Page 1

Co-creation

Innovation og politik – to umage størrelser?

Sådan forankrer du innovationskultur i virksomheden

F5 RETHINKING PUBLIC INNOVATION


. ”Når du arbejder med innovation, bliver du nødt til hele tiden at kunne demonstrere værdien. Ofte er det svært, med mindre du kan gøre det til et kreativt benspænd for dig selv.” DIANA ARSOVIC NIELSEN NETWORK DIRECTOR

.


RETHINKING PUBLIC INNOVATION Vi er nødt til at gentænke den måde, vi tænker innovation i det offentlige, hvis vi skal imødekomme morgendagens udfordringer. Og vi skal gøre det med den nye teknologiske virkelighed in mente. I netværket ‘Rethinking Public Innovation’ arbejder vi med innovation i krydsfeltet af design og forretningsudvikling. Vores fokus er på, hvordan innovationskultur kan integreres helt ind i kernen af vores organisationer. Vi tror på, at innovation er en praktisk disciplin, og at det derfor kræver inddragelse af både medarbejdere og borgere for at lykkes. Og det vil vi sammen skabe de bedste rammer for. Med dette netværk har vi sat os for at gentænke den måde, vi i Danmark skaber innovation i den offentlige sektor. MØD NETWORK DIRECTOREN PÅ NÆSTE SIDE

KEY BENEFITS

MÅLGRUPPE

• Forstå innovationsprocessens faser, fra projektde- sign til contentrealisering

Ledere i den offentlige sektor med fokus på forandringsprocesser, innovation og borgerinddragelse

• Forstå, hvordan design kan bruges på intelli- gent vis, så vi kan finde afsæt til nye produkter, services eller forretningsmuligheder.

Ledere der tror på at det offentliges innovationsevne er en key driver for fremtidens samfund Medlemmerne arbejder typisk som innovationschef, udviklingschef, afdelingsleder eller lignende

• Forstå hvordan du kan sætte den digitale agenda for din organisation

3


DIANA ARSOVIC NIELSEN DIANA ARSOVIC NIELSEN ER TOVHOLDER PÅ GRUPPEN RETHINKING PUBLIC INNOVATION. SOM NETWORK DIRECTOR VIL HUN SKABE EN RØD TRÅD SAMT KVALITETSSIKRE RETNINGEN FOR GRUPPEN.

DIANAS PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER • Brugercentreret design • Innovation Management • Konceptudvikling

NETWORK DIRECTOR Diana Arsovic Nielsen er leder af Københavns Innovationshus. Gennem sit virke i Innovationshuset arbejder hun for at systematisere innovation på tværs af kommunens enheder samt at skabe effektivisering og vækst gennem udvikling af nye løsninger og offentlig-privat samarbejde. “Innovation skal faciliteres på hovedscenen. Og hvis du gemmer dig og venter med at kommunikere, så forsvinder momentum i projektet, og du mislykkes,” siger Diana. Én af de største udfordringer i det offentlige er ifølge hende, at midlerne svinder ind, mens der konstant stilles større krav til ydelser og services fra borgerne. Den udfordring skal løses ved hjælp af nye arbejdsgange og teknologi samt ved mere strategisk og konsekvent inddragelse af lokalsamfundet. Diana Arsovic Nielsen arbejder desuden for et øget samarbejde mellem offentlige organisationer og de mest innovative dele af erhvervslivet.

4


 Jeg ser det som innovatørens vigtigste opgave at vÌre med til at genetablere en forbindelse mellem dem, der bruger ydelsen, og dem der designer den.


HVORFOR NETVÆRK?

INSPIRATION

AKTUALITET

OUTPUT

NETVÆRK

Når konstant forandring er et vilkår, får du behov for ny viden, inspiration og et stærkt netværk. F5 er sat i verden for at facilitere vækst og viden hos vores netværksmedlemmer. Vi tror på, at vi i netværksgrupperne skal være ambitiøse og nysgerrige, og at vi sammen kan co-create ny viden, som kan gøre os alle rigere. Vi har altid en fagligt stærk Network Director til at lede og facilitere møderne. Vi henter dygtige eksperter ind til at holde korte og relevante oplæg. Og i små grupper deler og drøfter vi udfordringer og opnår ny viden. Du får ikke et stærkt netværk alene ved at melde dig ind i en af F5’s netværksgrupper. Men det er en god start, og netværket skabes over tid, når du og de øvrige medlemmer har delt jeres sejre – og nederlag. Vejen til succes er fyldt med fejltrin. Men ved at lære af andres fejltrin kan du måske få indsigt, så du undgår at begå nogle af dem. En netværksgruppe er ikke et kursus, ikke en konference, ikke et foredrag. Det er et rum med passionerede personer, som deler udfordringer, viden og erfaring med hinanden.

6


NETVÆRKSMODELLEN FÆLLESSKAB Et stærkt netværk skabt af personer, som har samme udfordringer som dig.

