Page 1

Kerneopgaven: Hvad leder vi efter?

Fra administration til motivation

F5 OFFENTLIG LEDELSE

Det fælles “vi”


. “Målet med dette netværk er, at vi kan bruge hinandens erfaringer og i fællesskab være med til at professionalisere områdeledelse.” ANDERS SENECA NETWORK DIRECTOR

.


OFFENTLIG LEDELSE Nærværende ledelse på afstand. Det er vores fokus i dette netværk. For område- og distriktsledere i det offentlige er denne disciplin dog ikke blevet lettere de seneste år; kravene og kompleksiteten stiger. Der skal ledes strategisk med fokus på praksis, og store forandringer skal forankres. Det fordrer, at der ledes på nye måder. Der skal ledes over afstande; strategisk, geografisk, fagligt og politisk, hvis du skal lykkes som områdeleder. Der skal ledes efter kerneopgaven, frem for tilfredse medarbejdere. Der skal ledes efter succes frem for standarder – og dét er netværkets fokus. Resultaterne skabes gennem dine ledere. Det sker ikke af sig selv, men fordrer, at fokus flyttes fra administration til fælles motivation.

MØD NETWORK DIRECTOREN PÅ NÆSTE SIDE

Målet med dette netværk er at give områdeledere et forum, hvor det er muligt at dele erfaringer og best practice samt at få konkrete redskaber til at løse de aktuelle ledelsesudfordringer i dagligdagen. Hvis du er interesseret i, hvordan du kan udforske, udfordre, udvikle og udvide dit ledelsesrum, med fokus på gennem dine ledere at skabe forandring og forankring i organisationen, så er dette det rette netværk for dig.

KEY BENEFITS

MÅLGRUPPE

• Styrk det fælles “vi” og motivation blandt dine ledere og medarbejdere

Offentlige ledere med strategisk ansvar og ledelse af ledere. Hvor der er fokus på ledelse på tværs, sam­ skabelse, personlig udvikling og procesledelse

• Bliv leder af én ledergruppe, frem for grupper af ledere

Offentlige ledere der er nysgerrige på egne ledelses­ metoder og som tør udfordre vanetænkningen

• Opnå et mere effektivt personligt ledelsesrum • Bliv bedre til at bruge strategi i praksis

Offentlige ledere der er optaget af at skabe retning, mening og sammenhæng i medarbejdernes hverdag og ser værdi i at lede på tværs og opad 3


ANDERS SENECA ANDERS SENECA ER TOVHOLDER PÅ GRUPPEN OFFENTLIG LEDELSE. SOM NETWORK DIRECTOR VIL ANDERS SKABE EN RØD TRÅD SAMT KVALITETSSIKRE RETNINGEN FOR GRUPPEN.

ANDERS PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER

NETWORK DIRECTOR Anders Seneca er til daglig direktør i konsulentfirmaet Dogmekompagniet.

• Strategi • Ledelsesudvikling • Management consulting

Her hjælper og inspirerer han både offentlige og private organisationer med at forankre forandring gennem foredrag, workshops, udviklingsprocesser, teamcoaching og ledersparring. Han har fokus på, hvordan man kan forandre, forankre og løse kerneopgaven gennem strategisk og praktisk ledelse. Anders Seneca har tidligere været leder i den offentlige sektor i 10 år. Han kender derfor indgående til de vilkårlige udfordringer og udfordrende vilkår blandt ledere i det offentlige. Anders har som skribent været med til at præge måden hvorpå der tænkes ledelse i den offentlige sektor og har skrevet flere populære bøger. Blandt andet bestsellere som ”Løs din Kerneopgave”, ”Kend din Kerneopgave” samt ”Hvad leder du efter?”. Anders er uddannet i statskundskab og teoretisk antropologi ved Aarhus Universitet.

4


Der kan være meget langt fra ledernes skrivebord og ud til virkeligheden. Både geografisk og fagligt. Vi skal bruge det her netværk til at finde ud af, hvordan vi kan skabe effekt og mening på afstand. ANDERS SENECA NETWORK DIRECTOR

5


HVORFOR NETVÆRK?

