Page 1

Nie chodzi o to,

by nawrzucać urzędowi W środę w rybnickim urzędzie miasta podsumowano działanie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP). Więcej czytaj na str. 2

Troski

rybnickich panien

Na rybnickiej ulicy, wędrowali krawczycy. Szwarne dziewczę wychodzi, kłaniają się dwaj młodzi Więcej czytaj na str. 3

wielk rybni a cka kr zyżó wka st

r. 6

TYGODNIK BEZPŁATNY 23 grudnia 2011 Rok I, nr 41 Nakład 10 tys. egzemplarzy

Na rynku jak w domu Rybnik  

Na rybnickim rynku zapanowała w weekend świąteczna atmosfera. W niedzielę, wzorem lat ubiegłych, odbyła się wspólna wigilia, podczas której mieszkańcy mogli raczyć się pieczonym karpiem, kołaczem i barszczem z uszkami. – Potrawy tak samo dobre, jak w domu – zachwalała Magdalena Adamczyk.

Ciąg dalszy na str. 4  Reklama

at

Tem

Ciecz tygodnia nienewtonowska i kolekcja meteorytów Rybnik  

Ponad 400 uczniów z najmłodszych klas rybnickich szkół podstawowych gościło w czwartek w murach Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie odbył się IV Festiwal Nauki w ramach projektu „Szkoła dobrych pomysłów”. Hitem festiwalu był eksperyment z mąką ziemniaczaną i wodą. – Lekcje chemii i fizyki muszą być super – mówią Natalia i Paulina z SP nr 27.


23 grudnia 2011

W skrócie W centrum będą hot-spoty Ratusz planuje uruchomienie dwóch hotspotów w centrum miasta, które swoim zasięgiem mają obejmować płytę rynku oraz Plac Wolności wraz ze schodami prowadzącymi do Rybnickiego Centrum Kultury. Będą zapewniały darmowy dostęp do internetu, jednakże, zgodnie z wymogami Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ograniczony zostanie maksymalny transfer, długość sesji, ilości przesłanych danych na podstawie logowania użytkownika lub urządzenia oraz zakres dostępnych treści. Ewentualne uwagi dotyczące planowanego uruchomienia hotspotów można przesyłać na adres mailowy Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Rybnika: informatyka@ um.rybnik.pl przez najbliższe dwa tygodnie.

Projekt turystyczny ratusza Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku – na ten warty ponad 8,6 mln zł projekt Rybnik chce pozyskać dofinansowanie unijne w ramach konkursu na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna, Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Rybnik to jeden z 80 aplikujących samorządów. Pieniędzy jest tak mało, że większość wnioskodawców będzie musiała obejść się smakiem. Do podziału jest 14,5 mln zł a wartość dofinansowania wszystkich wniosków sięga 170 mln zł.

2

Wiadomości

Nie chodzi o to, by nawrzucać urzędowi Rybnik   W środę

w rybnickim urzędzie miasta podsumowano działanie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP). W trakcie spotkania można było dowiedzieć się o nowościach związanych z projektem, wśród których są zgłoszenia internautów. – Każdy może zgłosić swoje uwagi, na przykład o zniszczonym znaku drogowym albo dziurze w jezdni – tłumaczył Michał Fuchs z rybnickiego magistratu. O działającym od 2005 roku Rybnickim Systemie Informacji Przestrzennej magistrat wypowiada się w samych superlatywach. – System ułatwia życie i pozwala lepiej zarządzać miastem – mówił podczas spotkania prezydent Adam Fudali i podkreślił, że zarządzanie zintegrowane nie jest w Polsce standardem. Ale od początku. Czym jest i czemu służy Rybnicki System Informacji Przestrzennej? – W skrócie jest to inwentaryzacja całej infrastruktury naszego miasta. Całość służy do kilku celów, ale jeden z nich bardzo ważny. Mam na myśli sytuacje kryzysowe – wyjaśnia prezydent i sugeruje, by wyobrazić sobie poważny pożar w centrum miasta. Służby, które jadą na akcję, już w samochodach mogą sprawdzić na internetowych mapach rozkład budynku, zobaczyć, gdzie podłączyć się do hydrantu albo gdzie wyłączyć prąd i odciąć gaz, by nie spowodować większej katastrofy. System ułatwia też życie inwestorom i mieszkańcom,

którzy zanim kupią działkę, dzięki kliknięciu myszką mogą dowiedzieć się, czy jest ona uzbrojona, jak podłączyć się do kanalizacji albo jakie w pobliżu jeżdżą autobusy. Dzięki systemowi znacznie szybciej są też wydawane pozwolenia na budowę.

