Page 1

Nytænkning af ledelse og ledelsesrollen

Succes med ledergrupper og ledelse på tværs

Levende organisationsdesign og strukturer

F5 RETHINKING PUBLIC STRATEGY


. ”Ofte når man snakker offentlig ledelse, handler det enten om retningen eller bløde værdier. Men det er begge ting. Lederne skal både skabe retning, men også motivation og følgeskab.” MANON DE JONGH NETWORK DIRECTOR

.


RETHINKING PUBLIC STRATEGY Offentlige ledere skal navigere mellem forskellige bundlinjer og interesser på tværs af organisationen. De skal omsætte politiske beslutninger til konkret handling, og de skal skabe mening hele vejen ned i organisationen i en tid, hvor borgerne forventer mere, og der stilles større krav fra politisk side, mens der er færre ressourcer til rådighed. Det stiller store krav til lederne. For at skabe resultater i et så komplekst ledelsesfelt skal offentlige ledere sikre, at alle arbejder efter samme mål, som i sidste ende er velfærd til borgerne. Det handler om at skabe engagement blandt medarbejderne, påvirke beslutninger opad i organisationen og om at kunne samarbejde med andre forvaltninger, uden det bliver en kamp om ressourcer. Det handler også om at bruge sig selv som et ledelsesværktøj for at sikre følgeskab. Ledere skal kende deres styrker og svagheder og bruge dem aktivt i deres arbejde. Forskellige ledelsesværktøjer til forskellige situationer I netværket arbejder vi med forskellige ledelsesværktøjer og ser på, hvordan offentlige ledere kan skabe motivation for at få medarbejderne med, og hvornår de skal udfordre de politiske beslutninger. Vi dykker ned i, hvordan lederne navigerer i det politiske landskab, og hvordan de kan forstå og ikke mindst bruge magten i organisationen til deres fordel.

MØD NETWORK DIRECTOREN PÅ NÆSTE SIDE

KEY BENEFITS

MÅLGRUPPE

• Tilegn dig nye ledelseskompetencer, der skaber resultater

Offentlige ledere der har mod på at rette et kritisk blik på egen ledelsespraksis

• Nye metoder til fortsat at lede efter kerneopgaven

Offentlige ledere der har interesse i at optimere deres organisationer

• Evnerne til at navigere i det politiske landskab og sikre indflydelse

Medlemmerne har typisk en cheffunktion i det offentlige

3


MANON DE JONGH MANON DE JONGH ER NETWORK DIRECTOR PÅ NETVÆRKET RETHINKING PUBLIC STRATEGY. HUN VIL ALLIERE SIG MED FØRENDE BRANCHEPROFILER, SÅ NETVÆRKET INSPIRERES MED DEN NYESTE VIDEN – SAMMEN GÅR VI FREMTIDEN I MØDE.

MANONS PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER • Organisationsudvikling • Ledelsesudvikling

NETWORK DIRECTOR Manon de Jongh har både praktisk erfaring med og forskningsmæssig indsigt i organisationsudvikling, samarbejde på tværs og ledelse af samskabelse. I mere end 15 år har hun arbejdet som konsulent og hjulpet ledere og organisationer med at finde overblikket i hverdagens kompleksitet og justere arbejdet efter det.

• Forandringsledelse Til dagligt er Manon partner og seniorkonsulent i konsulentvirksomheden Ukon, hvor hun rådgiver om organisation- og ledelsesudvikling. Hun har en doktorgrad i organisationspsykologi fra Utrecht Universitet i Holland og underviser i ledelse- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet og på masteruddannelsen for offentlig ledelse på Copenhagen Business School. Manon har gennem sin karriere specialiseret sig i ledelse på tværs, samskabelse, personlig udvikling, procesledelse og aktionsforskning, hvor hun kombinerer sin indsigt fra forskningens verdens med de praktiske erfaringer, hun gør sig. Hun bruger også de erfaringer, som hun har hentet qua sin internationale baggrund.

4


Offentlig ledelse er spændt ud mellem forskellige bundlinjer. Kernen i udfordringen er, hvordan lederne omsætter og skaber mening i det, som ikke er meningsfuldt for den enkelte. MANON DE JONGH NETWORK DIRECTOR


HVORFOR NETVÆRK?

INSPIRATION

AKTUALITET

OUTPUT

NETVÆRK

Når konstant forandring er et vilkår, får du behov for ny viden, inspiration og et stærkt netværk. F5 er sat i verden for at facilitere vækst og viden hos vores netværksmedlemmer. Vi tror på, at vi i netværksgrupperne skal være ambitiøse og nysgerrige, og at vi sammen kan co-create ny viden, som kan gøre os alle rigere. Vi har altid en fagligt stærk Network Director til at lede og facilitere møderne. Vi henter dygtige eksperter ind til at holde korte og relevante oplæg. Og i små grupper deler og drøfter vi udfordringer og opnår ny viden. Du får ikke et stærkt netværk alene ved at melde dig ind i en af F5’s netværksgrupper. Men det er en god start, og netværket skabes over tid, når du og de øvrige medlemmer har delt jeres sejre – og nederlag. Vejen til succes er fyldt med fejltrin. Men ved at lære af andres fejltrin kan du måske få indsigt, så du undgår at begå nogle af dem. En netværksgruppe er ikke et kursus, ikke en konference, ikke et foredrag. Det er et rum med passionerede personer, som deler udfordringer, viden og erfaring med hinanden.

6


NETVÆRKSMODELLEN FÆLLESSKAB Et stærkt netværk skabt af personer, som har samme udfordringer som dig.