INSPIRATION

AKTUALITET

OUTPUT

NETVÆRK

Når konstant forandring er et vilkår, får du behov for ny viden, inspiration og et stærkt netværk. F5 er sat i verden for at facilitere vækst og viden hos vores netværksmedlemmer. Vi tror på, at vi i netværksgrupperne skal være ambitiøse og nysgerrige, og at vi sammen kan co-create ny viden, som kan gøre os alle rigere. Vi har altid en fagligt stærk Network Director til at lede og facilitere møderne. Vi henter dyg­ tige eksperter ind til at holde korte og relevante oplæg. Og i små grupper deler og drøfter vi udfordringer og opnår ny viden. Du får ikke et stærkt netværk alene ved at melde dig ind i en af F5’s netværksgrupper. Men det er en god start, og netværket skabes over tid, når du og de øvrige medlemmer har delt jeres sejre – og nederlag. Vejen til succes er fyldt med fejltrin. Men ved at lære af andres fejl­ trin kan du måske få indsigt, så du undgår at begå nogle af dem. En netværksgruppe er ikke et kursus, ikke en konference, ikke et foredrag. Det er et rum med passionerede personer, som deler udfordringer, viden og erfaring med hinanden.

6


NETVÆRKSMODELLEN FÆLLESSKAB Et stærkt netværk skabt af personer, som har samme udfordringer som dig.

INDSIGT Del erfaringer med net­ værket – og få ny indsigt retur. Sådan bliver vi alle rigere.

VIDEN OG INSPIRATION Korte og præcise op­ læg fra eksperter, der arbejder med samme udfordringer som dig.

STÆRK FACILITERING Netværksgruppen ledes af en stærk Network Director, der faciliterer møderne, så alle får udbytte.

FORMAT

HELHEDSOPLEVELSE

I F5 har vi fokus på stærk facilitering. Ved at have en tilknyttet Network Director til hver gruppe sikrer vi et højt niveau. Udover fagligt aktuelle oplæg fra eksterne inspirationskilder, sikrer Network Directoren et grund­ lag af kvalitet og relevans, en dialog der giver mening, og at gruppen altid har et go to-action, når de forlader hvert møde.

Ved et netværksmøde i F5 er intet overladt til tilfældig­ hederne, og vi arbejder med udgangspunkt i at skabe en helhedsoplevelse fra vores medlemmer træder ind ad døren, til de tager hjem igen. Derfor er hvert arran­ gement skræddersyet, og både omgivelser, mad og vin, samt gæster og oplæg planlagt ned til mindste detalje. 7


TEMAER Arbejdet i netværket fokuserer på, hvordan du kan blive dygtigere til at lede gennem andre ledere. De viste temaer er vejledende, da vi tilpasser dagsordenen til det enkelte netværk. Netværket vil løbende få besøg af førende profiler inden for faget til at holde oplæg og give inspiration.

Kerneopgaven: Hvad leder vi efter?

Fra standard til succes. Og fra administration til motivation

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Der skal ledes efter kerneopgaven – og der sker sjældent. Kerne­ opgaven kender vi alle, men er den fælles og fokuseret? Et er at kende kerneopgaven, noget andet er strategisk og praktisk at lede efter kerneopgaven, så den også løses bedst muligt i praksis. Kerneopgaven er et uhyre effekt­ fuldt styringsværktøj, hvis vi som ledere tager konsekvensen af kerneopgaven, hvilket dette møde skaber afsæt for. Ved dette møde vil Network Direc­ tor Anders Seneca, som står bag to fagbøger om netop kerne­ opgaven, i en workshop sætte fokus på, hvordan vi bruger kerne­ opgaven som strategisk ledetråd og pejlemærke.

8

Effekt- og meningsfuld område­ ledelse fordrer, at der ledes efter succes frem for standarder. Dette møde har fokus på, hvordan vi flytter vores ledelsesmæssige fo­ kus fra mål og målstyring til formål og formålsstyring. Der er stor forskel på, om vi leder organisationen på at gøre det rigtigt eller gøre det rigtige. Ved dine medarbejdere og ledere hvordan en succes ser ud - og hvornår har I sidste fejret en fælles én af slagsen. I denne refleksion ligger nøglen til succesfuld områdeledelse - hvilket vi på dette møde udfolder. Det handler om at lede gennem fælles motivation frem for admini­ stration.


Det fælles “vi”

Strategi i praksis - fra hensigt til handling

Fra lederskab til ledelsesrum

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Som områdeleder er det dit job at skabe resultater gennem ledelse af andre ledere. I praksis er det en stor udfordring at skabe et reelt arbejdsfællesskab i spidsen for flere forskellige medarbejdergruppe. Ved dette møde vil vi se nærmere på, hvilke greb man kan bruge for at skabe “et fælles vi”, så forskel­ ligheder kan bringes i spil som forskelskraft og ikke forskelskløft. Et fælles professionelt “vi” er en for­ udsætning for at sikre, at speciali­ sering ikke ender som fragmente­ ring. Vi skal ikke lave det samme, men lykkes med det samme.

