Page 1

Reklama

Reklama

Dowiedz się więcej w Internecie –

www.naszraciborz.pl

Tygodnik bezpłatny 14 stycznia 2011

10 tys. egzemplarzy NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE

Podpis foto Mirosław Basista (FotoPerla.eu)

Rok IV, nr 53 (108) ISSN 1689-5606 www.naszraciborz.pl

Wesołe bale

i smutny

ranking

Reklama

Ruszył tegoroczny sez on studniówek rob kiem 40 pkt. jest Tech w raciboskich szkoła nikum nr 3 w ZS ch ponadgimnazjalZawodowych w Racib nych. Do łask wróciła orzu. odnowiona hala przy Zgodnie z postanowi ul. Łąkowej, miejsce dawnych balów matueniem Kapituły Rankingu - szkoły pona ralnych. 7 stycznia ba dgimnazjalne w Polwili się tu uczniowie sce oceniane były za po Kasprowicza (na zdjęci mocą czterech kryu), a 15 stycznia na teriów. Są to: sukcesy parkiet wejdą matur szkoły w olimpiadach zyści z Mickiewicza. przedmiotowych i zaw Radość z czasu zabaw odowych (30 proc.), tonuje, niestety, tewyniki matury z przed goroczny ranking szk miotów obowiązkoół ponadgimnazjalwych (30 proc.), wynik nych w Polsce. i matur y z przedmiotów dodatkowych W rankingu tym, oprac (30 proc.) oraz ocena owywanym przez szk oły przez kadrę akad Perspektywy i Rzecz emicką (10 proc.). pospolitą, niemal od Do sporządzenia ran zawsze gościło I LO im kingu wykorzystano . Jana Kasprowicza. dane ze źródeł egzoge W tym roku niespod nicznych (zewnętrzzianka. Kasprowicz nych) wobec oceniany nie został w ogóle uję ch szkół. Źródłem ty. Na odległym 349. danych były protok miejscu w Polsce jest oły komitetów główII LO im. Adama Minych olimpiad przed ckiewicza. Mickiewicz miotowych, zestawiezajmuje jednocześnia okręgowych komi nie 41. miejsce w rankin sji egzaminacyjnych gu ogólniaków wo - (O KE) z wynikami matur jewództwa śląskiego . Dzieli nas przepaść z przedmiotów obowiązkowych i prz między ogólniakam edmiotów dodatkoi z Rybnika. Aż trzy wych oraz własne bada placówki z tego miast nie ankietowe przea wyprzedziły II LO, prowadzone przez Fu a dwa najlepsze zajęły ndację Edukacyjną 6 i 7 miejsce. Perspektywy wśród Nie ma naszych szkół kadry uczelni akadew ogólnopolskim mi ckich w całej Polsce. rankingu techników. Jedynie na ostatnim 50. miejscu w rankingu wojewódzkim z do(waw)


2 » Aktualności »

Racibórz » Prelekcja na temat historii Żydów Raciborza, która miała miejsce w poniedziałkowy wieczór w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Raciborskiej, wpisuje się w trend przypominania historii Żydów zamieszkujących dawniej obszary dzisiejszej Polski. Wyjątkowo fascynująca jest historia gminy w Raciborzu.

Kurier tygodniowy Urzędnik obsłuży Cię przez Skype

Informujemy naszych klientów, że w starostwie powiatowym w Raciborzu zostało uruchomione BEZPŁATNE połączenie telefoniczne dla wszystkich użytkowników SKYPE. Aby się z nami skontaktować użytkownik musi posiadać program SKYPE oraz być w nim zarejestrowany i zalogowany. W programie SKYPE należy wyszukać użytkownika: powiat.raciborski Po dodaniu powiat.raciborski i uruchomieniu połączenia osoba ta zostanie połączona z Biurem Obsługi Klienta, skąd rozmowa może zostać przekierowana do właściwego referatu/wydziału bądź osoby.

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl

Żydzi - zapomniani sąsiedzi

Spotkanie zasługuje na uwagę, ponieważ jest wynikiem aktywności badawczej młodych raciborzan – uczniów ZSM i II LO. Naukowym opiekunem grupy jest dr Piotr Sput – nauczyciel historii z Mechanika.

- Cała praca włożona w przedsięwzięcie jest po stronie tych chłopaków, ja im tylko trochę w tym wszystkim pomagam – powiedział nam dr Sput, chwaląc swoich podopiecznych. Młodzi badacze przedstawili

dzieje Żydów w Raciborzu, od najwcześniejszych wzmianek aż po czasy II wojny światowej. Ważną częścią prezentacji była charakterystyka najbardziej znanych raciborzan pochodzenia żydowskiego, np. przedstawicieli

Koncert Kolęd w Babicach

Parafia św. Anny w Babicach zaprasza na Koncert Kolęd, który odbędzie się w sobotę 15 stycznia 2011 r. o godz. 17.00. Wykonawcy: Chór i Zespół Instrumentalny Parafii św. Anny w Babicach, Klaudia Romek – sopran, Brygida Tomala – dyrygent.

Czesi kradli w Tworkowie

11 stycznia w ręce raciborskich funkcjonariuszy wpadło dwóch mężczyzn, obywateli Czech. Kradli miedziane rynny z kaplicy przycmentarnej w Tworkowie. 70- i 15-latek zostali przyłapani na gorącym uczynku. Straty wyceniono na 750 zł. Czynności wyjaśniające w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z posterunku w Krzyżanowicach.

Album SPOTKANIA

Powiat Raciborski wspólnie z Powiatem Märkischer (Niemcy) z okazji jubileuszu 10-letniej współpracy wydają album pt. Spotkania, w którym przedstawieni będą mieszkańcy naszych powiatów! Jeżeli chcesz wziąć udział w tym przedsięwzięciu ZGŁOŚ SIĘ już dziś! Wypełnij ankietę, dołącz zdjęcie, a może to właśnie TY będziesz jednym z bohaterów publikacji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2011 r.

Racibórz » – Chcemy, aby młodzi ludzie zaczęli interesować się Raciborzem. Jest tyle piosenek o Krakowie, Warszawie, można byłoby i o naszym mieście coś skomponować – zachęca Alina Hanc, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Raciborza. Dlatego ogłoszono konkurs pn. Racibórz okiem młodych.

Racibórz okiem młodych Od stycznia ruszył konkurs pn. Racibórz okiem młodych i jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do najmłodszych raciborzan. – Chcemy w ten sposób zainteresować młodzież tematyką związaną z naszym miastem – tłumaczy Alina Hanc, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta. Konkurs odbywać się będzie po raz pierwszy. Aby wziąć w nim udział, należy skomponować piosenkę o Raciborzu lub nakręcić film ukazujący skojarzenia z naszym miastem. – Jest tyle piosenek o Krakowie, Warszawie, więc czemu my nie możemy skomponować czegoś o naszym mieście – zachęca do udziału w konkursie Alina Hanc.

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: piosenka i film. Nadesłane prace oceniane będą w dwóch przedziałach wiekowych: od 7 do 13 lat oraz 14 do 19 lat. Jakie należy spełnić wymagania, aby film zakwalifikował się do konkursu? – Powinien trwać od 2 do 10 minut. Dostarczyć go trzeba na nośniku CD lub DVD, plik musi być zapisany w formacie MP4 lub AVI. Minimalna rozdzielczość filmu to 240x320 – tłumaczy Alina. Natomiast czas trwania piosenki nie może być krótszy niż minuta, ani dłuższy niż trzy minuty i pięćdziesiąt sekund. W tekście piosenki słowo Racibórz musi

się powtarzać co najmniej cztery razy. Utwór należy zapisać w formacie MP3 i dostarczyć na nośniku CD. Co jury będzie oceniało? – Przede wszystkim stopień powiązania tematyki z Raciborzem. Oryginalność tekstu i melodii. Jakość nagrania. Pomysł przedstawienia wybranego wątku o Raciborzu oraz zastosowanie się do powyższych wymagań – wylicza przewodnicząca MRMR. Zakończenie konkursu organizatorzy przewidują w kwietniu. Z organizatorami skontaktować można się mejlowo: mrmraciborz@o2.pl. (k)

Reklama

Reklama

Wydawca:

Fabryka Informacji s.c. ul. Staszica 22, IV p., 47-400 Racibórz

Redaguje zespół:

Redaktor naczelny: Grzegorz Wawoczny Dyrektor techniczny: Łukasz Pawlik Fotoedycja i skład: Marcelina Gąsior

Redakcja dziennikarska:

47-400 Racibórz, ul. Staszica 22 IV p. Tel. +48 605 685 485, Tel. +48 32 415 18 66 redakcja@naszraciborz.pl

Reklama w gazecie i na portalu:

Tel. +48 32 415 18 66, reklama@naszraciborz.pl Małgorzata Plewczyńska – Kierownik Działu Reklam Tel. 509 505 765, plewczynska@naszraciborz.pl Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu Tel. 519 189 047, a.obuchowska@naszraciborz.pl Agata Paluch – Specjalista ds. marketingu Tel. 519 189 036, a.paluch@naszraciborz.pl

Druk:

POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Sosnowiec nakład: 10 000 egz. Teksty dziennikarskie i zdjęcia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie rozwiązań graficznych zabronione. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

CERTYFIKAT NR 1634/1B

PRACA W AUSTRII I W NIEMCZECH ZATRUDNIMY: spawaczy, ślusarzy, monterów fasad OFERUJEMY: legalną pracę, dojazd, ubezpieczenie, polską obsługę, dobre warunki mieszkaniowe WYMAGANY

NIEMIECKI PASZPORT

KONTAKT: 0602 268 340 (32) 419 17 17

Reklama

licznej rodziny Mendelssohnów, która wydała wybitnych myślicieli, muzyków i naukowców. Obecny na prelekcji nestor raciborskich dziejopisów Paweł Newerla był pod dużym wrażeniem osiągnięć grupy z ZSM i II LO – Chylę czoła przed wami. Wykonaliście świetną pracę – powiedział Newerla, wręczając młodym historykom przygotowany specjalnie na tę okazję grupy plik dokumentów mogących przydać się w ich badaniach. Opiekun grupy dr Sput dodał – To dopiero początek badań. Chłopców czekają jeszcze długie poszukiwania materiałów i dokumentów. Na ekipę młodych historyków składają się: Marcin Lewicki, Michał Lewicki, Mateusz Małecki, Jakub Pytko, Marek Wyrostek, Adam Dylus i Sebastian Fitzon. Grupa bierze udział w finansowanym prze UE projekcie „Młodzież w działaniu” w ramach którego otrzymali grant w wysokości 5200 euro. Środki posłużą do przeprowadzenia kwerendy w archiwach i biblio-

tekach. Efektem przedsięwzięcia, które potrwa do czerwca, ma być publikacja książkowa na temat historii Żydów w Raciborzu. Młodzi badacze poprowadzą również prezentacje i warsztaty w szkołach i instytucjach kulturalnych. Warto zauważyć, że nie jest to pierwsza akcja młodych historyków: w roku szkolnym 2009/2010 chłopcy wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym pt. „Pamięć o Katyniu”. Małecki, Lewicki, Pytko i Wyrostek zostali laureatami nagrody głównej tego konkursu. Efektem ich pracy jest m. in. strona internetowa www. katyn1940.cba.pl. Natomiast w XIV Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Piętno II wojny – los i pamięć” chłopcy otrzymali wyróżnienie II stopnia. W 2008 roku Jakub pytko brał również udział w konkursie „Historia i kultura żydów polskich” organizowanym przez Fundację „Szalom”.

LP

Daj się porwać nauce Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy organizuje II Festiwal Nauki. Impreza popularyzująca różne dziedziny wiedzy organizowana jest co pół roku naprzemiennie ze szkołą w Rudach. Motywem przewodnim festiwalu jest energia wiatrowa. Festiwal rozpocznie się w piątek 14 stycznia o godz. 9.00. W programie znajdziemy między innymi: pokaz działania zbudowanej przez uczniów mini elektrowni wiatrowej, projekcje filmów zrealizowanych przez uczennice z ZSG, występy artystyczne czy międzyklasowe konkursy. Te ostatnie to np.: konkurs matematyczno-geograficzny: uczniowie będą musieli opracować plan podróży z uwzględnieniem podanej marszruty, kosztów, rygorów czasowych a nawet reklamy – tak jak w prawdziwym biurze podróży. Inny konkurs bę-

dzie polegał na własnoręcznym zbudowaniu różnych instrumentów muzycznych i wykonaniu na nich 3-minutowego utworu. Konkurencje będą punktowane, klasa która zwycięży otrzyma nagrodę, którą jest wycieczka. Dokąd? – To na razie tajemnica znana tylko dyrektor – mówi nam Joanna Galas, nauczycielka matematyki, jedna z osób odpowiedzialnych za realizację festiwalu. Projekt festiwalu jest wynikiem współpracy z Uniwersytetem Śląskim, który aktywnie wspiera poczynania pedagogów i ich podopiecznych w Nędzy. Uniwersytet dba o stronę merytoryczną festiwalu, udzielając wskazówek i podrzucając pomysły na ciekawe doświadczenia i pokazy. Oprócz tego uczniowie szkoły mogą uczestniczyć w warsztatach naukowych organizowanych przez UŚ. LP Reklama


« Aktualności « 3

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Noc w muzeum, międzynarodowa konferencja dotycząca śląskiego kultu św. Floriana, wystawa "Od kołyski aż po grób" czy kolekcja XIX–wiecznej bielizny damskiej - to tylko niektóre z propozycji raciborskiego Muzeum na 2011 rok.

