Page 1

Brug data smartere med en AR-strategi

Frygten som ledelsesgreb

Emotionelt intelligent lederskab

F5 INSPIRING WOMEN


. ”De dygtigste innovatører har en skærpet evne til at observere verden omkring sig. Det er vigtigt for dem at have en fornemmelse for deres forbrugere, markeder, produkter, services, teknologier og virksomheder. Observationerne hjælper dem til at få indsigt og ideer til nye måder at gøre ting anderledes på.” SUSANNE ODGAARD NETWORK DIRECTOR

.


INSPIRING WOMEN Den digitale udvikling udfordrer lederen, der skal forstå de nyeste teknologier og bruge dem til at skabe innovative løsninger. Lederen skal også tænke anderledes i forhold til, hvordan hun leder i en teknologifyldt verden – både for sin egen skyld, men også for medarbejdernes. Kunstig intelligens og argumented reality er bare nogle af de teknologier, som lederen i dag skal have øje for. Derfor er det ikke længere nok med en langsigtet strategi. Lederen skal sideløbende også arbejde med en kortsigtet og fleksibel plan for at kunne tilpasse arbejdsformen, ledelsen og motivationen af medarbejdere til en omskiftelig hverdag. Et frirum med plads til personlig udfoldelse Det er ikke længere nok at forstå de seneste teknologier. Ledere skal også kunne bruge dem til at skabe innovative løsninger og vide, hvordan det ændrer på både lederrollen og organisationen. Netværket er en mulighed for at sparre med andre kvindelige ledere, der står med de samme ledelsesmæssige udfordringer som dig. Formålet er, at vi i fællesskab gør hinanden til endnu bedre ledere. Det gør vi ved at kombinere faglig inspiration og deltagernes egne erfaringer. Både de gode og de mindre gode.

MØD NETWORK DIRECTOREN PÅ NÆSTE SIDE

KEY BENEFITS

MÅLGRUPPE

Nye redskaber til at omsætte ambitioner til handling

Ambitiøse kvindelige ledere, som gerne vil tage et skridt videre professionelt og karrieremæssigt

Indsigt i nye teknologier med kommercielt potentiale

Kvindelige ledere, der allerede har solid ledelseserfaring, men har øjnene rettet mod endnu større udfordringer

Sparring og inspiration fra andre stærke, kvindelige ledere

Vores medlemmer arbejder typisk som direktør, Vice President, CxO eller lignende

3


SUSANNE ODGAARD SUSANNE ODGAARD ER TOVHOLDER PÅ GRUPPEN INSPIRING WOMEN. SOM NETWORK DIRECTOR VIL HUN SKABE EN RØD TRÅD SAMT KVALITETSSIKRE RETNINGEN FOR GRUPPEN.

SUSANNES PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER •

Forretningsudvikling

Innovationsstrategi

Arbejdetmednyeteknologier

Atskabeetinnovativtmindset

NETWORK DIRECTOR Susanne Odgaard er en passioneret kvinde, der tror på, at innovationskraften er afgørende for, at et samfund får succes. Og hun er på en mission om at gøre den stærkere i Danmark. Hun er ejer og stifter af strategibureauet ’Institute of Innovative Thinking’. Hun har arbejdet med forretningsudvikling og innovationsstrategi i flere store internatio-nale virksomheder såsom Intel, Samsung, Sony og Vodafone. “Jeg brænder for at skabe en større forståelse for det innovationsparadigme, vi står midt i. Det, der driver mig er, nysgerrigheden om, hvad vi kan skabe af værdi gennem nye idéer og markeder,” siger Susanne Odgaard. Tidligere stiftede Susanne innovations- og strategibureauet Claro Partners i Barcelona, og før det var hun leder af ReD Associates’ kontor i New York. Susanne står desuden bag en række kurser og foredrag om innovation og ledelse.

4


Innovatører i toppen bruger tid og energi på at ideudvikle og teste ideer gennem brede netværk. De er konstant på jagt efter nye ideer, som de får ved at tale med mennesker, som tænker radikalt anderledes end dem selv. SUSANNE ODGAARD NETWORK DIRECTOR


HVORFOR NETVÆRK?

INSPIRATION

AKTUALITET

OUTPUT

NETVÆRK

Når konstant forandring er et vilkår, får du behov for ny viden, inspiration og et stærkt netværk. F5 er sat i verden for at facilitere vækst og viden hos vores netværksmedlemmer. Vi tror på, at vi i netværksgrupperne skal være ambitiøse og nysgerrige, og at vi sammen kan co-create ny viden, som kan gøre os alle rigere. Vi har altid en fagligt stærk Network Director til at lede og facilitere møderne. Vi henter dygtige eksperter ind til at holde korte og relevante oplæg. Og i små grupper deler og drøfter vi udfordringer og opnår ny viden. Du får ikke et stærkt netværk alene ved at melde dig ind i en af F5’s netværksgrupper. Men det er en god start, og netværket skabes over tid, når du og de øvrige medlemmer har delt jeres sejre – og nederlag. Vejen til succes er fyldt med fejltrin. Men ved at lære af andres fejltrin kan du måske få indsigt, så du undgår at begå nogle af dem. En netværksgruppe er ikke et kursus, ikke en konference, ikke et foredrag. Det er et rum med passionerede personer, som deler udfordringer, viden og erfaring med hinanden.

6


NETVÆRKSMODELLEN FÆLLESSKAB Et stærkt netværk skabt af personer, som har samme udfordringer som dig.

