Page 1

Lärande som drivkraft

Att skapa öppenhet och tillit i sin organisation

Leda åt alla håll

F5 TRANSFORMATIVT LEDARSKAP


. ”Min dröm för detta nätverk är att det ska vara som en lägereld med ett fyrverkeri av lärande. Där vi delar utmaningar, inspirerar varandra i svar på hur och hittar nya konkreta lösningar. Givande, riktiga möten.” KLARA KVIBERG NÄTVERKSDIREKTÖR

.

2


TRANSFORMATIVT LEDARSKAP Framgångsrika ledare stimulerar delaktighet och innovation. I grunden drivs de av personlig omtanke samtidigt som de vågar utmana både individer och sin organisation när utveckling är nödvändig. Organisationer idag behöver självgående och lojala team. En förutsättning för det är att motivation kommer inifrån medarbetarna själva. Detta föds ur det transformativa ledarskapet. En transformativ ledare låter det vara högt i tak och leder med öppenhet och transparens. Det är när vi ger stort eget ansvar till medarbetarna, när vi använder lärande som drivkraft - det är först då som vi når helt andra höjder. Transformativt ledarskap är en ledarskapsmodell som bygger på att ledaren involverar medarbetare i utvecklingen av verksamheten. Hur ska du som ledare applicera detta och uppmuntra till delaktighet? Genom ett effektiviserat och anpassat ledarskap så kan organisationer öka produktivitet och innovation för att på bästa sätt kunna konkurrera i en global värld. Så hur ska du som ledare skapa förutsättningar för innovation? Som medlem i nätverket kommer vi gå på djupet med dessa frågor och tillsammans undersöka strukturerade tillvägagångssätt för att applicera transformativt ledarskap.

NÄTVERKETS FOKUS

MÅLGRUPP

Du lär dig innebörden och vikten av att driva delaktighet och kreativitet

Ledare som bland annat sitter med människocentrerade utmaningar

Du lär dig hur du ska hantera en av de vanligaste utmaningarna – rädsla för att släppa kontrollen

Ledare med ansvar för förändringsprocesser och/eller strategi-exekvering

Du utvecklar en förmåga att ge stort eget ansvar till dina medarbetare

Din titel kan till exempel vara avdelningschef eller chef i någon form

3


KLARA KVIBERG KLARA KVIBERG ÄR DIREKTÖR FÖR NÄTVERKET TRANSFORMATIVT LEDARSKAP. HON ANSER ATT EN TRANSFORMATIV LEDARE HAR FÖRMÅGAN ATT FÅ VISION OCH LÅNGSIKTIGA MÅL ATT OMFATTA MEDARBETARNA SAMTIDIGT SOM DENNE INTE RÄDS FÖR ATT SLÄPPA KONTROLLEN OCH LÄMNA HUR:ET HELT ÅT TEAMET ATT SKAPA.

KLARA KVIBERGS FOKUSOMRÅDEN: •

Ledarskapsutveckling

Intern innovationskapacitet och social arbetsmiljö

Individuell handledning

NÄTVERKSDIREKTÖR Klara Kviberg, grundare av innovationsbyrån Co:LabX, är alltid snabb med att leverera välformulerade meningar när hon ska förklara vikten av att som chef accelerera den lärande drivkraften hos sina medarbetare. När hon talar om ett företags lärande drivkraft, låter hon sig inspireras av Carol Dweck, professor i psykologi, och upphovskvinnan bakom begreppet ”fixed och growth mindset” och menar på att vår inställning och tro till vårt lärande är avgörande för vår utveckling och våra prestationer, vilket även är något som syns i hennes egna värdegrunder. Klara har en övertygelse om att relationer är allt. Hon har en bakgrund i den digitala design- och tjänsteutvecklingsbranschen och har arbetat med ledarskap, grupputveckling och förändringsledning både i chef- och konsultroller i över 10 år. Präglad av sin tid på Hyper Island och Doberman, tycker hon att lärande är livets mening och att behovet av konstant lärande aldrig har varit större än vad det är idag, för att inte ligga ett steg efter imorgon.

4


En transformativ ledare har förstått att jag gör bäst i att hålla mig ur vägen för människors briljans. KLARA KVIBERG NÄTVERKSDIREKTÖR


VARFÖR ETT NÄTVERK?

INSPIRATION

AKTUALITET

EFFEKT

NÄTVERK

Med en vardag i konstant förändring har du behov för ny kunskap, inspiration och inte minst ett starkt nätverk. F5 existerar för att sprida ny kunskap och skapa tillväxt hos våra nätverksmedlemmar. Vi tror på att vi som ambitiösa och nyfikna nätverksgrupper, tillsammans kan samskapa ny kunskap som vi alla kan dra nytta av. Vi har alltid en framstående och kompetent nätverksdirektör som ledare och facilitator på mötena. Vi bjuder in specialister till att hålla korta och relevanta inlägg, och i mindre grupper diskuterar vi aktuella utmaningar och tillägnar oss ny kunskap. Det räcker inte att registrera dig som medlem i en av F5s nätverksgrupper för att få ett starkt nätverk, men det är en bra början. Nätverket utvecklas i takt med att du och övriga medlemmar delar framgångar såväl som motgångar. Vägen till framgång är full av upp- och nedgångar, men genom att lära av varandras misstag kan man också undgå en del av dem. En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum fyllt med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

6


NÄTVERKSMODELLEN GEMENSKAP Ett starkt nätverk skapat av personer med samma utmaningar som dig

KUNSKAP OCH INSPIRATION Korta och relevanta inlägg av specialister med liknande utmaningar som du

INSIKT Dela erfarenheter med nätverket och få ny insikt tillbaka. Det är så vi alla utvecklas

MOTIVERANDE FACILITATOR Nätverksgruppen leds av en kompetent nätverksdirektör som faciliterar mötena så att samtliga drar nytta av det.

