Page 1

‘t g a z e tj e Buurtwerk Lange Munte

februari 2014 | jaargang 19 | nummer 1

v.u. Philippe De Coene Budastraat 27 8500 Kortrijk 056 24 48 00

voordracht

v.u. Philippe De Coene | Budastraat 27 | 8500 Kortrijk | 056 24 48 00

beter slapen

donderdag 13 maart 2014 van 14 tot 16.30 uur

Buurtliving Lange Munte

Lange Munteplein 7/5, Kortrijk

€ 5 per persoon inschrijven vóór vrijdag 28/2


in dit nummer Voordracht beter slapen

1

Voorwoord

2

Textuur

3

DNA-project ‘t Spijkerpad bekroond met 2.500 euro

4-5

Prijs huisvuilzak aangepast De Bieb Freinetschool de Baai

6

BND Kortrijk vzw

7

De Wielewaal

8-9

Activiteiten in jouw buurthuis Bloemschikken

10

Workshop parfum maken

11

Boodschappendienst Buurtlunch Facebook Pannenkoekennamiddag

12

Tikwerk

Filip Lecluyse Rebecca Vanoverberghe

Lay-out: Emmanuelle Kovacs

De buurtkrantronde

Adolf Bayerlaan Dirk Martenslaan Louis Pasteurlaan Leo Baekelandlaan Baaistraat Albert Einsteinlaan Marconilaan Marie Curielaan Alfred Nobellaan Thomas Edisonlaan Maurits Maeterlinklaan deel van de Morinnestraat Bad Godesberglaan Beeklaan Frascatilaan Gerstelaan Greenvillelaan Korenbloemlaan Lijsterlaan Maidenheadlaan Merellaan Morinnegoed Nachtegaallaan Roggelaan SaintCloudlaan Wielewaallaan Windsorlaan Zwaluwenlaan Maandagveld Maandagweg Schietspoelstraat Spoelberg

Buurtkrant Wil je de buurtkrant digitaal ontvangen? Wil je op de hoogte gesteld worden van komende activiteiten? Geef ons uw mailadres, wij doen de rest.

Colofon

Buurtwerk Lange Munte Rebecca Vanoverberghe Lange Munteplein 7 bus 5 8500 Kortrijk tel: 056 20 22 61 GSM: 0473 86 27 75 buurtwerk.langemunte@kortrijk.be

