Page 1

Lees hier alles over ons uitdagende onderwijs

mavo In vier jaar klaar voor het vervolgonderwijs!

3 februari 2016

Open Dag

up2havo Havo in 6 jaar voor leerlingen met een mavo/havo advies!

havo

Maak kennis met de afdelingsleiders!

Op naar het hbo!

“ Do you want to be a global citizen?� tweetalig vwo vwo

Focus op zelfstandigheid en onderzoekend vermogen!


KSG „ WELKOM

welkom Sara

Annemiek

Daphne

Amy

Hallo bijna eerste klassers!

Hoi!

Aanmelden?

Wij zijn Sara, Annemiek, Daphne en Amy

Ben jij klaar voor de middelbare school?

Wil je je aanmelden voor onze school?

en we zijn de opper-BICkels op de KSG.

Wij vinden de KSG superleuk en hopen

Leuk, dat kan hier! Je kunt ook een

Er zijn in totaal 24 BICkels: ouderejaars

dat je ook naar onze school komt! Daarom

aanmeldingsformulier aan je juf of

die eersteklassers helpen bij de (toch wel

hebben we voor jou dit magazine gemaakt.

meester vragen!

spannende) overgang van de basisschool naar

Dan leer je de school alvast een beetje

de middelbare school. Bij ons kun je altijd

kennen.

terecht met al je vragen over school, huiswerk, toetsen, noem maar op! Je kunt ons gewoon

In dit magazine vertellen we je bijvoor-

aanspreken als je ons op school tegenkomt,

beeld wat je kunt verwachten op de mavo,

maar je kunt ons ook mailen, whatsappen of

havo en het vwo. Daarnaast vertellen we je

bellen. Soms komen we in de klas om vragen te

meer over ons bijzondere up2havo en het

beantwoorden en samen organiseren wij het

tweetalig vwo.

eerste klasfeest!

We zien je graag op de Open Dag op 3 februari! Er zijn dan ook veel BICkels aanwezig om je vragen te beantwoorden

Talent Wat vind jij leuk om te doen? Bij ons op school krijg je alle ruimte voor jouw talent. Of je nu sportief bent, creatief, technisch of ondernemend. Je krijgt alle kans om er beter in te worden! In dit magazine vertellen we je wat er allemaal mogelijk is. Groetjes,

FILM Bekijk hier tips voor bijna eersteklassers!

Sara, Annemiek, Daphne en Amy Opper-BICkels uit klas E5

Onze school zit op Facebook, Twitter en YouTube. Klik daar ook eens rond!

2


KSG „ INHOUD

E KSG? D E J S E KI E AAN! J D L E M

inhoud 4 kennismaking 6 Mavo 8 Up2havo 10 Havo 12 Vwo 14 Tweetalig vwo 16 de Eerste week

door: Kai en Katelijne 18 sportactieve school 20 vaardigheden 24 internationalisering 26 persoonlijke Begeleiding 28 open dag

3


KSG KENNISMAKING

FILM De eersteklas

en BICkels

“ We hebben een Whatsappgroep met alle klasgenoten én de mentor”

4


KSG KENNISMAKING

kennismaking

´ Schijff Andre

KSG cijfers!

´ de Waard Rene

Job Kooi

Johan Lamberts

Kennismakingsavonden

Mentoren

Meer dan 1.200

Op 6 en 7 januari kun je al kennis komen

Op de KSG heb je voor ieder vak een andere

leerlingen

maken met onze afdelingen. De avonden

leraar. Eén van die leraren is je mentor. Elke

5 afdelingen

zijn voor leerlingen én ouders. Je kunt

afdeling heeft eigen mentoren. Zij geven

4 afdelingsleiders

proeflessen volgen en je vragen stel-

iedere week twee mentorlessen en zijn voor

1 rector

len over jouw afdeling. Ouders krijgen

jou en je ouders het eerste aanspreekpunt in

91 docenten

gezamenlijke een voorlichting en ook de

de school. Bijvoorbeeld als je ergens mee zit

Twee gebouwen aan de

mogelijkheid om in kleinere groepjes al

en niet weet hoe je het aan moet pakken.

Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan

hun vragen te stellen over de school en

4 conciërges

afdelingen.

