Page 1

MAAK HET! HET ELEMENT WAAR PASSIE EN TALENT SAMENKOMEN

TALENTTIJD Ontdek je talent op Het Element (pag. 10/11)

IN JE ELEMENT Een nieuwe vmbo school (pag. 4/5)

let's meet!

Lees alles over jouw eerste jaar (pag. 6/7)


WELK op het element Je laatste jaar op de basisschool! Geniet je nog van je vertrouwde omgeving met je eigen meester of juf? Of heb je veel zin om naar de middelbare school te gaan? Weet je al naar welke school je wilt? Wat je leuk en belangrijk vindt? Wat je wilt worden? Uit welke middelbare scholen je straks kunt kiezen hangt af van het advies van je basisschool. Maar natuurlijk ook van je eigen wensen en die van je ouders. Wij vinden het vooral belangrijk dat jij je straks helemaal thuis voelt op jouw nieuwe school.

Er is een nieuwe school in Amersfoort! Nou ja, nieuw...: Het Element, met twee locaties. Een school met drie leerwegen: de Basisberoepsgerichte-, de Kaderberoepsgerichte- en de Gemengde leerweg. Door de samenwerking tussen deze scholen, kun je op Het Element uit zeven profielen kiezen!

HET ELEMENT. WAAR PASSIE EN TALENT SAMENKOMEN Op Het Element komen passie en talent samen. Het is een plek voor iedereen. Je kunt bij ons direct in de beroepspraktijk aan de slag, maar weet je het nog niet precies? Dan helpen we je daarmee, zodat ook jij een goede studiekeuze maakt.

2


KOM

INHOUD  04 EEN NIEUWE SCHOOL  06 DE BRUGKLAS  08 ORIËNTATIE

BESTE OUDERS Nog even en er breekt een nieuw tijdperk voor u aan. Uw zoon of dochter gaat naar

 10

TALENT MIDDAGEN

 12

TALENTTIJD

 18

BEGELEIDING

 20

OPEN DAG

het voortgezet onderwijs. En dat is toch een bijzonder moment. Maar voordat

COLOFON

uw kind de basisschool echt verlaat moet u samen op zoek naar een leuke en

MAAK HET IS EEN UITGAVE VAN HET ELEMENT

passende school.

LOCATIE HOOGLANDSEWEG-NOORD 55 3813 VD AMERSFOORT 033 472 82 03

Op Het Element krijgt uw kind goed onderwijs, op het juiste niveau. Uw

LOCATIE KALIUMWEG 2 3812 PT AMERSFOORT 033 460 26 00

zoon of dochter kan veel met de handen werken en krijgt veel persoonlijke aandacht. We vinden het belangrijk dat uw

(EIND)REDACTIE > KOEN JANSSEN EN JOHAN PRENGER > TEKST > EEF.NU > CONCEPT, ART DIRECTION EN VORMGEVING > FAAM RECLAME ROYALE > BEELD > D&R FOTOGRAFIE EN HET ELEMENT

kind zich bij ons thuis voelt. In dit magazine vertellen we u graag meer over onze school en ons onderwijs. We laten u graag zien waar we trots op

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Het Element. Het Element sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

zijn. Wilt u onze school samen met uw kind zelf bekijken en ervaren? Dan bent u van harte welkom op een van onze open dagen. Heel graag tot ziens op Het Element! Met vriendelijke groet, Koen Janssen directeur

3


ONTDEK JE TALENT We vinden het belangrijk dat jij je op je plek voelt op Het Element. Daarom geven we je veel persoonlijke aandacht en helpen je bij het ontdekken van je talent. Blink je uit in techniek of verzorging? Kun jij heel goed sporten of ben je super creatief? Op Het Element is er altijd een profiel dat het beste bij jou past. Als je doet wat je het beste kunt, is school gewoon hartstikke leuk! Daarom organiseren we ook veel activiteiten binnen en buiten de lessen. Op Het Element is altijd iets te beleven.

IN JE ELEMENT Er is een boek waarin Ken Robinson zegt: ‘Het Element is het punt waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als mensen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf.’ Dit is wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Daarom heet onze nieuwe school Het Element.