Beste buurtbewoner, Beter een goede buur(t) dan een verre vriend. In die geest wenst het buurtwerk Langemunte je bij deze het allerbeste toe voor zowel 2014 als de jaren daarna. En hopelijk mogen het er nog veel zijn. Jaren, welteverstaan. En dan nog wel goede jaren, als het een beetje kan. Daarvoor hebben wij trouwens een handig trucje: niet meer zeggen dat het elders beter is dan hier op De Lange Munte, en meer zeggen dat het hier op De Lange Munte beter is dan elders. ’t Is maar een gedacht… Je vernam het zeker via de media: voor de periode van 2014 tot 2019 legt Kortrijk welgeteld 33,8 miljoen euro opzij om met 185 acties op tien fronten de armoede in de stad te bestrijden. “Wij mogen de problemen niet onder tafel vegen,” stelde schepen van sociale zaken en OCMWvoorzitter Philippe De Coene (foto) tijdens de voorstelling van vrijdag 13 december vorig jaar in een afgeladen zaal één van de Budascoop. “Wij mogen ons niet beperken tot humanitaire acties, waarbij de overtuigden elkaar overtuigen. Het plan is gebaseerd op drie i’s: inzet, investeringen en ideeën. De bevolking veroudert, maar de armoede verjongt. Dat merken wij aan de leefloondossiers, waarvan het aantal begunstigden jonger dan 25 de hoogte blijft ingaan. Ons plan bevat 185 acties: groot, klein, duur, goedkoop, bestaand en nieuw. Wij zullen er allemaal hard voor werken om tegen 2019 het getal 11.227 fors naar beneden te krijgen.” Als ere-genodigde zwaaide Vlaams minister Ingrid Lieten de Kortrijkse aanpak meerdere woorden van lof toe. “Armoedebestrijding is niet de taak van het OCMW alleen, maar van alle diensten. Het is een taak waarin wij iedereen nodig hebben. Proficiat aan Kortrijk omdat jullie de krachten bundelen en daar indrukwekkend veel middelen tegenoverstellen. Kortrijk, jullie zijn voor veel besturen een voorbeeld. Ik zal dan ook veel mensen naar Kortrijk sturen om hier inspiratie te komen opdoen,” aldus minister Lieten. Het volledige armoedebestrijdingsplan kan je via http://www.kortrijk.be/stoparmoede nalezen. Je kan ook in jouw buurthuis een brochure vragen. Vanuit het Hollandse Breda ontving je buurt eveneens leuk nieuws: een geldprijs van 2.500 euro om het DNA-project ‘’t Spijkerpad’ mee te helpen vormgeven. “Let wel: het is niet ons project,” schenkt woordvoerder en mede-initiatiefnemer Evert Cottyn meteen klare wijn. “Wel zijn wij het die het DNA-project in de buurt lanceren, met als doel dat de buurtbewoners zelf het spijkerpad ontwerpen als een soort toeristische route waarop wij al onze trekpleisters extra in de kijker plaatsen. Daartoe hebben wij uiteraard alle buurtbewoners en ook mensen van buiten de buurt nodig. Op een nog te bepalen datum zullen wij in de buurtliving hierover een groot infomoment organiseren. Wij nemen negen maanden de tijd om de buurt te bevragen en het project uit te werken. Normaliter moet de eerste spijker in de loop van september 2014 gelegd zijn.” Reportage op de pagina’s 4 en 5. Nog in je nieuwe buurtkrant lees je meer over het project Textuur, over de Buurt- en Nabijheidsdienst Kortrijk, over de buurtscholen De Baai en De Wielewaal, een voordracht over beter slapen, een les in bloemschikken, een workshop rond het maken van parfum en zelfs een pannenkoekennamiddag. Veel leesgenot. En altijd welgekomen, dat weet je… Filip LECLUYSE en Rebecca VANOVERBERGHE


DNA-project ‘ ‘t Spijkerpad’ op de Lange Munte bekroond met 2.500 euro in Breda

“spijkers voor al onze trekpleisters ...” Vanuit Breda ontving jouw buurt leuk nieuws: een geldprijs van 2.500 euro om het DNA-project ‘’t Spijkerpad’ mee te helpen vormgeven. “Let wel: het is niet ons project,” schenkt woordvoerder en mede-initiatiefnemer Evert Cottyn meteen klare wijn. “Wel zijn wij het die het DNA-project in de buurt lanceren, met als doel dat de buurtbewoners zelf het spijkerpad ontwerpen als een soort toeristische route waarop wij al onze trekpleisters extra in de kijker plaatsen. Daartoe hebben wij uiteraard alle buurtbewoners en ook mensen van buiten de buurt nodig. Op een nog te bepalen datum zullen wij in de buurtliving hierover een groot infomoment organiseren. Wij nemen negen maanden de tijd om de buurt te bevragen en het project uit te werken. Normaliter moet de eerste spijker in de loop van september 2014 gelegd zijn.” “Het Europees project DNA gaat stilaan zijn laatste jaar in,” schetst coördinator Bruno Vandenberghe van het OCMW Kortrijk de achtergrond. “En dat vonden we een goede aanleiding om voor het beste bewonersinitiatief een wedstrijd te organiseren: de European Ownership Award. Met het uitschrijven van de prijs wilden we de bewoners een extra impuls geven tot het nemen van initiatieven die hun buurt mooier, leefbaarder of veiliger maken. De European Ownership Award is een organisatie van het projectmanagement van de vier organisaties die in DNA actief zijn: Stad Antwerpen, Gemeente Breda, Medway Council en OCMW Kortrijk.”