Afdelingsleiders

up2havo & havo & vwo

Op de KSG vinden we het belangrijk dat

WoensDag 6 januari

iedere leerling gezien wordt. Letterlijk

19.30 - 21.00 uur

en figuurlijk. Daarom heeft elke afdeling (mavo, havo, vwo en tweetalig vwo) een eigen afdelingsleider en eigen mentoren.

mavo & tweetalig vwo donderdag 7 januari 19.30 - 21.00 uur

Lees meer over de afdelingen op de volgende pagina’s!

5

Carla Luijben, vwo-mentor en docent Nederlands: “De mentoren zorgen dat je je op je gemak voelt op school. We helpen je om je plek te vinden op school en bij je persoonlijke ontwikkeling. Voor zowel jou als je ouders zijn we hierbij het eerste aanspreekpunt. We staan dan ook altijd voor je klaar!”


KSG MAVO

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

“Naast de reguliere vakken zijn er veel mogelijkheden om je te ontwikkelen”

6


KSG MAVO

MAVO In vier jaar klaar voor het vervolgonderwijs! De mavo van de KSG bereidt je voor op

Streven naar 7,5

Vakkenpakket mavo

het vervolgonderwijs. Je leert zelfstandig

Het grootste deel van de docenten geeft

Je begint in mavo 1 met tien vakken. In mavo

te werken, op eigen benen te staan en

alleen maar les op de mavo en de mento-

2 en 3 zijn dat er dertien. Aan het einde

verantwoordelijkheid te nemen.

ren zijn echte mavo-specialisten. De KSG

van mavo 3 kies je je eindexamenpakket.

Je werkt ook veel in groepjes samen met

mavo heeft hele goede eindexamenresul-

Uiteindelijk doe je in mavo 4 eindexamen in

je klasgenoten, zodat je ook leert hoe je

taten. Afdelingsleider meneer Schijff: “Ons

zes vakken.

het beste kunt samenwerken.

onderwijs is niet gericht op met een zesje elk vak halen. We streven met z’n allen

De mavo van de KSG is kleinschalig. Aan de Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 32 heeft

naar de 7,5!”

Omdat de KSG een sportactieve

de mavo een eigen gebouw, inclusief

Kunst, sport en buitenland!

een eigen aula, fietsenstalling, kluisjes,

Er zijn veel mogelijkheden om je te

mediatheek en conciërges. Er zitten zo’n

ontwikkelen buiten de reguliere vakken.

driehonderd leerlingen op de mavo, wat

Meneer Schijff: “Er is bijvoorbeeld veel

het een gezellige en veilige school maakt.

aandacht voor dans en toneel en we

school is, kun je op de mavo LO2 in je examenpakket opnemen.

hebben een uitgebreide kunstsectie. Je

Design

kunt handenarbeid als examenvak kiezen.

Design is een samensmelting van meerdere

Negentig procent van de leerlingen die van

Door de hele school heen zie je kunst-

kunstdisciplines: muziek, techniek en

de mavo komen, gaat naar het mbo. Tien

projecten van leerlingen. Ook vinden we

beeldende vormgeving. Je leert en ervaart

procent stroomt door naar de havo. Dat

internationalisering en sport voor iedere

het werken met verschillende materialen en

betekent dat je na je eindexamen begint in

leerling belangrijk. Alle mavoleerlingen

technieken. Je ontwikkelt toekomstgerichte

havo 4.

kunnen een buitenlandreis maken en

vaardigheden en er is veel aandacht voor ICT

meedoen aan sportactiviteiten zoals

en milieuaspecten.

Na de mavo

Mission Olympic!”

Afdelingsleider mavo André Schijff a.schijff@ksg-apeldoorn.nl

7


KSG UP2HAVO

hoger algemeen voortgezet onderwijs in zes jaar

nieuw!!

UP2HAVO Havo in 6 jaar voor leerlingen met een mavo/havo advies! Up2havo is er voor ambitieuze leerlingen

Mavo- en havodiploma

die graag een havodiploma willen halen

Als je up2havo volgt, doe je na vier jaar

en daarbij een extra steuntje in de rug

het mavo-examen. Je volgt meer vakken

kunnen gebruiken! Het doel is dat je na

dan mavoleerlingen in de vierde klas. In

zes jaar helemaal klaar bent voor een

de kernvakken Nederlands, Engels en wis-

hbo-opleiding.

kunde krijg je op up2havo standaard extra begeleiding. Aan het einde van het zesde

Up2havo werd ontwikkeld, omdat maar

jaar doe je eindexamen havo.