Alt for ofte bliver strategi et forbipasserende projekt uden tilknytning til hverdag og praksis. Strategi bliver dermed noget, der bare skal overståes. Men der ligger faktisk et stort uforløst potentiale i at tænke strategi ind i hver­ dagen som områdeleder. Strategi kan hjælpe os med at optimere processer og skære ind til benet i forhold til, hvilke opgaver vi skal løse bedre, og hvilke vi slet ikke skal røre ved. Det handler om prioritering og fokusering. Vi skal ikke altid lave mere for at løse opgaven bedre. Vi har her fokus på, hvordan vi som ledere kan arbejde med ned/ opprioritering og optimering.

Distrikts- og områdeledere sidder ofte med ansvaret for brede og dybe områder. Men en ting er organisationsdiagrammer – en anden er ledelse i praksis. Ofte er der behov for at få defineret og tydeliggjort sit ledelsesrum i endnu større udstrækning. Ledelsesrum er noget vi selv kan indrette og definere. Det er et rum. vi skaber gennem ledelse – af egne ledere og egen leder. Der skal ledes i alle retninger, hvis vi skal fra et snævert af andre defineret lederskab til et reelt ledelsesrum, hvor resultater kan skabes.

9


F5 BOX BLIV INSPIRERET TIL FORANDRING F5 Box er vores bud på et inspirerende live-event. Vi sprænger rammerne for traditionelle konferencer ved at kombinere høj faglighed med inspiration fra teatret i et involverende format. Box er en debataften, et foredrag og en teatertur i samme pakke. Vi siger farvel til slides og sparker de tidstunge og indøvede oplæg til hjørne. I stedet bruger vi tiden på diskussion, samtale, dialog, perspektiver og inspiration.

F5 BOX 2018 // TRÆNINGSRUMMET Vi udforsker, hvordan det er muligt i en tætpakket hverdag at give plads til en eksperimenterende tilgang, hvor fejl kan være en del af processen. Vi skal møde nogle af dem, der har gjort det til deres levevej at udfordre det gængse. Dem, der forføger det ukonventionelle og skaber en ny norm for, hvordan man kan skabe og gøre ting. Dem, der tror på, at virksomheder skal eksperimentere for at blive dygtigere. Vi skal ind i kokkens kreative verden, ballettens præcision og sportens præstationskultur og koble det til dansk erhvervsliv, så vi tager inspirationen med hjem og ind i hverdagen.

//AARHUS TEATRET SVALEGANGEN ROSENKRANTZGADE 21 8000 AARHUS 14. MARTS / 15:00 - 18:00 27. AUGUST / 15:00 - 18:00 15. NOVEMBER / 15:00 - 18:00

//KØBENHAVN DOCKEN FÆRGEHAVNSVEJ 35 2150 NORDHAVN 7. MAJ / 15:00 - 18:00 20. AUGUST / 15:00 - 18:00 21. NOVEMBER / 15:00 - 18:00

F5 BOX AFHOLDES SEKS GANGE OM ÅRET I AARHUS OG KØBENHAVN, OG ALLE VORES MEDLEMMER ER INVITERET Arrangementerne er gratis for medlemmer, og du vil gå fra hver F5 Box med ny inspiration til dit daglige arbejde, uanset hvilket netværk eller fagområde du beskæftiger dig med. TILMELD DIG TIL ARRANGEMENTERNE PÅ F5.DK/BOX 10


MEDLEMSKAB Dit medlemskab hos F5 inkluderer

CO-CREATION Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbej­ de på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

KONKRET OUTPUT Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bru­ ges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

FACILITERING Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

3 BOX Tre årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor tone­ angivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 MØDER Dit medlemsskab inkluderer fire møder pr. sæson. Vi sætter hel­ hedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

EKSTERN INSPIRATION Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

SÅDAN DELTAGER DU I NETVÆRK Tag kontakt til netværket network manager for at høre mere, og få en plads i netværket

NETWORK MANAGER

PRIS Et medlemsskab koster for fire møder

19.500 KR Ekskl. moms. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din

Louis Gilbert Jespersen louis.j@f5.dk Telefon: +45 7370 9732 LinkedIn

virksomhed

11


F5 NETWORKING APS Rentemestervej 2A 2400 København NV CVR: 35523138 www.f5.dk networking@f5.dk Telefon 3211 0000

Offentlig Ledelse 6 - F5 (LJ)  
Offentlig Ledelse 6 - F5 (LJ)