Page 1

Kalender: December: Onsd: 01.12 kl. 19:00 Klyngeaften. Seomtale andetsteds i FABRIKKEN.Tag venligst selv kaffe med. Sønd: 05.12 kl. 10:30 Gudstjeneste. T* Claus Aagaard. M* Erik Christensen. G* Hold 1. Kollekt og efterflg. minimenighedsmøde. Sønd: 12.12 kl. 10:30 Gudstjeneste. T* Ole Andersen. M* Ruben Frederiksen. G* Hold 2. Sønd: 19.12 kl. 10:30 Gudstjeneste. T* Henrik Madsen. M* Berit Poulsen. G* Hold 3.

Januar: Sønd: 09.01 kl. 10:30 Nadvergudstjeneste. T* Philip Duncan Ireland. M* Jan Nielsen. G* Hold 4. Sønd: 16.01 kl. 10:30 Gudstjeneste. T* JensPeder Pedersen. M* Henrik Madsen. G* Hold 5. Herefter sølvbryllupsbuffet fra kl. 12 15. Sønd: 23.01 kl. 10:30 Gudstjeneste. T* Niels Ole Husum. M* Berit Poulsen. G* Hold 5. Der indsamles kollekt.

Februar: Sønd: 06.02 kl. 10:30 Nadvergudstjeneste. T* Sigrun Fryd. M* John Henrik Fryd. G* Hold 7. Sønd: 13.02 kl. 10:30 Gudstjeneste. T* Ruben Frederiksen. M* Jan Nielsen. G* Hold 1. Onsd: 16.02 kl. 19:30 Menigheds/visionsmøde. G* Hold 2. Sønd: 20.02 kl. 10:30 Gudstjeneste. T* Gitte Nygaard Nielsen. M* Niels Tinggaard. G* Hold 3. Der indsamles kollekt. Fred: 25.02 kl. 19:30 Seminar. T* Leif Munk. M* Jan Nielsen. G* Hold 4. Lørd: 26.02 kl. 19:00 Seminar. T* Leif Munk. M* Henrik Madsen. G* Hold 5. Sønd: 27.02 kl. 10:30 Gudstjeneste. T* Leif Munk. M* Erik Christensen. G* Hold 6.

Marts: Sønd: 06.03 kl. 10:30 Fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle. G* Hold 7. Sønd: 13.03 kl. 10:30 Gudstjeneste. T* Jan Nielsen. M* Marianne Bech Petersen. G* Hold 1. Sønd: 20.03 kl. 10:30 Nadvergudstjeneste og vidnesbyrd. M* Erik Christensen. G* Hold 2. Hvad betyder forkortelserne? T* - Taler, M* - Mødeleder, G* - Gæstgivere. Hold 1: Gitte og Jan Nielsen , Berit og Brian Vestergaard, Daniel And. Hold 2: Lone og Erik Christensen , Tove og Ole Urban, Natasja og Daniel Lønborg Bramsen. Hold 3: Elisabeth og Henrik Madsen , Berit Poulsen, Sara og Niels Tinggaard.

Hold 4: Gitte og Søren Winther , Karen og Ole Andersen, Malene og Jakob Lindkvist Nielsen. Hold 5: Nina og Carsten Bolding , Eydvør og Jan Overgaard, Jytte og Ruben Frederiksen. Hold 6: Philip og Lisbeth Ireland , Thomas og Suna Hansen, Anja B, Hans Christen og Merete Lundager. Hold 7: Sigrun og John H. Fryd , Marianne og Poul Martin Pedersen, Ninna Sylvia og Frank Linnebjerg.

FABR I KKEN - et periodisk skrift for:

Assentoft Frikirke, FABR I KKEN Lysningen 8, 8960 Randers SØ.Tlf. 46 54 47 76 www.assentoftfrikirke.dk December 2010. Januar, feb., marts 2011 2./3. årgang, nr. 4./1.

