Page 1

HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP


OM NETVÆRKET_ Medarbejderne er lederens vigtigste ressource. Motivation, medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde sættes alle over styr, når dagligdagen drukner i resultatfokuserede KPI’er og en high performance tankegang, der kun fokuserer på at yde det maksimale. Det skal vi væk fra. Ledere bør i stedet for vende high performance tankegangen på hovedet og fokusere på, hvordan de sammensætter teams og indretter organisationen, så medarbejderne kan yde det maksimale på en sund måde. Også den klassiske målstyring skal have en tur. Ledere skal bevare de mest relevante målsætninger uden at presse tunge kontrolsystemer og dårlige beslutninger ned over medarbejderne, så de mentalt stempler ud. FOKUS PÅ BÆREDYGTIG LEDELSE I netværket arbejder vi med, hvordan du kan lede mere bæredygtigt med øje for medarbejderne og se på betydningen af motivation, tillid og nærvær i det daglige arbejde. Vi udfordrer den gængse måde at bruge målstyring på og diskuterer værdien i at se kulturen og medarbejdernes adfærd.

CLAUDIA LINDBY Claudia Lindby har siden 2007 hjulpet ledere med at integrere menneskelige styrker i virksomhedens mål og retning. Til dagligt er hun selvstændig coach, mentor og rådgiver store og små såvel som danske og internationale virksomheder om lederudvikling og high performance ledelse. Tidligere har hun været Marketing Director, Business Development Director og Marketing VP i Carlsberg og Coca-Cola.


DIT NETVÆRK_ Vi tilpasser temaerne til gruppens aktuelle udfordringer, og derfor er temaerne vejledende.

AGILE@SCALE Med agile arbejdsmetoder kan teams arbejde hurtigere og levere bedre resultater. Derfor ser vi på, hvordan du kan bruge agile teams til at forbedre linjeledelsen, og hvilke krav det stiller til dig.

FEEDBACK Vi arbejder med, hvordan du skaber en positiv feedback-kultur, ved at se på, hvordan du klæder medarbejderne på til opgaverne, evaluerer opgaver og skaber en fælles forståelse i teamet.

MULIGE TEMAER

LEDELSESMÆSSIG EFFEKTIVITET Hvordan slår du autopiloten fra og reflekterer over dine opgaver, medarbejdere og prioriteringer? Vi ser på forskellige værktøjer, som du kan bruge til at blive mere effektiv og skabe en sundere kultur.

HIGH PERFORMANCELEDELSE Hvordan skaber du et miljø, der motiverer til samarbejde og udvikling? Det diskuterer vi ved at arbejde med dine styrker og svagheder, så du kan et skabe et stærkt team med engagerede medarbejdere.

FORANDRINGSLEDELSE Forandringer er uundgåelige, og for at skabe resultater i forandringsprocesserne gælder det om at få hele teamet til at købe ind i forandringer og kommunikere forandringerne på den rette måde.


HVORFOR F5_ Der er ingen tvivl om, at viden er blevet et afgørende konkurrenceparameter for at kunne udvikle og fremtidssikre organisationen. Og den viden skabes bedst, når den kombineres med relationer og personlig udvikling. Det gør vi hos F5.

RELATION: Vi udfordrer de klassiske måder at drive netværk på. For os er relationer nøgleordet til et stærkt netværk, og derfor sammensætter vi vores netværksgrupper ud fra en fælles faglighed, så medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer.

VIDEN: Udbyttet af netværket er ny viden. Nye idéer til at udvikle organisationen. Nye redskaber til at løse opgaver. For at sikre et højt fagligt udbytte har hvert netværk en styrmand. Vi kalder dem for Network Directors, og de er alle nøje udvalgt ud fra deres viden, kompetencer og kendskab til de udfordringer, som kendetegner den enkelte gruppe.

UDVIKLING: Vi går skridtet videre end at tale tidens buzzwords ihjel. På netværksmøderne bevæger vi os både på teoretisk og konkret plan og ser på, hvordan du i praksis kan anvende din nye viden i din dagligdag.

Det er godt at blive hevet ud af konteksten og få sat fokus på nogle ting, som man ikke har tid til i en travl hverdag. Selvom vi er fra forskellige virksomheder, sidder vi ofte med de samme problemer. RASMUS JØRGENSEN, EJER AF KALK A/S, MEDLEM SIDEN 2014


GIVE AND TAKE_ UDSYN Netværksmøderne er det professionelle refleksionsrum væk fra hverdagens travlhed. Det er øjenåbneren, der giver et nyt syn på udfordringer og idéer.

ET STÆRKT NETVÆRK Et netværk kan blive ved med at udvikle sig. Derfor giver vi ikke et færdigudviklet netværk, men skaber fundamentet for, at netværksrelationerne kan opstå.

DIN ERFARING Et netværk er et plussumsspil, der går begge veje. Jo mere du deler ud af dine erfaringer og perspektiver, desto mere kan du forvente at få igen. Derfor er det op til dig selv, hvor meget du vil have ud af netværket.

NY VIDEN Vi reflekterer, diskuterer og udfordrer de gængse forestillinger om de forandringer og udfordringer, som de fleste organisationer står overfor. På den måde skaber vi ny viden mellem medlemmer i netværket.


MEDLEMSKAB_ EKSTERN INSPIRATION Hvert netværksmøde er bygget op omkring et fagligt oplæg, som sætter diskussionen i gang og giver dig nye perspektiver på aktuelle emner.

FÆLLES FAGLIGHED Medlemmerne i din netværksgruppe har alle solid erfaring indenfor dit område. Det er din mulighed for at give dit input og få andres syn på dine udfordringer.

FAGLIG STYRMAND Alle vores netværk har en Network Director, der med sin faglige ballast sætter retningen, styrer diskussionerne og skaber fundamentet for netværksrelationerne.

NETVÆRKSMØDER Netværk handler om at opbygge relationer, men det tager tid at udvikle. Derfor fortsætter netværksgruppen og mange af medlemmerne år efter år.

KONKRET OUTPUT I fællesskab med Network Director og de andre medlemmer omsætter du det faglige oplæg til konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din dagligdag.

F5 BOX Hvert år afholder vi flere live-events, hvor vi udforsker aktuelle problemstillinger fra forskellige vinkler. Som medlem kan du gratis tage en kollega med.

ER DU INTERESSERET? Kontakt din Network Manager for at høre mere og få en plads i netværket.

MORTEN TØRNES STOLZENBACH Mail: morten.s@f5.dk Tlf: +45 3090 72 76


VI SKABER UDVIKLING FOR LEDERE, SPECIALISTER OG ORGANISATIONER GENNEM STÆRKE RELATIONER

Profile for F5 Networking

High Performance Leadership PRAEST – F5 (MT)  

High Performance Leadership PRAEST – F5 (MT)