FORMAT

HELHETSUPPLEVELSEN

F5 fokuserar på en motiverande mötesfacilitering, och med en kompetent nätverksdirektör i varje grupp garanterar vi en hög nivå. Utöver aktuella inlägg från externa inspirationskällor, har nätverksdirektören ansvaret för ett innehåll som garanterar kvalitet och relevans, en givande dialog, och att gruppen alltid har en go-to action efter avslutat möte.

Inget lämnas åt slumpen på F5s nätverksmöten. Utgångspunkten är alltid att ge våra medlemmar en helhetsupplevelse som varar från ögonblicket de träder in i rummet tills at de går hem igen. Varje arrangemang är skräddarsytt, där allt från mat och dryck till gäster och inlägg är planerat in i minsta detalj.

7


TEMAN Nätverket kommer att cirkulera kring lärande som drivkraft och hur du som chef ser till att applicera detta i din organisation. Dessa teman är vägledande, då vi anpassar agendan till det enskilda nätverket. Vi kommer regelbundet att få besök från ledande profiler inom ämnena som kommer hålla presentationer och ge inspiration.

8

Lärande som drivkraft

Att skapa öppenhet och tillit i sin organisation

NÄTVERKSMÖTE

NÄTVERKSMÖTE

Alla vill utvecklas och alla vill bli utmanade. I denna session kommer vi att fokusera på lärandet som drivkraft och hur vi kan föda det i organisationen. Det kommer handla om det moderna ledarskapet och processledning. Vi kommer att diskutera vad forskningen visar och lyfta fram vad ett growth mindset och lärande genom stärkande feedback gör.

Varför är det viktigt att våga släppa kontrollen? En fråga som vi konstant kommer att återkomma till. Vi kommer att titta på det som fungerar och det som inte fungerar och se hur vi kan förändra det. Vi kommer att prata om rädslor, varför det hämmar öppenheten och vår förmåga att vara innovativa.


Leda på hjärnans villkor

Radikal kollaboration

Leda åt alla håll

NÄTVERKSMÖTE

NÄTVERKSMÖTE

NÄTVERKSMÖTE

För att nya lärdomar ska bli omsatta i praktiken, och inte bara ska staplas på hög och samla damm, så behöver vi aktivt reflektera över det vi lärt oss. Vi kommer plocka isär lärandespiralen, dyka ner i vanans makt och genom neuroledarskapens lins se på hur vi designar aktiviteter, format och plattformar som skapar nya beteenden baserat på nya lärdomar.

Hur kan man använda labs som metod för förflyttning i förändringsprocesser? I denna session kommer vi att testa, bygga och prova tillsammans och använda prototypande principer för att utforska innovativa lösningar. Vi kommer att använda oss av design thinking som metod i förändringsprocesser och lära oss utifrån det.

Vi kommer att diskutera varför det är viktigt att som chef och mellanchef uppriktigt visa att du är intresserad av medarbetarna, vad de vill, deras drivkrafter, behov, förmågor, och vart de är på väg i sin utveckling. Vad är det som avgör vems behov och drivkraft som är viktigast och hur hanterar du detta?

9


. ”När vi lämnar varje möte önskar jag att vi känner oss uppfyllda, en aning torktumlade och med en utforskarglädje till att utmana och testa nytt till nästa gång.” KLARA KVIBERG NÄTVERKSDIREKTÖR

.

10


MEDLEMSKAP Ditt medlemskap hos F5 inkluderar

CO-CREATION Inget team besitter all relevant kunskap. Därför är samarbete avgörande för att lyckas och vi tror på att co-creation, eller samskapelse, är nyckeln till nya idéer.

KONKRET EFFEKT Målet för varje nätverksmöte är att du utvecklar dina kompetenser och får nya konkreta verktyg med dig hem, som du kan använda i ditt dagliga arbete för att skapa mer värde till företaget.

FACILITERING Varje grupp leds av en nätverksdirektör som har kunskap om din bransch, dina utmaningar och möjligheter. Därmed kan vi garantera en hög nivå på innehållet och en kraftfull effekt.

HELHETSUPPLEVELSE Varje möte är skräddarsytt - så att både omgivningen, mat, vin, och gäster samt upplägget är planerat i minsta detalj. Från att våra medlemmar kommer in genom dörren tills att de går igen.

4 MÖTEN Ditt medlemskap inkluderar 4 möten per säsong. Vi fokuserar på helhetsupplevelsen så att förutsättningarna för att inspirera dig och resten av nätverket är optimala.

INSPIRATION UTIFRÅN Vår utgångspunkt ligger i begreppen aktualitet och effekt. För att leva upp till detta bjuder vi in externa inspirationskällor från samma bransch som nätverket.

SÅHÄR DELTAR DU I NÄTVERKET Kontakta Network Manager för mer information och för ett medlemskap i nätverket.

NETWORK MANAGER

PRIS Ett medlemskap inklusive 4 möten kostar

24.500 SEK Ex. moms. Beloppet är fullt avdragsgiltigt för ditt företag.

Oscar Larsson oscar.l@f5-networking.se Telefon: +46 840 309 406 LinkedIn

11


F5 NETWORKING www.f5.se f5@f5-networking.se +46 840 300 100

Transformativt Ledarskap SE - F5 (OL)  
Transformativt Ledarskap SE - F5 (OL)