Reklama

Odwiedź mumię

Do 5 lutego można zwiedzić wystawę szopek krakowskich, wypożyczoną z Muzeum Etnograficznego w Krakowie. W czasie trwania tej ekspozycji realizowane są lekcje muzealne na temat obrzędowości zimowej na Śląsku i w okolicach Krakowa. Ponieważ muzeum niekoniecznie musi być bardzo serio, raciborzanie będą mogli zobaczyć wystawę rysunków satyrycznych Janusza Kożusznika – śląskiego karykaturzysty i grafika, który publikował w „Pulsie Biznesu” i „Dzienniku Zachodnim”. Przypomnijmy, że Muzeum ubarwiało już swoją ofertę wystawienniczą rysunkami satyrycznymi m.in. Andrzeja Czeczota – znanego rysownika związanego z tygodnikiem "Polityka". Na lipiec i sierpień planowane są wystawy prac współczesnych artystów: malarza Henryka Wańka i fotografika Zygmunta Sawicza. Od 11 do 13 maja odbędzie się w murach Muzeum międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona kultowi św. Floriana po polskiej i czeskiej stronie Śląska. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa etnograficzna, która po okresie ekspozycji w naszym mieście – co potrwa do końca lipca – zagości w muzeum w Ostrawie. Wystawa pokaże nam rozmaite formy kultu św. Floriana na Śląsku oraz jego postać w ikonografii ludowej. Nie zabraknie eksponatów ilustrujących tę tematykę. Zgodnie z ogólnym przeświadczeniem, że placówki muzealne powinny być "bliżej ludzi", zorganizowana będzie w tym roku kolejna "Noc w muzeum" – w wybrany weekend

ciemną nocą

Dyrektor Muzeum Joanna Muszała-Ciałowicz

wrota gmachu przy Chopina będą otwarte dla zwiedzających przez całą noc. Pod nazwą "Muzealne naj..." planowana jest wystawa najciekawszych eksponatów – tych najbardziej kuriozalnych, zabawnych, czasem mrożących krew w żyłach lub takich, które mają ciekawą historię, jak czepiec, w którego wnętrzu nieoczekiwanie znaleziono gazety i zapiski z XIX wieku, czy kolekcja bielizny z czasów naszych praprababek. – Na co dzień trudno wystawić dla zwiedzających tego rodzaju zbiory, dlatego chcielibyśmy pokazać raciborzanom, jakie ciekawostki kryją się w naszych magazynach – mówi dyrektor Joanna Muszała-Ciałowicz. Rozpoczynający się rok muzeum zamknie dwoma interesu-

jącymi ekspozycjami. Pierwsza z nich przedstawi nam dzieje, warsztat pracy i obyczaje raciborskich cechów rzemieślniczych. Druga, pod nazwą "Od kołyski aż po grób" ma na celu ukazanie, jak w dawnych czasach wyglądało życie Górnoślązaków od urodzin aż do śmierci. Muzeum w Raciborzu może sie pochwalić frekwencją ponad 18 tysięcy zwiedzających rocznie. – To zasługa moich pracowników – mówi dyrektor,. – Potrafią zainteresować i przedszkolaka, i dorosłego. Warto zauważyć, że lekcje muzealne obejmują prawie 40 ciekawych tematów dotyczących historii i współczesności ziemi raciborskiej oraz Śląska. Wśród naszych gości możemy wyróżnić nie tylko grupy młodzieży szkol-

Reklama

nej, ale także licznych studentów z wielu śląskich uczelni oraz dorosłych, których przyciągają organizowane w murach muzeum co najmniej raz na kwartał koncerty – dodaje. O wszelkich szczegółach działalności muzeum na bieżąco informuje strona www.muzeum. raciborz.pl oraz nasz portal. LP

Racibórz » – Styczeń to tradycyjnie szał zakupów. W Raciborzu szczególnie widać to w okresie weekendu. Sklepy przyciągają klientów obniżkami cen i promocjami. Dodatkowo do zakupów zachęca wizja wyższych cen tuż po wyprzedaży. Ludzie obawiają się, że przyczyni się do tego tegoroczna podwyżka stawek VAT.

Początek roku to zakupowy szał Święta już za nami, jednak sklepy nie pustoszeją. Styczeń to okres łowów dla klientów lubujących się w promocjach i wyprzedażach. Sklepowe witryny przyciągają napisami "-50%" czy "-70%". Czas kupowania prezentów zakończył się, teraz najczęściej zaczynamy myśleć o sobie. O tym, że początek roku wiąże się z zakupowym szaleństwem przekonać możemy się, odwiedzając w weekend przykładowo raciborReklama

ski Auchan. Już w piątkowy wieczór w tutejszych sklepikach robi się tłoczno. W sklepach odzieżowych stoi się często w długich kolejkach zarówno do przymierzalni, jak i do kasy. - To świetna okazja, by ładny ciuszek kupić w atrakcyjnej cenie - przyznaje 25-letnia Ania. - Teraz widać, ile ciuchy powinny kosztować i ile przepłacamy, gdy kupujemy je przed obniżkami - dodaje Monika z Raciborza.

Okazuje się, że sprzymierzeńcem sklepów stała się tegoroczna podwyżka VAT. Ludzie często decydują się na zakupy w obawie, że po czasie wyprzedaży i obniżenia cen, nadejdzie okres dużych podwyżek związanych z wyższym VAT-em. - Być może jest to ostatnia okazja, by zakupić te rzeczy w tak niskich cenach. Wyższy VAT działa na nas jak straszak - przyznają siostry Natalia i Zuzia, stojąc w kolejce do kasy jed-

nego ze sklepów odzieżowych w Raciborzu. - Jest okazja, to warto ją wykorzystać, nie wiadomo, co będzie niedługo, wyższy VAT z pewnością oznacza wyższe ceny - mówi pan Piotr, który w zakupowym szaleństwie towarzyszy żonie. - Obawiam się, że kolejne wyprzedaże w tym roku nie będą już tak spektakularne jak ta zimowa - kończy pani Agnieszka, mieszkanka powiatu raciborskiego. JaGA

Reklama


4 » Aktualności » Kurier tygodniowy Afrykańska Noc z Andersenem

Już po raz dziewiąty Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu proponuje swoim młodszym czytelnikom niezwykłą formę spędzenia... nocy! Tym razem motywem przewodnim będzie kultura i życie codzienne krajów Afryki. Noc zaplanowano na 1 kwietnia, a zgłaszać można się do 19 marca. Noc z Andersenem, bo o niej mowa, jest międzynarodowym przedsięwzięciem organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej i urodzin J. Ch. Andersena. Jak co roku, dzieci mogą spodziewać się wielu atrakcji i emocji. Tym razem motywem przewodnim będzie kultura i życie codzienne krajów Afryki. Do udziału w imprezie, która odbędzie się 1 kwietnia (i nie jest to primaaprilisowy żart!), zachęcamy wszystkie dzieci z roczników 1999-2002, które cały rok czynnie uczestniczyły w życiu biblioteki (aktywność czytelnicza, udział w konkursach i imprezach). Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 marca. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy w Oddziale dla Dzieci w Bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 (415 35 88) oraz w filiach.

Wolne stanowiska w Inkubatorze

Urząd Miasta informuje o wolnych stanowiskach w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Polsko-Czeskim Ośrodek Współpracy Gospodarczej. W ramach oferty przedsiębiorcy mogą przez rok i 6 m-cy nieodpłatnie korzystać ze stanowisk biurowo-komputerowych w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu z dostępem do sieci teleinformatycznej. Warunkiem skorzystania z Inkubatora Przedsiębiorczości jest prowadzenie bądź złożenie deklaracji prowadzenia współpracy transgranicznej. W Ośrodku skorzystać można także nieodpłatnie z sali konferencyjnej. Sala konferencyjna przeznaczona jest dla ponad 30 osób. Wyposażona jest w 4 stoły konferencyjne, ekran do projekcji, projektor multimedialny podłączony do laptopa, nagłośnienie, tablice magnetyczną oraz kabinę do tłumaczeń symultanicznych. Jest to niezwykle pomocne i niezastąpione przy organizacji spotkań biznesowych, szkoleń, czy też konferencji. W Ośrodku działa także Punkt Konsultacyjny akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, świadczący bezpłatne usługi konsultacyjne w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy unijnych. Nabór wniosków ma charakter ciągły, do momentu zajęcia wszystkich stanowisk Inkubatora. Więcej informacji w Urzędzie Miasta.

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » 1 maja otwiera się dla pracowników z Polski niemiecki i austriacki rynek pracy. To zła wiadomość dla osób legitymujących sie niemieckim paszportem, którzy mają teraz wyłączność na zatrudnienie w tych krajach. - Niemniej z oceną sytuacji należy poczekać do maja – zastrzegają pracownicy raciborskich biur pośrednictwa. Nadal rośnie bezrobocie w Raciborskiem.

Niemiecki paszport do szuflady Media informują, że niemiecki rynek pracy cierpi na brak pracowników. Miałaby to być szansa dla pracowników z Polski, od maja także tych, którzy nie maja „niemieckich papierów”. Niemcy już teraz próbują zachęcić Polaków do podjęcia zatrudnienia w wybranych zawodach po drugiej stronie Odry. Doszło nawet do tego, że polska młodzież jest zapraszana do podjęcia nauki w niemieckich szkołach zawodowych, po których ukończeniu będzie wypełniać luki na niemieckim rynku usługowym i rzemieślniczym. Jednak największe szanse na podjęcie dobrze płatnego zatrudnienia w Niemczech mają tradycyjnie specjaliści: inżynierowie, informatycy, personel medyczny oraz wykwalifikowani pracownicy fizyczni do budownictwa i przemysłu. - Należy jednak pamiętać, że inaczej niż w Holandii, niemiecki pracodawca

wymaga zazwyczaj dobrej znajomości języka – mówi Roman Pośpiech z agencji In Person. A z tym bywa problem, co może dziwić na Śląsku – regionie o silnych związkach z zachodnim sąsiadem. - Niemcy są pod tym względem znacznie mniej elastyczni od Holendrów – dodaje Pośpiech. W Austrii najbardziej poszukiwane są osoby do pracy jako: kelner, personel sprzątający, kucharz, personel sortujący towary, sprzedawca, pokojówka, pomoc kuchenna, elektroinstalator i personel pomocniczy – informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Austria może być dobrym rynkiem dla pracowników z naszego kraju: przeciętne zarobki są tam wyższe niż w Niemczech i Holandii. Można również liczyć na socjalne bonusy na poziomie zbliżonym do niemieckiego. Kraj ten leży też blisko granic Śląska – to rap-

Racibórz » W 2010 roku w Raciborzu urodziło się dużo mniej dzieci niż w roku poprzednim. - Mieliśmy o 199 urodzeń mniej - informuje raciborski USC. Raciborzanie rzadziej też się żenili, a częściej rozwodzili. Podobnie jak w roku ubiegłym najchętniej wybieranymi imionami były Julia i Jakub.

tem 300-400 kilometrów. Dlatego też wiele osób pracujących w Austrii na weekendy zjeżdża do domów w Polsce. Agencja Kadry Polskie juz teraz zauważyła wzrost zainteresowania pracą w Austrii i Niemczech. W okresie świąteczno-noworocznym wiele osób zatrudnionych obecnie w Holandii czy Belgii pytało o pracę gdzieś bliżej – mówi pracownica Kadr Polskich. Agencja przygotowuje bazy danych osób chętnych do podjęcia pracy na rynku austriackim i niemieckim. Jednak w tych krajach sam angielski nie wystarczy - będziemy musieli weryfikować znajomość języka niemieckiego. Myślę, że po 1 maja może być zauważalne pewne ożywienie wśród poszukujących zatrudnienia za granicą – dodaje pracownica agencji. Otwarcie granic Austrii i Niemiec dla wszystkich pol-

skich pracowników na pewno zwiększy konkurencję na tamtejszych rynkach, a więc o pracę może być trudniej – mówi Roman Pośpiech z In Person. Dotychczas uprzywilejowani „dwupaszportowcy” znajdą w się w towarzystwie licznej grupy rodaków chętnych do podjęcia tam pracy. Wedle szacunków może być to rzesza co najmniej 400 tys. osób. Bezrobocie w Raciborskiem: XII 2010 - 2894 XI 2010 - 2734 X 2010 - 2594 I 2010 - 2859 XII 2009 - 2554 Bezrobocie w gminach XII 2010 Racibórz 1673 Kornowac 100 Krzanowice 141 Krzyżanowice 249 Kuźnia Raciborska 301

Nędza 173 Pietrowice Wielkie 132 Rudnik 125

Komentarz Edmunda Stefaniaka, dyrektor PUP Racibórz: W stosunku do listopada nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych o 160. Wzrost ten jest wynikiem rejestracji osób, którym skończyły się umowy zawarte na czas określony (ze 510 osób zarejestrowanych w grudniu, 447 pracowało do końca listopada). Podobną sytuację będziemy mieli w styczniu, gdyż od początku stycznia dużo ludzi rejestruje się jako osoby bezrobotne (3 i 4 stycznia po około 30-35 osób). Najwięcej ofert w grudniu było na następujące stanowiska: technik administracji, technik prac biurowych, robotnik gospodarczy, sprzedawca-kasjer, pracownik ochrony, spawacz, kierowca kat. C LP

Racibórz » Ponad 200 ofert spłynęło do raciborskiego Urzędu Miasta w odpowiedzi na ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym młodszego referenta ds. obsługi kancelaryjno-biurowej w USC w Raciborzu. - Tak dużego zainteresowania ofertą pracy jeszcze nie mieliśmy - przyznają w kadrach UM w Raciborzu.

