Page 1

Reklama

»4

Piątek, 15 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Startuje Konkurs Lady D Jego tytuł stanowi skrót angielskiego wyrażenia „Lady Disabled” (Dama Niepełnosprawna). Z inicjatywy Europosła Marka Plury wyróżnienia te są przyznawane od 2002 r. paniom, które pomimo zmagania się z własną niepełnosprawnością wnoszą istotny wkład w różnych obszarach życia. Laureatkami ubiegłorocznej edycji Lady D. były min. Panie: Klaudia Koszany z Szonowic, Monika Zając z Rybnika i Joanna Adamczyk z Rydułtów, zaś wyróżnienia otrzymały min. Panie Jolanta Walencik z Wodzisławia Śl. oraz Barbara Pytlik z Lubomii. Konkurs ma swoje edycje powiatowe/miejskie oraz finał wojewódzki. Realizuje on zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ, którą ratyfikowała zarówno Polska jak i Unia Europejska. Zobowiązuje nas ona do podejmowania wszelkich kroków dla zapewnienia kobietom z niepełnosprawnościami pełnego rozwoju, postępu i umocnienia pozycji społecznej. Marek Plura, Przewodniczący Kapituły Lady D. podkreśla: Dzięki laureatkom przekonujemy się, że niepełnosprawność nie może odbierać kobietom możliwości samorealizacji, poczucia spełnienia się i prawdziwego sukcesu. Niepełnosprawność to dodatkowe wyzwanie, które te wspaniałe dziewczyny pokonują, czasem z trudem, ale zawsze z radością i niebywałą urodą duszy. Ich przykład pomaga radzić sobie z kłopotami i spełniać marzenia nam wszystkim, niezależnie od sprawności i niepełnosprawności. Zapraszamy do zgłaszania kandydatek z terenu Województwa Śląskiego w każdej z pięciu konkursowych kategorii: sport, kultura i sztuka, życie społeczne, życie zawo-

dowe oraz dobry start (kategoria dla młodszych pań). Zgłoszenia należy dokonać do 15 marca 2019 roku wypełniając formularz dostępny na stronie www.plura.pl i przesyłając go na e-mail: biuro@ plura.pl bądź na adres Biura Europosła Marka Plury: ul. Ceglana 4a, 40-514 Katowice.

Marek Plura

SPOTKANIE NA ZAMKU PIASTOWSKIM W RACIBORZU 21.03.2019 r.o godzinie 17.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z autorkami wyjątkowego projektu, który z wielkim powodzeniem realizowany jest w wielu szkołach w całej Polsce. Zaproszenie Posłanki na Sejm RP-Gabrieli Lenartowicz przyjęły autorki programów edukacyjnych i społecznych związanych z hejtem, mową nienawiści i brakiem tolerancji. Zaproszenie adresowane jest nie tylko do nauczycieli, młodzieży, ale do wszystkich, którym przeszkadza hejt, nienawiść i brak tolerancji zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w internecie. Mowa nienawiści funkcjonująca w szkołach uderza nie tylko w pojedyncze ofiary. Inwektywy obecne w języku szkolnym wyraźnie zaznaczają wrogość i pogardę wobec społecznych mniejszości. Bez względu na to, jakiej grupy dotyczą i w kogo są wymierzone, umacniają społeczne hierarchie gorszości. W sytuacji, gdy nie spotyka się z wyraźnym sprzeciwem, mowa nienawiści znacząco obniża szanse na solidarny sprzeciw wobec wszelkich form dyskryminacji i przemocy. Umacnia uprzedzenia, przyzwyczaja do nienawiści i normalizuje agresję.

