Issuu on Google+

PRÆSTATIONSLEDELSE God performance kræver et nyt mindset

Netvæ Hvorf rk. or? SIDE 8

SIDE 2

Gå fra en samling af individer til et high performance team SIDE 6


F5 NETWORKING Formålet med netværksgruppen Præstationsledelse er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed. Du får viden og individuel sparring med medlemmerne, som ruster dig og din virksomhed til at håndtere netop de udfordringer, I sidder med nu. Vores Network Director, Rasmus Rossel, leder de enkelte møder og inviterer eksterne brancheeksperter ind for at sikre et højt vidensniveau. På den måde får medlemmerne et fagligt løft og virksomheden en konkurrencemæssig fordel. Målet er, at du hver gang kommer hjem med nye ideer og konkrete værktøjer, som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde til at drive din virksomhed fremad.

Mit udbytte af netværket matcher det, der gjorde at jeg valgte at deltage. At få ny viden og noget innovationsinspiration og sparring. Både fra leadership i andre industrier, som inspirerer og sætter innovation i en businesskontekst og fra outside-in oplæg, som trækker de nye megatrends op, så man er opdateret på nye muligheder og next step. TORSTEN BJØRN SENIOR DIRECTOR DESIGN MANAGEMENT, LEGO GROUP A/S DELTAGER PÅ NETVÆRKET INOVATION I VIRKELIGHEDEN

GOD PERFORMANCE KRÆVER ET NYT MINDSET Alt for meget ledelse beror på et paradigme, der for længst er gået af dato. I dag er verden så foranderlig, at det ledelsesmæssige mindset er nødt til at være mere agilt og up to date, hvis medarbejdere og virksomheder skal præstere optimalt og få succes. Forfatter og foredragsholder Gary Hamel er kendt for at sige, at ledelse i mange organisationer guides af en lille gruppe af for længst afdøde praktikere og teoretikere, der opfandt disciplinen ‘ledelse’ i den første del af det 20. århundrede, og det er de spøgelser, der i dag bebor det ledelsesmæssige maskinrum. Det står naturligvis i skærende kontrast til en verden og et erhvervsliv, der i dag er karakteriseret ved langt større kompleksitet og langt mere hyppige ændringer. Og derfor er man nødt til at indstille sig ledelsesmæssigt på netop dette, mener network

2

director i F5, Rasmus Rossel. “Man er nødt til at agere i denne kontekst. Det betyder eksempelvis, at man med sine medarbejdere skal have lidt flere touchpoints - man kan ikke bare lægge en stor plan og sige “nu kører det”. Det er afgørende at være læringsparat,” siger han. God ledelse er ikke en statisk størrelse Samtidig er det vigtigt at have for øje, at god ledelse ikke nødvendigvis er lig med det samme for alle organisationer og medarbejdere. “Vi arbejder efter et ledelsesparadigme, der er gammelt, og på en måde kan man sige, at begrebet ledelse skal genopfindes. Det er vores opgave i netværket og som ledere at finde ud af, hvad præstationsledelse betyder for os. Og hvad god ledelse er for os og vores medarbejdere, når vi skal præstere. Man kan


Man er nødt til at agere i denne kontekst. Det betyder eksempelvis, at man med sine medarbejdere skal have lidt flere touchpoints - man kan ikke bare lægge en stor plan og sige “nu kører det”. Det er afgørende at være læringsparat RASMUS ROSSEL NETWORK DIRECTOR NETVÆRKET PRÆSTATIONSLEDELSE

godt komme med forskellige vendinger og begreber, men det vigtige er, hvad det betyder for dig og mig,” forklarer Rasmus Rossel. Af samme grund er det traditionelle performance management og stor fokus på KPI’er også en tilgang, der skal revurderes. “Vi er jo stadigvæk nødt til at præstere. Vi skal bare erkende, at verden er anderledes med de her hyppige ændringer og øgede kompleksitet. Det håndterer man bedst ved at have hyppigere touchpoints og en mere agil tilgang til sine mål - og at målene dermed bliver meningsfulde for medarbejderne. At de selv er med til at skabe og udvikle dem i overensstemmelse med virksomhedens strategi. Sådan får de det ejerskab, der er nødvendigt,” siger Rasmus Rossel.

NETWORK DIRECTOR Rasmus Rossel er konsulent i Joint Action og har bred ledererfaring. Han taler for en værdsættende ledelsesstil, der skaber et inspirerende arbejdsmiljø, hvor samarbejde, ansvar, fleksibilitet og professionel entusiasme er nøgleord. Ud over omfattende erfaring med forandringsledelse har Rasmus en baggrund som Cand. Scient. Pol. fra Aarhus Universitet ligesom han har taget den 2-årige systemiske uddannelse den professionelle leder, samt proceskonsulentuddannelse og coachcertificeringsuddannelse.

