Page 1

NEXT LEVEL BUSINESS


OM NETVÆRKET_ Virksomheden skal vokse og vækste, og det betyder, at ledere i mindre virksomheder ofte drukner i de mange driftsopgaver. Det stiller store krav til lederen, der både skal kunne håndtere arbejdspresset, motivere medarbejderne og udvikle forretningen. Forandringer er uundgåelige, når forretningen skal udvikles. Derfor skal ledere håndtere både de planlagte og de spontane forandringer og sørge for, at medarbejderne er medskabere af forandringerne. Det gælder om at lade medarbejderne overtage mange af de driftsfokuserede opgaver for selv at få tid til at lægge retningen, lære af andre virksomheder og skabe værdi gennem processer og strukturer. LEDELSESUDVIKLING TIL GAVN FOR FORRETNINGEN Netværket er din mulighed for at kigge fremad på din virksomheds muligheder og indad på dig selv som leder. Vi arbejder med, hvordan du bruger dit netværk til at udvikle virksomheden, hvilken betydning work-life balance har, og hvordan du kan løfte dig fra driften og træffe strategiske beslutninger.

LOUISE ERTMAN BAUNSGAAR Louise Ertman Baunsgaard er grundlægger af LETZ SUSHI. Hun startede med at stå for udviklingen alene, inden hun fik en investor ind, som hun endte med at sælge forretningen til. I dag er hun indehaver af virksomheden EBalance, hvor hun rådgiver og coacher ledere og selvstændige om ledelse, forretningsudvikling, forretningsmodel, og om hvordan de kan bruge deres netværk og hente viden fra det.


HVORFOR F5_ Der er efterhånden ingen tvivl om, at viden er blevet et afgørende konkurrenceparameter for at kunne udvikle og fremtidssikre organisationen. Og den viden skabes bedst, når den kombineres med relationer og personlig udvikling. Det gør vi hos F5.

RELATION: Vi udfordrer de klassiske måder at drive netværk på. For os er relationer nøgleordet til et stærkt netværk, og derfor sammensætter vi vores netværksgrupper ud fra en fælles faglighed, så medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer.

VIDEN: Udbyttet af netværket er ny viden. Nye idéer til at udvikle organisationen. Nye redskaber til at løse opgaver. For at sikre et højt fagligt udbytte har hvert netværk en styrmand. Vi kalder dem for Network Directors, og de er alle nøje udvalgt ud fra deres viden, kompetencer og kendskab til de udfordringer, som kendetegner den enkelte gruppe.

UDVIKLING: Vi går skridtet videre end at tale tidens buzzwords ihjel. På netværksmøderne bevæger vi os både på teoretisk og konkret plan og ser på, hvordan du i praksis kan anvende din nye viden i din dagligdag.

Det er godt at blive hevet ud af konteksten og få sat fokus på nogle ting, som man ikke har tid til i en travl hverdag. Selvom vi er fra forskellige virksomheder, sidder vi ofte med de samme problemer. RASMUS JØRGENSEN, EJER AF KALK A/S, MEDLEM SIDEN 2014


GIVE AND TAKE_ UDSYN Netværksmøderne er det professionelle refleksionsrum væk fra hverdagens travlhed. Det er øjenåbneren, der giver et nyt syn på udfordringer og idéer.

ET STÆRKT NETVÆRK Et netværk kan blive ved med at udvikle sig. Derfor giver vi ikke et færdigudviklet netværk, men skaber fundamentet for, at netværksrelationerne kan opstå.

DIN ERFARING Et netværk er et plussumsspil, der går begge veje. Jo mere du deler ud af dine erfaringer og perspektiver, desto mere kan du forvente at få igen. Derfor er det op til dig selv, hvor meget du vil have ud af netværket.

NY VIDEN Vi reflekterer, diskuterer og udfordrer de gængse forestillinger om de forandringer og udfordringer, som de fleste organisationer står overfor. På den måde skaber vi ny viden mellem medlemmer i netværket.


MEDLEMSKAB_ EKSTERN INSPIRATION Hvert netværksmøde er bygget op omkring et fagligt oplæg, som sætter diskussionen i gang og giver dig nye perspektiver på aktuelle emner.

FÆLLES FAGLIGHED Medlemmerne i din netværksgruppe har alle solid erfaring indenfor dit område. Det er din mulighed for at give dit input og få andres syn på dine udfordringer.

FAGLIG STYRMAND Alle vores netværk har en Network Director, der med sin faglige ballast sætter retningen, styrer diskussionerne og skaber fundamentet for netværksrelationerne.

NETVÆRKSMØDER Netværk handler om at opbygge relationer, men det tager tid at udvikle. Derfor fortsætter netværksgruppen og mange af medlemmerne år efter år.

KONKRET OUTPUT I fællesskab med Network Director og de andre medlemmer omsætter du det faglige oplæg til konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din dagligdag.

F5 BOX Hvert år afholder vi flere live-events, hvor vi udforsker aktuelle problemstillinger fra forskellige vinkler. Som medlem kan du gratis tage en kollega med.

PRIS 19.500 kr. Eks. moms. Beløbet er fuldt fradragsberettiget

Next Level Business - F5  
Next Level Business - F5