Issuu on Google+

TRANSFORMING LEADERSHIP Hoe kun je slagen in een steeds veranderende wereld? SIDE 3

Integrale systeem verandering SIDE 6


F5 NETWORKING De digitale revolutie is nog maar net begonnen. We kunnen pas net het topje van de ijsberg zien en volgens voorspellingen zullen we de komende 10 jaar nog grotere veranderingen ervaren in onze samenleving, organisaties maar ook in ons persoonlijk leven. A.I., automatisering, chauffeurloze auto’s, virtual reality en The Internet of Things, om maar een paar voorbeelden van de veelbelovende technologieën te noemen, zullen allemaal op verschillende manieren invloed krijgen op ons dagelijks leven, net zoals de browser en de smartphone dat in de laatste tien jaar deden.

In deze netwerkgroep kijken we samen uitgebreid naar deze uitdagingen. Hoe bereiden we onze bedrijven voor op deze exponentiële nieuwe technologieën? Hoe gaan we onszelf organiseren in een wereld waar de 9 tot 5 mentaliteit en traditionele management praktijken verouderd zijn? Door sparring met andere groepsleden en met input van externe experts op diverse vakgebieden worden de leden uitgedaagd om hun werkwijze kritisch onder de loep te nemen. Zij worden daarbij ondersteund door Network Director Liselore Ammerlaan, die expert is op het gebied is van Transforming Leadership.

In dit netwerk komen leiders samen, uit alle sectoren met een gemeenschappelijk doel: Begrijp de toekomst, neem de juiste beslissingen om onze bedrijven en organisaties aan te passen; kleine veranderingen die we vandaag maken kunnen over enkele jaren voor een enorme impact zorgen. LISELORE AMMERLAAN NETWORK DIRECTOR TRANSFORMING LEADERSHIP

2

NETWORK DIRECTOR Liselore Ammerlaan is al ruim 20 jaar actief in de technologiebranche, waar ze onder andere werkte als business developer en verander/adoptie consultant bij grote IT-dienstverleners waarvan de laatste 14 jaar bij IBM. Vanuit de verschillende invalshoeken waarin zij met de nieuwste technologie in contact is gekomen heeft zij een eigen visie ontworpen op de wijze waarop bedrijven en overheden Technologie in kunnen zetten om zowel klant alsmede ook interne organisatie doelstellingen te behalen.


TRANSFORMING LEADERSHIP IN EEN DIGITALE WERELD Liselore Ammerlaan is digitaal strateeg en innovatie consultant. De afgelopen 10 jaar zat zij vooraan, op de eerste rij van de digitale revolutie. Daarnaast heeft ze 14 jaar lang verschillende functies bekleed bij IBM. Liselore heeft hier uit eerste hand ervaren hoe de technologische vooruitgang onze leefomgeving en toekomst heeft beïnvloed. Liselore heeft een grote invloed gehad op het veranderen van IBM’s manier van werken en de manier waarop ze samenwerking faciliteren. Sinds 2009 heeft ze zich hoofdzakelijk bezig gehouden met het transformeren van IBM Benelux van een traditionele organisatie naar een ‘social business’ organisatie. Een organisatie wiens kernwaarden gebaseerd zijn op samenwerking, transparantie, digitale communicatie en leiderschapsgedrag.

de veelbelovende technologieën te noemen, zullen allemaal op verschillende manieren invloed krijgen op ons dagelijks leven, net zoals de browser en de smartphone dat in de laatste tien jaar deden. In deze netwerkgroep kijken we samen uitgebreid naar de uitdagingen die ontstaan door deze nieuwe ontwikkelingen. Hoe bereiden we onze bedrijven voor op deze exponentiële nieuwe technologieën? Hoe gaan we onszelf organiseren? Welke nieuwe maatschappelijke verantwoordelijkheden ontstaan er als gevolg hiervan en begrijpen we hoe deze technologieën invloed hebben op ons als mens?

In deze periode was Liselore projectleider op meerdere interne en externe projecten die onder andere hebben bijgedragen aan IBM’s eigen verandering als een social business organisatie. Daarnaast hielp zij klanten met het bereiken van hetzelfde doel.

