Page 1

Reklama

Stawka większa

Z wizytą

niż 30 mln zł

u żelaznych jubilatów

Ponad 30 mln zł rocznie zyskałaby kasa Rybnika, gdyby udało się wprowadzić w życie zmiany w ustawie o finansowaniu gmin i powiatów. Samorządowcy chcą większego udziału w podatkach płaconych przez ich mieszkańców. Uważają, że lepiej zagospodarują pieniądze. Więcej czytaj na str. 2

30 sierpnia prezydent Adam Fudali odwiedził Helenę i Stanisława Kondrotów, którzy obchodzili jubileusz 65-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Państwo Kondrotowie sakramentalne „tak” powiedzieli sobie 30 sierpnia 1947 roku w Chwałowicach. Więcej czytaj na str. 3

wielk rybni a cka kr zyżó wka st

r. 6

TYGODNIK BEZPŁATNY 7 września 2012 Rok II, nr 31 (72) Nakład 10 tys. egzemplarzy

Jest nas

coraz więcej Rybnik   Opublikowane właśnie przez Główny Urząd Statystyczny wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. pokazały, że przybyło mieszkańców ziemi rybnickiej. I to z 215,6 do 217 tys. osób. Bazą odniesienia dla wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. winny być wyniki spisu z 2002 r. Jeśli przyłożyć je do najnowszych danych GUS, to okaże się, że przybywa mieszkańców ziemi rybnickiej, choć spada w samym Rybniku, co można jednak tłumaczyć migracjami zamożniejszych rybniczan do Reklama

podrybnickich wsi. Dokładne dane poniżej. • Powiat rybnicki ogółem 76094 (72926 w 2002) miasto 28626 wieś 47468, • M-W.Czerwionka-Leszczyny ogółem 41929 (41102 w 2002) miasto 28626 wieś 13303, • G.Gaszowice ogółem 9104 (8512 w 2002),

• G.Jejkowice ogółem 3936 (3486 w 2002), • G.Lyski ogółem 9456 (8809 w 2002), • G.Świerklany ogółem 11669 (11017 w 2002), • Rybnik 140 924 (2002 142 731). (w)


7 września 2012

2

Wiadomości

Stawka większa niż 30 mln zł Racibórz  

Ponad 30 mln zł rocznie zyskałaby kasa Rybnika, gdyby udało się wprowadzić w życie zmiany w ustawie o finansowaniu gmin i powiatów. Samorządowcy chcą większego udziału w podatkach płaconych przez ich mieszkańców. Uważają, że lepiej zagospodarują pieniądze.

T

rwa ogólnopolska kampania Stawka większa niż 8 MLD i akcja zbierania podpisów zainicjowana przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, pod projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gdyby projekt udało się wprowadzić w życie, Śląsk zyskałby miliard złotych. Podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zbierają w całej Polsce osoby związane z samorządami, ruchem samorządowym, radni, lokalne stowarzyszenia, a także wolontariusze. Akcję popierają wszystkie samorządy w Polsce. Kampania związana jest z przywróceniem równowagi w samorządowych finansach oraz z obroną zrównoważonego prawodawstwa wobec samorządów, a co za tym idzie interesów mieszkańców miast, miasteczek i gmin wiejskich. W latach 2005–2011 władze centralne wprowadziły liczne zmiany ustawowe, które spowodowały zmniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie przekazały im nowe zadania albo rozszerzyły zakres dotychczas realizowanych zadań bez odpowiednich zmian w dochodach. Spowodowało to zachwianie równowagi finansowej oraz co najmniej 8 mld zł łącznego ubytku w dochodach gmin, powiatów i województw w skali roku! Gra – jak przekonują inicjatorzy – toczy się o dużo większą stawkę niż 8 mld zł. Chodzi o przyszłość Polski, tempo jej rozwoju i możliwość wykorzystania kolejnych funduszy europejskich. Zagrożona jest nie tylko realizacja zaplanowanych inwestycji, które przyczyniają się do rozwoju kraju, ale też obsługa mieszkańców. Gdyby udało się wprowadzić w życie obywatelski projekt o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządy w województwie śląskim zyskałyby łącznie ponad miliard zł. Z tej kwoty samorząd województwa zyskałyby 36 mln zł, powiaty – 84,5 mln, miasta na prawach powiatu – 613 mln, a gminy – 272 mln zł 118 mln., gminy wiejskie – 106 mln, a gminy miejsko-wiejskie – 48 mln zł. Te pieniądze mogłyby przeznaczyć na dalsze inwestycje, wkład własny umożliwiający

