Page 1

PRESSE

OMTALE, INTERVJUER, PRESSEKLIPP, REPORTASJER, EKSPERTUTTALELSER OG BOLIGSPØRSMÅL FabLab Design skriver for pressen, holder foredrag og engasjerer seg generellt i debatten om det moderne kontorlandskap og bærekraftig innredning.


M E D L E M S

G

RA

TIS

MAGASINET NR 4 2006 AUG/SEPT VERDI KR 63

Siv Amundsen Lack

HELSEFREMMENDE INTERIØRER Annett Sturk

HARMONISKE FARGER Monopolet er brutt

BADEROM Nidelven SPA

HELSE GJENNOM VANN

1


Spaced Design Design som gir resultatforbedring Innemiljøene vi ferdes i påvirker oss i langt større grad enn vi er klar over, sier Siv Amundsen Lack i Spaced design. - Noen miljøer tapper oss for energi, noen fyller oss og beriker oss. Det er essensielt for en bedrift å finne hva som gjør forskjellen. Av: Kari Gjæver Pedersen Foto: Christine Schønberg

Spaced Design driver interiør- og eksteriørdesign for bedrifter. Det innebærer både utvikling av arbeidsstasjoner innomhus og firmaprofilering utomhus. - Tiden for todimensjonal reklame er forbi. Det er utdatert, sier Siv Amundsen Lack. Nå begynner man å bli klar over hvilke andre ressurser en bedrift har behov for å utvikle. Ta lokalene. Det er et uutnyttet potensiale. Det er viktig for de ansatte å vite hva slags bedrift de jobber i. Hvilket verdigrunnlag bedriften har og hva den ønsker å gjøre i fremtiden. Dette er ikke noe man bare nedfeller i skriftlig materiale. Det skal uttrykkes i alt bedriften gjør, slik at det kommer inn under huden på alle som forholder seg til bedriften og kommer på besøk dit eller jobber der. Et tannlegekontor skal ikke se ut som et advokatkontor. Signalene og målene er ulike. - Hva er den største feilen et firma gjør? - Det er at man ikke gjør noe. Det er mange eksempler på bedrifter som jobber med kreative produkter som IT eller andre former for nytenkning, og så er det ingenting i lokalene, i interiøret eller møblene som sier noe om det. En annen variant er at man gjør en fernissforbedring. Da ender man med et motemessig uttrykk som er helt likt alle andre trenduttrykk for tiden, og så blir firmaene uten profil likevel. Det er også andre viktige ting å ta hensyn til. -Stål, glass og harde materialer gir en maskulin energi i et rom, og det øker stressnivået. Det er ikke det beste å jobbe i på lang sikt. Da er det viktig å balansere dette riktig, slik at man får inn andre kvaliteter. EMF, elektromagnetisk stråling er også et område der vi i Norge er lite bevisst i forhold til hva man gjør for eksempel i Storbritannia. - Vi har data, elektriske anlegg, belysning av ulik slag og allverdens andre saker. Mye av det ligger skjult i vegger og gulv. Det man vet, er at stadig flere blir syke av slik stråling. I dag er det faktisk påbudt for å bedrift å utbedre forholdene, hvis noen blir dårlige av miljøet de jobber i. Det er mange enkle ting man kan gjøre. Det aller viktigste er å identifisere kilden. Når man først har gjort det, kan man finne skjerming, flytte møbler, flytte på skrivebord, og bruke andre materialer. Tre leder mindre enn stål, for eksempel, og gamle lamper har dårligere isolasjon enn nye. Mange av de første downlightsene man brukte, stråler for eksempel mye - og gjerne opp gjennom gulvet til dem som befinner seg i etasjen overfor. Da kan man legge inn isoleringsplater som beskyttelse.

34

| www.ne.no


Symptomer på sykdom er ellers søvnløshet, hodepine og utmattethet. Det tredje man må ta hensyn til i en bygning er jordstråling, eller det som kalles geopatisk stress i jordens naturlige balanse. Dette er ting man har vært klar over til alle tider, men som har vært glemt en periode. Man ble ikke bevisst viktigheten av et riktig nivå her, før Nasa begynte å jobbe med astronauter som var lenge i verdensrommet der det overhodet ikke er noen slik stråling. Det naturlige nivået er 7,85 og er lett målbart. En ubalanse kan provoseres fram av sprengearbeider og gravearbeider for eksempel og man ser det hyppig i byer og tettbygde strøk. Men det er enkelt å gjøre noe med dette. Siv Amundsen Lack har arbeidet med disse temaene i London i flere år. - Det mest interessante er at det ofte er de mest konservative bedriftene som er mest endringsvillige. Det har med tilgangen på attraktiv arbeidskraft å gjøre. De beste hodene som kommer ut fra universitetene har ikke lenger lyst til å jobbe i blytunge mahognyinteriører og dystre og mørke rom. De vil ha noe som inspirerer og det får de. Og de er også svært bevisste på hva som skjer i omgivelsene sine. - Jeg fikk en henvendelse fra British Telecom. De opplevde at arbeidsmiljøet var blitt mye dårligere og ville ha lokalisert hva som forårsaket det. Det viste seg å være geopatiske endringer etter at man startet byggingen av et nytt hus rett over gaten. Siv Amundsen Lack er utdannet Art Director og Grafisk Designer. I London tok hun ett års videreutdannelse ved the Feng Shui Academy og har en kreditering fra the Feng Shui Society. Hennes første markerte jobb siden hun kom tilbake til Norge i sommer er “skyskraperen” i Maridalsveien som har fått et fullstendig nytt ytre uttrykk med skyer på alle utendørs vegger - fra tak til grunnmur. Det innebar en tilværelse på et stillas i flere måneder. I dag ligger bygningen som en himmelstorende liten egenart mellom de andre mursteinsgårdene. Nettopp slik oppdragsgiveren, radioreklaebyrået Både Og... ønsket. Vil du vite mer om Spaced Design og datterselskapet FabLab Design som arbeider med kreativ gjennomføring? Gå inn på www.spaced-design.com. - Hva med eksteriøret? Bedrifter som er så heldige at de kan eie lokalene sine, har større muligheter til å kunne påvirke omgivelsene sine og til å eksponere seg mot markedet slik at de får en posisjon i lokalmiljøet. Se på skyskraperen i Maridalsveien. Der er det flere ulike kreative bedrifter som har slått seg sammen og bruker eksteriøret sitt i brandingen av virksomheten.

www.ne.no |

35


NYHET

FRA LONDON TIL OSLO MED INTERIØRKUNST

That´s Fabulous!

