Page 1

OFFENTLIG LEDELSE Netvæ Hvorf rk. or? SIDE 8

Lederskab handler også om at forstå adfærd SIDE 2

Farvel til KPI’erne SIDE 6


F5 NETWORKING Formålet med netværksgruppen Offentlig Ledelse er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din organisation. Du får viden og individuel sparring med medlemmerne, som ruster dig til at håndtere netop de udfordringer, I sidder med nu. Vores Network Director, Jakob Westh, tilrettelægger de enkelte møder og inviterer eksterne brancheeksperter ind for at sikre et højt vidensniveau. På den måde får medlemmerne et fagligt løft og kommer hjem med nye ideer og konkrete værktøjer, som kan bruges direkte i det daglige arbejde.

Det er kompetencen, som adskiller dette netværk fra de andre. Det er kompetente folk, både dem, som holder oplæg, og deltagerne. Jeg synes, man kan mærke, at folk spiller med - jeg tror, det hæver niveauet, at alle har taget aktivt stilling til at være med, og at der er betalingsfee. ASGER SIMONSEN IT-CHEF, SHOE-D-VISION DELTAGER I NETVÆRKET REMAKING RETAIL

LEDERSKAB HANDLER OGSÅ OM AT FORSTÅ ADFÆRD Ledere i det offentlige fokuserer i dag for meget på tal. Det er på tide at kigge nærmere på medarbejdernes adfærd, forklarer Jakob Westh. Talstyring og KPI’er er blevet udbredte som ledelsesværktøjer i den offentlige sektor. Men ofte virker disse redskaber ikke efter hensigten. I stedet er det på tide med et nyt syn på ledelse, påpeger Jakob Westh, der er network director i ‘Offentlig Ledelse’ hos F5 Networking, ekstern lektor ved CBS samt udviklingschef for Public Sector hos Mercuri Urval.

dumstædighed at holde fast ved gamle målsætninger. Dovenskaben derimod har det med at snige sig ind, hvis tallene ikke er sat højt nok, og målene allerede er nået i september. Ligeledes er der bagklogskaben, som har det med at ramme meget KPI-fokuserede ledere. “Hvis du entydigt leder på KPI’er, så ender du med at vente på resultatrapporten og de røde tal. Det betyder, at du ikke er nok ude blandt dine medarbejdere. Du kommer i gang for sent, og fejlen er allerede sket,” siger Jakob Westh.

“Jeg plejer at sige, at for ensidigt brug af new public management risikerer at medføre dårskab, dovenskab og bagklogskab,” konstaterer Jakob Westh, der har bidraget til flere offentlige fusioner og lederudviklingsprocesser i nyere tid. Jakob Westh forklarer, at virkeligheden i dag ofte ændrer sig hurtigere end målene, og derfor kan det ofte være ren og skær

Hvad skal i stedet? Men hvis man ikke kun kan styre sin organisation efter faste pejlemærker som tal, hvordan skal man så gøre det? Ifølge Jakob Westh så er medarbejdernes adfærd oplagt at kigge nærmere på. Han forklarer, at et fokus på adfærd som regel også giver resultater.

2


Hvis du entydigt leder på KPI’er, så ender du med at vente på resultatrapporten og de røde tal. Det betyder, at du ikke er nok ude blandt dine medarbejdere. Du kommer i gang for sent, og fejlen er allerede sket. JAKOB WESTH NETWORK DIRECTOR NETVÆRKET OFFENTLIG LEDELSE

“For få ledere i dag er skarpe på, hvad god adfærd er. Og det er en skam for i en foranderlig verden, hvor målene hele tiden ændrer sig og nye politiske vinde blæser, kan adfærd være nøglen.” For at illustrere sin pointe hiver Jakob Westh et eksempel fra sportens verden frem: Barcelona FC har været verdens bedste fodboldhold i en årrække. Ikke på grund af en resultatorienteret strategi, men netop fordi ledelsen har fokuseret på medarbejdernes adfærd. “Alle fodboldklubber har det samme mål, nemlig at vinde den næste kamp. Det mål har Barcelona også, men for 20 år siden fandt man ud af, at man ville vinde på en bestemt måde. Det betyder, at man vil se en bestemt adfærd til træning og i kamp. Modstander, bane, dommer og så videre har ingen betydning – alt det kan variere, men måden, man vil vinde på, er den samme,” siger Jakob Westh. Modsætningen er de klubber, som er alt for fokuserede på resul-

NETWORK DIRECTOR Jakob Westh er Udviklingschef Public Sector/Chefkonsulent hos Mercuri Urval, hvor hans primære fokus er leder- og ledelsesudvikling i større offentlige organisationer. Jakob har blandt andet været konsulent på nogle af de største fusionsprojekter i den offentlige sektor i nyere tid. Ved siden af sin stilling hos Mercuri Urval fungerer Jakob som ekstern lektor ved CBS, hvor han underviser i strategi, ledelse og HR. Jakob har tidligere været leder i DR. Han har en cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.

