Page 1

TRANSFORMATIVT LEDARSKAP


OM NÄTVERKET_ Framgångsrika ledare stimulerar delaktighet och kreativitet. De drivs i grunden av personlig omtanke samtidigt som de vågar utmana både medarbetare och sin organisation när utveckling är nödvändig. Idag behöver organisationer självgående och lojala team. En förutsättning är att motivation kommer från medarbetarna själva. När en ledare låter det vara högt i tak, leder med stor öppenhet, ger eget ansvar till medarbetarna och förstår deras drivkrafter - det är då som vi når nya höjder. F5 erbjuder en nätverksgrupp för dig som vill vara uppdaterad både strategiskt och praktiskt. Du får ny kunskap varvat med samtal för att dela erfarenheter och reflektioner. Ibland har vi spännande gästföreläsare och allt sker under professionell ledning. Tillsammans med andra omsätter vi nya kunskaper till konkreta steg i din egen organisation. En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum fyllt av människor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

GUNILLA LUNDQVIST Gunilla har lång erfarenhet av att arbeta med chefer och ledare genom att driva professionella nätverk. De senaste fem åren har Gunilla utvecklat och drivit mer än 250 möten som nätverksledare. Hon har en bakgrund som chef och ledare inom marknadskommunikation och varumärkesbyggande i bl a it-branschen under drygt 25 år. Hennes passion är att bygga starka varumärken och är vass på att skala bort och förenkla. Hon tror på att skapa plattformar för innovativt tänkande och drivs av att göra det svåra enkelt. Gunilla har drivit en ledarskapspodd med Jonas Friberg.


DITT NÄTVERK_ EFFEKTIVA MÖTEN

LEDARSKAP FÖR INNOVATION Här pratar vi om hur man skapar förutsättningarna för innovationer i verksamhet och arbetssätt. Vi delar erfarenheter som skapar nyfikenhet för det som är rätt idag och mod att släppa det som var rätt igår, för dig själv, för dina anställda och för verksamheten.

CX CUSTOMER EXPERIENCE Tillsammans synliggör vi möjligheterna att lyfta kundnöjdheten till en ny nivå genom bland annat medarbetarengagemang.

MÖJLIGA TEMAN

LEDARSKAP FÖR FRAMTIDEN I en verklighet där 90% av all tillgänglig information har producerats de senaste två åren, behöver vi kunna fokusera på vårt uppdrag som ledare. Vi behöver planera vår egen kompetensutveckling och karriär likväl som för våra medarbetare, för att hålla oss aktuella. Mötet handlar om karriärplanering och ditt personliga varumärke. Vi delar våra bästa tips och erfarenheter.

Ett gott ledarskap beskrivs ofta som tydligt där ramar och förutsättningar ges. Många möten kan effektiviseras genom struktur och facilitering. Vi kommer att titta på olika verktyg och modeller för olika typer av möten, som hjälper dig som chef att driva dina möten mot önskat mål. Tillsammans sätter vi ord på våra bästa och värsta erfarenheter inom området.

LEDARSKAP FÖR ENGAGEMANG Vi går igenom vad som behövs för att skapa inkluderande och motiverande arbetsplatser i din verksamhet, där alla bidrar med sitt bästa mot gemensamma mål. Tillsammans bjuder vi på våra bästa tips för att hitta och förstå drivkrafter som ger motivation och stimulerar kreativitet.


