Page 1

Fra KPI’er til adfærdsledelse

Skab en tydelig præstationskultur

F5 HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP

Motivation gennem stærk ledelse


. ”Der er så meget fokus på KPI, at mange glemmer den adfærd, der ligger til grund for den. ” CLAUDIA LINDBY NETWORK DIRECTOR

.


HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP Medarbejderne er lederens vigtigste ressource. Motivation, medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde sættes alle over styr, når dagligdagen drukner i resultatfokuserede KPI’er og en high performance tankegang, der kun fo-kuserer på at yde det maksimale. Det skal vi væk fra. Ledere bør i stedet for vende high performance tankegangen på hovedet og fokusere på, hvordan de sammensætter teams og indretter organisa-tionen til, at medarbejderne kan yde det maksimale på en sund måde. Også den klassiske målstyring skal have en tur. Ledere skal bevare de mest relevante målsætninger uden at presse tunge kontrolsystemer og dårlige beslutninger ned over medarbejderne, så de mentalt stempler ud. Det gør ledere kun ved at se på kulturen og forstå den enkelte medarbejders ad-færd. Frirum med fokus på bæredygtig ledelse I netværket arbejder vi med, hvordan du kan lede mere bæredygtigt med øje for medarbejderne og se på betydningen af motivation, tillid og nær-vær i det daglige arbejde. Vi udfordrer den gængse måde, som de fleste organisationer bruger målstyring som en ledestjerne på. Det handler om, at du som leder skal skabe de bedste rammer for, at dine medarbejdere kan præstere, og I sammen kan komme i mål med jeres vi-sioner.

MØD NETWORK DIRECTOREN PÅ NÆSTE SIDE

KEY BENEFITS

MÅLGRUPPE

Få kompetencerne til at skabe en sund high performance kultur

Ledere i det private erhvervsliv med medarbejderansvar

Få konkrete værktøjer til at skabe de rette rammer, der flytter dit teams performance til det næste niveau

Din titel kan være eksempelvis: Afdelingschef, afdelingsleder, chef eller ‘head of’

Få et kritisk blik på din egen ledelsespraksis og redskaber til at udvikle dig som en leder, der præsterer og motiverer

Du kan deltage uanset din branche – det vigtigste er, at du har en vis ledelsesmæssig ballast

3


CLAUDIA LINDBY CLAUDIA LINDBY ER NETWORK DIRECTOR PÅ NETVÆRKET HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP. CLAUDIA VIL SIKRE FREMDRIFTEN I NETVÆRKET.

CLAUDIAS PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER •

High Performance ledelse

Personlig ledelse

High Performance teams og kultur

NETWORK DIRECTOR Claudia Lindby har i godt 20 år arbejdet med forretnings- og med­ arbejderudvikling i danske og internationale virksomheder. De seneste 17 år på direktør- og lederposter. Hun har blandt andet fungeret som Marketing Director, Business Development Director og Marketing VP i Carlsberg og Coca-Cola. Claudia Lindby har bygget sin ekspertise inden for High Performance ledelse i internationale og komplekse organisationer såvel som i små organisationer, og som selvstændig konsulent og rådgiver. De seneste ti år har Claudia fungeret som selvstændig rådgiver, mentor og executive coach med fokus på lederudvikling. Claudia trækker desuden på en solid faglig ballast med uddannelse fra INSEAD, LBS og Wharton, og en baggrund som bestyrelsesmedlem i ti virksomheder.

4


Det er paradoksalt, at man både er nødt til at være rigtig dygtig til det faglige og til sin overordnede ledelsesopgave og samtidig være rigtig dygtig til relationer og medarbejdere - det er to helt modsatrettede måder at tænke på.


HVORFOR NETVÆRK?

INSPIRATION

AKTUALITET

OUTPUT

NETVÆRK

Når konstant forandring er et vilkår, får du behov for ny viden, inspiration og et stærkt netværk. F5 er sat i verden for at facilitere vækst og viden hos vores netværksmedlemmer. Vi tror på, at vi i netværksgrupperne skal være ambitiøse og nysgerrige, og at vi sammen kan co-create ny viden, som kan gøre os alle rigere. Vi har altid en fagligt stærk Network Director til at lede og facilitere møderne. Vi henter dygtige eksperter ind til at holde korte og relevante oplæg. Og i små grupper deler og drøfter vi udfordringer og opnår ny viden. Du får ikke et stærkt netværk alene ved at melde dig ind i en af F5’s netværksgrupper. Men det er en god start, og netværket skabes over tid, når du og de øvrige medlemmer har delt jeres sejre – og nederlag. Vejen til succes er fyldt med fejltrin. Men ved at lære af andres fejltrin kan du måske få indsigt, så du undgår at begå nogle af dem. En netværksgruppe er ikke et kursus, ikke en konference, ikke et foredrag. Det er et rum med passionerede personer, som deler udfordringer, viden og erfaring med hinanden.

6


NETVÆRKSMODELLEN FÆLLESSKAB Et stærkt netværk skabt af personer, som har samme udfordringer som dig.

INDSIGT Del erfaringer med netværket – og få ny indsigt retur. Sådan bliver vi alle rigere.

VIDEN OG INSPIRATION Korte og præcise oplæg fra eksperter, der arbejder med samme udfordringer som dig.

STÆRK FACILITERING Netværksgruppen ledes af en stærk Network Director, der faciliterer møderne, så alle får udbytte.