10% van de mavoleerlingen na hun examen de overstap maakt naar de havo.

Meneer Kooi: “De mindset op up2havo is

De aansluiting tussen mavo 4 en havo 4

havo. Je hebt voor een groot deel les van

blijkt bovendien niet ideaal. Daardoor

havodocenten en je gaat naar school in

is dit voor veel mavoleerlingen een

het gebouw aan de Molleruslaan nummer

pittige stap. Afdelingsleider meneer Kooi:

42, waar ook de havoleerlingen les krijgen.

“Up2havo geeft leerlingen die qua pres-

Ook de (buitenschoolse) activiteiten en

taties net tussen mavo en havo inzitten,

afdelingsreis zijn op up2havo hetzelfde als

maar wel enorm gemotiveerd zijn, de

op de havo.”

Kun je al deze vragen met JA beantwoorden? en je ambitieus en B een doorzetter? iet je juf of meester Z het zitten dat je up2havo gaat doen? eb je er zin in om H hard te werken voor je havodiploma?

dan Is up2havo iets voor jou!

kans om in zes jaar een havodiploma te behalen.”

Op up2havo volg je het vak design

up2h avo!

8

Afdelingsleider up2havo en havo Job Kooi j.kooi@ksg-apeldoorn.nl


KSG UP2HAVO

FILM Up2havo op de KSG

“ Het is hard werken, maar ik kan over een paar jaar wel naar het hbo” 9


KSG HAVO

hoger algemeen voortgezet onderwijs

HAVO Op naar het hbo! Op de havo word je in vijf jaar klaar-

Je kunt kiezen voor een ELOS

gestoomd voor het hoger beroeps-

profiel en krijgt dan bij je havo-

onderwijs. Op de havo van de KSG

diploma een ELOS certificaat!

leiden we je zo breed mogelijk op, zodat je een goede aansluiting hebt op de hbo’s

Lees meer op pagina 25!

in Nederland. Afdelingsleider Job Kooi: “Op de havo bereiden we je voor op het hbo. Dat betekent dat je zelfstandig en probleemoplossend leert werken, maar ook bijvoorbeeld hoofd- van bijzaken leert onderscheiden.” In de onderbouw is het onderwijs nog heel breed. Je hebt dus genoeg tijd om te ontdekken welk profiel bij jou past!

Afdelingsleider up2havo en havo Job Kooi j.kooi@ksg-apeldoorn.nl

nieuw!! Op de havo volg je het vak science

10


KSG HAVO

Sport als vak! Omdat de KSG een sportactieve school is, kun je op de havo en het vwo Bewegen, Sport & Maatschappij (BSM) als examenvak kiezen. Dit bestaat uit een deel praktijk en een deel theorie. Je doet verschillende sporten, loopt stage bij een sportvereniging, volgt een reanimatiecursus, geeft een sportlesklas en organiseert een sportdag voor basisscholen.

Lutske Huckriede, docente Bewegingsonderwijs: “In het theoriedeel gaan we dieper in op de achtergrond van sport en bewegen, waarin met name gezondheidsvraagstukken en de wisselwerking tussen de maatschappij en sport en bewegen centraal staan.”

“ Ook op de havo zijn we veel over de grens bezig”

11


KSG VWO

nieuw!!

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Science Ben jij ook zo nieuwsgierig? Tijdens de lessen Science gaan we op zoek naar antwoorden op verschillende vragen. Je bouwt bijvoorbeeld met de klas een weerstation om te voorspellen of het morgen mooi weer wordt. Je onderzoekt ook het water in de parken rondom school. Wat leeft daar allemaal en hoe schoon is dat water nou eigenlijk? Ook een belangrijke onderzoeksvraag waar je mee aan de slag gaat: Wat is het beste recept om rozijnen in een vloeistof te laten dansen? Tijdens deze onderzoekjes staan iedere keer een aantal aspecten van onderzoek doen centraal. Je leert een onderzoeksvraag stellen, gegevens registreren en presenteren. Allemaal vaardigheden die bij veel vakken en opleidingen van pas komen!

“ We willen je ambitie aanwakkeren en je capaciteiten optimaal benutten!”

12


KSG VWO

Zoek je nog meer uitdaging? Misschien is tweetaling vwo wel iets voor jou...

