Page 1

F5 networking

Inspiring women


HVORFOR F5? Som medlem af en F5 netværksgruppe får din medarbejder konkret kompetenceudvikling. Netværksgruppen skaber rammerne for et fortroligt frirum, hvor medlemmerne kan sparre med ligesindede, få inspiration til udvikling af deres lederskab, reflektere over arbejdsgange og effektiviseringsmuligheder. Som leder i dag skal du have en bred vifte af kompetencer. Det kan være svært at dygtiggøre sig i alt helt alene. Ledere skal kunne kommunikere, motivere, konflikthåndtere, planlægge og sætte målet for afdelingen. Derudover er det vigtigt at holde sig opdateret inden for teknologi, trends og tendenser indenfor sit felt. F5 tror på, at ingen kan klare den opgave alene. Vi skal i fællesskab udvikle os ved hjælp af udveksling af erfaringer og viden. Vores netværksgrupper bliver professionelt faciliteret af vores network director, som planlægger tematikker og sætter rammerne for møderne. Vi samarbejder med nogle landets førende brancheeksperter, der ud over at sikre et konkret fagligt udbytte også er med til at udfordre vores medlemmer. Derved sikrer vi, at alle møder skaber værdi for din medarbejder. Din medarbejder får også adgang til vores fire årlige F5 Box konferencer, hvor vi inviterer alle vores medlemmer ind til en eftermiddag med oplæg af eksperter indenfor et aktuelt emne, som rører sig i erhvervslivet lige nu. Hvis din medarbejder ønsker mere end et års medlemskab, åbner det op for mulighed for at deltage i F5 Focus, som er faglige foredrag med profilerede keynote speakers. F5 Matchmaking kan benyttes, hvis din medarbejder står med en branchespecifik udfordring, som ligger udenfor netværkets vidensområde. Så kan vi matche din medarbejder med en af vores knap 2.000 medlemmer, som har viden inden for lige præcis det felt.


Netværksgruppen Inspiring Women I netværksgruppen får din medarbejder: • Deling af erfaringer. Vi sikrer, at ”best practice” bliver formidlet mellem medlemmerne. • Inspiration. Eksterne oplægsholdere, vores konferencer og foredrag har de nyeste trends indenfor bl.a. ledelse, innovation og digitalisering på dagsordenen, så din medarbejder får ny inspiration. • Opfølgning mellem møderne. Medlemmerne bliver inviteret til en lukket Linkedin-gruppe, så de altid har mulighed for sparring og input. Derudover har netværket en buddy-ordning, så medlemmerne også mødes mellem møderne. • Ledelsessparring. I F5 kan din medarbejder indgå i et fællesskab med andre, som sidder med samme ansvarsrolle. • Ny viden. Ny viden og nye redskaber kan øge effektiviteten og inspirere til andre måder at tilgå arbejdsopgaverne på. Vi kommer med ny viden, som matcher medlemmernes behov og sætter spørgsmålstegn ved vante tankegange. • Netværksgrupper i et lukket forum, hvor der fx er mulighed for at diskutere en konkret case, som medarbejderen gerne vil have friske input til.

Profile for F5 Networking

F5 networking – Inspiring Women – F5  

F5 networking – Inspiring Women – F5