraz Polskę w europejskim finale konkursu na Litwie, który odbędzie się we wrześniu bieżącego roku. Na 21 zakwalifikowanych drużyn aż cztery były reprezentantami II LO. Opiekunem zwycięskiej drużyny jest pani Bogumiła Bąk. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Reprezentantami II LO byli:

1. Dominika Galli, Karolina Kubala, Artur Handziuk (zespół zwycięzców) 2. Dominika Szulc,Wiktoria Rymarska, Magdalena Nowak 3. Martyna Kłobuch, Julia Zimermann, Justyna Helis 4. Anna Tomczyk, Jan Wierczek, Mateusz Dzimiera II LO


Aktualności

» 12

Piątek, 1 czerwca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Spotkanie Klubu Obywatelskiego w Raciborzu

Pracodawcy z Raciborza

Racibórz » – Idea państwa prawa polega na tym, że zarówno obywatelom, ale i władzy nie wolno robić wszystkiego. Zabezpieczeniu tej zasady służy np. Trybunał Konstytucyjny. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zdemontowało mechanizmy ochronne – mówił 24 maja na spotkaniu Klubu Obywatelskiego na Zamku Piastowskim w Raciborzu prof. Tomasz Pietrzykowski, który razem z posłanką Gabrielą Lenartowicz rozmawiali o demokracji i rządach prawa.

Racibórz » Pracodawcy z Raciborza chcą narzędzia ułatwiającego ich kontakt z praktykantami oraz pracownikami. Pomysł był omawiany 23 maja na ostatnim posiedzeniu konsultacyjnej rady gospodarczej przy prezydencie. Na drodze stoi jednak m.in. RODO.

Prof. Tomasz Pietrzykowski to raciborzanin, prawnik, w latach 2005-2007 wojewoda śląski, od 2016 roku prorektor Uniwersytetu Śląskiego. Na spotkaniu Klubu Obywatelskiego podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat praworządności w Polsce. Wrócił do zagadnień związanych z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. – My, prawnicy, dyskutując o przyszłości tych organów, czuliśmy się jak matematycy, którym ktoś nagle powiedział, że – wbrew temu czego uczyli się przez lata – dwa plus dwa równa się pięć. A w dodatku, jeśli twierdzą inaczej, to znaczy że sponsoruje ich jakaś opcja poREKLAMA

lityczna, a nawet są zdrajcami narodu – nie krył prof. Pietrzykowski, który na co dzień zajmuje się teorią i filozofią prawa. Dodał, że w sprawie TK nie chodziło o samą instytucję czy konkretnych sędziów, ale o pewien mechanizm działania władzy. – Od początku mówiłem, że usuwa się przeszkodę po to, aby móc pójść dalej. Tak się stało. Po skutecznym rozprawieniu się z Trybunałem Konstytucyjnym, przyszły nowe regulacje dotyczące prawa do zgromadzeń, powoływania i awansowania sędziów itd. To nic innego jak czyszczenie przedpola do tego, aby władza mogła zrobić z każdym z nas, co tylko chce – stwierdził. Posłanka Platformy Obywatelskiej, Gabriela Lenartowicz

pytała o skutki oddziaływania prawa na życie Polaków. – Wielu uważa, że ich te zmiany nie dotyczą. Czy słusznie? – zastanawiała się parlamentarzystka. Profesor stwierdził, że obecna rzeczywistość w naszym kraju momentami przypomina realia PRL-u. – Poczucie, że jeśli będę siedzieć cicho i nie powiem niczego złego na władzę, to nic mi nie zrobią, jest upokarzające. Trzeba również zdać sobie sprawę z tego, że w rządzących, którzy nie mają żadnych ograniczeń, narasta chęć ekspansji – mówił. Przyznał, że dziś nikt z nas nie może być pewny, czy nie wpadnie w kłopoty zupełnie nieświadomie. – Na przykład wejdzie w konflikt z kimś prominentnym w strukturach wła-

dzy. Przykładem jest kierowca seicento, w którego wjechała kolumna BOR-u. Od razu ogłoszono go winnym – przypomniał. Zauważył, że zagrożeń jest wiele, ale jednocześnie Polacy nie są jeszcze całkowicie bezbronni. – Mimo, że odbiera się nam pewne mechanizmy dochodzenia swoich praw uważam, że nie jesteśmy na straconej pozycji. Nikt z nas nie powinien jednak liczyć na wsparcie ze strony organów unijnych itp. Jedynym remedium na zmianę rzeczywistości, w której się znaleźliśmy, są wybory prezydenckie i parlamentarne – podsumował gość specjalny Klubu Obywatelskiego. (wk)

apelują do miasta o pomoc przy tworzeniu portalu

Jest pomysł a nawet rozrysowany szkielet portalu, ale podczas dyskusji wskazano na trzy problemy. Nie wiadomo na razie, kto ma być właścicielem portalu, gdzie hostingować stronę i jak zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych (słynne unijne RODO oraz polskie przepisy). Obecny na posiedzeniu prezydent zapewnił, że miasto pomoże, ale konkretne deklaracje nie padły poza tym, że gmina weźmie na siebie koszt miejsca na serwerze. Temat ma być rozeznany, tak by działalność strony była zgodna z prawem. Pracodawcom zależy na lepszym kontakcie z uczniami raciborskich szkół ponadpodstawowych, szczególnie techników i branżowych. Rynek cierpi na niedobór siły roboczej. Firmy chcą już na etapie kształcenia rekrutować najpierw na prak-

tyki, a potem nakłaniać do pozostania na stałe. Portal ma im umożliwić dotarcie z informacją o ich działalności oraz listą oferowanych praktyk. Jak wskazał podczas dyskusji Romuald Kalyciok, prezes Sunexu, dziś pracodawcy nie przyjmują na praktyki tylko po to, żeby je odbyć, ale chcą przyjrzeć się kompetencjom młodych ludzi, a najlepszych zatrzymać. (w)

Naszraciborz 22 2018 [485]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Naszraciborz 22 2018 [485]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Advertisement