Page 1

Fra KPI’er til adfærdsledelse

Opbyg relationer baseret på tillid

High Performance Teams

F5 PRÆSTATIONSLEDELSE


. Der er så meget fokus på KPI, at mange glemmer den adfærd, der ligger til grund for den. CLAUDIA LINDBY NETWORK DIRECTOR

.


Præstationsledelse Efter en årrække med markant fokus på KPI’er i både det offentlige og det private erhvervsliv er en række af de mest succesfulde danske og internationale virksomheder gået over til en anden ledelsestilgang, der fokuserer på andet og mere end blot tørre tal, som i virkeligheden ikke afspejler succes. I organisationer, hvor KPI’er er det vigtigste ledelsesværktøj, opstår der nemlig med årene en række problematiske adfærdsmønstre. Virksomhedens medarbejdere demotiveres og begynder at stemple ud mentalt, og der opstår såkaldte ‘skyggesystemer’; det vil sige praksisser, der får det til at se ud som om, at målene er nået. Samtidig går mange ledelsesmæssige ressourcer tabt i bureaukrati og administration. Præstationsledelse handler derimod om at lede mere helhedsorienteret. Vi sætter fokus på adfærd, mindset og kultur i stedet for blot KPI’er. Lederens vigtigste opgave bliver at støtte og påvirke medarbejderne i en retning, så de kan forløse deres eget potentiale og i sidste ende skabe unikke præstationer for virksomheden. MØD NETWORK

Målet med dette netværk er i fællesskab at arbejde med, hvordan vi kan omstille vores virksomheder samt egen ledelsespraksis til denne helhedsorienterede, relationsfokuserede tilgang til at lede.

DIRECTOREN PÅ NÆSTE SIDE

KEY BENEFITS

MÅLGRUPPE

• Fra KPI’er til gensidig tillid: Få konkrete værktøjer.

Ledere i det private erhvervsliv med medarbejderansvar.

• Få indsigt i den nyeste viden fra discipliner som adfærdsforskning og neuropsykologi. • Få et kritisk blik på din egen ledelsespraksis i fællesskab med andre erfarne ledere.

Din titel kan være eksempelvis: Afdelingschef, afdelingsleder, chef eller ‘head of’. Du kan deltage uanset din branche – det vigtigste er, at du har en vis ledelsesmæssig ballast.

3


CLAUDIA LINDBY CLAUDIA LINDBY ER TOVHOLDER PÅ GRUPPEN PRÆSTATIONSLEDELSE. SOM NETWORK DIRECTOR VIL HUN SKABE EN RØD TRÅD SAMT KVALITETSSIKRE RETNINGEN FOR GRUPPEN.

CLAUDIAS PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER • High Performance ledelse

NETWORK DIRECTOR Claudia Lindby har i godt 20 år arbejdet med forretnings- og medarbejderudvikling i danske og internationale virksomheder. De seneste 17 år på direktør- og lederposter.

• Personlig Ledelse • High Performance Teams & Kultur

Hun har blandt andet fungeret som Marketing Director, Business Development Director og Marketing VP i Carlsberg og Coca-Cola. Claudia Lindby har bygget sin ekspertise inden for High Performance ledelse i internationale og komplekse organisationer såvel som i små organisationer, og som selvstændig konsulent og rådgiver. De seneste ti år har Claudia fungeret som selvstændig rådgiver, mentor og executive coach med fokus på lederudvikling. Claudia trækker desuden på en solid faglig ballast med uddannelse fra INSEAD, LBS og Wharton, og en baggrund som bestyrelsesmedlem i ti virksomheder.

4


Det er paradoksalt, at man både er nødt til at være rigtig dygtig til det faglige og til sin overordnede ledelsesopgave og samtidig være rigtig dygtig til relationer og medarbejdere - det er to helt modsatrettede måder at tænke på


Hvorfor netværk?

• INSPIRATION • AKTUALITET

Når konstant forandring er et vilkår, får du behov for ny viden, inspiration og et stærkt netværk.

• OUTPUT • NETVÆRK

F5 er sat i verden for at facilitere vækst og viden hos vores netværksmedlemmer. Vi tror på, at vi i netværksgrupperne skal være ambitiøse og nysgerrige, og at vi sammen kan co-create ny viden, som kan gøre os alle rigere. Vi har altid en fagligt stærk network director til at lede og facilitere møderne. Vi henter dygtige eksperter ind til at holde korte og relevante oplæg. Og i små grupper deler og drøfter vi udfordringer og opnår ny viden. Du får ikke et stærkt netværk alene ved at melde dig ind i en af F5s netværksgrupper. Men det er en god start, og netværket skabes over tid, når du og de øvrige medlemmer har delt jeres sejre – og nederlag. Vejen til succes er fyldt med fejltrin. Men ved at lære af andres fejltrin kan du måske få indsigt, så du undgår at begå nogle af dem. En netværksgruppe er ikke et kursus, ikke en konference, ikke et foredrag. Det er et rum med passionerede personer, som deler udfordringer, viden og erfaring med hinanden.

6


NETVÆRKSMODELLEN FÆLLESSKAB Et stærkt netværk skabt af personer, som har samme udfordringer som dig.

INDSIGT Del erfaringer med netværket – og få ny indsigt retur. Sådan bliver vi alle rigere.

VIDEN OG INSPIRATION Korte og præcise oplæg fra eksperter, der arbejder med samme udfordringer som dig.