Siv Amundsen Lack (37) begynte som AD for et norsk reklamebyrå, og endte opp som interiørkunstner for ”The rich and famous” i London. Nå er hun tilbake i Oslo, for å omskape norske kontorer og barnerom. TEKST Elizabeth S. Lingjærde

Det er fristende å kalle Siv Amundsen Lack interiørdesigner, men det blir altfor begrensende. Mens interiørdesignere i stor grad følger trender og er produkt­ orienterte, jobber Siv uavhengig av dette. Hun er opptatt av interiør i sam­ menheng med kommunikasjon, psykolo­ gi, energi, kunst og arkitektur. – Jeg bryr meg lite om hva som er normalen. Ofte maler jeg kunst rett på veggen, og gjerne taket også. Det gjorde jeg blant annet i et bibliotek i London. Da malte jeg et stort tre som bredte trekronene utover taket. Den optiske effekten ble at taket nærmest løftet seg flere meter. For de besøkende håper jeg det å sitte under et tre og lese har gitt større leseopplevelse, sier hun. YNDLINGSKUNDEN ER BARN

Siv Amundsen Lack har sitt eget firma, Fablab Design. Foruten å male vegger, tilbyr hun design av møbler, instal­ lasjoner og skreddersydd billedkunst. Dette er ikke nordmenn vant med, ennå. – I Norge er det prestisje å ha et trendy interiør i tråd med hva som vises i møbelkatalogene og interiørbladene. Men da får man et hjem som ligner veldig mange andres. I London er folk mer opptatt av individualitet. Der er det prestisje å kunne vise et kontor eller et hjem med spesialdesignede møbler og fargesammensetninger, forteller Siv.

Foruten å spesialdesigne kontor­ miljøer, har hun skapt mange engelske barnerom om til helt unike miljøer. – Barn er fantastisk morsomme å jobbe for og med. Når jeg har snakket med foreldrene ber jeg alltid om et møte alene med barnet. Ofte begyn­ ner vi med at barnet tegner noe selv og forteller om interesser og hva de liker. Så finner jeg frem til et tema som både er i tråd med barnets ønske, sam­ tidig som det skal være generelt nok til å være like fint når barnet er blitt ungdom. Eksempler på slike tema er undervannsmiljø, universet og eventyr, forteller hun. Når tema er bestemt, begynner Siv et omfattende arbeid med å kartlegge hva som finnes av møbler, ting og tang som kan brukes for å skape det ønskede miljøet. – Mye av min ekspertise går ut på å vite hva som finnes hvor, og jeg vil av den grunn fortsette å ha et kontor i London der det er lettere å finne spesi­ elle ting enn her i Norge, forklarer hun. RASK SUKSESS

I London ble hun straks lagt merke til, for de første rommene hun spesial­ 28

designet ble så oppsiktsvekkende flotte at de straks ble vist frem til venner og bekjente, naboer og til slutt pressen. Det tok ikke lang tid før hun hadde flere kunder enn hun noen gang hadde drømt om. I dag har hun også designet sin egen barnemøbelkolleksjon, basert på elementer man kan sette sammen selv. Trendy interiører forteller oss ofte lite eller ingenting om beboerne. Det synes Siv er synd, for hun mener interiør påvirker oss i mye sterkere grad enn vi kanskje er klar over. – Eiendomsmeglere kan fortelle at de fleste som kommer på visninger bestemmer seg i løpet av de første sekundene etter at de har kommet inn døren. Det er utrolig hvor mye som kommuniserer med oss i et rom. Ikke bare det som er synlig for øyet, men også mye av det skjulte, som vannårer, elektriske opplegg, lys, lyd og andre energier. Jeg har studert alt fra psykolo­ gi til vestlig Feng Shui for å forstå kunder som kommer til meg med ulike fysiske og psykiske plager de mener er knyttet til arbeidsplassen eller hjemmet. Det er viktig at vi omgir oss med farger, former, strukturer og elementer som har


verdi for oss selv, ikke for andre. Det har faktisk innvirkning på helsen vår, forteller Siv. HVA SKAL ROMMET UTTRYKKE?

Offentlige miljøer og bedrifter må kommunisere på andre måter enn pri­ vate hjem, mener Siv. Før hun reiste til London i 1998, drev hun sitt eget reklamebyrå i Oslo. Blant kundene var statministerens kontor, fengselsvesenet og justis­ og samferdselsdepartementet. Oppgavene var ofte knyttet til profile­ ring, men det ble ikke forventet at hun gjorde mer enn å lage logoer, brosjyrer og annet grafisk arbeid. Nå vet hun bedre. – På et par av disse jobbene måtte jeg få totalt ulike miljøer og personer til å bli enige om en felles grafisk profil for at de skulle kommunisere likt. Det fikk meg til å tenke at dette handler om mye mer enn grafisk design. Riktig profilering krever en helhetlig tanke­ gang. Når man møter en bedrift tenker man som besøkende: Hvem holder til her? Hva gjør de? Da er det viktig at man har tenkt gjennom hva man vil kommunisere og hva som kan gjøres for å forsterke det, sier Siv før hun løper til Jippibevegelsens nye bygg på Sandaker. Jippibevegelsen er et nyetablert kontorfelleskap med kreative folk som har bestilt Siv til å dekorere fasaden. – Ideen er klar. Veggen skal bli full av perlemorsskyer, smiler hun.

”Ofte maler jeg kunst rett på veggen, og gjerne taket også.”

Vil du vite mer om Fablab Design? Les mer på www.fablabdesign.com

29


ROM FOR

LEK Med bruk av åpne løsninger følger nye behov for uforstyrrede plasser i boligen. Da familien på fire flyttet til nytt hus, ble rommet i kjelleren derfor gjort om til en «ikke-typisk» kjellerstue med god plass til lek og moro.

EFFI;JJ 7LC7=D;J# J7F;J I_Z[ .&

PRAKTISK: TV-veggen har fått magnettapet som er malt i fargen S 2040-G80Y. Her kan man ved hjelp av magneter skifte dekor etter humør.

Siv Amundsen-Lack jobber selv som interiørdesigner, og hadde sammen med tvillingene på ti år en klar formening om hva de trengte i kjelleren. – Vi har åpen løsning i hovedetasjen, og ønsket et rom der barna kunne ha besøk av venner, spille eller se på TV uten å måtte sitte oppå oss foreldrene. Samtidig var det viktig at rommet ble lyst og lite «kjelleraktig», så de ikke føler at de blir forvist til kjelleren, forteller hun. Løsningen ble et multimedia- og spillerom med mykt teppe, masse puter og praktiske oppbevaringsmøbler. – Det er omtrent ikke møbler i rommet. Det ville fylt opp plassen. Istedet er teppet så mykt og lunt at de fint kan sitte på gulvet, og alle putene gir en fleksibel boltreplass, sier hun. Teppet er i en frisk og sterk turkisfarge, men siden hovedfargen er gitt mye plass, fremstår likevel helhetsinntrykket rolig. 3

,+

lll#^Ò#cd

>CHE>G6H?DC'%(&'&


GDB;DGA:@3 Tekst: Åshild Nyhus Tyssen Foto: Frode Larsen Interiørdesigner: Siv Amundsen-Lack SAMARBEIDSPARTNERE: INTAG, Borge, Höganäs, Scanox, Vorwerk

FALSKT VINDU: Det var viktig å bygge oppunder inntrykket om at dette ikke er en kjeller, og det ble derfor valgt å lage et falskt vindu på endeveggen, noe som gir en optisk illusjon av dagslys. Veggen ble bygget ut ca. 10 cm, og det ble lagt inn LED-lys med RGB-pærer fra baksiden av en rund plate i frostet glass. Dette kobles opp mot en driver og fjernkontroll som gjør at «vinduet» kan lyse opp i over en million fargekombinasjoner.