4


EEN NIEUWE SCHOOL

EEN NIEUWE SCHOOL Twee goede scholen met goede opleidingen

die

samenwerken.

Waarom? Omdat het nog beter kan. Leren van en met elkaar, om kwaliteit te bieden aan de leerlingen. En daarom gaan de scholen samen verder als Het Element. DĂŠ school voor vmbo in Amersfoort!

IN 3 JAAR JE PRAKTIJKEXAMEN Op Het Element maak je in vier jaar tijd kennis met verschillende beroepen. In het derde jaar doe je examen in je praktijkvak. Zo kun je al in het vierde jaar beginnen op het mbo of stage lopen bij een echt bedrijf. Je gaat in dat jaar nog maar drie dagen naar school, om ook je theorievakken met een goed examenresultaat af te ronden.

uniek! EEN NIEUW GEBOUW Een nieuwe school betekent ook een nieuw schoolgebouw. Een nieuw schoolgebouw bouw je niet zo snel. Daarom geven we de komende jaren op twee locaties les. Alle lessen en activiteiten worden op beide locaties op dezelfde manier aangeboden.

5


KIKI & MARIT Wij zitten in klas 1DVE. Dat is de Dienstverlening expressie klas. We hebben voor Evenementen & Multimedia gekozen omdat we tekenen en knutselen leuk vinden. Expressie is de mooiste richting, omdat je je creativiteit kan loslaten. We hebben veel leerzame dingen gedaan en vooral ook nieuwe dingen geleerd. Zoals een oog leren tekenen, een filmpje maken met klei, een klok maken van hout en nog veel meer. Als jij (doen natuurlijk!) voor deze richting kiest dan krijg je veel doe-vakken zoals talenttijd, zorg & welzijn, tekenen, beroepsgericht en gym. Als je ruzie hebt dan helpen de mentoren je. De docenten helpen je altijd als je iets niet begrijpt. We vinden het een erg leuke school.

JESSE & JAYDEN

superleuk!

Wij zitten in 1TN (techniekklas) en 1DVS (Dienstverlening sportklas). Bij ons zitten 23 en 18 leerlingen in de klas. Wij doen alle-

Op vrijdag doen we altijd iets leuks ter ontspanning

bei talenttijd sport, omdat we allebei erg veel van sport houden en je meer sport. Wat leuk is hier op school is dat we in een tussenuur gaan voetballen in het pannakooitje. We hebben het erg naar onze zin op school, want we zitten niet de hele tijd in de boeken. Het brugklaskamp was heel gezellig.

6


DE BRUGKLAS

DE BRUGKLAS LET’S MEET! Nog een paar maanden en dan ga jij naar een nieuwe school! Ga je samen met een paar klasgenoten naar Het Element, ken je al leerlingen van onze school of is Het Element een nieuwe start? Of je nu samen of alleen op Het Element begint, een nieuwe school is best spannend. Daarom kom je al in groep 8 een paar keer naar school om kennis te maken met je nieuwe klas. Je mentor nodigt je ook uit om samen met iemand van thuis met hem of haar kennis te maken. Als je dan na de vakantie op school komt, ken je al een beetje de weg.

INTRODUCTIE

PORTFOLIOWEEK!

Na de vakantie beginnen we niet meteen

In de tiende schoolweek staat er iets anders

met de lessen. Eerst leer je je mentor en

op het programma. Al je lessen vallen uit

klasgenoten (nog) beter kennen! In de eerste

en de hele school is van slag. Op een leuke

schoolweek, de introductieweek, ga je op

manier natuurlijk, want iedere tiende week

kamp of werk je samen in een project. Je

is het portfolioweek. Een bijzondere week

komt meer over je klasgenoten te weten

vol activiteiten en projecten. Iedere portfo-

en raakt vertrouwd met de school. Je zult

lioweek heeft dezelfde indeling, maar is toch

Op de donderdag van de

zien: na deze introductieweek heb je nieuwe

ook net weer even anders.

portfolioweek heb je jouw

vrienden gemaakt en ken je al goed de weg in school.

