Mening og Belastning i Arbejdet – Kursus - Helle Hein - Aarhus

Page 1

Kursus: Mening og belastning i arbejdet – Helle Hein


Om kurset Mening og belastning i arbejdet er to sider af samme sag. Motivation og mening er en forudsætning for opgaveløsningen. Oplever man ikke mening i arbejdet, kan det føre til demotivation, lav produktivitet, høj personaleomsætning, konflikter, sygefravær og stress. Men hvad er det så, der skaber mening for den enkelte? Og hvad er kilderne til belastning og stress i arbejdet? Det afhænger af arketypen. Med udgangspunkt i Helle Heins arketypeteori giver kurset dig indsigt i forskellige arketypers mentale programmeringer og deres kilder til mening og belastning i arbejdet. Du får dyb indsigt i, hvad der karakteriserer hhv. Primadonnaen, den Introverte Præstations-tripper, den Ekstroverte Præstations-tripper og Pragmatikeren. Hvorfor agerer de forskellige arketyper, som de gør? Hvordan kan man give næring til de forskellige arketypers mening, og hvordan kan man begrænse belastning og stress i arbejdet? Og hvordan finder man i det hele taget ud af, hvilken arketype man har med at gøre? Undervejs på kurset taler vi også om vigtigheden af at forstå opgavens karakter for at skabe de bedst mulige rammer for opgaveløsningen, og du bliver præsenteret for Helle Heins helt nye stressforskning, som peger pilen væk fra den stressramte og hen på rammerne for arbejdet. Målgruppe og formål: Kurset henvender sig til alle, som har interesse i at forstå kilder til mening og belastning i arbejdslivet. Det kan være med henblik på at forstå, hvordan man fra øverste ledelsesniveau skaber de bedste rammer, hvordan mening formidles gennem flere ledelseslag - eller hvordan den direkte personaleleder formidler kilder til belastning opad i organisationen. Det kan også være til personer uden formelt ledelsesansvar, som søger indsigt i kollegers motivationsprofiler og reaktionsmønstre; f.eks. projektledere, koordinatorer, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, konsulenter og HR-partnere mv.


Helle Hein er cand.merc. og ph.d. Hun er selvstændig forsker, foredragsholder, konsulent og forfatter. Hendes primære forskningsområder er motivation og mening i arbejdslivet, ledelse, talentudvikling, kreativt arbejde og vidensarbejde samt kilder til belastning og stress. Hendes feltstudier inkluderer bl.a. Rigshospitalet, Det Kongelige Teater, gymnasieskoler, sportens verden, hjælpeorganisationer og videregående uddannelsesinstitutioner. Hun har bl.a. udviklet sin egen motivationsteori, bedre kendt som arketypeteorien, og hun har netop udviklet ny teori om belastning og stress i arbejdslivet. Hendes feltstudier inkluderer bl.a. Rigshospitalet, Det Kongelige Teater, gymnasieskoler, sportens verden, hjælpeorganisationer og videregående uddannelsesinstitutioner. Hun er forfatter til en række bøger, bl.a. “Primadonnaledelse”, “Når talent forpligter” og “Ledetråde”.

Helle Hein


Tematikker Kurset giver deltagerne mulighed for: - at få dyb indsigt i forskellige motivationsprofiler (arketyper) og mentale programmeringer - at udvikle forståelse for, hvordan forskellige arketyper reagerer på forskellige rammer og forskellig ledelsesudøvelse - at få indsigt i forskellige typer af opgaver, og hvilke rammer der understøtter (eller forhindrer) opgaveløsningen - at få kendskab til ny forskning om stress - at udforske egen arketype og konsekvenserne af den ift. f.eks. egen ledelsesudøvelse eller samarbejdspraksis

Faglige oplæg: - Medarbejdernes mentale programmering (ligevægtssøgende eller spændingssøgende?) - De fire arketypers motivationsprofil og ledelsesbehov - Arketypebestemmelse i praksis - Kilder til belastning og de fire stressformer


Program 9.00-9.15

Velkomst

9.15-10.00

Introduktion til dagens overordnede model

Kort oplæg om opgavens karakter og rammerne for opgaveløsningen

Oplæg #1: Medarbejdernes mentale programmering ligevægtssøgende eller spændingssøgende?

10.00-10.30 Refleksionsøvelse om mental programmering, inkl. kort opsamling 10.30-10.45 Kaffepause 10.45-12.00 Oplæg #2: De fire arketypers motivationsprofil og ledelsesbehov 12.00-12.45 Frokost 12.45-13.15 Refleksionsøvelse om de fire arketyper, inkl. kort opsamling 13.15-14.00 Øvelse: Arketypebestemmelse i praksis 14.00-14.15 Kaffepause 14.15-15.00 Oplæg #3: Kilder til belastning og de fire stressformer 15.00-15.30 Refleksionsøvelse om håndtering af belastning og stress, inkl. kort opsamling 15.30-16.00 Afsluttende spørgsmål og opsamling fra dagen


Tid, sted og pris Kurset afvikles d. 26. april 2022 i tidsrummet 09.00-16.00 i Aarhus Prisen er 5.995,- ex. moms pr. deltager. Faktura fremsendes efter tilmelding til eventet.

Kurset er inkl. frokost - skriv venligst til jeff.b@f5.dk eller ring på 30 90 79 75, hvis vi skal tage forbehold for særlige madønsker - eller du har andre spørgsmål til kurset. Der kan forekomme ændringer i programmet.