Te nowości zainteresują mieszkańców Na spotkaniu zaprezentowano także nowości w RSIP. Na portalu systemu (www. rsip.rybnik.eu) można znaleźć między innymi mapy mobilne na telefony komórkowe, mapy tematyczne czy wyszukiwanie tras przejazdu. – Będzie można rozpisać i wdrukować mapkę przejścia czy przejazdu – mówi Michał Fuchs z Wydziału Informatyki UM. Ciekawą opcją są też zgłoszenia internautów. – Każdy będzie mógł zgłosić swoje uwagi, na przykład o zniszczonym znaku drogowym albo dziurze w jezdni – tłumaczył Michał Fuchs. Takie zgłoszenie od internauty zostanie wysła-

ne do dyspozytora odpowiedniej służby i zweryfikowane. – Jeśli internauta poda swojego maila, uzyska nawet odpowiedź, co zostało zrobione w reakcji na jego zgłoszenie.

Sukces rybnickiej oświaty Rybnik został wyróżniony w ramach konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2011 r. w dziedzinie oświaty w kategorii dużych miast. Wyróżniona została praktyka edukacyjna Rybnicka edukacja osób niepełnosprawnych drogą do sukcesu. Uroczystość wręczenia nagród w ramach ogólno-

DARMOWE

ogłoszenia drobne

tylko na:

Mam tylko nadzieję, że możliwość wysyłania uwag i sugestii nie będzie polegała na tym, by "nawrzucać" urzędowi, ale będzie służyła temu, by budować społeczeństwo obywatelskie – zaznaczył. Wartość projektu, jakim jest RSIP, to kwota rzędu nieco po-

nad 2,6 mln zł. Miasto pokryło tylko 15 procent tej sumy, bo reszta pochodzi z dofinansowania. – Realny koszt to dla nas niecałe 400 tys. zł. Myślę, że przy efektach, jakie projekt daje, są to dobrze wydane pieniądze – puenuje Fuchs. (m)


23 grudnia 2011

3

Wiadomości

Ciecz nienewtonowska i kolekcja meteorytów

W skrócie

polskiego konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się w poniedziałek, 19 grudnia, w Senacie RP.

Rybnik  

Ponad 400 uczniów z najmłodszych klas rybnickich szkół podstawowych gościło w czwartek w murach Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie odbył się IV Festiwal Nauki w ramach projektu „Szkoła dobrych pomysłów”. Hitem festiwalu był eksperyment z mąką ziemniaczaną i wodą. – Lekcje chemii i fizyki muszą być super – mówią Natalia i Paulina z SP nr 27. IV Festiwal Nauki w ramach projektu „Szkoła dobrych pomysłów” przyciągnął ponad 400 uczniów z najmłodszych klas z 26 szkół podstawowych z Rybnika, którzy w salach Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przeżywali radość z zabawy i odkrywania tajników wiedzy. Festiwal obejmował pokaz doświadczeń z zakresu fizyki, astronomii, chemii i biologii. – Wow, ale super! – takie i podobne uwagi były wciąż powtarzane przez małych obserwatorów w sali, gdzie królowała astronomia. – Uczniowie w specjalnych okularach

oglądają w trójwymiarze zdjęcia meteorytów i słuchają wykładu. Na drugim końcu sali mogą zobaczyć prawdziwe meteoryty i zapoznać się z działaniem teleskopu – tłumaczą Weronika Gatrar i Edyta Lubszczyk z koła astronomicznego Albirea z Jankowic. Hitem festiwalu okazało się doświadczenie z użyciem mąki ziemniaczanej i wody. – To ciecz nienewtonowska – wyjaśniają Magdalena Mitko i Gosia Jarzyna z gimnazjum nr 1 i dodają, że mieszanina wody i skrobi ziemniaczanej zachowuje się dwojako: pod wpły-

wem siły zamienia się w twarde ciasto, a po zaprzestaniu "ugniatania" spływa między palcami, co uczniowie mogli osobiście sprawdzić. Impreza miała za zadanie przybliżenie przedmiotów, które nie są umieszczone w programach nauczania w szkołach podstawowych i często uchodzą za trudne i niezrozumiałe. Czy to się udało? – Nie mamy jeszcze w szkole lekcji chemii i fizyki, ale na pewno są super. Wszystkie pokazy nam się dzisiaj podobały, ale najbardziej właśnie chemia – podkreślają Natalia i Paulina z SP nr 27.