Mniej się nas rodzi Ponad

200 osób

i mniej się żeni chce pracować w USC Spadek liczby dzieci urodzonych w Raciborzu jest widoczny i budzi niepokój. - Co roku dzieci było mniej, ale w tym roku ten spadek jest naprawdę duży. Wynosi ponad 20% - zwraca uwagę kierownik USC w Raciborzu Katarzyna Kalus. W sumie w raciborskim szpitalu przyszło na świat 819 maleństw. To o 199 dzieci mniej niż w roku poprzednim. W 2009 spadek był dużo mniejszy, bo narodzonych było jedynie 40 mniej w porównaniu do 2008. Charakterystyczne jest też to, że więcej było chłopców niż dziewczynek i to o 4%. W 2009 to płeć żeńska dominowała, ale różnica była niewielka - wyniosła 1%. Liczba zameldowanych raciborzan narodzonych w 2010 jest jeszcze mniejsza od tej dotyczącej narodzonych w raciborskim szpitalu. Wynosi 483 osoby. - Może się ona nieco jeszcze zmienić ze względu na to, że część raciborzan rodzi się w szpitalach poza Raciborzem - informuje rzecznik prasowy UM w Raciborzu Anita Tyszkiewicz-Zimałka. Modne w dalszym ciągu były imiona Julia i Jakub, a tuż za nimi uplasowały się Emilia, Paulina, Michał i Szymon. Na popularności straciły natomiast Wiktoria, Natalia, Kacper i Bartosz. W Raciborzu nie tylko zarejestrowano mniej urodzeń, ale także małżeństw. Było ich w su-

mie 401, czyli o 16 mniej niż w 2009, w tym: konkordatowych 194 (o 19 mniej), cywilnych - 157 (o jeden więcej niż w roku poprzednim) i umiejscowionych w raciborskim USC ślubów zagranicznych - 50. Ilość rozwodów i separacji jest porównywalna do roku poprzedniego. W 2010 roku zarejestrowano 97 rozwodów (w 2009 było to 95), a separacji - 8 (2009 - 9). Raciborski USC odnotował większą o 6 liczbę zgonów. Było ich 690. JaGA Reklama

Niezbędne wymagania, jakie trzeba było spełnić, by móc starać się o pracę w raciborskim Urzędzie Stanu Cywilnego, nie były wygórowane - wykształcenie średnie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe nieposzlakowana opinia. Dodatkowymi, mile widzianymi atutami były natomiast: preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym, znajomość języka niemieckiego, doświadczenie w prowadzeniu sekreta-

riatu lub kasy, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej. Na czym polega praca młodszego referenta, którą w Raciborzu chętnie wykonywałoby ponad 200 osób? W ogłoszeniu podano, że do zadań zatrudnionego należeć będzie: prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Urzędu Stanu Cywilnego, przyjmowanie korespondencji i jej rejestracja w elektronicznym systemie obiegu korespondencji, udzielanie informacji interesantom w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego, arReklama

chiwizacja dokumentów, prowadzenie w Urzędzie Stanu Cywilnego punktu kasowego, asystowanie przy uroczystościach zawierania związków małżeńskich podczas dyżurów przypadających w dni wolne od pracy i święta. - Tak dużego zainteresowania ofertą pracy jeszcze nie mieliśmy - przyznają w kadrach UM w Raciborzu, gdzie trwa przeglądanie nadesłanych podań. Wśród kandydatów są zarówno panie, jak i panowie. Więcej nie chcemy zdradzać, bo nie zapoznaliśmy się jeszcze z wszystkimi dokumentami - słyszymy.

JaGA


« Aktualności « 5

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Na osiem dni przed 652. rocznicą śmierci świątobliwej Eufemii Ofki Piastówny, raciborskiej kandydatki na ołtarze w Kościele katolickim, biskup Jan Kopiec odprawił w niedzielę w świątyni farnej uroczystą sumę w intencji jej rychłej beatyfikacji. - Czytajmy znaki czasu - mówił w homilii nawiązującej do chrztu świętego.

Racibórz » W G 5 w Raciborzu Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował w środę noworoczne spotkanie, które stało się spotkaniem pokoleń. Biorą w nim udział już nie tylko emerytowani nauczyciele, ale także ci świeżo przyjęci do związku. Życzenia belfrom złożyli przedstawiciele władz miasta i powiatu.

Czytajmy znaki czasu! Nauczycielskie Biskupi opolscy co roku, w styczniu, odprawiają w kościele farnym mszę świętą w intencji rychłej beatyfikacji księżniczki Ofki, zmarłej 17 stycznia 1359 roku córki księcia raciborskiego Przemysła, dominikanki raciborskiej, przeoryszy tutejszego konwentu św. Ducha, mistyczki, tuż po śmierci uznanej przez górnośląski lud za błogosławioną. Ofka czeka jednak do dziś na oficjalne wyniesienie na ołtarze. Starania parafii, diecezji oraz dominikanów trwają już od

lat 30. XX wieku. Obecnie trwa kompletowanie wszystkich wiadomości na temat życia kandydatki. Biskup dr hab. Jan Kopiec mówił dziś o łasce chrztu i rozrachunku, jaki winien dokonać każdy ochrzczony. - Zapytajmy siebie, jak wykorzystaliśmy łaskę tego sakramentu - apelował, mówiąc też o znakach czasów. Nawiązał do średniowiecza, do nowej pobożności (devotio moderna), nurtu zamożnych i wykształconych mieszczan, któ-

rzy propagowali ideał ubóstwa i miłosierdzia. Wskazał, że powinniśmy iść za przykładem naszych przodków, którzy potrafili połączyć wiarę z rozwojem gospodarczym. Za przykład podał księstwo raciborskie, które na przełomie XIII i XIV wieku promieniowało na Górny Śląsk życiem kościelnym i monastycznym, a jednocześnie kwitło gospodarczo.

Racibórz » Taki biznes, zdaniem uczniów II Liceum Ogólnokształcącego najlepiej sprawdziłby się w naszym mieście. Oprócz pijalni soków popyt w Raciborzu miałoby studio tatuażu, stołówka akademicka czy gabinet fizjoterapii. W środę o ich pomysłach na rozwój lokalnego rynku usłyszeli przedstawiciele władzy.

Pijalnia soków to dobra inwestycja

– Koniec starego roku i początek nowego sprzyja podsumowaniom. Nasz związek z roku na rok jest w coraz lepszej kondycji. Liczba członków zarówno emerytowanych, jak i czynnych zawodowo rośnie nam - mówiła prezes raciborskiego oddziału ZNP Teresa Ćwik. W 2010 roku do raciborskiego oddziału ZNP dołączyło 57 nowych nauczycieli, przedstawicieli MOW w Rudach, ZSZ w Raciborzu, raciborskich szkół SP 18, SP 1, ZSBiRR, SP 15 czy G 3. 12 stycznia uroczyście ich powitano. Każdy rok w związku niesie ze sobą też wiele odznaczeń dla jego członków. - Za 50 lat przynależności do związku dostaje się odznaczenie, ale są też tzw. Złote Odznaki ZNP, które w 2010 roku przyznano: Halinie Pomiotło, Urszuli Chlebek, Aleksandrze Jańskiej i Mirosławowi Siwkowi - mówiła prezes związku. Po części oficjalnej nadszedł czas na występ arReklama

Reklama

teresuje się coraz więcej osób z innych powiatów. Sukces przyniosłaby także działalność opierająca się na opiece nad domami, ogrodami i grobami, studio fizjoterapii oraz pijalnia soków. Ten ostatni pomysł okazał się najlepszym ze wszystkich pięciu przedstawionych przez uczniów II ogólniaka. Z tymi pomysłami zapoznali się m.in. prezydent Mirosław Lenk, starosta Adam Hajduk i poseł Henryk Siedlaczek. Poseł

Siedlaczek przybliżył zgromadzonej młodzieży schemat nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Zaopatrzył też szkolną bibliotekę w „wyspę szansy”, czyli książkę opisującą jak budować strategię przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy. Natomiast starosta Adam Hajduk oraz prezydent Mirosław Lenk mówili o roli samorządu w spieraniu przedsiębiorczości. (k)

Przyłapano zboczeńca w parku Roth

W środę rano strażnicy miejscy zatrzymali 35-letniego raciborzanina. Mężczyznę onanizującego się wypatrzył funkcjonariusz obsługujący kamery miejskie. Na miejsce wysłano patrol. 35-latka ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł. – Raciborzanin niedawno wyszedł z zakładu karnego. Pouczyliśmy go, że jeśli znów zostanie przyłapany na onanizowaniu się, z powrotem trafi do więzienia – ostrzega Andrzej Szewczyk, zastępca komendanta straży miejskiej.

Podsumowano zbiórkę

(waw)

Biskup ks. prof. dr hab Jan Kopiec

12 stycznia w II LO, w ramach ogólnopolskiego projektu Moja firma w mojej gminie, odbył się Dzień Przedsiębiorczości. 25 uczniów, którzy wzięli udział w projekcie przedstawili zaproszonym gościom, w tym włodarzom naszego miasta i powiatu ich pomysły na lokalny biznes. – Po zbadaniu naszego rynku pracy, ankietach i rozmowach z mieszkańcami wybraliśmy pięć, naszym zdaniem najciekawszych pomysłów na biznes – mówi Janusz Pociecha, nauczyciel geografii w II LO, organizator Dnia Przedsiębiorczości. Zdaniem uczniów w naszym mieście duże szanse na powodzenia miałoby studio tatuażu. – Od pewnego czasu tatuaże znów stają się coraz popularniejsze. Wróciła na nie moda, a co za tym idzie wzrósł popyt na tego typu usługi – tłumaczy Janusz Pociecha. Kolejną firmą, która zdałaby egzamin w Raciborzu jest stołówka akademicka. Zwłaszcza dlatego, że studiami w naszym mieście in-

spotkanie pokoleń

Kurier tygodniowy

tystyczny, o który zadbali uczniowie G 5 w Raciborzu pod opieką dyrektora placówki Dariusza Malinowskiego. JaGA Reklama

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu podsumowała zbiórkę publiczną prowadzoną na terenie hipermarketu Auchan w Raciborzu, w terminie od 22.03.2010 r. do 31.12.2010 r. W wyniku zbiórki uzyskano 617,24 zł, 15,22 Euro, 12,00 koron czeskich, 46 pensów. Środki wraz ze środkami z nawiązek sądowych zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu.


6 » Aktualności » Kurier tygodniowy Bezpłatne badanie EKG i cholesterolu

16 stycznia w godzinach 10.00 – 18.00 w Galerii Młyńskiej w Raciborzu przy ulicy Mickiewicza 12 w ramach 23. Edycji Śląskiej odbędzie się pierwsza w 2011 roku akcja Zadbaj o swoje serce!. Projekt Zadbaj o swoje serce! ma charakter informacyjno – profilaktyczno – społeczny i jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich, którzy chcą przebadać swoje serce. Głównym celem akcji jest ułatwienie dostępu do lekarzy oraz profilaktyka kardiologiczno-dietetyczna w zakresie wykonywania badań EKG, badań cholesterolu, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Pacjenci są również diagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego. Organizatorzy chcą uświadomić społeczeństwu, jak ważne są regularne badania oraz dbałość o własne zdrowie poprzez aktywny styl życia, który pomaga zapobiegać otyłości oraz innym chorobom tak silnie dotykającym teraz nasze społeczeństwo.

Kolędowe spotkanie śpiewacze

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu oraz Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu serdecznie zapraszają na Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w ramach XX Regionalnego Spotkania Wspólnot Śpiewaczych. W programie koncertu wystąpią zespoły śpiewacze z terenu Powiatu Raciborskiego. Koncert odbędzie się w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu w niedzielę 16 stycznia 2011 r. Początek godzina 15:30. W programie koncertu wysłuchać będzie można m. in. Wspólnego wykonania utworów „Cicha noc” (Fr. Gruber), „Hymnu Bożonarodzeniowego” (F. Mendelssohn Bortholdy), „Transeamus usque Bethlehem” (J. Schnabel). Patronat nad Koncertem objął Starosta Raciborski Adam Hajduk. Reklama

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » W środę 5 stycznia w auli Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu uczestników IV Miejskiego i Powiatowego festiwalu Kolęd i Pastorałek. Celem cyklicznie odbywającego się festiwalu jest m. in. integracja dzieci młodzieży oraz kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.

Festiwal Kolęd i Pastorałek w G5

Organizatorką konkursu jest nauczyciel muzyki pani Danuta Domin. W tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział 130 uczestników, w tym 15 zespołów wokalnych, duety i soliści. Komisja w składzie Elżbieta Biskup – dyrektor MDK oraz Arkadiusz Grzelka – muzyk i akustyk z RCK wyłonili laureatów festiwalu: 1. Wyróżnienie II stopnia w kategorii chóry – chór ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu, 2. Wyróżnienie I stopnia w kategorii zespoły wokalne – „Szalone Nutki” z MDK, 3. Wyróżnienie I stopnia w kategorii zespoły wokalne – zespół wokalny z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy, 4. Wyróżnienie II stopnia w kategorii zespoły wokalne – zespół wokalny z Gimnazjum nr 1 w Raciborzu, 5. Wyróżnienie II stopnia w kategorii zespoły wokalne – kwar-

tet wokalny z Gimnazjum Nr 2 w Raciborzu, 6. Wyróżnienie I stopnia w kategorii soliści – Dawid Kretek z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 5, 7. Wyróżnienie I stopnia w kategorii soliści – Ewelina Morawin z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach, 8. Wyróżnienie II stopnia w kategorii soliści – Daria Soszyńska z Gimnazjum nr 1 w Raciborzu, 9. Wyróżnienie II stopnia w kategorii soliści – Mirela Kulik z Gimnazjum nr 3 w Raciborzu, 10. GRAND PRIX – duet z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy. To cieszące się dużą popularnością muzyczne spotkanie nie ma charakteru tylko zawodów czy konkursu. Jego najważniejszym przesłaniem jest wspólne kolędowanie i przeżywanie tego szczególnego czasu.

