Page 1

FENG SHUI

INTERIØRPSYKOLOGI, HARMONI, HJEM OG HELSE, EMF-MÅLING OG JORDSTRÅLING OG FARGETERAPI Et hjem skal bygge opp om vår personlighet så vi trives og føler oss trygge. Et sted vi får energi og trives. 1


Alt vi ser og opplever i nærmiljøet vårt påvirker oss. Vi reagerer ikke bare på det rent visuelle. Det er flere elementer i omgivelsene som får oss til å endre sinnstilstand og energinivå. FabLab Design er opptatt av å registrere og harmonisere dette, også når vi jobber med innredning. Vi har lang erfaring innen NLP og Feng Shui arbeid med accredited practitioner fra The Feng Shui Academy og The Feng Shui Society.

INTE R I Ø R P S Y KO LO GI

2


I N T E R I Ø R P S Y KO L O G I handler om å forstå hvordan miljøet påvirker våre liv. Hvordan vi med innsikt og forståelse kan styre trivsel, helse og skjebne. Huset vi bor i, kontorene vi arbeider i, objekter og farger som tiltrekker oss, og ikke minst menneskene vi har kontakt med, er med på å påvirke hvordan vi føler oss.

3


4


Harmoni I et moderne samfunn er det mange elementer som påvirker oss. Noe har vi innflytelse over men mye er fastsatt. Det krever egen kunnskap å skape ballanse i vårt miljø og harmonisere våre omgivelser så de virker oppbyggende.

Promoting the highest standards of feng shui practice

FABLAB DESIGN ønsker å skape positive og sunne bo og arbeidsmiljøer. Derfor tar vi i bruk kunnskap fra Feng Shui og interiørpsykologi når vi planlegger og innreder hjem eller bedrifter. Forskjellige miljøer og arbeidsfunksjoner blir gjennomgått og analysert. Disse inkluderer beliggenhet og nabolag, lys og kompass-retninger, form og materialvalg, energi og bevegelighet, elektrisk utstyr, drenering og avløp, himlinger, bjelker og korridorer. Også visuell kunst, farger og symbolikk spiller en viktig rolle. Målet er å forbedre miljøet med god design og samtidig aktivt påvirke våre omgivelser på en positiv måte som skaper trivsel. Et hus skal gi oss rolig, harmonisk energi og flyt, mens et butikklokale krever mer stimulerende energi for å fremme salget. Et reklamebyrå kan innstilles for kreativitet og kommunikasjon. Industribedrifter stimuleres til å økt produksjon og nytenkning. Når ansatte trives på arbeidsplassen er de med på å skape en positiv kultur som bidrar til den beste markedsføringen for en bedrift.

5


G S J or d s t r å l i n g Vi kan bli syke i egen bolig. Jordstråling (Geopathic Stress) påvirker inneklima, søvnkvalitet, økt stressnivå, som igjen kan føre til allergier og alvorlige sykdommer. GS kan defineres som fortetning og uballanse i jordens naturlige energibaner og vannårer. Dette strømmer så inn i våre boliger. FabLab design er trenet i å se tegn på dette, måle GS nivå og eliminere dette.

6


emf -e l s t r å l i n g Elektromagnetisk stråling kommer fra strømførende master, elektriske apparater og ledninger. Også mikrobølger og trådløse nettverk påvirker oss. Ny teksnologi fyller våre hjem og bedrifter i stadig økende grad og mye av denne elektomagnetiske strålingen ligger skjult i vegger og tak. FabLab Design kan måle verdiene og sørge for at din bolig er trygg.

7


farg e t e r a p i Vi påvirkes av farger og kan bruke dem aktivt for å påvirke sinnsstemninger og for å holde oss mentalt og fysisk friske. Fargeenergi er den mest naturlige energi vi kan tilføre kroppen. Fargene virker både positivt og negativt på oss.

8


LYS Lys- og fargeterapi spenner over et spektrum av forskjellige metoder med grunnlag i tradisjonelle teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning. Lys og forskjellige farger av lys er blitt brukt i medisinsk behandling langt tilbake i historien.

9


10


Hjem kjære hjem Hjemmene våre er ikke bare et sted vi oppholder oss når vi ikke er på jobb. Et hjem sier mye om livet vi lever, og gjenspeiler interesser, personlighet, tro og lidenskaper. Feng Shui i hjemmet brukes for å oppnå økt velstand og bedre helse. Det kan katalysere eller forbedre relasjoner, karriere, rikdom, trivsel og ikke minst hjelpe til med intern kommunikasjon.