“Wij hadden al plannen…” “Mijn echtgenote Lies Vandemaele en ikzelf waren al een tijdje van plan om voor De Lange Munte onze schouders onder een nieuw project ‘t Gazetje - februari 2014- blz 4

tember 2012 ben ik lid van de ouderraad van de Wielewaalschool. In een buurtgemeenschap vind ik het ‘wij’gevoel heel belangrijk. Het project spijkerpad wil de mensen nog extra verenigen. Vandaar dat ik er volkomen achtersta…” In dezelfde termen redeneert Els Coorevits. Zij is het vierde teamlid van het Spijkerpadproject. “Els was al partner tijdens de Halloweenwandelingen,” verduidelijkt Evert. “Inmiddels verliet zij De Lange Munte en vestigde zich in Marke. Niettemin vindt Els het belangrijk om binnen dit nieuwe DNA-project de buurt te helpen opwaarderen. Want de keren dat haar kinderen Maud, Cil en Gus in de buurt bij opa en oma komen spelen, kunnen ook zij van het spijkerpad genieten. Om een wandeling te maken. En daardoor nieuwe mensen te leren kennen…”

Permanent spijkerpad…

te steken,” getuigt Evert Cottyn. “Ik ben afkomstig uit Lauwe, maar leerde mijn echtgenote in de Chiro Knipoog kennen. Wij wonen nu zowat zes jaar in de Korenbloemlaan. Beroepshalve ben ik aan de katholieke hogeschool Vives op ’t Hoge beleidsmedewerker voor het studiegebied industriële wetenschappen en technologie. Dit wil zeggen dat ik er mee help voor zorgen dat de school vanaf de eerste minuut goed draait. Ik ben er ook ombudsman. Ik moet vaak bemiddelen en naar compromissen zoeken. Maar er was nog geen enkel probleem dat wij niet konden oplossen. Mijn echtgenote Lies is als criminologe aan het

psychiatrische ziekenhuis Heilige-Familie in Kortrijk verbonden. Zij heeft een brugfunctie tussen de geestelijke gezondheidszorg en justitie.” Vanuit de Gezinsbond werkten Evert en Lies gedurende drie jaar actief mee aan de Halloweenwandeling, dit telkens in nauwe samenwerking met het buurtwerk Langemunte. “Daarna volgden twee sabbatjaren,” glimlacht Evert. “Op een gegeven ogenblik polsten buurtwerkster Rebecca Vanoverberghe en DNA-coördinator Bruno Vandenberghe ons rond initiatieven om onze buurt in een nog

positiever daglicht te plaatsen. Liesbeth kennen we omdat haar kinderen naar dezelfde school gaan als onze kinderen Sari (7) en Joran (5). Liesbeth en Lies zitten ook allebei in de ouderraad van de school, een afdeling van Sint-Amand Zuid in de Wielewaallaan.”

“Zoals erfgoedwandelingen…” Liesbeth beaamt: “Ik woon zowat een jaar in de buurt met mijn echtgenoot Bruno Scheers en met onze kinderen Milo (7) en Jozefien (6). Sinds sep-

“In Vlaanderen gebruikt men vaak spijkerpaden als instrumenten bij erfgoedwandelingen,” gaat Evert dieper in detail. “Zo plaatst men in Hasselt, Poperinge en Ieper bij elke bezienswaardigheid zulk een spijker, als ijkpunt. Volgens ons leent ook De Lange Munte zich daar op uitstekende wijze toe. Met spijkers willen wij de trekpleisters van onze buurt accentueren. De hoofddoelstelling is en blijft echter om elkaar nog beter te kunnen ontmoeten.” “Op De Lange Munte maken we een permanent spijkerpad. Dat is een fiets-,wandel- en steproute doorheen de groene, autovrije wegen in de wijk. Het pad is aangeduid met spijkers in de grond. Zo stimuleren we gezinnen, ouderen, mindervaliden, om uit hun huis te komen en actief te proeven van de buurt. We spinnen een rode draad doorheen de wijk, die mensen letterlijk en figuurlijk met elkaar verbindt. Het pad is beperkt in afstand. Je hoeft helemaal geen sportieveling