INDSIGT Del erfaringer med netværket – og få ny indsigt retur. Sådan bliver vi alle rigere.

VIDEN OG INSPIRATION Korte og præcise oplæg fra eksperter, der arbejder med samme udfordringer som dig.

STÆRK FACILITERING Netværksgruppen ledes af en stærk Network Director, der faciliterer møderne, så alle får udbytte.

FORMAT

HELHEDSOPLEVELSE

I F5 har vi fokus på stærk facilitering. Ved at have en tilknyttet Network Director til hver gruppe sikrer vi et højt niveau. Udover fagligt aktuelle oplæg fra eksterne inspirationskilder, sikrer Network Directoren et grundlag af kvalitet og relevans, en dialog der giver mening, og at gruppen altid har et go to-action, når de forlader hvert møde.

Ved et netværksmøde i F5 er intet overladt til tilfældighederne, og vi arbejder med udgangspunkt i at skabe en helhedsoplevelse fra vores medlemmer træder ind ad døren, til de tager hjem igen. Derfor er hvert arrangement skræddersyet, og både omgivelser, mad og vin, samt gæster og oplæg planlagt ned til mindste detalje. 7


TEMAER I arbejdet med dette netværk har vi fokus på, hvordan vi helt konkret kan blive bedre til at innovere i den offentlige sektor og dermed skabe mere værdi for borgere og samfund. De viste temaer er vejledende, da vi tilpasser dagsordenen til det enkelte netværk. Netværket vil løbende få besøg af førende profiler inden for faget til at holde oplæg og give inspiration.

LÆS OM F5 BOX LIVE-EVENTS SIDE 10

8

Co-creation

Innovation og politik – to umage størrelser?

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Co-creation med borgere er en nyttig og udbredt tilgang til innovation. Men det er ofte i samarbejde med private virksomheder, at man kan skabe helt nye og afgørende services, som ændrer noget for brugerne. Men det er ikke altid den letteste disciplin at invitere erhvervslivet indenfor til kaffe. Ved dette møde går vi i dybden med de vigtigste spørgsmål: Hvem, hvornår og hvordan? Vi taler ligeledes om offentlig-private partnerskaber.

Hvilke potentialer og faldgruber er der, når det handler om offentlig innovation? Hvem kan vi lære fra? Og er det overhovedet muligt at ‘co-create’ og skabe innovation med politikere? Ved dette møde tager vi hul på, hvordan man kan arbejde med innovation i politisk styrede organisationer.

Sådan forankrer du innovationskultur i virksomheden

Innovationens værdikæde: kommunikation, projektdesign og ledelse

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Innovationskultur er ligesom en plante. Den skal vandes og have gødning løbende. Derfor nytter det ikke noget bare at tage på et forløb eller kursus og så regne med, at de gode idéer vil komme af sig selv. I stedet bør man som leder skele til, hvordan man kan implementere en innovationskultur i organisationen. Vi kigger på cases som Mindlab og de forskellige danske innovationshuse og ser på, hvordan de har formået at gøre innovation til et permanent og centralt element.

Innovation har meget tilfælles med forandringsledelse. Ved dette møde kigger vi nærmere på alle de praktiske greb inden for innovation. Hvordan sikrer du dig opbakning fra dem, der står for implementeringen? Hvordan sørger du for, at de involverede borgere er tilfredse? Målet med dette møde er, at give dig konkrete værktøjer til hele ledelsesprocessen omkring et innovationsforløb. Lige fra rammebevillingen i begyndelsen og frem til gevinstrealiseringen.


. ”Mit udbytte af netværket matcher det, der gjorde, at jeg valgte at deltage. At få ny viden, innovationsinspiration og sparring. Både fra leadership i andre indstrier, som inspirerer og sætter innovation i en businesskontekst og fra outside-in oplæg, som trækker de nye megatrends op, så man er opdateret på nye muligheder og next step.” TORSTEN BJØRN SENIOR DIRECTOR DESIGN MANAGEMENT, LEGO GROUP A/S

.

9


MEDLEMSKAB Dit medlemskab hos F5 inkluderer

CO-CREATION Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

KONKRET OUTPUT Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

FACILITERING Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

Flere årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

NETVÆRKSMØDER Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du ogresten af netværket har de optimale rammer til at blive inspireret.

EKSTERN INSPIRATION Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

SÅDAN DELTAGER DU I NETVÆRK Tag kontakt til netværkets Network Manager for at høre mere og få en plads i netværket

NETWORK MANAGER Nicolai Probst nicolai@f5.dk Telefon: +45 7370 9744 LinkedIn

11


F5 NETWORKING APS Rentemestervej 2A 2400 København NV CVR: 35523138 www.f5.dk networking@f5.dk Telefon 3211 0000

Rethinking Public Innovation - F5 (NP)  
Rethinking Public Innovation - F5 (NP)