Obradował subregion

– Uczniowie w tym wieku lubią obserwować i poprzez obserwacje dużo się uczą. Na pewno miały frajdę – cieszy się Jarosław Żmijewski z rybnickiego magistratu. Wszystkie

pokazy i doświadczenia zaprezentowali nauczyciele z gimnazjum nr 1 przy aktywnej współpracy gimnazjalistów. (m)

W rybnickim ratuszu, 19 grudnia, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Na początku samorządowcy spotkali się z parlamentarzystami a potem przedyskutowali sprawy związane z oświatą, zwłaszcza z jej finansowaniem w kontekście niewystarczającej subwencji otrzymywanej przez samorządy z budżetu. Dyskutowano także nad koniecznością modyfikacji karty nauczyciela oraz o zmianach w zakresie awansów tej grypy zawodowej. Wskazano także inne ważne dla samorządów sprawy, m.in. związane z konsekwencjami podjęcia ustawy o pieczy zastępczej, koniecznością zwrotu opłaty za wydaną kartę pojazdów oraz sytuacją komunikacyjną subregionu zachodniego w kontekście opłat za korzystanie z autostrad. Prezydent Rybnika, Adam Fudali zwrócił uwagę na związane z tym zagrożenie wykluczeniem komunikacyjnym regionu rybnickiego oraz na konieczność modernizacji linii kolejowej Rybnik-Chałupki i unowocześnienie taboru.

Wysoki ranking dla naszego regionu Region rybnicki, obejmujący całą zachodnią ścianę województwa śląskiego, znalazł się na 2. miejscu w Polsce (za katowickim) pod względem atrakcyjności dla działalności przemysłowej w najnowszym rankingu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Zajmuje 10. miejsce w rankingu atrakcyjności dla działalności usługowej. Mocne strony dla przemysłu to: zasoby pracy. bardzo duże zasoby wykwalifikowanych pracowników, absolwentów oraz ponadprzeciętna liczba bezrobotnych, infrastruktura gospodarcza, duże możliwości inwestowania na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną, duża aktywność inwestorów w SSE, poziom rozwoju gospodarki, ponadprzeciętna wydajność pracy w przemyśle, korzystna struktura gospodarki. Słabe strony to koszty pracy – bardzo wysoki poziom wynagrodzeń.


23 grudnia 2011

Wiadomości

Na rynku jak w domu Rybnik   Na rybnickim rynku zapanowała w weekend świąteczna atmosfera. W niedzielę, wzorem lat ubiegłych, odbyła się wspólna wigilia, podczas której mieszkańcy mogli raczyć się pieczonym karpiem, kołaczem i barszczem z uszkami. – Potrawy tak samo dobre, jak w domu – zachwalała Magdalena Adamczyk. Już po raz trzeci władze Rybnika zaprosiły mieszkańców do wzięcia udziału w trwającym od piątku do niedzieli Rybnickim Bożym Narodzeniu i Kolędowaniu. Zwieńczeniem była wspólna wigilia. Na płycie rynku ustawiono rzędy stołów, przy których ochoczo zasiedli rybni-

czanie. Można było spróbować pieczonego karpia, barszczu z uszkami i kołacza. Żeby móc delektować się potrawami, trzeba było odstać swoje w kolejce. – Pyszne potrawy. Tak samo dobre, jak w domu – zachwalała pani Magdalena Adamczyk, dla której był to drugi udział w rybnickiej wi-

gilii. – Rok temu byłam i wróciłam zachwycona. W tym roku jest podobnie – zapewnia. – Ja i mąż wracaliśmy akurat od znajomych i postanowiliśmy na chwilę przystanąć. Uważamy, że takie spotkanie na rynku to bardzo dobry pomysł. Integruje ludzi i wprowadza w atmosferę świąt – podkreśla z kolei 62-letnia pani Krystyna. Reklama