11


12


Y i n & Ya n g Feng Shui er læren om de 5 elementer. Vann, jord, tre, ild og metall og om motsetninger i yin og yang. Alt handler om å skape balanse og god energi. Riktig plassering av møbler, farger, belysning, kunst og planter er med på å skape harmoni i hjemmet, og dermed også i livene til de som bor der.

13


14


P E AC E � When there is light in the soul, there will be beauty in the person. When there is beauty in the person, there will be harmony in the house. When there is harmony in the house, there will be order in the nation. When there is order in the nation, there will be peace in the world � Chinese Proverb

15


BU S I N E S S Design og farger påvirker oss, ved bevisste fargevalg og plasseringer i rommet kan man styre denne visuelle opplevelsen, og tilpasse lokalene til bedriftens beste. Et hvert dårlig lokale kan forbedres med god Feng Shui. Mørkt kan bli lysere, lavt oppleves høyere og trangt kan føles videre ved balansering av farger, former, lys og materialvalg. Det handler om å skape optimale, harmoniske lokaler. Lokaler som ved hjelp av god design kan profilere hva bedriften står for og gjerne ønsker å bli. God, lekker og kreativ interiørdesign inspirerer de ansatte og virker positivt på kunder og besøkende. Trivsel på arbeidsplassen øker kreativiteten, produktiviteten og reduserer sykefraværet. Investeringen i fine lokaler er lønnsom på sikt. Hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres bør det tas hensyn til når lokalene møbleres. Modulære og fleksible løsninger inspirerer til interaksjon og utveksling av ideer blant de ansatte som igjen gjør at man kan skape mer effektive arbeidsrutiner enn når alle sitter bak hver sin kontorpult.

16


17


feng ARBEIDSTAKEREN - - - - - - - -

Mer harmonisk bedre organiser mindre stress, en større følelse økt selvtillit, en f færre konflikter ekstern suksess karriere vekst

ARBEIDSGIVEREN - - - - - - - - -

18

mer motiverte, forbedret mer h økt kreativitet o lavere sykefravæ bedre teamarbe mer effektiv utn større produktiv mer effektivt led større kundeloja


shu i på a r b e i d s p l a s s en

og sunnere arbeidsmiljø rt arbeidsplass

e av mestring og kontroll følelse av å bli sett og verdsatt med kolleger og anerkjennelse

samarbeidsvillige og dedikerte ansatte harmonisk atmosfære og innovasjon ær, færre utskiftninger av ansatte eide med færre spenninger og konflikter nyttelse av lokalene vitet, økt salg og omsetning derskap alitet

19


n Fine lokaler/SuperOffice


The sky’s the limit SuperOffice selger plass i nettskyen til kunder. Det var derfor naturlig å legge møterommet til 8000 meters høyde. – En god interiørarkitekt er en illusjonist, sier interiørdesigner Siv Amundsen Lack. På CV’en har den tidligere reklamebyråeieren, Feng Shui for business. Hilde CHristie WrigHt hilde@estatemedia.no. Foto: Trond Isaksen og Siv Amundsen Lack

Foto: Trond Isaksen


I FRITT SVEV: Det er fristende å forsøke å lukke luken i vinduet på møterommet til SuperOffice Online. Flyvinduene er fotografier trykket på PVC plater. Ingen skyer utenfor er like.

Foto: Trond Isaksen

10 | Nr. 9–2012/Lokaler


n Fine lokaler/SuperOffice

-Hvem har bestemt at kontorinteriør skal være så seriøst? Det går jo an å ha en seriøs jobb, og likevel prege omgivelsene med kreativitet, farger og humor, mener interiørdesigner Siv Amundsen Lack, som driver Fablab Design AS. Hun fikk en drømmekunde i SuperOffice.