Reklama

Racibórz » Dla dzieci, młodzieży i dorosłych z fantazją i lubiących dobrą zabawę Młodzieżowa Rada Miasta Raciborza ogłasza konkurs pn. Zjazd na byle czym. Odbędzie się 21 stycznia na torze saneczkowym w Oborze. Za te najbardziej pomysłowe pojazdy śniegowe organizatorzy przewidzieli cenne nagrody.

Zjazd na byle czym w Oborze W ubiegłym roku pogoda pokrzyżowała im plany, ale nie dali za wygraną. – 21 stycznia na torze saneczkowym w Oborze chcemy zorganizować konkurs pn. Zjazd na byle czym. Myślę, że tym razem śniegu nam nie zabraknie – mówi Alina Hanc, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Raciborza. W zabawie mogą wziąć udział wszyscy, niezależnie od wieku. – Zapraszamy Reklama

dzieci, młodzież, dorosłych oraz emerytów. Można zjeżdżać pojedynczo, a także grupami, klasami – zachęca do udziału w imprezie Alina Hanc. Dodaje, że uczestnicy nie muszą wcześniej zgłaszać chęci uczestnictwa w imprezie. – Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Wystarczy 21 stycznia o 11.30 przyjść na tor saneczkowy do Obory – zapewnia Alina.

Dla najbardziej pomysłowych konstruktorów śnieżnych pojazdów przewidziano cenne nagrody. Przygotowane dziwadła oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych ich twórców, od 0 do 5 lat, od 6 do 11 lat, od 12 do 18 lat i powyżej. Każdy uczestnik może liczyć na ciepłą herbatę i słodki poczęstunek.

(k) Reklama


« Aktualności « 7

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » W środę rano w raciborskim szpitalu, w wieku 84 lat, zmarł Rymwid Antoni Giegżno. Zapamiętali go z pewnością byli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Profesor w latach 1969-2001 uczył tu języka angielskiego. 9 stycznia zmarł Franciszek Perek, były nauczyciel z Mechanika.

Reklama

Odeszli lubiani profesorowie

Rymwid Giegżno

Rymwid Giegżno urodził się 13 kwietnia 1927 r. w Kownie, w rodzinie nauczycielskiej – ojciec był dyrektorem zespołu szkół średnich zawodowych, matka była z wykształcenia nauczycielką, ale nie pracowała zawodowo. Szkołę średnią ogólnokształcącą ukończył na Litwie. W czasie wojny stracił rodziców i zamieszkał u wuja, brata matki, który posiadał gospodarstwo rolne w północno-wschodniej części Litwy. Od 1948 do 1953 r. pracował jako nauczyciel w 8-mio klasowej szkole w Srokowie, pow. Kętrzyn, woj. olsztyńskie. Od 1953 r. do 1969 r. praco-

Franciszek Perek

wał jako nauczyciel języka angielskiego początkowo w szkole 11-letniej, a później w Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewie, woj. olsztyńskie. Od 1969 r. do 2001 r. był nauczycielem języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu. Od 1946 do 1948 studiował zaocznie filologię angielską w Bennett College w Shefield /Anglia/. W 1954 r. ukończył Państwowy Kurs Nauczycielski w Olsztynie, a w 1955 r. zdał egzamin państwowy na nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i zakładów kształcenia

nauczycieli w zakresie języka angielskiego przy Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1961 r. ukończył wakacyjny kurs dla nauczycieli jęz. angielskiego przy Instytucie Essex Writtle (Anglia) oraz w 1964 r. taki sam kurs przy Grey College w Durham (Anglia). Cały rok akademicki spędził na studiach magisterskich filologii angielskiej (ze specjalnością metodyki nauczania języka angielskiego jako języka obcego) w Kansas University w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pn. (1967 r.). Magistrem filologii angielskiej polskiej uczelni

został w 1982 r., kończąc Uniwersytet Śląski. Franciszek Perek urodził się 26 maja 1932 r. Ukończył Technikum Mechaniczne w Olkuszu o kierunku obróbka skrawaniem. W 1978 r. uzyskał tytuł magistra mechaniki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pracę rozpoczął w Technikum Mechanicznym w Olkuszu w 1953 r., gdzie pracował do 31.08.1957 r. oraz jako wychowawca internatu w Technikum Przemysłowo – Pedagogicznym w Kluczborku. Od 01.09.1957 r. rozpoczął pracę w Technikum Mechanicznym w Raciborzu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Na 3 lata przeniósł się do Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach (1978 - 1981), po czym ponownie wrócił do naszej szkoły. Przez wiele lat pełnił także funkcję komendanta OHP. W 1985 r. odszedł na emeryturę, ale przez 10 lat pracował w tutejszym Zespole w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych. Za swoją pracę został odznaczony Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania I stopnia, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Ziemi Raciborskiej oraz Złotą Odznaką OHP. Franciszek Perek pozostanie w pamięci wychowanków jako lubiany i szanowany nauczyciel. II LO, ZSM

Racibórz » Skatepark na Ostrogu jest fajny i dobrze zrobiony, ale jeden to za mało - usłyszał prezydent Mirosław Lenk podczas spotkania z maturzystami klas społeczno-prawnych w II LO im. Adama Mickiewicza. Jedna z uczestniczek proponowała, by powstał drugi, przy pomniku Arki Bożka.

Fajnie zrobione, ale jedno to za mało Prezydent usłyszał, że skatepark na Ostrogu to dobry pomysł, jest dobrze zrobiony, ale za mały. - Panuje tu tłok - mówiła jedna z maturzystek. Jej zdaniem, w Raciborzu potrzebne jest drugie takie miejsce. Reklama

Wskazała na plac przy pomniku Arki Bożka. Prezydent nie wykluczył, że drugi skatepark powstanie. Pomyślę o tym. To nie jest duży wydatek - dodał, ale wykluczył jako lokalizację plac przed po-

mnikiem. - W tym roku chcemy wystawić na sprzedaż nieruchomość, która nadaje się pod budowę galerii handlowej. Plac Długosza chyba jest za mały. Ma 850 m kw, a plac przy pomniku 1,3 ha. Zależy nam na in-

westorze, którzy zbuduje obiekt jak Focus albo Plaza w Rybniku - dodał prezydent. Mirosław Lenk odpowiadał przez jedną godzinę lekcyjną na pytania maturzystów. Więcej informacji wkrótce.

Reklama

Serwis sp. z o.o.

Agencja Pracy PRACA W NIEMCZECH Certyfikat 6180

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu ul. Wileńska 3 ogłasza przetargi dn. 17.01.2011r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokali: 1. w Raciborzu przy ul. Lotniczej 18/3 o pow. użytkowej 52,22m2,dwa pokoje, kuchnia, łazienka z w.c. przedpokój, loggia, piwnica - położone na I p. w bud. 4 p.cena wywoławcza 110.091,- zł. wadium 11.100,- zł. Przetarg o godz. 9.00. 2. w Raciborzu przy ul. Rudzka 24/32 o pow. użytkowej 51,05m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka z w.c. przedpokój, loggia, piwnica - położone na X p. w bud. 10 p. cena wywoławcza 88.400,- zł. wadium 8.800,- zł. Przetarg o godz. 9.20. 3. w Raciborzu przy ul. Wileńska 10/14 o pow. użytkowej 34,55m2 dwa pokoje, kuchnia bez okna, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica - położone na IV p. w bud. 4 p. cena wywoławcza 78.484,- zł., wadium 7.800,- zł. Przetarg o godz. 9.40 4. w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 5a/5 o pow. użytkowej 34,55m2 dwa pokoje, kuchnia bez okna, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica - położone na I p. w bud. 4 p. cena wywoławcza 77.810,- zł., wadium 7.800,- zł. Przetarg o godz. 10.00 5. w Raciborzu przy ul. Słowackiego 32/14 o pow. użytkowej 44,24m2 dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia, piwnica - położone na IV w bud. 10 p. cena wywoławcza 103.650,- zł., wadium 10.400,- zł. Przetarg o godz. 10.20 6. w Raciborzu przy ul. Kossaka 39/5 o pow. użytkowej 50,86m2 dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia, piwnica - położone na II w bud. 2 p. cena wywoławcza 115.510- zł., wadium 11.600,- zł. Przetarg o godz. 10.40 7. w Raciborzu przy ul. Opawskiej 85/13 o pow. użytkowej 48,70m2 trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., balkon, piwnica - położone na IV p. w bud. 4 p. cena wywoławcza 97.271,- zł., wadium 9.700,- zł. Przetarg o godz. 11.00 8. w Raciborzu przy ul. Zamoyskiego 5/2 o pow. użytkowej 43,67m2 dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia, piwnica - położone na parterze w bud. 10 p. cena wywoławcza 81.460,- zł., wadium 8.100,- zł. Przetarg o godz. 11.20 9. w Raciborzu przy ul. Zamoyskiego 7/22 o pow. użytkowej 59,10m2 trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia, piwnica - położone na VII p. w bud. 10 p. cena wywoławcza 103.545,- zł., wadium 10.400,- zł. Przetarg o godz. 11.40 10. w Raciborzu przy ul. Katowickiej 23a/16 o pow. użytkowej 45,10m2 dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c. loggia, piwnica - położone na III p. w bud. 10 p. cena wywoławcza 84.430,- zł., wadium 8.400,- zł. Przetarg o godz. 12.00 11. w Raciborzu przy ul. Żorskiej 7/38 o pow. użytkowej 58,57m2 trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c. loggia, komórka - położone na VII p. w bud. 10 p. cena wywoławcza 111.096,- zł., wadium 11.100,- zł. Przetarg o godz. 12.20 12. w Raciborzu przy ul. Żorskiej 5/38 o pow. użytkowej 58,57m2 trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c. loggia, komórka - położone na VII p. w bud. 10 p. cena wywoławcza 111.096,- zł., wadium 11.100,- zł. Przetarg o godz. 12.40 Lokale można oglądać Poz. od 1 do 2 tel. Poz. od 3 do 7 tel. Poz. od 8 do 12 tel.

po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: 32/ 415 29 62 32/ 415 26 07 32/ 415 21 49

Renomowana Niemiecka firma budowlana oferuje pracę dla: » cieśli szalunkowych DOKA, PERI » murarzy » zbrojarzy » operatorów dźwigów

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłaszają gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma członek najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności, jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto PKO BP Nr 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668. najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3 bud. A pokój nr 3.

Racibórz, ul. Batorego 5, pok. 215, II piętro tel. 32 410 47 24, kom. 0 603 859 629

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 2 i 3 lub telefonicznie pod nr 032 415 45 76 wew. 342 lub 303.

Legalna praca, zameldowanie, ubezpieczenie, zasiłek dla dzieci. Zjazdy co 2 tygodnie. Darmowe mieszkanie. Wymagany paszport niemiecki.


8 » Aktualności »

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Od dłuższego czasu dużo mówi się, że kobiety powinny zwiększyć swoją aktywność zawodową. Że kobieta też potrafi a skoro potrafi, to powinna. Pokazujemy w jaki sposób i z jakim skutkiem Aneta Smaź – przedsiębiorcza raciborzanka – przeszła z budżetówki do biznesu.

foto. Leszek Szczasny

Zawzięłam się... i wypaliło Aneta Smaź

Zaczęło się od tego, że bardzo nie podobało mi się przedszkole, do którego chodził mój syn. Jemu też się tam nie podobało – zaczyna Aneta Smaź (na zdjęciu w galerii po prawej), dotychczas nauczycielka geografii w Budowlance i Ekonomiku. – I wtedy przyszły mi do głowy dwie myśli: pierwsza, że wiele dzieciaków źle się czuje w raciborskich publicznych przedszkolach. A druga taka: - sama urządziłabym taką placówkę lepiej. Jak pomyślałam, tak zrobiłam – mówi Aneta. Ale nie było łatwo. W taki sposób dwa lata temu nauczycielka bez doświadczenia biznesowego wkroczyła na stromą ścieżkę biznesu. Zaczęła od samego pomysłu, bez kapitału,

licząc na to, że przecież znajdą się jakieś źródła finansowania, jakieś dotacje, Europejski Fundusz Społeczny i Bóg wie co. – Przecież dużo się naokoło mówi o aktywizacji zawodowej kobiet, o zakładaniu własnych biznesów i o tym, że można znaleźć na to pieniądze – mówi Aneta. Niestety, nie udało się i raciborzanka musiała sobie poradzić sama, skazana na kredyty komercyjne i pomoc rodziny. Kapitał, wiadomo, podstawa, ale segment usług, który wybrała sobie Aneta stawia wiele wymogów. Pierwsza sprawa: lokal. Trudno znaleźć miejsce, które odpowiadałoby pod względem lokalizacji, kubatury, żeby miało ogród, podjazd, parking. W końcu udało się znaleźć odpowied-

nią nieruchomość, ale to dopiero połowa problemu. W następnej kolejności budynek należy przystosować do użytku zgodnego z przeznaczeniem przy zachowaniu wszystkich licznych przepisów i rozporządzeń. I tu pojawiają się „schody”, dosłownie i w przenośni: otóż schody w zakupionym domu okazały się za wąskie o całe 10 cm – trzeba burzyć i stawiać nowe. Dalej stropy - wyszło, że mają konstrukcję z drewna, a musi być beton. Trzeba burzyć i stawiać nowe. Od podłogi do sufitu 2,70 m – troszeczkę za nisko – trzeba zainstalować wszędzie wentylację mechaniczną. Do tego straż pożarna, Sanepid, urzędnicy – każdy dorzuca coś od siebie. Niemal wszystkie

