Page 1

TRANSFORMING LEADERSHIP Netvæ Hvorf rk. or? SIDE 8


TRANSFORMING LEADERSHIP PwC’s årlige CEO Survey 2016 viser, at 77% af CEO’s mener, at teknologiske gennembrud er den ene faktor, der kommer til at påvirke deres forretning mest. Derfor er det også i de nye teknologiske gennembrud, at vi skal søge nye muligheder og potentialer. Flere af disse gennembrud kendetegner sig allerede ved forskellige indflydelsesrige teknologier. Penge og transaktioner bliver digitaliseret gennem blockchain. Den kunstige intelligens giver liv og aktiv læring til både computere og robotter, som pønser på at erstatte menneskelig arbejdskraft. Snart vil det endda være en selvfølge, at alle vores hverdagsting er opkoblet til the World Wide Web. Alt imens står vi på tærsklen til det fjerde platformskifte efter smartphonen og internettet - den virtuelle virkelighed, VR, der vil revolutionere industrier og behovet for fysisk tilstedeværelse.

For at kunne imødegå nye løsninger og forretningsmodeller, skal der sættes fokus på særligt én afgørende faktor: Virksomhedens mindset - og at kunne sondre mellem et fixed mindset og et growth mindset. Et growth mindset handler om acceptere, at det, vi tror, vi ved, det ved vi ikke, og at vi undgår alt for langsigtede planer, der hurtigt bliver umulige at følge til dørs. Forskellen på et fixed og et growth mindset er en langt mere åben tilgang til performance og forretning. Kun med disse grundlæggende ændringer i kulturen, kan vi transformere vores lederskab og vores virksomheder og imødegå den nye digitaliserede og højteknologiske virkelighed. Toplederen er ikke længere “chef” i et hierarki, men en facilitator der konstant står som inspirationens fyrtårn for virksomhedens medarbejdere.

GROWTH

FIXED

2

I know

I am learning

Succes means reaching my goals

We work together to achieve more

I am scared to fail, so I do not take risks

We practice and we keep getting better especially when failing

I am focused - I do not have time for reflection or feedback

We reflect - and we use feedback to improve


”Vi bør fokusere på, hvordan vi kan skabe en inspirerende vision for fremtiden. I stedet for at reagere instinktivt og beskytte os selv, bør vi ruste vores organisation til bedre at forstå omverdenen.” CHRISTIAN ØRSTED FACILITATOR OG TOVHOLDER Christian Ørsted har i 20 år rådgivet danske og internationale virksomheder indenfor ledelse og organisationsudvikling. Christian har, i forlængelse af at være én af det få danskere, der har været på Singularity University, taget rollen på sig, at facilitere gruppen med et organisatorisk fokus, der søger at skabe bro mellem de teknologiske gennembrud og virksomhederne. Han vil stille de kritiske spørgsmål og udfordre teknologi-eksperterne med det formål at finde frem til, hvad der reelt kan skabe bæredygtige forandringer.

HVEM HENVENDER NETVÆRKET SIG TIL? Dette netværk er for ledere, der har titlen CEO, CFO, COO, VP, SVP eller direktør. Der er her tale om et netværk, der er by invitation only. Fokus er på, at vi sammen skal tage næste skridt via et syn på ledelsespraksis som et middel til transformation.

3


TEMAER

Vi skal finde nye veje i den forandrede teknologiske og globaliserede virkelighed, gennem et growth mindset. Derfor har vi skabt et format, der til hvert møde udfordrer jeres nuværende forretningsmodeller. Helt konkret vil vi arbejde med de teknologiske gennembrud via en agenda, der udfordrer teknologiens muligheder, kreative kryds, organisationens immunforsvar samt hvordan vi kan skabe robuste og bæredygtige løsninger.

Muligheder Teknologiens potentiale og relevans

Kreative kryds Hvad sker der når du kobler din forretning med teknologien.

Immunforsvar

Bæredygtig

Organisationer skaber et immunforsvar mod nytænkning.

Bæredygtige løsninger

Bæredygtig

Muligheder

KUNSTIG INTELLIGENS

Kreative kryds

Tidligere var den stærkeste den bedst betalte. I dagens videnssamfund er det den mest intelligente. Men hvad hvis alle har adgang til intelligens, som var det postevand? Den eksponentielle udviklingshastighed indenfor informationsteknologi betyder en hastig digitalisering af fagområder, som ellers har været forbeholdt mennesker. Det er derfor et krav for især ledere at forstå den teknologiske revolution.

Ved Thomas Terney, Ekspert i Kunstig Intelligens og Digital Disruption

4

Immunforsvar


Immunforsvar

Kreative kryds

BLOCKCHAIN

Blockchain er ikke blot en forbedret business-model til nye, billigere og smartere løsninger. Det er også en markedsmekanisme, der kan føre til afgørende ændringer af samfundsmæssige, fælles goder. En kollektivt ejet økonomi, en peer to peer-økonomi, en nedbrydning af monopoler. Kort og godt en sand revolution, hvis vi spiller vores kort rigtigt.

