Page 1

Wat is high performance leiderschap?

De kwaliteiten van high performance leiders

F5 HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP

Hoe beklijft high performance gedrag?


. “Een ‘High Performance’-organisatie is een organisatie die significant betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, gedurende een periode van tenminste vijf jaar, door zich op een gedisciplineerde manier te concentreren op datgene wat echt belangrijk is voor de organisatie“ ANDRÉ DE WAAL HPO CENTER

.


HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP De weg naar excellent presteren begint vaak bij het verstevigen van de kwaliteit van de leidinggevenden binnen organisaties. Welke afwegingen horen bij High Performance Leiderschap? Hoe balanceert een High Performance Leider iedere dag weer tussen resultaat en inspiratie, tussen ‘push and pull’ of tussen actie en ontspanning? De eisen die aan High Performance Leiderschap worden gesteld, sluiten naadloos aan bij het gedachtegoed van High Performance Organisaties. High Performance Leiderschap gaat over specifiek gedrag tonen. Het is een andere manier van werken, een andere manier van een organisatie leiden. De managers en leiders die het voor elkaar krijgen, zien een succesvollere organisatie als resultaat. In de kern gaat het om samen leren focussen op het tonen van specifiek gedrag dat hoog correleert met duurzaam succes.

MAAK KENNIS MET DE NETWORK

Het doel van deze netwerkgroep is om samen een blik te werpen op praktijken die kunnen bijdragen aan het succes van onze organisaties en het bespreekbaar maken van het bijbehorende gedrag.

DIRECTOR OP DE VOLGENDE PAGINA

KEY BENEFITS

DOELGROEP

Van KPI’s naar wederzijds vertrouwen met concrete voorbeelden

Inzicht in de nieuwste kennis op het gebied van gedragspsychologie

Het belangrijkste is dat je leidinggevende bent. Je titel is bijvoorbeeld Afdelingshoofd of Directeur. Leidinggevenden uit alle branches kunnen deelnemen aan dit netwerk.

Inzicht in je eigen leiderschapspraktijken in samenwerking met andere ervaren leiders

3


MURIEL SCHRIKKEMA HET HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP NETWERK WORDT BEGELEID DOOR MURIEL SCHRIKKEMA. ALS NETWORK DIRECTOR ZORGT ZIJ VOOR DE KWALITEIT EN ACTUALITEIT VAN DE INHOUD.

PRIMAIRE FOCUSGEBIEDEN • High Performance Leadership • Kwaliteit Management • High performing teams • Feedforward dialoog

4

NETWORK DIRECTOR Muriel Schrikkema is medeoprichter van Direction en het HPO Center. Ze is een zeer ervaren trainer, coach en facilitator en heeft langdurige ervaring in het werken met managers, teams en organisaties binnen diverse branches. Muriel is een stevige professional, met als focusgebieden Leadership development, Coaching, Culture Change en Facilitation. Ze werkt vanuit een positieve en ontwikkelingsgerichte insteek door middel van het geven van feedforward.


Binnen High Performance organisaties worden wel fouten gemaakt, maar nooit twee keer dezelfde fout. Je moet samen leren en ontdekken wat er wel en niet werkt en je continu blijven verbeteren


Waarom dit netwerk?

INSPIRATIE

ACTUALITEIT

OUTPUT

NETWERK

Het goed kunnen inspelen op constante veranderingen is tegenwoordig een voorwaarde voor sterk leiderschap en ondernemerschap. Daarom heb je voortdurend nieuwe kennis, inspiratie en een sterk netwerk nodig. F5 Networking faciliteert ontwikkeling en kennisdeling voor onze leden. De deelnemers in onze netwerkgroepen zijn ambitieus en nieuwsgierig zodat we samen nieuwe kennis kunnen creëren die ons allen rijker maakt. Er is altijd een competente Network Director aanwezig die de bijeenkomsten faciliteert en begeleidt. Samen vinden wij experts die korte, relevante presentaties komen houden. Samen delen we onze eigen uitdagingen en verkrijgen we nieuwe kennis. Je krijgt niet automatisch een sterk netwerk door je simpelweg aan te melden bij F5 Networking, maar het is een goede start. Vanuit die basis gaan we samen bouwen: Het netwerkgevoel ontstaat als overwinningen en nederlagen met elkaar gedeeld worden. De weg naar succes zit vol fouten, maar door te leren van de fouten van anderen kun je ze zelf vermijden. Een netwerkgroep is geen cursus, conferentie of een lezing. Het is een vertrouwelijke ruimte waar mensen met dezelfde uitdagingen ervaringen en kennis met elkaar delen.

6


HET NETWERKMODEL GEMEENSCHAP Een sterk netwerk bestaat uit personen met dezelfde soort uitdagingen als jij zelf

INZICHT Deel ervaringen met het netwerk en krijg inzichten terug. Op deze manier wordt iedereen rijker

KENNIS & INSPIRATIE Korte en krachtige presentaties van experts die met dezelfde uitdagingen te maken hebben als jij zelf

STERKE FACILITATIE De groep wordt gefaciliteerd door een Network Director die zorgt voor maximale output voor de leden

HET FORMAT Bij F5 Networking ligt de focus op sterke facilitatie. Door al onze groepen te laten leiden door een Network Director garanderen wij een hoog niveau. Naast de presentaties van externe sprekers zorgt de Network Director voor de kwaliteit en actualiteit. Hij of zij zorgt dat de juiste vragen gesteld worden en dat leden naar huis gaan met een go to-action. 7


PROG RAMMA De focus van dit netwerk ligt op de vraag hoe we onze organisaties meer ‘High Performance’ kunnen maken. Samen kijken we naar de leiderschapspraktijken die we kunnen implementeren om dit doel te bereiken.

