Page 1

Led op: Det strategiske ledelsesrum

Led på tværs: Skab synergier

Led ind: Personligt lederskab

F5 NEXT GENERATION LEADERSHIP


. ”Mellemlederen sidder midt i maskinrummet med fingeren på pulsen og en masse ansvar, men har ikke den nødvendige mængde indflydelse til at forvalte det ansvar.” ANNETTE KLAUSEN BENGTSSON NETWORK DIRECTOR

.


NEXT GENERATION LEADERSHIP Ledere, der sidder i spændet mellem topledelsen og medarbejderne, har i høj grad brug for strategiske evner. Alt imens de skal lede medarbejderne og sørge for, at beslutninger fra toppen føres ud i virksomheden, skal de samtidig sikre sig indflydelse opad og på tværs i organisationen for at give deres chef større beslutningsgrundlag og derved binde organisationen tættere sammen. Den strategiske leder ved, at succes handler om at skabe gode relationer til de rigtige mennesker – ikke mindst til chefen – og arbejde mod samme mål. Det handler også om at kunne gennemskue alle de interesser, der er på spil, i organisationen, have menneskelig indsigt og tænke langsigtet med øje for resultatet. Det er i krydsfeltet mellem at lede ned, lede på tværs, lede ud og lede op, som lederen skal skabe resultater i. Fortroligt rum til inspiration og udfordring I netværket udfordrer vi lederrollen og ser på, hvordan lederen kan skabe tillid til chefen og blive en endnu vigtigere medarbejder. Vi arbejder med, hvordan vi kan tage vores viden og erfaring med op gennem systemet, så topledelsens beslutninger bliver truffet på et bredere grundlag. Vi styrker dine strategiske evner, dine evner til at forstå det psykologiske spil, magtstrukturerne og alliancerne, så du lettere finder vej til indflydelse og kan tage de rigtige beslutninger.

MØD NETWORK DIRECTOREN PÅ NÆSTE SIDE

KEY BENEFITS

MÅLGRUPPE

• Kompetencerne til at løfte sig fra driften og arbejde på den resultatorienterede, lange bane

Ledere i det private erhvervsliv med medarbejderansvar

• Evnerne til at bringe egen viden og erfaring i spil for at give topledelsen bredere beslutningsgrundlag • Redskaberne til at binde organisationen tættere sammen

Din titel kan være eksempelvis: Afdelingschef, senior manager eller ‘head of’ Du kan deltage uanset din branche – det vigtigste er, at du har en vis ledelsesmæssig ballast

3


ANNETTE KLAUSEN BENGTSSON ANNETTE KLAUSEN BENGTSSON ER NETWORK DIRECTOR PÅ NETVÆRKET ”NEXT GENERATION LEADERSHIP”. HUN VIL ALLIERE SIG MED FØRENDE BRANCHEPROFILER, SÅ NETVÆRKET INSPIRERES MED DEN NYESTE VIDEN – SAMMEN GÅR VI FREMTIDEN I MØDE.

ANNETTES PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER • Ledelse • Coaching • Ledelsesudvikling

NETWORK DIRECTOR Annette Klausen Bengtsson har stort kendskab til lederrollen og de udfordringer, der er forbundet med at have medarbejderansvar og samtidig skulle lede opad. Først og fremmest fordi hun selv har arbejdet som leder gennem flere år, men også fordi hun til dagligt rådgiver ledere. Det gør hun i virksomheden Klausen & Bengsson, som hun stiftede i 2009. Udgangspunktet for hendes rådgivning er at gøre ledere i stand til at opnå større indflydelse og mod til at træffe de rigtige, men svære beslutninger. Gennem sit arbejde har hun hjulpet ledere fra både små og store, som offentlige og private virksomheder. Velux, Vestas, SKAT og Nets er blandt kunderne. Derudover er hun forfatter til bogen ”At lede opad” og er i gang med at sætte de sidste punktummer i en ny ledelsesbog om samme emne. Inden hun startede sin egen virksomhed, var hun i over ti år leder i musikvirksomheden TC Electronic, hvor hun havde ansvaret for funktionærer og timelønnede medarbejdere. Hendes uddannelsesbaggrund er inden for spedition og logistik, og hun har efterfølgende efteruddannet sig til NLP Master Practitioner, og NLP Master Trained Coach.

4


Mellemledere skal kende deres uformelle rolle i organisationen og vide, hvilke mennesker der kan hjælpe dem, hvilke døre der er åbne, og hvilke døre de skal holde sig langt væk fra. ANNETTE KLAUSEN BENGTSSON NETWORK DIRECTOR


HVORFOR NETVÆRK?