V

i møtes i første etasje i Wergelandsveien 7, vis a vis slottsparken. Tilter du hodet opp før du går inn i det litt grå og kjedelige næringsbygget, ser du et eiendommelig flagg som vaier i vinden på toppen. Det er flagget til det ørlille kongeriket Superland, som bare teller de ansatte i SuperOffice. Her finnes en konge, en statsminister og en finansminister i de ledende stillingene. Det norske IT-selskapet som selger skreddersydde CRM-løsninger (customer relationship management), har funnet ut at litt hverdagsmagi og en spesiell historie å fortelle øker trivselen i en beinhard salgshverdag. Det ser ut til å virke. Vi møter smilende ansikter blant innbyggerne i kongeriket. Med kreativ interiørdesign har Siv Amundsen Lack skapt en annerledes og inspirerende arbeidsplass for oppdragsgiveren som tør å tenke utenfor boksen.

skyer og blå himmel på veggene. - Lokalet var utrivelig og nokså mørkt, da jeg så det for første gang. Rommet rett inn fra lobbyen var en slags korridor uten vinduer, og deler av det innerste rommet hadde vinduer ut mot gaten som ga sjenerende innsyn, forteller interiørdesigneren. Siden lunsjrommet var godt synlig fra lobbyen gjennom en glassdør, ble det viktig å skape et skille mellom de to rommene. Det ble gjort med fargen på gulvet. Lobbyen var lys, så kjøkkengulvet ble malt mørkt for å bryte opp flyten. Veggen som skulle fremheves fikk heftig rødfarge, mens en annen vegg, med en dør som ikke hadde noen funksjon, ble malt grå. Både dør og karm fikk samme gråfarge som veggen så den knapt synes. -Det gjelder å se muligheter i det som er, det er på mange måter det Feng Shui går ut på. Et hvert dårlig lokale kan forbedres. Mørkt kan bli lysere, lavt oppleves høyere, og trangt kan føles videre ved balansering av farger, former, lys og materialvalg.

Fordi tjenesten er i skyen, ønsket administrerende direktør i divisjonen, Hans Christian Grønsleth - også kalt Minister of the Cloud - at de fikk topplokalene i 11. etasje i bygget. Men styreformann og eneveldig konge, Une Amundsen, sa nei. Han var ikke villig til å gi opp utsikten over slottet til vår ekte konge. Fra sin egen kongetribune nyter Superland-kongen daglig synet av slottstaket og tretoppene nedenfor. Derfor havnet Online divisjonen Cloud helt på bakken. – Jeg jobber mot begrensninger for å oppheve dem, sier Amundsen Lack. Hun har tidligere laget den grafiske profilen til SuperOffice, og fikk oppdraget med å innrede lokalet. Det var nødvendig å bringe mer lys inn i de mørke rommene. Siden det er sjelden å se himmelen fra første etasje, fikk de ansatte luftige skyer å sveve på inne i lokalet. Tidligere har interiørdesigneren dekorert et helt næringsbygg med blå himmel og hvite, godværsdotter. «Skyskraper» ligger i Maridalsveien ved Akerselva, og lyser opp på ring 2.

Alt kan forbedres. Først kommer vi inn i et rom med en saftig rød vegg, lunsjrommet. Lenger inn i kontorlandskapet havner vi blant luftige

Opphever begrensninger. SuperOffice satser stort på salg av CRM-serverplass i nettskyen, og opprettet SuperOffice Online i desember 2011.

Høy kreativitet. Det eksisterende møterommet var i utgangspunktet helt hvitt uten vinduer, og hadde buede vegger som møttes i en snute. -Det Lokaler/9–2012 | 11


ENERGI-KICK: Rødt har «jordende kraft» og er en god farge for handling, sier interiørdesigner Siv Amundsen Lack. Alle som spiser eller sitter og jobber i lunsjrommet hos SuperOffice Online får

12 | Nr. 9–2012/Lokaler


n Fine lokaler/SuperOffice energi. II lokalet lokalet ellers ellers er er det det mye mye lyseblått. lyseblått. Det Det er er en en åpen, åpen, lett lett og og litt litt svevende svevende farge, farge, ifølge ifølge interiørdesigneren. interiørdesigneren.Begge Beggefargene fargeneutfyller utfyllerhverandre hverandregodt. godt. ny energi.

