Page 1

F5 INNOVATIVT LEDARSKAP


. ”I dagens konkurrensutsatta värld så behöver alla organisationer kunna hantera innovation. Men innovation ställer speciella krav på ledarskap, strategier och företagskultur. I den här gruppen så arbetar vi gemensamt för att utveckla ett sådant ledarskap.” HÅKAN OZAN NETWORK DIRECTOR

.

2


INNOVATIVT LEDARSKAP Kreativitet och innovation är det som skiljer enastående samarbeten från medelmåttiga. De mest framgångsrika företagen är beroende av resursfulla medarbetare som tänker utanför ramarna och skapar nya spännande produkter och tjänster. Frågan är hur vi inkorporerar ett relativt abstrakt koncept som innovation i våra organisationer? Kan vi verkligen lyckas med att få medarbetare såväl som ledare och ledarskapssystem till att vara mer kreativa? Svaret är ja! Genom att studera företag såsom Pixar, Microsoft, Zappos och Netflix, kan vi rent faktiskt lära oss hur vi kan arbeta med innovation och kreativitet på en organisatorisk nivå. Målet med nätverket är att hjälpa ambitiösa ledare till att arbeta strukturerat och effektivt med innovation. Tillsammans skapar vi ett forum där vi kan fördjupa oss i kreativitetens mekanik och dela med oss av vår kunskap. Vi kommer att arbeta med innovation ur ett digitalt perspektiv, men även ur ett ledarskapsperspektiv då vi studerar tänkesätt och motivation. Som medlem i nätverket får du verktyg till att arbeta strukturerat med innovation, samt till att mer effektivt inspirera dina medarbetare.

FÖRDELAR MED ETT MEDLEMSKAP

MÅLGRUPP

• Du lär dig att använda digitala verktyg till att kickstarta innovationen inom din organisation

Ledare som vill vara i framkant av den framtida utvecklingen

• Stifta bekantskap med de viktigaste tänkesätten för kreativitet

Nätverket riktar sig till avdelingschefer, head of och directors, men din titel är inte avgörande. Din erfarenhet och lust till att utmana dig själv, i samspel med branchexperter och gruppens övrige deltagare, är vad som är viktigast.

• Inspirera dina anställda med nya arbetsmetoder

3


HÅKAN OZAN HÅKAN OZAN ÄR NETWORK DIRECTOR FÖR NÄTVERKET INNOVATIVT LEDARSKAP. FÖR HONOM HANDLAR INNOVATION OM STRUKTUR OCH SYSTEMATIK, MEN LIKA MYCKET OM MÄNNISKOR OCH KREATIVITET. ETT INNOVATIVT LEDARSKAP ÄR HELA GRUNDEN FÖR ATT LYCKAS MED ETT FRAMGÅNGSRIKT INNOVATIONSARBETE.

HÅKAN OZANS FOKUSOMRÅDEN: •

Innovation management

Strategic management

Digitalisering och new tech

Management 3.0

NETWORK DIRECTOR Som Head of Innovation Advisory på KPMG så är Håkan med och bygger upp ett helt nytt affärsområde globalt på KPMG. Han har forskat samt varit konsult och innovation manager i snart 15 år vid både universitet, forskningsinstitut och stora konsultbolag. Håkans stora passion är just innovation och han har många järn i elden; han sitter i ISO’s tekniska kommitté för standardisering av innovationsledningssystem, utbildar i innovationsledning på chefsnivå och universitet - både nationellt och internationellt. Han skriver även böcker om innovativt ledarskap samt är aktiv i både svenska och internationella branschorganisationer för innovationsledare. Som mångårig entreprenör så har han själv också fått erfara lärdomarna av medgångar och motgångar med innovation, och ser mycket framemot att dela med sig av sina erfarenheter med nätverket.

4


I svenska organisationer så finns det en enorm mängd kunskap från situationer där det krävs innovativt ledarskap. Det ska bli oerhört spännande och intressant att hjälpa nätverket att dela sådana erfarenheter och utveckla sina ledarskapskompetenser. HÅKAN OZAN NETWORK DIRECTOR


VARFÖR ETT NÄTVERK?