VWO Focus op zelfstandigheid en onderzoekend vermogen! Meer dan alleen maar vakken volgen

Gym als examenvak!

wetenschappelijke vervolgstudie aan de universiteit. Daarnaast wil de KSG het

Het doel is natuurlijk in zes jaar je vwo-

kun je op de havo en het vwo ook Bewegen,

maximale uit elke leerling halen.

diploma halen, maar er gebeurt meer

Sport & Maatschappij (BSM) in je

tijdens die schooljaren. Meneer De Waard:

examenpakket opnemen.

Op het vwo word je voorbereid op een

Afdelingsleider René de Waard: “Dat

“We willen jouw ambitie aanwakkeren en

betekent dat we inzetten op vaardigheden

je capaciteiten optimaal benutten.”

zoals zelfstandigheid en onderzoekend

Omdat de KSG een sportactieve school is,

Lees meer hierover op pagina 11!

vermogen. Onderzoeken betekent veel vragen stellen, analyseren, ontdekken hoe dingen werken. We leren je ook hoe je je mening kunt onderbouwen met argumenten.”

Extraatje Je breidt je standaard vakkenpakket in de tweede klas uit met Science of Spaans. Bijzondere nieuwe vakken die je in de bovenbouw kunt volgen zijn Bewegen, Sport & Maatschappij, Management & Organisatie en Global Perspectives!

13

Afdelingsleider vwo René de Waard r.dewaard@ksg-apeldoorn.nl


KSG TWEETALIG VWO

tweetalig voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Hier vind je meer info over TTO

KIJKEN

“ Je krijgt les op hetzelfde niveau als leeftijdsgenoten die Engels als moedertaal hebben”

14


KSG TWEETALIG VWO

Bekijk hier de foto’s en lees

over de diploma-uitreikin g

KIJKEN

TWEETALIG VWO Do you want to become a global citizen? Je wilt over een paar jaar vloeiend Engels

vwo 6. Na de derde klas bereid je je voor op

“Maar ik heb maar één jaar Engels gehad op

spreken? Je wilt wereldburger worden?

het International Baccalaureate examen.

de basisschool! Ik spreek nog helemaal niet zo

Je wilt alles weten over andere culturen?

Je krijgt les op hetzelfde niveau als leef-

goed Engels...”

Dan is tweetalig onderwijs (tto) iets

tijdsgenoten die Engels als moedertaal

Great news! Als je begint aan de brugklas

voor jou!

hebben. Na je eindexamenjaar kun je dus

hoeft je Engels nog helemaal niet goed te zijn.

twee diploma’s behalen: je vwo-diploma én

Dit leer je vanzelf. Samen zorgen we ervoor

je IB certificate!”

dat je na zes jaar vloeiend Engels leest, schrijft

Op het tweetalig vwo is minimaal de helft van de lessen in het Engels. De docent

en spreekt!

spreekt Engels, maar je spreekt ook

Toelating

Engels met je klasgenoten. Daarnaast is

Om je aan te kunnen melden voor het

er een speciale leerlijn internationalise-

tweetalig vwo heb je een vwo-advies nodig.

ring. Afdelingsleider meneer Lamberts:

Meneer Lamberts: “We stellen verder geen

“Internationalisering is verweven in alle

aanvullende eisen aan je cito-score. We

lessen en heeft als speerpunten kennis,

vinden het wel belangrijk dat jouw juf

communicatie en attitude. Je weet na zes

of meester denkt dat tweetalig vwo iets

jaar veel over andere landen en culturen, je

voor jou is. Als je je aanmeldt, nodigen we

kunt communiceren met mensen met een

je uit voor een intakegesprek. Dit is geen

andere taal en cultuur én je hebt een open

‘sollicitatiegesprek’. We vinden het vooral

Test!

blik op de wereld!”

belangrijk dat je weet wat je te wachten

Kijk voor meer informatie over tweetalig onderwijs op www.ikkiestto.nl. Je kunt hier ook een test doen om te kijken of tto iets voor jou is!

Certificates De KSG is een tto senior school. Dat

staat en je bewust voor tweetalig onderwijs kiest.”

betekent dat je in de onder- én bovenbouw

Goed om te weten

tweetalig onderwijs kunt volgen. Meneer

Voor tweetalig vwo vragen we 400 euro

Lamberts: “In de derde klas doe je examen

extra schoolgeld. Dit is inclusief de extra

voor het Cambridge Advanced certificaat.

lessen Engels en de certificaten, maar de

Daarmee heb je al het niveau bereikt van

buitenlandse reizen zitten hier niet bij in.