Kultur æder strategi til morgenmad I gamle dage fik toplederen en genial idé. Han stillede sig op på en ølkasse og råbte det ud over mængden, og så regnede han med, at medarbejderne tog det til sig. “Men i princippet vil hver enkelt medarbejder forstå budskabet helt forskelligt. Får de ikke lov at arbejde med det på deres niveau, så lykkes det ikke. Ledelse handler om at skabe de bedste betingelser for at gøre arbejdet meningsfuldt for medarbejderne. At man får strategien til at leve. At der er en proces hvor medarbejdere har givet input til strategien. Er de blevet hørt og involveret, er de meget mere tilbøjelige til at udføre opgaverne bedst muligt,” siger Rasmus Rossel.

3


HVEM OPTAGER VI I NETVÆRKET? Netværket er rettet mod modige og ambitiøse ledere, som ønsker fornyet indsigt i egne ledelseskompetencer. Vi fokuserer på high performance ledelse, og hvordan du og din virksomhed bedst kan præstere på højt niveau over lange perioder. Din titel er ikke afgørende. Det er tilgengæld din erfaring og din lyst til at udfordre dig selv og andre fagligt. Du skal være

interesseret i at få nye perspektiver på ledelse serveret af danske og internationale eksperter og ikke mindst en kompetent Network Director. Vi håndplukker nye medlemmer til netværket - ønsker du at holde dig opdateret om netværket, så tilmeld dig dets åbne LinkedIn-gruppe High Performance Ledelse.

Jeg har sparret med de andre deltagere - fået deres syn på de ting, jeg går og tumler med. Jeg har fået rigtig god dialog og sparring fra nogen, som har indsigt i den samme industri, så det er kvalificeret feedback på tingene. Vi har et frit rum, hvor vi kan kaste bolde op i luften - og det, synes jeg, er godt at kunne gøre. JENS KRISTIAN KIMPER HEAD OF PRODUCT INNOVATION, DANSKE BANK DELTAGER I FINANCIAL INNOVATION NETWORK

4


INSPIRATION

FRIRUM

I netværksgruppen kan du drøfte dine konkrete udfordringer og du giver andre deltagere feedback på deres. Du bliver udfordret og får sparring på strategier og konkrete problemstillinger fra kompetente og uafhængige netværkskollegaer. Det giver inspiration til nye idéer og videreudvikling, som du kan tage med hjem til din virksomhed.

Netværksgruppen er et frirum, hvor der er plads til at du kan drøfte alt fra hverdagens almene dilemmaer til din virksomheds strategiske udfordringer. Netværket bliver dit fortrolige frirum, hvor du i samråd med andre ledere kan få sparring på personlige udfordringer i forhold til dit arbejdsliv. Du udvikler både faglige og personlige kompetencer til nytte for dig og din virksomhed.

KONKRET VIDEN

FAGLIG KOMPETENCE

Den verden, vi lever i i dag, er helt anderledes end for blot fem år siden. I netværket får du adgang til opdateret og konkret viden, som endnu ikke er nået frem til lærebøger på universiteterne og først senere bliver til pensum på MBA-uddannelserne. Gennem øvelser og diskussion sætter vi fokus på at implementere den nye viden i din virksomhed.

Netværket ledes af en Network Director, som kender din branche og dine udfordringer. Network Directorens opgave er at lede gruppen og tilrettelægge netværksmøderne efter deltagernes behov og ønsker. Samtidig har han et højt fagligt niveau, som sikrer at deltagerne får relevante vidensindspark udefra.

5


MULIGE TEMAER

HIGH PERFORMANCE TEAMS Hvordan går man fra at have en samling af individer til et High Performance team? Det gælder ikke bare om at have de rigtige faglige, sociale og personlige kompetencer under sig. Man skal også arbejde med holdet med respekt for den fase, det er i. Ultimativt skaber vi et high performance team, der arbejder sammen mod samme mål og tør gå ud på usikker grund.

SUCCESFULD STRATEGIIMPLEMENTERING

Strategiimplementeringer lykkes sjældent som planlagt, og 75 procent af årsagsforklaringen ligger i manglende forankring hos medarbejderne. Vi diskuterer, hvordan man opdyrker den rette organisationskultur, hvilken modstand man møder hos medarbejderne, og hvordan den bedst håndteres. En hovedopfordring til lederen er: Walk the talk! SUSTAINABLE MOTIVATION Motiverede medarbejdere er gode medarbejdere. Det er bevist at ydre motivationsfaktorer som løn, bonus og titel i bedste fald blot udgør halvdelen af vores motivation. Den anden halvdel er den interne motivation, som skabes i tæt samarbejde med lederen. Vi arbejder målrettet med motivation ud fra konkrete værktøjer som den internationalt anerkendte “Motivation factor”.