PORTFOLIO GESPREK portfoliogesprek. Het

Op maandag kijk je terug op de afgelopen

gesprek duurt een half uur

negen weken en bereid je je portfolio-

en is samen met je mentor

gesprek voor. Op dinsdag en woensdag ga

en iemand van thuis. Tijdens

Daarna gaat het echt gebeuren. Na de

je op bezoek bij het bedrijfsleven en werk je

het gesprek vertel je zelf hoe

introductieweek ga je op het vmbo aan

aan een project of activiteit. Op donderdag is

het met je gaat op school.

de slag. De dagen zijn wat langer en je volgt

het tijd voor je portfoliogesprek en vrijdag is

Jullie praten ook over je

veel verschillende lessen achter elkaar.

het tijd voor ontspanning. We gaan iets leuks

rapport en over je doelen

In het begin is dat best even wennen.

doen, bijvoorbeeld naar Super-Fun, Walibi

voor de volgende negen

Je mentor is er om je te helpen en al je

of we volgen een workshop bij Scholen in

weken. Dat is natuurlijk

vragen te beantwoorden.

de Kunst!

best een beetje spannend,

AAN DE SLAG

maar je mentor helpt je om jouw gesprek goed voor te bereiden.

7


STAP 1 Kies je route

STAP 2 Talenttijd = kies één extra vak (2 uur) PROFIELEN TECHNIEK Bouwen, Wonen & Interieur

Beroepsgerichte oriëntatie route TECHNIEK (4 uur) Beroepsgerichte oriëntatie route DIENSTVERLENING (4 uur)

+ +

Produceren, Installeren & Energie

Mobiliteit & Transport

PROFIELEN DIENSTVERLENING Welzijn (je kiest straks uit Beauty / Zorg / Sport & Veiligheid

Techniek

Horeca, Bakkerij & Recreatie

Economie & Ondernemen

Evenementen & Multimedia

Horeca, Bakkerij & Recreatie

Economie & Ondernemen

Expressie

Sport

pagina 12

pagina 14

Zorg & Welzijn

pagina 15

Sport

pagina 14

pagina 17

Beroepsgerichte oriëntatie route BREED = techniek + dienstverlening (6 uur)

8

pagina 13

pagina 16


ORIËNTATIE

EERST ORIËNTEREN Het eerste jaar staat in het teken van oriëntatie. Je krijgt een beeld van de vakken op school, ontdek je wat je leuk vindt en goed kunt. En welke opleiding je wilt gaan volgen. Er zijn drie verschillende routes:

TALENTTIJD

Oriëntatie-route: Je hebt nog helemaal geen idee welke kant je op wilt en maakt

Kies je voor de techniek- of de dienstver-

Bouwen, Wonen en Interieur

lening-route? Dan krijg je nog een extra

in deze route kennis met alle profielen van

keuze. Je hebt namelijk Talenttijd. In deze

Produceren, Installeren en Energie

Het Element.

extra uren ga je op zoek naar je talent, bij-

Mobiliteit en Transport

voorbeeld door leuke uitstapjes te maken of

Economie en Ondernemen

Techniek-route: Jij wilt iets met techniek gaan doen. Maar wat precies?

workshops te volgen van professionals. Op

Horeca, Bakkerij en Recreatie

de volgende pagina’s lees je nog meer over

In deze oriëntatie-route maak je kennis met

deze Talenttijd.

Zorg en Welzijn (richting Zorg, Sport of Beauty)

de drie techniek profielen: Bouw, Wonen & Interieur (BWI) - Produceren, Installeren

KIES JE PROFIEL

en Energie (PIE) - Mobiliteit en Transport

Aan het eind van klas 1 kies je een profiel

(M&T).

voor leerjaar 2. Dan ga je zes uur beroepsgericht in de week aan de slag om het diploma

Dienstverlening-route: Wat je wilt worden weet je nog niet precies, maar

van je keuze te halen.

ONZE PROFIELEN

Evenementen en Multimedia

LEERWEGEN Basisberoepsgerichte leerweg (BL) Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

technisch is het in ieder geval niet.