te zijn. Het pad is heel laagdrempelig en je kan starten bij elke spijker, zo goed als voor je eigen voordeur.” “Het zou tof zijn mocht een kunstenaar of kunstenares het zien zitten langs het pad een blijvend kunstwerk te plaatsen. Of mocht Natuurpunt een stukje natuurzone klaarzetten rond, bijvoorbeeld, de dikke oude boom in de groenzone tussen de buurtliving en de Korenbloemlaan. Of andere mooie groenzones. En aan het crematorium hebben wij toch een mooi panorama, niet? Ook de Wielewaalschool, de Baaischool, het mpi en buso De Kouter en Den Achtkanter kunnen daarin belangrijke partners zijn.”

Nu al e-mailen… “Het pad heeft een officieel startpunt: het OC Zuid, zeg maar de voormalige Sint-Pauluskerk. Daar komt een algemeen informatiebord, met een plan, afstandsbepaling en uitleg over het doel van het pad. Pictogrammen, tekeningen of foto’s maken het informatiebord voor iedereen ‘leesbaar’. We betrekken de buurtbewoners doordat iedereen eigenaar kan worden van (een deel van) een spijker. Via crowdfunding (vanaf 1 euro) kan je een (deel van) een spijker kopen. Bewoners, lokale verenigingen en handelaars kunnen hun spijker aankopen en op een of andere manier personaliseren.” Wie nu al ideeën heeft, of wie zich nu al geroepen voelt om actief aan de realisatie van het spijkerpad mee te werken, mag een mailtje sturen naar evert.cottyn@telenet.be, of een briefje in de bus steken (Korenbloemlaan 9). Ook kan je de projectvoorstelling nog eens nakijken op het internet: http://goo.gl/HLCGcC. Filip LECLUYSE ‘t Gazetje - februari 2014 - blz 5


hebben geleerd op het Forum De prijs van de huisvuilzak wordt aangepast  Vanaf 1 januari 2014 wordt de aankoopprijs van de huisvuilzakken en PMD-zakken aangepast.

Dit werd noodzakelijk door de stijging van zowel de verwerkingskost als de ophaalkost van het restafval. Kortrijk koos voor de minimale verhoging waarbij we de dienstverlening toch optimaal kunnen behouden. Een grote restafvalzak kost in Kortrijk vanaf 1 januari 2014 per zak 1,5 euro. Een kleine restafvalzak kost dan 0,85 euro. Voor de blauwe PMD-zak betaalt u voortaan 15 cent per zak.

De Kortrijkse huisvuilzakken zijn (verschillend van de andere gemeenten en steden in de regio) wit met een zwarte opdruk. De (wit-met-groene) restafvalzakken en de PMD-zakken die u na 1 januari 2014 nog hebt, kunt u verder gebruiken tot uw voorraad op is. Er is dus geen beperking in tijd en er hoeven geen stickers gekleefd worden. U kan zelf de afvalberg en het aantal restafvalzakken beperken. De restafvalzak bevat nog té veel zaken die er eigenlijk niet in thuishoren. Mogelijkheden om de afvalberg te helpen verminderen zijn thuiscomposteren, het houden van kippen, ... maar vooral het veranderen van uw aankoopgedrag. Hierdoor bespaart u restafvalzakken wat goed is voor het milieu en de portemonnee.

Freinetschool de Baai

Vier projecten vormen één geheel om mensen uit de buurt en daarbuiten sterker te maken

In Freinetschool de Baai vindt tweewekelijks het forum plaats. Wat is me dat, hoor ik je denken… Wel, het forum bestaat uit verschillende rondes die aan elkaar gepraat worden door telkens een andere klasgroep.

"BND kortrijk vzw wenst u een voorspoedig 2014!"