6

MENTAL KOMPETENCE Er du som leder sat rigtigt op? Spørg dig selv, om du har det udgangspunkt, der gør, at du er den bedste version af dig - der hvor du oplever dig selv som kreativ og toppræsterende. Din mentale kompetence er din overbevisning og din attitude, der går forud for enhver adfærd, og som i sidste ende har direkte indflydelse på dine KPI’er.


LOCATION

PRAKTISK INFO INDHOLDET AF VORES NETVÆRKSPAKKE

KØBENHAVN NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET

Fire faglige oplæg om året af høj kvalitet med den nyeste viden inden for feltet samt mulighed for - udover netværksmøderne - at deltage i en række konferencer årligt om innovation og tendenser. Hver konference varer to-tre timer og er spredt ud over året. Netværk og workshops med de øvrige deltagere, som giver ny inspiration, indsigt og værktøjer, du kan bruge i dit daglige arbejde. Facilitering og mødeledelse af en faglig anerkendt Network Director, som kender dine udfordringer. Fortroligt forum online, som giver deltagerne mulighed for at sparre med hinanden mellem møderne. Adgang til F5 box; flere årlige live-events, hvor formidling, netværk og samtale smelter sammen i et nyt format. F5 box tager fat i tidens vigtigste tendenser og er på tværs af netværksgrupper.

ÅRHUS LYNFABRIKKEN VESTERGADE 49B, BAGGÅRDEN

PRIS Et årligt medlemskab koster 19.500 kr. – eksklusive moms pr. deltager. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din virksomhed.

KONTAKT NETWORK MANAGER Emil Frederik Saxtorph Berthelsen Email: emil@f5.dk Telefon: +45 73 70 97 48

F5 Networking ApS Ny Kongensgade 9C, Baghuset 1472 København K Telefon: +45 32 11 00 00 Email: networking@f5.dk

LinkedIn CVR: 35523138

7


NETVÆRK HVORFOR? EKSPERT: BEDST AT NETVÆRKE UDEN FOR VIRKSOMHEDEN Ledere oplever, at det kan være svært at netværke og udveksle erfaring med tætte kollegaer. Derfor anbefaler ekspert, at man opsøger netværk uden for virksomheden. Ledere kan ofte have svært ved at tale åbent om problemer, som de møder i forbindelse med arbejdet i deres virksomhed. Derfor anbefaler netværks-ekspert Christian Waldstrøm, som er medforfatter til bogen ‘Corporate Networking’, at man opsøger et fagligt netværk, hvor man ikke har de samme problemer. “I et netværk uden for virksomheden kommer man til at møde nogen, som minder om én selv, men som ikke er for tæt på. Problemet i virksomheder er, at dine konkurrenter til de spændende projekter, bonusser og forfremmelse sidder lige ved siden af dig. Og så kan det jo være svært at åbne op og få fortalt om de udfordringer, du sidder med,” fortæller Christian Waldstrøm, lektor på Aarhus Universitet og partner i Unilyze. Han mener, at man ikke kan komme udenom, at virksomheder har en udfordring, når det kommer til at have en åben dialog og udveksle erfaring internt:

“Virksomheder er præget af politik, hvor det handler om at opnå en fordelagtig position. Nogle bliver bestyrtede, når man siger det og andre kan nikke genkendende til det. Der vil altid være forskellige dagsordener i virksomheder. En kamp om ressourcer, om du vil. IT-folkene har deres dagsorden, mens produktions- og HR-folkene har en anden agenda”, fortæller netværks-eksperten.

Et spørgsmål om tillid Christian Waldstrøm mener dog også, at et netværk for at fungere bedst kræver en høj grad af tillid mellem deltagerne. “Et netværk kan være et frirum i modsætning til ens virksomhed. Derfor kræver det, at der er en tillid, så man ved, at det, man siger, ikke kommer videre. Der skal være en fortrolighed, som tager noget tid at bygge op.” Men når først tilliden er på plads, så giver netværket også en konkret gevinst - både for lederne personligt og for virksomheden.

Det væsentligste er, at jeg har lært en masse nye faglig relevante mennesker at kende. Vi er et par stykker i netværket som har dannet en lille arbejdsgruppe og nu er vi i gang med at lave et helt nyt produkt. Det er fantastisk! Hvis ikke jeg var med i netværket, så havde vi nok ikke fået den produktidé. MICHAEL EMBORG PROTOTYPE COORDINATOR, ROCKWOOL DELTAGER PÅ NETVÆRKET FREMTIDENS BYGGERI

F5 NETWORKING APS . NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET . 1472 KØBENHAVN K . TELEFON: +45 32 11 00 00 . EMAIL: NETWORK@NETWORKING-ILAB.DK


Præstationsledelse V - F5 (EB)