__MAIN_TEXT__

Page 1

OHAL’DEN BAŞKA(N)

HALLERE

MÜCADELEDEYiZ DEVRiMCi ANARŞiST FAALiYET 1


20 Temmuz 2016’dan hemen önce, siyasal iktidarı ele geçirmek için yıllardır koalisyon içerisinde olan iktidar odaklarının iktidar kavgasına tanıklık etmiştik. Sürecin bu iki odaktan birinin diğerini bertaraf etmesinin dışında, esas hedefin ezilenler olacağı ve yeni baskı sürecinin mücadele edenlere yönelik işletileceği açıktı. OHAL’den önce izlenen terörokrasi politikaları ve ilan edilen kısmi OHAL’lerle şekillendirilmeye çalışılan politik süreç, mevcut siyasi iktidarın çıkarlarına daha çabuk ve daha kolay cevap verecek şekilde 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’le başka bir boyut kazandı. Operasyonlar, Tutuklamalar ve KHK’larla Yıpratma Politikası Bu tarihten itibaren iktidar kendi varlığını daim kılmak; çaldığı iradelerimiz üzerinden egemenliğini yükseltmek için her geçen gün baskısını arttırdı. Hemen her gün farklı bahanelerle devrimcilere yönelik operasyonlar, gözaltı ve tutuklamalar; her gün ilan edilen yeni KHK’larla işlerinden atılanlar ve önerilen, değiştirilen, oldu-bittiye getirilen yeni yasalar bu sürece damgasını vurdu. Özellikle KHK’lar aracılığıyla, sadece baskı politikaları yapısal olarak değiştirilmedi. Aynı zamanda, KHK’lar aracılığıyla kamusal ya da özel alanda birçok işçi işinden atıldı. Tüm bu işten atmalarla, OHAL sürecinde zaten yasaklanmış olan grevler ve işçi direnişlerinin tamamen önüne geçilmeye çalışıldı. İşçiler çalıştıkları yerlerde KHK tehdidiyle işten atılmakla terbiye edilmeye çalışıldı. Bu sürecin toplumsal yaşama izdüşümü, devletin muhafazakar politikalrı eliyle gerçekleşti. OHAL süre2


cinde, nefret cinayetleri, kadına yönelik şiddet, devletin homojen kültürüne ait olmayan farklılıkları yok etmeye yönelik baskılar daha da arttı. Devlet, kendi siyasal düzenine uygun kültürü, kapattığı ya da tek tek satın alarak yanlısı haline getirdiği medyayla; kendine uygun vatandaşlar ve dindar nesiller yetiştirmek için şekillendirdiği eğitim sistemiyle; toplum içerisinde devlet imkanlarıyla organize olan cemaatler aracılığıyla tektipleştirme projesini hayata geçirdi. Tüm bunları ekonomik bir krizin içinde, sanki o kriz yokmuş gibi bir gerçeklik yaratarak ve bunun propagandasını yaparak gerçekleştirdi. Daha önce yaşanan yolsuzluklar, savaş ekonomisi aracılığıyla denge kurma çabaları; yabancı devletlerin lobi çalışmaları diye adlandırılarak sıkıntısız bir OHAL ekonomisi senaryosu yazıldı. Biliyoruz ki, 9 Temmuz itibarıyla işleyişe geçirilen yeni “Başkanlık Hali” de bir önceki dönemin devamcısı olacaktır. Belki de yaşanılan siyasi baskılar ve zorbalıklar, ekonomik krizler, karakteri değiştirilmek istenen ve böylelikle tektipleştirilmeye çalışılan topluma yönelik kültürel baskılar artacaktır. OHAL’de Referandumlardan Seçimlerden Beklenti Politikası Arttırılan baskı politikasıyla pasifize edilmeye çalışılan sokak muhalefeti, bu süreçte yanlış stratejiler ve öngörüsüz politikalar nedeniyle parlamenter muhalefet tarafından önce referandumlar sonrada başkanlık seçimleriyle sandığa ve seçim illüzyonuna mobilize edildi. Siyasal iktidardan pay alma arzusuyla meclisten koltuk kapma yarışı içindeki partiler, içerisinde bulundu3