>CHE>G6H?DC'%(&'&

lll#^Ò#cd

,,


76 | TEMA: hUS - hYTTE - UTEMilJØ

B OL I G M E S S E M A G A S I N E T 2 0 1 2

HUS - HYTTE - UTEMILJØ

Litt gaudí i r v med egen

Flisemosaikk inspirert av spansk mosaikk skaper liv i hagen! Det kan også erstatte mange blomsterbed om man ikke har grønne fingre eller har dårlige vekstvilkår.

Du trenger ikke dra til Barcelona for å se vakker mosaikk! Lag det selv i hagen med heller, frostsikre fliser, god fug og litt fantasi…

Tekst: Eleni Maria Stene Foto: Kristian Owren Idé og utforming: Designer Siv Amundsen-Lack Den verdenskjente, spanske arkitekten Antoni Gaudí, som blant annet skapte Park Guell med sine unike mosaikker og La Sagrada Familia i Barcelona, satte huseieren på ved Sognsvann på ideen til å lage sin egen ”flisefest” i hagen. Et litt kjedelig og grått uterom med flere høye trær og lite farge fra blomster var utgangspunktet for det som ble en norsk vri på katalansk flisekunst. Og det er slett ikke så vanskelig å få til hvis du planlegger godt…

Grå skifer fikk nytt liv Ideer poppet opp, og skisser ble tegnet. Et uterom med mer myke linjer, farger og nye former ble gradvis til en god, detaljert plan som ble fulgt videre. Fundamentet for flisemosaikken var viktig. Først ble det gravd ca. 40 cm ned i bakken og lagt et lag med grov pukkblanding, så et lag med finere sand, før de vanlige skiferhellene og de dekorerte skiferhellene kunne bli lagt i et fint puslespill. Glaserte, frostsikre fliser ble valgt ut i varierte farger som koboltblått, grønt, okerfarge, terrakotta og hvitt. Har man gamle rester eller biter av knuste frostsikre fliser, kan de fint brukes i en slik mosaikk som her – dermed blir det en ganske rimelig og morsom


TEMA: hUS - hYTTE - UTEMilJØ

B O LI G MES S E MAG ASI N ET 2012

| 77

Antoni Gaudí

Designer Siv Amundsen-Lack har skapt sin egen mosaikkunst. Hun har satt sammen knuste frostsikre fliser i passende mønster og fordelt de i felter mellom de vanlige skiferhellene. Slik har hun skapt et dekorativt uteområde.

fornyelse. Flisene ble knust i passe store biter med hammer. Videre ble mosaikkbitene støpt på skiferhellene med et frostsikkert sementlim, dvs. en blanding av epoxy og mørtel, oppå skiferhellene. Massen tørket fort, derfor var det lurt å ha mange mosaikkbiter klar i bøtter på forhånd, og å ikke lime for store områder av gangen. Det er også smart å sette mosaikkbitene tett sammen for å få et fint variert mønster med like fugemellomrom.

De mosaikkdekorerte hellene ble så lagt inn sammen med de vanlige skiferhellene. Her var det viktig å tilpasse høydeforskjellen på hellene i underlaget, så overflaten ble jevn. Til slutt ble alt fuget sammen til en jevn, tett og ren overflate. Den morsomme teknikken kan også fint brukes til å fornye et bord ved at man tar en stor skiferhelle og legger mosaikkbiter på.

…var en katalansk arkitekt. Gaudí fikk sin utdannelse ved Arkitekthøyskolen i Barcelona. I løpet av sin karriere tegnet han og fikk oppført en rekke særpregede byggverk og et parkanlegg som for eksempel La Sagrada Familia og Park Güell. Omlag halvparten av bygningene befinner seg i Barcelona, og flere av dem er på UNESCOs verdensarvliste. Gaudís byggverk kjennetegnes av hans tanker om naturlige former, der rette linjer sjelden forekommer. Han ble tidlig påvirket av jugendstil eller art nouveau, i Spania kalt modernismo. Denne stilretningen kom særlig til uttrykk i møblene han tegnet for sine klienter. En annen inspirasjonskilde var tradisjonelt katalansk håndverk, særlig i smijern og murverk. Han var også begeistret for middelhavslandenes tradisjon for bruk av mosaikk, som han selv ofte anvendte som kledning på fasader og innvendige vegger. Benkene i Parc Güell viser hans frie og eksperimentelle bruk av denne teknikken. Benkenes dobbeltkrumme flater er kledd med mosaikk av bruddstykker av fargerike glaserte keramikkfliser og potteskår fra knuste tallerkener og kar. På takene over leiegården Casa Milà har luftekanaler og skorsteiner gjerne plante- og blomsterlignende former, eller former som foregriper kubismen. Formspråket i leiegårdene fra årene etter 1900 tilhører ellers overveiende art nouveau-stilen. Kilde: Wikipedia

HUS - HYTTE - UTEMILJØ

(1852 -1926)


10 | TEMA: BAD - VVS

B OLI GM E S S E M A GASI N E T 2 0 1 2

Baderom med myk betong på både gulv og vegg. Et mykt og lunt rom. Her vist med flisen Drop. http://www.johansgolv.se

BAD - VVS

betong Myk betong? Myk betong er et unikt materiale som gjennom en liten tilsetning av polymer (plast) blir tre ganger så elastisk som vanlig betong og ti ganger så elastisk som stein og fliser. Denne egenskapen gjør den myke betongen deilig å gå og stå på, når den brukes som gulvflis. Som benkeplate merker man ”mykheten” når man setter ned et glass eller en tallerken – det er ikke så brutalt,

men mer som treverk. Følelsen av å ta i materialet kjennes behagelig. Men den myke betongen er ikke så myk at den lar seg bøye, det er fortsatt et steinmateriale. Varm betong? En annen egenskap hos den myke betongen er at den føles varm. Dette kommer av at varmetapet er mindre, som igjen gjør at man ikke behøver gulvvarme for komfortens skyld, noe man bør ha med ke-

ramiske fliser og steingulv. Men man kan selvsagt ha gulvvarme under betongen for å hjelpe med oppvarmingen. Stille betong? Lydmiljøet i et rom med myk betong på gulvet forbedres også, siden gulvet ikke er hardt, noe som er et problem på harde gulvflater.


