Page 1

Supply Chain Management Netvæ Hvorf rk. or? SIDE 8

Leanagility: Den gyldne middelvej SIDE 6

Supply Chain-ledelse kræver kommercielt kompetencesæt SIDE 2


F5 NETWORKING Formålet med netværksgruppen Supply Chain Management er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed. Du får viden og individuel sparring med medlemmerne, som ruster dig og din virksomhed til at håndtere netop de udfordringer, I sidder med nu. Vi arbejder med konkrete problemstillinger fra deltagernes virksomheder, og på hvert møde gennemgås minimum to temaer via indlæg, workshops og best practice-oplæg. Vores Network Director, Tais Aasbjerg Petersen, tilrettelægger de enkelte møder og inviterer eksterne brancheeksperter ind for at sikre et højt vidensniveau. På den måde får medlemmerne et fagligt løft og virksomheden en konkurrencemæssig fordel. Målet er, at du hver gang kommer hjem med nye ideer og konkrete værktøjer, som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde til at drive din virksomhed fremad.

Mit udbytte af netværket matcher det, der gjorde at jeg valgte at deltage. At få ny viden og noget innovationsinspiration og sparring. Både fra leadership i andre industrier, som inspirerer og sætter innovation i en businesskontekst og fra outside-in oplæg, som trækker de nye megatrends op, så man er opdateret på nye muligheder og next step. TORSTEN BJØRN SENIOR DIRECTOR DESIGN MANAGEMENT, LEGO GROUP A/S DELTAGER PÅ NETVÆRKET INOVATION I VIRKELIGHEDEN

SUPPLY CHAIN-LEDELSE KRÆVER KOMMERCIELT KOMPETENCESÆT Tiden er forbi, hvor Supply Chain-lederen blot var en logistikchef og en del af back office. Berøringsfladen er i dag langt større, og kompleksiteten er stigende. Og det vil den fortsætte med. Flere produkter, forskellige krav, flyttende kunder. Supply Chain er i dag en helt anden udfordring og en helt anden slagmark end tidligere. Og det kræver, at den traditionelle lederprofil udfordres, mener network director i F5, Tais Aasbjerg Petersen. At være leder i supply chain kræver nemlig, at man kan tænke udover rollen som logistikchef og skifter mindset i den kommercielle retning. “Den nuværende og fremtidige supply chain-leder skal være meget mere involveret på den kommercielle del. Vi skal være meget

2

mere fokuserede mod alle de stakeholders, vi har. Kompleksiteten stiger, så interaktionen med mange flere mennesker er meget mere betydningsfuld, end den har været før. Lederen kan ikke leve for sig selv med nogle af sine folk og produktion og indkøb osv. Du er nødt til at have en kæmpe berøringsflade mod salget og markedet og forstå den kundedynamik, der ligger heri,” siger Tais Aasbjerg Petersen. Reduceret kompleksitet er nøglen Det er dog ikke alt, at man har den gode lederprofil, for kompleksiteten i alle virksomheder og dermed deres forsyningskæder er stigende, og det er ikke en udvikling, der pludselig bremser - den vil fortsætte ufortrødent. Derfor skal man kunne skrue på de rigtige håndtag.


Flere og flere virksomheder har fokus på at holde deres lagerbeholdning på et minimum og der er øget bevidsthed om, at det kræver tættere samarbejde med både kunder og leverandører og styring af hele forsyningskæden. Øget samarbejde understøttes også i stigende grad af mere og mere avancerede forecasting værktøjer til at beregne, hvor meget man kan forvente at sælge de næste måneder frem. TAIS AASBJERG PETERSEN NETWORK DIRECTOR NETVÆRKET SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

“Det handler enkelt fortalt om at få reduceret kompleksiteten. Det kan gøres ved at splitte din “motorvej” op i flere spor. Vi behandler for ofte vores leveranceapparat som én stor motorvej. Det går ikke at vi hælder alle mulige forskellige produkter igennem de præcis samme forløb, når vi ved, at de er forskellige. Tanken er, at man skal til at dele det ind i forskellige spor. En differentieret styring af supply chain er én af løsningerne,” fortæller network directoren. Man skal altså ikke have “én supply chain”, men langt flere. “Når du styrer og simplificerer systemet, begynder du at reducere din arbejdskapital betydeligt på de produkter, som kræver innovative løsninger. Det vil sige, på nogle skal man være hurtigt på markedet, det skal være brandslukning, og kunden er villig til at

NETWORK DIRECTOR Tais Aasbjerg Petersen er Supply Chain konsulent hos Implement Consulting Group, hvor han bl.a. har hjulpet Maersk Line, Maersk Terminals og den internationale landbrugsvirksomhed Hardi med deres Supply Chain strategi. Tais har også i længere tid arbejdet på projekter, hvor viden om best practices og metoder fra SCM sættes i spil i Service Operations strategi og eksekvering. Ud over sine 10 år som konsulent hos Valcon og nu Implement, vil Tais bidrage til netværket med sine erfaringer som VP for SCM hos en medical device virksomhed. Alt i alt vil Tais bidrage med +20 års erfaringer fra SCM.