tater. Som regel ender de med at fyre træneren efter en smule modgang. Dermed ender strategi og kultur med at blive vag, uklar og kortsigtet. At være leder er ensomhedens vej Jakob Westh forklarer, at et professionelt netværk er et oplagt sted at søge faglig udvikling for ledere i det offentlige. I dagligdagen kan man som leder være klemt mellem den politiske styring på den ene side og medarbejderne på den anden. Derfor er der brug for et forum, hvor man i højere grad kan møde og sparre med andre ledere i samme situation. “Jeg plejer at sige, at det at være leder også er at gå ‘ensomhedens vej’. Jo længere du kommer op i hierarkiet, des færre kollegaer har du. Samtidig bliver din kalender mere presset. Så at deltage i et netværk og møde andre ledere er i virkeligheden at bryde ud af ensomhedens vej,” slutter Jakob Westh af.

3


HVEM HENVENDER NETVÆRKET SIG TIL? Dette netværk henvender sig til den ambitiøse leder i det offentlige, der søger ny inspiration i forhold til, hvordan man kan gå fra talstyring og KPI’er til et moderne ledelsesudtryk, der i højere grad fokuserer på adfærd, teams, trivsel og præstationer.

Din titel kan være afdelingschef, leder, vicedirektør eller direktør. Hvad der står på visitkortet, er dog ikke det vigtigste – det er derimod, at du har lyst til at udvikle dig fagligt sammen med andre ligesindede ledere fra det offentlige.

Netværksgruppen er sammensat bredt på tværs af sektorer og vil fokusere på udvikling af ledelseskompetencer. Medlemmerne i netværket har allerede solid erfaring, men har mod på at rette et kritisk blik på egen ledelsespraksis.

Blandt medlemmerne i vores øvrige netværk finder du dygtige folk fra både det offentlige og private – herunder fra blandt andet Lego, Deloitte og Danske Bank.

Mit udbytte af netværket matcher det, der gjorde, at jeg valgte at deltage. At få ny viden og noget innovationsinspiration og sparring. Både fra leadership i andre industrier, som inspirerer og sætter innovation i en businesskontekst og fra outside-in oplæg, som trækker de nye megatrends op, så man er opdateret på nye muligheder og next step. TORSTEN BJØRN SENIOR DIRECTOR DESIGN MANAGEMENT, LEGO GROUP A/S DELTAGER I NETVÆRKET INNOVATION I VIRKELIGHEDEN

4


INSPIRATION

FRIRUM

I netværksgruppen kan du drøfte dine konkrete udfordringer og du giver andre deltagere feedback på deres. Du bliver udfordret og får sparring på strategier og konkrete problemstillinger fra kompetente og uafhængige netværkskollegaer. Det giver inspiration til nye idéer og videreudvikling som du kan tage med hjem til din organisation.

Netværksgruppen er et frirum, hvor der er plads til at du kan drøfte alt fra hverdagens almene dilemmaer til din organisationens strategiske udfordringer. Netværket bliver dit fortrolige frirum, hvor du i samråd med andre ledere kan få sparring på personlige udfordringer i forhold til dit arbejdsliv. Du udvikler både faglige og personlige kompetencer til nytte for dig og din organisation.

KONKRET VIDEN

FAGLIG KOMPETENCE

Den verden vi lever i i dag er helt anderledes end for blot fem år siden. I netværket får du adgang til opdateret og konkret viden, som endnu ikke er nået frem til lærebøger på universiteterne og først senere bliver til pensum på MBA-uddannelserne. Gennem øvelser og diskussion sætter vi fokus på at implementere den nye viden i din organisation.

Netværket ledes af en Network Director, som kender din branche og dine udfordringer. Network Directorens opgave er at lede gruppen og tilrettelægge netværksmøderne efter deltagernes behov og ønsker. Samtidig har Network Directoren et højt fagligt niveau, som sikrer at deltagerne får relevante vidensindspark udefra.

5


MULIGE TEMAER

FARVEL TIL KPI’ERNE KPI’er, micro management, new public management. Kært barn har mange navne. I dag ser vi flere og flere organisationer vende sig bort fra det snævre fokus på tal i ledelsen. Ved dette møde undersøger vi, hvad det gør ved medarbejdere og ledere at have entydigt fokus på tal og ser samtidig på, hvordan vi kan bevare de gode og klarhedsskabende effekter af målsætninger og det kvantificerbare.

MOTIVATION AF VIDENSARBEJDERE Som leder i den offentlige sektor, er det ikke teknologi, IT eller maskiner, som er den vigtigste ressource. Det er derimod medarbejderne. Ved dette møde får vi indsigt i, hvordan vi skaber glade og motiverede vidensarbejdere. Vi går i dybden med motivation, psykologi og incitamentstrukturer.

