Page 1

LEDELSE OG INNOVATION


OM NETVÆRKET_ Mange ledere har blikket rettet mod verdens accelererende forandringer, hvor det handler om at gentænke forretningsmodeller, være ’agile’ og ’disrupte’ organisationen. Men i farten glemmer de at forstå, hvilken betydning kompleksiteten og forandringer har for deres lederrolle og medarbejderne. For de fleste organisationer er der meget innovations- og udviklingspotentiale at hente ved at tænke ledelsespraksis ind som et element i innovationsprocessen. Det handler om at forstå forandringernes afledte psykologiske udfordringer, hvilken betydning de har, og hvordan de skal håndteres. INNOVATIV LEDELSE Netværket tager udgangspunkt i medlemmernes strategiske og praktiske udfordringer. Vi lægger vægt på at coache hinanden, så vi får flere perspektiver på de cases, I oplever i dagligdagen. Vi diskuterer, hvordan du kan bruge din lederrolle som et greb til at understøtte den innovative proces og derved sikre, at din organisation er klar til en mere og mere turbulent og dynamisk virkelighed.

ANDREAS CLAUDI Andreas Claudi er CEO i Munin Consulting og har mere end 20 års erfaring indenfor ledelse og har implementeret innovative løsninger og strategier for globale virksomheder som HSBC, Coca-Cola og Nokia. Med sin viden indenfor ny teknologi og data hjælper Andreas dig som leder til at forbedre dine digitale strategier og navigere i disruption.


DIT NETVÆRK_ BÆREDYGTIGHED Hvordan forholder din organisation sig til miljøforbrug? Hvilke konsekvenser kan det have for organisationen i en virkelighed, hvor markedet i større udstrækning ser bæredygtige løsninger som konkurrenceparametre?

HÅNDTERING AF FORANDRING Hvordan håndterer du mennesker i forandring? Hvordan sikrer du som leder, at organisationen kan klare en mere og mere turbulent og dynamisk virkelighed?

KUNSTIG INTELLIGENS Hvordan håndteres medarbejdernes frygt for, at robotter overtager deres arbejde? Er det etisk forsvarligt at bruge kunstig intelligens til at hjælpe dig til at forstå, hvor motiverede og produktive dine medarbejdere er?

MULIGE TEMAER

COMPLIANCE VS. STIGENDE KUNDEFORVENTNINGER Hvordan kan du optimere brugervenligheden og samtidig sikre compliance med det stigende antal regler og sikkerhedskrav digitalt - uden det kvæler innovation og fremdrift.

KULTURTRANSFORMATION Vi skal forandre os hurtigere end nogensinde, hvilket øger behovet for investeringer i nyt. Hvordan får vi organisationen med på den nye rejse, når fremtiden er i så stor forandring for den enkelte?


HVORFOR F5_ Der er ingen tvivl om, at viden er blevet et afgørende konkurrenceparameter for at kunne udvikle og fremtidssikre organisationen. Og den viden skabes bedst, når den kombineres med relationer og personlig udvikling. Det gør vi hos F5.

RELATION: Vi udfordrer de klassiske måder at drive netværk på. For os er relationer nøgleordet til et stærkt netværk, og derfor sammensætter vi vores netværksgrupper ud fra en fælles faglighed, så medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer.

VIDEN: Udbyttet af netværket er ny viden. Nye idéer til at udvikle organisationen. Nye redskaber til at løse opgaver. For at sikre et højt fagligt udbytte har hvert netværk en styrmand. Vi kalder dem for Network Directors, og de er alle nøje udvalgt ud fra deres viden, kompetencer og kendskab til de udfordringer, som kendetegner den enkelte gruppe.

UDVIKLING: Vi går skridtet videre end at tale tidens buzzwords ihjel. På netværksmøderne bevæger vi os både på teoretisk og konkret plan og ser på, hvordan du i praksis kan anvende din nye viden i din dagligdag.

Det er godt at blive hevet ud af konteksten og få sat fokus på nogle ting, som man ikke har tid til i en travl hverdag. Selvom vi er fra forskellige virksomheder, sidder vi ofte med de samme problemer. RASMUS JØRGENSEN, EJER AF KALK A/S, MEDLEM SIDEN 2014


GIVE AND TAKE_ UDSYN Netværksmøderne er det professionelle refleksionsrum væk fra hverdagens travlhed. Det er øjenåbneren, der giver et nyt syn på udfordringer og idéer.

ET STÆRKT NETVÆRK Et netværk kan blive ved med at udvikle sig. Derfor giver vi ikke et færdigudviklet netværk, men skaber fundamentet for, at netværksrelationerne kan opstå.

DIN ERFARING Et netværk er et plussumsspil, der går begge veje. Jo mere du deler ud af dine erfaringer og perspektiver, desto mere kan du forvente at få igen. Derfor er det op til dig selv, hvor meget du vil have ud af netværket.

NY VIDEN Vi reflekterer, diskuterer og udfordrer de gængse forestillinger om de forandringer og udfordringer, som de fleste organisationer står overfor. På den måde skaber vi ny viden mellem medlemmer i netværket.


MEDLEMSKAB_ EKSTERN INSPIRATION Hvert netværksmøde er bygget op omkring et fagligt oplæg, som sætter diskussionen i gang og giver dig nye perspektiver på aktuelle emner.

FÆLLES FAGLIGHED Medlemmerne i din netværksgruppe har alle solid erfaring indenfor dit område. Det er din mulighed for at give dit input og få andres syn på dine udfordringer.

FAGLIG STYRMAND Alle vores netværk har en Network Director, der med sin faglige ballast sætter retningen, styrer diskussionerne og skaber fundamentet for netværksrelationerne.

NETVÆRKSMØDER Netværk handler om at opbygge relationer, men det tager tid at udvikle. Derfor fortsætter netværksgruppen og mange af medlemmerne år efter år.

KONKRET OUTPUT I fællesskab med Network Director og de andre medlemmer omsætter du det faglige oplæg til konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din dagligdag.

F5 BOX Hvert år afholder vi flere live-events, hvor vi udforsker aktuelle problemstillinger fra forskellige vinkler. Som medlem kan du gratis tage en kollega med.

ER DU INTERESSERET? Kontakt din Network Manager for at høre mere og få en plads i netværket.

WILLIAM THORBØLL Mail: william.t@f5.dk Tlf: +45 3090 79 81


VI SKABER UDVIKLING FOR LEDERE, SPECIALISTER OG ORGANISATIONER GENNEM STÆRKE RELATIONER

Profile for F5 Networking

Ledelse og Innovation 4 – F5 (WT)  

Ledelse og Innovation 4 – F5 (WT)