Page 1

Offentlig Ledelse


Om netværket Offentlige ledere skal navigere mellem forskellige bundlinjer og interesser på tværs af organisationen. De skal omsætte politiske beslutninger til konkret handling og skabe mening hele vejen ned i organisationen i en tid, hvor borgerne forventer mere, og der stilles større krav fra politisk side, mens der er færre ressourcer til rådighed. Det stiller store krav til lederne. For at skabe resultater i et så komplekst ledelsesfelt skal offentlige ledere sikre, at alle arbejder efter samme mål. Det handler om at skabe engagement blandt medarbejderne, påvirke beslutninger opad i organisationen og om at kunne samarbejde med andre forvaltninger, uden det bliver en kamp om ressourcer. Forskellige ledelsesværktøjer til forskellige situationer I netværket arbejder vi med forskellige ledelsesværktøjer og ser på, hvordan offentlige ledere kan skabe motivation og få medarbejderne med. Vi dykker ned i, hvordan lederne navigerer i det politiske landskab, og hvordan de kan forstå og ikke mindst bruge magten i organisationen til deres fordel.

NANA SCHEIBEL Nana Scheibel har arbejdet som konsulent gennem mere end 15 år – i perioder som leder i et konsulenthus og et offentligt-privat innnovationscenter, Nana er fortaler for at ‘handling giver forvandling’, og i netværket lægger hun vægt på handling frem for snak. Hun er uddannet cand.mag i psykologi og samfundsfag og har specialiseret sig i forandringer og innovation. Hun har efteruddannet sig med en master fra CBS samt som facilitator/moderator og coach.


Dit netværk Vi tilpasser temaerne til gruppens aktuelle udfordringer, og derfor er temaerne vejledende.

Samarbejde på tværs mellem siloer – et uopnåeligt ideal? Alle vil gerne samarbejde på tværs, men ganske få lykkedes, fordi ledelse på tværs er en svær og dilemmafyldt disciplin. Vi kaster lys over dilemmaerne og tager råd til os fra offentlige tværgående samarbejder.

Selvledelsens svære balanceakt At lede selvledende medarbejdere kræver god selvindsigt. Det er en lederrolle, hvor du balancerer mellem at være samlende på de store linier og motiverende for den enkelte medarbejder.

Mulige temaer

Træn din drage – bliv stærkere til at lede din egen chef En leder, der ikke værner om og udbygger sit ledelsesrum, ender let som ekspeditionskontor for andres beslutninger. Ledelse opad handler om at skabe et råderum ved at skabe en tillidsfuld og værdifuld alliance med din nærmeste chef.

Vi skal udfordre nulfejlskulturen Der er stort læringspotentiale i at begå fejl – begår vi fem gode fejl, har vi et andet potentiale for at skabe en innovativ fejlkultur: Vi fejler hurtigt, billigt, hyppigt, fremadrettet og risikominimerende.

Så spørg dog, leder Ledere er oftest mere forberedte på deres budskaber, end de spørgsmål, de stiller. Gode spørgsmål ændrer mindset, er meningsskabende og giver et følgeskab, som selv de mest hårdtslående budskaber ikke kan.


Hvorfor F5 Der er ingen tvivl om, at viden er blevet et afgørende konkurrenceparameter for at kunne udvikle og fremtidssikre organisationen. Og den viden skabes bedst, når den kombineres med relationer og personlig udvikling. Det gør vi hos F5.

Relation: Vi udfordrer de klassiske måder at drive netværk på. For os er relationer nøgleordet til et stærkt netværk, og derfor sammensætter vi vores netværksgrupper ud fra en fælles faglighed, så medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer.

Viden: Udbyttet af netværket er ny viden. Nye idéer til at udvikle organisationen. Nye redskaber til at løse opgaver. For at sikre et højt fagligt udbytte har hvert netværk en styrmand. Vi kalder dem for Network Directors, og de er alle nøje udvalgt ud fra deres viden, kompetencer og kendskab til de udfordringer, som kendetegner den enkelte gruppe.

Udvikling: Vi går skridtet videre end at tale tidens buzzwords ihjel. På netværksmøderne bevæger vi os både på teoretisk og konkret plan og ser på, hvordan du i praksis kan anvende din nye viden i din dagligdag.

Det er godt at blive ‘‘hevet ud af konteksten

og få sat fokus på nogle ting, som man ikke har tid til i en travl hverdag. Selvom vi er fra forskellige virksomheder, sidder vi ofte med de samme problemer. Rasmus Jørgensen, ejer af kalk a/s, medlem siden 2014


F5 Networking Som medlem hos F5 bliver du en del af et univers, hvor du har adgang til spændende foredrag, store konferencer og sparring igennem faglige netværksgrupper.

Netværksgruppen

F5 Box

På møderne får du perspektiver fra andre virksomheder, faglige indspark og sparring på dine egne udfordringer. Et netværk er et plussumspil, der går begge veje. Jo mere du bidrager med, des mere vil du få tilbage.

På vores konferencer kommer du i selskab med nogle af landets skarpeste talere og ledelsesprofiler, som drøfter aktuelle dilemmaer og udfordringer. Her har du mulighed for at invitere en gæst, så du kan dele oplevelsen med en god kollega eller din chef.

F5 Focus

F5 Matchmaking

F5 Focus er et koncentreret foredragsformat for vores medlemmer. Vi kombinerer viden og underholdning i et oplæg, hvor en profileret keynote speaker giver halvanden times fordybelse og omsætter sin viden til konkrete værktøjer.

Du har mulighed for at benytte hele F5’s medlemsbase, hvis du sidder med en konkret problemstilling. Beskriv dit ønske til en profil og uddyb din problemstilling, så vil vi forsøge at finde et match til dig hurtigst muligt.


Opstart i netværksgruppen

Fortrolighed og kendskab

Et stærkt netværk

Det er vigtigt at så frøene til et sammentømret netværk. Byd ind, invitér på kaffemøde, tag sammen til en af vores konferencer.

Dine relationer i gruppen forgrener sig, og du mærker en fortrolighed i gruppen. Det bliver naturligt at gå til foredrag sammen eller dele en case fra egen hverdag.

Netværket har nu en stærk stamme af kernemedlemmer. Der kommer løbende nye deltagere til, der bidrager med nye perspektiver. Det er dit frirum, hvor du trygt kan dele problemstillinger. Nyt job? Nyt fokusområde?

Gå på opdagelse i F5-universet

Udnyt dine muligheder

Tag en kollega med til vores konferencer, hold dig opdateret på trends med vores magasin F5 Update eller benyt dig af F5 Matchmaking.

Med adgang til både vores foredrag og konferencer kan du bruge F5 som en platform til at styrke relationen til dit netværk eller dine medarbejdere

Der kan ske meget i løbet af 2-3 år. Du har muligvis fået nyt job, nyt ansvar og søger dermed sparring indenfor et andet område. Du kan vælge at skifte til en ny gruppe, hvor det faglige fokus passer til dine nye behov.

Sæson 3 Sæson 2 Sæson 1

Din rejse hos F5


Vi skaber udvikling for ledere, specialister og organisationer gennem stĂŚrke relationer

Profile for F5 Networking

Offentlig Ledelse 2 – F5  

Offentlig Ledelse 2 – F5