Page 1

Disruption – What’s the buzz?

Forandrings­ ledelse trænger til forandring

Kloge eller intelligente organisationer?

F5 INSPIRING WOMEN


. ”Vi bliver nødt til at ændre vores tilgang til ledelse. Udvikling i en organisation foregår ikke på øverste ledelsesniveau, men lige så ofte horisontalt. Det tager vi ikke tilstrækkeligt højde for i dag.” ANNETTE FRANCK NETWORK DIRECTOR

.


INSPIRING WOMEN Fremtiden forstyrrer, og debatter handler om ’disruption’, teknologisk udvikling og jobs, der forsvinder. Med god grund. For vi går lige nu fra lineær til eksponentiel hastighed i udviklingen. Vi står på tærsklen til endnu flere forandringer, når teknologier konvergerer og skaber banebrydende krydsfelter med robotics, AI og data-eksplosion. Der er ikke behov at råbe ‘platformen brænder’, som vi har for vane at gøre, når vi vil mobilisere handlekraft. Derimod er det afgørende at udvikle modige og intelligente strategier for at navigere i den nye teknologiske, eksponentielle virkelighed. I dette netværk vil vi arbejde med, hvordan nye muligheder kan forme sig i dit fag og på din arbejdsplads. Hvor rykker teknologien hen og skaber kommercielle potentialer og risici? Hvordan kan vi skelne ‘buzz’ fra det betydningsfulde? Og helt afgørende skal vi arbejde med, hvordan kan vi omstille vores arbejdspladser og fag i tide. Vi sætter teknologiske udviklingsspor op mod klassiske ledelsestemaer som forandring, involvering og ledelseskommunikation. MØD NETWORK

Har du mod på at løfte blikket fra næste kvartals opgaver og diskutere fremtidens udfordringer med en række engagerede, kvindelige kollegaer? Så er dette netværket for dig.

DIRECTOREN PÅ NÆSTE SIDE

KEY BENEFITS

MÅLGRUPPE

• Opnå indsigt i nye teknologier med kommercielt potentiale

Ambitiøse kvindelige ledere, som gerne vil tage et skridt videre professionelt og karrieremæssigt

• Få skærpet dine evner inden for forandringsledelse

Kvindelige ledere, der allerede har solid ledelseserfaring, men har øjnene rettet mod endnu større udfordringer

• Bliv transparent og autentisk i din ledelseskommunikation

Vores medlemmer arbejder typisk som afdelingschef, ‘head of’, projektleder eller lignende

3


ANNETTE FRANCK ANNETTE FRANCK ER TOVHOLDER PÅ GRUPPEN INSPIRING WOMEN. SOM NETWORK DIRECTOR VIL ANNETTE SKABE EN RØD TRÅD SAMT KVALITETSSIKRE RETNINGEN FOR GRUPPEN.

ANNETTES PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER • Forandringsledelse • Ledelseskommunikation • Intelligente arbejdsprocesser

NETWORK DIRECTOR Annette Franck er ekspert i forandringskommunikation. Founder af kon­ sulentvirksomheden Corporate Voice, hvor hun rådgiver og faciliterer for­ andring hos kunder. Hun er keynote speaker og underviser i arbejdsmetoder til at skabe effektivt samarbejde om forandring. Hun har arbejdet med kunder som DONG Energy, Danmarks Statistik, Københavns Kommune, IDA og DSB. Annette er forfatter til bogen ’Modarbejder eller medarbejder – Forandringskommunikation skaber samarbejde’ (DJØF Forlag 2014) og tilknyttet Børsen som blogger og kronikør. Hun er uddannet cand.phil. i voksenpædagogik fra Københavns Universitet og har derudover en MBA fra Warwick Business School samt en Master i journalistik fra Syddansk Universitet. Annette har tidligere været afdelingschef i et konsulenthus, direktions­ assistent hos en international rådgivende ingeniør, HR manager i en softwareudviklingsvirksomhed og HR udviklingschef i den finansielle sektor. Med en erfaren tovholder som Annette er du garanteret et højt fagligt niveau samt effektiv facilitering af jeres netværksmøder.

4


Deltagere i dette netværk er fagligt tunge profiler med højt engagement og lav tolerance over for tomme ord. Det kommer vores arbejde til at bære præg af. ANNETTE FRANCK NETWORK DIRECTOR


HVORFOR NETVÆRK?

INSPIRATION

AKTUALITET

OUTPUT

NETVÆRK

Når konstant forandring er et vilkår, får du behov for ny viden, inspiration og et stærkt netværk. F5 er sat i verden for at facilitere vækst og viden hos vores netværksmedlemmer. Vi tror på, at vi i netværksgrupperne skal være ambitiøse og nysgerrige, og at vi sammen kan co-create ny viden, som kan gøre os alle rigere. Vi har altid en fagligt stærk Network Director til at lede og facilitere møderne. Vi henter dygtige eksperter ind til at holde korte og relevante oplæg. Og i små grupper deler og drøfter vi udfordringer og opnår ny viden. Du får ikke et stærkt netværk alene ved at melde dig ind i en af F5’s netværksgrupper. Men det er en god start, og netværket skabes over tid, når du og de øvrige medlemmer har delt jeres sejre – og nederlag. Vejen til succes er fyldt med fejltrin. Men ved at lære af andres fejltrin kan du måske få indsigt, så du undgår at begå nogle af dem. En netværksgruppe er ikke et kursus, ikke en konference, ikke et foredrag. Det er et rum med passionerede personer, som deler udfordringer, viden og erfaring med hinanden.

6


NETVÆRKSMODELLEN FÆLLESSKAB Et stærkt netværk skabt af personer, som har samme udfordringer som dig.