betale premium price - der skal vi have en fast lane - det koster noget mere, men det giver mere service og vi skaber flow igennem den kanal,” siger Tais Aasbjerg Petersen, og tilføjer: “Og så er der nogle produkter i den anden ende af skalaen, der er fuldstændig forudsigelige, hvor kunden kommer hver 14. dag og lægger 1000 ordrer på lige nøjagtig den samme. Det er low-cost, store badges, store kørsler. Det skal ikke ned på den samme motorvej, det skal differentieres.” Et godt netværk er derfor es i ærmet. “Jeg tror, det er vigtigt i denne færd, at vi både lader os inspirere, men også udfordrer hinanden på løsninger. Vi bør i fællesskab forsøge at lave et roadmap over den moderne supply chain.”.

3


HVEM OPTAGER VI I NETVÆRKET? Netværket er rettet mod modige og ambitiøse ledere, som ønsker at optimere deres supply chain. Du vil møde ledere inden for hver af de store SCM-funktionsområder samt SCM-ledere med et bredere ansvar på tværs af virksomheden. Vi fokuserer på alle aspekter i supply chain management, og hvordan du og din virksomhed bedst kan effektivisere og optimere på strategisk såvel som taktisk niveau.

Din titel er ikke afgørende. Det er tilgengæld din erfaring og din lyst til at udfordre dig selv og andre fagligt. Du skal være interesseret i at få nye perspektiver på supply chain management serveret af danske og internationale eksperter og ikke mindst en kompetent Network Director. Vi håndplukker løbende nye medlemmer til netværket.

Jeg har sparret med de andre deltagere - fået deres syn på de ting, jeg går og tumler med. Jeg har fået rigtig god dialog og sparring fra nogen, som har indsigt i den samme industri, så det er kvalificeret feedback på tingene. Vi har et frit rum, hvor vi kan kaste bolde op i luften - og det, synes jeg, er godt at kunne gøre. JENS KRISTIAN KIMPER HEAD OF PRODUCT INNOVATION, DANSKE BANK DELTAGER I FINANCIAL INNOVATION NETWORK

4


INSPIRATION

FRIRUM

I netværksgruppen kan du drøfte dine konkrete udfordringer og du giver andre deltagere feedback på deres. Du bliver udfordret og får sparring på strategier og konkrete problemstillinger fra kompetente og uafhængige netværkskollegaer. Det giver inspiration til nye idéer og videreudvikling, som du kan tage med hjem til din virksomhed.

Netværksgruppen er et frirum, hvor der er plads til at du kan drøfte alt fra hverdagens almene dilemmaer til din virksomheds strategiske udfordringer. Netværket bliver dit fortrolige frirum, hvor du i samråd med andre ledere kan få sparring på personlige udfordringer i forhold til dit arbejdsliv. Du udvikler både faglige og personlige kompetencer til nytte for dig og din virksomhed.

KONKRET VIDEN

FAGLIG KOMPETENCE

Den verden, vi lever i i dag, er helt anderledes end for blot fem år siden. I netværket får du adgang til opdateret og konkret viden, som endnu ikke er nået frem til lærebøger på universiteterne og først senere bliver til pensum på MBA-uddannelserne. Gennem øvelser og diskussion sætter vi fokus på at implementere den nye viden i din virksomhed.

Netværket ledes af en Network Director, som kender din branche og dine udfordringer. Network Directorens opgave er at lede gruppen og tilrettelægge netværksmøderne efter deltagernes behov og ønsker. Samtidig har han et højt fagligt niveau, som sikrer at deltagerne får relevante vidensindspark udefra.

5


MULIGE TEMAER

THE SMAC STACK Krav om øget effektivitet kalder på nye teknologier. Selv traditionelle og kulturelt fastlåste virksomheder er begyndt at anvende mobile apps til at øge medarbejdernes effektivitet, big data til at forudsige markedsændringer, mens cloud-løsninger er i voldsom vækst. Hvilke muligheder giver the SMAC stack (social, mobile, analytics og cloud) dig og din virksomhed, og hvad gør de førende virksomheder?

LEANAGILITY

En motorvej gennem hele forsyningskæden gør din virksomhed ufleksibel. Og i et nyt omskifteligt marked skal man både være højfleksibel og have lave produktionsomkostninger. Men hvordan? One-sizefits-all-modeller findes ikke, men ved segmentering af markeder og kunder får vi et grundlag for en differentieret supply chain-, produkt- og serviceopsætning.

FORSYNINGSKÆDENS KOMPLEKSITET Der findes god kompleksitet, og der findes dårlig. Ved at fokusere din produkt- og serviceportefølje og balancere dem med dine supply chain kapabilitet, kan du effektivisere uden at skære i omsætningen. Reducer den dårlige kompleksitet og fjern de tabsgivende og problematiske produkter og kunder. Og bliv bedre til at håndtere den gode kompleksitet!