GEMENGDE LEERWEG

Dan kies je voor deze route, waarin je ken-

Kun jij meer theorie aan? Dan is de

nismaakt met de profielen: Zorg & Welzijn

gemengde leerweg iets voor jou. Je krijgt

(Z&W) - Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)

dan minder praktijk en meer theorie. Of

Ondersteuningsbehoefte (voorheen lwoo)

- Economie & Ondernemen (E&O) en Evene-

deze gemengde leerweg iets voor je is, weet

Leerlingen die recht hebben op extra

menten & Multimedia (E&V).

je aan het eind van het eerste. Dan wordt

ondersteuning, kunnen tot alle drie

namelijk je examenniveau bepaald.

de leerwegen worden toegelaten.

Gemengde leerweg (GL)

EXAMEN IN DE DERDE! Voor je beroepsgerichte vakken doe je al in het derde leerjaar examen! Zo focus je je in het vierde jaar helemaal op de theorievakken en stage lopen of praktijkvakken volgen op het mbo.

talenttijd

OP ZOEK NAAR JE EIGEN TALENT! 9


Iedereen heeft een talent, iets waar hij of zij heel goed in is. Sommigen zijn ermee geboren, zoals voetballer Arjen Robben en kunstschilder Vincent van Gogh. Anderen hebben hun talent ontwikkeld door heel veel te oefenen, zoals bijvoorbeeld Steve Jobs van de Apple computers. Waar ben jij goed in?

LAAT ZIEN WAT JE KUNT! Ontdek waar jij goed in bent en wat je leuk vindt tijdens de talentmiddagen van Het Element! Iedere talentmiddag staan er twee profielen centraal. Dit zijn ze: SPORT: als je sporten en leren wilt combineren; ZORG: als je sociaal bent en goed kunt samenwerken; TECHNIEK: als je graag met techniek bezig bent en wilt experimenteren; EXPRESSIE: als je creatief bent; ECONOMIE: als je klantgericht bent en ICT leuk vindt.

kom langs en AANMELDEN Wil jij op zoek naar jouw talent? Meld je dan aan via www.hetelement.eu. Je mag je gerust opgeven voor meerdere middagen. Na je aanmelding hoor je snel meer van ons.

TA

10


WANNEER EN HOE LAAT ZIJN DE MIDDAGEN? Woensdag 31 januari 2018

ECONOMIE OF EXPRESSIE

14.00 - 15.30 uur

Woensdag 7 februari 2018

SPORT OF TECHNIEK

14.00 - 15.30 uur

Donderdag 8 februari 2018

TECHNIEK OF ZORG

14.00 - 15.30 uur

Maandag 19 februari 2018

ZORG OF ECONOMIE

14.00 - 15.30 uur

Woensdag 21 februari 2018

EXPRESSIE OF SPORT

14.00 - 15.30 uur

(ver)ken je

LENT 11


TECHNIEK Overal om je heen vind je techniek. In gebouwen, computers, auto’s, op straat en in je smartphone. En er komt steeds meer techniek bij. Houd je ook veel van techniek? Vind je het leuk om ergens aan te sleutelen of te bouwen? Wil je graag dingen maken? Dan ben je op Het Element aan het juiste adres! In de Talenttijd Techniek leer je van alles over de wetten & regels van Natuurkunde en Wiskunde. Die worden namelijk gebruikt om technische oplossingen te vinden. Om te onderzoeken hoe een schip drijft en een

Is techniek iets voor jou?

vliegtuig vliegt bijvoorbeeld. Je gaat ook echt zelf aan de slag, bijvoorbeeld met de

JIJ…

LEGO League. Hiermee maak jij je eigen

wilt onderzoeken, ontwerpen en ontdekken;

robot die je zelf programmeert, zodat hij

vindt het leuk om met techniek bezig te zijn;

jouw opdrachten uitvoert.

bent creatief en leert door te doen;

DIT GA JE DOEN & LEREN

vindt het leuk om experimenten uit te voeren.

Basistechnieken voor het bouwen van een huis (metselen, bekisting).

TALENTTIJD

Elektrische en sanitaire installaties aanleggen (lichtschakelaar en leidingen). Wielophanging en carrosserie controleren (banden en wielen). Design, decoratie, ontwerpen en maken.

