Page 1

INSPIRING WOMEN


OM NETVÆRKET_ Nye generationer på arbejdsmarkedet, formålsdrevne medarbejdere, og automatiserede opgaver er alt sammen med til at ændre arbejdsmarkedet markant. I det nye paradigme skal ledere skabe mening og retning for medarbejdere og organisationen. Også nye krav om mere etik og bæredygtige virksomheder skærper kravene til ledere de kommende år. Fokus vil mere være på formål frem for vækst og profit, og ledere bør ikke længere se medarbejderne udelukkende som ressourcer, men også som hele mennesker. Ledere skal tænke deres organisationer ind som en del af noget større – hvor formålet bliver at gøre mere godt end blot tjene penge. FRIRUM MED PLADS TIL PERSONLIG UDFOLDELSE I netværket udfordrer vi lederrollen og ser på, hvad fremtiden kræver af dig som leder, og hvordan du håndterer nye generationer, de ofte komplekse organisatoriske udfordringer og de uundgåelige forandringer.

ALEXANDRA KRAUTWALD Alexandra Krautwald har i mere end 25 år rådgivet både topledere og virksomheder om at skabe bæredygtige resultater. Til dagligt er hun managing director i rådgivningsvirksomheden Composing, hvor hun hjælper ledere med at træffe gode beslutninger. Alexandra er fast deltager i Børsen Ledelses ekspertpanel og forfatter til “Strategiimplementering”, “Oplagt – at lede adfærd” og “Unge generationer på arbejde”.


DIT NETVÆRK_

Vi tilpasser temaerne til gruppens aktuelle udfordringer, og derfor er temaerne vejledende.

MÆND OG KVINDER I LEDELSE Du skal kende dit ståsted som både kvinde og leder - fordi de to sider hænger sammen. Vi ser derfor på de neurologisk forskelle på mænd og kvinder, hvordan de udmønter sig i hverdagen, og hvad konsekvenserne er.

RESULTATGENERERING I LEDERROLLEN Vi vender blikket mod vores egen virksomhed og ser på drift, strategi, business plan og virksomhedens nerve, for at vi kan skabe resultater og udvikle os.

MÆND OG KØNSROLLER Vi er opdelt i traditionelle roller - Kvinder føler sig ikke ligeså betydningsfulde, powerfulde eller fagligt dygtige som mænd. Vi diskuterer, hvordan det kommer til udtryk i hverdagen, og hvordan vi håndterer det.

MULIGE TEMAER

UNGE GENERATIONER I ARBEJDSLIVET Hvordan kan vi som ledere indrette os, så vi tager imod de nye medarbejdere, hvor der er forskel på generationerne, og hvad kvinderne og mændene kommer med? Det arbejder vi med.

VÆREDYGTIGHED Mange virksomheder har fokus på bæredygtigthed, men glemmer, hvordan vi skal agere overfor hinanden. Derfor diskuterer vi værdien i at være omsorgsfuld, etisk korrekt, interesseret, balanceret, autentisk m.m.


HVORFOR F5_ Der er ingen tvivl om, at viden er blevet et afgørende konkurrenceparameter for at kunne udvikle og fremtidssikre organisationen. Og den viden skabes bedst, når den kombineres med relationer og personlig udvikling. Det gør vi hos F5.

RELATION: Vi udfordrer de klassiske måder at drive netværk på. For os er relationer nøgleordet til et stærkt netværk, og derfor sammensætter vi vores netværksgrupper ud fra en fælles faglighed, så medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer.

VIDEN: Udbyttet af netværket er ny viden. Nye idéer til at udvikle organisationen. Nye redskaber til at løse opgaver. For at sikre et højt fagligt udbytte har hvert netværk en styrmand. Vi kalder dem for Network Directors, og de er alle nøje udvalgt ud fra deres viden, kompetencer og kendskab til de udfordringer, som kendetegner den enkelte gruppe.

UDVIKLING: Vi går skridtet videre end at tale tidens buzzwords ihjel. På netværksmøderne bevæger vi os både på teoretisk og konkret plan og ser på, hvordan du i praksis kan anvende din nye viden i din dagligdag.

Det er godt at blive hevet ud af konteksten og få sat fokus på nogle ting, som man ikke har tid til i en travl hverdag. Selvom vi er fra forskellige virksomheder, sidder vi ofte med de samme problemer. RASMUS JØRGENSEN, EJER AF KALK A/S, MEDLEM SIDEN 2014


GIVE AND TAKE_ UDSYN Netværksmøderne er det professionelle re˜eksionsrum væk fra h verdagens travlhed. Det er øjenåbneren, der giver et nyt syn på udfordringer og idéer.

ET STÆRKT NETVÆRK Et netværk kan blive ved med at udvikle sig. Derfor giver vi ikke et færdigudviklet netværk, men skaber fundamentet for, at netværksrelationerne kan opstå.

DIN ERFARING Et netværk er et plussumsspil, der går begge veje. Jo mere du deler ud af dine erfaringer og perspektiver, desto mere kan du forvente at få igen. Derfor er det op til dig selv, hvor meget du vil have ud af netværket.

NY VIDEN Vi re˜ekt erer, diskuterer og udfordrer de gængse forestillinger om de forandringer og udfordringer, som de ˜est e organisationer står overfor. På den måde skaber vi ny viden mellem medlemmer i netværket.


MEDLEMSKAB_ EKSTERN INSPIRATION Hvert netværksmøde er bygget op omkring et fagligt oplæg, som sætter diskussionen i gang og giver dig nye perspektiver på aktuelle emner.

FÆLLES FAGLIGHED Medlemmerne i din netværksgruppe har alle solid erfaring indenfor dit område. Det er din mulighed for at give dit input og få andres syn på dine udfordringer.

FAGLIG STYRMAND Alle vores netværk har en Network Director, der med sin faglige ballast sætter retningen, styrer diskussionerne og skaber fundamentet for netværksrelationerne.

NETVÆRKSMØDER Netværk handler om at opbygge relationer, men det tager tid at udvikle. Derfor fortsætter netværksgruppen og mange af medlemmerne år efter år.

KONKRET OUTPUT I fællesskab med Network Director og de andre medlemmer omsætter du det faglige oplæg til konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din dagligdag.

F5 BOX Hvert år afholder vi flere live-events, hvor vi udforsker aktuelle problemstillinger fra forskellige vinkler. Som medlem kan du gratis tage en kollega med.

ER DU INTERESSERET? Kontakt din Network Manager for at høre mere og få en plads i netværket.

SOFIE GRANHØJ Mail: sofie.g@f5.dk Tlf: +45 3090 79 79


VI SKABER UDVIKLING FOR LEDERE, SPECIALISTER OG ORGANISATIONER GENNEM STÆRKE RELATIONER

Profile for F5 Networking

Inspiring Women 5 – F5 (SP)  

Inspiring Women 5 – F5 (SP)