Page 1

MODERNT LEDARSKAP


OM NÄTVERKET_ Att jobba modernt i takt med tiden är väsentligt för en organisations framgång. Att vara en modern ledare innebär många utmaningar. Ny teknik och innovation är en, att leda i förändring en annan. Till det krävs att förstå dina medarbetares drivkrafter såväl som att skapa mod. F5 erbjuder nu nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad både strategiskt och praktiskt. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner med gäster som föreläser, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum fyllt med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter. Don’t be alone - be inspired.

GUNILLA LUNDQVIST Gunilla Lundqvist Har en karriär som chef och ledare inom marknadskommunikation och varumärkesbyggande i bl a it-branschen under drygt 25 år. De senaste fem åren har Gunilla utvecklat och drivit mer än 250 möten som nätverksledare. Hennes passion är att bygga starka varumärken och är vass på att skala bort och förenkla. Hon tror på att skapa plattformar för innovativt tänkande och drivs av att göra det svåra enkelt. Gunilla har drivit en ledarskapspodd med Jonas Friberg.


DITT NÄTVERK_ LEDA I FÖRÄNDRING Hur leder man när allt är i ständig förändring. Hur ska man motivera och coacha sina medarbetare i detta nya arbetsklimat? Hur involverar man sina kunder i sin egen process för att möta marknaden? Kommer framtiden att kräva fler samarbeten och cocreation?

CX & EXPERIENCE MANAGEMENT Vad behövs för att förstå dina kunder eller intressenter? Är du insatt i hela kundresan? Vilka känslor har kunderna för ditt varumärke? Här pratar vi om både kund- och medarbetarupplevelse för att hitta de viktigaste framgångsfaktorerna för din organisation.

MÖJLIGA TEMAN

DIGITALISERING/TEKNIK Vi tittar på digitalisering i många olika perspektiv. Det handlar om att försöka förstå den digitala framtiden och de förändringar vi behöver förhålla oss till. Det kan handla om allt från hur man kan använda ny teknik, förhålla sig till AI, till hur man skapar en robotchef.

DRIVKRAFTER/ NEUROLEDARSKAP Hur kan du attrahera nya medarbetare och stimulera de du har? Hur skapar man en självledande organisation där medarbetare trivs och tar eget ansvar? Hur man man undvika stressrelaterade utmaningar? Vi finner nycklar till motivation och engagemang.

ATT LEDA INNOVATIVT Vi pratar om olika utmaningar och rör oss kring olika frågeställningar som till exempel hur man inför processer för innovation och ökad kreativitet. Vi delar erfarenheter om hur man skapar förutsättningar för att kunna vara innovativ i det dagliga, både för dig själv och dina medarbetare.


VARFÖR F5_ F5 Nätverk för ledare välkomnar framtiden. Vi skapar förutsättningar för detta genom nätverksgrupper där beslutsfattare, som är i ögonhöjd med varandra, har möjlighet att utbyta idéer, inspireras, innovera och diskutera problem - för att bättre kunna ta sig an framtida utmaningar. RELATION: För gott nätverkande krävs en god relation till människor. För att skapa det behövs tillit och att man lär känna varandra. Vi vet vikten av det och använder oss därför av metoder och verktyg. Ett nätverk är något helt annat än en traditionell kurs. KUNSKAP: Vi blir lite smartare tillsammans. För att säkerställa en hög nivå av utbyte mellan deltagarna så har varje nätverk en erfaren ledare. Vi kallar dem Nätverksdirektörer. De väljs noggrant utifrån deras kunskaper, färdigheter och kännedom om de utmaningar som kännetecknar den enskilda gruppen. UTVECKLING: Du ger och får inspiration, insikter och kanske till med nya idéer. Alla kan komma in med sin egen erfarenhet och omvandla den till någonting insiktsfullt genom samtal och reflektion. Man får både lyssna till spjutspetskompetens varvat med goda exempel och nyttiga erfarenheter tillsammans med andra deltagare och man får framför allt gnugga det man hör med andra.

Personligen tycker jag att det F5 gör är väldigt viktigt. Det är lätt att få tunnelseende i sin chefsroll om man inte tar in ny input från externt håll. Av nya kontakter utanför organisationen kan man få nya vinklar på vad som fungerar och inte fungerar. HENRIK, INNOVATIVT LEDARSKAP


GIVE AND TAKE_ UTMANINGAR OCH IDÉER Nätverksmötena ger dig det professionella reflektionsrummet. Ett rum med distans till vardagens hektiska tempo och alla saker som måste göras just nu. Nätverkande har förutsättningar att ge dig ögonöppnare som skapar nya perspektiv på utmaningar och idéer. ETT STARKT NÄTVERK Ett nätverk fortsätter alltid att utvecklas. Därför tillhandahåller vi inte ett statiskt nätverk, utan skapar ramarna och förutsättningarna för att nätverksrelationerna ska uppstå och leva över tid.

DIN ERFARENHET Ett nätverk är alltid dubbelriktat, reflektioner och tankar går åt båda hållen. Ju mer du delar med dig av dina erfarenheter och perspektiv, desto mer kan du förvänta dig att få tillbaka. Därför är det upp till dig hur mycket du vill ha ut av ditt nätverk.

NY KUNSKAP Vi reflekterar, diskuterar och utmanar nuvarande övertygelser om de förändringar och utmaningar som de flesta organisationer står inför. På detta sätt skapar vi ny kunskap genom medlemmar i nätverket.


MEDLEMSKAP_ INSPEL OCH INSPIRATION Varje nätverksmöte är byggt runt ett tema och ett inspel som sätter igång samtalen. Det ger dig nya perspektiv på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara en extern gäst eller en deltagare i gruppen.

KOMPETENS I NÄTVERKET Medlemmarna i din nätverksgrupp har alla erfarenhet av ledarskap. Det ger dig möjlighet att få del av andras syn på dina tankar, utmaningar och idéer.

NÄTVERKSDIREKTÖR/ FACILITATOR Alla våra nätverk har en nätverksdirektör som med sin professionella erfarenhet anger riktningen, planerar möten, faciliterar diskussionerna och skapar förutsättningar för en bra tankesmedja.

NÄTVERKSMÖTEN Ett professionellt nätverk handlar om att skapa relationer för kompetens och erfarenhetsutbyte. Därför fortsätter nätverksgruppen över tid och nya medlemmar rekryteras in vid behov. Medlemskapet kan förnyas varje period och en period är 4-5 möten.

VÄRDET Nätverksdirektören och medlemmarna omsätter tillsammans kvällens tema till konkreta verktyg eller insikter att använda i din vardag. Med nya tankar kan du bli mer effektiv, spara tid och skapa än mer motivation och innovation.

ÄR DU INTRESSERAD? Kontakta din Network Manager för att höra mera och få en plats i nätverket.

STINA PETTERSSON Mail: stina.p@f5-networking.se Tlf: +46 709 513 503


VI SKAPAR UTVECKLING FÖR CHEFER, LEDARE OCH SPECIALISTER GENOM STARKA PROFESSIONELLA RELATIONER

Profile for F5 Networking

Modernt Ledarskap – F5 SE (SP)  

Modernt Ledarskap – F5 SE (SP)