64 | TEMA: EnØk - VEnTilASJon - BoligVArME

B O LI G M E S S E M A G A S I N E T 2 0 1 2

e o

k V

Soundwave GEO fra Offecct. Grafiske lydpaneler til vegg. Veggdekor i mange mønstre som absorberer lyd. Måler 60 x 60 cm. www.offecct.se

ENØK - VENTILASJON - BOLIGVARME

Soundwave Bella, også fra Offecct. Her i hvitt men de finnes i flere farger.

la Veggen dempe lyden HVordan beVeger egentlig lyden seg? Tekst: Siv Amundsen-Lack Akustikk og lyddemping er mer aktuelt enn noen gang. Ikke bare i kontorlokaler med ”åpent landskap”, men også i private moderne hjem der man ønsker en mer åpen løsning og derfor har mindre vegger som kan skjerme for lyd. Flere velger interiører med åpen løsning mellom to etasjer, der takhøyden blir dobbelt så høy på deler av rommet, så luft og lydvolumet blir ekstra stort. Det er fortsatt rette flater og vinkler som teller på vegger og tak i nye boliger. Fakta er at lyden beveger seg raskere på rette flater enn på flater med struktur, på buede, skrå eller ujevne vinkler. Du kan tenke på lyden som rennende vann. Heller du det nedover en rett, glatt sklie går det fort. Legger du steiner og sand i veien, vil vannet sildre nedover som en rolig bekk. Slik er det med lyden også. Ser man på arkitektur historien brukte man buede tak og kupler når takhøyden ble over 6 meter, gjerne brutt av listverk, gipsstukkatur og ornamenter på overflatene ... Min appell til arkitekter er å i fremtiden ta mer hensyn til lydens bevegelse når de tegner ut åpne romløsninger. Veggene trenger ikke stå rettvinklet på hverandre; de kan bestå av flere vinkler satt sammen. Jeg ønsker også mer bruk av buede vegger. Mange

spennende rom og skapløsninger kan komme ut av dette, uten at det går på bekostning av estetikk og møblering. Jeg skal ikke skrive en avhandling om dette temate nå (ser at jeg er godt i gang her …), men gi det enkle tipset at det er lurt å bryte en rett flate med bokhyller, møbler, stoler eller skap. Sett dem litt ut fra veggen eller på skrå. Tenk struktur med tekstiler, bilder, polstrede møbler og tepper. Det finnes lyddempende veggpaneler som kan være veldig dekorative. De kan henges på veggen som et bilde på større eller mindre flater. Man kan legge inn diskrete mønstre av listverk, gipsornamenter og strukturer i tak og på veggflatene i samme farge som taket og veggene forøvrig. Det gjør overflatene mer interessante og dekorative samtidig som lyden vil bli dempet. Bilder man allerede har på veggen kan også ”polstres” på baksiden med et lydabsorberende materiale som ser ut som skumgummi. Flere typer veggpaneler finnes i handelen. Bella fra Offecct er et lydabsorberende panel spesialdesignet for å lette de øvre lydfrekvensene (500 Hz og høyere). Dette panelet reduserer lyd fra bakgrunnsstøy som telefonsignaler og prat. Materialet er resirkulerbar polyesterfiber og kommer i fargene antrasitt, grå, grønn og off.white.

• • •

n

V (p

magasinet_2011_14


42 | TEMA: inTEriØr

B OLI GME SSE M AG ASI NE T 2 0 1 2

Designklassikere går sjelden av moten, ofte øker de i verdi og blir attraktive samleobjekter og klenodier i designbevisste miljøer. Skulle du mot formodning gå lei, kan den antagelig selges for mer enn det du ga for den. Patina er nemlig et pluss. Tekst: Siv Amundsen-Lack

INTERIØR

kValitetsmøbler lønnsom inVestering oVer tid


TEMA: inTEriØr | 43

B OLI G M ES S E MA G A S INET 20 1 2

s-stolen luksus på låVen Det å investere i designmøbler er på lik linje med å investere i billedkunst. De vil følge deg gjennom livet eller kan omsettes igjen for mer enn hva du betalte. Det er snakk om å ha øye og nese for god, tidløs design. I likhet med kunst handler det å kunne spotte nye designer-talenter som vil fortsette og skape spennende møbler. Noen de fleste av oss kjenner til er Le Corbusier, Charles og Ray Eames, Phillip Stark, Marc Newson, Toshiyuki Kita … for å nevne noen få. Men det er ikke bare menn som dominerer designhimmelen. Flere dyktige og innflytelsesrike kvinnelige arkitekter/designere byr på spennende kreasjoner og bidrar til at det offentlige og private rom blir mer spennende og levende. Zaha Hadid og Patricia Urquiola er veletablerte designdronninger. Før den modernistiske designbevegelsen kom, var møblene mer en bruksgjenstand og et ornament. De ble gjerne verdisatt utifra hvor

INTERIØR

Bare Enrico behersker flettekunsten med sjøgress.

lang tid det tok å lage dem. Først på begynnelsen 1900-tallet ble det mer fokus på funksjon og tilgjengelighet. Vestlig design generelt på den tiden, både arkitektonisk og møbeldesign var sterkt knyttet til tradisjon og historie. Modernismen søkte etter noe nytt, originalitet både på produksjon og materialvalg. De ønsket å lage møbler for fremtiden; ikke basere seg på hva som var blitt laget før. Bauhaus School begynte å bruke stål og formpresset trefinér for å skape nye, lette og buede former som var enklere å masseprodusere. Det ble etterfulgt av laminater og plast i fargede, helstøpe og nye former. En godt bevart hemmelighet S-stolen fra Italienske Cappellini er designet av Tom Dixon. Den er allerede en designklassiker og lages i flere utgaver, den lages etter gamle italienske håndverkstradisjoner. Og det er kun Enrico som fortsatt kan denne flettekunsten med sjøgress. Ingen stol blir lik, da gresset er et naturmateriale som varierer både i farge og form. Det sier seg selv at det blir eksklusive møbler når han kun kan produsere én stol om dagen. Dette befester kjærligheten til håndverket fremfor masseproduksjon, det gir stolen sjel og en historie som bidrar til å øke verdien. Pris kr 19 165,Expo Nova Møbelgalleri er forhandler av disse designmøblene. For mer info, se www.exponova.no