15

Come and learn more about tto! Kennismakingsavond tweetalig vwo Donderdag 7 januari, 19.30 - 21.00 uur

Afdelingsleider tweetalig vwo Johan Lamberts j.lamberts@ksg-apeldoorn.nl


KSG DE EERSTE WEEK

DE KSG? KIES JE E AAN! MELD J

de eerste week op de ksg Door: Kai en Kathelijne

WOENSDAG Kathelijne

DINSDAG

De eerste les begon om 8.10 uur. We hadden meteen een blokuur Engels en toen Nederlands. ’s Middags

Kathelijne

moest ik wel even rennen, want we hadden gym en

Vandaag hebben we voor het eerst onze mentor,

ik had mijn spullen in mijn kluisje laten liggen. Tot

klas en BICkels ontmoet. De BICkels deden een

de herfstvakantie hebben we buiten gym. Gelukkig

speurtocht met ons door de school. Zo ontdekten

was ik nog net op tijd!

we waar we alle lokalen kunnen vinden!

gen. Gelukkig mochten we nog ruilen...

Kathelijne: Als je veel lessen hebt op een dag kun je de boeken die je ’s middags nodig hebt in je kluisje leggen. In de grote pauze kun je ze pakken!

Ik vond het een leuke, maar ook een hele lange dag...

Kai

Ik was dooooodmoe toen ik thuiskwam!

Zo, dat was wel vroeg opstaan vanmorgen hoor...

We kregen ook onze kluissleutel. Dit kluisje hebben we tot we van school af gaan! Grappig dat sommige kleine meisjes een heel hoog kluisje hadden gekre-

Ik heb een paar keer gesnoozed voor ik eruit kon

Kathelijne: Koop van die rekbare boekenkaften. Die sla je er zo omheen en dan is kaften lekker makkelijk!

komen. Toen moest ik opschieten om op tijd te zijn.

Kai

Dit was een normale schooldag, we kregen zelfs al

De eerste dag op de KSG was vooral bedoeld om

huiswerk op! Wiskunde en tekenen vond ik super-

onze klas en de school te leren kennen. Op het

leuk! Ik zat tot 16.00 uur op school en toen moest ik

sportveld deden we allemaal spelletjes. Je zat met

nog voetballen. Dat was wel lekker eigenlijk, even

je eigen klas in een groepje. We hebben vandaag

mijn hoofd leegmaken na alle nieuwe indrukken.

Gister ontdekt dat twee jongens uit mijn klas in de buurt wonen, dus nu fietsten we samen, dat is wel gezellig!

meteen een Whatsappgroep aangemaakt met de hele klas, leuk!

Kai: Sta de laatste week van je vakantie al een beetje op tijd op om te wennen!

16


KSG DE EERSTE WEEK

VRIJDAG Kathelijne

DONDERDAG Kathelijne

Wat een gesleep met alle boeken zeg. Dat is wel wennen. In deze drie dagen heb ik alle vakken al een keer gehad en dus ook de leraren gezien. Design vond ik het leukst. Die leraar was ook heel goed.

Ik vond wiskunde heel erg leuk, want die leraar is heel grappig. Hij vertelde steeds moppen. De lokalen

Frans vond ik heeeeel lastig. Die taal ken ik ook

kan ik steeds beter vinden. Gelukkig moeten we

nog amper en de juf was best wel streng... Einde

steeds met de hele klas naar een nieuw lokaal!

van de dag was ik echt helemaal op. Zoveel nieuwe mensen en ervaringen deze week! We hadden nog

Ik kende in mijn klas maar één meisje al voor de

tot het zevende uur les en toen wilde ik echt graag

KSG. Maar toch kennen we elkaar nu allemaal al

naar huis.

best wel goed. We zijn echt al een klas!

Nu lekker een heel weekend niks doen. Oh nee, ik moet een beetje huiswerk doen. Maandag moet ik

Kathelijne: Kies je school niet omdat er veel bekenden heen gaan, maar omdat je het een leuke school vindt. Iedereen is nieuw, dus er zijn nog geen groepjes. Je leert supersnel nieuwe mensen kennen!