DIT KUN JE ER LATER MEE De Talenttijd Techniek is de perfecte voorbereiding op de profielen BWI, PIE, M&T en het mbo. Je leert zelf oplossingen zoeken voor problemen, plannen maken, uitvoeren en toepassen. Heel handig tijdens je werk als bijvoorbeeld bouwvakker, installateur, automonteur, ICT’er, meubelmaker, elektricien, glasblazer of technicus. Of misschien ga jij wel iets doen in de sport en ontwikkel je een eigen hulpmiddel.

KOSTEN De aanvullende ouderbijdrage voor de Talenttijd Techniek bedraagt € 100,-. Dit geld gebruiken we voor workshops, excursies en extra materialen.

12


TALENTTIJD

ECONOMIE & ONDERNEMEN De economie draait om geld. Het vak economie ook. Tijdens de Talenttijd Economie & Ondernemen leer je alles over het verdienen van geld. Je leert hoe het werkt als je geld uitgeeft om iets van te kopen, hoe onze overheid met geld omgaat en wat er allemaal komt kijken bij het runnen van je eigen bedrijf. Je leert ook hoe je een financieel plan maakt en je eigen administratie doet. Misschien ben je wel die echte ondernemer en ga je later je eigen bedrijfje beginnen. Misschien heb je later wel je eigen personeel! In de Talenttijd Economie & Ondernemen maak je kennis met de wereld van de detailhandel en het kantoor. Nauwkeurigheid, klantgerichtheid en taal zijn heel belangrijk voor dit talent.

DIT GA JE DOEN & LEREN Je maakt de administratie van je ‘eigen’ bedrijf. Marketing, PR, website, verkopen en afrekenen. Magazijnwerkzaamheden: verzamelen, verpakken en verzenden. Back- and frontoffice: hoe stel jij je klantgericht op?

DIT KUN JE ER LATER MEE Ga jij later werken bij de belastingdienst? Of word je secretaresse, commercieel medewerker, verkoopspecialist of medewerker (financiële) administratie. Bij een bedrijf of in je eigen bedrijf? Wanneer je kiest voor een opleiding in de richting Economie & Ondernemen kan het allemaal!

Is economie iets voor jou?

JIJ… wilt later je eigen bedrijf beginnen; hebt goede ict-vaardigheden; vindt het leuk om met handel bezig te zijn; kunt zelfstandig werken aan je eigen opdrachten.

13


BEN JIJ EEN SPORTER? Dan is onze sportklas vast iets voor jou! In deze klas ga je natuurlijk veel sporten, maar je leert ook samenwerken, organiseren, leidinggeven, hulpverlenen en improviseren. Allemaal vaardigheden die je later goed kunt gebruiken tijdens je studie, in je werk en in je vrije tijd.

DIT GA JE DOEN & LEREN In de eerste klas volg je het normale programma met alle verplichte vakken. Je krijgt zes uur beroepsgerichte vakken in de week, waarvan twee uur Talenttijd Sport. Er zijn extra (sport)activiteiten als trainingen, clinics, excursies en wedstrijdbezoeken. Er is extra aandacht voor huiswerkplanning, zodat je sport en school goed kunt combineren.

DIT KUN JE ER LATER MEE Goede sportvaardigheden komen van pas in heel veel verschillende beroepen. Wat dacht je bijvoorbeeld van sportleraar, politieagent, beveiligingsmedewerker of militair? De sportklas van Het Element begint al in jaar één. Na de oriëntatiefase kun je verder in het profiel Zorg & Welzijn. Hier volg je de richting Sport. Het leren in de sportklas geeft je al een mooie voorsprong wanneer je na je examens verder gaat op het mbo.

KOSTEN

Is de sportklas iets voor jou?

JIJ… wilt sporten en leren combineren; bent sportief;

De aanvullende ouderbijdrage voor de sport-

bezit goede bewegingsvaardigheden;

klas bedraagt € 100,-. Dit geld gebruiken we

wilt je op sportief gebied verder ontwikkelen;

voor extra trainingen, clinics en excursies.

wilt kennismaken met verschillende sporten.