Met andere woorden; we richten ons niet alleen op de digitale wereld uit een business perspectief, maar ook hoe het ons op een interpersoonlijk, organisatorisch en maatschappelijk niveau beïnvloedt en hoe we dit inzicht kunnen gebruiken in het vormen van nieuwe IT, HR of business strategieën.

In 2015 vertrok ze bij IBM om haar eigen consultancy, MySocialSymphony.com op te starten. Het bedrijf helpt organisaties bij het voorbereiden en hanteren van uitdagingen op het gebied van technologische vooruitgang.

In het netwerk benaderen we leiderschap vanuit een holistisch perspectief. Ons uitgangspunt zal zijn dat bedrijven de industriële revolutie moeten loslaten en een nieuw paradigma moeten omarmen.

Liselore Ammerlaan startte haar carrière in diverse commerciële functies voordat zij haar loopbaan in 1999 bij IBM begon. Ze heeft een Bachelor in International Business Management en heeft onlangs het Executive Leadership Programma bij THNK School of Creative Leadership voltooid. THNK is een internationaal netwerk bestaande uit changemakers, bedrijven en entrepreneurs die mondiale uitdagingen willen aanpakken door nieuwe manieren van denken. Het programma is gebaseerd op Stanford University Design Thinking.

Korte termijn denken, geslotenheid naar de buitenwereld en focus op het maximaliseren van winst is niet langer gangbaar in een wereld van transparantie en hyper verbondenheid. Grote spelers, zoals Nike en Ikea staan al midden in de overgang naar de nieuwe werkelijkheid en er is geen enkele reden om deze stap als kleiner bedrijf niet te zetten.

Over het netwerk De digitale revolutie is nog maar net begonnen. We kunnen pas net het topje van de ijsberg zien en volgens voorspellingen zullen we de komende 10 jaar nog grotere veranderingen ervaren in onze samenleving, organisaties maar ook in ons persoonlijk leven. A.I., automatisering, chauffeurloze auto’s, virtual reality en The Internet of Things, om maar een paar voorbeelden van

In dit netwerk komen leiders samen, uit alle sectoren met een gemeenschappelijk doel: Begrijp de toekomst, neem de juiste beslissingen om onze bedrijven en organisaties aan te passen; kleine veranderingen die we vandaag maken kunnen over enkele jaren voor een enorme impact zorgen. Dit netwerk richt zich ook op leiders uit de publieke sector, evenals leiders van non profit-organisaties zodat onderlinge discussies nog genuanceerder worden.


OP WIE IS DIT NETWERK GERICHT? Dit netwerk is gericht op professionals en nieuwe leiders met titels zoals Head of, Director en General Managers, die zich betrokken voelen of betrokken zijn bij transformative vraagstukken in onze samenleving of in organisaties op gebied van sociale, economische en organisatieverandering.

Op dit moment is de digitale wereld net het ‘Wilde Westen’. de autoriteiten houden de snelheid waarmee technologische innovaties elkaar opvolgen moeilijk bij. Regelgeving blijft dus achter! Als leiders moeten we samen inzichten uitwisselen en bespreekbaar maken hoe we ons verhouden tot ons hele ecosysteem in deze nieuwe wereld. LISELORE AMMERLAAN NETWORK DIRECTOR TRANSFORMING LEADERSHIP

4


INSPIRATIE

VERTROUWELIJK FORUM

In deze netwerkgroep heeft u de mogelijkheid om te discussiëren over uw eigen concrete uitdagingen en u geeft feedback op de uitdagingen van uw groepsleden. U wordt uitgedaagd en kunt sparren over strategieën en uitdagingen met uw zeer competente groepsgenoten. U verwerft zich inspiratie en ideeën die u kunt implementeren in uw eigen organisatie.

