Fremtidens Produktion – F5

Page 1

Fremtidens Produktion


Om netværket Netværket er for mellemledere i produktionen, der vil udvikle sig og have nye værktøjer til, hvordan de endnu bedre kan håndtere det daglige pres. Medlemmerne kender alle til udfordringer som at arbejde under pres, korte deadlines og motivation af medarbejdere og kan derfor hente inspiration og sparre med hinanden. I netværket fokuserer vi på netværkets og den enkeltes kontinuerlige udvikling på et professionelt niveau. Derfor kombinerer vi erfaringsudveksling, faglig inspiration ved oplægsholdere og professionelt faciliteret diskussioner, så medlemmerne får udvidet deres horisont og konkrete redskaber med hjem, som de kan bruge i deres virksomhed. Få gennemslagskraft i rollen I netværket diskuterer vi, hvilke kompetencer du får brug for i fremtiden, og hvordan ny teknologi påvirker dine opgaver. Vi ser på dine udfordringer fra et helikopterperspektiv og giver konkrete værktøjer til effektivisering og koordinering. Netværket er dit fortrolige træningsrum, hvor du sammen med ligesindede kan sætte en plan for din personlige udvikling.


Network Director JAN SØNDERLYNG Jan Sønderlyng var bl.a. ansvarlig for forretningsudviklingen i Asien for Novo Nordisk fra 1990 og ti år frem. Han er stifter af virksomheden OSA og rådgiver til dagligt internationale virksomheder om strategi, implementering, outsourcing, optimering, leverendørudvælgelse, geografisk placering i Kina, samt opbygning af relationer til det kinesiske marked.


Dit netværk Netværket er dynamisk, og vi følger medlemmernes behov og ønsker. Derfor har vores emner for de seneste ni måneder været disse: Distanceledelse Virksomheder i dag handler lokalt og globalt, hvilket kræver koordinering og ledelse af både underleverandører og medarbejdere på forskellige lokationer og ofte også i andre lande. Produktion 4.0 Den fjerde industrielle revolution – med emner som mobile enheder, IoT-platforme, kundeinteraktion på flere niveauer og profilering af kunder – er afgørende for, at vi fortsat kan udvikle vores organisationer. Ledelse og fastholdelse af unge Det er nødvendigt, at vi formår at finde, inspirere og fastholde unge engagerede mennesker til at tage de jobs, som er vitale, for at vi kan udvikle vores virksomheders konkurrenceevne. Led opad og kom tættere på beslutningsmagten Vi ser på geiserledelse – ledelse opad – hvor mellemlederen i højere grad har fokus rettet opad i organisationen, så han bedre kan klæde sin leder på til at træffe langsigtede strategiske beslutninger. Succes skal fejres Anders Seneca gav et oplæg om Succes, Motivation, Forandring & forankring, Trivsel og “Ved dine medarbejdere, hvordan en succes ser ud”?


Hvorfor F5 Der er ingen tvivl om, at viden er blevet et afgørende konkurrenceparameter for at kunne udvikle og fremtidssikre organisationen. Og den viden skabes bedst, når den kombineres med relationer og personlig udvikling. Det gør vi hos F5.

Relation: Vi udfordrer de klassiske måder at drive netværk på.

For os er relationer nøgleordet til et stærkt netværk, og derfor sammensætter vi vores netværksgrupper ud fra en fælles faglighed, så medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer.

Viden: Udbyttet af netværket er ny viden. Nye idéer til at ud-

vikle organisationen. Nye redskaber til at løse opgaver. For at sikre et højt fagligt udbytte har hvert netværk en styrmand. Vi kalder dem for Network Directors, og de er alle nøje udvalgt ud fra deres viden, kompetencer og kendskab til de udfordringer, som kendetegner den enkelte gruppe.

Udvikling: Vi går skridtet videre end at tale tidens buzzwords

ihjel. På netværksmøderne bevæger vi os både på teoretisk og konkret plan og ser på, hvordan du i praksis kan anvende din nye viden i din dagligdag.

ved at snakke ‘‘ Først og sparre med

mennesker fra nogle helt andre brancher, kan vi opnå brugbare løsninger, som vi ellers ikke ville være nået frem til. Christian Ravn, CIO hos ECIT Solutions


F5 Networking Som medlem hos F5 bliver du en del af et univers, hvor du har adgang til spændende foredrag, store konferencer og sparring igennem faglige netværksgrupper.

Netværksgruppen

F5 Box

På møderne får du perspektiver fra andre virksomheder, faglige indspark og sparring på dine egne udfordringer. Et netværk er et plussumspil, der går begge veje. Jo mere du bidrager med, des mere vil du få tilbage.

På vores konferencer kommer du i selskab med nogle af landets skarpeste talere og ledelsesprofiler, som drøfter aktuelle dilemmaer og udfordringer. Her har du mulighed for at invitere en gæst, så du kan dele oplevelsen med en god kollega eller din chef.

F5 Focus

F5 Matchmaking

F5 Focus er et koncentreret foredragsformat for vores medlemmer. Vi kombinerer viden og underholdning i et oplæg, hvor en profileret keynote speaker giver halvanden times fordybelse og omsætter sin viden til konkrete værktøjer.

Du har mulighed for at benytte hele F5’s medlemsbase, hvis du sidder med en konkret problemstilling. Beskriv dit ønske til en profil og uddyb din problemstilling, så vil vi forsøge at finde et match til dig hurtigst muligt.


Din rejse hos F5 Opstart i netværksgruppen

Fortrolighed og kendskab

Et stærkt netværk

Det er vigtigt at så frøene til et sammentømret netværk. Byd ind, invitér på kaffemøde, tag sammen til en af vores konferencer.

Dine relationer i gruppen forgrener sig, og du mærker en fortrolighed i gruppen. Det bliver naturligt at gå til foredrag sammen eller dele en case fra egen hverdag.

Netværket har nu en stærk stamme af kernemedlemmer. Der kommer løbende nye deltagere til, der bidrager med nye perspektiver. Det er dit frirum, hvor du trygt kan dele problemstillinger.

Gå på opdagelse i F5-universet

Udnyt dine muligheder

Nyt job? Nyt fokusområde?

Tag en kollega med til vores konferencer, hold dig opdateret på trends med vores magasin F5 Update eller benyt dig af F5 Matchmaking.

Med adgang til både vores foredrag og konferencer kan du bruge F5 som en platform til at styrke relationen til dit netværk eller dine medarbejdere

Der kan ske meget i løbet af 2-3 år. Du har muligvis fået nyt job, nyt ansvar og søger dermed sparring indenfor et andet område. Du kan vælge at skifte til en ny gruppe, hvor det faglige fokus passer til dine nye behov.

Sæson 1

Sæson 2

Sæson 3


Vi skaber udvikling for ledere, specialister og organisationer gennem stærke relationer