Foto: Trond Isaksen

Lokaler/9–2012 | 13


ORIGINAL SOSIAL SONE: Interiørdesigner Siv Amundsen Lack har hatt oppdrag med å innrede flere avdelinger hos SuperOffice i Wergelandsveien 7. I teknisk avdeling, kalles «The Matrix», dekket

14 | Nr. 9–2012/Lokaler


n Fine lokaler/SuperOffice hun en hel vegg med et kraftig forstørret fotografi av fotokunstner fotokunstner Christine Christine Istad. Istad. -- Det Det er er best best åå bruke bruke et et abstrakt abstrakt bilde bilde på på en en vegg. vegg. Norge Norge ii solnedgang solnedgangkan kanman manbli blilei leiav avååse sehver hverdag. dag.

Foto: Siv Amundsen Lack

Lokaler/9–2012 | 15


så ut som den forreste delen av et fly. Med noen kreative grep ble rommet løftet flere tusen meter over havflaten og omskapt til en flykabin. -For å få følelsen av å være i en flykropp, brukte vi PVC plater på veggene, forteller designeren. Kabinvinduene, som ser så ekte ut at det er fristende å prøve å stenge lukene, er fotografier som er trykket på platene. – Vi måtte passe på at skyggen ble riktig i forhold til sola. Det resulterte i at venstre og høyre vindusrekke er litt forskjellig. Ingen av skyene utenfor er like så det skal se mest mulig realistisk ut. Taxfree-trallen i rommet er en av effektene som skaper lystig stemning når kunder inviteres til «take-off» i møterommet. Helhetstanke må til. – Det er morsomt å se reaksjonene til dem som kommer hit for første gang. De blir veldig overrasket. Møterommet fungerer som en ice-breaker og sørger for at stemningen blir god, sier Magnus Thingnæs. Han er en av de ansatte i SuperOffice Online som trives veldig godt, og synes det er et stort pluss å jobbe i spesielle omgivelser. Amundsen Lack kom til interiørdesign via mange år innen reklame og markedsføring. Hun drev eget reklamebyrå

og har utdannelse i markedsføring, design og kommunikasjon (NLP). Etter et strategisk profil oppdrag for justisdepartementet, fikk hun virkelig øynene opp for hvor viktig integrering av visuell kommunikasjon er. Oppdraget var å lage en ny designprofil for Kriminalomsorgen, en ny etat som skulle innlemme både sosialomsorgen og fengselsetaten. To vidt forskjellige kulturer, det var ingen lett jobb. -Det gjelder å tenke helhet, ikke bare strategisk design, men også hvordan folk har det der de jobber, sier hun. Det førte henne til studier i interiørpsykologi og Feng Shui for business i London. Selv om Feng Shui er en gammel østlig tradisjon, er Amundsen Lack opptatt av å tilpasse kunnskapen til vår moderne tid, urbane strøk og den vestlige kulturen. En hverdag preget av teknologi, kunstige materialer, mange mennesker, trafikk og stress. Komplementerende farger. -Farger har en funksjon, og er viktig for trivsel. Hovedfargene i lokalet er lyseblått og rødt, de utfyller hverandre godt. Der det blå er åpent, lett og kanskje litt svevende, har det røde en mer «jordende» kraft. Det er godt for handling, forteller designeren bak valgene. Det

er kanskje derfor kontorstolene til de ansatte er røde. Rødt er logofargen til SuperOffice, og alle som spiser lunsj ved den høye bardisken i lunsjrommet får energi av den friske fargen på veggen inn til kontorlandskapet. Det er samme lyseblå tekstil som er brukt i stolene i møterommet og i sofaen i den sosiale kroken. Det gir interiøret et helhetlig inntrykk. Enkelte røde eller rødstripede puter går igjen i sofaen for å binde de to fargene sammen. På langveggen ved kontorplassene er det en gardin som viser en lys bjørkeskog. Uansett hvilken årstid det er, gir trærne en sommerlig stemning. Gardinen dekker en kjedelig sjalusiskyvedør inn til et nabolokale. SuperOffice har mulighet til å bruke dette rommet, derfor har gardinen borrelås og er lett å fjerne. Intuitiv forståelse. -Du merker det når du kommer inn i et rom, på visning for eksempel. Innen et par sekunder kjenner du om du liker stedet eller ikke. Det er selvfølgelig individuelt hvem som liker seg hvor. Men Feng Shui handler om å få et rom til å fungere optimalt og gjøre endringer der det ikke fungerer. Det er ofte små justeringer som skal til for at omgivelser kjennes gode og behagelig.