>>>>


44 | TEMA: inTEriØr

B O LI G M ESSE MAG ASI NET 2 0 1 2

INTERIØR

Silver Lake

en stol er ikke bare en stol… silver Lake stolen av Patricia Urquiola er en nykommer. Patricia har designet flere kreasjoner og miljøer for bl. annet Moroso og B&B Italia. Silver Lake designet av Patricia Urquiola for Moroso. Pris fra kr 15 500,Rainbow stolen av Patrick Norguet er også en enkel stol, men med en komplisert sammensetning av akrylplater i flere farger og tykkelser som smeltes sammen med ”ultra sound” for å gi dette helt spesielle uttrykket. Fargene er bevisst satt sammen i en bestemt rekkefølge. Dette er stolen som kan passe til det meste. Pris kr 123 920,-

…og et bord kan Ha 1000 ben Org bordet av Fabio Novembre er bordet som har mer enn 4 ben å stå på … Tau i fleksibelt polypropylen; noen myke og bøyelige, mens andre har stål innmat. De med stålrør støtter opp bordet, men selv for det trente øye er det vanskelig å se hvilke ben som bærer og hvilke som er til pynt. Et fasinerende bord du sent vil glemme. Diameter 60 x 40 cm. Pris kr 26 360,-


TEMA: inTEriØr | 45

B OLIGM E SSE MAGASINET 2 0 1 2

Vi sa ” lys opp” og tapeten glødet!

INTERIØR

”Johnny be good butterfly” En leken lyspære som tiltrekker seg sommerfugler.

Det er ikke bare lyspærer som lyser; vi har fått halogen og LED lys de senere årene, og kreative sjeler har fått enda større spillerom. Det lyser overalt og det er kreativt og oppfinnsomt. Aldri før har lyskilden slukt mindre elektrisitet enn nå, så utviklingen lover godt for fremtiden også. Tekst: Siv Amundsen-Lack

Ser vi oss litt tilbake, er Ingo Maurer en av våre virkelig store lysmestre. Han er tysk designer, født i 1932, er ”still going strong” og skaper spennende belysning 80 år gammel. Det passer å sitere Murray Moss når man skal beskrive Maurer. Moss er grunnleggeren av det legendariske designfirmaet Moss. ”Ingo Maurer er ikke en designer (ordet blir for lite): Ingo er mer en koreograf av lys og mørke, en poet som skriver med watt, en musiker som spiller med eksotiske instrumenter laget av fjær, elektriske ledninger, plissert papir, knust porselen og Campari flasker.” Skal jeg velge ut noen av hans siste kreasjoner er det en tapet med innlagt LED-lys som gir veggen en helt ny effekt. Lampen ”Johnny be good butterfly” er så man rent får sommerfugler i magen. Da er det bare å være like kreativ å finne den rette plassen i interiøret. Forhandler: Expo Nova Møbelgalleri. Led wallpaper ble kåret til ”Best of Best” blant vinnerne av The Innovation Award 16 Januar 2012.


46 | TEMA: inTEriØr

BOLIGME S S E M A GA S I N E T 2 0 1 2

2011 var året da det var isende kaldt om vinteren, da Wikileaks røpte hemmeligheter, Japan ble rammet av jordskjelv med katastrofale følger, og da Lady Gaga sto som symbol for individualismens fremmarsj. Det som skjer i samfunnet pleier å gjenspeiles i trendene som kommer, også interiørtrendene. Tekst: Siv Amundsen-Lack

Autentisk romantikk

fargepaletten for 2012

lysten til forandring… INTERIØR

Malingleverandøren Flügger har samlet informasjon om tendenser fra hele kloden, og har tolket det til fire trendfargekategorier. Hvert tema inneholder syv kulører, som samtidig hyller det individuelle og fellesskapet, det opprørske og mentalt beroligende. - Etter flere års tilbakeholdenhet sprer trangen seg nå til å bruke intense og sterke fargekombinasjoner. Felles for de fire trendtemaene er lysten til forandring og fornemmelsen av at det er på tide å gjøre noe nytt, sier Lone Bjørslev Kisbye, PR-ansvarlig i Flügger.

Mikro Makro

Fargetemaet ”Autentisk romantikk” bærer preg av håndverk, nostalgi, og ekthet. Det karakteriseres som en diskret og edel trend med skinnaktige, tussmørke farger som inspirerer til meditasjon og indre ro. Vi oppfordres til å trekke pusten dypt, finne roen og romantikken. De syv fargene er blant annet å finne i tre, skinn, stein og jord.

De syv fargene i kategorien ”Mikro Makro” er mer stille og kjølige. De skal danne bro mellom små ideer og tung teknologi fra den mentale, til den fysiske verden. Her finnes blant annet en kald grålilla teknofarge, bløte gulgrønne og det som minner om en kveldshimmel. Nøkkelordene for trendretningen er visdom, kreativitet, sci-fi, fakta, betydningsfull.

Fargene innen temaet ”Opprørsk frihet” snakker høyt, tydelig og personlig. Det er en frihetssøkende trend som hyller det skjeve, det frie og det personlig kommuniserende. De syv fargene kan med fordel kombineres med hverandre til overraskende uortodokse, uensartede budskap. - Dette er energiske farger som kan brukes på vegger, møbler eller gulv som fortjener ekstra oppmerksomhet, sier Lone Bjørslev Kisbye.

Den siste trendretningen kretser rundt det mystiske livet under havets overflate. De magiske blå fargene er uendelig tiltrekkende og oppslukende; klare – men samtidig dystert dype. Blant de syv fargene er fem ulike blå, og to hvitaktige. Saltblå magi Kilde: ifi.no/Informasjonskontoret for farge og interiør Foto: Flügger

Opprørsk frihet


BO LIGMES S E MA GA S INET 2 012

TEMA: inTEriØr | 47

Når man bruker mettede varme farger som sienna, jordfarger og rødtoner krever de ekstra lyssetting og kan lett ”stjele” lyset i et rom, men de gir fra seg varme ... Tekst: Siv Amundsen-Lack

INTERIØR

”Skitne” farger er i trendbildet nå, men de er krevende farger som kan få andre farger til å visne hvis man ikke kombinerer med farger på samme frekvens. Det vil si farger som heller ikke er rene, men er brukket som lilla, aubergine, fiolett og mosegrønn. Disse fargene kan spille på lag, gi lunhet og harmoni. Problemet er at i et interiør har man møbler og gjenstander som ofte kan være vanskelige å kombinere. Det gjelder å kunne se på en gråtone om den er kald eller varm. Er den kald med mer blått i, vil den gå bedre til klare farger. Når man skal velge riktig farge til veggene er det lurt å ikke ta så mye hensyn til

de kalde og Varme fargene HVordan bruker man dem? trenden akkurat nå, men heller ta hensyn til stilperioden huset eller leiligheten er bygget i. Hver stilperiode har sine farger og velger man fra den paletten, passer det som oftest godt inn med romløsningen, lyset fra vinduer og takets høyde. Stilperiodens farger ”trives” i rommet og kan forsterke og fremheve arkitekturen. Det å møblere med farger er som å komponere musikk. Fargene må klinge godt sammen for å kunne skape harmoni. Jeg mener helt klart at det ikke finnes stygge eller pene farger,

men at alle fargene kan bli vakre hvis de får stå sammen med likesinnede. Har man brede gulvlister kan de også males i en farge, gjerne ton-i-ton med veggen, men gjerne i en mørkere nyanse. Alle lister trenger ikke være hvite. Har man lavt under taket kan dette få veggen til å virke høyere.