6

OPTIMÉR DIT SALGSFORECAST De forkælede forbrugere og kunder stiller krav hele vejen ned i forsyningskæden om kort leveringstid og et bugnende vareudvalg. For ikke at have lagrene fulde skal virksomhederne forfine deres evne til at forudsige de kommende måneders salg. Vi finder balancen mellem høj kundeservice og lav kapitalbinding, samtidig med at investeringen i forecasting holdes i bund.


LOCATION

PRAKTISK INFO INDHOLDET AF VORES NETVÆRKSPAKKE

KØBENHAVN NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET

Fire faglige oplæg om året af høj kvalitet med den nyeste viden inden for feltet samt mulighed for - udover netværksmøderne - at deltage i en række konferencer årligt om innovation og tendenser. Hver konference varer to-tre timer og er spredt ud over året. Netværk og workshops med de øvrige deltagere, som giver ny inspiration, indsigt og værktøjer, du kan bruge i dit daglige arbejde. Facilitering og mødeledelse af en faglig anerkendt Network Director, som kender dine udfordringer. Fortroligt forum online, som giver deltagerne mulighed for at sparre med hinanden mellem møderne. Adgang til F5 box; flere årlige live-events, hvor formidling, netværk og samtale smelter sammen i et nyt format. F5 box tager fat i tidens vigtigste tendenser og er på tværs af netværksgrupper. PRIS Et årligt medlemskab koster 17.500 kr. – eksklusive moms pr. deltager. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din virksomhed.

KONTAKT NETWORK MANAGER Kasper Ferløv Andersen Email: kasper@f5.dk Telefon: +45 7370 9741

F5 Networking ApS Ny Kongensgade 9C, Baghuset, 1472 København K Telefon: +45 32 11 00 00 Email: networking@f5.dk

LinkedIn CVR: 35523138

7


NETVÆRK HVORFOR? EKSPERT: BEDST AT NETVÆRKE UDEN FOR VIRKSOMHEDEN Ledere oplever, at det kan være svært at netværke og udveksle erfaring med tætte kollegaer. Derfor anbefaler ekspert, at man opsøger netværk uden for virksomheden. Ledere kan ofte have svært ved at tale åbent om problemer, som de møder i forbindelse med arbejdet i deres virksomhed. Derfor anbefaler netværks-ekspert Christian Waldstrøm, som er medforfatter til bogen ‘Corporate Networking’, at man opsøger et fagligt netværk, hvor man ikke har de samme problemer. “I et netværk uden for virksomheden kommer man til at møde nogen, som minder om én selv, men som ikke er for tæt på. Problemet i virksomheder er, at dine konkurrenter til de spændende projekter, bonusser og forfremmelse sidder lige ved siden af dig. Og så kan det jo være svært at åbne op og få fortalt om de udfordringer, du sidder med,” fortæller Christian Waldstrøm, lektor på Aarhus Universitet og partner i Unilyze.

“Virksomheder er præget af politik, hvor det handler om at opnå en fordelagtig position. Nogle bliver bestyrtede, når man siger det og andre kan nikke genkendende til det. Der vil altid være forskellige dagsordener i virksomheder. En kamp om ressourcer, om du vil. IT-folkene har deres dagsorden, mens produktions- og HR-folkene har en anden agenda”, fortæller netværks-eksperten. Et spørgsmål om tillid Christian Waldstrøm mener dog også, at et netværk for at fungere bedst kræver en høj grad af tillid mellem deltagerne. “Et netværk kan være et frirum i modsætning til ens virksomhed. Derfor kræver det, at der er en tillid, så man ved, at det, man siger, ikke kommer videre. Der skal være en fortrolighed, som tager noget tid at bygge op.” Men når først tilliden er på plads, så giver netværket også en konkret gevinst - både for lederne personligt og for virksomheden.

Han mener, at man ikke kan komme udenom, at virksomheder har en udfordring, når det kommer til at have en åben dialog og udveksle erfaring internt:

Det væsentligste er, at jeg har lært en masse nye faglig relevante mennesker at kende. Vi er et par stykker i netværket som har dannet en lille arbejdsgruppe og nu er vi i gang med at lave et helt nyt produkt. Det er fantastisk! Hvis ikke jeg var med i netværket, så havde vi nok ikke fået den produktidé. MICHAEL EMBORG PROTOTYPE COORDINATOR, ROCKWOOL DELTAGER PÅ NETVÆRKET FREMTIDENS BYGGERI

F5 NETWORKING APS . NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET . 1472 KØBENHAVN K . TELEFON: +45 32 11 00 00 . EMAIL: NETWORK@NETWORKING-ILAB.DK

Supply Chain Management - F5 Networking (KA)  

Network Manager: Kasper Ferløv Andersen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you