14


TALENTTIJD

ZORG OF BEAUTY Zorg jij graag voor anderen? Vind je het fijn om te helpen, wil je later graag met kinderen werken of mensen met een beperking begeleiden? Of houd je er juist van om andere mensen mooier te maken? Zodat ze weer goed in hun vel zitten. Werken in de Welzijn gaat altijd om het zorgen voor anderen. Kun jij goed met mensen omgaan? Dan ga je veel plezier beleven tijdens de Talenttijd Zorg of Beauty.

DIT GA JE DOEN & LEREN Activiteiten organiseren en begeleiden, bijvoorbeeld een sport of quiz voor leerlingen of bejaarden. Gezonde maaltijden samenstellen, bereiden en opdienen. Handbehandelingen uitvoeren, zoals masseren, nagels vijlen, polijsten en lakken. EHBO technieken toepassen.

DIT KUN JE ER LATER MEE Met je vmbo diploma Zorg of Beauty kun je na de middelbare school doorleren aan het mbo, bijvoorbeeld aan een van de volgende opleidingen: Helpende zorg en welzijn; Begeleider gehandicaptenzorg; Pedagogisch medewerker kinderopvang; Kapper; Schoonheidsspecialist.

Is zorg of beauty iets voor jou?

JIJ‌ vindt het leuk om andere mensen te helpen; hebt een sociale instelling; kunt goed met anderen samenwerken in een team; vindt het leuk om activiteiten te organiseren.

15


EVENEMENTEN & MULTIMEDIA Maak je graag foto’s? Ben je gek van toneel? Ben je een performer, creatief en/of muzikaal? Wil jij later schitteren in een musical, dansen, zingen of de beste graffiti maken? Kortom, zit creativiteit in je DNA? In de Talenttijd Expressie kun jij je helemaal uitleven. Je hoeft echt niet overal goed in te zijn, maar je mag het vooral heel erg leuk vinden. Als het even spannend wordt, dan zijn wij er om je te helpen.

DIT GA JE DOEN & LEREN Je krijgt lessen in beeldende vorming, muziek, film & media en dans. Een product ontwerpen, maken en printen in 2D & 3D. Een activiteit organiseren voor een opdrachtgever. Je leert een product te presenteren, te promoten en te verkopen.

WAT KUN JE ER LATER MEE? De Talenttijd Expressie is een goede voorbereiding op het profiel Evenementen & Multimedia. Na je middelbare schooltijd kun

Is expressie iets voor jou?

je jouw creatieve talent verder ontwikkelen bij een van de volgende mbo-opleidingen: MultiMedia;

JIJ…

Grafische technieken;

vindt het leuk om creatief bezig te zijn;

Toneelschool;

bent expressief;

Reclame;

vindt het leuk om een activiteit te organiseren;

Dans;

houdt van kunst en cultuur.

en nog veel meer! Net als bij andere Talenttijden, krijg je ook bij Expressie de verplichte theorievakken. Daarnaast volg je ook verschillende creatieve vakken. Na de oriëntatiefase stromen de meeste leerlingen uit de Talenttijd door naar het profiel Evenementen & Multimedia.

KOSTEN Tijdens de Talenttijd Expressie ga je vaak op excursie en volg je workshops van echte kunstenaars en artiesten. Daarom vragen we een aanvullende ouderbijdrage van € 100 per jaar.

16


TALENTTIJD

HORECA, BAKKERIJ & RECREATIE De wereld van de Horeca, Bakkerij en Recreatie is heel erg groot. Er is veel te doen en te beleven. Wie kent niet de tv-programma’s ‘Heel Holland Bakt’, ‘3OpReis’ en ‘MasterChef’. Hierin zie je al veel verschillende kanten van Horeca, Bakkerij & Recreatie terug. Het profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie

Is HBR iets voor jou?

is een heel brede opleiding en tijdens de Talenttijd HBR bereid je je daar goed

JIJ…

op voor. Daarom vragen we een aanvullende ouderbijdrage van € 100 per jaar.

wilt graag lessen in de keuken volgen; hebt een ‘bak’-talent;

DIT GA JE DOEN & LEREN

werkt graag in een restaurant; kan goed organiseren.