wykorzystanie kolejnych funduszy europejskich, a także obsługę mieszkańców. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada a) przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu centralnego do budżetów ich własnych gmin poprzez: • Zwiększenie udziału gmin w podatku PIT z 39,34% do 48,78% • Zwiększenie udziału powiatów w podatku PIT z 10,25% do 13,03% • Zwiększenie udziału województw w podatku PIT z 1,60% do 2.3% • Wprowadzenie nowej, ekologicznej subwencji ogólnej dla gmin, na terenie których występują prawnie chronione obiekty lub obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, co ogranicza lokalne możliwości rozwojowe. b) przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych JST będących skutkiem zmian w ustawie. Uważamy – jak dodają inicjatorzy – że powrót to finansowej równowagi samorządów może zagwarantować przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu centralnego do budżetów ich własnych gmin. Szukając rezerw, rząd mógłby zająć się zreformowaniem niewydolnych systemów: systemu emerytalnego, systemu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Rząd bierze kredyty na finansowanie tychże systemów – a to są pieniądze przejadane. – Od dawna wiadomo, że te systemy źle funkcjonują i pochłaniają ogromne koszty. Jednak mimo to, rządy wstrzymują szereg reform. Samorządy chcą, aby rząd zreformował ustawodawstwo dotyczące polityki społecznej. Tam są rezerwy. A nie ograniczał rozwój i jakość życia mieszkańców miast, miasteczek i wsi – mówi Andrzej Porawski, Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Niestety, przedstawiciele samorządów właściwie do tej pory nie doczekali się rzetelnej, merytorycznej debaty na temat finansów. Na apele samorządowców odpowiedział Premier Donald Tusk i zapowiedział w najbliższych tygodniach spotkanie

i podjęcie rozmów na temat finansów samorządowych. – Jesteśmy gotowi do merytorycznej rozmowy z rządem. Nasz projekt ustawy pojawił się właśnie z tego powodu, że przez 5 lat z nami nie rozmawiano. Zaproponowaliśmy bardzo proste rozwiązanie, które pozwoli przywrócić równowagę w finansach samorządów, ale jesteśmy gotowi rozmawiać o innych rozwiązaniach, których efekt będzie policzalny i przyniesie ten sam skutek, o jaki postulujemy – mówi Andrzej Porawski, Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Samorządowcy mają nadzieję, że spotkanie z Premierem pomoże ukierunkować dalsze prace i nadać im odpowiednie tempo, bo obie strony są zgodne co do tego, że przywrócenie równowagi w systemie finansów samorządowych jest koniecznością. Powody są następujące: • Utrzymanie zdolności samorządów do wykorzystania funduszy europejskich. To samorządy w dużym stopniu zostały zobowiązane do realizacji tego zadania. Samorządy to Polska. Jeśli mamy sięgać po kolejne fundusze unijne dla rozwoju naszego kraju, to musimy mieć do tego odpowiednią zdolność finansową. • Nowe unijne dyrektywy, które Polska jest zobowiązana zrealizować, a które właśnie wchodzą w życie. Jedną z najważniejszych jest dyrektywa dotycząca zagospodarowania odpadów. Wprowadzenie ich w życie będzie wymagać ogromnych nakładów finansowych. Samorządy potrzebują zdolności i równowagi finansowej, aby mogły te dyrektywy wykonać. Jeśli Polska ich nie wprowadzi w życie, będziemy musieli zapłacić kary. • Konieczność spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych (samorządy musiały zaciągnąć kredyty, aby zrealizować wcześniej podjęte zobowiązania związane m.in. z wykorzystaniem dotychczasowych funduszy europejskich). Teraz, z tych zobowiązań samorządy będą musiały się wywiązać. Zatem część pieniędzy, którą dysponują samorządy lub którą nawet uzyskają po zmianach ustawy o dochodach samorządowych będą musiały

przeznaczyć na zwrot zobowiązań finansowych, a nie na nowe inwestycje. Jak wprowadzenie zmian przełożyłoby się na dochody samorządów ziemi rybnickiej? • Rybnik: dochody za 2011 r. 122 738 500 dochody po ew. zmianach 153 423 125 różnica 30 684 625, • Powiat rybnicki: dochody za 2011 r. 12 535 659 dochody po ew. zmianach 15 920 287 różnica 3 384 628, • Czerwionka-Leszczyny: dochody za 2011 r. 24 646 219 dochody po ew. zmianach 30 561 312 różnica 5 915 093, • Gaszowice: dochody za 2011 r. 5 079 471 dochody po ew. zmianach 6 298 544 różnica 1 219 073, • Jejkowice: dochody za 2011 r. 2 210 988 dochody po ew. zmianach 2 741 625 różnica 530 637, • Lyski: dochody za 2011 r. 5 876 434 dochody po ew. zmianach 7 286 778 różnica 1 410 344. opr. waw

Reklama

Wypadek w Przegędzy

Racibórz   Policjanci z Rybnika wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło 4 września około 6.30 w Przegędzy na ul. Mikołowskiej. Jedna osoba odniosła obrażenia. Została przetransportowana śmigłowcem do szpiala w Sosnowcu. Jak wstępnie usalono, kierowca forda focusa, jadąc od Orzesza, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewy pas ruchu i zderzył się czołowo z tirem, jadącym z przeciwnego kierunku. Kierowca tira, chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na pobocze. Ciężarówka

wjechała do rowu i przewróciła się. 20-latek, który kierował focusem, doznał poważnych obrażeń i został natychmiast przewieziony helikopterem do szpitala w Sosnowcu. Jego stan służby medyczne określają jako ciężki. kmp


7 września 2012

3

Wiadomości

Z wizytą u żelaznych jubilatów Racibórz   30 sierpnia prezydent Adam Fudali odwiedził Helenę i Stanisława Kondrotów, którzy obchodzili jubileusz 65-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Państwo Kondrotowie sakramentalne „tak” powiedzieli sobie 30 sierpnia 1947 roku w Chwałowicach.