ğumuz coğrafyada toplumsal muhalefeti sokaktan sandığa yönlendirerek yıpratmıştır. Eski ya da yeni devletli herhangi bir sistem, toplumu yöneten yönetilen ikileminde tutacaktır. Ve ezilenlerin ezenler karşısındaki pozisyonu değişmeyecektir. Sömürü her daim sürecektir. Bu gerçeklikten uzak siyasi belirlenimler koyarak, OHAL’in içselleştirilmesine olanak verildi. OHAL’den tek çıkışın meclis olduğu hesabını yapanlar, kurdukları tüm stratejilerin OHAL’i de hazırlayan siyasal iktidarın büyük stratejisine yani “siyasal iktidarını meşrulaştırmaya” hizmet edeceğini hesaplayamadılar. Devletin “sıkıştırma” hamlesinden, “oy atarak” kurtulmaya çalışıldı;“hiç değilse”, “kötünün iyisi”, “en azından” gibi ibarelerle başlayan cümlelerin doldurduğu siyasi programlarla içinde bulunulan durum aşılmaya çalışıldı. Buna benzer günü kotarma manevralarının biz ezilenlere ne kazandırdığı ortadadır; hiçbir şey. Dahası bu ve buna benzer tutumlarla, OHAL süreci içerisindeki gerçek mücadele görünmez kılınmaya çalışılmış, küçümsenmiş ve hatta sokak mücadelesinde ısrar etmenin sanki hiçbir sıkıntı yokmuş gibi sıkıntılar yaratacağı vurgulanmıştır. Oysa açıktır ki, OHAL sürecinde farklı boyutlarıyla ezilenler üstünde baskı oluşturan tüm politikalar, sokak eylemleri ve mücadelelerle karşılanmaya çalışılmış iktidarın karşısında kolay geri adım atılmayacağı birçok kez sergilenmiştir. Üstelik bu mücadeleler kimi kez siyasal iktidara geri adım attırmış, mücadelenin toplumsal bir boyut kazanması sağlanabilmiştir. OHAL sürecindeki bu mücadeleci tavrı aklımızda tutmaya ihtiyacımız var. Neyi başardığımızı görebilmemiz, gösterebilmemiz açısından.

4


ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İŞKENCEYE KARŞI EYLEM TAKSİM, TEMMUZ 2018

Adliye önlerindeki eylemlerde kadın cinayetlerine karşı kadın dayanışması diyenler, çocukları katledenlere karşı koyanlar, tacize karşı sokaklarda, devletin OHAL’ini dinlemeyenler, sesini yükseltenlerdik.

5


KARNE KARŞITI EYLEM - KADIKÖY, HAZİRAN 2018

OHAL’e rağmen, “Karneler Sizin,Gelecek Bizim” diyerek polisin işkencesine, gözaltısına direnerek karşı koyan liseli anarşistlerdik sokaklarda.

6


KHK DİRENİŞİ - KADIKÖY, HAZİRAN 2018

OHAL’e rağmen, KHK ile atılan işlerine geri dönmek isteyen işçiler, onlarla dayanışma göstererek sokaklara çıkan, gözaltına alınanlardık.

7


25. İSTANBUL ONUR YÜRÜYÜŞÜ - TAKSİM, HAZİRAN 2018

OHAL’e rağmen, devlet destekli sivil faşist çetelerce hedef gösterilen Onur Yürüyüşleri’nde, polisin saldırı ve gözaltılarına karşı durup sokaklara çıkanlardık.

8


SOMA ANMASI - TAKSİM TÜNEL, MAYIS 2018

OHAL’e rağmen, dört yıl önce patronlar daha fazla kar elde etsinler diye Soma’da katledilen madenciler için sokaklarda, “Üzüntümüz Öfkemizin Tohumudur” diye haykıranlardık.