Hoe je gasten ontvangt in een restaurant. Hoe je volgens de regels een maaltijd serveert. Hoe een kok in een grote keuken voor veel mensen een volledig menu maakt. Hoe brood en banket worden gebakken in een bakkerij. Hoe je als baliemedewerker van een reisbureau een reis uitzoekt voor een klant. Hoe je als recreatieleider op een camping een spelactiviteit bedenkt en begeleidt.

DIT KUN JE ER LATER MEE Bij ons op het vmbo ga je je voorbereiden en oriënteren op wat je later wilt gaan doen als beroep. Je leert alle basisvaardigheden die je daarvoor nodig hebt. Voorbeelden kunnen zijn hapjes voor een receptie maken of appeltaarten, kerstkransjes bakken voor het goede doel. Later kun je verder leren aan het mbo om kok, kelner of bakker te worden. Of misschien begin jij wel je eigen café, word je reisadviseur of facilitair medewerker bij een hotel of op een bungalowpark.

17


op het element

PLEZIER IN LEREN

YANNICK Er is op Het Element de richting Techniek, deze richting doe ik. Ik zit in klas T1.1 en vind techniek leuk, omdat je veel dingen kan doen. Je mag dingen maken die je zelf leuk vindt. Ook de docenten hier op school zijn aardig. Het leukste wat ik tot nu toe heb meegemaakt op school is het vliegen met drones in de portfolioweek.

18


begeleiding

BEGELEIDING Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. En dat is precies wat we doen. Met afwisselende lesstof, die past bij je interesses en je uitdaagt om te laten zien wat je kunt. Zo bereiden wij jou voor op het mbo. Dat doen we op Het Element met veel persoonlijke aandacht en begeleiding op maat.

LEREN IS LEUK! Op Het Element vinden we het belangrijk dat

DYSLECTIE EN KURZWEIL, DYSCALCULIE

je plezier hebt in leren. Dat je wordt uitge-

Heb jij dyslectie of dyscalculie? Dan krijg je

daagd, lekker veel doet tijdens de praktijkles-

extra hulp en begeleiding, bijvoorbeeld met

sen en vooruit gaat. Dat maakt je trots en

behulp van het programma Kurzweil. Natuur-

motiveert je om nog meer te leren. Daarom

lijk overleggen we eerst met jou, je ouders en

krijg je les op je eigen niveau en zijn er volop

je basisschool om te kijken welke hulp het

mogelijkheden om je te helpen als het (even)

beste bij jou past.

niet lukt, bijvoorbeeld met remedial teaching en extra persoonlijke aandacht.

TAAL & REKENEN

MAGISTER Je rooster checken? Cijfers bekijken of je huiswerk opzoeken? Het kan allemaal in

Sommen maken, lezen, schrijven: welk profiel

Magister, het leerlingvolgsysteem van onze

je ook kiest en wat je later ook wordt, deze

school. Met een eigen inlogcode bekijken

vaardigheden zijn onmisbaar. Ze zijn heel

jij en je ouders heel gemakkelijk alles via

belangrijk om dingen te begrijpen en oplos-

internet.

singen te vinden. Heb jij moeite met rekenen of taal? Dan helpen we je daarmee. Met een

JE EIGEN MENTOR

aparte rekenles, meer uitleg bij Nederlands of

Elke klas op Het Element krijgt een eigen

met muiswerklessen.

mentor. Dat is eigenlijk een beetje je oude juf of meester van de basisschool. Je kunt met al je vragen bij hem of haar terecht en je mentor heeft contact met je ouders. In de eerste klas is je mentor er vooral om je te helpen bij de overstap van de basisschool.

19


LOCATIE HOOGLANDSEWEG-NOORD Woensdag 17 januari 2018 Donderdag 8 februari 2018

18.30 - 21.00 uur 18.30 - 21.00 uur

LOCATIE KALIUMWEG 18.30 – 20.30 uur

Woensdag 14 februari 2018

18.30 - 20.30 uur

OPEN HUIS

Donderdag 18 januari 2018

WELKOM OP HET ELEMENT! Het Element locatie Hooglandseweg-Noord 55 3813 VD Amersfoort 033 472 82 03

Het Element locatie Kaliumweg 2 3812 PT Amersfoort 033 460 26 00

www.hetelement.eu info@hetelement.eu

Het Element  
Het Element  

Maak Het van Het Element