P

an Stanisław, który w bieżącym roku będzie obchodził 90. urodziny, jest emerytowanym pracownikiem Fabryki Obuwia w Radlinie. Jest kombatantem II wojny światowej, służył jako żołnierz AK w Wielkiej Bry-

tanii pod przywództwem gen. Maczka. Pani Helena nie pracowała zawodowo, zajmując się wychowaniem dwójki dzieci – Ewy i Adama. Sporo czasu poświęcała jednak krawiectwu. Warto dodać, że w bieżącym roku jubileusz 50-lecia

Festyn na zakończenia lata

Racibórz   W piątek 21 września w Parku im. H. Czempiela w Niedobczycach odbędzie się impreza z okazji Zakończenia Lata. O 20.00 na scenę wejdzie rockowa grupa KURCZAT, zaś na zakończenie organizatorzy przygotowali występ finalistki kolejnego talent show Mam talent – rybniczanki Sabiny Jeszka.

W

ramach festynu już od godziny 15.00 w parku czeka na dzieci wiele atrakcji i niespodzianek pod wspólną nazwą Zaczarowana Kraina. Młodsi uczestnicy imprezy będą mogli podziwiać pokaz baniek mydlanych, pobawić się z Klaunem Dyzio, skorzystać z darmowych atrakcji jak trampolina i zjeżdżalnia. Zaplanowano także malowanie twarzy oraz poczęstunek dla dzieci. Program artystyczny

rozpocznie się o godz. 17.00 koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej RYBNIK (dyrygenci: M. Wolny i A. Czyż), której towarzyszyć będą mażoretki Enigma i Astra. O 18.00 na scenie zaprezentują się młodzi rybniczanie: najpierw będzie to młodzieżowy zespół Balans – laureaci Pokaż co potrafisz, obecnie ćwiczący swoje umiejętności pod patronatem DK Niedobczyce, następnie pochodzący z Niedobczyc hi-

po ślubie obchodziło już 90 par. 60-letnim stażem może poszczycić się 8 par. W Rybniku mieszka też małżeństwo, które w związku jest już 72 lata! Um

p-hopowiec Adrian HAJO Hajski z zespołem „eŁHaRaBEst”. O godzinie 19.00 zaprezentują się finalistki „X-FACTOR” – zespół The Chance. Przypominamy, że jedną z wokalistek zespołu jest pochodząca z Rybnika Monika Marcol. O 20.00 na scenę wejdzie znana lokalnej publiczności rockowa grupa KURCZAT, zaś na zakończenie organizatorzy przygotowali występ finalistki kolejnego talent show „Mam talent” – Rybniczanki Sabiny Jeszka. W ramach imprezy odbędzie się także Festiwal Stowarzyszeń, w którym wezmą udział MOD Rybnik, Stowarzyszenie 17stka, ŚZChiO Oddz. Rybnik, Mahakam, ProAktywni, Stowarzyszenie Miłośników Niedobczyc, SIM, WTZ „La-

tarnia II” oraz Rybnicki Klub Piłkarski. Zakończenie Lata odbywać się będzie w ramach unijnych projektów „T:RAF” oraz „Skorzystaj z szansy”. Wstęp na imprezę bezpłatny. Organizatorami są Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku oraz Rada Dzielnicy Niedobczyce. red.

Sport łączy w Meksyku

R

ada Dzielnicy Meksyk zorganizowała w parku Kozie Góry 1 września festyn rodzinny pod hasłem Sport łączy. Mimo nie najlepszej pogody, mieszkańcy Rybnika skorzystali z tej formy spędzenia czasu. Organizatorzy zadba-

li o atrakcje, a do tańca przygrywały zespoły z Chwałowic. Były konkursy z nagrodami, nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Obsługę gastronomiczną zapewnił bar Zorza. W trakcie festynu wręczono medale dla 3 najlepszych drużyn biorących udział

w turnieju siatkówki o Puchar Rady Dzielnicy Meksyk a mistrzom wręczono puchar. Rada Dzielnicy Meksyk za naszym pośrednictwem dziękuje wszystkim sponsorom, dzięki hojności którym impreza mogła się odbyć.