Foto: Siv Amundsen Lack MAGI OG HUMOR: Navnet på avdelingen, The Ministry of the Cloud, er inspirert av Harry Potters magiske univers. Styrerommet i SuperOffice heter for øvrig «Gjøkeredet». 16 | Nr. 9–2012/Lokaler


n Fine lokaler/SuperOffice

LUFTIG: Dette er ikke en arbeidsplass for folk med høydeskrekk. Inspirerende omgivelsene hjelper i en tøff salgshverdag, mener de ansatte. Særlig liker de møterommet.

Foto: Trond Isaksen

Foto: Trond Isaksen GJENNOMFØRT: Rødt og lyseblått går igjen i hele lokalet.

Foto: Trond Isaksen EGET KONGERIKE: Ansatte i SuperOffice får pass når visumet er innvilget. Lokaler/9–2012 | 17


n Fine lokaler/SuperOffice

Kanskje noe kan flyttes eller fargelegges? Hvor er det flyt, og hvor stopper det opp? Amundsen Lack jobbet med en kunde som ville ha firkantede bord i en firkantet kantine. Hun foreslo runde bord plassert på en bestemt måte for å skape bedre flyt, og lokalet ble mer levende, syntes kunden. Runde former bryter opp det rigide, det er logisk. Er harmonien på plass kommer trivsel og økt produktivitet og kreativitet på kjøpet, mener designeren. Et annerledes land. -Vi lurte på om vi skulle gå med uniformer som flyvertinner og -verter, for å matche møterommet. Men det ble ikke noe av, smiler Hans Christian Grønsleth. Han er veldig godt fornøyd med jobben Amundsen Lack har gjort, og hun er glad for all friheten hun har fått. – En leken kunde som våger å være annerledes, er inspirerende å samarbeide med. Det er mye humor rundt skytjenesten og SuperOffice. Fortalte jeg at de ansatte må søke visum for å bli opptatt i kongeriket? Og at det finnes en egen lovbok med grunnlover? Når visumsøknader er akseptert, får nye innbyggere i Superland eget pass. Det er rødt og ligner litt på det norske. Grønsleth ler når

han husker det forbausede ansiktet på mannen i den skotske passkontrollen. Visste han ikke hvor Superland var? Mannen ble beskjemmet og godtok passet. Fremtidens tjeneste. Men sjefen, med tittelen «Minister of the Cloud» blir fort seriøs når han snakker om tjenesten de tilbyr. Han mener det vil ta helt av. I USA er de allerede langt framme, og innen fem til ti år spår han at det bare vil finnes nettsky-løsninger. Det er få selskap som i fremtiden ønsker å investere flere hundre tusen i egen server, når de kan betale 400 kroner per hode for å leie tjenesten, tror han. Selskapet har satt seg et hårete mål om å gå fra 800 til 5000 kunder på kortest mulig tid. På veggen utenfor møterommet står det skrevet «On our way to 5000 customers» for at alle skal se målet hver dag. Symbolsk er selskapet høyt oppe og alltid underveis når møter og videokonferanser foregår i en flykabin. Det er en god ramme for et fremoverlent foretak. De er ikke bare på vei mot målet, men det går i svimlende fart, i lydens hastighet.

Hva Feng shui kan gjøre for: ARBEIDSTAKEREN • gi mer harmonisk og sunnere arbeidsmiljø • en bedre organisert arbeidsplass • mindre stress • større følelse av mestring og kontroll • økt selvtillit, en følelse av å bli sett og verdsatt • færre konflikter med kolleger • ekstern suksess og anerkjennelse • karrierevekst ARBEIDSGIVEREN

• mer motiverte, samarbeidsvillige og dedikerte ansatte

• mer harmonisk atmosfære • økt kreativitet og innovasjon • lavere sykefravær, færre utskiftninger av ansatte

• bedre teamarbeid med færre spenninger og konflikter

• mer effektiv utnyttelse av lokalene • større produktivitet, økt salg og omsetning • mer effektivt lederskap • større kundelojalitet Simon Brown – Practical FengShui for business

Foto: Trond Isaksen EVIG VÅRDAG: Uansett årstid skinner solen for de ansatte i SuperOffice Online. Gardinen med lys bjørkeskog dekker en kjedelig vegg med sjalusi-dør som går inn til nabolokalet.

18 | Nr. 9–2012/Lokaler

Feng Shui  

Interiørpsykologi

Feng Shui  

Interiørpsykologi

Advertisement