elementy wyposażenia muszą być atestowane, więc odpada tania chińszczyzna. Formalności i papierologii końca nie widać – Przebrnięcie przez to było bardzo trudne – wspomina pani Aneta – ale nie poddałem się. Kolejna rzecz to dobór kadry. Nasza bohaterka zatrudniła dziewięć osób, w tym ośmiu pedagogów. W większości osoby te mają już doświadczenie w pracy z dziećmi, równocześnie są na tyle młode, że nie brakuje im cierpliwości, entuzjazmu i są wolne od złych nawyków. – Szukałam nauczycielek, które będą miały „to coś” – dzieci bezbłędnie wyłapują tych, którzy się do tego zawodu nie nadają – podkreśla pani Aneta. I tak to się zaczęło. Przed-

szkole ruszyło we wrześniu zeszłego roku. Aneta Smaź nie narzeka na brak chętnych: – Dzisiaj mamy 68 dzieci w trzech grupach wiekowych. Największym zainteresowaniem cieszy się grupa maluszków – mówi. Wynika to z tego, że w Raciborzu brakuje wolnych miejsc w żłobku, a publiczne przedszkola przyjmują dzieci co najmniej 2,5- letnie. Prywatne przedszkole jest zatem otwarte dla dwulatków, chociaż na dzieci w tym wieku nie przysługuje dotacja oświatowa. Czesne wynosi 380 złotych, ale w tej cenie dzieciaki otrzymują całkiem sporo: zajęcia taneczne, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, angielski, zajęcia ceramiczno-plastyczne, zajęcia z logopedą a nawet kara-

te (ale tylko dla starszaków). Do tego cztery posiłki dziennie (obiadki z restauracji – catering wychodzi taniej). Dwa razy w roku dzieci odwiedzi dentysta, a co miesiąc... fryzjer. Dzieci, które rozpoczynają przygodę z przedszkolem mogą liczyć na zajęcia adaptacyjne w obecności rodziców. Placówka działa od 6.30 do 18, także w wakacje. – Ten biznes jest bardzo wymagający pod każdym względem, ale pomału wychodzę na prostą – mówi Aneta Smaź. – Nie żałuję podjęcia decyzji o otwarciu przedszkola, chociaż było trudno i w dalszym ciągu jest trudno. Ale ja się uwzięłam... i wypaliło – kończy Aneta. LP

Im gorzej wygląda, tym lepiej Fragment Odrostrady na wysokości stacji BP i Biedronki wygląda jak ser szwajcarski. Już drugi rok z rzędu kierowcy jeżdżą tu po coraz większych dziurach. - Im gorzej wygląda,

tym lepiej - przekonuje starosta Adam Hajduk, który ma nadzieję, że załatwi u marszałka pieniądze na remont. Ulica Reymonta to droga wojewódzka więc pieniądze na re-

mont musi dać marszałek. - Już od dłuższego czasu o to zabiegamy, ale w Katowicach brakuje pieniędzy. W ostatnich latach jako powiat dostaliśmy bardzo dużo, m.in. na Gliwicką oraz

kondolencje

rondo, w tym na wylot z Reymonta na pl. Mostowy - dodaje Hajduk. Jego zdaniem Odrostrada przy BP i Biedronce nie nadaje się już do remontu cząstkowego, czyli łatania dziur.

- To musi być kompleksowa modernizacja - dodaje szef zarządu powiatu. - Emocje po wyborach już opadły. Nowy marszałek wdrożył się do pracy więc teraz możemy uderzyć z

kondolencje

Podziękowanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Byłego Członka Zarządu Polskiego Związku Pływackiego

Z głebokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Eugeniusza Grzeszczuka

Śp. Eugeniusza Grzeszczuka

Zasłużonego nauczyciela, wieloletniego Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania, dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, zasłużonego działacza sportu, wspaniałego człowieka. W żalu i smutku w tej bolesnej chwili jesteśmy z Rodziną. Cześć jego pamięci! Wyrazy współczucia rodzinie składają Zarząd, pracownicy i Komisja Szkół Sportowych Polskiego Związku Pływackiego, środowisko pływackie oraz olimpijczycy, trenerzy, sportowcy i działacze raciborskiego Klubu Olimpijczyka i Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"

naszymi sprawami. Chcemy go przekonać, że remont generalny będzie mu się bardziej opłacał, bo szkoda pieniędzy na coroczne kosztowne łatanie dziur - kończy.

wpaniałego nauczyciela, wieloletniego działacza sportowego w MKS-SMS "Victoria" Racibórz, byłego inspektora Oświaty i Wychowania i dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Cześć Jego Pamięci. Wyrazy współczucia rodzinie składa Zarząd MKS-SMS "Victoria" Racibórz

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Antoniego Jureczka skład Rodzina


« Aktualności « 9

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl artykuł sponsorowany

Racibórz » Festiwal Pierogów, Kiermasz Świętego Mikołaja, udział w konkursie na najsmaczniejsze moczkę i kutię czy pomoc wolontariuszom Szlachetnej Paczki to jedne z wielu akcji, w które MAM Catering angażował się w minionym roku. Nowy rok to nowe pomysły, dotyczące m.in. rozwoju cateringu biznesowego, popularyzacji usługi dowozu obiadów na telefon czy rozpropagowania wiosennej oferty cateringowej...

MAM Catering

w nowy rok wkracza z nowymi pomysłami Początek roku to czas podsumowań i refleksji. Działająca od października 2010 r. na raciborskim rynku usług gastronomicznych Firma MAM Catering rozpoczęła swą działalność od otwarcia Stołówki Akademickiej w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Z zadania tego firma wywiązała się bardzo dobrze, w krótkim czasie przekonując do swojej kuchni oprócz studentów wielu mieszkańców Raciborza i okolic, którzy, korzystając ze stołówki, stale doceniają smak serwowanych tu różnorodnych potraw. Udało się uruchomić tani, sprawny i korzystny system sprzedaży obiadów abonamentowych oparty na magnetycznych kartach abonamentowych. Karta magnetyczna z logo firmy MAM catering uprawniająca do korzystania z obiadów abonamento-

wych jest trwała i elegancka. Klient doładowuje ją w stołówce bardzo podobnie jak kartę telefoniczną. Starania te nie poszły na marne, gdyż coraz więcej osób korzysta z oferty abonamentowej dającej satysfakcję zarówno z ceny, jak i z wysokiej jakości obiadów. W Stołówce Akademickiej odbyły się w 2011 r. dwie imprezy promocyjne: Festiwal Pierogów i Kiermasz Świętego Mikołaja – obie cieszyły się dużym zainteresowaniem raciborzan, którzy przyjęli je ciepło. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Firma MAM Catering rozszerzyła ofertę o dania garmażeryjne, które cieszyły się dużym powodzeniem nie tylko w okresie świątecznym, albowiem ich smak, przypominający kuchnię naszych babć, pozwolił zachować ogromną popularność oferty do dnia dzisiejszego.

Stołówka Akademicka to tylko niewielka część działalności firmy. MAM Catering sukcesywnie rozwija i popularyzuje usługę cateringową. Dowozi pod wskazany adres eleganckie potrawy serwowane na profesjonalnych podgrzewaczach oraz zastawie. Organizujący uroczystości rodzinne takie jak komunie, jubileusze, urodziny, chrzciny itp. w domach klienci bardzo chętnie korzystają z tego rodzaju usług. Dużym powodzeniem cieszą się są zarówno dowozy tradycyjnych posiłków, jak również tych wyszukanych, bardzo eleganckich potraw, które do tej pory bezbłędnie trafiały w gusta najbardziej wymagających klientów. Rosnące zaufanie klientów do firmy MAM Catering sprawia, że dotychczasowi klienci oprócz tego, że wracają do MAM Catering, to polecają te usługi swoim zna-

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

jomym, przyjaciołom, rodzinie, co sprawia, że zamówień jest coraz więcej. MAM Catering zorganizował też w ciągu krótkiego czasu wiele imprez firmowych, w tym duże przedsięwzięcia na ponad dwieście osób. Firma obsłużyła między innymi Inaugurację Roku Akademickiego i Wigilię w PWSZ, zorganizowała kilka Wigilii firmowych oraz wiele innych wydarzeń biznesowych, prezentując wysoki profesjonalizm usług oraz serwowanych potraw. Zaufało też firmie Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta. Ciężki wysiłek firmy w tym zakresie znalazł swe odzwierciedlenie w referencjach otrzymanych z rąk zadowolonych kontrahentów (http://mamcatering. pl/referencje,3). Do bogatej listy sukcesów firmy należy dopisać jej obecność w mediach, aktywność w impre-

zach promocyjnych, np. doroczny konkurs na najlepszą kutię i moczkę organizowany przez Przystanek Koniec Świata oraz sponsoring wolontariuszy akcji Szlachetna Paczka. Nie wszystko z długiego rejestru planów się udało, bo jak każda firma MAM Catering nie ustrzegł się też potknięć, jednak dzięki nim pracownicy firmy mają świadomość błędów, których więcej starają się nie popełniać, co głęboko motywuje do wytężonej pracy, aby jakość usług świadczonych przez MAM Catering nie podlegała dyskusji. Tyle po stronie dokonań. Równie istotne są dalsze plany. Priorytetem dla właścicieli MAM Catering są trzy zadania: rozwój cateringu biznesowego, popularyzacja usługi dowozu obiadów na telefon oraz rozpropagowanie wiosennej oferReklama

ty cateringowej, w szczególności zaś dotyczącej Świąt Wielkanocnych w siedzibie firmy oraz w domach klientów, a także organizacji komunii świętych w zaciszu domowego ogniska. Natomiast w pełni działa i rozwija się stale DOWÓZ tradycyjnych OBIADÓW. Dzwoniąc na numer 32 457 53 83, zamówicie Państwo obiad do domu i firmy. Codziennie nowe, aktualne menu znajdziecie na www. mamcatering.pl. w zakładce Stołówka Akademicka. Zamówienia na catering okolicznościowy oraz biznesowy możecie Państwo złożyć pod numerami 782 018 100 i 697 018 100. Firma MAM Catering życzy Państwu w Nowym Roku samych pogodnych dni i tylko szczęśliwych zaskoczeń.


10  Aktualności 

PiÄ…tek, 14 stycznia 2011 Âť www.naszraciborz.pl

Racibórz  13 stycznia w raciborskiej PWSZ ruszył projekt „Belfer on-line�, na który pozyskano środki unijne. - W projekcie weźmie udział 240 słuchaczy, których chcemy przygotować do stosowania e-learningu i cyfrowych narzędzi edukacyjnych – zapowiada prorektor Jacek Lembas, kierownik projektu.

Reklama

0GFSUBXBÂœOBPEEPS

Belfrowie mogą być on-line Do kogo adresowany jest projekt "Belfer on-line", na który uczelni udało się pozyskać środki z Unii? - Do nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, zamieszkałych i pracujących na obszarze Subregionu Zachodniego, czyli z powiatu raciborskiego, powiatu rybnickiego, powiatu wodzisławskiego oraz z miast: Rybnik, Jastrzębie Zdrój i ŝory - wyliczają organizatorzy. W kursach weźmie udział 240 słuchaczy. - Podzieleni zostaną na 10 grup, dla których przygotowaliśmy po 75 godzin szkolenia - informuje prorektor Jacek Lembas. - Zajęcia ruszyłyby juş w lutym. Ich forma dostosowana będzie do potrzeb. Mogą to być spotkania popołudniowe lub weekendowe. My ze swojej strony udostępnimy 3 pracownie, ale jeśli szkoły będą chciały, by szkolenia odbywały się u

nich, teş jest taka moşliwość dodaje. Podniesienie kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjno-komunikacyjnej /ICT/ oraz wskazanie moşliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platform e-learningowych oraz cyfrowych narzędzi edukacyjnych to główny cel projektu. - Główną wartością dodaną do projektu będzie platforma e-learningowa MOODLE, na której zostaną udostępnione skonstruowane przez nauczycieli podczas szkolenia multimedialne materiały edukacyjne w formie WebQuestów, ePortfolio i lekcji eXe - informują organizatorzy. Prorektor Jacek Lembas widzi teş korzyści dla uczelni płynące z realizacji projektu. Oczywiście nasz główny cel to wyjście do środowiska nauczy-

cielskiego, by je podszkolić, ale są teş korzyści dla uczelni. Poza tym, şe nasi pracownicy mogą coś dodatkowo zarobić, pozyskujemy sprzęt w postaci komputerów czy aparatów fotograficznych, a takşe oprogramowanie, z których po skończeniu projektu nadal będą mogli korzystać nasi studenci - zauwaşa prorektor. Projekt rozpoczął się konferencją 13 stycznia. W tym dniu w auli PWSZ tematykę związaną z projektem przyblişyli przybyłym dr Jacek Lembas, Marek Szafraniec i mgr Sabina Furgoł. - Chcemy pokazać środowisku nauczycielskiemu, ile im moşemy dać. Wcześniej spotykaliśmy się z sygnałami, şe takie szkolenie jest potrzebne, jest oczekiwane. Teraz nauczyciele mają okazję, by wziąć w nim udział bezpłatnie. Jedyne, co muszą poświęcić, to swój wolny czas mówi Lembas. JaGA

,JFÂ?CBTBCJBÂ?B LH.JÇTPNJFMPOF XJFQS[PXP XP�PXF LH%PKB[EZ 1S[ZTUBOFLVM0QBXTLBJVM0QBXTLB5#4 "VUPCVTZOS   "

461&3."3,&53"$*#°3; VM0QBXTLB 3"$*#°3; HPE[JOZPUXBSDJB QPOTPC OJFE[JFMB

Reklama

Zapraszamy do nowo powstającego sklepu z odzieşą uşywaną w Raciborzu ul. Rynek 6a Markowa odzieş za grosze Raz w tygodniu całkowita wymiana towaru Jeden dzień w tygodniu przecena 50% Duşy wybór! Liczne przeceny i promocje! Miła i profesjonalna obsługa e i c r a Ot w

sklepu

18 stycezkn) ia (wtor

Godziny otwarcia Pn-Pt: 8-18 Sobota: 8-14

    


« Aktualności « 11

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Państwo Klagowie poznali się w Krakowie na zabawie, Majchrzakowie na mistrzostwach w żużlu w Rybniku. Pani Jadwidze męża wypatrzył tato, a państwo Kobylańscy przez lata byli sąsiadami. Łączy ich jedno - wytrwali w miłości przez 50 lat, a 11 stycznia z tej okazji gratulowano im w USC w Raciborzu.

