Page 1

NEXT GENERATION LEADERSHIP


OM NETVÆRKET_ Ledere, der sidder i spændet mellem topledelsen og medarbejderne, har brug for strategiske evner. En ting er, at de skal lede medarbejderne og sørge for, at beslutninger fra toppen føres ud i virksomheden. Noget andet er, at de også skal sikre sig indflydelse opad og på tværs i organisationen for at give deres chef større beslutningsgrundlag og derved binde organisationen tættere sammen. Det kræver, at ledere kan gennemskue alle de interesser, der er på spil, i organisationen, have menneskelig indsigt og tænke langsigtet med øje for resultatet. STRATEGISK TILGANG TIL LEDELSE I netværket udfordrer vi lederrollen og ser på, hvordan du kan skabe tillid til chefen og blive en endnu vigtigere medarbejder, og hvordan du kan tage din viden og erfaring med op gennem systemet, så topledelsens beslutninger bliver truffet på et bredere grundlag. Vi styrker dine strategiske evner, dine evner til at forstå det psykologiske spil, magtstrukturerne og alliancerne, så du lettere finder vej til indflydelse.

ANNETTE KLAUSEN BENGTSSON Annette Klausen Bengtsson har i flere år været leder og rådgivet ledere i virksomheden Klausen & Bengtsson. Gennem sit arbejde har hun hjulpet ledere fra både små og store, som offentlige og private virksomheder. Velux, Vestas, SKAT og Nets er blandt kunderne. Derudover er hun forfatter til bogen “At lede opad” og er i gang med at sætte de sidste punktummer i en ny ledelsesbog om samme emne.


DIT NETVÆRK_ Vi tilpasser temaerne til gruppens aktuelle udfordringer, og derfor er temaerne vejledende.

EGNE OVERBEVISNINGER Hvordan håndterer du de kollegaer, du bryder dig mindst om? Og hvad er årsagen til, at samarbejdet ikke altid fungerer? Vi mapper dine overbevisninger og gør dig mere bevidst om dit mindset og din tilgang som leder.

LEDELSE OP Vi ser på, hvordan du leder opad og opbygger et tillidsfuldt forhold til chefen, ved at opbygge en større strategisk forståelse, så du lettere finder vej til indflydelse og kan se igennem magtstrukturerne.

EGEN TILSTAND Vi diskuterer, hvordan du kan tilgå dine arbejdsopgaver mere effektivt med omtanke og fokus ved at undersøge dit fokus, mindset, din tid og kommunikation.

MULIGE TEMAER

LEADERSHIP PIPELINE Som leder skal du sætte struktur på din udviklingsplan og overføre det til dine mellemledere. Derfor ser vi på, hvilke kompetencer du skal tilegne og fralægge dig gennem din udvikling som leder.

LEDELSE PÅ TVÆRS Vi ser på de psykologiske spil på tværs af linjen, de forskellige alliancer og positioneringer, hvordan du kan bruge dem til din fordel og udnytte din viden og erfaring til at positionere dig selv på den gode måde.


HVORFOR F5_ Der er ingen tvivl om, at viden er blevet et afgørende konkurrenceparameter for at kunne udvikle og fremtidssikre organisationen. Og den viden skabes bedst, når den kombineres med relationer og personlig udvikling. Det gør vi hos F5.

RELATION: Vi udfordrer de klassiske måder at drive netværk på. For os er relationer nøgleordet til et stærkt netværk, og derfor sammensætter vi vores netværksgrupper ud fra en fælles faglighed, så medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer.

VIDEN: Udbyttet af netværket er ny viden. Nye idéer til at udvikle organisationen. Nye redskaber til at løse opgaver. For at sikre et højt fagligt udbytte har hvert netværk en styrmand. Vi kalder dem for Network Directors, og de er alle nøje udvalgt ud fra deres viden, kompetencer og kendskab til de udfordringer, som kendetegner den enkelte gruppe.

UDVIKLING: Vi går skridtet videre end at tale tidens buzzwords ihjel. På netværksmøderne bevæger vi os både på teoretisk og konkret plan og ser på, hvordan du i praksis kan anvende din nye viden i din dagligdag.

Det er godt at blive hevet ud af konteksten og få sat fokus på nogle ting, som man ikke har tid til i en travl hverdag. Selvom vi er fra forskellige virksomheder, sidder vi ofte med de samme problemer. RASMUS JØRGENSEN, EJER AF KALK A/S, MEDLEM SIDEN 2014


GIVE AND TAKE_ UDSYN Netværksmøderne er det professionelle re˜eksionsrum væk fra h verdagens travlhed. Det er øjenåbneren, der giver et nyt syn på udfordringer og idéer.

ET STÆRKT NETVÆRK Et netværk kan blive ved med at udvikle sig. Derfor giver vi ikke et færdigudviklet netværk, men skaber fundamentet for, at netværksrelationerne kan opstå.

DIN ERFARING Et netværk er et plussumsspil, der går begge veje. Jo mere du deler ud af dine erfaringer og perspektiver, desto mere kan du forvente at få igen. Derfor er det op til dig selv, hvor meget du vil have ud af netværket.

NY VIDEN Vi re˜ekt erer, diskuterer og udfordrer de gængse forestillinger om de forandringer og udfordringer, som de ˜est e organisationer står overfor. På den måde skaber vi ny viden mellem medlemmer i netværket.


MEDLEMSKAB_ EKSTERN INSPIRATION Hvert netværksmøde er bygget op omkring et fagligt oplæg, som sætter diskussionen i gang og giver dig nye perspektiver på aktuelle emner.

FÆLLES FAGLIGHED Medlemmerne i din netværksgruppe har alle solid erfaring indenfor dit område. Det er din mulighed for at give dit input og få andres syn på dine udfordringer.

FAGLIG STYRMAND Alle vores netværk har en Network Director, der med sin faglige ballast sætter retningen, styrer diskussionerne og skaber fundamentet for netværksrelationerne.

NETVÆRKSMØDER Netværk handler om at opbygge relationer, men det tager tid at udvikle. Derfor fortsætter netværksgruppen og mange af medlemmerne år efter år.

KONKRET OUTPUT I fællesskab med Network Director og de andre medlemmer omsætter du det faglige oplæg til konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din dagligdag.

F5 BOX Hvert år afholder vi flere live-events, hvor vi udforsker aktuelle problemstillinger fra forskellige vinkler. Som medlem kan du gratis tage en kollega med.


VI SKABER UDVIKLING FOR LEDERE, SPECIALISTER OG ORGANISATIONER GENNEM STÆRKE RELATIONER

Next Generation Leadership V2 – F5  
Next Generation Leadership V2 – F5