Zanim rozpoczęła się wspólna wieczerza, prezydent Adam Fudali złożył mieszkańcom życzenia, a harcerze przekazali Ognień Betlejemski. Wszyscy, którzy przyszli tego dnia na rybnicki rynek, mogli posłuchać koncertu zespołu Kurcbend. (m)

4


23 grudnia 2011

Troski rybnickich panien W 1889 roku, na łamach debiutujących wówczas na rynku Nowin Raciborskich, sylwetkę powiatu rybnickiego skreślił Jan Karol Maćkowski. Kipiąca od danych statystycznych notka nazywa co prawda Rybnik „stolicą”, ale uczciwie przyznaje, że „większym co do liczby mieszkańców miastem są

5

Nasza historia

Żory”. Co do całego obszaru Maćkowski pisze: „Ziemia tam przeważnie piaszczysta i nieurodzajna, za to posiada powiat rybnicki mnóstwo lasów, kopalnie węgli i rudy żelaznej, gipsu i wapna. Obszar powiatu obejmuje przeszło 15 mil kwadratowych (852 kwadratowe kilometry), a zatem wię-

cej niż 330 000 morgów (juterek); liczy 79 669 mieszkańców. W liczbie tej jest przeszło 70 000 polskich katolików, 1583 protestantów i blisko 1300 Żydów [o Niemcach, co ciekawe, „NR” nie wspomniały]. Różnica pomiędzy liczbą męskiej i żeńskiej ludności jest w tym powiecie bardzo wielka. Na ludność żeńską przypada bowiem 42 348 dusz, a na męską tylko 37 321 dusz”. Za sprawą wyraźnego, jak widzimy, uprzywilejowania mężczyzn w stosunku do kobiet, zrodziło się w Rybnickiem wiele ludowych piosenek śpiewanych przez opuszczone lub zdradzone dziewczęta. Dowód tego znajdujemy na Reklama

kartach, edytowanego w 1863 r. we wrocławskiej księgarni Skutscha, znakomitego zbioru dr. Juliusza Rogera zatytułowanego „Pieśni ludu polskiego na Górnym Szląsku z muzyką”. Nosząca numer 202 tzw. poważna pieśń miłosna nie pozostawia nam w tej kwestii żadnych wątpliwości: „Ach Boże, mój Boże! Cóż ja doczekała, że ja się w nieszczerym synku zakochała! On z innemi chodzuje, a mnie wziąść obiecuje. Przyjdę do karczmiczki, stanę wedle proga, mój miły tańcuje, nie boi się Boga. Chusteczką wywija a ze mnie się pośmiewa (…)”. Trzeba jednak uczciwie dodać, że w Rybniku spotkać można było wiele nader „szwarnych” panien, do których z kolei zawodzili amanci, jak choćby w spisanej przez wspomnianego Rogera pieśni ze słowami: „Na rybnickiej ulicy, wędrowali krawczycy. Szwarne dziewczę wychodzi, kłaniają się dwaj młodzi (…)” (nr 106 w zbiorze). (w)


23 grudnia 2011

Rozrywka

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie – aforyzm Fiodora Dostojewskiego

6


7

Wiadomości

23 grudnia 2011

ogłoszenia drobne Jak dodać anons? Dla domu Usługi budowlane Szukam współpracy Elektryk z uprawnieniami. Chciałbym nawiązać współpracę w branży elektrycznej. Interesuje mnie praca na umowę zlecenie, składki opłacam sobie sam prawo jazdy B, E+B. Więcej inf. na tel. Tel.: 889 145 070, email: luki008@vp.pl.

Usługi remontowe ARsand firma remontowo-budowlana ARsand Firma remontowo-budowlana remonty od A do Z.Tynkowanie, kafelkowanie ,malowanie.murowanie,tapetowanie,instalacje wod.-kan. co.i gazowe. instalacje elektryczne. F.VAT. Gwarancja. Tel.: 502 966 907, email: arsand@onet.pl.

Wnętrza Schody Produkujemy schody samonośne z drewna , łączone z metalem , szkłem i marmurem. Obkładamy także schody betonowe. Produkujemy schody wysokiej jakości przy zachowaniu rozsądnej ceny. Tel.: 600 616 935, email: biuro@schody.bydgoszcz.pl.

