Leading with Impact – F5

Page 1

Leading with Impact


Om netværket Netværket ‘Leading with Impact’ er for dig, der har ambitioner om at udvikle dit lederskab og din virksomhed. I en forandringsfyldt tid skal ledere i dag arbejde med et nyt mindset, der gør dem i stand til at håndtere komplekse og modstridende krav, konstante forandringer og træffe beslutninger på et mere usikkert grundlag end tidligere. Det kræver en leder, der står stærkt i sit lederskab, som har sig selv med i sine beslutninger, og som formidler “Why” og retning med autenticitet og gennemslagskraft. Det handler om at håndtere relationer effektivt, at skabe tillid udad, opad såvel som nedad i organisationen, så strategien kommer ud og lever i hver en afkrog af organisationen. I netværket undersøger vi, hvordan du kan styrke dit lederskab, skabe øget følgeskab, formidle dine visioner overbevisende og transformere din virksomhed, så I ikke bare er klar til morgendagens udfordringer, men også omfavner den. Det gør vi ved at stille skarpt på tematikker som Leading with Purpose & Passion, transformationsledelse, mærkbar ledelse, digital transformation, fremtidens organisation, adfærds- & relationsledelse, bæredygtig ledelse og transition fra mellemleder til topleder. Et frirum for viden, sparring og nye løsninger I netværket får du effektiv sparring, nye idéer, problemknusning, drøftelse af dilemmaer og feedback fra andre ligesindede og tid til personlig refleksion. Du får et arbejdsrum til at tale åbent om erfaringer og udfordringer ved netop at skulle lede fra toppen af en virksomhed. I netværket bliver I hinandens ’eksterne vidner’, hvor I kan se hinandens verdener udefra og sige de ting til hinanden, som ingen andre kan sige. For jo højere op i hierarkiet man som leder kommer, jo mere bliver ærlig feedback en mangelvare. At kunne være åben overfor lederkolleger i samme ’båd’ er en stor lettelse for mange ledere, der er med i et godt netværk.


Network Director LOTTE LYKKEGAARD LAURSEN Lotte Lykkegaard Laursen er erhvervspsykologisk konsulent og har i mere end ti år udviklet ledere og organisationer til at få det bedste ud af de menneskelige ressourcer i organisationerne, skabe unikke løsninger og realisere ambitiøse mål. Lotte har faciliteret professionelle topledernetværk siden 2012 og er medforfatter til bøger om ledelse, erhvervspsykologi og ”Psychology of Mind”. Bl.a.: ”Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer” (2018) og ”Livet har dig - Seksten fortællinger om vejen fra styring og kontrol til nærvær og trivsel” (2019) og ”Livet har dig altid - Mental sundhed i et nyt psykologisk perspektiv” (2020).


Hvorfor F5 Der er ingen tvivl om, at viden er blevet et afgørende konkurrenceparameter for at kunne udvikle og fremtidssikre organisationen. Og den viden skabes bedst, når den kombineres med relationer og personlig udvikling. Det gør vi hos F5.

Relation: Vi udfordrer de klassiske måder at drive netværk på.

For os er relationer nøgleordet til et stærkt netværk, og derfor sammensætter vi vores netværksgrupper ud fra en fælles faglighed, så medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer.

Viden: Udbyttet af netværket er ny viden. Nye idéer til at ud-

vikle organisationen. Nye redskaber til at løse opgaver. For at sikre et højt fagligt udbytte har hvert netværk en styrmand. Vi kalder dem for Network Directors, og de er alle nøje udvalgt ud fra deres viden, kompetencer og kendskab til de udfordringer, som kendetegner den enkelte gruppe.

Udvikling: Vi går skridtet videre end at tale tidens buzzwords

ihjel. På netværksmøderne bevæger vi os både på teoretisk og konkret plan og ser på, hvordan du i praksis kan anvende din nye viden i din dagligdag.

ved at snakke ‘‘ Først og sparre med

mennesker fra nogle helt andre brancher, kan vi opnå brugbare løsninger, som vi ellers ikke ville være nået frem til. Christian Ravn, CIO hos ECIT Solutions


F5 Networking Som medlem hos F5 bliver du en del af et univers, hvor du har adgang til spændende foredrag, store konferencer og sparring igennem faglige netværksgrupper.

Netværksgruppen

F5 Box

På møderne får du perspektiver fra andre virksomheder, faglige indspark og sparring på dine egne udfordringer. Et netværk er et plussumspil, der går begge veje. Jo mere du bidrager med, des mere vil du få tilbage.

På vores konferencer kommer du i selskab med nogle af landets skarpeste talere og ledelsesprofiler, som drøfter aktuelle dilemmaer og udfordringer. Her har du mulighed for at invitere en gæst, så du kan dele oplevelsen med en god kollega eller din chef.

F5 Focus

F5 Matchmaking

F5 Focus er et koncentreret foredragsformat for vores medlemmer. Vi kombinerer viden og underholdning i et oplæg, hvor en profileret keynote speaker giver halvanden times fordybelse og omsætter sin viden til konkrete værktøjer.

Du har mulighed for at benytte hele F5’s medlemsbase, hvis du sidder med en konkret problemstilling. Beskriv dit ønske til en profil og uddyb din problemstilling, så vil vi forsøge at finde et match til dig hurtigst muligt.


Din rejse hos F5 Opstart i netværksgruppen

Fortrolighed og kendskab

Et stærkt netværk

Det er vigtigt at så frøene til et sammentømret netværk. Byd ind, invitér på kaffemøde, tag sammen til en af vores konferencer.

Dine relationer i gruppen forgrener sig, og du mærker en fortrolighed i gruppen. Det bliver naturligt at gå til foredrag sammen eller dele en case fra egen hverdag.

Netværket har nu en stærk stamme af kernemedlemmer. Der kommer løbende nye deltagere til, der bidrager med nye perspektiver. Det er dit frirum, hvor du trygt kan dele problemstillinger.

Gå på opdagelse i F5-universet

Udnyt dine muligheder

Nyt job? Nyt fokusområde?

Tag en kollega med til vores konferencer, hold dig opdateret på trends med vores magasin F5 Update eller benyt dig af F5 Matchmaking.

Med adgang til både vores foredrag og konferencer kan du bruge F5 som en platform til at styrke relationen til dit netværk eller dine medarbejdere

Der kan ske meget i løbet af 2-3 år. Du har muligvis fået nyt job, nyt ansvar og søger dermed sparring indenfor et andet område. Du kan vælge at skifte til en ny gruppe, hvor det faglige fokus passer til dine nye behov.

Sæson 1

Sæson 2

Sæson 3


Vi skaber udvikling for ledere, specialister og organisationer gennem stærke relationer