9


FLORMAR DİRENİŞİ - TUZLA, MAYIS 2018

OHAL’e rağmen, sendikalaştıkları için işten atılan Flormar işçisiydik sokaklarda.

10


İSRAİL’İN KATLİAMLARINA KARŞI EYLEM - TAKSİM, MAYIS 2018

İşgalci İsrail devletinin, “Nakba-Felaket” gününün yıldönümünde, Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği katliama karşı, OHAL’e rağmen sokaklara çıkanlardık.

11


“TAMAM” EYLEMİ - KADIKÖY, MAYIS 2018

24 Haziran’da gerçekleşen “İmdat Seçimi” öncesi, devlet iktidarı tarafından dillendirilen “milletim tamam derse giderim” sözü sonrası, yalana,talana,sömürüye, katliamlara “Tamam” diyerek sokaklara çıkanlardık.

12


KANATÇI HAYDAR ÖNÜ - BAHÇELİEVLER, MAYIS 2018

OHAL’e rağmen, haklarını istediği için darp edilen işçi “Günay Kılıç için dayanışma” diyerek sokaklara çıkanlardık.

13


1 MAYIS GENÇ İŞÇİ DERNEĞİ - MALTEPE, MAYIS 2018

OHAL’e rağmen, ezilenlerin dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ta “Ekmek,Adalet ve Özgürlük” için sokaklara çıkanlardık.

14


NÜKLEER KARŞITI EYLEM - KADIKÖY, NİSAN 2018

OHAL’i fırsat bilip yaşamı katleden projelerini hayata geçirmeye çalışanlara, OHAL’e rağmen sokağa çıkıp, “Nükleerde Hayat, Hayatta Nükleer Olmaz” diyenlerdik.

15


NEWROZ MİTİNGİ - BAKIRKÖY, MART 2018

OHAL’de gerçekleşen Newroz’da da “Dehaklara Karşı Hepimiz Kawayız- Li Dijî Dehaqan Em Hemû Kawane” diyerek sokaklara çıkanlardık. 16


“İŞGALİN LOKUMU OLMAZ” - BOĞAZİÇİ, MART 2018

Devletin Afrin işgaline karşı duranlar, gözaltılara, tutuklamalara, OHAL’e rağmen yine de sözünü söylemeyi sürdürenlerdik.

17


8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ - BAKIRKÖY, MART 2018

8 Mart’ta, ataerkiye, erkek şiddetine, devletin kadınlara yönelik tüm baskı ve dayatmalarına karşı, OHAL’e rağmen sokaklara çıkanlardık.

18


MEYDAN GAZETESİ DAĞITIMI - KARTAL, ŞUBAT 2018

Aralıksız 6 yıldır, sokak dağıtımlarıyla ezilenlere ulaştırdığımız anarşist gazete Meydan’ı OHAL’de gerçekleşen gözaltılara baskılara rağmen dağıtmayı sürdürenlerdik.

19


OHAL KARŞITI MİTİNG - BAKIRKÖY, OCAK 2018

Patronların işçileri grevsiz ve direnişsiz “daha rahat” sömürmesi için ilan edilen, devletin en tepesinden sürekli yinelenen OHAL’e karşı sokağa çıkan genç işçilerdik.

20


HEPİMİZ HRANT’IZ, HEPİMİZ TEFERRUATIZ - ŞİŞLİ, OCAK 2018

OHAL’e rağmen her 19 Ocak’ta olduğu gibi bu 19 Ocak günü de, Hrant Dink’in katledildiği yerde, “Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Teferruatız” demek için sokaklara çıkanlardık.

21


ÇANKAYA BELEDİYESİ İŞGALİ - ANKARA, ARALIK 2017

OHAL’e rağmen, taşerona karşı direnerek işyerini işgal edip eylem yapan Çankaya Belediye işçileriydik.

22


KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ İSTANBUL, KASIM 2017

OHAL’e rağmen, kadına yönelik şiddete, tacize, tecavüze karşı sokaklara çıkanlardık.