VARFÖR F5_ F5 Nätverk för ledare välkomnar framtiden. Vi skapar förutsättningar för detta genom nätverksgrupper där beslutsfattare, som är i ögonhöjd med varandra, har möjlighet att utbyta idéer, inspireras, innovera och diskutera problem - för att bättre kunna ta sig an framtida utmaningar. RELATION: För gott nätverkande krävs en god relation till människor. För att skapa det behövs tillit och att man lär känna varandra. Vi vet vikten av det och använder oss därför av metoder och verktyg. Ett nätverk är något helt annat än en traditionell kurs. KUNSKAP: Vi blir lite smartare tillsammans. För att säkerställa en hög nivå av utbyte mellan deltagarna så har varje nätverk en erfaren ledare. Vi kallar dem Nätverksdirektörer. De väljs noggrant utifrån deras kunskaper, färdigheter och kännedom om de utmaningar som kännetecknar den enskilda gruppen. UTVECKLING: Du ger och får inspiration, insikter och kanske till med nya idéer. Alla kan komma in med sin egen erfarenhet och omvandla den till någonting insiktsfullt genom samtal och reflektion. Man får både lyssna till spjutspetskompetens varvat med goda exempel och nyttiga erfarenheter tillsammans med andra deltagare och man får framför allt gnugga det man hör med andra.

Personligen tycker jag att det F5 gör är väldigt viktigt. Det är lätt att få tunnelseende i sin chefsroll om man inte tar in ny input från externt håll. Av nya kontakter utanför organisationen kan man få nya vinklar på vad som fungerar och inte fungerar. HENRIK, INNOVATIVT LEDARSKAP


GIVE AND TAKE_ UTMANINGAR OCH IDÉER Nätverksmötena ger dig det professionella reflektionsrummet. Ett rum med distans till vardagens hektiska tempo och alla saker som måste göras just nu. Nätverkande har förutsättningar att ge dig ögonöppnare som skapar nya perspektiv på utmaningar och idéer. ETT STARKT NÄTVERK Ett nätverk fortsätter alltid att utvecklas. Därför tillhandahåller vi inte ett statiskt nätverk, utan skapar ramarna och förutsättningarna för att nätverksrelationerna ska uppstå och leva över tid.

DIN ERFARENHET Ett nätverk är alltid dubbelriktat, reflektioner och tankar går åt båda hållen. Ju mer du delar med dig av dina erfarenheter och perspektiv, desto mer kan du förvänta dig att få tillbaka. Därför är det upp till dig hur mycket du vill ha ut av ditt nätverk.

NY KUNSKAP Vi reflekterar, diskuterar och utmanar nuvarande övertygelser om de förändringar och utmaningar som de flesta organisationer står inför. På detta sätt skapar vi ny kunskap genom medlemmar i nätverket.


MEDLEMSKAP_ INSPEL OCH INSPIRATION Varje nätverksmöte är byggt runt ett tema och ett inspel som sätter igång samtalen. Det ger dig nya perspektiv på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara en extern gäst eller en deltagare i gruppen.

KOMPETENS I NÄTVERKET Medlemmarna i din nätverksgrupp har alla erfarenhet av ledarskap. Det ger dig möjlighet att få del av andras syn på dina tankar, utmaningar och idéer.

NÄTVERKSDIREKTÖR/ FACILITATOR Alla våra nätverk har en nätverksdirektör som med sin professionella erfarenhet anger riktningen, planerar möten, faciliterar diskussionerna och skapar förutsättningar för en bra tankesmedja.

NÄTVERKSMÖTEN Ett professionellt nätverk handlar om att skapa relationer för kompetens och erfarenhetsutbyte. Därför fortsätter nätverksgruppen över tid och nya medlemmar rekryteras in vid behov. Medlemskapet kan förnyas varje period och en period är 4-5 möten.

VÄRDET Nätverksdirektören och medlemmarna omsätter tillsammans kvällens tema till konkreta verktyg eller insikter att använda i din vardag. Med nya tankar kan du bli mer effektiv, spara tid och skapa än mer motivation och innovation.

ÄR DU INTRESSERAD? Kontakta din Network Manager för att höra mera och få en plats i nätverket.

DAVID STENQVIST Mail: david.s@f5-networking.se Tlf: +46 735 190 961

Profile for F5 Networking

Transformativt Lederskap – F5 SE (DS)  

Transformativt Lederskap – F5 SE (DS)