7 września 2012

4

Tajemnice historii

Tajemniczy krzyżowiec Rybnik   W 1217 r. nieznany bliżej ze źródeł książę polski wziął udział w krucjacie do Palestyny. Badacze widzą w nim władającego Górnym Śląskiem Kazimierza. Z wyprawy lewantyńskiej miał przywieźć sobie żonę Violę, babkę króla Władysława Łokietka. Tajemniczy ducis Polonie O udziale polskiego księcia w V krucjacie wiemy z datowanego na 1246 r. dokumentu króla węgierskiego Beli IV. W budzącym wątpliwości co do autentyczności dyplomie monarchy Madziarów, wystawionym dla rycerza Leustacha syna Bohmy, znalazła się pewna intrygująca wzmianka. Wynika z niej, że ów Bohma odbył w latach 1217-1218 podróż do Ziemi Świętej w hufcu i pod chorągwią (in acie et sub vexillo) księcia polskiego. Mimo podejrzeń co do wiarygodności dokumentu, zawarta w nim informacja spotkała się z zainteresowaniem badaczy . Po pierwsze, celowe preparowanie wiadomości o wyprawie do Palestyny nie było niczym uzasadnione. Po drugie, trudno sądzić, by w tradycji rodowej Leustachy, a za taką uznano znaczną część treści dyplomu Beli, pomylono księcia polskiego (ducis Polonie) z władcą innego kraju, skoro od opisywanych wydarzeń minęło zaledwie 28 lat. Analiza dokumentu króla prowadzi więc do wniosku, że Bohma był najprawdopodobniej przez jakiś czas w niełasce węgierskiego tronu, przez co musiał emigrować do Polski. Dopiero jego zasługi w walce z niewiernymi sprawiły, iż ponownie zyskał uznanie króla Andrzeja II (jego rządy przypadły na lata V krucjaty), co jego syn Leustacha uznał za powód do dumy, a dom królewski potwierdził powagą dokumentu. Jako, że zasługi te musiały być dostrzegalne, zatem możemy przyjąć, że Andrzej II musiał osobiście przekonać się o bitności Bohmy, co z kolei pozwala przypuszczać, że hufiec księcia

polskiego wkroczył do Palesty- uszedł jak powietrze z balonu. ny u boku Węgrów. Za wszelką cenę próbowali uwolnić się od złożonych woBez piwa i miodu ani bec Boga ślubów, a to argumenrusz tując, że pilniejsze od wyprawy do Ziemi Świętej są walki Kim jednak był tajemniczy z pogańskimi Prusami, innym ducis Polonie? Sprawa ta od razem zaś tłumacząc się kłopolat intryguje polskich medie- tami natury zdrowotnej. Ksiąwistów. W kręgu potencjal- żę Leszek za powód niemożnonych krzyżowców znajduje się ści wzięcia udziału w wyprawie dwóch władców: książę wiel- podał na przykład otyłość oraz kopolski Władysław Odonic brak w Palestynie piwa i miodu z Wielkopolski oraz Kazimierz, – koniecznych składników jego syna Mieszka Laskonogiego, codziennej diety, niemożliwych książę górnośląski. Obaj byli do zastąpienia wodą i winem. w 1215 r. na zjeździe polskich władców w Wolborzu, gdzie ar- Władysław czy Kazimierz cybiskup Henryk Kietlicz uzyJeden z książąt, jak wiemy, skał rozszerzenie immunitetów do Ziemi Świętej jednak powędla polskiego Kościoła oraz – drował. Czy był to Odonic czy najprawdopodobniej pod wpły- też Kazimierz? O wyprawie tewem nacisków płynących ze go pierwszego na Węgry w 1217 Stolicy Apostolskiej – odebrał r. informują Rocznik kapituły od nich śluby krucjatowe. Poza gnieźnieńskiej oraz Kronika wspomnianymi Kazimierzem wielkopolska. Przeciwko Odoi Władysławem, do zbrojnej nicowi wystąpił wówczas zbrojwyprawy do Palestyny zobo- nie jego wuj Władysław Laskowiązali się wówczas również nogi. Nasz potencjalny krzyLeszek Biały i Konrad Mazo- żowiec, nie mogący liczyć na wiecki. wsparcie innych Piastowiczów, Zjazd w Wolborzu przypadł musiał emigrować z kraju. Zana okres intensywnych zabie- piski dwóch bulli papieskich gów papieża Innocentego III datowanych na 1218 r., skłoo zorganizowanie misji prze- niły jednak badaczy do przeciwko muzułmanom. Następca sunięcia na tenże właśnie rok św. Piotra zręcznie wykorzysty- ucieczki wielkopolskiego władwał zabiegi książąt o piotrową cy na dwór Andrzeja II. Wykluprzychylność dla ich polity- cza to Odonica z kręgu krzyki. Ceną za płynące z Rzymu żowców. Mimo to podnoszowsparcie były konkretne dekla- ny jest argument, że mógł on racje: bądź to osobistego udzia- i przedtem udać się na Węgry, łu w krucjacie, bądź też wy- wziąć udział w krucjacie, po stawienia hufca albo oddania czym wrócić do Polski wiosną do dyspozycji znacznej kwoty 1218 r. Przemawiałyby za tym pieniędzy. Piastowscy książę- dwa fakty. Władysław był spota, walczący o prymat w roz- krewniony z Andrzejem, przez bitej dzielnicowo Polsce, ustę- co stawał się naturalnym sopowali pod wpływem papie- jusznikiem monarchy. 9 lutego skiego dyktatu. Kiedy jednak 1217 r. otrzymał zaś bullę biow 1216 r. Innocenty III poże- rącą w protekcję jego władztwo, gnał się w Perugii ze światem choć brak w tym dokumencie doczesnym, kłamany zapewne jakiejkolwiek wzmianki o zakrucjatowy zapał Piastowiczów miarach krucjatowych Reklama