LEES MEER OVER F5 BOX OP PAGINA 10

8

Doorbreek je afdeling denken!

HPL in verschillende culturen

NETWERKBIJEENKOMST

NETWERKBIJEENKOMST

De meeste organisaties zijn opgebouwd uit afdelingen. Afdelingen hebben echter een groot nadeel: ze kunnen een zogenoemde silo mentaliteit creëren. Daardoor opereert de organisatie niet als één team maar als los aan elkaar hangende teams. Tijdens deze bijeenkomst bespreken de beste manieren om “afdeling denken” tegen te gaan. We bekijken hoe jullie omgaan met de drie factoren die belangrijk zijn om de interne samenwerking te verbeteren, en we kijken naar de technieken en gedragingen die organisaties in de praktijk hebben toegepast om daarmee hoog-presterend te worden.

Een divers personeelsbestand vormt een van de 35 uitgangspunten voor een succesvolle organisatie. Wanneer het een organisatie lukt om verschillen in geslacht, leeftijd en culturele achtergrond ook echt te benutten, presteren zij aanzienlijk beter dan wanneer het een homogene club mensen betreft. Maar hoe doen zij dat? Hoe kun je als manager mensen uit verschillende culturen samensmeden tot een hecht team? Hoe kun je scherp en opbouwend zijn in andere culturen? Wat zijn de belangrijkste inzichten die vooral Nederlanders zich moeten realiseren?

Positieve en negatieve uitschieters

Leiderschap op afstand

NETWERKBIJEENKOMST

NETWERKBIJEENKOMST

High performance organisaties gaan besluitvaardig om met laag presterende medewerkers. Ook leren we van ons wetenschappelijk onderzoek naar high performance organisaties waar de aandacht naar toe gaat bij hoog presterende medewerkers. Deze netwerkbijeenkomst gaat over hoe je middelmaat in jouw team en organisatie kunt ontstijgen. Wat doe je met die medewerkers die het teamresultaat zeer positief of negatief beïnvloeden? Hoe ga je met ze om? Hoe inspireer je ze? Wie moet er welke aandacht krijgen? Wanneer is het genoeg met laag presteerders en is afscheid nemen de oplossing?

Je ziet je managers of medewerkers nauwelijks vanwege de grote afstand, maar je moet ze wel beoordelen. Je wilt als leider alles onder controle hebben maar de afstand zit er tussen. Of het nu het nieuwe werken is of vestigingen die verspreid door het land of over verschillende landen liggen. Het leiden van een team op afstand voelt vaak heel anders dan een team leiden op locatie. Toch is er eigenlijk geen verschil. Elk team heeft hetzelfde van jou als manager nodig: informatie, samenwerking en begeleiding. Hoe doe je dat succesvol op afstand?


. “High Performance Leadership gaat over specifiek gedrag tonen. Het is een andere manier van werken, een andere manier van een organisatie leiden. De managers en leiders die het voor elkaar krijgen, zien een succesvollere organisatie als resultaat.� MURIEL SCHRIKKEMA NETWORK DIRECTOR

.

9


F5 BOX F5 box is een live event met als doel het delen van vakkennis in de meest innovatieve gedeelten van het Nederlands bedrijfsleven. Wij nodigen je driejaarlijks uit voor interactieve en onconventionele events waar netwerken, communicatie en gesprekken samensmelten.

10

Toonaangevende personen delen hun kennis en ervaringen op het gebied van trending topics zoals platformeconomie, gedragswetenschap en kunstmatige intelligentie. Daarnaast creĂŤren wij tijdens deze events het optimale klimaat voor vakinhoudelijke discussies.

WICKEDGROUNDS GENERAAL VETTERSTRAAT 55 1059BT AMSTERDAM


LIDMAATSCHAP De inhoud van het netwerkpakket

CO-CREATION Niemand heeft alle relevante kennis. Daarom is samenwerking een belangrijk aspect van succes. Co-creation is de beste manier om op nieuwe ideeën te komen

CONCRETE OUTPUT Het doel is, om je na iedere netwerkbijeenkomst naar huis te sturen met nieuwe concrete kennis die je kan toepassen binnen jouw organisatie en op die manier waarde te creëren

FACILITATIE Elke groep wordt begeleid door een Network Director die expertise heeft op het vakgebied en ervaring heeft met de uitdagingen van de groep. Op deze manier verzekeren wij een kwalitatief hoog niveau

3 BOX Drie jaarlijkse live events waar actuele uitdagingen besproken worden, toonaangevende sprekers komen inspireren en al onze leden in een interactieve setting met elkaar kunnen sparren

4 BIJEENKOMSTEN Het lidmaatschap geeft toegang tot 4 netwerkbijeenkomsten per seizoen. Wij zorgen voor de optimale setting zodat jullie als leden de beste kans hebben om geïnspireerd te raken

EXTERNE INSPIRATIE Actualiteit en output zijn sleutelwoorden bij F5 Networking. Om er zeker van te zijn dat dit in de realiteit ook zo is nodigen wij op elke bijeenkomst externe sprekers uit die expert zijn op hun vakgebied

ZO KUN JE DEELNEMEN Neem contact op met de Network Manager van deze groep voor meer informatie en om een plek te reserveren.

SENIOR NETWORK MANAGER Jesse Gijzels jesse.g@f5-networking.nl Telefoon: +31 0202 62 3608 LinkedIn

PRIJS Voor deelname aan 4 bijeenkomsten en 3 box events.

€ 3200,- EX. BTW Het bedrag is volledig belastingaftrekbaar

11


F5 NETWORKING Barbara Strozzilaan 201 1083 HN Amsterdam f5-networking.nl

High Performance Leadership - F5 NL (JG)  
High Performance Leadership - F5 NL (JG)