78 | TEMA: hUS _ hYTTE - UTEMilJØ

B OLI GME SSE M AG ASI NE T 2 0 1 2

Vi Vil Ha naturen med oss

hUS - hYTTE - UTEMilJØ

Runde former, spennende materialvalg og tekstiler som tåler å ligge uten i en regnskyll, frisker opp på terrassen og i hagen.

og trekker innemiljøet


TEMA: hUS - hYTTE - UTEMilJØ

B OLI G M ES S E MA G A S INET 201 2

| 79

Her i Norge har vi alltid elsket å bruke treverk og naturmaterialer i våre interiører. Noen ganger har jo furuhjemmene våre slukt oss levende, men etterhvert som hvitt ble malt på tak og vegger kom også enkeltgjenstander og møbler i mer dristige farger. Tekst: Siv Amundsen-Lack

Vi innredet hjemmene som kunstgallerier der det hvite rommet skulle være minimalistisk innredet med selektivt utvalgte møbler, for vise personlighet og gi oss fred i sjelen. Men som alle trender, skifter de raskt. Ikke før har man fått på plass ”Shabby Chick” stilen så er ”Vintage” og ”Factory” over oss. Motpolene avløser hverandre og byr på forandring. Lyst blir mørkere. Sobre pasteller blir etterfulgt av skitne toner.

Det italienske familieselskapet Paola Lenti fra Milano produserer møbler og tepper for både innendørs og utendørs bruk. Selskapet har gjennom utvikling av nye materialer og produksjonsteknikker klart å skape seg en egen nisje innen designverdenen.

HUS - hYTTE hUS HYTTE - UTEMilJØ UTEMILJØ

Så hvor er vi nå. Hva vil vi gjerne ha på terrassen, i hagen eller på balkongen? Nå ønsker vi alt og helst samtidig. Vi vil ha innemøbler ute: Myke puter, sofa og sittegrupper lik dem vi har i stuen. Produsentene

svarer med treverk og rotting som tåler vann og kulde. Tekstilene utvikles til å tåle både regn og sno, og kan omtrent spyles med hageslangen hvis uhellet er ute. Det går ikke lenger bare i sort/hvitt og treverk, men i spreke farger og buede linjer. Prisene varierer like mye fra det eksklusive til det rimelige, men felles for begge er at designen står i fokus.

Kurven fra Paola Lenti kan man slenge seg i, akkurat som hunden…

>>>>


34 | TEMA: kJØkkEn

B OLI GME SSE M AG ASI NE T 2 0 1 2

1

KJØKKEN

HVitt er fortsatt en Hit’ men

utfordres aV metalliske farger, kobber og glamour!


B OLI G M ES S E MA G A S INET 20 1 2

TEMA: kJØkkEn | 35

Kjøkkentrender for 2012

Vi lar oss inspirere av film og TV og får lyst til å unne oss litt mer glamour også på kjøkkenet. Den åpne kjøkkenløsningen inviterer inn andre møbler og gjenstander enn det som var vanlig før. Vi liker å sitte bekvemt i myke sofaer med puter. Leser bøker og aviser med en nybrygget kaffe som om vi var på café. Tekst: Siv Amundsen-Lack

Vi liker det rent og lyst der mat skal tilberedes, så de hvite blanke flatene selger som aldri før. Utstillingslederen ved HTH Kjøkken anslår at om lag åtti prosent av alle kjøkken som selges i Norge er hvite. Et hvitt kjøkken er derfor ikke det mest originale man kan velge. Men blir det rendyrket, er det i seg selv en effekt. Hvite fronter sammen med hvit benkeplate, vask, blandebatteri, lamper og hvitevarer skaper en helt spesiell effekt der kjøkkenet kan synes å forsvinne i rommet. Et slikt kjøkken kan være bakgrunn for enkelte personlige detaljer, tekstiler, kunst og glass, eller en eksklusiv barista-maskin.

President i Norske interiørarkitekters landsforbund (NIL), Trond Ramsøskar, mener at nyboligmarkedets åpne kjøkkenløsninger er den viktigste enkeltfaktoren som påvirker kjøkkentrendene. Både i nye boliger og renoverte boliger ser vi det samme mønsteret: Kjøkken og stue slås sammen. Det skaper et behov for å skape et stuevennlig kjøkken. De viktigste grepene blir da å sørge for mest mulig integrerte løsninger og velge møbelaktige skapfronter, fortrinnsvis med trestruktur som kan tilføre varme og hygge i et stort, åpent rom.

| Vinaigrette er et tidløst kjøkken fra Huseby. Beiset eik i fargen

1

”Glimmer” gir den et nytt moderne uttrykk. Trestrukturen skinner igjennom og gir solid inntrykk av ekte vare. Grep i kobber er en ny trend. Her i en ubehandlet variant som vil endre patina etter bruk og vil gi kjøkkenet en egenart.

| Ingefær heter denne modellen fra Huseby som har en klassisk

2/3

fasett front i også i beiset eik. Her med kobbergrep. Klassisk og nytt på samme tid.

KJØKKEN

Hvitevarer av børstet stål blir utfordret av farger som passer til kjøkkenfrontene. Et blandebatteri trenger heller ikke være i krom, men kan være knall rødt (Coloric) eller gull, og beslagene på skapdørene vil få sin egenart hvis de er i kobber. Flere nye kjøkken har innslag av metallisk overflatebehandling av treverk, med kobber eller aluminium på beslag og detaljer. Husebys nye kjøkkenkolleksjon bærer preg av dette. Charlotte Green hos Huseby kjøkken sverger til genuine materialer. Eika står sentralt med variasjoner av beisete overflater for at trestrukturen skal kunne skinne igjennom. Skal man velge et kjøkken som skal vare over tid, er materialvalget viktig. Tre, stein, glass og metaller er moderne men også forutsigbart. Overflatebehandling på frontene kan varieres og gi kjøkkenet et moderne preg; i kombinasjon med benkeplatene, nye håndtak og ikke minst hvilken farge du setter på veggen i rommet. Det er viktig å tenke helhet.

2 3


BOLIGHJELP: KJELLERSTUEHENG OPP:

Har du et spesielt klesplagg, kan du henge det opp på en gardinstang på veggen.

