Page 1

TRANSFORMING LEADERSHIP


OVER HET NETWERK_ Er vinden op zoveel vlakken veranderingen plaats, dat leiders anders en breder moeten leren kijken. Ze moeten nieuwe ontwikkelingen leren doorgronden. Je kunt niet meer sturen op de cijfers van gisteren. In plaats daarvan worden leiders geconfronteerd met de vraag of ze durven te sturen op informatie waar nog geen bewijs voor is. De leiders van morgen zijn niet bezig om gisteren te optimaliseren, maar ze zijn bezig morgen te omarmen. Dit netwerk legt de focus op de implicaties voor organisaties en bedrijfsvoering om adequaat op deze veranderingen te anticiperen. Hoe bereiden we onze bedrijven voor op verregaande digitalisering en robotisering? Hoe gaan we onszelf organiseren? En welke nieuwe waarden gaan we introduceren? Aan de hand van prikkelende thema’s, door te sparren met andere groepsleden en met input van externe experts, worden de leden uitgedaagd om hun werkwijze en hun eigen invloed op deze veranderingen onder de loep te nemen.

JOSETTE DIJKHUIZEN Josette is geen onbekende in de wereld van ondernemerschap en leiderschap. Ze werkt als zelfstandig consultant en trainer over de gehele wereld. Diverse labels heeft ze inmiddels opgezet, zoals De Zakencoach, Krachtbedrijf en Women4Women. Josette is tevens Honorair Hoogleraar Ondernemerschapsontwikkeling aan Maastricht School of Management. Naast dat Josette een groot aantal awards heeft ontvangen voor haar werk, weet ze haar achtergrond in wetenschap en praktijk waardevol te combineren op thema’s als leiderschap en ondernemerschap.


WAAROM F5_ F5. We zijn ervan overtuigd dat kennis doorslaggevend is wanneer je jezelf en je organisatie wilt ontwikkelen en klaarmaken voor de toekomst. Alleen met de juiste kennis kun je een voorsprong behouden of creëren in jouw markt. Wij geloven dat je deze kennis het best verkrijgt door persoonlijke ontwikkeling en waardevolle professionele relaties. En dat is precies wat wij je bieden bij F5. KENNIS: Uit iedere bijeenkomst van ons netwerk neem je nieuwe kennis mee. Nieuwe ideeën om jouw organisatie te ontwikkelen. Nieuwe methodes en technieken waarmee je problemen beter en sneller kunt oplossen en uitdagingen kunt aangaan. Nu en in de toekomst. De basis van deze nieuwe inzichten wordt gevormd door onze Network Directors. Zorgvuldig uitgekozen op hun competenties en ervaring met de uitdagingen en thema’s die centraal staan in het netwerk. RELATIES: Naast de Network Director zijn je nieuwe relaties de sleutel tot nieuwe ideeën, inzichten en methodes. We stellen onze groepen samen op basis van gemeenschappelijke ervaring en uitdagingen, waardoor leden elkaars onderlinge kennis en expertise kunnen gebruiken voor eigen ontwikkeling. Hierbij zoeken we juist naar een diverse mix van branches en vakgebieden. Zo word je nog meer gestimuleerd om buiten je eigen kaders te denken en vanuit verschillende perspectieven naar gemeenschappelijke uitdagingen te kijken. ONTWIKKELING: Wij vinden het belangrijk dat je dankzij ons professionele netwerk concrete verandering kunt doorvoeren in je dagelijks werk. Daarom gaan we graag de diepte in, zowel theoretisch als praktisch. En doen we dat samen, zodat het netwerk zich ontwikkelt op basis van de behoeften van de leden. Wij geloven dat je verder komt wanneer je samen proactief uitdagingen aangaat en anticipeert op de toekomst, dan wanneer je enkel achterover zit en luistert.

De grote varaiatie aan deelnemers met vergelijkbare uitdagingen maakt het netwerk onzettend interessant RAM VAN DEN BOOM – SCHNEIDER ELECTRIC, LID VAN HET TRANSFORMING LEADERSHIP NETWERK


GIVE AND TAKE_ SAMEN STERK We bieden je met onze thema’s en de kennis van de Network Director een sterk kader. De rest van de kennis en inzichten ontstaat door je nieuwe netwerkrelaties. Door kritisch naar jezelf en de andere leden te kijken, levert het netwerk nieuwe ideeën, inzichten en methodes op. Uiteindelijk creëer je samen een netwerk waarbinnen inhoud en behoeften sterk op elkaar zijn afgestemd.

JOUW ERVARING Jij bent een belangrijk onderdeel van het netwerk. Hoe meer eigen ervaringen, kennis en expertise je deelt, hoe meer je van het netwerk kunt verwachten. Zo heb je zelf invloed op wat je uit dit netwerk haalt.

JOUW ERVARING Jij bent een belangrijk onderdeel van het netwerk. Hoe meer eigen ervaringen, kennis en expertise je deelt, hoe meer je van het netwerk kunt verwachten. Zo heb je zelf invloed op wat je uit dit netwerk haalt.


LIDMAATSCHAP_ EXTERNE INSPIRATIE

Externe sprekers bieden als ervaringsdeskundige inspiratie om de discussie op gang te brengen en je een nieuw perspectief te geven op actuele thema’s.

PROFESSIONELE STURING

Al onze netwerkgroepen worden begeleid door een Network Director die met zijn professionele achtergrond de discussies kan leiden en de juiste focus houdt.

ACTUELE CASES

De bijeenkomsten zijn altijd interactief en praktisch ingestoken met afwisselende werkvormen zoals groepsdiscussies en break out-sessies, waarbij actualiteit en echte cases centraal staan.

CONCRETE OPLOSSINGEN

Samen met de overige leden cocreëer je concrete oplossingen voor de uitdagingen die centraal staan in het netwerk en die je zelf kunt toepassen

COLLECTIEVE KENNIS

Ledereen binnen het netwerk heeft ruime ervaring in zijn of haar vakgebied. Door de samenstelling van de netwerken en de opzet van de bijeenkomsten kun je optimaal gebruikmaken van deze gezamenlijke kennis.

DOORLOPENDE NETWERKBIJEENKOMSTEN

Een netwerk gaat over het opbouwen van relaties en dat kost tijd. Zo bieden we de mogelijkheid om samen het netwerk op te bouwen en ook op lange termijn een vast klankbord te vormen. Om diepgang en continuïteit te waarborgen, committeert ieder lid zich aan in ieder geval vier bijeenkomsten.

ZO KUN JE DEELNEMEN

Neem contact op met de Network Manager voor meer informatie over het lidmaatschap.

F5 BOX-EVENTS EN NETWERKBORRELS

Tijdens onze Box-events behandelen we met leden uit al onze netwerken actuele onderwerpen en trends binnen het bedrijfsleven. Daarnaast organiseren we jaarlijks twee informele netwerkborrels, zonder vast programma. Als lid bieden we je de ruimte om ook mensen uit je organisatie te betrekken, dus neem gerust een collega mee naar onze Box-events en borrels.

PASCAL LINDENBERG Mail: pascal.l@f5-networking.nl

Tlf: +31 2026 23 675

Profile for F5 Networking

Transforming Leadership – F5 NL (PL)  

Transforming Leadership – F5 NL (PL)