FORMAT

HELHEDSOPLEVELSE

I F5 har vi fokus på stærk facilitering. Ved at have en tilknyttet Network Director til hver gruppe sikrer vi et højt niveau. Udover fagligt aktuelle oplæg fra eksterne inspirationskilder, sikrer Network Directoren et grundlag af kvalitet og relevans, en dialog der giver mening, og at gruppen altid har et go to-action, når de forlader hvert møde.

Ved et netværksmøde i F5 er intet overladt til tilfældighederne, og vi arbejder med udgangspunkt i at skabe en helhedsoplevelse fra vores medlemmer træder ind ad døren, til de tager hjem igen. Derfor er hvert arrangement skræddersyet, og både omgivelser, mad og vin, samt gæster og oplæg planlagt ned til mindste detalje. 7


TEMAER Arbejdet i dette netværk har stærkt fokus på, hvordan vi kan skabe High Performance Teams i vores virksomheder. Det baserer sig på en menneske­ lig og nærværende ledelses­ filosofi, som vi i fællesskab vil udforske og implementere. De viste temaer er vejledende, da vi tilpasser dagsordenen til det enkelte netværk. Netværket vil løbende få besøg af førende profiler inden for faget til at holde oplæg og give inspiration.

8

Fra KPI’er til adfærdsledelse

Skab en bæredygtig præstationskultur

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Ledelse bygget på KPI’er har i længere tid været udskældt for at være for talfikseret og glemme medarbejderne. Flere virksomheder er også begyndt at vende ryggen til et snævert talfokus og ser i stedet for på, hvad det kræver at indfri målsætningerne i praksis. Men KPI’er kan faktisk have en positiv effekt, hvis ledere bruger dem rigtigt. Vi ser på, hvordan KPI’er kan skabe mere klarhed i arbejdet, og hvordan du som leder skal arbejde mere løbende med dem. Det handler om at bevare de mest relevante målsætninger uden at få tunge kontrolsystemer og medarbejdere, der stempler mentalt ud.

Som en del af præstationsledelse skal ledere indrette arbejdsmiljøet og organisationen til, at medarbejderne kan yde det maksimale på en sund måde. Til det er tillid et centralt element. Tillid mellem ledere og medarbejdere. Tillid til at ledere også varetager medarbejdernes trivsel i en præstationskultur. Vi arbejder med, hvordan du skaber en bæredygtig præstationskultur, og hvordan du inddrager medarbejderne i processen fra KPI’er til den mere bæredygtige kultur. Vi ser også på, hvordan du opbygger gensidig tillid til medarbejderne, og hvordan du kan bruge deres adfærd som rettesnor for deres trivsel.


Motivation gennem tydelig ledelse

High performance kultur

Relationsledelse: Et 360 graders blik på relationer

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

En leders succes afhænger ikke kun af egen, men medarbejdernes indsats. Det handler ikke kun om, hvor godt medarbejderne performer, men om hvordan lederen hjælper dem med at performe godt. Derfor skal lederen skabe motivation blandt medarbejderne for at øge deres arbejdsglæde og effektivitet. Det kan i sidste ende mærkes på bundlinjen. Indflydelse, ejerskab og mening er nogle af elementerne til at skabe motivation. Vi ser på de psykologiske mekanismer, der har betydning for motivationen, og hvordan du kan motivere dine medarbejdere, så I arbejder mod samme mål og opnår bedre resultater.

Præstationsledelse handler ikke kun om at præstere mest muligt. Det kræver også en menneskelig, helhedsorienteret og nærværende ledelsesfilosofi, der er optaget af, hvordan ledere skaber de rette forudsætninger for, at den enkelte medarbejder kan udfolde sit potentiale. Ledere kan med fordel træde et skridt tilbage og lade medarbejderne overtage styringen. Hvordan kan du bruge din ledelsesadfærd til at skabe high performance kultur, og hvordan får du mere fokus på den enkelte medarbejder? Det diskuterer vi i netværket. Vi ser også på, hvad det betyder for måden at tænke teams, hierarki og organisation på.

Ledelse af medarbejderne er en central opgave, men ledere bør ikke se bort fra vigtigheden af at kunne kommunikere og påvirke opad. Det giver chefen et større beslutningsgrundlag og indsigt fra længere nede i organisationen, og samtidig undgår man, at dårlige beslutninger fra toppen presses ned over ens medarbejdere. Hvordan agerer du bedst bindeled mellem topledelse og medarbejderne og øger din indflydelse og performance gennem din lederrolle? Det finder vi i fællesskab ud af ved at se på, hvordan medarbejdernes idéer, synspunkter og feedback skaber mest værdi for dem selv og virksomheden.

LÆS OM F5 BOX LIVE-EVENTS SIDE 10

9


MEDLEMSKAB Dit medlemskab hos F5 inkluderer

CO-CREATION Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

KONKRET OUTPUT Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

FACILITERING Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

3 BOX Tre årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor tone­ angivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 MØDER Dit medlemsskab inkluderer fire møder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

EKSTERN INSPIRATION Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

SÅDAN DELTAGER DU I NETVÆRK Tag kontakt til netværkets Network Manager for at høre mere og få en plads i netværket

NETWORK MANAGER

PRIS Et medlemsskab koster for fem møder

19.500 KR Ekskl. moms. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din

Fredrik Holst Forsberg fredrik.f@f5.dk Telefon: +45 7370 9764 LinkedIn

virksomhed

11


F5 NETWORKING APS Rentemestervej 2A 2400 København NV CVR: 35523138 www.f5.dk networking@f5.dk Telefon 3211 0000

High Performance Leadership - F5 (FF)  
High Performance Leadership - F5 (FF)