Uw netwerkgroep is een vertrouwelijk forum waar u alles van uw dagelijkse dilemma’s tot de strategische uitdagingen van uw organisatie kunt delen. De netwerkgroep wordt uw vertrouwelijke forum waar u samen met uw mede groepsleden kunt sparren over persoonlijke uitdagingen binnen uw eigen werkleven. U ontwikkelt zowel persoonlijke als professionele competenties die nuttig zijn voor uzelf en uw organisatie.

CONCRETE KENNIS

VAKBEKWAAMHEID

De wereld van vandaag ziet er compleet anders uit dan vijf jaar geleden. Binnen het netwerk heeft u toegang tot actuele en concrete kennis die nog niet op het curriculum van de MBA’s te vinden is of in de schoolboeken staat. Door middel van sparring en discussies zetten wij focus op het implementeren van nieuwe kennis binnen uw organisatie.

Het netwerk wordt geleid door een Network Director met competenties binnen uw branche en ervaring met dezelfde soort uitdagingen. De Network Director begeleid de groep en zorgt ervoor dat de bijeenkomsten voldoen aan de behoeftes en wensen van de leden. De Network Director heeft een hoog professioneel niveau en verzekert de relevante kennisdeling.

5


THEMA’S

DE SOCIALE IMPACT VAN TECH Op de eerste bijeenkomst kijken we samen naar de potentiële sociale impact van technologie en hoe we daar als maatschappij, organisatie en individu mee om moeten gaan?

INTEGRALE SYSTEEM VERANDERING Kunnen wij inschatten hoe een verandering in persoonlijke en maatschappelijke systemen (zowel politiek, economisch als sociologisch), technologie adoptie beïnvloedt of versnelt? Welke impact heeft dit vervolgens op hoe we organisaties inrichten en leiden?

DATA PRIVACY & POLICY Wat is de huidige situatie en wat zijn de trends als het gaat om data policy en privacy. Moet er meer bewustzijn komen op onder andere de ethische kant van het gebruik en de inzet van data en data gedreven technologie en aanverwante verdienmodellen binnen bedrijven? Zouden wij bijvoorbeeld baat hebben bij versnelde regelgeving hieromtrent?

6

DE PSYCHOLOGISCHE EFFECTEN VAN DIGITALITEIT OP DE MENS, EEN AFWEGING TUSSEN GEMAK VERSUS WELZIJN. Facebook maakt mensen depressief, zo wordt gesteld! Welke gevolgen zijn ons verder al bekend, en zou er meer wetenschappelijk onderzoek moeten komen naar de psychologische gevolgen van een toename van integratie van technologie in ons leven? Zou het ‘meten’ ervan ons ook betere handvatten bieden voor hoe wij het zouden moeten willen inzetten in de toekomst?


PRAKTISCHE

LOCATION

AMSTERDAM BARBARA STROZZILAAN 101 1083 HN AMSTERDAM

INFORMATIE INHOUD VAN HET NETWERKPAKKET Vier professionele netwerkbijeenkomsten per jaar van de hoogste kwaliteit met de nieuwste kennis binnen het vakgebied. Daarnaast heeft u (naast de netwerkbijeenkomsten) de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantal conferenties over innovatie en trends. De conferenties hebben een duur van 2-3 uur en worden verspreid over het jaar. Netwerk en workshops met de overige deelnemers die u inspireren, insight creëren en u concrete take-aways geven die u kunt implementeren in uw dagelijkse werk. Netwerkbijeenkomsten die gefaciliteerd en geleid worden door een ervaren en vakkundige network director.

KOSTEN Een jaarlijks lidmaatschap kost € 3200 ex. BTW per deelnemer. Het bedrag is volledig belastingaftrekbaar.

CONTACT NETWORK MANAGER Ronald Keusters Email: ronald@f5-networking.nl Tel.: +31 20 262 36 02 LinkedIn

F5 Networking ApS Barbara Strozzilaan 101 1083 HN Amsterdam Email: info@f5networking.com KVK: 67387691

7


F5 NETWORKING APS . BARBARA STROZZILAAN 101 . 1083 HN AMSTERDAM . INFO@F5NETWORKING.COM


Transforming Leadership - F5 NL (RK)