Kai De middelbare school is echt heel iets anders dan

twee rijtjes Franse woorden hebben geleerd!

Kathelijne: Koop een goede stevige schooltas. Die heb je echt nodig!

Kai Met de jongens gingen we deze week lekker buiten zitten in de pauze. De meisjes bleven binnen. Ik heb het gevoel dat ik iedereen al een beetje leer kennen!

de basisschool. Elke uur een ander lokaal en een andere leraar. Dat is wennen, maar ook wel leuk! Met gym moesten we meteen flink aan de slag, een conditietest!

Kai: Plan de eerste week niet teveel naast school, want de eerste dagen zijn echt vermoeiend!

Kai: Let goed op als je leraar huiswerk opgeeft. Het is echt fijn om dat goed in je agenda te hebben staan!

FILM

Kai: Een beetje aan sport doen in de zomer is wel fijn, anders is gym best wel zwaar!

17

Joy zit inmiddels in de derde, maar zij heeft ook nog wat huiswerktips voor jou


KSG SPORTACTIEVE SCHOOL

sportactieve school

Als je je goed voelt, gaat leren veel makkelijker

Sportoriëntatie Alle leerlingen volgen in hun examenjaar het project sportoriBij de KSG kun je veel sporten

ëntatie. Je kiest uit verschillende

leren. Van judo en trampoline-

sporten die je in blokken van 3

springen tot softbal en squashen.

weken beoefent. Bijvoorbeeld

Dit kan tijdens de gymlessen,

eerst drie weken tennissen en

maar ook buiten schooltijd.

dan drie weken mountainbiken.

Zo organiseren we voor alle

Of boksen of karate of survival of

leerlingen in de eerste en tweede

honkbal... Net wat jij leuk vindt.

klassen een softbal- en volleybaltoernooi. Ook hebben we een

Schoolkantine

speciale indoor wintersport-

Op de KSG vind je nog maar een

dag. We gaan dan schaatsen en

frisdrank en een snackautomaat.

skiën. Daarnaast geven we je de

De kantine is alleen in de pauzes

mogelijkheid om mee te doen aan

open. Je vindt hier diverse gezonde

plaatselijke en landelijke sport-

broodjes en geen frituur...

evenementen. Zoals de Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland.

Gym in je examenpakket!

Sporten = Samenwerken

Omdat de KSG een sportactieve

Je hoeft echt geen topsporter te

school is, kun je Bewegen, Sport &

zijn om op onze school te kunnen

Maatschappij (BSM) of op de mavo

sporten. Sport is belangrijk

LO-2 in je examenpakket opnemen.

voor iedereen. Ten eerste omdat

Dit bestaat uit een deel praktijk en

bewegen goed voor je gezondheid

een deel theorie.

is, maar ook omdat je met sporten

Meer hierover bij de Havo op pagina 11!

veel leert over organiseren, elkaar

18

helpen en samenwerken.


KSG „ SPORTACTIEVE SCHOOL

Sport jij graag? Dan ben je op de KSG zeker op je plaats. Sinds 2009 is de school officieel een sportactieve school, gecertificeerd door het NOC-NSF.

KIJKEN

19

KSG is de sportiefste school van Apeldoorn!


KSG „ STROOMONDERWIJS

vaardigheden Nog beter voorbereid de wereld in! Stroomonderwijs gaat over het aanleren van een aantal nodige schoolse vaardigheden als samenwerken, presenteren, informatie zoeken en uitwerken

De wereld aan je voeten! Ben jij geĂŻnteresseerd in vreemde talen? Wil je later misschien wel in het buitenland wonen of veel reizen? Dan past de stroom Internationaal goed bij jou. Hierbij ontdek je de wijde wereld en haar verschillende talen en culturen. Je wereld ontdekken begint in je eigen achtertuin, dus we beginnen in Apeldoorn! Daarna ontdek je Nederland door samen met je klasgenoten een leuk spel te maken over ons land. Dit kunnen we goed gebruiken als we uitwisselingen met buitenlandse scholen hebben. Ook maak je een reisgids over Europa en houden we een echte vakantiebeurs op school!

