Strategisk Personaleledelse Vest – F5

Page 1

Strategisk Personaleledelse


Om netværket Ledelse af personale i den offentlige sektor kræver meget af ledere i dag. Hvor meget skal man gå ind i ledelse af ”det hele menneske”, og hvornår er det passende at fokusere mest på opgaveløsningen og den professionelle del? – Hvor tæt skal man være på sine medarbejdere – og hvornår er forbindelsen blevet for tynd? Hvor meget skal man styre – og hvor meget skal man støtte? – Hvordan balancerer man mellem tillid og kontrol? Spørgsmålene er mange, og de éntydige svar er få. I dette netværk får du mulighed for at undersøge konkrete spørgsmål og problematikker, der relaterer sig til personaleledelse i offentlige organisationer. Vi fokuserer på ledelse af medarbejdere såvel som ledelse af ledere for uanset ledelsesniveau, indeholder lederjobbet emner af organisationspsykologisk karakter, når det er de menneskelige aspekter, der er i spil. Netværket vil bestå af mindre oplæg med mulighed for at netværke, sparre, udforske og lade dig inspirere til de ledelsesmæssige opgaver, du selv står med i din egen organsation. Hvis du giver noget af dig selv til dette netværk, får du meget igen.


Network Director LOTTE LÜSCHER Lotte Lüschers passion er ledelse – og de mange paradokser og krydspres som ledere skal tumle med i deres praksis. Hun har gennem hele sin karriere forsket i ledelse og arbejdet som erhvervspsykolog. Hun har en ph.d. i ledelse fra BSS og LEGO og er forfatter til en række bøger og artikler om ledelse, blandt andet “Ledelse gennem paradokset – om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet” (2012) og bogen “Lederen mellem Tvivl og handlekraft – om paradokser i det personlige lederskab”, som blev kåret som årets ledelsesbog i 2018.


Dit netværk Netværket er dynamisk, og vi følger medlemmernes behov og ønsker. Derfor har vores emner for de seneste ni måneder været disse: Feedbackkultur der virker Lederens rolle er blandt andet at sikre, at der skabes en god feedbackkultur blandt medarbejderne og mellem leder og medarbejder. Hvordan undgår man, at det bliver for kritisk og demotiverende? Hvad består en god feedback af? Og hvordan sikrer man en god timing og passende dosering? Motiverende ledelse Hvad ved vi om, hvad der motiverer forskellige medarbejdere? Er det tid/penge/meningsfulde opgaver/godt kollegaskab eller noget helt andet? Hvordan sikrer du, at dine medarbejdere er top-motiverede til at løse opgaverne? Skab psykologisk tryghed i teamet Teorien om psykologisk tryghed som udgangspunkt for, at medarbejderne føler sig frie og tør dele idéer, fejl og kritik. Ledelse i balance - mellem tillid og kontrol Moderne ledelsesteorier hylder tillidsbaseret ledelse. Samtidig bliver du som leder bedt om at være i kontrol og kende mange detaljer fra din organisation. Det kan virke som kontrol. Og det er det vel også. Vi vil undersøge, hvordan balancen mellem tillid og kontrol er god i lederskabet. Bæredygtig ledelse Hvordan skaber vi organisationer, der i stedet for at kapitalisere og udtømme ressourcer, opbygger dem og derfor bliver bedre til at skabe varig værdi over tid for det samfund den er en del af, sine ansatte og interessenter. Teams der virker Vi dykker ned i, hvad det gode team egentlig består af og udveksler erfaringer med at skabe teamdynamik, der forstærker samarbejdet, tilliden og resultaterne.


Hvorfor F5 Der er ingen tvivl om, at viden er blevet et afgørende konkurrenceparameter for at kunne udvikle og fremtidssikre organisationen. Og den viden skabes bedst, når den kombineres med relationer og personlig udvikling. Det gør vi hos F5.

Relation: Vi udfordrer de klassiske måder at drive netværk på.

For os er relationer nøgleordet til et stærkt netværk, og derfor sammensætter vi vores netværksgrupper ud fra en fælles faglighed, så medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer.

Viden: Udbyttet af netværket er ny viden. Nye idéer til at ud-

vikle organisationen. Nye redskaber til at løse opgaver. For at sikre et højt fagligt udbytte har hvert netværk en styrmand. Vi kalder dem for Network Directors, og de er alle nøje udvalgt ud fra deres viden, kompetencer og kendskab til de udfordringer, som kendetegner den enkelte gruppe.

Udvikling: Vi går skridtet videre end at tale tidens buzzwords

ihjel. På netværksmøderne bevæger vi os både på teoretisk og konkret plan og ser på, hvordan du i praksis kan anvende din nye viden i din dagligdag.

ved at snakke ‘‘ Først og sparre med

mennesker fra nogle helt andre brancher, kan vi opnå brugbare løsninger, som vi ellers ikke ville være nået frem til. Christian Ravn, CIO hos ECIT Solutions


F5 Networking Som medlem hos F5 bliver du en del af et univers, hvor du har adgang til spændende foredrag, store konferencer og sparring igennem faglige netværksgrupper.

Netværksgruppen

F5 Box

På møderne får du perspektiver fra andre virksomheder, faglige indspark og sparring på dine egne udfordringer. Et netværk er et plussumspil, der går begge veje. Jo mere du bidrager med, des mere vil du få tilbage.

På vores konferencer kommer du i selskab med nogle af landets skarpeste talere og ledelsesprofiler, som drøfter aktuelle dilemmaer og udfordringer. Her har du mulighed for at invitere en gæst, så du kan dele oplevelsen med en god kollega eller din chef.

F5 Focus

F5 Matchmaking

F5 Focus er et koncentreret foredragsformat for vores medlemmer. Vi kombinerer viden og underholdning i et oplæg, hvor en profileret keynote speaker giver halvanden times fordybelse og omsætter sin viden til konkrete værktøjer.

Du har mulighed for at benytte hele F5’s medlemsbase, hvis du sidder med en konkret problemstilling. Beskriv dit ønske til en profil og uddyb din problemstilling, så vil vi forsøge at finde et match til dig hurtigst muligt.


Din rejse hos F5 Opstart i netværksgruppen

Fortrolighed og kendskab

Et stærkt netværk

Det er vigtigt at så frøene til et sammentømret netværk. Byd ind, invitér på kaffemøde, tag sammen til en af vores konferencer.

Dine relationer i gruppen forgrener sig, og du mærker en fortrolighed i gruppen. Det bliver naturligt at gå til foredrag sammen eller dele en case fra egen hverdag.

Netværket har nu en stærk stamme af kernemedlemmer. Der kommer løbende nye deltagere til, der bidrager med nye perspektiver. Det er dit frirum, hvor du trygt kan dele problemstillinger.

Gå på opdagelse i F5-universet

Udnyt dine muligheder

Nyt job? Nyt fokusområde?

Tag en kollega med til vores konferencer, hold dig opdateret på trends med vores magasin F5 Update eller benyt dig af F5 Matchmaking.

Med adgang til både vores foredrag og konferencer kan du bruge F5 som en platform til at styrke relationen til dit netværk eller dine medarbejdere

Der kan ske meget i løbet af 2-3 år. Du har muligvis fået nyt job, nyt ansvar og søger dermed sparring indenfor et andet område. Du kan vælge at skifte til en ny gruppe, hvor det faglige fokus passer til dine nye behov.

Sæson 1

Sæson 2

Sæson 3


Vi skaber udvikling for ledere, specialister og organisationer gennem stærke relationer