Page 1

Veranderkracht en omgaan met complexiteit

De organisatie van de toekomst

Transformatie van de waardeketen

F5 TRANSFORMING LEADERSHIP


. “In dit netwerk brengen we leiders uit diverse sectoren samen die wat van de toekomst willen maken. Ruime aandacht wordt besteed aan de organisatiecontext van de deelnemers, het ter discussie stellen van basisassumpties, omgaan met veranderweerstand, en het borgen van een gezonde balans tussen feiten, visies & onzekerheden.“ BART GÖTTE NETWORK DIRECTOR

.


TRANSFORMING LEADERSHIP Het doel van het netwerk rondom het thema ’Transforming Leadership’ is om de leden voor te bereiden op een wereld die op vele fronten tegelijkertijd verandert en bovendien gekenmerkt wordt door onzekerheid, turbulentie en dynamiek. Dit netwerk legt de focus op de implicaties voor organisaties en bedrijfsvoering om adequaat op deze veranderingen te anticiperen. Hoe bereiden we onze bedrijven voor op verregaande automatisering, digitalisering en robotisering? Hoe gaan we onszelf organiseren? En welke nieuwe waarden gaan we introduceren, in een wereld waar de 9 tot 5 mentaliteit en traditionele management praktijken knellen met de realiteit van het heden? Aan de hand van een aantal prikkelende thema’s, door sparring met andere groepsleden en met input van externe experts op diverse vakgebieden worden de leden uitgedaagd om hun werkwijze en eigen invloed op deze veranderingen, onder de loep te nemen. Zij worden daarbij ondersteund door Network Director Bart GÖtte, die de afgelopen 20 jaar actief is geweest op het gebied is van strategie, innovatie en toekomstverkenningen.

MAAK KENNIS MET DE NETWORK DIRECTOR OP DE VOLGENDE PAGINA

KEY BENEFITS

DOELGROEP

Inzicht op je eigen leiderschapspraktijken in samenwerking met andere ervaren leiders

Bereidt je voor op toekomstige uitdagingen

Dit netwerk is gericht op bestuurders, ondernemers, managers en professionals die zich betrokken voelen of betrokken zijn bij transformatieve vraagstukken in onze samenleving of in organisaties op gebied van sociale, economische en organisatieverandering

Een breed en inspirerend netwerk van mensen uit diverse sectoren

3


BART GÖTTE HET TRANSFORMING LEADERSHIP NETWERK WORDT BEGELEIDT DOOR BART GÖTTE. ALS NETWORK DIRECTOR ZORGT HIJ VOOR DE KWALITEIT EN ACTUALITEIT VAN DE INHOUD.

PRIMAIRE FOCUSGEBIEDEN • Toekomstverkenning • Strategie en Innovatie • Change management

4

NETWORK DIRECTOR Bart Götte is business futurist en werkt op het snijvlak psychologie, business, & technologie. Hij daagt bestuurders, managers en professionals uit om toekomst bewust te denken en te acteren. Bart rekt het strategische perspectief van organisaties op. Hij verbindt sluimerende ontwikkelingen met aansprekende kansen in steeds weer veranderende bedrijfsomgeving.


 Wat ik persoonlijk ervaar als de waarde van de netwerkgroepen van F5 is de combinatie van diversiteit onder de leden met een verbindende focus op het inhoudelijk thema.


Waarom netwerk?

• INSPIRATIE • ACTUALITEIT

Constante veranderingen zijn de voorwaarden van tegenwoordig. Daarom heb je voortdurend nieuwe kennis, inspiratie en een sterk netwerk nodig.

• OUTPUT • NETWERK

F5 Networking faciliteert ontwikkeling en kennisdeling voor onze leden. De deelnemers in onze netwerkgroepen zijn ambitieus en nieuwsgierig zodat we samen nieuwe kennis kunnen creëren die ons allen rijker maakt. Er is altijd een competente Network Director aanwezig die de bijeenkomsten faciliteert en begeleidt. Samen vinden wij experts die korte, relevante presentaties komen houden. Samen delen we onze eigen uitdagingen en verkrijgen we nieuwe kennis. Je krijgt niet automatisch een sterk netwerk door je simpelweg aan te melden bij F5 Networking, maar het is een goede start. Het netwerk gevoel ontstaat als overwinningen en nederlagen met elkaar gedeelt worden. De weg naar succes zit vol fouten, maar door te leren van de fouten van anderen kan het zijn dat je ze zelf kan vermijden. Een netwerkgroep is geen cursus, conferentie of een lezing. Het is een vertrouwelijke ruimte waar mensen met dezelfde uitdagingen ervaringen en kennis met elkaar delen.

6


HET NETWERKMODEL GEMEENSCHAP Een sterk netwerk bestaat uit personen met dezelfde soort uitdagingen als u zelf.

INZICHT Deel ervaringen met het netwerk en krijg inzichten terug. Op deze manier wordt iedereen rijker.

KENNIS & INSPIRATIE Korte en krachtige presentaties van experts die met dezelfde uitdagingen als u werkt.

STERKE FACILITATIE De groep wordt gefaciliteerd door een Network Director die zorgt voor maximum output voor de leden.

FORMAAT Bij F5 Networking ligt de focus op sterke facilitatie. Door al onze groepen te laten leiden door een network director verzekeren wij een hoog niveau. Naast de presentaties van externe speakers zorgt de network director voor de kwaliteit en actualiteit, dat de juiste vragen gesteld worden en dat leden naar huis gaan met een go to-action. 7


PROG RAMMA Dit netwerk legt de focus op de implicaties voor organisaties en bedrijfsvoering om adequaat op deze veranderingen te anticiperen.