HIERARKIETS SAMMENFALD Hierarkiet er mange steder under afvikling. Hos Zappos har man helt afskaffet det formelle hierarki til fordel for fænomenet holacracy. Så radikalt kan man ikke gå til værks i det offentlige, men i teams og projekter er det muligt at opbløde det traditionelle lederskab og eksperimentere med en uformel ad hoc-ledelse. Ved dette møder kigger vi nærmere på de nye måde at tænke teams, hierarki og organisation på.

6

HVAD ER ADFÆRDSLEDELSE? Der findes en guldgrube af forskning, som underbygger hvad god adfærdsledelse er. Ved dette møde forsøger vi at give deltagerne et sæt af konkrete værktøjer, som de kan tage med ud og bruge i deres daglige ledelsespraksis.


PRAKTISK INFO

LOCATION

INDHOLDET AF VORES NETVÆRKSPAKKE Fire faglige oplæg om året af høj kvalitet med den nyeste viden inden for feltet samt mulighed for - udover netværksmøderne - at deltage i en række konferencer årligt om innovation og tendenser. Hver konference varer to-tre timer og er spredt ud over året.

KØBENHAVN NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET

Netværk og workshops med de øvrige deltagere, som giver ny inspiration, indsigt og værktøjer, du kan bruge i dit daglige arbejde. Facilitering og mødeledelse af en faglig anerkendt Network Director, som kender dine udfordringer. Fortroligt forum på Linkedin, som giver deltagerne mulighed for at sparre med hinanden mellem møderne. Adgang til F5 box; flere årlige live-events, hvor formidling, netværk og samtale smelter sammen i et nyt format. F5 box tager fat i tidens vigtigste tendenser og er på tværs af netværksgrupper. PRIS Et årligt medlemskab koster 19.500 kr. – eksklusive moms pr. deltager. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din virksomhed.

KONTAKT NETWORK MANAGER Charlie Rødgaard Email: charlie@f5.dk Telefon: +45 3123 9171

F5 Networking ApS Ny Kongensgade 9C, baghuset 1472 København K Telefon: +45 32 11 00 00 Email: networking@f5.dk

LinkedIn CVR: 35523138

7


NETVÆRK HVORFOR? EKSPERT: BEDST AT NETVÆRKE UDEN FOR VIRKSOMHEDEN Ledere oplever, at det kan være svært at netværke og udveksle erfaring med tætte kollegaer. Derfor anbefaler ekspert, at man opsøger netværk uden for virksomheden. Ledere kan ofte have svært ved at tale åbent om problemer, som de møder i forbindelse med arbejdet i deres virksomhed. Derfor anbefaler netværks-ekspert Christian Waldstrøm, som er medforfatter til bogen ‘Corporate Networking’, at man opsøger et fagligt netværk, hvor man ikke har de samme problemer. “I et netværk uden for virksomheden kommer man til at møde nogen, som minder om én selv, men som ikke er for tæt på. Problemet i virksomheder er, at dine konkurrenter til de spændende projekter, bonusser og forfremmelse sidder lige ved siden af dig. Og så kan det jo være svært at åbne op og få fortalt om de udfordringer, du sidder med,” fortæller Christian Waldstrøm, lektor på Aarhus Universitet og partner i Unilyze.

“Virksomheder er præget af politik, hvor det handler om at opnå en fordelagtig position. Nogle bliver bestyrtede, når man siger det og andre kan nikke genkendende til det. Der vil altid være forskellige dagsordener i virksomheder. En kamp om ressourcer, om du vil. IT-folkene har deres dagsorden, smens produktions- og HR-folkene har en anden agenda”, fortæller netværks-eksperten. Et spørgsmål om tillid Christian Waldstrøm mener dog også, at et netværk for at fungere bedst kræver en høj grad af tillid mellem deltagerne. “Et netværk kan være et frirum i modsætning til ens virksomhed. Derfor kræver det, at der er en tillid, så man ved, at det, man siger, ikke kommer videre. Der skal være en fortrolighed, som tager noget tid at bygge op.” Men når først tilliden er på plads, så giver netværket også en konkret gevinst - både for lederne personligt og for virksomheden.

Han mener, at man ikke kan komme udenom, at virksomheder har en udfordring, når det kommer til at have en åben dialog og udveksle erfaring internt:

Det væsentligste er, at jeg har lært en masse nye faglig relevante mennesker at kende. Vi er et par stykker i netværket som har dannet en lille arbejdsgruppe og nu er vi i gang med at lave et helt nyt produkt. Det er fantastisk! Hvis ikke jeg var med i netværket, så havde vi nok ikke fået den produktidé. MICHAEL EMBORG PROTOTYPE COORDINATOR, ROCKWOOL DELTAGER PÅ NETVÆRKET FREMTIDENS BYGGERI

F5 NETWORKING APS . NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET . 1472 KØBENHAVN K . TELEFON: +45 32 11 00 00 . EMAIL: NETWORKING@F5.DK

Offentlig Ledelse - F5 (CR)  

Network Manager: Charlie Rødgaard

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you