INSPIRATION

AKTUALITET

EFFEKT

NÄTVERK

Med en vardag i konstant förändring har du behov för ny kunskap, inspiration och inte minst ett starkt nätverk. F5 existerar för att sprida ny kunskap och skapa tillväxt hos våra nätverksmedlemmar. Vi tror på att vi som ambitiösa och nyfikna nätverksgrupper, tillsammans kan samskapa ny kunskap som vi alla kan dra nytta av. Vi har alltid en erkänd och kompetent Network Director som ledare och facilitator på mötena. Vi bjuder in specialister till att hålla korta och relevanta inlägg, och i mindre grupper diskuterar vi aktuella utmaningar och tillägnar oss ny kunskap. Det räcker inte att registrera dig som medlem i en av F5s nätverksgrupper för att få ett starkt nätverk, men det är en bra början. Nätverket utvecklas i takt med att du och övriga medlemmar delar framgångar såväl som motgångar. Vägen till framgång är full av upp- och nedgångar, men genom att lära av varandras misstag kan man också undgå en del av dem. En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum fyllt med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

6


NÄTVERKSMODELLEN GEMENSKAP Ett starkt nätverk skapat av personer med samma utmaningar som dig

KUNSKAP OCH INSPIRATION Korta och relevanta inlägg av specialister med liknande utmaningar som du

INSIKT Dela erfarenheter med nätverket och få ny insikt tillbaka. Det är så vi alla utvecklas

MOTIVERANDE FACILITATOR Nätverksgruppen leds av en kompetent Network Director som faciliterar mötena så att samtliga drar nytta av det.

FORMAT

HELHETSUPPLEVELSEN

F5 fokuserar på en motiverande mötesfacilitering, och med en kompetent Network Director i varje grupp garanterar vi en hög nivå. Utöver aktuella inlägg från externa inspirationskällor, har Network Directoren ansvaret för ett innehåll som garanterar kvalitet och relevans, en givande dialog, och att gruppen alltid har en go-to action efter avslutat möte.

Inget lämnas åt slumpen på F5s nätverksmöten. Utgångspunkten är alltid att ge våra medlemmar en helhetsupplevelse som varar från ögonblicket de träder in i rummet till att de går igen. Varje arrangemang är skräddarsytt, där allt från mat och dryck till gäster och inlägg är planerat in i minsta detalj.

7


MEDLEMSKAP Ditt medlemskap hos F5 inkluderar

CO-CREATION Inget team besitter all relevant kunskap. Därför är samarbete avgörande för att lyckas och vi tror på att co-creation, eller samskapelse, är nyckeln till nya idéer.

KONKRET EFFEKT Målet för varje nätverksmöte är att du utvecklar dina kompetenser och får nya konkreta verktyg med dig hem, som du kan använda i ditt dagliga arbete för att skapa mer värde till företaget.

FACILITERING Varje grupp leds av en Network Director som har kunskap om din bransch, dina utmaningar och möjligheter. Därmed kan vi garantera en hög nivå på innehållet och en kraftfull effekt.

HELHETSUPPLEVELSE Varje möte är skräddarsytt - så att både omgivningen, mat, vin, och gäster samt upplägget är planerat i minsta detalj. Från att våra medlemmar kommer in genom dörren tills att de går igen.

4 MÖTEN Ditt medlemskap inkluderar 4 möten per säsong. Vi fokuserar på helhetsupplevelsen så att förutsättningarna för att inspirera dig och resten av nätverket är optimala.

INSPIRATION UTIFRÅN Vår utgångspunkt ligger i begreppen aktualitet och effekt. För att leva upp till detta bjuder vi in externa inspirationskällor från samma branscher som nätverket.

SÅHÄR DELTAR DU I NÄTVERKET Kontakta Network Manager för mer information och för ett medlemskap i nätverket.

NETWORK MANAGER

PRIS Ett medlemskap inklusive 4 möten kostar

24.500 SEK Ex. moms. Beloppet är fullt avdragsgiltigt för ditt företag.

Linda Lokén linda.l@f5-networking.se Telefon: +46 840 309 405 LinkedIn

8


F5 NETWORKING www.f5.se f5@f5-networking.se +46 840 300 100

9

Innovativt ledarskap SE - F5 (LL)  
Innovativt ledarskap SE - F5 (LL)