De organisatie van de toekomst

Al die nieuwe platforms!

NETWERKBIJEENKOMST

NETWERKBIJEENKOMST

De arbeidsmarkt flexibiliseert, polariseert en heeft een ongekend potentieel door verregaande beroepsspecialisaties gekenmerkt door een steeds hoger opgeleide arbeidspopulatie. Dit vraagt om nieuwe manieren van het organiseren van werk en werkprocessen. Hoe ziet de organisatie van de toekomst er uit? Wat is de relatie tussen mens en machine? En op welke wijze biedt je talent de ruimte en creëer je eigenaarschap en wendbaarheid gericht op de business doelstellingen?

Transforming Value Chains

Voorwaarts Leiderschap

NETWERKBIJEENKOMST

NETWERKBIJEENKOMST

Digitalisering, automatisering, zelfrijdende auto’s, gerobotiseerde distributiecentra, digitized trucking, cubification van warehouses, virtualisatie van diensten, het zijn onderdelen van de logistieke- en informatieketen die waardeketens transformeren. Welke impact hebben deze nieuwe technologieën op de bedrijfsvoering? Waar verdampen marges in de waardeketen? En waar beiden ze nieuwe groeikansen en ligt perspectief voor strategische positionering binnen de keten? LEES MEER OVER F5 BOX OP PAGINA 10

8

Crowdfunding, peer-to-peer leningen, mobile betalen, bitcoin, robo-advies – er lijkt geen einde te komen aan de diversiteit van nieuwe vormen van financiële transacties. Fintech-innovaties worden gekenmerkt door businessmodellen met een platform benadering, het benutten van data als strategische asset, en een high volume low cost transactie benadering. Welke impact hebben deze ontwikkelingen op organisaties? Hoe effectief zijn alternatieve financieringsvormen? En op welke wijze kunnen uw klanten en leveranciers op een andere manier transacties doen?

Toenemende dynamiek, turbulentie en onzekerheid kenmerken de context van veel organisaties. We realiseren ons steeds meer dat sturen op basis van het verleden een riskante aangelegenheid kan zijn. Toch hebben we houvast nodig? Wat kenmerkt effectief leiderschap in tijden van grote verandering. Hoe borg je een voorwaarts perspectief? En wat betekent dat voor positie en competenties van leidinggevende?


. Die verschillende snelheden waarmee de toekomst zich aandient, dat geeft uitdagingen voor organisaties. En daarover met elkaar van gedachten wisselen, is waar ik zeer naar uitkijk. BART GĂ–TTE NETWORK DIRECTOR

.

9


F5 BOX F5 box is een live event met als doel het delen van vakkennis in de meest innovatieve gedeelten van het Nederlands bedrijfsleven. Wij nodigen u driejaarlijks uit voor interactieve en onconventionele events waar netwerken, communicatie en gesprekken samensmelten. Toonaangevende personen delen hun kennis en ervaringen op het gebied van trending topics zoals platformeconomie, gedragswetenschap en kunstmatige intelligentie.

10

Daarnaast creĂŤren wij tijdens deze events het optimale milieu voor vakinhoudelijke discussies.

WICKEDGROUNDS GENERAAL VETTERSTRAAT 55 1059BT AMSTERDAM


LIDMAATSCHAP De inhoud van het netwerkpakket

CO-CREATION Niemand heeft alle relevante kennis. Daarom is samenwerking een belangrijk aspect van succes. Co-creation is de beste manier om op nieuwe ideeën te komen.

CONCRETE OUTPUT Het doel is, om je na iedere netwerkbijeenkomst naar huis te sturen met nieuwe concrete kennis die je kan toepassen binnen jouw organisatie en op die manier waarde creëren

FACILITATIE Elke groep wordt begeleidt door een Network Director die expertise heeft op het vakgebied en ervaring heeft met de uitdagingen van de groep. Op deze manier verzekeren wij een kwalitatief hoog niveau.

3 BOX Drie jaarlijkse live events waar actuele uitdagingen besproken worden, toonaangevende sprekers komen inspireren en al onze leden in een interactieve setting met elkaar kunnen sparren.

4 BIJEENKOMSTEN Het lidmaatschap geeft toegang tot 4 netwerkbijeenkomsten per seizoen. Wij zorgen voor de optimale setting zodat jullie als leden de beste kans hebben om geïnspireerd te raken.

EKSTERNE INSPIRATIE Actualiteit en output zijn sleutelwoorden bij F5 Networking. Om er zeker van te zijn dat dit in de realiteit ook zo is nodigen wij op elke bijeenkomst externe sprekers uit die expert zijn op het vakgebied.

ZO KUN JE DEELNEMEN Neem contact op met de Network Manager van deze groep voor meer informatie en om een plek te reserveren.

SENIOR NETWORK MANAGER

PRIJS 2017 Voor deelname aan 4 bijeenkomsten en 3 box events.

€ 3200,- EX. BTW

Ronald Keusters ronald@f5-networking.nl Telefon: +31 20 262 36 02 LinkedIn

11


F5 NETWORKING Barbara Strozzilaan 201 1083 HN Amsterdam f5-networking.nl

Transforming Leadership - F5 NL (RK)  

Network Manager: Ronald Keusters

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you