Inne Świadectwa energetyczne – tanio Wykonuję świadectwa energetyczne dla budynków mieszkalnych. Bezpłatna wycena u klienta. Atrakcyjne ceny. Posiadam wymagane uprawnienia oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zapraszam do współpracy. Tel.: 508 275 228, email: tomstaniek@wp.pl. Pranie Dywanów & Tapicerki Meblowej Parowa Myjnia Samochodowa-Pranie dywanów na sucho za pomocą suchej pary-5 pln m2.Polecamy! efekt 100%.Czyścimy też tapicerke meblową oraz samochodową.Ul.Ogrodowa 46 obok hurtowni Ger Bud.Wolne Terminy. Tel.: 787097931 504412875, email: biuro@ green-clean.pl. Pranie dywanów na sucho suchą parą Parowa Myjnia Samochodowa – Pranie dywanów na sucho za pomocą suchej pary – 5 pln m2. Polecamy !!!! efekt 100 %. Czyscimy też tapicerke meblową oraz samochodową. ul.Ogrodowa 46 obok hurtowni Ger Bud. Tel.: 787097931 504412875, email: biuro@green-clean.pl. Pranie tapicerek Profesjonalne czyszczenie Dywanów / Wykładzin / Tapicerek Meblowych /Tapicerek Samochodowych. Ozonowanie Pomieszczeń oraz samochodów. Na terenie Raciborza transport GRATIS !!!. Tel.: 501127233, 324151702, email: info@szorujemy.pl.

Finanse Doradztwo Nowoczesna Reklama na telebimach OLED Ogólnopolskie kampanie reklamowe na telebi-

mach LED, LCD, OLED. To nowoczesna reklama która pozyska Ci szerokie grono Klientów na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Prowadzimy sprzedaż,wynajem telebimów. Tel.: 535 454 654, email: biuro@reklamaoled.pl.

dojazd do Klientów. Kompleksowa obsługa. Tel.: 889212212;729158158, email: biuro@pogotowiekomputerowe24h.com.

Serwis Komputerowy 24h – Dojazd GRATIS! Usługi finansowe Masz problem z komputerem? Potrzebujesz pilnie pomocy? Zależy Ci na szybkiej i solidnej Chwilówka na na święta i Nowy Rok Potrzebujesz gotówki na święta i Nowy Rok? naprawie? Skontaktuj się z naszą firmą. DoSzybko wypłacamy kwoty od 200 do 1000zł. jeżdżamy bezpłatnie, na miejscu naprawiamy, Akceptujemy komornika zadzwoń 531 666 szanujemy Twój czas!. Tel.: 535 454 654. 396, lub odwiedź nas w biurze, Racibórz Sprzedam Drzymały 26/26. Tel.: 531 666 396, email: Czy w przyszłym roku będzie tanio? aspektkredyty@gmail.com. Z pewnością tak! Ale niektóre promocje mogą Gastronomia się zakończyć. Przeanalizuj budżet firmy i złóż zapytanie lub zamówienie. Wszystko w dobrych Inne cenach. Zapraszamy na naszą stronę. Tel.: 501 30 88 99, email: edbit@poczta.fm. Dania wigilijne Informujemy że zamówienia na dania wigiMotoryzacja lijne, przyjmujemy do piątku 23.12 do godziny 14. Jednocześnie życzymy Państwu Sprzedam Wesołych Świąt. Tel.: 697 987 536, email: Sprzedam radio krzysiek@cateringraciborz.com.pl. Sprzedam radio samochodowe z CD wejściem Restauracje USB i czytnikiem kart + głośniki Pionier. Cena kompletu 250 zł. Tel.: 605 602 964. Uszka i pierogi wigilijne Cafe Fanaberie,przyjmuje jeszcze zapisy na uszka i pierogi świąteczne. Są jeszcze wolne terminy na zorganizowanie poczęstunku wigilijnego w lokalu lub w formie cateringu do zakładu pracy!!. Tel.: 327936015, 784088344, email: cafefanaberie@onet.pl.