En påskefortælling i december En af de smukkeste beretninger om, hvordan dyrene fik sine navne, finder vi bl.a. i Selma Lagerlöfs ”Kristuslegender.” I en af anekdoterne beskriver Selma Lagerlöf, hvordan en lille grå fugl af Gud modtager navnet Rødhals. Det kan fuglen ikke helt forstå, da den ikke har nogen rød farve hverken på brystet eller andre steder. Men Gud svarer, at fuglen må gøre sig fortjent til farven; - men ikke hvordan fuglen skal vinde sig titlen Rødhals. Den lille grå fugl forsøger sig på forskellig vis, at gøre sig fortjent til det fine navn. Men hver gang mislykkes det. Tusinde år går og en dag sidder fuglen og synger for sine unger på en lille høj udenfor Jerusalem. I sin sang bliver fuglen forstyrret af et stort følge som er koncentreret omkring 3 mænd som skal henrettes. Den ene af mændene, som alle bliver henrettet ved korsfæstelse, har en tornekrone omkring panden. En del af tornene stikker så dybt, at blodet løber ned i mandens ansigt. Den lille fugl får barmhjertighed med denne korsfæstede mand. Fuglen forsøger at nærme sig manden og kan se, at særligt én torn har boret sig dybt ind i hans pande. Fuglen beslutter sig for at fjerne denne torn. Med stort mod, flyver vor lille ven hen til den korsfæstede og trækker tornen ud. Under denne manøvre farves fuglens bryst rødt af en blodsdråbe fra den lidende. Sidenhen, er alle


efterkommere af denne barmhjertighedens fugl klækket med arveanlæg, som farver fuglenes bryst rødt. ”For din barmhjertigheds skyld, har du nu fortjent det, som din slægt har efterstræbt i århundrede.” Såledesmodtag denne uanselige

grå fugl sit navn. Rødhals. Ved en barmhjertighedshandling. Selvom fortællingen er en påskeberetning, giver anekdoten mening i vintermånedernes mørke og kulde. Hold øje med det røde bryst ved fuglefoderbrættet (hvis du har en sådan) og bliv mindet om modet og viljen til at udøve barmhjertighed; også selvom det kun er en legende.

Kærlig hilsen: Ledelsen

Menighedslejr 2011 Næste års menighedslejr bliver afholdt fra torsdag d. 2. juni kl. 16:00 til og med søndag d. 5. juni. Altså i Kristi Himmelfartsferien. Rammen om denne menighedslejr bliver anderledes end vi er vant til. I lejrudvalget har vi besluttet, at efterprøve nogle nye omgivelser. Derfor vil menighedslejren foregå på Luthersk Missions lejrbase ved Virksund som kun ligger ca. 60 km. fra Randers. De fine rammer kan udforskes på denne hjemmeside: www.virksundcentret.dk Info om tilmelding og lejrbrochure er at finde til foråret.

Hvad har du på hjerte? Ønsker du give din røst tilkende, kan du bl.a. gøre det gennem et indslag her i FABRIKKEN. Det er også vigtigt, hvad du mener. Send mail til: urban@tourban.dk ”Rødhalsen.” Selma Lagerlöfs påskefortælling varmer i vinterkulden.

Syv skarpe skud

Vil leve for noget større end os selv

Ogsådenne gang har FABRIKKEN ladet pistolen blive i hylstret. Og måske bliver den dér.

Siden lejren i efteråret, har ovenstående rubrik sat ord på noget som vi bærer i os. Det virker som om det ulmer med en bevidstgørelse af, at der er noget mere vi skal bruge vore liv på end, at sikre vores egen tryghed og behovstilfredsstillelse. Vi oplever i menigheden en bevidsthed om, at vi kan og vil gøre noget godt for mennesker, som med en sådan velgørende indsats, vil have et videre virke og en bredere horisont fremadrettet. Derfor ligger det os på hjertet at være med til, at give af vore ressourcer og at hjælpe mennesker omkring os. Initiativer som f.eks. nødhjælpstur til Letland og praktisk hjælp til familier i nærmiljøet, viser vejen.