Przeżyć razem 50 lat to wielkie święto - Nie jest trudno pokochać, trudniej jest w tej miłości wytrwać. Nasze dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że państwu się to udało - zwróciła się do jubilatów kierownik USC Katarzyna Kalus. - Przeżyć ze sobą 50 lat to wielkie święto - dodał prezydent Mirosław Lenk. Tradycyjnie dla świętująch występ artystyczny przygotowały przedszkolaki. Tym razem byli to przedstawiciele Przedszkola nr 14 w Raciborzu. Złożyli jubilatom życzenia na każdy dzień tygodnia. - Zachwycajcie się swoją miłością - mówiły 6-latki. Dodatkową niespodzianką było przedstawienie kilku wierszy przez jedną z jubilatek - panią Jadwigę Wałaszek, która na swoim koncie ma już jeden wydany tomik. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie 11 stycznia odznaczeni zostali: Alicja i Kazimierz Klagowie Państwo Klagowie poznali się w Krakowie. - To było na zabawie studenckiej, gdzieś w połowie drogi, bo ja pochodzę z Rudy Śląskiej, a mąż to góral - mówiła pani Alicja - To było 7 listopada, pamiętna data - dodał pan Kazimierz. Do Raciborza przyjechali, gdy przeszli na emeryturę. - Pracowaliśmy w Rybniku, a na czas emerytury przeprowadziliśmy się do Raciborza, mieszkamy tu

już prawie 19 lat. Alina i Władysław Majchrzakowie Państwo Majchrzakowie poznali się na stadionie w Rybniku podczas Mistrzostw Polski w żużlu. - Żona pochodzi z Raciborza, a ja z Cieszyna, widać los chciał, byśmy się spotkali - opowiadał pan Władysław.

Stefania i Henryk Kapturowie Państwo Kapturowie pochodzą z powiatu sandomierskiego. - Żona dostała nakaz pracy w Raciborzu i tak tu trafiliśmy. Przepracowała w szkolnictwie 44 lata, a ja pracowałem w MZBM. Klara i Horst Placzkowie - Poznaliśmy się na zabawie. Ja pochodzę z Owsziszcz,

Racibórz » Najemcy miejskich lokali mieszkalnych w Raciborzu mogą się spodziewać w drugim kwartale tego roku podwyżki czynszów. - Ostatnia była w 2007 r. Nie da się dłużej utrzymywać czynszów na obecnym poziomie - argumentuje prezydent Mirosław Lenk. Miasto potrzebuje pieniędzy na remonty.

a żona ze Studziennej, gdzie do dziś mieszkamy - zdradził pan Horst. Maria i Edward Kobylańscy - Poznaliśmy się przez okno - wspominali państwo Kobylańscy, którzy przez długie lata byli sąsiadami. - Mieszkaliśmy w Nowej Wsi, a do Raciborza przyjechaliśmy w 1974 roku za pracą i

mieszkaniem - wspominali. Jadwiga i Stanisław Wałaszkowie Państwo Wałaszkowie pochodzą z Częstochowy. - Mój tatuś upatrzył sobie zięcia, powiedział: ten i żaden inny - śmiała się pani Jadwiga. - Dodatkowo siostra męża powiedziała mu: patrz, tu w okolicy mieszka ładna dziewczy-

na, zainteresuj się - dodała. JaGA KOMUNIKAT USC: Kierownik USC w Raciborzu prosi pary małżeńskie zamieszkałe na terenie Miasta Racibórz a obchodzące w 2011 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego o zgłoszenie tego faktu w raciborskim USC.

Racibórz » Pracownicy Urzędu Miasta, podobnie jak starostwa, nie będą w tym roku mieli podwyżek. Na wzrost pensji mogą liczyć jedyni ci, którzy dostaną awanse. Opracowaliśmy kilka lat temu ścieżkę dochodzenia do przyzwoitego wynagrodzenia - tłumaczą w ratuszu.

Będzie podwyżka czynszu Wzrost pensji tylko z awansu Czynsze w mieszkaniach komunalnych powinny sięgać 3 proc. wartości odtworzeniowej, a tymczasem oscylują w Raciborzu wokół 1,5 proc. - Miejski zasób wymaga remontów. Nie możemy ich fi-

nansować z podatków mieszkańców, bo są inne ważne potrzeby. Nie można dopłacać do mieszkań kosztem obywateli - dodaje prezydent. Niskie stawki czynszów nie wystarczają obecnie na utrzymanie

substancji w należytym stanie. Wynoszą, w zależności od standardu, od blisko 2 do 6,60 zł. Nie będzie natomiast podwyżki czynszów w lokalach użytkowych.

Na podwyżki nie ma w budżecie pieniędzy. - Kilka lat temu opracowaliśmy ścieżkę awansu, czyli dochodzenia do poziomu przyzwoitych wynagrodzeń - mówi prezydent Mirosław Lenk. Na większe zarobki mogą więc liczyć tylko ci,

którzy awansują. Reszta musi poczekać na lepsze czasy, bo trwa kryzys finansów publicznych. Z końcem roku magistrat przeprowadził również ocenę kadr. - Sprawdzaliśmy, czy urzędnicy spełniają oczekiwa-

nia - dodaje prezydent. Poza wnioskami o dodatkowe szkolenia są również te o rozwiązanie stosunku pracy. W zeszłym roku dotyczyło to 3 osób. Naczelnicy uznali, że współpraca z nimi nie przynosi spodziewanych efektów.

Reklama

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Prostacare Plus

60 tabletek

Działanie: Preparat wspomaga działanie prostaty, funkcjonowanie dróg moczowych, sprawność seksualną mężczyzn. Wskazania: Dla mężczyzn jako uzupełnienie diety w składniki roślinne i witaminy wpływające na utrzymanie w dobrej kondycji prostaty i układu moczowego oraz sprawności seksualną. Podmiot odpowiedzialny: Ozone

SUPER CENA

39,90 zł

25,90 zł

APTEKA POD RÓŻAMI – CENTRUM FARMACEUTYCZNE Racibórz, ul. Ogrodowa 40, tel. 32 415 27 53 (czynne 7 dni w tygodniu 8.00-22.00) INFOLINIA: 801 000 627 APTEKA POD RÓŻAMI – ŚRÓDMIEJSKA Racibórz, ul. Długa 21, tel. 32 415 38 64 (czynne pn.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-14.00) APTEKA POD RÓŻAMI – CENTRUM FARMACEUTYCZNE GALERIA SREBRNA Racibórz, ul. Opawska 7, tel. 32 414 70 49 (czynne pn.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00) APTEKA POD RÓŻAMI – 24H Racibórz, ul. Opawska 33, tel. 32 415 49 51 (czynne 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu) APTEKA POD RÓŻAMI – CENTRUM FARMACEUTYCZNE MICKIEWICZA Racibórz, ul. Mickiewicza 5, tel. 32 417 04 64 (czynne pn.-pt. 7.30-20.00, sob. 8.00-15.00)


12 » Aktualności »

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » - Duchowo mogliśmy się przenieść do Betlejem - powiedział proboszcz parafii św. Paschalisa pod koniec koncertu kolęd na Płoni, w czasie którego zaśpiewały m.in. Ania Wyszkoni i Marzena Korzonek. - 6 stycznia to dzień zarezerwowany na to spotkanie - zauważają byłe wokalistki Mirażu.

To była 10 podróż do Betlejem... Koncert Kolęd Tradycyjnych i Pieśni Bożonarodzeniowych autorstwa Elżbiety i Andrzeja Biskupów był wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze była to jego dziesiąta edycja. Po drugie emitowany był przez Radio Opole i promował płytę "Przy świątecznym stole z Radiem Opole", którą wcześniej nagrano, wykorzystując pieśni autorstwa Elżbiety i Andrzeja Biskupów. Po koncercie każdy mógł zakupić bożonarodzeniową płytkę, z której dochód przeznaczany jest na budowę opolskiego hospicjum. Państwu Biskupom, a także prezes Radia Opole Teresie Kudybie szczególnie dziękował prezes Stowarzyszenia Hospicjum Opolskiego ks. dr Marian Niemiec. Po oficjalnościach zgromadzeni w kościele na Płoni wysłuchać mogli prawie dwugodzinnego koncertu, w czasie

którego wyśpiewywano zarówno kolędy tradycyjne, jak i te autorstwa Biskupów. Na koniec wszyscy wspólnie odśpiewali kolędę "Cicha noc". Nie zabrakło Ani Wyszkoni i Marzeny Korzonek, które od początku biorą udział w przedsięwzięciu. - Nie było mnie na dwóch kolędowych spotkaniach na Płoni - zdradziła Marzena Korzonek. - Z tego, co pamiętam, to opuściłam tylko jeden koncert, gdy urodziłam synka stwierdza Ania. Dla obu Święto Trzech Króli to dzień zarezerwowany na spotkanie w Raciborzu. - Na co dzień jesteśmy zabiegani, a 6 stycznia zjeżdżamy się tutaj, ten koncert to takie spotkanie przyjaciół i możliwość poznania nowych członków Mirażu - mówi Marzena Korzonek, która szczególnie lubi kolędy będące kołysankami dla Chrystusa. Natomiast

ulubioną pieśń bożonarodzeniową Ani Wyszkoni usłyszeli w jej wykonaniu wszyscy, którzy dzisiaj odwiedzili kościół św. Paschalisa. - To kolęda dedykowana Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, śpiewana na melodię "Oj maluśki, maluśki" - słyszymy od piosenkarki. JaGA

komunikat urzędowy

Nr działki

komunikat u rzędowy

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE

działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r.z późn. zm.) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Chałupkach

działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r.z późn. zm.)

Nr księgi wieczystej

Położenie

Pow. działki w ha

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

244/58

35524

Chałupki k.m 1 ul. Spacerowa

0.0687

24.700,00

2470,00

brak obciąże

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanowice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr XLIV/22/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 161, poz. 2642) na terenach: J 3 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; W ewidencji gruntów działka nr 244/58 km 1 w Chałupkach zapisana jest jako użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami wobec wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Krzyżanowice sprzedawanych nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia w terminie 4,5 roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę. Przetarg odbędzie się w dniu 15 luty 2011 r. o godz. 09.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5 Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Nr 338474 0007 2001 0000 0013 0015. Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy do dnia 11 luty 2011 roku. Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport; dowód wpłaty wadium; pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kserokopie potwierdzone notarialnie. W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej i wpłacenia wylicytowanej ceny (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem umowy, pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wójt Gminy Krzyżanowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3-4 oraz pod numerem telefonu 32/419-40-51 wew. 142

T. Kasza Źródło: www.geoportal.gov.pl

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bieńkowicach, oznaczonej numerami działek 24/2, 24/4 k.m 4 o łącznej pow. 0,8295 ha 1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: Nieruchomości gruntowe, które stanowią niezabudowane działki gruntu oznaczone ewidencyjnie numerami: 1)24/2 k.m.4 obręb Bieńkowice o powierzchni 0.4650 ha (ŁIII - 0.2100ha; RIIIb – 0.2550ha) 2)24/4 k.m.4 obręb Bieńkowice o powierzchni 0.3645 ha (RII-0.1250ha; RIIIa-0.2065ha; RIIIb-0.0330ha) 2. Opis nieruchomości: Działki gruntu położone w miejscowości Bieńkowice nie posiadają dostępu do drogi publicznej. 3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości: Działki gruntu zapisane są w księdze wieczystej KW nr GL1R/00030539/3 Sądu Rejonowego w Raciborzu na własność Gminy Krzyżanowice i wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań. 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 4.1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 czerwca 2010r. Nr XLIV/22/2010 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 161, poz.2642), nieruchomość znajduje się na terenach: Działka nr 24/2: A 15 R – tereny upraw polowych, gruntów ornych, łąk i pastwisk; Działka nr 24/4: A 15 R – tereny upraw polowych, gruntów ornych, łąk i pastwisk – ok. 83%; A 5 RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych – ok. 17%. 4.2. Warunki realizacji zabudowy winny ściśle respektować ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 5. Warunki przetargu 5.1 Ze względu na brak dostępu w/w nieruchomości do drogi publicznej warunki przetargu mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę osób tzn. do przetargu mogą przystąpić właściciele przyległych działek oznaczonych nr 23, 24/6, 24/5, 26, 32 k.m. 4 Bieńkowice. 5.2 Przetarg odbędzie się w dniu 15 luty 2011r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5 5.3 Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie powyższego warunku do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do 9 luty 2011r. 5.4 Lista osób zakwalifikowanych będzie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach oraz zamieszczona na stronie internetowej urzędu www.bip.krzyzanowice.pl na 2 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. 5.5 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 54.200,00 zł. Do ceny gruntu znajdującego się na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% 5.6 Wadium w kwocie 5420,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Nr 338474 0007 2001 0000 0013 0015. Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy do dnia 9 luty 2011r. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 6. Warunki uczestnictwa w przetargu: Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: - dowód osobisty lub paszport; - dowód wpłaty wadium; pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kserokopie potwierdzone notarialnie. W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 7. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: Szczegółowy termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w określonym miejscu i terminie, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. 8. Dodatkowe informacje: 8.1 Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej, a także okazanie jej granic, pokrywa nabywca nieruchomości. 8.2 Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004r.Nr 207, poz.2108 z późn.zm.) 8.3 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawie art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.z 2010r., Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) upłynął 17 grudnia 2010r. 8.4 Wójt Gminy Krzyżanowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Ogłoszenie opublikowane zostało również w internecie na stronie http://bip.krzyzanowice.pl/ Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5, pok.3-4 (parter), tel. 0-32 419 40 50 wew. 142


« Aktualności « 13

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl

Ferie

Reklama

Racibórz » Już po raz kolejny Raciborski Ośrodek Aikido organizuje najmłodszym feryjny wypoczynek. Zajęcia z aikido tradycyjnie odbędą się w sali gimnastycznej SP 15. W tym roku dodatkową atrakcją dla uczestników będzie nauka języka japońskiego oraz zajęcia z origami. Sztuki walki poznają także mieszkańcy Nędzy.

