Next Generation Leadership 3, V, V2 – F5

Page 1

Next Generation Leadership


Om netværket Ledere, der sidder i spændet mellem topledelsen og medarbejderne, har brug for strategiske evner. En ting er, at de skal lede medarbejderne og sørge for, at beslutninger fra toppen føres ud i virksomheden. Noget andet er, at de også skal sikre sig indflydelse opad og på tværs i organisationen for at give deres chef større beslutningsgrundlag og derved binde organisationen tættere sammen. Det kræver, at ledere kan gennemskue alle de interesser, der er på spil, i organisationen, have menneskelig indsigt og tænke langsigtet med øje for resultatet. Strategisk tilgang til ledelse I netværket udfordrer vi lederrollen og ser på, hvordan du kan skabe tillid til chefen og blive en endnu vigtigere medarbejder, og hvordan du kan tage din viden og erfaring med op gennem systemet, så topledelsens beslutninger bliver truffet på et bredere grundlag. Vi styrker dine strategiske evner, dine evner til at forstå det psykologiske spil, magtstrukturerne og alliancerne, så du lettere finder vej til indflydelse.


Network Director ANNETTE KLAUSEN BENGTSSON Annette Klausen Bengtsson har i flere år været leder og rådgivet ledere i virksomheden Klausen & Bengtsson. Gennem sit arbejde har hun hjulpet ledere fra både små og store, som offentlige og private virksomheder. Velux, Vestas, SKAT og Nets er blandt kunderne. Derudover er hun forfatter til bogen “At lede opad” og “Benspænd for mellemledere”.


Dit netværk Netværket er dynamisk, og vi følger medlemmernes behov og ønsker. Derfor har vores emner for de seneste ni måneder været disse: Magt i organisationen Magt i organisationen - det politiske spil. Hvordan undgår du at blive fanget i en slags ’House of Cards’, hvor alle jagter indflydelse og træffer beslutninger, der er sløret af magtsyge og intriger? Shaping Behaviour Vi gennemgår syv klassiske adfærdsprincipper, der kan hjælpe dig til at finde praktiske løsninger på de adfærdsproblemer, du bokser med i dagligdagen. Strategiimplementering 70% af alle strategiimplementeringer enten fejler eller leverer ikke de ønskede resultater. Vi ser på, hvad der skal til for at lande blandt de 30%. Vi undersøger, hvad der kendetegner vellykket strategiimplementering i praksis. Lead with purpose Du skal kunne lede dine medarbejdere gennem formål. De fleste kender Simon Sineks WHAT/ HOW/WHY, men er det nu så vigtigt? Vi ser på, hvordan det at kunne gennemskue og kommunikere et formål kan løfte dit teams performance. Specialist pipeline Hvordan udvikler man de medarbejdere, som ikke vil gå ledelsesvejen? Vi dykker ned i, hvordan du kan opbygge en specialist pipeline, som kan udvikle dine medarbejderes kompetencer og værdier.


Hvorfor F5 Der er ingen tvivl om, at viden er blevet et afgørende konkurrenceparameter for at kunne udvikle og fremtidssikre organisationen. Og den viden skabes bedst, når den kombineres med relationer og personlig udvikling. Det gør vi hos F5.

Relation: Vi udfordrer de klassiske måder at drive netværk på.

For os er relationer nøgleordet til et stærkt netværk, og derfor sammensætter vi vores netværksgrupper ud fra en fælles faglighed, så medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer.

Viden: Udbyttet af netværket er ny viden. Nye idéer til at ud-

vikle organisationen. Nye redskaber til at løse opgaver. For at sikre et højt fagligt udbytte har hvert netværk en styrmand. Vi kalder dem for Network Directors, og de er alle nøje udvalgt ud fra deres viden, kompetencer og kendskab til de udfordringer, som kendetegner den enkelte gruppe.

Udvikling: Vi går skridtet videre end at tale tidens buzzwords

ihjel. På netværksmøderne bevæger vi os både på teoretisk og konkret plan og ser på, hvordan du i praksis kan anvende din nye viden i din dagligdag.

ved at snakke ‘‘ Først og sparre med

mennesker fra nogle helt andre brancher, kan vi opnå brugbare løsninger, som vi ellers ikke ville være nået frem til. Christian Ravn, CIO hos ECIT Solutions


F5 Networking Som medlem hos F5 bliver du en del af et univers, hvor du har adgang til spændende foredrag, store konferencer og sparring igennem faglige netværksgrupper.

Netværksgruppen

F5 Box

På møderne får du perspektiver fra andre virksomheder, faglige indspark og sparring på dine egne udfordringer. Et netværk er et plussumspil, der går begge veje. Jo mere du bidrager med, des mere vil du få tilbage.

På vores konferencer kommer du i selskab med nogle af landets skarpeste talere og ledelsesprofiler, som drøfter aktuelle dilemmaer og udfordringer. Her har du mulighed for at invitere en gæst, så du kan dele oplevelsen med en god kollega eller din chef.

F5 Focus

F5 Matchmaking

F5 Focus er et koncentreret foredragsformat for vores medlemmer. Vi kombinerer viden og underholdning i et oplæg, hvor en profileret keynote speaker giver halvanden times fordybelse og omsætter sin viden til konkrete værktøjer.

Du har mulighed for at benytte hele F5’s medlemsbase, hvis du sidder med en konkret problemstilling. Beskriv dit ønske til en profil og uddyb din problemstilling, så vil vi forsøge at finde et match til dig hurtigst muligt.


Din rejse hos F5 Opstart i netværksgruppen

Fortrolighed og kendskab

Et stærkt netværk

Det er vigtigt at så frøene til et sammentømret netværk. Byd ind, invitér på kaffemøde, tag sammen til en af vores konferencer.

Dine relationer i gruppen forgrener sig, og du mærker en fortrolighed i gruppen. Det bliver naturligt at gå til foredrag sammen eller dele en case fra egen hverdag.

Netværket har nu en stærk stamme af kernemedlemmer. Der kommer løbende nye deltagere til, der bidrager med nye perspektiver. Det er dit frirum, hvor du trygt kan dele problemstillinger.

Gå på opdagelse i F5-universet

Udnyt dine muligheder

Nyt job? Nyt fokusområde?

Tag en kollega med til vores konferencer, hold dig opdateret på trends med vores magasin F5 Update eller benyt dig af F5 Matchmaking.

Med adgang til både vores foredrag og konferencer kan du bruge F5 som en platform til at styrke relationen til dit netværk eller dine medarbejdere

Der kan ske meget i løbet af 2-3 år. Du har muligvis fået nyt job, nyt ansvar og søger dermed sparring indenfor et andet område. Du kan vælge at skifte til en ny gruppe, hvor det faglige fokus passer til dine nye behov.

Sæson 1

Sæson 2

Sæson 3


Vi skaber udvikling for ledere, specialister og organisationer gennem stærke relationer