Page 1

INSPIRING WOMEN


OM NETVÆRKET_ De klassiske ledelsesmetoder har en tendens til at føre til stress og gøre medarbejderne ineffektive, selvom det modsatte var meningen. Med udsigt til konstante forandringer er der brug for nye tilgange til ledelse. Der er brug for et nyt ledelsesparadigme, hvor ledere tager afsæt i adfærden – både deres egen og medarbejdernes. For at få mere effektive medarbejdere skal ledere bryde vanerne og se på, hvordan omgivelserne og mavefornemmelse påvirker medarbejderne. Det handler om at forstå medarbejdernes ubevidste handlinger, så ledere kan påvirke dem og dermed gøre det nemmere for medarbejderne at lykkes med forandringsprocesser og implementering af strategier. BEDRE LEDELSE OG BEDRE ARBEJDSMILJØ I netværket ser vi på, hvordan du kan bruge adfærdsledelse i dit daglige arbejde, men også hvorfor du skal forstå din egen adfærd. Vi diskuterer både, hvornår adfærdsledelse er det rette ledelsesværktøj, hvornår det skal suppleres af andre ledelsesmetoder, og de etiske overvejelser ved adfærdsledelse.

METTELENE JELLINGGAARD Mettelene Jellinggaard har i mere end ti år studeret adfærd ud fra et ledelsesperspektiv og har sammen med Alexandra Krautwald skrevet bogen ”Oplagt – at lede adfærd”. Til dagligt arbejder Mettelene som senior partner i Composing, hvor hun rådgiver ledere om strategiimplementering og adfærdsledelse. Derudover er hun initiativtager til tænketanken Provokator, som arbejder med det moderne arbejdsliv.


DIT NETVÆRK_

Vi tilpasser temaerne til gruppens aktuelle udfordringer, og derfor er temaerne vejledende.

BIAS Vi ser på, hvilke bias du og dine medarbejdere har, hvorfor I har dem, og om de er rationelle eller irrationelle. Ud fra det diskuterer vi, hvordan du kan bruge den viden til at træffe bedre beslutninger.

VANER Vi ser på, hvorfor vaner er umulige at undgå, svære at ændre og forudsætningen for effektivt at kunne gennemføre en dag, så du bedre kan påvirke eller ændre dine medarbejderes dårlige vaner.

ETIK OG BÆREDYGTIGHED Mister vi evnen til at tænke selv, når alt er ”oplagt”? Er nogle typer nudges mere etisk acceptable end andre? Og hvad betyder nudging for det frie valg og selvledelse? Det diskuterer vi.

MULIGE TEMAER

SENSEMAKING OG KREATIVITET Vi ser på den antropologiske tilgang i ledelse og hjernens måde at skabe forståelse og få idéer på. Derfor undersøger vi, hvordan du får en god intuition og mavefornemmelse og påvirker din ubevidste tænkning.

LEDELSESPARADIGMER Hvordan kan du koble adfærdsledelse med andre ledelsesmetoder for at håndtere kompleksitet, forandringer og stress. Det diskuterer vi og ser på, hvornår det er oplagt at indtænke adfærdsledelse i din praksis?


HVORFOR F5_ Der er ingen tvivl om, at viden er blevet et afgørende konkurrenceparameter for at kunne udvikle og fremtidssikre organisationen. Og den viden skabes bedst, når den kombineres med relationer og personlig udvikling. Det gør vi hos F5.

RELATION: Vi udfordrer de klassiske måder at drive netværk på. For os er relationer nøgleordet til et stærkt netværk, og derfor sammensætter vi vores netværksgrupper ud fra en fælles faglighed, så medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer.

VIDEN: Udbyttet af netværket er ny viden. Nye idéer til at udvikle organisationen. Nye redskaber til at løse opgaver. For at sikre et højt fagligt udbytte har hvert netværk en styrmand. Vi kalder dem for Network Directors, og de er alle nøje udvalgt ud fra deres viden, kompetencer og kendskab til de udfordringer, som kendetegner den enkelte gruppe.

UDVIKLING: Vi går skridtet videre end at tale tidens buzzwords ihjel. På netværksmøderne bevæger vi os både på teoretisk og konkret plan og ser på, hvordan du i praksis kan anvende din nye viden i din dagligdag.

Det er godt at blive hevet ud af konteksten og få sat fokus på nogle ting, som man ikke har tid til i en travl hverdag. Selvom vi er fra forskellige virksomheder, sidder vi ofte med de samme problemer. RASMUS JØRGENSEN, EJER AF KALK A/S, MEDLEM SIDEN 2014


GIVE AND TAKE_ UDSYN Netværksmøderne er det professionelle re˜eksionsrum væk fra h verdagens travlhed. Det er øjenåbneren, der giver et nyt syn på udfordringer og idéer.

ET STÆRKT NETVÆRK Et netværk kan blive ved med at udvikle sig. Derfor giver vi ikke et færdigudviklet netværk, men skaber fundamentet for, at netværksrelationerne kan opstå.

DIN ERFARING Et netværk er et plussumsspil, der går begge veje. Jo mere du deler ud af dine erfaringer og perspektiver, desto mere kan du forvente at få igen. Derfor er det op til dig selv, hvor meget du vil have ud af netværket.

NY VIDEN Vi re˜ekt erer, diskuterer og udfordrer de gængse forestillinger om de forandringer og udfordringer, som de ˜est e organisationer står overfor. På den måde skaber vi ny viden mellem medlemmer i netværket.


MEDLEMSKAB_ EKSTERN INSPIRATION Hvert netværksmøde er bygget op omkring et fagligt oplæg, som sætter diskussionen i gang og giver dig nye perspektiver på aktuelle emner.

FÆLLES FAGLIGHED Medlemmerne i din netværksgruppe har alle solid erfaring indenfor dit område. Det er din mulighed for at give dit input og få andres syn på dine udfordringer.

FAGLIG STYRMAND Alle vores netværk har en Network Director, der med sin faglige ballast sætter retningen, styrer diskussionerne og skaber fundamentet for netværksrelationerne.

NETVÆRKSMØDER Netværk handler om at opbygge relationer, men det tager tid at udvikle. Derfor fortsætter netværksgruppen og mange af medlemmerne år efter år.

KONKRET OUTPUT I fællesskab med Network Director og de andre medlemmer omsætter du det faglige oplæg til konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din dagligdag.

F5 BOX Hvert år afholder vi flere live-events, hvor vi udforsker aktuelle problemstillinger fra forskellige vinkler. Som medlem kan du gratis tage en kollega med.

ER DU INTERESSERET? Kontakt din Network Manager for at høre mere og få en plads i netværket.

SOFIE GRANHØJ Mail: sofie.g@f5.dk Tlf: +45 3090 79 79


VI SKABER UDVIKLING FOR LEDERE, SPECIALISTER OG ORGANISATIONER GENNEM STÆRKE RELATIONER

Profile for F5 Networking

Inspiring Women 7 – F5 (SP)  

Inspiring Women 7 – F5 (SP)