Nienawistne słowa rzadko kiedy operują w próżni. Mając swoje źródła w uprzedzeniach łączą się z innymi formami przemocy psychicznej i fizycznej: izolacją, poszturchiwaniem czy biciem. Mowa nienawiści narusza podstawowe bezpieczeństwo uczniów i uczennic. Bezpośrednio zagraża ich zdrowiu i życiu. Osobiste doświadczenia mowy nienawiści lub innych form dyskryminacji – gorszego, niesprawiedliwego traktowania – sprawiają, że szkoła zamiast miejsca nauki staje się polem walki o przetrwanie. Dlatego już dziś zapraszamy Państwa na Zamek Piastowski w Raciborzu na to ważne zarówno dla młodzieży, nauczycieli ,jak i rodziców spotkanie, podczas którego wspólnie zastanowimy się nad następującymi pytaniami: Jak pielęgnować w sobie postawy tolerancji i otwartości? Jak zachować czujność nie ulegając stereotypom? Skąd się biorą stereotypy? Pomagają czy szkodzą? Czy istnieją osoby wolne od stereotypów? Jak rozpoznać stereotypy i radzić sobie z nimi ?Można będzie dowiedzieć się także, czym jest tożsamość i dlaczego w różnych sytuacjach identyfikujemy się z różnymi grupami, a także dlaczego ludzie w ogóle odwołują się do stereotypów. GospoMateriał płatny dynią spotkania będzie Posłanka na Sejm RP-Gabriela Lenartowicz.


Piątek, 22 lutego

»7

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama Materiał płatny

PLASTIK I RECYKLING to dziś temat nr 1 i w Parlamencie Europejskim i w Polsce System kaucyjny świetnie się sprawdza w wielu krajach Unii Europejskiej. Tymczasem „Analizy możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań”, wykonane przez firmę Deloitte na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, miały ponoć zniechęcić rząd do wprowadzenia takiego rozwiązania. Bo się nie opłaca! Zainteresowałam się sprawą i w interpelacji do Ministerstwa Środowiska zwróciłam uwagę, że „system kaucyjny funkcjonuje z powodzeniem w wielu krajach Unii Europejskiej, tymczasem wnioski płynące z ww. publikacji wskazują na to, że analogiczny system nie ma szans powodzenia w warunkach polskich, ze względu na ogromne koszty jakie ze sobą niesie i – jak opisano w opracowaniu – niewspółmierne do tych kosztów korzyści z ewentualnego wprowadzenia analogicznego systemu w naszym kraju.” Jak wynika z danych GUS (za 2016 r.), w Polsce jedynie 26 proc. odpadów komunalnych zostało poddanych recyklingowi, tymczasem zobowiązania, które nakłada

na nas Komisja Europejska, obligują nas do drastycznego zwiększenia poziomu recyklingu już do roku 2020. „Sieci handlowe rozpoczęły wprowadzanie systemu na własną rękę in deklarują dalszą chęć ich prowadzenia, wyniki płynące z opracowania mogą wpływać na nie demobilizująco. Raport spotkał się z krytyką środowisk naukowych, biznesowych i organizacji pozarządowych, wątpliwości budzą szczególnie podane w opracowaniu dane liczbowe i płynące z ich analizy wnioski, głównie dotyczące szacunkowych kosztów funkcjonowania systemu kaucyjnego – w opracowaniu podano, że koszty implementacji i funkcjonowania systemu w perspektywie 5-letniej mogłyby sięgnąć nawet 24 mld zł – piszę w interpelacji. Ponadto, zgodnie z zasadą odpowiedzialności producenta, koszty wprowadzenia systemu nie obciążałyby w całości budżetu państwa. Natomiast w opracowaniu odniesiono się do szeregu korzyści finansowych, które niesie ze sobą wprowadzenie systemu kaucyjnego,

STRATEGIA UNII EUROPEJSKIEJ NA OGRANICZENIE ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH: WIĘCEJ RECYKLINGU, ZAKAZ STOSOWANIA MIKRODROBIN PLASTIKU. Strategia dotyczy tworzyw sztucznych dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Unia Europejska dąży do tego, żeby przed 2030 r. wszystkie opakowania plastikowe nadawały się do recyklingu. Każdego roku w Unii Europejskiej wytwarza się ok. 26 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. Mniej niż 30 % z nich jest poddawane recyklingowi, a część zostaje wywożona do przetworzenia w państwach trzecich. Reszta trafia na składowiska odpadów, jest spalana lub zostaje porzucana na łonie przyrody w tym na plażach, w lasach, rzekach lub morzach. W ramach zwalczania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi Komisja Europejska zaproponowała strategię w dziedzinie tworzyw sztucznych. Jej celem jest zapewnienie, aby przed 2030 r. każdy element plastikowego opakowania mógł być użyty ponownie