Zimowa przygoda z aikido Nie tylko miasto w tym roku zorganizuje najmłodszym czas wolny podczas ferii zimowych. Wiele atrakcji dla młodych raciborzan szykuje się w Raciborskim Ośrodku Aikido. – Jak co roku organizujemy zimową przygodę z aikido. Jednak tym razem oprócz zwykłych ćwiczeń będą dodatkowe zajęcia z kaligrafii japońskiej, origami oraz nauka języka japońskiego – wylicza, a zarazem zachęca do udziału organizator akcji, Jacek Ostrowski. Nowe zajęcia poprowadzi student pierwszego roku japonistyki, Karol Łaciok. Feryjne zajęcia odbywać się będą od 17 do 21 stycznia w sali gimnastycznej SP 15. – Roz-

poczną się wspólnym śniadaniem o godzinie 9.00. Potrwają do 12.30. Zakończy je godzinny trening aikido. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Należy się tylko wcześniej zapisać – zapewnia Jacek Ostrowski. Drugi turnus (od 24 do 29 stycznia) zimowej przygody z aikido odbędzie się w Nędzy. – W ubiegłym roku zajęcia cieszyły się tak wielkim powodzeniem, że pani wójt Anna Iskała zdecydowała zorganizować je ponownie. Zakupiła nawet matę do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gimnazjalnych – relacjonuje Ostrowski. W tym roku organizator akcji nie zapomniał również o wy-

poczywającej młodzieży i dorosłych. Dla nich od 16 do 22 stycznia również na matach SP 15 przygotuje specjalny program, tzw. Treningi pokory. – Będą się zaczynały wcześnie, bo już o 6.00 rano. Uczestników czeka bardzo intensywny trening, który w konsekwencji zakończy się egzaminem – zapowiada Jacek Ostrowski. Zajęcia poprowadzi, m.in. soke Krzysztof Jankowiak, zdobywca 9 dana. Zgłoszenia przyjmuje Jacek Ostrowski, pod nr tel.: 602 487 925. Można również zgłosić swój udział mailowo: ostry.j@ interia.pl

(k)

Ferie w kinie "Przemko"

Reklama

Reklama

Bagażniki i Boxy Łańcuchy śniegowe

Warsztaty You Can Dance z Magdaleną Górą i Mariuszem Jasuwienasem, poranne seanse w kinie Przemko, warsztaty fotograficzne, teatralne oraz średniowieczne - Raciborskie Centrum Kultury przedstawiło swoją ofertę na rozpoczynają się 15 stycznia ferie zimowe. 17 – 19.01 TEATR JEDNEGO AKTORA (warsztaty), Agnieszka Zyskowska-Biskup - aktorka Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, Jolanta Reisch, do 12 roku życia, koszt 10 zł, godzina 10.00, RCK RDK, ul. Chopina 21. 17 – 19.01 Warsztaty Teatralne TFURCY Grupa Artystyczna TFURCY z Krakowa, od 12 r.ż, koszt 30 zł, godz. 10.00, RCK D.K. Strzecha ul. Londzina 38. 17 – 20.01 Warsztaty Średniowieczne Marek Mansz, wiek 8-16 lat, godz. 10.00, RCK RDK ul. Chopina 21 17- 28.01 Warsztaty Plastyczne Michał Justycki, od 13 roku życia, godz. 10.00, RCK RDK ul. Chopina 21 19-21.01 Aerobik dla dzieci i młodzieży Joanna Sokołowska, godz. 10.00, RCK RDK ul. Chopina 21 19 – 21.01 Warsztaty Fotograficzne – Racibórz w zimowej szacie, Gabriela Habrom – Rokosz, członkowie Klubu FOTON, od 12 roku życia, koszt 10 zł, godz. 10.00 RCK RDK ul. Chopina 21 22.01 spektakl pt. Jaś i Małgosia, Teatr BANIALUKA, koszt 15 zł, godz. 16.00 RCK RDK ul. Chopina 21 24.01 Spektakl teatralny COUNTRY SHOW, Teatr Nicoli z Krakowa, godz. 10.00 RCK RDK ul. Chopina 21 25.01 Spotkanie Rozmowy o fotografii, Gabriela Habrom – Rokosz, członkowie Klubu FOTON, godz. 17.00, RCK RDK ul. Chopina 21 25 – 28.01 Warsztaty tańca nowoczesnego (YOU CAN DANCE), Magdalena Góra, Mariusz Jasuwienas, od 7 roku życia, koszt 20 zł, godz. 10.00 RCK RDK ul. Chopina 21 Seanse filmowe Kina PRZEMKO dla dzieci i młodzieży: poniedziałki, środy i piątki o godz. 11.00. Bilet w cenie: 5 zł.

47-400 Racibórz ul. Głubczycka 59, tel. 32 418 15 71 www.PRUSICKI.pl

Jaś i Małgosia 22 stycznia 2011r. w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21, odbędzie się spektakl Jaś i Małgosia w wykonaniu TEATRU LALEK BANIALUKA. Żartobliwa wersja przygód Jasia i Małgosi, adresowana szczególnie do najmłodszych dzieci.

z RCK-iem

Ciepły klimat spektaklu buduje nie tylko swoista i pełna uroku brzechwowska opowieść, ale też specjalna oprawa plastyczna przedstawienia-kolorowe, miękkie i przytulne poduchy, przyjazne dekoracje, słodka piernikowa chałupka i bliskie dziecięcej wyobraźni lalki. W tym bezpiecznym i przyjaznym świecie nawet na pozór groźne zdarzenia na koniec okazują się żartem, a puenta spektaklu jest zabawna i pouczająca zarazem. reżyseria: Lech Chojnacki muzyka: Robert Łuczak scenografia: Dariusz Panas aktorzy: Magdalena Obidow-

ska, Maria Byrska, Katarzyna Pohl, Konrad Ignatowski, Eugeniusz Jachym Sala widowiskowa RCK, ul. Chopina 21 cena biletu: 15 zł Kasa RCK czynna: wtorek – czwartek (14.30–18.30) piątek (10.00-14.00) nr tel. 32 415 25 40 Kabaret Paranienormalni Już 6 lutego (godz. 17.00) w Raciborskim Centrum Kultury będziemy gościć kabaret Paranienormalni, czyli znaną i lubianą Mariolkę Krejzolkę. Bilety 45 i 40 zł do nabycia w kasie RCK lub do zarezerwowania na www.rck.com.pl


14 » Aktualności »

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl

OGŁOSZENIA

WITAMY W RACIBORZU

DROBNE Dla domu

Sprzedam

Mieszkanie sprzedam

Szukam pracy

Usługi remontowe

Kup laptopa ; nawigacja GPS gratis!!! Tylko u Nas super promocja, przy zakupie laptopa gratis dodajemy: nawigację GPS; torbę; myszkę wi-fi; program antywirusowy. Pośpiesz się ilość sztuk ograniczona. Zapraszamy: ul. Rybnicka 10 Racibórz. tel:729 158 158.

Sprzedam mieszkanie Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na I-piętrze z dużym balkonem w Pszowie na Oś.T.Kościuszki(49,7m). Balkon i pokoje są od strony południowej. tel:+48 601 276 609. email:j233@vp.pl.

Usługi transportowe Usługi transportowe w kraju i zagranicą. Przewóz osób i rzeczy.. tel:600446882, 608892969. email:drajwer82@onet.pl.

Tanio usługi remontowe od A-Z Firma oferuje tanio profesjonalny montaż mebli, paneli od 15zł/m2, wykładzin, płyt kart-gips, oświetlenia, instalacji wodnej, sprzętu sanitar., malowanie, tapetowanie, wszelkie przeróbki, faktura VAT. tel:604140997, 324151104. Remont i renowacja mebli Kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, zabudowa kominków; sprzedaz odrestaurowanych mebli drewnianych (kredensy, szafy, szafki nocne, gorki kuchenne, skrzynie, skrzyniokomody,witrynki i inne).. tel:696 044 764. email:tarmim.tomaszewski@gmail.com.

Meble Sprzedam wersalkę i garderobę Wersalka (na sprężynach) + 2 fotele, drewniane dodatki. Cena 700 zł (do negocjacji). Drewniana garderoba: lustro, wieszak, komoda. Cena 400 zł (do negocjacji). Możliwość przesłania zdjęć na maila. telefon: 517 373 502

Motoryzacja Sprzedam Sprzedam samochód FORD STREET KA Sprzedam samochód osobowy Ford Street Ka. Rok produkcji: 2004 ; pojemność: 1600 cm3 ; 70Kw. Stan samochodu bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Osoby zainteresowane zakupem, proszę o kontakt.. tel:505 161 915. Sprzedam VW SHARAN 1.9 TDI,rok prod.1996,kolor czarny,7,osobowy,przebieg 220000km.Bogate wyposażenie.bezwypadkowy,garażowany,zestaw opon zimowych. tel:503 370 300.

Sprzedam M3, 112 000| Sprzedam atrakcyjne M3 o pow. 52m2 usytuowane na IV piętrze w IV piętrowym budynku przy ul. Rzemieślniczej w Raciborzu. Więcej szczegółów na stronie www, zapraszam do oglądania mieszkania na żywo. tel:888 667 748. Sprzedam 3- pokojowe mieszkanie Pilnie sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 61,2 m2 z duża kuchnia w pełni wyremontowane do wprowadzenia od zaraz. (dodatkowo pomieszczenie gospodarcze i piwnica) piękne widoki 9 piętro. 158tys do negocjacji. tel:609 434 942.

Nieruchomości

Praca

Imprezy / Przyjęcia

Działkę sprzedam

Dam pracę

Lokal

Działka Raszczyce 20zł metr kw Sprzedam pięknie położoną działkę budowlano rolną z możliwością zabudowy 67arów w części ogrodzona na działce prąd własna studnia wymiary to 100m na 67m 8km od Raciborza w pobliżu wiele nowych domów. tel:664 085 266. email:banan0210@o2.pl.

Grafik komputerowy - praca Studio graficzne Margomedia, poszukuje do współpracy osoby na stanowisko grafika komputerowego. Wymagamy doświadczenia w tematyce projektowania dla druku i mediów cyfrowych. Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV wraz z własnym portfolio na adres e-mail. tel:32 415 84 83. email:studio@margomedia.pl.

Karaoke Wszystkich serdecznie zapraszamy do restauracji "Kameralnej" (dawny NOT) na Karaoke, które odbędzie się 14 stycznia o godzinie 20:00. tel:415 35 91.

Komputery

Mieszkanie wynajmę

Usługi

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, po remoncie, przy ul. Ogrodowej w Raciborzu, częściowo umeblowane. tel:605 952 284.

Pogotowie Komputerowe; Pogotowie GPS Masz problem z komputerem, laptopem, nawigacją GPS? Potrzebujesz odzyskać utracone dane? Szukasz profesjonalnej i fachowej pomocy? Zadzwoń już dziś. Bezpłatny dojazd do Klientów. Kompleksowa obsługa. tel:889 212 212.

Wynajmę mieszkanie Wynajmę komfortowo wyposażone i umeblowane mieszkanie w centrum Raciborza 100m2. Więcej info tel lub mail.. tel:606 288 529. email:pwojtak@vp.pl.

www.professionalnotebookservice.pl Professional Notebook Service to doświadczony serwis w zakresie napraw sprzętu komputerowego; przemysłowego. Specjalizujemy się w naprawach: monitorów, laptopów, płyt głównych, komputerów, elektronika. tel:32 307 08 08. email:bok@professionalnotebookservice.pl.

Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, kuchnia,łazienka, balkon, piwnica. Opawska 1 piętro,blisko, szkoła, przedszkole, apteka, kościół, sklepy.Okna plastyki, panele, kafelki, do odświeżenia.Cena do negocjacji. tel:609096937,697696857.

Mieszkanie sprzedam

komunikat urzędowy

Różne Kupię Kupię każde zboże Kupię każde zboże na terenie całego kraju również i ekologiczne, groch, grykę, łubin min 23t, zapewniam swój transport oraz 100% przedpłaty. tel:501 459 374.

Zwierzęta Sprzedam Sprzedam akwarium panoramiczne 120L Sprzedam akwarium panoramiczne o poj.120L + oświetlenie do niego. Więcej info na. email:jorus019@wp.pl.

Marsel Matkowski to nowy mieszkaniec Borucina. Syn Małgorzaty i Marka podziwia otaczającą go rzeczywistość od 5 stycznia, od godz. 12.15. Ważył wtedy 3350 g i mierzył 57 cm. W domu czeka na niego 4-letnia siostra Miriam.

W święto Trzech Króli na świat przyszedł Natan Szymczyk. Dokładnie było to 6 stycznia, o godz. 13.10, gdy ważył 3100 g i miał 54 cm długości. Zamieszka w  Kuźni Raciborskiej razem z mamą Edytą i tatą Dawidem.