INDSIGT Del erfaringer med netværket – og få ny indsigt retur. Sådan bliver vi alle rigere.

VIDEN OG INSPIRATION Korte og præcise oplæg fra eksperter, der arbejder med samme udfordringer som dig.

STÆRK FACILITERING Netværksgruppen ledes af en stærk Network Director, der faciliterer møderne, så alle får udbytte.

FORMAT

HELHEDSOPLEVELSE

I F5 har vi fokus på stærk facilitering. Ved at have en tilknyttet Network Director til hver gruppe sikrer vi et højt niveau. Udover fagligt aktuelle oplæg fra eksterne inspirationskilder, sikrer Network Directoren et grundlag af kvalitet og relevans, en dialog der giver mening, og at gruppen altid har et go to-action, når de forlader hvert møde.

Ved et netværksmøde i F5 er intet overladt til tilfældighederne, og vi arbejder med udgangspunkt i at skabe en helhedsoplevelse fra vores medlemmer træder ind ad døren, til de tager hjem igen. Derfor er hvert arrangement skræddersyet, og både omgivelser, mad og vin, samt gæster og oplæg planlagt ned til mindste detalje. 7


TEMA­ ER Arbejdet i netværket fokuserer på, hvordan vi kan geare fremtidens organisationer til at rumme nye arbejdsgange samt teknologi. De viste temaer er vejledende, da vi tilpasser dagsordenen til det enkelte netværk. Netværket vil løbende få besøg af førende profiler inden for faget til at holde oplæg og give inspiration.

LÆS OM F5 BOX LIVE-EVENTS SIDE 10

8

Disruption – What’s the buzz?

Forandrings­ ledelse trænger til forandring

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Ordet disruption er på alles læber og indgår i debatter, uanset emne. Ordet fungerer nærmest som et argument i sig selv. Men i polemikken glemmes essensen i Clayton Christensens teori. Vi vil både beskæftige os med ‘den ægte vare’. Altså disruption set fra dit arbejdsperspektiv, hvor de med­ arbejdere, som er tættest på teknologier, kundeadfærd og konkurrenters strategier oftest har et skarpt blik for disruption. Men vi ser også på, hvorfor begrebet har vundet så stor opmærksomhed generelt. Det handler om, at fremtiden forstyrrer.

Tallene taler tydeligt: Det er generelt vanskeligt at lykkes med forandring i organisationer. Forskning dokumenterer, at op til 70% af alle strategier fejler. Business cases bag store transformationer som f.eks. IT-projekter og fusioner skuffer tilsvarende. Resultaterne udebliver, vi mister tid og investeringer, og det koster trivsel. Derfor er vores organisationer decideret truede i en verden, som udvikler sig med eksponentiel hastighed. Vi skal udfordre den traditionelle tilgang til forandringsledelse, som vi har praktiseret siden 1970’erne. Hvordan? Det udforsker vi i dette netværk.


Kloge eller intelligente organisationer?

Skab præstationer gennem kommunikation

Robotter, data og AI: Hvad med vores fag og jobs?

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Når fremtidige generationer fælder dom over vores nuværende beslutningsprocesser, vil de med stor sandsynlighed anse os for at være på niveau med stenalderens stammeråd ved lejrbålet. Her sad nogle få, erfarne, men også ensartede stenaldermennesker og traf beslutninger. Selvom vi i dag ved meget om forudsætninger for at træffe optimale beslutninger, er vi stadig langt fra de idealer i de fleste organisationer. I netværket fokuserer vi på, hvordan vi kan skabe kloge organisationer. Det handler bl.a. om at gå fra ‘exploitation’ til ‘exploration’ af viden i organisationen.

Dårlig intern kommunikation fører ofte til dårligt samarbejde, ditto præstationer og lav medarbejdertilfredshed. Derfor kan mange organisationer med fordel fokusere på metoder til at kommunikere.

Fremtiden forstyrrer. Vi ser risici og potentialer for vores jobs, fag og organisationer. Hvordan kan vi allerede nu udforske mulighederne i de teknologiske gennembrud, som venter rundt om hjørnet?

De seneste femten år har organisationer investeret massivt i kommunikation, der ofte varetages af en centralt placeret stabsfunktion. Men hvilke erfaringer har vi med den kommunikation? Er der brug for en nyere og mere transparent tilgang til kommunikation? Hvordan kan det bidrage til at lykkes med udvikling? Det undersøger vi i dette netværk.

Artificial Intelligence, robotics, 3D print, blockchain samt andre ekstremt spændende teknologier vurderes til at være på grænsen til det kommercielle gennembrud. Samtidig vil eksisterende teknologier i endnu højere grad konvergere. I netværket arbejder vi med at finde de kreative og truende kryds mellem teknologi og forretningspotentiale.

9


MEDLEMSKAB Dit medlemskab hos F5 inkluderer

CO-CREATION Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

KONKRET OUTPUT Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

FACILITERING Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

F5 BOX Flere årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 MØDER Dit medlemsskab inkluderer fire møder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

EKSTERN INSPIRATION Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

SÅDAN DELTAGER DU I NETVÆRK Tag kontakt til netværkets Network Manager for at høre mere og få en plads i netværket

NETWORK MANAGER

PRIS Et medlemsskab koster for fire møder

19.500 KR Ekskl. moms. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din

Linnea Sachs Kongsø linnea.k@f5.dk Telefon: +45 7370 9761 LinkedIn

virksomhed

11


F5 NETWORKING APS Rentemestervej 2A 2400 København NV CVR: 35523138 www.f5.dk networking@f5.dk Telefon 3211 0000

Inspiring Women Vest 2 - F5 (LK)  
Inspiring Women Vest 2 - F5 (LK)