internationaal

20


KSG STROOMONDERWIJS

Op de KSG besteden we naast de vakinhoud ook veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden. Vaardigheden als: informatie verwerven, verwerken en verstrekken, probleem oplossen, plannen, ontwikkelen en onderzoeken, analyseren, samenwerken, presenteren, reflecteren. In de onderbouw leer je deze vaardigheden bij de vakken science (havo, vwo en tweetalig vwo), design (mavo en up2havo) en in het stroomonderwijs. Bij science staan onder andere onderzoeken, analyseren en informatie verwerven en verwerken centraal. Je bouwt bijvoorbeeld met de klas een weerstation. Design is een samensmelting van meerdere kunstdisciplines: muziek, techniek en beeldende vormgeving. Bij design staan de vaardigheden onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen centraal. Je leert werken met verschillende

´ta be

materialen en technieken en er is veel aandacht voor ICT.

Meten is weten!

Bij het stroomonderwijs staan plannen,

Bèta is een echte ontdekkingsreis.

organiseren en presenteren centraal.

Zo bouw je samen met je klasgeno-

Vanuit een door jou gekozen discipline,

ten een auto op zonne-energie. Wie

kunst, sport, bèta of internationaal,

maakt de snelste auto? Ook ga je als

werk je aan het verwerven en verster-

een heuse rechercheur aan de slag

ken van deze vaardigheden. Tijdens de

met sporenonderzoek en vinger-

middag stroomonderwijs kan je kennis-

afdrukken tijdens een CSI-dag. Ken

maken met de verschillende disciplines

je het populair wetenschappelijke

en je voorkeur aangeven.

programma MythBusters? Bij Bèta ga je zelf een MythBusters film maken en gaan jullie zelf een mythe onder de loep nemen...

21


KSG STROOMONDERWIJS

sport Altijd in beweging! Sport jij graag en wil je graag meer leren over sport en alles wat daarmee te maken heeft? Dan is deze stroom iets voor jou. Je gaat veel sporten, maar leert ook veel over samenwerken en het organiseren van sport. Samen met je klasgenoten bedenk en organiseer je in de eerste klas bijvoorbeeld een echte circusvoorstelling. Iedereen heeft een eigen taak. Verder leer je hoe het is om te sporten met een beperking. Zo ervaar je sporten in een rolstoel en speel je goalbal, een spel voor blinden.

ku nst Maak het bont! Je hoeft echt geen Picasso of Katy Perry te zijn om voor deze stroom te kiezen. Kunst is er voor leerlingen die meer willen leren over verschillende vormen van kunst. Schilderen beeldhouwkunst, maar ook dans,

“ Tijdens de sportklassen leer je ook veel over samenwerken”

theater en fotografie. In de eerste klas maak je bijvoorbeeld samen een schilderij en een eigen prentenboek en organiseer je een modeshow.

Kom naar de Open Dag en volg proeflessen stroomonderwijs

22


KSG STROOMONDERWIJS

23


KSG INTERNATIONALISERING

internationalisering Grenze(n)loos leren

nationaler en complexer. De KSG wil

Ben jij nieuwsgierig en wil je de wereld ontdekken?

leerlingen opleiden voor een rol in de

Op de KSG laten we je graag kennismaken

wereldmaatschappij!

met andere landen en culturen. Er valt

Onze samenleving wordt steeds inter-

namelijk zo veel te ontdekken en te leren in de wereld. Tijdens je hele schoolcarrière op de KSG besteden we daarom veel aandacht aan internationalisering. Zo heeft elke afdeling zijn eigen afdelingsreis, organiseren we leuke en interessante uitwisselingen, leer je diverse vreemde talen spreken én leer je tijdens de lessen veel over Europa en de rest van de wereld. Internationalisering loopt als een rode draad door al je vakken heen. Zo krijg je bijvoorbeeld een keer aardrijkskundeles of een andere les in het Engels, leer je meer over een belangrijke Europese componist bij muziek en leer je tijdens de geschiedenisles meer over wat Europa eigenlijk betekent voor Nederland.

“ Parlez-vous français? Parli italiano? Do you speak English? ¿Habla usted español? Sprechen Sie Deutsch?”

FILM Internationalisering op de KSG

24


KSG INTERNATIONALISERING

volg je de stroom ‘internationaal’, dan krijg je zelfs de kans om drie maanden Chinees, Italiaans of russisch te leren!

Op de KSG krijg je de kans om meerdere vreemde talen te leren. In het eerste jaar ga je minimaal één dag naar het buitenland.