adresata. Konieczność walki o zachowanie swojego władztwa w Wielkopolsce to koronny argument dla zwolenników tezy, że Odonic nie mógł wyprawić się w 1217 r. do Palestyny. Przeciwnicy twierdzą, że właśnie protekcja Kościoła nad jego dobrami skłoniła go do walki z niewiernymi. Zgoła inaczej rzecz się miała z Kazimierzem, liczącym sobie w 1217 r. około 37 lat kawalerem. Syn Mieszka Laskonogiego, zmarłego w 1211 r. władcy całej Polski, rządził w rosnącym w siłę księstwie górnośląskim. W rachubę nie wchodziły starania o tron krakowski, bo w kolejce po władzę ustawili się znacznie silniejsi od niego Henryk Brodaty i Leszek Biały. Pozostające na uboczu najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce księstwo opolsko-raciborskie było jednakże bezpieczne. Dzięki pokojowej polityce z Czechami nie groziły mu najazdy z południa. Zasobność książęcego skarbca pozwalała na przygotowanie hufca do trudnej misji. No i było z kim wypełnić śluby. Władztwo Kazimierza bezpośrednio graniczyło z królestwem Węgier, którego monarcha mobi-

lizował swoją armię przeciwko Arabom.

Dworskie swatanie Istnieje kilka poważnych przesłanek pozwalających przyjąć, że to właśnie górnośląski władca wyprawił się z Andrzejem II przeciwko Arabom. Z 1217 r. pochodzi tylko jeden, pozbawiony daty dziennej, dokument Kazimierza. Brak kancelaryjnej aktywności władcy może świadczyć, że nie było go wówczas nad górną Odrą. Mamy pewną źródłową wzmiankę o wyprawie przed 1221 r. do Palestyny górnośląskiego rycerza Sieciecha, który „służąc Bogu za morzem” wstąpił do zakonu joannitów i oddał im swoje dobra rodowe w Makowie pod Raciborzem, gdzie rycerze krzyżowi utworzyli swoją komandorię. Sieciech wszedł najprawdopodobniej w skład ekspedycji Kazimierza, bo trudno przypuszczać, by samotnie wyprawił się w tak niebezpieczną podróż. Wreszcie koronny argument dla wielu badaczy: bułgarskie pochodzenie Violi, żony Kazimierza. Genealogia małżonki górnośląskiego władcy niemniej intryguje mediewistów,

jak sam jego udział w V krucjacie. Za pewnik można przyjąć, że wywodzi się ona ze stadła carów bułgarskich, być może nawet jest urodzoną w 1182 r. córką cara Iwana I Asena. Wytrawny znawca Władysław Dziewulski upatruje w niej córy cara Kałojana, autora zbliżenia w 1204 r. Bułgarii z papiestwem. Car uzyskał wówczas od papieża koronę królewską, zaś metropolita tyrnowski Wasilij tytuł prymasa. Podczas wizyty w Wielkim Tyrnowie kardynała Leona Branceleoniego miało dojść – jak przypuszcza Dziewulski – do chrztu księżniczki bułgarskiej, której nadano łacińskie imię Viola, oznaczające Fiołek. A jak doszło do górnośląskobułgarskiego mariażu? Król Andrzej II powracając z wyprawy do Palestyny gościł na dworze cara Iwana II Asena. Tu zażądano od niego, by oddał rękę swej córki Marii władcy Bułgarów. W 1219 r. związkowi temu, leżącemu wyraźnie w interesach politycznych Węgrów, pobłogosławił papież Honoriusz III. Ślub został zawarty w 1221 r. Niewykluczone, że tłem dla swatania cara z królewną był ślub Kazimierza i Violi.

Cudowne relikwie

Reklama

Na koniec wypada jeszcze wspomnieć o dwóch sprawach. Pierwsza to przebieg krucjaty z udziałem polskiego księcia. Wojska węgierskie dotarły do Spalato w Dalmacji (obecnie Split w Chorwacji) w sierpniu 1217 r. Około września część sił wypłynęła na dwóch okrętach do Akki (Akkonu), mijając po drodze porty Brindisi na południu Włoch oraz Cypr. Reszta oczekiwała na kolejne statki w Dalmacji. Zachowane źródła, zawierające dość szczegółowe wzmianki o składzie desantu węgierskiego, nie wspominają nic o drużynie polskiego księcia. Być może oddział ten był tak nieliczny, że uszedł uwagi kronikarzom. Na początku listopada, niemalże tuż po zej-