Imprezy / Przyjęcia Oprawa muzyczna

Komputery Usługi Professional Notebook-Netbook Service Ogólnopolski pogwarancyjny serwis laptopów wszystkich marek. Naprawa układów BGA, naprawa laptopów, komputerów, matryc, płyt głównych, konserwacje laptopów i komputerów. Odzysk danych Bezpłatna wycena. Tel.: 889212212;729158158, email: biuro@professionalnotebookservice.pl.

PRACA W AUSTRII I W NIEMCZECH ZATRUDNIMY: spawaczy, ślusarzy, monterów fasad OFERUJEMY: legalną pracę, dojazd, ubezpieczenie, polską obsługę, dobre warunki mieszkaniowe WYMAGANY NIEMIECKI PASZPORT

KONTAKT: 0602 268 340, (32) 419 17 17

Mieszkanie sprzedam Luksusowe mieszkanie Sprzedam mieszkanie o powierzchni 50,90m2 na ul.Kossaka, IVpietro, spokojna okolica. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz balkonu.Wysoki standard, cena do negocjacji. Tel.: 697 704 101. Pilnie sprzedam mieszkanie 3-pok. 56mkw Sprzedam mieszkanie w bloku+piwnica+zsyp. Nowe okna,drzwi wew.i zew.oraz instal. el.,panele,kafelki. W kuchni, przedpokoju i łazience sufity podw.W przedpokoju. szafa wnękowa.Cena 120.000 dzwonic po 16. Tel.: 602136594,698361346 , email: waldeczek13@vp.pl.

Dom sprzedam

Mieszkanie wynajmę

Sprzedam dom Sprzedam dom, okolice Kietrza, zabudowania gospodarcze,warsztat,garaże(powierzchnia 165m), na działce 34 ary. Stan do zamieszkania, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Tel.: 697300870,77 4855164, email: ja37ikd@o2.pl.

Wynajmę mieszkanie Książęca 2 pokoje kuchnia łazienka co.gazowe 600 zł + media +jednorazowa kaucja zwrotna przy rozwiązaniu umowy. meldunek. Tel.: 502 966 907, email: arsand@onet.pl.

Wynajmę mieszkanie w centrum Raciborza Wynajmę mieszkanie mieszkanie o pow. 46 m2 na pierwszym piętrze w centrum Raciborza, przy ul. Wojska Polskiego. Mieszkanie jest dwu pokojowe i częściowo umeblowane. Tel.: 695 638 650.

Sprzedam dom Sprzedam dom, okolice Kietrza, zabudowania gospodarcze,warsztat,garaże(powierzchnia 165m), na działce 34 ary.Stan do zamieszkania, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Tel.: 77 4855164,697300870, email: ja37ikd@o2.pl. Dom po remoncie za 200 tys. zł Rozumice 70m kw, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, ganek+ kotłownia, garaż i schowek wolnostojący. Ocieplony, izolacja pozioma i pionowa, nowe okna, centralne, woda własna, kryty blachą, ogrodzony. Tel.: 603 460 429.

Do wynajęcia komforto mieszkanie-cen- Działkę sprzedam tru Sprzedam działkę budowlaną W pełni umeblowane komfortowe 2 pokoje II Sprzedam ładnie położoną działkę budowpiętro balkon. Kuchnia w zabudowie sypialnia laną w Kornowacu. Dostęp do wszystkich łazienka z prysznicem komplet skóra telewi- mediów. zor. 1200zł ( czynsz +odstępne) media osob- . Tel.: 531 312 020. no. Min 6 miesięcy. Tel.: 696 070 154, email: 1nikon@vp.pl. Działka -Tulipan Sprzedam działkę o powierzchni 255 m2. w Wynajmę mieszkanie Racibórz/Tulipan. Na działce znajduje się muWynajmę 3-pokojowe mieszkanie 58m2 w Ra- rowana altana, (pokój z kominkiem, kuchnia ciborzu ul. Żorska, cena 1100zł z mediami. Tel.: i wc). Działka jest ogrodzona, znajduje się na 602 522 918, email: kerimaral@wp.pl. niej prąd. Tel.: 697 704 101.