INSPIRATION

AKTUALITET

OUTPUT

NETVÆRK

Når konstant forandring er et vilkår, får du behov for ny viden, inspiration og et stærkt netværk. F5 er sat i verden for at facilitere vækst og viden hos vores netværksmedlemmer. Vi tror på, at vi i netværksgrupperne skal være ambitiøse og nysgerrige, og at vi sammen kan co-create ny viden, som kan gøre os alle rigere. Vi har altid en fagligt stærk Network Director til at lede og facilitere møderne. Vi henter dygtige eksperter ind til at holde korte og relevante oplæg. Og i små grupper deler og drøfter vi udfordringer og opnår ny viden. Du får ikke et stærkt netværk alene ved at melde dig ind i en af F5’s netværksgrupper. Men det er en god start, og netværket skabes over tid, når du og de øvrige medlemmer har delt jeres sejre – og nederlag. Vejen til succes er fyldt med fejltrin. Men ved at lære af andres fejltrin kan du måske få indsigt, så du undgår at begå nogle af dem. En netværksgruppe er ikke et kursus, ikke en konference, ikke et foredrag. Det er et rum med passionerede personer, som deler udfordringer, viden og erfaring med hinanden.

6


NETVÆRKSMODELLEN FÆLLESSKAB Et stærkt netværk skabt af personer, som har samme udfordringer som dig.

INDSIGT Del erfaringer med netværket – og få ny indsigt retur. Sådan bliver vi alle rigere.

VIDEN OG INSPIRATION Korte og præcise oplæg fra eksperter, der arbejder med samme udfordringer som dig.

STÆRK FACILITERING Netværksgruppen ledes af en stærk Network Director, der faciliterer møderne, så alle får udbytte.

FORMAT

HELHEDSOPLEVELSE

I F5 har vi fokus på stærk facilitering. Ved at have en tilknyttet Network Director til hver gruppe sikrer vi et højt niveau. Udover fagligt aktuelle oplæg fra eksterne inspirationskilder, sikrer Network Directoren et grundlag af kvalitet og relevans, en dialog der giver mening, og at gruppen altid har et go to-action, når de forlader hvert møde.

Ved et netværksmøde i F5 er intet overladt til tilfældighederne, og vi arbejder med udgangspunkt i at skabe en helhedsoplevelse fra vores medlemmer træder ind ad døren, til de tager hjem igen. Derfor er hvert arrangement skræddersyet, og både omgivelser, mad og vin, samt gæster og oplæg planlagt ned til mindste detalje. 7


TEMA­ ER Arbejdet i netværket vil fokusere på den evigt foranderlige verden, og hvordan du som leder bedst navigerer i den. De viste temaer er vejledende, da vi tilpasser dagsordenen til det enkelte netværk. Netværket vil løbende få besøg af førende profiler inden for faget til at holde oplæg og give inspiration.

8

Led op: Det strategiske ledelsesrum

Led på tværs: Skab synergier

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

At lede opad er en svær, men nødvendig disciplin at mestre. Ved at lede opad får chefen et større beslutningsgrundlag og indsigt fra længere nede i organisationen. Det gør også, at vi selv kommer tættere på magten og undgår, at dårlige beslutninger fra toppen presses ned over dine medarbejdere.

For at en organisation skal fungere optimalt, skal hele kæden fungere. Derfor hjælper det ikke at optimere én afdeling, hvis de andre ikke følger med. Samtidig er det en udfordring at lede på tværs, hvor der er mange forskellige interesser i spil, og vi har ikke bestemmelsesretten over de andre linjemænd.

Vi arbejder med, hvordan vi leder opad og opbygger et tillidsfuldt forhold til chefen, så vi ikke truer hans position. Til det opbygger vi en større strategisk forståelse, så vi lettere finder vej til indflydelse og bliver i stand til at se igennem magtstrukturerne.

Vi ser på de psykologiske spil, der er til stede på tværs af linjen, de forskellige alliancer og positioneringer og lærer at bruge dem til vores fordel og bruge vores viden og erfaring til at positionere os selv på den gode måde.


Led ind: Personligt lederskab

Led ned: Bæredygtig præstations­ kultur

Led ud: Designtænkning

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Som leder er det vigtigt at være bevidst om sin egen lederrolle og ledelsesstil for at forstå, hvilke signaler man sender, hvilke faldgruber man kan falde i, og hvilke forudindtagede holdninger der spænder ben for en. Som leder er det også nødvendigt at tage ansvar for sin egen udvikling. Vi dykker ind i os selv og kommer tættere på, hvem vi er som ledere, og hvordan vi kan bruge den viden i vores daglige arbejde. Vi finder frem til vores styrker og svag­heder, så vi ved, hvad vi kan arbejde videre med.