De eerste ronde: nieuws uit de klas Hier tonen de kinderen iets uit de voorbije week. Dat kan gaan van een korte presentatie over een klasthema of project tot een toneeltje of een dansje… De tweede ronde: rock en roll Het rad bepaalt welke klas een lied of gedicht op het podium brengt De derde ronde: feestneuzen De jarigen worden extra verwend met een lied en een handenvuurwerk… De vierde ronde: De koning spreekt De directeur of juf overloopt de komende agenda of deelt belangrijke dingen mee vooraleer iedereen al fluitend het weekend tegemoet gaat… Heb je zin gekregen om het forum eens bij te wonen? Kom zeker af! Tweewekelijks de vrijdag om 15 uur! Tot dan… Het Baaiteam

de bieb van de lange munte Openingsuren

maandag van 16.30 tot 18.30 uur woensdag van 13.30 tot 16 uur zaterdag van 10 tot 12 uur

Contactpersoon:

Bruno Devolder | bruno.devolder@kortrijk.be | 056 27 75 30 http://www.kortrijk.be/bibliotheek/langemunte Gratis gebruik Hotspot, draadloos internet Gratis gebruik internetpc’s Fotocopies 0.15 cent Mediargus, krantendatabank

Volg onze blog: http://bibliotheekkortrijk.blogspot.com/ Volg ons op facebook bibliotheek kortrijk en http://twitter.com/bibkortrijk

‘t Gazetje - februari 2014- blz 6

Ken je de Buurt- en Nabijheidsdienst Kortrijk vzw? “BND Kortrijk vzw biedt laagdrempelige diensten en werk aan als antwoord op maatschappelijke behoeften. De projecten De Speelhoek, Klusjesdienst, Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen en Buurtsport vormen de vier pijlers van de organisatie. Deze vier projecten worden aangestuurd vanuit de Damastweversstraat 1 in Kortrijk…” Tom Balcaen, sedert juli 2010 coördinator Klusjesdienst, voegt er namens alle BND-medewerkers nog aan toe: “Van de gelegenheid willen wij uiteraard gebruik maken om iedereen een voorspoedig 2014 toe te wensen.”

“De Klusjesdienst is er voor alle inwoners van Kortrijk en deelgemeenten, die zelf niet of onvoldoende kunnen instaan voor het uitvoeren van bepaalde kleine herstelling- of onderhoudswerken in en rond de woning, en waarvoor moeilijk een vakman kan ingeschakeld worden,” aldus Tom. “De Klusjesdienst richt zich vooral op kleine klussen binnen en buiten, tuinonderhoud, verhuizen, vervoer naar

het containerpark en kleine schilderen behangwerken.”

Opvoeding en verzorging “De Speelhoek biedt voorschoolse opvang aan voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. De Speelhoek zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. De Speelhoek wil een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen die de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. De Speelhoek is op drie verschillende locaties actief: in Heule, Rollegem en ook in je eigenste buurt, met name aan de Pieter de Conincklaan 4 in Kortrijk. De opvangprijs wordt berekend op het inkomen.” “Van zijn kant is Buurtsport Kortrijk actief in De Lange Munte, Overleie, Veemarkt en Venning - Sint Jan (VTex), en richt zich prioritair tot jongeren uit de buurt tussen de 6 en de 15 jaar. Buurtsport Kortrijk biedt een divers aanbod van sport en spel in haar wijkwerkingen aan. Alle jongeren kunnen gratis en vrijblijvend aan de activiteiten deelnemen. In alle buurtkranten steekt trouwens een katern dat aan Buurtsport Kortrijk is gewijd.”

In twaalf gemeenten… “De ‘energiesnoeiers Zuid-WestVlaanderen’ voeren energiescans uit in twaalf gemeentes, waaronder Kortrijk. Tijdens de energiescan geven we eenvoudige energietips aan de bewoners en plaatsen we ook gratis een aantal energiebesparende maatregelen zoals buisisolatie, een spaardouchekop, spaarlampen en radiatorfolie. Daarnaast voeren wij isolatieprojecten en bandenspanningsacties uit. Ook doet men op ons een beroep voor het scannen van openbare gebouwen en het plaatsen van rookmelders. In al deze gevallen is en blijft het hoofddoel hetzelfde: een dalende energiefactuur bekomen.” Tom besluit: “Deze vier projecten vormen één geheel om mensen uit de buurt en daarbuiten sterker te maken. Als wij je van dienst kunnen zijn, aarzel dan niet ons te contacteren. Voor meer info kan men bellen tijdens de werkuren naar 056 28 27 70, of onze website raadplegen via www.bndkortrijk.be.”