Kolofon:

I en kold tid ønsker vi at mennesker må finde fællesskab og varme relationer som fylder dem med livsmod, tillid, trivsel og tro. Vi tror på, at rigtig mange mennesker i vor tid længesefter sandhed, retfærdighed og kærlighed. At leve med en tro på Gud, er noget som giver god mening for mange mennesker. Det er vigtigt at vi forstår det ord, Jesustalte: "Se på markerne, de er hvide til høst". Det, at Jesuskom til verden betyder at Gud er på "verdens side." Han er på menneskers side. Det er ikke "dem og os." Men dig og mig! Der er brug for, at vi som kristne ikke "anstrenger" os. Men, at vi er ærlige og autentiske omkring vore liv, med de glæder og kampe vi nu engang har. Gud har igennem Kristus givet os adgang til et dagligt liv i fællesskab med vores Skaber og Far. Det bedste vi kan give til hinanden og til mennesker, er nærvær og opmærksomhed. Og, at vi deler ud af det livsfællesskab vi har med hinanden og JesusKristus.

Ansvarsområder: Lederpar: Gitte og Jan Nielsen Tlf. 46 54 47 76 Lovsang: Gitte og Søren Winther Tlf. 86 99 69 98 Økonomi: Lone og Erik Christensen Tlf. 87 10 27 03 Børn og unge: Lisbeth og Philip IrelandTlf. 20 64 65 10 FABRIKKEN: Ole Urban Tlf. 86 42 23 69

Nadvergudstjenester Hver måned vil der inviteres til nadvergudstjeneste. Det bliver ikke samme facon på nadvergudstjenesten hver gang. Men indholdet vil blive, at vi har mere fokus på at være i Guds nærvær, invitere Hans Ånd til at være iblandt os og at vi kan dele liv med hinanden i Hans nærvær.

Svar fra SKAT Assentoft Frikirke, er nu godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. Fra Lone og Erik Christensen, Assentoft Frikirkes kasserere, har FABRIKKEN modtaget: Vigtig meddelelse til dig der gerne vil benytte SKAT’s fradragsmulighed for indbetalte gaver. Som tidligere oplyst er vi som kirke nu godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. Det betyder, at du IKKE længere skal indbetale din gave via Den Evangeliske Frikirke. Hvis du ikke allerede har modtaget nyt kontonummer og indbetalingsnummer , bedes du kontakte os hurtigst muligt!


Det er vigtigt, at du begynder at bruge vores nye kontonummer, da vi pr. 1. januar 2011 gerne vil have vores økonomi helt adskilt fra Den Evangeliske Frikirkes. Må Gud velsigne dig rigt. J Med venlig hilsen: Lone og Erik Christensen

Mælkebøtter og violer Nogle af os er født som mælkebøtter der kan vokse op gennem asfalt. Andre af os som roser der ikke tåler nattefrosten. Andre som violer, dybe og flotte i farven; - men sarte. Hvis man f.eks. behandler alle som mælkebøtter, tager violerne og roserne skade. Jørgen Due Madsen

Sølvbryllup Søndag d. 16. januar 2011, er du efter gudstjenesten inviteret til et fornøjeligt gæstebud. Årsag: Tove og Ole Urban har været gift i 25 år. Arrangementet vil løbe af stabelen mellem kl. 12:00 og kl. 15:00.

Klyngeaften Som det er kendt af de fleste, har vi planer om at samle alle som kunne tænke sig, at arbejde med klyngeideen. Vi indbyder hermed til samling onsdag d. 1. december kl. 19.00 i Assentoft Frikirke, FABRIKKEN’slokaler. Emnet bliver sjovt nok: Klynger. Hvis du har tanker om at være aktiv i dette arbejde, eller hvis du blot er interesseret i at vide mere om hvad tankerne går ud på, er du velkommen. Det kan også være, at du drømmer om at ”gå i luften” med en klynge? Målet er at afdække følgende: At afklare, hvilke rammer klyngerne skal arbejde i. Hvilke ideer og drømme er allerede tilstede for at gøre alvor af en klynge? Og hvem er interesseret i at arbejde med disse? Måden vi vil arbejde på er dialogbaseret, samt eventuelt arbejde i grupper. Vi har i lederteamet været meget optaget af, at arbejde med bl.a. dette emne og håber også, at du vil være med på det. Håber du har lyst til at tilbringe en aften sammen med os. Kærlig hilsen: Jan, Henrik, Erik og Ruben

FABRIKKEN  

Menighedsblad

FABRIKKEN  

Menighedsblad

Advertisement