Effektiv præstationsledelse handler om lederens evne til at definere meningsfulde mål og at give kontinuerlig og konkret feedback. Men det er ikke let at dyrke en bæredygtig præstationskultur. Ved dette møde går vi i dybden med, hvorfor det er skadeligt for medarbejdere og ledere at have for meget opmærksomhed rettet mod KPI’er. Samtidig ser vi på, hvordan præstationen kommer i centrum. Efter mødet vil det stå klart for dig, hvilke konkrete ændringer der er behov for i din afdeling for at tage skridtet i retningen af en bæredygtig præstationskultur.

For at få succes skal lederen vende blikket mere mod brugerne og turde prøve ting hurtigere af. I stedet for at tage udgangspunkt i hvad organisationens formodning om brugerens behov er, skal man sætte sig i kundernes sko og se, hvordan de rent faktisk bruger ens produkter. Du får en grundlæggende indsigt i, hvordan du som leder bør tænke og facilitere designtænkning. Samtidig ser vi på, hvordan du kan få en mere eksperimenterende arbejdsgang, så du hurtigere kan teste prototyper uden at have været helt nede i analysen og spurgt alle interessenter.

LÆS OM F5 BOX LIVE-EVENTS SIDE 10

9


F5 BOX BLIV INSPIRERET TIL FORANDRING F5 Box er vores bud på et inspirerende live-event. Vi sprænger rammerne for traditionelle konferencer ved at kombinere høj faglighed med inspiration fra teatret i et involverende format. Box er en debataften, et foredrag og en teatertur i samme pakke. Vi siger farvel til slides og sparker de tidstunge og indøvede oplæg til hjørne. I stedet bruger vi tiden på diskussion, samtale, dialog, perspektiver og inspiration.

F5 BOX 2018 // TRÆNINGSRUMMET Vi udforsker, hvordan det er muligt i en tætpakket hverdag at give plads til en eksperimenterende tilgang, hvor fejl kan være en del af processen. Vi skal møde nogle af dem, der har gjort det til deres levevej at udfordre det gængse. Dem, der forføger det ukonventionelle og skaber en ny norm for, hvordan man kan skabe og gøre ting. Dem, der tror på, at virksomheder skal eksperimentere for at blive dygtigere. Vi skal ind i kokkens kreative verden, ballettens præcision og sportens præstationskultur og koble det til dansk erhvervsliv, så vi tager inspirationen med hjem og ind i hverdagen.

//AARHUS TEATRET SVALEGANGEN ROSENKRANTZGADE 21 8000 AARHUS 14. MARTS / 15:00 - 18:00 27. AUGUST / 15:00 - 18:00 15. NOVEMBER / 15:00 - 18:00

//KØBENHAVN DOCKEN FÆRGEHAVNSVEJ 35 2150 NORDHAVN 7. MAJ / 15:00 - 18:00 20. AUGUST / 15:00 - 18:00 21. NOVEMBER / 15:00 - 18:00

F5 BOX AFHOLDES SEKS GANGE OM ÅRET I AARHUS OG KØBENHAVN, OG ALLE VORES MEDLEMMER ER INVITERET Arrangementerne er gratis for medlemmer, og du vil gå fra hver F5 Box med ny inspiration til dit daglige arbejde, uanset hvilket netværk eller fagområde du beskæftiger dig med. TILMELD DIG TIL ARRANGEMENTERNE PÅ F5.DK/BOX 10


MEDLEMSKAB Dit medlemskab hos F5 inkluderer

CO-CREATION Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

KONKRET OUTPUT Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

FACILITERING Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

6 BOX Seks årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor tone­ angivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 MØDER Dit medlemsskab inkluderer fire møder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

EKSTERN INSPIRATION Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

SÅDAN DELTAGER DU I NETVÆRK Tag kontakt til netværkets Network Manager for at høre mere og få en plads i netværket

NETWORK MANAGER

PRIS Et medlemsskab koster for fire møder

19.500 KR Ekskl. moms. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din

Peter Møller Andersen peter.a@f5.dk Telefon: +45 7370 9752 LinkedIn

virksomhed

11


F5 NETWORKING APS Rentemestervej 2A 2400 København NV CVR: 35523138 www.f5.dk networking@f5.dk Telefon 3211 0000

Next Generation Leadership 3 - F5 (PM)  
Next Generation Leadership 3 - F5 (PM)