ETTER: Den vakre brudekimonoen er som et kunstverk mot den røde bakgrunnen. Veggen er malt med fargen Karl Isaksson fra Nordsjø, fargekode 78124-86. Bare utvalgte

ting har fått bli igjen i kjellerstuen og inntrykket er mer ryddig og behagelig. Lampen er fra Mann & Kone, mens brudeboksen og hatteesken er kjøpt på reise i Sør-Korea.

92

NR. 05 2009 • BOLIGPLUSS • TEKST BIRTHE MIDTUN • STYLING SIV AMUNDSENLACK • FOTO SVEINUNG BRÅTHEN • SE LESERSERVICE BAKERST I BLADET


FØR: Før ble kjellerrommet bare brukt som lager og gjennomgangsrom.

Det lille skapet hadde Karin fra før, men malte det hvitt. De kitthvite veggene er malt med fargen McCarthy fra Nordsjø, fargekode 78125-16. Gulvet ble slipt og gitt et lysere uttrykk ved hjelp av olje med hvitpigmenter.

Fra roterom til

HERLIG OASE Vi hjalp Karin med å få skikk på kjellerstuen, og nå har hun fått plass til både asiatiske minner og en walk-in-garderobe.K

FARGEVALG:

Ta utgangspunkt i en personlig ting du vil ha på veggen og velg farge ut i fra det.

arin Bothner og Jens Arve Hansens kjellerrom ble bare brukt som lager og til å komme seg videre inn gjennom rommets mange dører, men Karin hadde lyst til å gjøre det om til et hyggelig oppholdsrom. – Jeg ville at det skulle være et varmt og inkluderende stillerom der vi kunne sitte og lese en god bok. I tillegg ville jeg ha mye plass

til oppbevaring, siden vi ikke har andre lagringsplasser i huset, forteller Karin, som til daglig jobber som produktsjef i DnB NOR. Hun ønsket å innrede rommet med moderne møbler, men rommets mange dører, trappen og en søyle som strakk seg fra tak til gulv gjorde møbleringen vanskelig. Karin bestemte seg derfor for

Karin Bothner syne s det tidligere lagerrom met er blitt en behagelig lesestue. NR. 05 2009 • BOLIGPLUSS

>> 93


BOLIGHJELP: KJELLERSTUE : LAG EN BOKHYLLE  

en hel Istedenfor å lage Ar ve ns Je Siv vegg, rådet ylle kh bo en e lag å og Karin til og en gg i nisjen mellom ve er fra søylen. Buddhaen . ne Mann & Ko

ETTER: Boden bak veggen ble innlemmet i en walk-in-garderobe og bodveggen forlenget. En av de mange dørene ble flyttet, slik at det ble lettere å innrede. Nå kan Karin og Jens Arve sette seg godt til rette i Peel-stolene fra Variér. Bordet, teppet og leselampene fra Herstal er kjøpt på Dine Møbler.

llerrommet ble gjorde det vanskelig å mø

FØR: De mange dørene i kje re. 94

å søke hjelp hos BoligPluss, som sendte interiørdesigner Siv AmundsenLack til Jar for å komme henne til unnsetning. Det første Siv anbefalte var å lage en walk-ingarderobe, med plass til vintertøy, sengetøy og annen oppbevaring. En dør inn til en til-

NR. 05 2009 • BOLIGPLUSS • SE LESERSERVICE BAKERST I BLADET

støtende bod ble fjernet og boden innlemmet i walk-ingarderoben. Bodveggen ble forlenget ved hjelp av en lettvegg, der søylen ble gjemt og en bokhylle fikk plass. Med en hel vegg ble det lettere å innrede og finne plass til parets mange kunstverk. – Vi har mye kunst og det er en utfordring å finne den rette

plassen til den, sier Karin, som ønsket seg et personlig interiør. Hun er også glad i den asiatiske stilen og paret har tatt med seg mange gode minner hjem fra reiser. Nå skulle de vakre gjenstandene kjøpt i Japan og Sør-Korea endelig få komme til sin rett. – Jeg syntes det var viktig at
ULIK GLANS:

Ved å bruke ulike grader av glans på maling kan du varie re uttrykket uten å br uke forskjellige farger.

innredningen skulle gjenspeile vår smak. Det er jo vårt hjem og våre ting. Og det synes jeg Siv klarte mye bedre enn jeg ville klart selv, sier hun og ser seg rundt i sin nye kjellerstue. Interiøreksperten tok utgangspunkt i den gamle, håndlagde

Karin og Jens Arve hadde bare en oljefyr til å varme opp tidligere, men fikk satt inn en peis ved pipeløpet. Peisen Smarty fra Nordpeis er liten, men stor nok til å gi både varme og skape stemning. Over peisen har et av de mange bildene av Dagfinn Knudsen fått plass. Vedkurven er fra Mazma, mens skinnryen er fra Smartclub.

brudekimonoen fra Japan, som var en gave fra Jens Arves svigerinne, da hun anbefalte Karin å male den ene veggen i en varm rødfarge. Den vakre silkekimonoen hang tidligere på et kosteskaft i kjelleren. Nå henger den på en gardinstang og kommer mye bedre frem med rød bakgrunn. Mens Jens Arve er handy og

sto for snekkerarbeidet, var det Karin som malte. På de andre veggene har hun malt en kitthvit farge. Alle listene og dørkarmene er malt hvite med 90 prosent glans, mens dørene er malt med 40 prosent glans. Ved å bruke ulike grader av glans kan du variere uttrykket uten å bruke forskjellige farger. Parketten på gulvet og i trap-

pen ble slipt og oljet med hvitpigmentert olje for å understreke det lyse uttrykket. Rødfargen er tatt opp igjen i gardinene og i de lekre Peelstolene, som ser ut som skulpturer i rommet. – Jeg likte veldig godt stilen. Hadde jeg skulle funnet stoler på egen hånd, hadde jeg kanskje endt opp med noe mer tradisjoNR. 05 2009 • BOLIGPLUSS

>> 95


BOLIGHJELP: KJELLERSTUEORDEN I SK A

PET: Det finnes smarte oppbevari ngsløsninger slik at a lt fra sko o g klær til sjal og belter k an ha sin ege n plass.

UTFORDRINGER:

• Kjellerrommet hadde seks dører og en søyle, noe som gjorde møbleringen vanskelig. • Karin ønsket seg et rolig leserom, men rommet ble brukt som lager og var uryddig. • Verken den vakre silkekimonoen eller den flotte kunsten kom til sin rett. • To store sofaer tok mye av gulvplassen.

LØSNINGER: ✓ Døren inn til boden ble flyttet, mens en annen dør ble skjult. ✓ For å få et ryddig oppholdsrom, ble det laget en walk-in-garderobe til oppbevaring. ✓ Den dyprøde fargen og en gardinstang som oppheng, gjorde at kimonoen ble et blikkfang. Med færre dører ble det mer plass til bilder på veggene. ✓ Sofaene ble byttet ut med to skulpturelle stoler som tok mye mindre plass. Rommet ble luftig og lekkert.