Ga je naar het vwo en wil je net zo goed Engels leren spreken als een Engelsman? Lees op pagina 14 alles over het tweetalig vwo!

mavo en havo Europa als leeromgeving op school De KSG bereidt graag alle leerlingen voor op een internationale toekomst. Vanaf je eerste leerjaar doen alle mavo- en havoleerlingen al allerlei internationale activiteiten, zoals een excursies en projecten. Je kunt hiermee verdergaan in de bovenbouw. Van alle activi-

Carel Seffinga, coördinator Internationalisering: “Op de KSG leren we je verder te kijken dan alleen ons eigen land. En hoe leuk dat is, zul je snel genoeg ontdekken. In de eerste klas beginnen we dichtbij met excursies en uitwisselingen net over de grens.”

teiten maak je een mooi portfolio.

Engels is voor iedereen verplicht als examenvak!

25


KSG PERSOONLIJKE BEGELEIDING

persoonlijke begeleiding Van de eerste klas tot aan je diploma

begeleiding. Begeleiding bij het leren,

Huiswerkinstuut Studiekring in school

Rector Clementine van den Berg:

maar ook bij je sociale ontwikkeling. Als je

De KSG heeft een samenwerkingsverband

je goed voelt, is leren een stuk makkelijker.

met Studiekring. Tegen betaling kun je bij

Zijn er bijzondere hulpvragen, dan gaan

dit instituut een ondersteuningspakket op

we samen op zoek naar een oplossing!

maat afnemen. Dit kan ook voor langere

“Van de eerste klas tot en met het eindexamen zijn wij er voor de leerlingen. We stellen ons constant de vraag: Wat heeft deze leerling nodig om optimaal te presteren en zich fijn te voelen op school? De mentor is het eerste aanspreekpunt, zowel voor leerlingen als voor ouders. Met alle vragen kun je bij hem of haar terecht. De mentor helpt je met het vinden van een goede oplossing.

Op de KSG krijgt iedereen persoonlijke

Helpdesk

tijd. Meer informatie op www.studiekring.nl

Bij de Helpdesk zitten leerlingen uit

Ondersteuningsteam

hogere leerjaren die bijles geven aan

Dit team bestaat uit de school maatschap-

leerlingen uit de lagere klassen. Heb je

pelijk werker, de ondersteuningscoördina-

ondersteuning nodig in een bepaald vak,

tor en de leerlingenbegeleider. Zij onder-

dan word je gekoppeld aan een leerling uit

steunen bijvoorbeeld bij problemen thuis

de bovenbouw die heel goed is in dat vak.

en problemen op het gebied van motivatie,

Huiswerkklas

sociale vaardigheden of faalangst.

In de Huiswerkklas van het KSG word je een paar weken op weg geholpen bij het maken en inplannen van je huiswerk. De Huiswerkklas wordt begeleid door

“ Hoe kan ik dingen beter plannen?”

een docent en is een uur per dag. Je doet de Huiswerkklas meestal maximaal zes weken.

Hulplessen Hulplessen staan in het rooster. Je kunt hier terecht voor hulplessen Nederlands, Engels, wiskunde en motorisch remedial teaching (hulples gym).

26


KSG PERSOONLIJKE BEGELEIDING

“ Ik heb nog geen idee wat ik later wil worden...” “ Wie kan me een beetje helpen bij mijn Frans?”

“ Ik vind het lastig om thuis rustig mijn huiswerk te maken”

FILM Begeleiding op de KSG

27


OPEN KSG OPEN DAG

3 februari 2016 14.30 - 16.30 uur & 17.30 - 19.30 uur

28


DAG KSG „ OPEN DAG

FILM Neem alvast een kijkje!

Maa k ken nis met de school

Kom al eerder kennismaken up2havo & havo & vwo woensdag 6 januari 19.30 - 21.00 uur mavo & tweetalig vwo donderdag 7 januari 19.30 - 21.00 uur 29


Colofon Dit is een uitgave van de Koninklijke Scholengemeenschap Concept: Faam Reclame Royale Vormgeving: Wendy de Boer

Redactie: Leemans Schrijft Fotografie: KSG

DE KSG? KIES JE E AAN! MELD J

FOLLOW KS G

Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42 7316 AW Apeldoorn www.ksg-apeldoorn.nl

G LIKE KS


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.