5

Tajemnice historii

7 września 2012

Reklama

ściu na ląd, wojska krzyżowe przystąpiły do akcji zbrojnych. Powodem był nieurodzaj w Syrii, który spowodował problemy z furażem i wyżywieniem wojska. Uniemożliwiało to dłuższy kwaterunek armii. 3 listopada Węgrzy wyruszyli na nizinę Ezdrelon. Dowodzone przez Andrzeja zgrupowanie było silniejsze od wojsk sułtana AlAdila, co skłoniło muzułmanów do wycofania się spod Bajsanu i zajęcia pozycji wyjściowych do obrony Jerozolimy oraz Damaszku. Krzyżowcy splądrowali Bajsan, a następnie, bez konkretnego celu taktycznego, sforsowali rzekę Jordan, pomaszerowali brzegiem jeziora Genezaret aż do Kafarnaum i Galilei, skąd wrócili do Akkonu. Król Andrzej II, niewzruszony brakiem taktycznych efektów jego misji, wytyczył sobie nowy cel – poszukiwanie świętych relikwii. Nie posiadał się z radości po zdobyciu jednej z kamiennych stągwi, których rzekomo używano w czasie godów weselnych w Kanie galilejskiej. Z początkiem 1218 r. niewielki, liczący około 500 zbrojnych oddział Węgrów, wbrew woli Andrzeja II, wyprawił się w głąb doliny Al-Bika. Hufiec ten przepadł

podczas przeprawy w górach Libanu, gdzie natrafił na burzę śnieżną. Inna wersja głosi, że na południe od Sydonu śmiali Węgrzy wpadli w zasadzkę i zostali rozbici. Wedle źródła arabskiego, do niewoli dostał się wówczas jakiś znaczny rycerz węgierski, krewny króla Andrzeja. Na tym zakończył się węgierski udział w walce o Palestynę. Andrzej II wypełnił śluby krzyżowe oraz miał pełen zasób cennych relikwii, obok wspomnianej stągwi, także głowę św. Szczepana. Zadowolony wracał na Węgry. Viola bułgarska znacznie przeżyła swojego męża Kazimierza (zm. w 1229/1230 r.), dokonując żywota w 1251 r. Wydała na świat czworo dzieci: najstarszego syna Mieszka zwanego Otyłym (rządził do 1246 r.), młodszego Władysława (zmarł w 1281 lub 1282 r.) oraz dwie córki Więcesławę i Eufrozynę. Ta druga ze związku z Kazimierzem kujawskim wydała na świat Władysława zwanego Łokietkiem, króla Polski, którego korzenie, jak widać, sięgają koligacji górnośląskiego dworu z bułgarskimi Asenami.

• ARCHITEKTURA I URBANISTYKA • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Automatyka przemysłowa Sterowniki logiczne

• MATEMATYKA Matematyka w finansach i ekonomii Matematyka w informatyce Matematyka nauczycielska (z dodatkową specjalnością do wyboru: kształcenie wczesnoszkolne, język obcy lub terapia psychopedagogiczna)

• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Kreacja plastyczna z grafiką użytkową Obraz cyfrowy i fotograficzny Techniki malarskie i projektowanie witrażu Aranżacja wnętrz Arteterapia

• FILOLOGIA Filologia angielska nauczycielska Filologia angielska translatorska Filologia germańska nauczycielska Filologia germańska translatorska Filologia słowiańska – profil czeski Filologia słowiańska – profil rosyjski

• SOCJOLOGIA Kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej Zarządzenie zasobami ludzkimi Media i komunikacja społeczna Zarządzanie finansami w organizacji Pracownik administracji samorządowej

Grzegorz Wawoczny

Reklama

• EUROPEISTYKA

CERTYFIKAT NR 1634/1B

Europejskie stosunki gospodarcze Europejskie stosunki społeczno-polityczne

• PEDAGOGIKA Pedagogika resocjalizacyjna Geragogika Terapia psychopedagogiczna Edukacja medialna Edukacja elementarna (z dodatkowa specjalnością do wyboru: język obcy, terapia psychopedagogiczna)

PRACA W NIEMCZECH I W AUSTRII ZATRUDNIMY: spawaczy, ślusarzy, monterów fasad

• WYCHOWANIE FIZYCZNE

OFERUJEMY: legalną pracę, dojazd, ubezpieczenie, polską obsługę, dobre warunki mieszkaniowe

Odnowa biologiczna Instruktorsko-trenerska Wychowanie fizyczne w szkole

KONTAKT: 0602 268 340, (32) 419 17 17 Reklama

Reklama

Wydawca:

Fabryka Informacji s.c. ul. Batorego 7/2, II p., 47-400 Racibórz Tel.: 32 415 18 66

Redaguje zespół: Redaktor naczelny: Grzegorz Wawoczny

Reklama w gazecie: Małgorzata Plewczyńska Kierownik Działu Reklam Tel.: 509 505 765, plewczynska@caferybnik.pl Joanna Komaniecka Specjalista ds. marketingu Tel.: 512 039 720, komaniecka@caferybnik.pl Monika Deka Specjalista ds. marketingu Tel.: 789 132 083

Druk:

POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Sosnowiec nakład: 10 000 egz. Teksty dziennikarskie i zdjęcia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie rozwiązań graficznych zabronione. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.


7 września 2012

Rozrywka

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie – przysłowie.