REGNING: Møbler og lamper

For å få orden i kjellerstuen, ble det laget en walk-in-garderobe til vintertøy, sko og annet som må lagres. Med organiserte løsninger fra Ikea ble det enkelt å ha oversikt.

en er Den tradisjonelle kimonokledde dukk for å er ret» ssbu «Gla n. Japa i kjøpt på reise hindre for mye støv på dukken.

96

nelt, men hvorfor ikke prøve noe annet? De gjorde rommet morsommere og er veldig gode å sitte i. Jeg kan variere sittestilling i dem, forteller Karin fornøyd. Her kan Karin og Jens Arve sitte med hver sin bok, mens det knitrer i den nye pei-

NR. 05 2009 • BOLIGPLUSS • SE LESERSERVICE BAKERST I BLADET

sen. Før var det bare en oljefyr som varmet opp. – Peisen har vi brukt mye siden vi satte den inn. Det er nok peisen, stolene og helheten i rommet jeg liker aller best. Jeg er veldig fornøyd med resultatet. Skulle jeg planlagt dette helt selv, hadde det nok blitt seende helt annerledes ut, avslutter Karin. ■

kr 40 550

Diverse interiør (Gulvteppe, rye, gardiner m.m.) kr 4800 Garderobe, Ikea kr 6000 Peis og glassplate

kr 10 600

Maling

kr 2500

Diverse (listverk, veggplater m.m.) kr 10 950

TOTALT

KR 75 400

* Utgifter til håndverkere og varmekabler kommer i tillegg.


48 | TEMA: inTEriØr

BOLIGMESSE MAGASINET 2012

INTERIØR

oppleVelse aV rommet Det er faktisk en myte at små rom bør være helt lyse for å få romfølelse … Det som skaper romfølelse er at øye oppfatter flere flater, farger og elementer som sammen gir oppfattelsen av at det rommer mye og derfor er stort. Tekst og foto Siv Amundsen-Lack Du har sikkert selv opplevd at når du flytter alt ut av et rom så virker det veldig lite. Hvis man møblerer et lite rom smart, gjerne med farger og flere ting, vil det virke større enn om alt er hvitt. Jeg snakker selvsagt om orden på tingene og ikke så mange elementer at det virker rotete. Rot skaper kaos og kaos virker klaustrofobisk. Prøv å unngå å dekke veggene med store høy skap, de stjeler rom. Sett gjerne en skuffeseksjon på nederste del av en vegg og mal veggen i bakkant i en annen farge, så vil dette øke opplevelsen av rom og dybde. Forskjellige farger på to vegger eller en fondvegg er med på å definere rommet. Velg en fargepallett på

2-3 farger, hold deg til disse og gjenta dem på flere elementer i rommet. Dette gjør at øyet oppfatter disse fargene på forskjellige steder og derfor konkluderer med at rommet er større. Er rommet smalt, ville jeg satt farge på langveggen og ikke på kortveggene for å gjøre opplevelsen av rommet mer kvadratisk. Varme farger trekker mot deg mens kalde farger åpner opp. Kalde, svale farger er deilig i et soverom. Lyse blågrønne toner på veggen eller svake fiolette toner i kombinasjon av hvitt virker beroligende og godt. Det er farger det er lett å puste i. Hold gulvet ryddig. Sett heller opp hyller og knagger på veggen. Jo mer gulvflate som er synlig, jo mer romslig virker det. Når det gjelder belysning, sverger jeg til vegglamper som kan lyse både opp i taket og ned. Det skaper et mer interessant lys og sprer lyset så det virker luftigere og høyere under taket.


#0-*(HJELPŬ30.4

'‹34UVFOWBSGBSHF

M‘TPHN‘CMFOFTÇ

TMJUUFVU

idé

4, "16/%&3 4&/(&/#ZHH

TFOHFOFL TUSBI‘Z  TMJLBUEFUCMJSQMBT TUJM TLBQVOEFS

&55&3/ZFUSFLLPHQVUFSGSJTLFSPQQN‘CMFOF%FOHS‘OOFQVUFOFSGSB%FTJHOFST(VJME LS SFTUFOFS TZEEBWTUPGGGSB7JMMB/PWB1ÇWFHHFOIFOHFSMZTTMZOHFO5TF5TF$IFSSZ#MPTTPN LS 300.4FOHFQMBTTFOCMF TU‘SSFNFECSFEFSFSBNNFNBESBTT LSNFEPWFSNBESBTT 4LFJEBS

92

/3  r BOLIG1-644 r 4&-&4&34&37*$&#",&345*#-"%&5


Smütt, smart og fargerikt $BNJMMBFSGPSO‘ZE GPSFOEFMJHIBSIVOQMBTTUJM BMMFC‘LFOFPHIPCCZTBLFOFTJOF

$BNJMMBTCPLTBNMJOH WPLTUFVUBWIZMMFOF PH FUUSPNTMFJMJHIFUFOTLSFL FUUFSGBSHFS4ÇGJLLIVO IKFMQGSB#PMJH1MVTT

J

eg kjøper stadig nye bøker, og liker ü lage smykker og ü strikke, men jeg har ikke funnet noe godt oppbevaringssystem, skrev Camilla Arveschoug til BoligPluss. Vi satte interiørkonsulent Siv AmundsenLack pü saken. Stuen pü 20 kvadratmeter, som ogsü fungerer som soverom, savnet farger og manglet oppbevaringsplass. Første utfordring var ü fü plass til alle bøkene. Interiørkonsulenten tenkte i høyden. Svaret ble en bokseksjon med flere komponenter fra Ikeas Billy-serie. Pü toppen av hyllene ble det lagt to overhyller for ü utnytte takhøyden. Mellom kjøkkendøren og det innebygde klesskapet foreslo Siv ü sette en 20 cm bredere bokhylle enn den som sto der tidligere, til tross for at den da dekket litt av karmene pü hver side. En detalj som ingen legger merke til, men som gir bedre plass til Camillas stadig voksende boksamling. Neste utfordring var ü finne plass til den kreative 34-üringens hobbysaker. Fra før hadde hun en kommode, men de dype skuffene fungerte dürlig til oppbevaring av smykker, hürspenner, notatbøker og postkort hun lager pü fritiden. Løsningen ble ü sette sammen seks smü minikommoder fra Ikeas Fira-serie til kr 79 per stykk, male dem i hvit narciss og legge en plate kjøpt pü Maxbo pü toppen. 5&,45BIRTHE MIDTUN r 45:-*/(SIV AMUNDSEN-LACK r '050 KJERSTI GJEMS VANGBERG r /3  r BOLIGPLUSS

>> 93

Profile for FabLab Design

Presse  

Omtale, intervjuer, presseklipp

Presse  

Omtale, intervjuer, presseklipp

Advertisement