__MAIN_TEXT__

Page 1

13. november 2020

Hvad kan du forvente som medlem hos F5? Medlemskab Et medlemskab af F5 Networking er personligt, da medlemmerne er nøje udvalgt til den enkelte netværksgruppe. Som medlem af en netværksgruppe betaler du for en sæson ad gangen - men de fleste af vores medlemmer deltager så længe medlemskabet er relevant for deres professionelle udvikling. Hvis du får nye udfordringer og behov for en anden sparring end din aktuelle netværksgruppe giver mulighed for, har du mulighed for at skifte netværksgruppe ved at tage kontakt til F5 Medlemsservice. Medlemskabet af netværksgruppen er løbende, men kan opsiges skriftligt til F5 Medlemsservice ved udgangen af en medlemsperiode senest 30 dage inden periodens sidste møde, så vi har tid til at finde en ny profil, der passer ind i gruppen. Vi sender en fornyelsesregning i god tid inden den nye medlemsperiode. Som medlem af F5 Networking får du: Deltagelse i et netværk i den aftalte periode Artikler og indsigt fra magasinet F5 Update Flere årlige F5 Box-konferencer i København og Aarhus Mulighed for deltagelse i F5 Focus efter 12 måneders medlemsskab F5 Matchmaking - få sparring om konkrete problemstillinger med medlemmer på tværs af F5’s netværksgrupper Afvikling af netværksmøder F5 ApS forbeholder sig ret til at ændre mødedato, mødetid, mødested og format, såfremt det skønnes nødvendigt for at kunne afvikle mødet. Såfremt der foreligger umulighed i forhold til afvikling af et netværksmøde – fx på grund af COVID-19 eller tilsvarende særlige omstændigheder, vil F5 ApS til enhver tid bestræbe sig på at udskyde eller flytte mødet, tilbyde mødet som online afvikling eller lignende. Kun i særlige tilfælde kan en aflysning komme på tale. Såfremt der aflyses på baggrund af umulighed, har kunden ikke ret til kompensation, hverken fra F5 ApS eller associerede partnere. Deling af oplysninger For at sikre optimalt udbytte af netværket deler vi udvalgte oplysninger med din netværksgruppe. Oplysningerne omfatter bl.a. en kompetenceoversigt som eksempelvis indeholder virksomhed, stilling, LinkedIn-profil, e-mail og mobilnummer. Betaling Medlemskabet skal bekræftes af deltageren og er bindende for hele sæsonen. Betalingsbetingelserne er normalt 8 dage netto, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling påføres 2 pct. i morarenter månedligt, ligesom der ved rykning påføres et rykkergebyr på 100 kr. Ved afmelding i en medlemsperiode refunderes indbetalingen ikke. Eventuelle tvister skal afgøres ved Københavns Byret.

Profile for F5 Networking

Medlemsbetingelser F5  

Medlemsbetingelser F5