6


7 września 2012

7

Wiadomości

Koncert z Jachimkiem

Kabaretowy Kopniak

Sari Ska Band

D

om Kultury w Rybniku-Niedobczycach oraz działający przy nim Kabaret Suche Kluski zapraszają na Przegląd Kabaretowy, który odbędzie się w piątek 28 września w DK Niedobczyce. W trakcie imprezy pod nazwą „Kabaretowy Kopniak” zaprezentują się amatorskie kabarety z Rybnika i okolicznych miejscowości. Impreza ma na celu promocję młodych kabaretów. Do finałowego przeglądu zakwalifikuje się 5 kabaretów, a dla pierwszych trzech miejsc są przewidziane nagrody finansowe. Przegląd rozpocznie się o godz. 18.00. Gwiazdą imprezy będzie znany kabareciarz Tomasz Jachimek. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w sekretariacie DK.

7 września o godz. 20.00 w sali widowiskowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku przy Szafranka 7 odbędzie się koncert rybnicko-żorskiej grupy Sari Ska Band. To kolejna, szesnasta odsłona z cyklu koncertów CKA „Bez Prądu”. Wstęp wolny. Patronat honorowy sprawuje znany rybnicki jazzman, Czesław Gawlik. Cykl Koncertów Akustycznych organizowany jest wspólnie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rybniku oraz Rybnicką Amatorską Scenę Muzyczną (www.rasm.com.pl). Wspomagają go również PieM Projekt oraz ORTH Multimedia.

Otwarcie wystawy

red.

Zmiana siedziby Urzędu Celnego

Jestem snem Warsztaty Rybnik   Rybnickie Centrum Kultury zaprasza na otwarcie wystawy prac Agaty Fojcik pt. Jestem Snem – 12 września o godz. 18.00 Galeria Oblicza Rybnickiego Centrum Kultury.

U

rodziłam się w 1986 roku na Śląsku. Od najmłodszych lat moim wielkim zainteresowaniem, a wkrótce i pasją, były języki obce oraz malarstwo. Zdobyłam wykształcenie w dziedzinie filologii angielskiej, natomiast eduka-

cję artystyczną pobierałam w Krakowskich Szkołach Artystycznych w Krakowie oraz w pracowni Grażyny Zarzeckiej. Obecnie zajmuję się głównie malarstwem i rysunkiem, a także przygotowuję wystawy własnych prac w różnych technikach. Pierwsza z nich odbyła się w 2010 roku w Rybniku-Boguszowicach, druga w 2011 roku w moim rodzinnym mieście, Wodzisławiu Śląskim. Moją domeną jest malarstwo abstrakcyjne, choć często również wyrażam swoje pomysły za pomocą technik graficznych. Niezwykle lubię tworzyć kolaże i wplatać ich elementy w malarstwo. Wykorzystuję różnorakie materiały, które dodatkowo przerabiam, szukając ciekawych efektów wizualnych. Wystawa pt. „Jestem snem” jest zbiorem obrazów abstrakcyjnych, projektów oraz prac graficznych poruszających temat wnętrza człowieka, jego osobowości, wyobraźni, marzeń i snów; słowem złożoność i tajemnica ludzkiej duszy. Istotą tych prac są symbolika i kolorystyka, a także ciągłość cykli, z których każdy nawiązuje do innego aspektu

3 września nastąpiła zmia- tucja będzie funkcjonować przy du oraz główne numery telefona siedziby Urzędu Celnego ul. Kłokocińskiej 51 (44-251 nów pozostaną bez zmian. w Rybniku. Od tego dnia insty- Rybnik). Godziny pracy Urzęred.

z charakteryzacji specjalnej

głównego tematu. Kanwą poszczególnych cykli prac stały się dla mnie własne doświadczenia życiowe obejmujące ostatni rok, własna fantazja i wyobraźnia, motyw kalejdoniedzielę 16 wrzeskopu, a także zabawa skojaśnia od godz. 10.00 rzeń opartych na interpretaw Domu Kultury cjach znaczeń snów zawartych w Chwałowicach odbędą się w sennikach. bezpłatne warsztaty z filmowej charakteryzacji specjalnej. Agata Fojcik Temat – tworzenie poparzeń

W

Reklama

oraz deformacje pooparzeniowe. Prowadzenie: Nikolo Marcel Kokotiak. Zainteresowani mogą się zapisywać drogą mailową: repefene@gmail.com z dop. „Warsztaty”. Zgłoszenia do 13 września. Liczba miejsc

ograniczona! Warsztaty odbędą się w ramach XI Rybnickich Prezentacji Filmu Niezależnego „RePeFeNe 2012”. red.


7 września 2012

8

Rozrywka

SPECJAŁY Weroniki

Chilmon

codziennie na

caferybnik.pl

Kantyczka

Harataniec

Ciasto jest jak babka Składniki: 250 g margaryny( o temperaturze pokojowej), 7 jajek, 1 szklanka cukru, 3 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku do piecznia, 0,5 szklanki mleka, 1,5 łyżki kawy rozpuszczalnej (lub kakao), 2 łyżki kokosu (lub suchego maku), 2 łyżki mielonych orzechów (lub migdałów), 200 g podłużnych biszkoptów (ew. nieco mniej okrągłych), 1 słoiczek ulubionego dżemu.