Bieńkowice wzbogaciły się o nowego mieszkańca 5 stycznia o godz. 15.30. Jest nim Ksawery Kubik, który w chwili narodzin ważył 3200 g i miał 55 cm długości. Z jego przyjścia na świat ucieszyli się szczególnie rodzice – Bożena i Tomasz.

Pod szczęśliwą siódemką urodziła się Maria Małgorzata Figler. Było to dokładnie 7 stycznia o godz. 7.25. Córeczka Joanny i Roberta ważyła wtedy 3250 g i mierzyła 54 cm. Zamieszka w Krowiarkach.

Małgorzata i Krzysztof rodzicami się stali dzięki Aleksandrze Sucker, która w chwili narodzin, czyli 4 stycznia o godz. 12.07, ważyła 2620 g i mierzyła 53 cm. Maleńka zamieszka w Raciborzu.

Jej narodziny to jak strzał w dziesiątkę, bo na świecie pojawiła się właśnie 10 stycznia o  godz. 11.40. O kim mowa? O Zuzi Bartoniek, która przyczyniła się do tego, że Agnieszka i Paweł stali się rodzicami. Nowa mieszkanka Tworkowa ważyła 4200 g i miała 55 cm długości.

3600 g wagi i 59 cm długości oto wymiary Wiktorii Banasik z chwili narodzin. Nowa mieszkanka Kuźni Raciborskiej otaczającą rzeczywistość podziwia od 7 stycznia, od godz. 7.40. Czekali na nią z niecierpliwością rodzice - Adriana i Artur oraz 9-letni brat Daniel.

Już od maja 2011 r. wznawia działalność zakład wielobranżowy Kała Ireneusz, po doskonaleniu umiejętności w Niemczech.

tel:324155751, 691249009.

Do wynajęcia bar

ul. Powstańców Śląskich 57, od lutego 2011

przy ul. Polnej 1, od stycznia 2011

Tel. : 606 643 895

Ania i Artur się radowali, gdy na świecie córkę Nadię Bodziony witali. Nadia Bodziony otaczający ją świat podziwia od 4 stycznia, od godz. 19.30. Urodziny świętować będzie razem z kuzynką Wiktorią, która narodziła się też 4 stycznia, ale 11 lat temu. Maleńka ważyła 3400 g i miała 56 cm długości.

Remonty mieszkań od A do Z

Do wynajęcia bar

w Pawłowie

w Samborowicach

Tel. : 606 643 895

Ogłoszenia można dodać poprzez portal www.naszraciborz.pl lub osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Staszica 22

Komunikat

Ogłoszenie Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3, działając na podst. art. 35 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408), ogłasza konkurs na przejęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych dla ok. 110,6 tys. liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu powiatu raciborskiego, w okresie od 1.02.2011 do 31.01.2014 w zakresie: realizacji usług rehabilitacyjnych na terenie Szpitala w zakresie rehabilitacji ruchowej przy łóżku chorego w oddziałach: Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Chirurgii Ogólnej, Neurologicznym, Wewnętrznym I, Wewnętrznym II, Geriatrycznym, Pulmonologicznym, Ginekologiczno – Położniczym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wymagane jest posiadanie na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu zasobów gwarantujących prawidłową realizację usług w szczególności sprzętu do: hydroterapii, krioterapii, magntetoterapii, sprzętu do elektroterapii, laseroterapii. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia świadczeń będących przedmiotem postępowania bezpośrednio na terenie SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu w celu ograniczenia uciążliwości dla pacjentów związanych z transportem poza Szpital. W sytuacji, gdy wykonawca nie będzie dysponował lokalem na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu Udzielający Zamówienie deklaruje możliwość zawarcia umowy najmu pomieszczeń spełniających wymagania do udzielania świadczeń będących przedmiotem konkursu. Warunkiem zawarcia umowy jest zgoda na przejęcie pracowników w trybie art. 23 1 kodeksu pracy, których wykaz stanowi załącznik do umowy. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można się zapoznać w Dziale Kadr Szpitala przy ul. Gamowska 3 w pokoju nr 40. Oferty należy składać w terminie do 21.01.2011 do godz. 14:35 w sekretariacie Dyrekcji Szpitala Rejonowego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dniu 24.01.2011 r. o godz. 12:00. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. Składający ofertę zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do zamawiającego umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o jego rozstrzygnięcia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 3, ogłasza przetarg na wysokość czynszu za lokale użytkowe położone w Raciborzu przy ul. Opawskiej 3 i Ogrodowej 13a. Charakterystyka lokalu przy ul. Opawska 3 Powierzchnia ogólna - parter 126,87m2 Cena wywoławcza za pomieszczenie na parterze: 35,00 zł./m2 + VAT - bez mediów Powierzchnia pomieszczeń przynależnych 136,01m2 Cena wywoławcza za pomieszczenie przynależne: 5,00 zł./m2 + VAT - bez mediów Działalność: usługowo - handlowa Vadium: 7000,- zł. Charakterystyka lokalu przy ul. Ogrodowa 13a Powierzchnia ogólna - parter 46,89m2 Cena wywoławcza: 21,00 zł./m2 + VAT - bez mediów Działalność: usługowo - handlowa Vadium: 1.400,-zł. Przetarg na lokal przy ul. Opawskiej 3 odbędzie się w dniu 19.01.2011r. w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 3, pok. nr 16, godz. 10.00 . Vadium należy wpłacić na konto PKO nr 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668, dowód wpłaty należy przedłożyć do wglądu w pokoju nr 3 ul. Wileńska 3 do dn. 19.01.2011r. do godz. 9.30. Przetarg na lokal przy ul. Ogrodową 13a odbędzie się w dniu 19.01.2011r. w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 3, pok. nr 16, godz. 11.00 . Vadium należy wpłacić na konto PKO nr 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668, dowód wpłaty należy przedłożyć do wglądu w pokoju nr 3 ul. Wileńska 3 do dn. 19.01.2011r. do godz. 10.30. Osoby, która wygrają przetarg zobowiązane są do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni pod rygorem utraty Vadium. Informacje o pozostałych warunkach najmu lokalu uzyskać można pod nr tel. 032/415 45 76 wew. 342. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Galeria noworodków na www.naszraciborz.pl


« Aktualności « 15

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl

CIASTO:

2 szklanki mąki 1/3 szklanki cukru 3 żółtka (białka zachować) 1 łyżeczka proszku do pieczenia 160 g masła wysmarowanej tłuszWszystko zagnieść i wylepić dno iarach 25 cm x 25 wym o y wnic torto j owe drat czem kwa 28 cm. Ciasto włonicy śred o y cm lub okrągłej tortownic stopni i zapiec 190 p. tem o ka arni piek go zane żyć do nagr około 15 minut.

one owoce. Wszystko kami, na samym końcu wsypać susz dobrze wymieszać. łyżką "kupki" masy maNa podpieczone ciasto kładziemy wą. kowej. Zalewamy mak masą sero o 60-70 minut. Pieczemy w temp. 190 stopni okoł czekolady rozpuszczoPo ostygnięciu polać 1 tabliczką łyżek mleka i paroma 2 nej w kąpieli wodnej z dodatkiem ego. czow arań pom kroplami olejku

MASA I

1 puszka masy makowej

A II

MAS izowanego 1 kg sera z wiaderka lub homogen ła mas g 100 3 jajka 3 białka (które zostały z ciasta) 1 suchy budyń waniliowy 3/4 szklanki cukru pudru ynek lub skórki po200 g suszonych owoców (wiśni, rodz marańczowej) budyń i całe jaja z białMasło utrzeć z cukrem, dodać ser,

Seromakowiec na kruchym spodzie według Weroniki Chilmon


16 » Reklama »

Piątek, 14 stycznia 2011 » www.naszraciborz.pl

Reklama

Raciborskie książki najlepsze NA PREZENT Racibórz inspiracje Dzieje Raciborza i jego dzielnic Paweł Newerla BESTSELLER

Elegancki album fotograficzny autorstwa fotografika Bolesława Stachowa, formatu A4, pokazujący panoramy, architekturę, przyrodę oraz wydarzenia. Racibórz to tonąca w zieleni historyczna stolica Górnego Śląska, pełna unikalnych zabytków. Album zawiera opis oraz podpisy zdjęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Monografia miasta (584 s.), historycznej stolicy Górnego Śląska, wydana z okazji 900-lecia pierwszej wzmianki zawartej w Kronice Galla Anonima (1108). Paweł Newerla jest lokalnym historykiem, autorem bestsellerowych Opowieści o dawnym Raciborzu i szeregu innych pozycji. Badacz dysponuje wyrobionym warsztatem naukowym, na który składa się znajomość źródeł oraz opracowań poświęconych Raciborzowi, publikowanych głównie w XIX wieku przez badaczy niemieckich. Newerla nawiązuje do ich dorobku, wzbogacając jednak treść o współczesne ustalenia historyków. Czytelnik otrzymuje więc wyjątkową edycję (pierwszą taką od ponad 120 lat), dostarczającą rzetelnej wiedzy we wszystkich aspektach życia miasta (dzieje polityczne, gospodarcze, Kościoła katolickiego i innych wyznań, kultura, architektura). Książka została wzbogacona archiwalną ikonografią, suplementem w języku niemieckim, wykazem nazw ulic (dawnych i współczesnych), wykazem burmistrzów, prezydentów i starostów, a także obszerną bibliografią.

Racibórz sentymentalny Ekskluzywny, barwny album filokartystyczno-zdjęciowy, wydany z okazji owbchodów 900-lecia Raciborza (1108-2008. Za źródła do poznania dziejów tego przepięknego miasta posłużyły nie kroniki i dokumenty, lecz stare pocztówki i zdjęcia. Album dzieli się na cztery rozdziały: obrazy miasta sprzed 1945 r., zniszczenia II wojny światowej, okres PRL-u oraz lata współczesne. Pozycja z pewnością zadowoli wszystkich związanych dziś lub kiedyś z Raciborzem. Opisy ikonografii podano w języku polskim i niemieckim.

Córka balwierza, Max Brix Gmina Pietrowice Wielkie wczoraj i dziś – Der Gemeindeverband Gross-Peter witz – einst und jetzt NOWOŚĆ

Córka balwierza to trzymająca w napięciu powieść, która zaczyna się w 1864 roku w niemieckim Ratibor. To tu Oskar Amadeusz Notzny, wytrawny znawca historii starożytnej, hebrajskiego, greki i łaciny, wiedzie nudne życie wykładowcy w Królewskim Gimnazjum Ewangelickim. Z jego wiedzy postanawia skorzystać baron von Gothschild z zamku Barutswerde. Bogaty arystokrata przywiózł z Egiptu bezcenną kolekcję starożytnych zabytków, tajemniczy papirus oraz kompletny pochówek młodej Egipcjanki. Jej mumia staje się kluczem do rozwiązania zagadki i powodem do rywalizacji pomiędzy izraelską uczoną i zaprzyjaźnionym z nią niemieckim egiptologiem, a potomkami barona, chcącymi za wszelką cenę odzyskać własność rodziny. W grę wchodzi wyjaśnienie źródeł monoteizmu. - Powieść rozpoczyna się mocnym akcentem jako „kryminał retro”, potem już coraz szybciej odwracamy kolejne kartki książki i… nagle trudno nam ją odłożyć! (…) – napisała w recenzji Córki balwierza dr Joanna Kapica-Curzytek (Eunomia, miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, XI/2010).

Ekskluzywny album formatu A 4, polsko-niemiecki, prezentujący na 104 stronach krajobrazy, zabytki, zabudowę, wydarzenia i mieszkańców wszystkich sołectw gminy Pietrowice Wielkie. Autorem większości zdjęć jest znany i ceniony fotografik Bolesław Stachow. Nowe ujęcia prezentowane są na tle archiwalnych zdjęć i pocztówek. Wspaniała podróż do dawnej i współczesnej gminy Pietrowice Wielkie. Album wstępem opatrzył Paweł Newerla.

Gmina Krzyżanowice – Gemeinde Kreuzenort NOWOŚĆ Ekskluzywny album formatu A 4, polsko-niemiecki, prezentujący na 120 stronach krajobrazy, zabytki, zabudowę, wydarzenia i mieszkańców wszystkich sołectw gminy Krzyżąnowice. Nowe ujęcia prezentowane są na tle archiwalnych zdjęć i pocztówek. Album dostarczy wielu wrażeń byłym i obecnym mieszkańcom tej gminy.

Partnerzy ul. Odrzańska

Rynek

ul. Długa

Rynek

Zamki i pałace dorzecza ­Górnej Odry, Paweł ­Newerla, Grzegorz Wawoczny Opracowanie obejmujące monografie oraz bogaty zbiór ikonografii archiwalnej i współczesnej następujących obiektów w Polsce i Czechach: Bruntal, Chałupki, Fulsztyn, Grodziec, Hulczyn, Klisino, Krawarz, Krowiarki, Krzyżanowice, Kuchelna, Kunin, Łubowice, Nowy Jiczyn, Pogrzebień, Racibórz, Raduń, Rudolcice Śląskie, Rudy, Sławików, Stary Jiczyn, Szylerzowice, Tworków, Wigsztyn, Wojnowice, suplement – muzyczne koneksje Lichnowskich. Całość w formacie B 5, stron 176, 100 s. tekstu, 76 s. barwnych/cz-b zdjęć archiwalnych i współczesnych, okładka miękka. Opracowanie oparte na literaturze polskiej, czeskiej i niemieckiej. Sylwetki zamków i pałaców obejmują: notki nt. właścicieli obiektu, opis architektoniczny, ciekawe wydarzenia.

2(53)-2011-[108]  
2(53)-2011-[108]  
Advertisement