Filip LECLUYSE ‘t Gazetje - februari 2014 - blz 7


de wielewaal voor de kerstvakantie hingen er overal in de hele school mysterieuze affiches met de melding ‘Helmut komt naar de Zuid!’. Net voor de kerstvakantie werd het mysterie onthuld: Helmut bleek eigenlijk 'Helmoet!' te zijn. Dankzij een goede samenwerking tussen alle partners van de school en een overeenkomst met Decathlon-Kortrijk werd een heuse fietshelm-actie op touw gezet!

HELMOET in SAZ en Wielewaalschool Sedert vele jaren al, wordt er op de Zuid intensief campagne gevoerd rond verkeersveiligheid. Dit reikt uiteraard verder dan de lessen rond verkeersopvoeding. Jaarlijks wordt er deelgenomen aan de autoluwe dag rond de schoolomgeving met tal van verkeersactiviteiten zoals fietsoefeningen, toepassingen rond de blinde hoek,... Zo komt bijvoorbeeld ook het verkeersparcours in de Wielewaal de

speelplaats opfleuren. Daarnaast zijn een grondige fietscontrole en het aanbieden van de mogelijkheid om fietsen te laten graveren weerkerende activiteiten. Het dragen van fluohesjes wordt door de hele school heel erg gestimuleerd. Zo komen in SAZ, reeds vele jaren, maandelijks twee karakterfiguren de school bezoeken. Zij dragen de toe-

passelijke namen Flu en Wo. Telkens hebben zij een leuke anekdote op zak om het belang van het dragen van een fluohesje in het verkeer, iedere keer opnieuw in de kijker te plaatsen. Er worden trouwens ook steekproeven gehouden waarbij àlle leerlingen die een fluohesje effectief dragen, kans maken op een prijsje, dat op zijn beurt ook weer in het teken van verkeersveiligheid staat. Op die manier

worden zelfs scores bijgehouden per klas! Zo zien we ook wie de ‘veiligste klas’ van de Zuid is en de wisselbeker in de wacht sleept. Ook in de wijkafdeling Wielewaal wordt het dragen van fluohesjes gestimuleerd door de juffen! Maar ook daar blijft het niet bij! SAZ en Wielewaal haalden er nog een ludieke figuur bij: Helmoet! In de weken

De creativiteit van het lerarenkorps baarde naast een spetterende modeshow, waarbij tal van fietshelmen de catwalk bevolkten, ook fijne promovideo's en een spectaculair themalied! Kortom 'Helmoet!' is geboren! In elke klas kreeg de actie, op maat van de verschillende leeftijdsgroepen, nog de nodige en verdiende aandacht. Er kwam in de derde graad zelfs een medewerker van Spoed-Groeninge, Chris

Bataillie, langs om zijn getuigenis met de kinderen te delen. Alle lagere schoolkinderen van Wielewaal en Zuid kregen tenslotte de kans om tegen een wel erg speciale actieprijs een fietshelm te bestellen via de school! Deze konden vergeleken en gepast worden in de Helmoet!-Shop. De actie kreeg trouwens heel wat bijval! Niet minder dan negentig exemplaren gingen er over de toonbank. SAZ blikt tevreden terug op deze Helmoet!-Actie en blijft veder ijveren voor een veilig verkeersbeleid op school. Zo zal onze vriend Helmoet! zich, net zoals Flu en Wo regelmatig eens laten zien op school! Tip: op de website van de school kunnen foto's en filmpjes van de actie bekeken worden - www.saz.be/basis

6 Januari 2014…

Driekoningendag!