Ciasto: 4 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 żółtka, 1 kostka margaryny, 3/4 szklanki cukru, 2-3 łyżki gęstej śmietany, 2 łyżeczki cukru waniliowego. Dodatkowo przygotować 1,5 łyżki kakao, mały słoiczek dżemu lub marmolady.

polecam bo placek robi się mokry i trudno go wyjąć.

Masa serowa: 1 kg mielonego twarogu, 4 żółtka, 3/4 szklanki cukru, 0,5 kostki masła, 1 budyń waniliowy. Masło utrzeć z cukrem i żółtkami, dodać ser i budyń, wymieszać. Wykonanie: Margarynę utrzeć z cukrem i żółtkami,dodać przesianą mąkę z proszkiem oraz mleko.Na końcu dodać ubitą pianę ze szczypta soli, wymieszać i podzielić na 3 części. Do jednej dać kawę,do drugiej kokos,do trzeciej orzechy. Formę 21 X 33 wysmarować i oprószyć bułką tartą. Na dno blachy wykładamy część ciasta o dowolnym smaku,biszkopty,potem dajemy utarty dżem,ciasto o dowlnym smaku i znowu ciasto. Piec 180 st. około 4045 minut. Po upieczeniu polać lukrem lub polewą czekoladową. Na zdjęciu przez pomyłkę dżem jest położony na dolnym cieście,czego nie

Piana: 7 białek, 2-4 łyżki cukru, 1 kisiel truskawkowy lub wiśniowy, szczypta soli. Białka ubić ze szczyptą soli, dodać cukier, na końcu wsypać kisiel. Wykonanie: Margarynę posiekać z mąką, dodać pozostałe składniki (oprócz kakao), zagnieść. Ciasto podzielić na 3 części. 2 części zagnieść z kakao, podzielić na połowę i włożyć do zamrażalnika na 1 h. Pozostałą 1 część ciasta zagnieść i wylepić dno wysmarowanej blaszki, wyłożyć dżem. Na dżem (tarką o dużych oczkach) zetrzeć 1 część kakaowego ciasta, położyć masę serową. Na ser położyć pianę i ponownie zetrzeć drugą część ciemnego ciasta. Piec w nagrzanym piekarniku do 180° około 50-55 minut.

Ciasto z musem bananowo-karmelowym

Pasta serowa z jajkiem

Ciasto: 3 duże jajka, 3 łyżki cukru, 1 łyżeczka cukru waniliowego, 3 łyżki mąki pszennej, 1 łyżka mąki ziemniaczanej, 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki: 35 dag żółtego sera (w kawałku), 5 jajek (ugotowanych na twardo), zielona cebulka (pół pęczka), 2-3 ząbki czosnku, 3-4 łyżki majonezu, 3 łyżki gęstego jogurtu, 1 płaska łyżeczka musztardy, 1 mała czerwona papryka (niekoniecznie).

Mus z bananami: 2 śnieżki, 3 utarte banany, 5 płaskich łyżeczek żelatyny. Żelatyną zalać 1/3 szklanki zimnej wody,gdy napęcznieje rozpuścić. Śnieżki ubić wg przepisu na opakowaniu,dodać utarte banany i letnią żelatynę,wymieszać. Śnieżki można zamienić na 400 ml śmietany kremowej dodając jedną łyżeczkę żelatyny mniej. Mus z karmelowy: 1 puszka masy krówkowej(400ml), 400 ml śmietany kremowej 30%, 4 płaskie łyżeczki żelatyny. Żelatyną zalać 1/3 szklanki zimnej wody,gdy napęcznieje rozpuścić. Ubić kremówkę,po czy dodawać po jednej łyżce masy krówkowej (nie odwrotnie!),na końcu wlać letnią żelatynę,wymieszać. Wykonanie: Jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym (około 8-10 minut),wsypać przesiane mąki z proszkiem do piecznia. Dno tortownicy o średnicy 29 cm wyłożyć papierem pergaminowym,wlać ciasto. Piec w nagrzanym piekarniku do 180 st,około 10-13 minut. Na upieczony biszkopt wlać najpierw masę z bananami,potem położyć masę karmelową. Ozdobić rozpuszczoną czekoladą. Zamiast ciasta biszkoptowego można zrobić spód z rozwałkowanych sucharków (300-400g) wymieszanymi z dowolnym kremem czekoladowym typu nutella(400g). Lub na bazie rozwałkowanych herbatników(300g)z rozpuszczonym masłem(niecałe 150g).

Wykonanie: Ser i jajka zetrzeć na tarce,dodać przeciśnięty czosnek,posiekaną zieloną cebulkę oraz musztardę,i majonez z jogurtem. Wszystko wymieszać,można również dodać pokrojoną w kostkę paprykę. Doprawić pieprzem i odrobiną soli.

CR nr 31 (72)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you