Pogotowie Komputerowe; Pogotowie GPS Masz problem z komputerem, laptopem, na- Wynajmę mieszkanie Przejazdowa wigacją GPS? Potrzebujesz odzyskać utra- Nowoczesne mieszkanie 57m dwa pokocone dane? Szukasz profesjonalnej i facho- je,duży balkon ul.Przejazdowa Nowe oknawej pomocy? Zadzwoń już dziś. Bezpłatny ,panele,łazienka z dużą wanną,umeblowana kuchnia,lodówka 1200zł/m-c / media / kau-

CERTYFIKAT NR 1634/1B

Wolne miejsca w mieszkaniu studenckim Pokój jednoosobowy w mieszkaniu studenckim, w pełni wyposażony, internet bezprzewodowy w cenie. TANIO!!. Tel.: 506748942, 324153133, email: abusu@wp.pl.

Nieruchomości

Nowoczesne wyposażone Zespół muzyczny- z dobrą renomą! mieszkanie wynajm Posiadamy wolne terminy na karnawał 2012. Wynajmę nowoczesne w pełni wyposażone Jesteśmy znanym i cenionym zespołem na mieszkanie w ścisłym centrum Raciborza 2 powszelkie imprezy okolicznościowe. Organizukoje 40m Nowe okna,panele,lodówka,pralkajesz studniówkę, zabawę, wesele lub urodziny. ,piękna łazienka Czynsz 1.100 zł /m-c/media/ Zadzwoń. Tel.: 606 366 989. kaucja 1.100 zł. Tel.: 502 095 079. Zespół awans Oferujemy Panstwu profesjonalną oprawę muzyczną wesel,zabaw,bankietów i innych imprez okolicznościowych.Posiadamy szeroki i zróżnicowany repertuar muzyczny.Zapewniamy miłą i kulturalną zabawę. Tel.: 604674829 607927674, email: zespol_awans@vp.pl.

cja 1200zł(ciepła woda i ogrzewanie w cenie). Tel.: 502 095 079.

Lokal użytkowy wynajmę Lokal handlowy Centrum Żor, lokal 40 m, parter, witryna, media, do wynajęcia. Tel.: 608 051 910.

Wejdź na portal CafeRybnik.pl, dodaj ogłoszenie drobne a my bezpłatnie umieścimy je w tygodniku Cafe Rybnik. Promocja trwa do końca 2011 r. i nie dotyczy anonsów podmiotów gospodarczych. Firmy prosimy o kontakt plewczynska@caferybnik.pl

Praca

Szukam pracy

Dam pracę

Praca-szukam Szukam pracy w charakterze:magazynier,kierowca kat B,pracownik hali produkcyjnej itp. Wykształcenie średnie, absolwent technikum,wiek 20 lat,prawo jazdy kat B,znajomośc obslugi komputera. Tel.: 664 603 866.

Sprzątanie Poszukuje osoby do sprzątania domu, solidnej uczciwej i sumiennej. Dzwonić od 10** do 18**. Tel.: 665 668 896 . Praca Firma produkcyjna z Raciborza poszukuje kierowcę z kat.C. Mile widziane uprawnienia do obsługi żurawia. Tel.: 32 415 21 61, email: carbonbh@carbon.arg.pl. Recepcjonista do szkoły językowej Na 3 etatu, praca 13.30-19.30. Wymagania: język angielski zaawansowany, doświadczenie w sprzedaży usług, kreatywność w pozyskiwaniu nowych klientów, CV in English to: English School, ul Opawska 31/3, Racibórz. Tel.: 32 415 12 22. Konsultant ds. rekrutacji (Rybnik) Firma POS poszukuje Konsultanta ds. rekrutacji. Wymagane: wykształcenie wyższe kierunkowe, min. 2 lata doświadczenia w rekrutacji, znajomość języka niemieckiego/angielskiego. CV z klauzulą na maila. Tel.: 32 728 67 26, email: rekrutacja@p-o-s.pl. Praca Firma Miden zatrudni sprzedawcę na 1/2 etatu do salonu tapet w Raciborzu. Tel.: 32 415 04 82, email: raciborz@miden.com.pl.