Wielewaalschool stelt voor

Alle kinderen kwamen verkleed als koning naar school. We zongen een driekoningenlied en bewonderden elkaars kledij.

de Spaghetti schat

’s Middags aten we allen samen sterrenkoeken en dronken we warme chocolademelk. Het smaakte heerlijk !

zaterdag 8 februari vanaf 17u30 in school de Zuid in Kortrijk

Een lange stoet koningen trok op pad in de buurt van de school! Op het feest mocht een verkiezing niet ontbreken… We aten cake en vonden een boon! De drie echte koningen van de Wielewaal zijn: Laure, Rayan en Yasmine ! Proficiat! Aan iedereen die het wil horen: GELUKKIG NIEUWJAAR en EEN GOEDE GEZONDHEID IN 2014!

(krysantenlaan 6, 8500 kortrijk)

Spaghetti bolognaise en veggie zoveel je maar kan! inschrijven via ouders, juffen of www.saz.be

‘kom verkleed als piraat en vind de spaghetti schat!’

Ons 2° trimester is weer goed op gang getrokken! De wielewaaljuffen

Wielewaal

‘t Gazetje - februari 2014- blz 8


WORKSHOP

BUURTHUIS DE LANGE MUNTE

BLOEMSCHIKKEN

PARFUM MAKEN

DONDERDAG 13 FEBRUARI OM 14 UUR

PRIJS: € 7 INSCHRIJVEN TOT 10 FEBRUARI ZELF MEEBRENGEN: SCHERP MESJE, SNOEISCHAAR, ONDERLEGGER

v.u. Philippe De Coene | Budastraat 27 | 8500 Kortrijk | 056 24 48 00

DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014 VAN 13.30 TOT 16.30 UUR

Buurtliving Lange Munte, Lange Munteplein 7/5, Kortrijk inschrijven vóór 14/2 ! maximum 15 deelnemers € 5/persoon (flesje of roller parfum) inbegrepen


Activiteiten in jouw buurthuis Boodschappendienst Dinsdag 4 februari: Kortrijk Dinsdag 18 februari: Wevelgem We verzamelen telkens om 9 uur aan de buurtliving (1 euro). Vooraf inschrijven want de plaatsen zijn beperkt. Vertrek vanuit de buurtliving. Iedereen wordt thuis teruggebracht met de boodschappen.

buurtlunch maandag 3 februari: soep, witloof in hesp met puree maandag 17 februari: soep, tongrolletjes in witte wijnsaus met juliennegroenten en kroketten 5 euro per persoon | Op voorhand inschrijven

facebook Vanaf nu kan je het buurthuis ook terug vinden op Facebook. Je kan er foto’s bekijken van de voorbije activiteiten. http://www.facebook.com/buurthuislangemunte

Huisvuilzakken en postzegels

Tijdens de openingsmomenten van de buurtliving kan je aan de vrijwilligers van de buurtliving aparte huisvuilzakken kopen. Maximum 3 zakken per persoon. 1 grote witte huisvuilzak kost 1,50 euro, 1 kleine huisvuilzak kost 0,85 euro | 1 PMD-zak kost 0,15 euro 1 postzegel kost 0,67 euro.

pannenkoeken namiddag datum: 10 februari

uur: van 14 tot 16 uur plaats: in het buurthuis prijs: â‚Ź 2,50 voor 2 pannenkoeken + koffie

algemeen oproepnummer stad Kortrijk

Wijkpolitie

Infobalie

Buurtwerker

Permanentie: Iedere dinsdag van 10 tot 11 uur in het buurthuis De Lange Munte. Tijdens de werkuren is Johan bereikbaar via 0498 90 97 91. Na de werkuren bel je naar 056 27 12 60

Permanentie: woensdag van 9 - 12 uur vrijdag van 10 - 12 uur en van 14 - 18 uur

Permanentie: maandag, dinsdag en vrijdag van 14 tot 16.30 uur 0473 86 27 75

Johan Derde

Sam Vacquier

rebecca vanoverberghe

't gazetje februari 2014  
't gazetje februari 2014  

't gazetje februari 2014

Advertisement