Ved Christian Visti Larsen, CEO/founder af NewBanking

Muligheder

Bæredygtig Muligheder Kreative kryds

VIRTUAL REALITY 2017 er året for Virtual Reality, ligesom 1994 var året for internettet. Virtual reality bliver kaldt det fjerde platformskifte og udråbt som noget, der har potentialet til at forandre vores virkelighed, som ingen anden innovation har haft før. VR giver os muligheden for at leve i en anden verden, som får vores hjerner til at producere store mængder glædeskemikalier. Det har implikationer for både strategisk forretningsudvikling indenfor nye produkter og services, uddannelse, markedsføring og meget andet, men også for optimering af interne innovationsprocesser og udvikling af et innovativt mindset.

Bæredygtig

Ved Simon Lajboschitz, founder Khora

Immunforsvar

Bæredygtig Kreative kryds

INTERNET OF THINGS Muligheder

Ved at kombinere den fysiske og den digitale verden kommer the Internet of Things (IoT) hurtigt til at overstige informationsteknologi (IT). De utallige muligheder, som opstår ved at bruge sensorer, der reagerer på og kontrollerer ting i den fysiske verden elektronisk, har allerede inspireret til meget innovation og entusiasme. Hvis analytikerne vurderer det rigtigt, vil linket mellem den fysiske og den digitale verden generere op til over 11 trillioner dollars hvert år i økonomisk værdi i 2025.

Kim Escherich, Nordic Internet of Things Innovation Architect, IBM Immunforsvar 5


6

INSPIRATION

FRIRUM

I netværksgruppen kan du drøfte dine konkrete udfordringer og du giver andre deltagere feedback på deres. Du bliver udfordret og får sparring på strategier og konkrete problemstillinger fra kompetente og uafhængige netværkskollegaer. Det giver inspiration til nye idéer og videreudvikling som du kan tage med hjem til din virksomhed.

Netværksgruppen er et frirum, hvor der er plads til at du kan drøfte alt fra hverdagens almene dilemmaer til din virksomheds strategiske udfordringer. Netværket bliver dit fortrolige frirum, hvor du i samråd med andre ledere kan få sparring på personlige udfordringer i forhold til dit arbejdsliv. Du udvikler både faglige og personlige kompetencer til nytte for dig og din virksomhed.

KONKRET VIDEN

FAGLIG KOMPETENCE

Den verden vi lever i i dag er helt anderledes end for blot fem år siden. I netværket får du adgang til opdateret og konkret viden, som endnu ikke er nået frem til lærebøger på universiteterne og først senere bliver til pensum på MBA-uddannelserne. Gennem øvelser og diskussion sætter vi fokus på at implementere den nye viden i din virksomhed.

Netværket ledes af en Network Director, som kender din branche og dine udfordringer. Network Directorens opgave er at lede gruppen og tilrettelægge netværksmøderne efter deltagernes behov og ønsker. Samtidig har Network Directoren et højt fagligt niveau, som sikrer at deltagerne får relevante vidensindspark udefra.


PRAKTISK INFO

LOCATION

INDHOLDET AF VORES NETVÆRKSPAKKE Fire faglige oplæg om året af høj kvalitet med den nyeste viden inden for feltet.

KØBENHAVN NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET

Netværk og workshops med de øvrige deltagere, som giver ny inspiration, indsigt og værktøjer, du kan bruge i dit daglige arbejde. Facilitering og mødeledelse af en faglig anerkendt Network Director, som kender dine udfordringer. Adgang til F5 box; flere årlige live-events, hvor formidling, netværk og samtale smelter sammen i et nyt format. F5 box tager fat i tidens vigtigste tendenser og er på tværs af netværksgrupper.

PRIS Et årligt medlemskab koster 24.500 kr. – eksklusive moms pr. deltager. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din virksomhed.

KONTAKT NETWORK MANAGER Kasper Ferløv Andersen Email: kasper@f5.dk kasper.andersen@f5.dk Telefon: +45 73 28 70 93 97 0741 25 LinkedIn

F5 Networking Ny KongensgadeApS 9C, Baghuset 1472Kongensgade Ny København K9C, Baghuset Telefon: 1472 København +45 32 11K00 00 Email: networking@f5.dk Telefon: +45 32 11 00 00 Email: networking@f5.dk CVR: 35523138 CVR: 35523138

F5 Networking ApS

7


F5 NETWORKING APS . NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET . 1472 KØBENHAVN K . TELEFON: +45 32 11 00 00 . EMAIL: NETWORKING@F5.DK

Transforming Leadership - F5 (KA)  

Network Manager: Kasper Ferløv Andersen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you