INDSIGT Del erfaringer med netværket – og få ny indsigt retur. Sådan bliver vi alle rigere.

VIDEN OG INSPIRATION Korte og præcise oplæg fra eksperter, der arbejder med samme udfordringer som dig.

STÆRK FACILITERING Netværksgruppen ledes af en stærk Network Director, der faciliterer møderne, så alle får udbytte.

FORMAT

HELHEDSOPLEVELSE

I F5 har vi fokus på stærk facilitering. Ved at have en tilknyttet Network Director til hver gruppe sikrer vi et højt niveau. Udover fagligt aktuelle oplæg fra eksterne inspirationskilder, sikrer Network Directoren et grundlag af kvalitet og relevans, en dialog der giver mening, og at gruppen altid har et go to-action, når de forlader hvert møde.

Ved et netværksmøde i F5 er intet overladt til tilfældighederne, og vi arbejder med udgangspunkt i at skabe en helhedsoplevelse fra vores medlemmer træder ind ad døren, til de tager hjem igen. Derfor er hvert arrangement skræddersyet, og både omgivelser, mad og vin, samt gæster og oplæg planlagt ned til mindste detalje. 7


TEMAER Arbejdet i netværket fokuserer på, hvordan vi kan geare fremtidens organisationer til at rumme nye arbejdsgange samt teknologi. De viste temaer er vejledende, da vi tilpasser dagsordenen til det enkelte netværk. Netværket vil løbende få besøg af førende profiler inden for faget til at holde oplæg og give inspiration.

Brug data smartere med en AR-strategi

Feminint lederskab

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Rigtig mange virksomheder ligger inde med de nødvendige informationer og data, men udfordringen er at koble dem til den fysiske virkelighed og få fuldt udbytte af den tilgængelige data. En af måderne til det er at bruge argumented reality (AR), som kan være med til at give et bedre beslutningsgrundlag. Vi diskuterer, hvordan du kan bruge AR i ledelsesarbejdet ved at få bedre informationer og større indsigt i analyser, og hvorfor du bør tænke AR ind i din strategi. Vi arbejder også med, hvordan du kan gøre din data levende, og hvad du skal være opmærksom på ved AR.

LÆS OM F5 BOX LIVE-EVENTS SIDE 10

8

For at skabe følgeskab skal lederen kunne sætte sig ind i andres menneskers liv, bruge sin empati og behandle medarbejderne som mennesker og ikke små brikker i et større spil. Derfor er der brug for at trække på feminine ledelsesredskaber, som skal balancere med de mere maskuline kompetencer. Hvad er feminint lederskab, og hvordan kan du bruge det til at skabe resultater i din organisation? Det er noget af det, vi dykker ned i. Vi diskuterer, hvad den gode balance mellem feminin og maskulin ledelse er, og hvordan du i dit daglige lederarbejde kan bringe de feminine kompetencer i spil.


Frygten som ledelsesgreb

Fremtidens ledelse og organisationer

Emotionelt intelligent lederskab

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Flere ledere lader frygten begrænse deres arbejde. De tør ikke sige, når kvaliteten ikke er god nok, tør ikke tage diskussionen med de andre i ledergruppen og er bange for ikke at præstere. Det kræver integritet, mod og klarhed at turde være den leder, man gerne vil. Ledere skal have modet i hjertet og frygten i hånden. Vi dykker ned i, hvordan du kan lære at kende din frygt og bruge den på en positiv måde i din ledelse, uden du kommer til at fremstå magtsyg. Vi arbejder med din selverkendelse og ser på, hvornår usikkerhed opstår, og hvordan du håndterer det.

Ny adfærd, ny teknologi, nye forventninger og nye vaner er bare noget af det, som fremtiden indeholder. Det medfører også nye ledelsesformer og organisationsformer, som ledere skal tage højde for i fremtiden. For ledere er det altafgørende at kunne finde det logiske i en uforudsigelig fremtid. Vi ser på, hvilke krav der bliver stillet til morgendagens ledere, og hvordan du skal leve op til forventningerne og kravene. Vi udfordrer din måde at være leder på og gentænker i fællesskab morgendagens lederrolle, så du kan skabe resultater i den accelererende fremtid.

Emotionel intelligens er en værdibaseret tilgang til ledelse, der handler om, at ledere ikke bare skal forstå sig selv og egne værdier, men også medarbejdernes værdier og følelser og ikke mindst kunne handle på det. På den måde kan ledere få medarbejderne til at bruge deres energi bedre, så de bliver mere effektive. Vi arbejder med, hvordan du kan bruge emotionel intelligens i forhold til medarbejderne og dig selv. Vi ser på, hvordan du kan bruge tillid i forhold til medarbejderne, og hvordan du selv opnår en større selvkontrol og lettere når dine mål.

9


MEDLEMSKAB Dit medlemskab hos F5 inkluderer

CO-CREATION Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

KONKRET OUTPUT Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

FACILITERING Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

Flere årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

NETVÆRKSMØDER Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du ogresten af netværket har de optimale rammer til at blive inspireret.

EKSTERN INSPIRATION Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

SÅDAN DELTAGER DU I NETVÆRK Tag kontakt til netværkets Network Manager for at høre mere og få en plads i netværket

NETWORK MANAGER Julie Mortensen julie.m@f5.dk Telefon: +45 7370 9748 LinkedIn

11


F5 NETWORKING APS Rentemestervej 2A 2400 København NV CVR: 35523138 www.f5.dk networking@f5.dk Telefon 3211 0000

Inspiring Women 2 - F5 (JK)  
Inspiring Women 2 - F5 (JK)