Już za trzy lata w Unii Europejskiej pozbędziemy się plastikowych kubków, talerzy, sztućców, czy słomek, które zamieniają się w megatony nierozkładalnych odpadów. Już powoli zastępują je ekoprodukty takie jak kubki i talerze z prasowych otręb, czy jednorazowe sztućce z masy drewnianej, albo papierowej. Osoby niepełnosprawne często pytają mnie o plastikowe rurki do picia. Ja też ich używam, bo trudno mi napić się ze szklanki. Ale nie martwcie się - korzystam teraz z rurek

lub poddany recyklingowi, oraz zmniejszenie zużycia jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych oraz użycia mikrodrobin plastiku. W rezolucji przyjętej 13 września 2018 r. posłowie do PE przyjęli z zadowoleniem plany Komisji. Ponadto zaapelowali o wprowadzenie zakazu celowego dodawania mikrodrobin plastiku do produktów kosmetycznych, produktów do pielęgnacji ciała, detergentów oraz produktów czyszczących do roku 2020. Wezwali również do ustalenia minimalnej zawartości materiałów wtórnych dla niektórych produktów z tworzyw sztucznych oraz norm jakości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Posłowie wezwali też przedsiębiorstwa, aby ograniczyły one uwalnianie mikrodrobin przy wytwarzaniu takich produktów jak tekstylia, opony, farba czy niedopałki papierosów.

jednak nie przeliczono ich na konkretne kwoty. Nie policzono takich korzyści jak zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych porzucanych na „dzikich wysypiskach”, zmniejszenie ilości wykorzystywanych surowców pierwotnych, zwiększenie jakości odzyskiwanego surowca oraz wzrost użycia opakowań wielokrotnego użytku. „Wprowadzenie opłaty kaucyjnej może wpłynąć pozytywnie na rynek opakowań i skłaniać producentów do zastosowania opakowań zwrotnych lub wielokrotnego użytku, co byłoby zgodne z obowiązującą w Unii strategią postępowania z odpadami, która mówi o tym, że przede wszystkim należy zapobiegać powstawaniu odpadów. Jest całkowicie zgodne z kierunkiem transformacji unijnej gospodarki w kierunku modelu gospodarki obiegu zamkniętego” – argumentuję. Sprawa jest przedmiotem żywych dyskusji w mediach i konferencjach branżowych i nie tylko Temat jest też żywy z uwagi choćby na obowiązujący nas poziom recyklingu, którego niedotrzymanie grozi nam nie tylko karami unijnymi ale i konsekwencjami w środowisku, czasem bliskim katastrofie ekologicznej zważywszy na niekontrolowane pożary na składowiskach czy zdolność przetrwania mikrocząsteczek plastiku w żywych organizmach. Gabriela Lenartowicz Posłanka na Sejm RP.

NASZ SŁOWNICZEK CZYM JEST GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM? Gospodarka o obiegu zamkniętym to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce. Można je z powodzeniem wykorzystać ponownie, tworząc w ten sposób dodatkową wartość. Takie podejście kontrastuje z tradycyjnym, liniowym modelem ekonomicznym, który opiera się na schemacie „weź - wyprodukuj - użyj - wyrzuć”. Model linearny opiera się na dużych ilościach tanich i łatwo dostępnych materiałów i energii. Elementem tego modelu jest także tzw. „planowana zużywalność”, czyli projektowanie produktów w taki sposób, żeby po określonym czasie przestały działać.

CO TO SĄ MIKRODROBINY PLASTIKU?

ze specjalnego papieru. Są równie dobre, higieniczne i tanie. Nie bójmy się zmian na lepsze! Marek Plura Poseł do Parlamentu Europejskiego

Są to bardzo małe cząstki (<5mm) tworzyw sztucznych. Mogą być wytwarzane w sposób niezamierzony przez zużycie większych elementów tworzyw sztucznych, np. tkanin syntetycznych, lub być celowo wytwarzane i dodawane do produktów, takich jak produkty kosmetyczne spłukiwane (np. peelingi do twarzy lub do ciała).

Profile for fabrykainformacji

Ślonski Kurier EURO... i PARLAMENTARNY  

Ślonski Kurier EURO... i PARLAMENTARNY  

Advertisement