Za granicą Praca w Niemczech i Austrii Dla stolarzy, kierowców kat C, spawaczy, ślusarzy, mechaników, elektryków, operatorów CNC. Wymagana komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Tel.: 323326462, 668269634. Reklama

Różne Sprzedam Nowy Skład Węgla Racibórz Nowy Skład Węgla w Raciborzu,Ul.Bosacka 61(za Biedronką). Zapewniamy dobrą jakość opału,ceny na każdą kieszeń oraz fachową obsługę.Odwiedź nas lub zamów telefonicznie. ZAPRASZAMY!!! Sab International. Tel.: 795884710/324102054, email: biuro@ sab-international.pl. FM Group Kupuj produkty FM Group bez 43% marży. Perfumy, kosmetyki, środki czystości. Rejestracja 0 zł. Tel.: 796 061 649. Likwidacja Sklepu SZAFA Okazja do tanich zakupów. Tylko do 22 grudnia. Totalna wyprzedaż odzieży damskiej i młodzieżowej z likwidowanego sklepu. Swetry, bluzki, spodnie od 19 zł. Zapraszamy Racibórz ul. Ogrodowa 34.

Inne Warsztat szewski ul.Ludwika 28 Zapraszamy od poniedziałku do piątku .Oferujemy zelówki antypoślizgowe,wszywanie zamków do butów ,a także fleki i inne naprawy obuwia.tanio Czynne;pon.10.oo-15.30 wtor.śr.czw.915.30 piąt.10-14. Tel.: 889 889 305.


23 grudnia 2011

8

Reklama

Reklama

Wilgotny piernik

2 szklanki mąki, 1 szklanka miodu, 6 jajek, 0,5 kostki masła, 3/4 szklanki cukru, 1 łyżeczka cynamonu, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 1 torebka przyprawy do piernika, 0,5 szklanki śliwkowych powideł, 1 szklanka kwaśnej śmietany, można dodać garść posiekanych bakalii

SPECJAŁY Weroniki

Chilmon Strucla makowa na twarogowym cieście 30 dag mąki, 15 dag niemielonego twarogu, 6 łyżek mleka, 6 łyżek oleju, 0,5 szklanki cukru, 1 łyżeczka cukru waniliowgo, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli, puszka gotowej masy makowej. Twaróg rozgnieść widelcem, dodać pozostałe składniki. Zagnieść ciasto (nie zrażać się, że widać w nim serowe grudki). Odstawić na 50 minut do lodówki. Schłodzone ciasto podzielić na dwie części. Każdą część rozwałkować na grubość około 0,5 cm i rozsmarować nadzienie makowe. Zawinąć, posmarować roztrzepanym żółtkiem, piec w piekarniku nagrzanym do 180˚ około 35-40 minut. W kąpieli wodnej rozpuścić gorzką czekoladą z dodatkiem 4 łyżek mleka i paroma kroplami aromatu pomarańczowego. Ostudzoną struclę posmarować czekoladą i ozdobić skórką pomarańczową.

Margarynę, cukier, miód, rozpuścić dodać cynamon z przyprawą do pierników, ostudzić. Dodać mąkę, jajka, śmietanę, sodę, powidł po czym wszystko wymieszać. Piec w keksówce w temp.180 ˚C około 50-55 min. Po ostudzeniu można przekroić i posmarować masą z powideł. Masa z powideł 500 g powideł śliwkowych, 1 galaretka Powidła zagrzać, do momentu zagotowania, po czym ściągnąć z ognia i wsypać galaretkę, dokładnie wymieszać i lekko ostudzić. Ostudzone ciasto przekroić wzdłuż na 3 płaty, posmarować letnią masą z powideł. W kąpieli wodnej rozpuścić czekoladę gorzką z dodatkiem 4 łyżek mleka, polać gotowy piernik.

Wydawca:

Fabryka Informacji s.c. ul. Batorego 7/2, II p., 47-400 Racibórz Tel.: 32 415 18 66

Tel.: 512 039 720, komaniecka@caferybnik.pl

Redaguje zespół:

Monika Deka Specjalista ds. marketingu Tel.: 789 132 083

Redaktor naczelny: Grzegorz Wawoczny Zastępca red. nacz.: Magdalena Sołtys

Druk:

Reklama w gazecie:

POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Sosnowiec nakład: 10 000 egz.

Małgorzata Plewczyńska Kierownik Działu Reklam Tel.: 509 505 765, plewczynska@caferybnik.pl Joanna Komaniecka Specjalista ds. marketingu

Teksty dziennikarskie i zdjęcia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie rozwiązań graficznych zabronione. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

CR nr 41 (41)  
CR nr 41 (41)