23


10 EKİM ANMASI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EKİM 2017

10 Ekim 2015’te cihatçı terör çetesi IŞİD’in gerçekleştirdiği Ankara Gar Katliamı anması için, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde polisin gözaltısına, işkencesine, devletin OHAL’ine rağmen sokaklara çıkanlardık.

24


TEK TİPE KARŞI EYLEM - BAKIRKÖY, AĞUSTOS 2017

OHAL kararnamesiyle devrimci tutsaklara dayatılmak istenen tek tip elbise işkencesine karşı OHAL’e rağmen sokaklara çıkanlardık.

25


SURUÇ ANMASI - KADIKÖY, TEMMUZ 2017

OHAL’e rağmen, Rojava Devrimi’yle dayanışmak için gittikleri Suruç’ta cihatçı terör çetesi IŞİD ve devlet tarafından katledilen 33 devrimciyi anmak için, “Suruç’un hesabı sorulacak” şiarıyla sokaklara çıkanlardık. 26


NURİYE - SEMİH DAYANIŞMA EYLEMLERİ - MART 2017/OCAK 2018

OHAL’e rağmen Ankara’dan İstanbul’a “Nuriye-Semih Yaşayacak” sloganlarıyla sokaklara çıkanlardık.

27


NUSE YAZILAMALARI - AĞUSTOS 2017/OCAK 2018

OHAL sonrası çıkarılan KHK ile işlerinden atılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, direniş alanına çevirdikleri Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde, direnişlerini açlık eylemine dönüştürmüştü. Devlet tarafından, isimlerinin telaffuz edilmesi dahi yasaklanan ve gözaltı nedeni sayılan Nuriye ve Semih için OHAL’e rağmen, coğrafyanın dört yanını onların isimlerinin olduğu yazılamalarla donatanlardık. 28


26A KOLEKTİFİ - “POLİSE ÇAY YOK” - ARALIK 2016

OHAL döneminde bizden çay isteyen polislere “Ali İsmail’in katillerine çay yok” diyenlerdik.

29


ROBOSKİ KATLİAMI’NIN 5. YILI - TAKSİM, ARALIK 2016

OHAL’e rağmen, Roboski Katliamı’nın 5. yılında katledilenleri anmak için sokaklara çıkanlardık.

30


Biliyoruz, sokağa her çıktığımızda kazandığımızı ve boğmak istedikleri seslerimizle her haykırışımızı duyduklarında korktuklarını. Biliyoruz, özgür dünyayı yaratmanın yolu sözünü söylemekten, omuz omuza sokağa çıkmaktan, yaşamımız için mücadele etmekten geçer. Biliyoruz, sokak duvarlarla çevrelenmemiş özgürlüktür ve her sokağa çıktığımızda düşündüğümüzü eylemenin özgürlüğünü gerçek kılıyoruz. OHAL’den önce de sonra da bu yüzden sokaktaydık; Başkanlık Hallerinde de sokakta olacağız. Özgür bir dünyayı anarşizmle yaratacağız.

DEVRİMCİ ANARŞİST FAALİYET 31


OHAL’den önce de sonra da sokaktaydık; Başka(n) Hallerde de sokakta olacağız.

ÖZGÜR BiR DÜNYAYl ANARŞiZMLE YARATACAĞlZ. DEVRiMCi ANARŞiST FAALiYET www.anarsistfaaliyet.org

32

Profile for DAF DAF

OHAL'DEN BAŞKA(N) HALLERE MÜCADELEDEYİZ  

Biliyoruz, sokağa her çıktığımızda kazandığımızı ve boğmak istedikleri seslerimizle her haykırışımızı duyduklarında korktuklarını. Biliyoruz...

OHAL'DEN BAŞKA(N) HALLERE MÜCADELEDEYİZ  

Biliyoruz, sokağa her çıktığımızda kazandığımızı ve boğmak istedikleri seslerimizle her haykırışımızı duyduklarında korktuklarını. Biliyoruz...

Profile for faaliyet
Advertisement