INDSIGT Del erfaringer med netværket – og få ny indsigt retur. Sådan bliver vi alle rigere.

VIDEN OG INSPIRATION Korte og præcise oplæg fra eksperter, der arbejder med samme udfordringer som dig.

STÆRK FACILITERING Netværksgruppen ledes af en stærk Network Director, der faciliterer møderne, så alle får udbytte.

FORMAT

HELHEDSOPLEVELSE

I F5 har vi fokus på stærk facilitering. Ved at have en tilknyttet Network Director til hver gruppe sikrer vi et højt niveau. Udover fagligt aktuelle oplæg fra eksterne inspirationskilder, sikrer Network Directoren et grundlag af kvalitet og relevans, en dialog der giver mening, og at gruppen altid har et go to-action, når de forlader hvert møde.

Ved et netværksmøde i F5 er intet overladt til tilfældighederne, og vi arbejder med udgangspunkt i at skabe en helhedsoplevelse fra vores medlemmer træder ind ad døren, til de tager hjem igen. Derfor er hvert arrangement skræddersyet, og både omgivelser, mad og vin, samt gæster og oplæg planlagt ned til mindste detalje. 7


TEMAER Arbejdet i netværket vil fokusere på, hvordan vi kombinerer ledelse med styringslogikkerne, og hvordan vi kan sikre et bedre og tættere samarbejde på tværs af organisationen. De viste temaer er vejledende, da vi tilpasser dagsordenen til det enkelte netværk. Netværket vil løbende få besøg af førende profiler inden for faget til at holde oplæg og give inspiration.

LÆS OM F5 BOX LIVE-EVENTS SIDE 10

8

Nytænkning af ledelse og ledelsesrollen

Succes med ledergrupper og ledelse på tværs

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Grænsen for, hvor langt offentlige ledere kan effektivisere og stadig sikre velfærd med New Public Managements styringsredskaber, er nået. Derfor skal ledelse i langt højere grad supplere styringslogikkerne og sætte et menneskeligt ansigt på dem. Vi diskuterer, hvad ledelse i en moderne offentlig sektor er, ved at se på, hvornår der er behov for styring, og hvornår det i stedet for er ledelse, der efterspørges. Vi stiller New Public Management over for New Public Governance m.fl. for at få indsigt i, hvad vi kan lære af forskellige systemer.

Den offentlige sektor skal blive bedre til at samarbejde på tværs. I stedet for at siloer kæmper om ressourcerne, skal de tage udgangspunkt i, hvordan de i fællesskab bedst kan løse udfordringerne og fordele derefter. Det handler også om at sikre velfungerende ledergrupper for at skabe et fælles mindset. Hvordan får vi både teams og ledergrupper til at arbejde bedre sammen? Det spørgsmål dykker vi ned i på dette møde. Vi ser både på, hvad der skal til for at facilitere tværgående samarbejde og velfungerende ledergrupper, og hvordan ledere går forrest i samarbejdet.


Levende organisationsdesign og strukturer

Strategi, feedback og organisatorisk læring

Personlig lederudvikling

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Tiden er forbi for organisationsdesigns med ti års levetid. Med samfundets og den digitale udvikling er der behov for at se organisationsdesign som levende og løbende tilpasse det til strategien. Det klassiske hierarki, hvor alle kender deres plads og opgave, bliver udfordret af den stigende efterspørgsel på tværgående processer. Vi arbejder med forskellige strukturer som hierarkier, matrixer, holocracier og team- og projektbaseringer og ser på, hvilke fordele og ulemper hver især indeholder. Vi undersøger også, hvordan vi bedst designer organisationen, så strukturerne fremmer strategien.

Mange ledere i det offentlige kender sikkert til oplevelsen af at have omformet politiske beslutninger til initiativer, som ikke når hele vejen ned gennem organisationen. Derfor skal vi indrette organisationen, så initiativerne påvirker alle niveauer og får tilbageløb.

Som leder er ens personlighed og kompetencer vigtige redskaber til at skabe følgeskab og sætte retningen. Derfor er det også vigtigt, at ledere kender deres egne styrker og svagheder, så de kan give styrkerne de bedste betingelser og kompensere for og udvikle svaghederne.

Hvordan binder vi organisationen tættere sammen, så viden og initiativer både fungerer bottom up og down, og så nogle medarbejdere ikke føler sig forbigået. Det handler om, hvordan vi laver strategier, og om at vi får integreret feedback og læring i alle lagene i organisationen og justerer efter det.

Vi ser både på, hvordan vi hver især bringer vores personlighed i spil, hvordan vi reagerer på feedback og konflikter, og hvordan vi håndterer følelsesladede situationer. Vi vender blikket indad og øger vores selverkendelse og handlerepertoire når det gælder.

9


MEDLEMSKAB Dit medlemskab hos F5 inkluderer

CO-CREATION Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

KONKRET OUTPUT Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

FACILITERING Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

F5 BOX Flere årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 MØDER Dit medlemsskab inkluderer fire møder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

EKSTERN INSPIRATION Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

SÅDAN DELTAGER DU I NETVÆRK Tag kontakt til netværkets Network Manager for at høre mere og få en plads i netværket

NETWORK MANAGER

PRIS Et medlemsskab koster for fire møder

19.500 KR Ekskl. moms. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din

Mathias Crone Hansen mathias.h@f5.dk Telefon: +45 7370 9755 LinkedIn

virksomhed

11


F5 NETWORKING APS Rentemestervej 2A 2400 København NV CVR: 35523138 www.f5.dk networking@f5.dk Telefon 3211 0000

OL 7 Rethinking Public Strategy - F5 (MH)  
OL 7 Rethinking Public Strategy - F5 (MH)