STÆRK FACILITERING Netværksgruppen ledes af en stærk network director, der faciliterer møderne så alle får udbytte.

FORMAT

HELHEDSOPLEVELSE

I F5 har vi fokus på stærk facilitering. Ved at have en tilknyttet network director til hver gruppe sikrer vi et højt niveau. Udover fagligt aktuelle oplæg fra eksterne inspirationskilder, sikrer network directoren et grundlag af kvalitet og relevans, en dialog med der giver mening, og at gruppen altid har et go to-action, når de forlader hvert møde.

Ved et besøg og et netværksmøde i F5 er intet overladt til tilfældighederne, og vi arbejder med udgangspunkt i at skabe en helhedsoplevelse fra vores medlemmer træder ind ad døren, og til de tager hjem igen. Derfor er hvert arrangement skræddersyet, og både omgivelser, mad og vin, samt gæster og oplæg planlagt ned til mindste detalje. 7


PROG RAM Arbejdet i dette netværk har stærkt fokus på, hvordan vi kan skabe High Performance Teams i vores virksomheder. Det baserer sig på en menneskelig og nærværende ledelsesfilosofi, som vi i fællesskab vil udforske og implementere. Netværket vil løbende få besøg af førende profiler inden for faget til at holde oplæg og give inspiration.

LÆS OM F5 BOX LIVE-EVENTS SIDE 10

8

Fra KPI’er til adfærdsledelse

Skab mening og motivation

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

KPI’er, micro management, new public management. Kært barn har mange navne. I dag ser vi flere og flere organisationer vende sig bort fra et snævert fokus på tal i ledelsen. Vi undersøger, hvordan vi kan bevare de gode og klarhedsskabende effekter af målsætninger og det kvantificerbare, samtidig med at vi udvider fokus til især at omfatte mindset, adfærd og kultur. Efter dette møde vil det stå klart for dig, hvilke konkrete ændringer, der er behov for i din afdeling for at tage skridtet i retningen af adfærdsledelse.

Som leder i en moderne vidensorganisation er det ikke produktionsapparater eller maskiner, der er i dine vigtigste ressourcer. Det er medarbejderne. Derfor er det en skam, at mange ledere ikke er skarpe nok på, hvad motivation egentlig er. Ved dette møde får vi indsigt i adfærdspsykologi og neuro-science, så vi kan hjælpe medarbejdere til større arbejdsglæde og motivation. Målet er, at du får udvidet din motivationsmæssige værktøjskasse, så motivation ikke bare er en kortsigtet bonus, men en integreret del af af at møde op på arbejdet.

Opbyg relationer baseret på tillid

High Performance Teams

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

At gå fra KPI’er og micromanagement til præstationsledelse kræver gensidig tillid mellem ledere og stab. Men hvad er tillid egentlig i en arbejdsrelation? Ved dette møde ser vi nærmere på medarbejdernes adfærd, men også vores egen. Hvad kan man med rette forvente af sin nærmeste leder? Hvordan gør vi os fortjent til at opnå tillid? Hvis du er i tvivl om spørgsmål som disse, så vil der være masser af viden at hente på dette møde. Tillid er nemlig det altafgørende fundament, når det kommer til præstationsledelse.

I teams og projekter er det muligt at opbløde det traditionelle lederskab og eksperimentere med en uformel ad hoc-ledelse. Ved dette møder kigger vi nærmere på de nye måder at tænke teams, hierarki og organisation på. Hvilket mindset skal vi kultivere hos medarbejderne, og hvordan skaber vi de rette forudsætninger for, at den enkelte kan folde sig ud som en del af holdet? Hvordan kan vi som ledere træde et skridt tilbage og lade vores medarbejdere tage styringen?


. Mit udbytte af netværket matcher det, der gjorde, at jeg valgte at deltage. At få ny viden, innovationsinspiration og sparring. Både fra leadership i andre indstrier, som inspirerer og sætter innovation i en businesskontekst og fra outside-in oplæg, som trækker de nye megatrends op, så man er opdateret på nye muligheder og next step. TORSTEN BJØRN SENIOR DIRECTOR DESIGN MANAGEMENT, LEGO GROUP A/S

.

9


F5 BOX LAD OS BLIVE INSPIRERET TIL FORANDRING

TALERE 2017 CHRISTIAN STADIL CEO, THORNICO

F5 box er vores bud på et inspirerende live-event. Med box sprænger vi rammerne for traditionelle konferencer ved at kombinere høj faglighed med inspiration fra teatret i et involverende format. Box er en debataften, et foredrag og en teatertur i samme pakke. Vi siger farvel til slides og sparker de tidstunge og indøvede oplæg til hjørne. I stedet bruger vi tiden på diskussion, samtale, dialog, perspektiver og inspiration.

MORTEN LUND SERIEIVÆRKSÆTTER ROLAND MØLLER BODIL PRISMODTAGER MIKKEL B. RASMUSSEN PARTNER, RED ASSOCIATES

Hvert enkelt event udspringer fra udvalgte og aktuelle problemstillinger, hvor toneangivende personligheder inviteres til at dele deres erfaringer, viden og holdninger.

PETER STENBÆK KREATIV DIREKTØR, COMIC PEOPLE OG FLERE...

MODERATOR TIL AT STYRE SAMTALEN HAR VI INVITERET CHRISTIANE VEJLØ. DEN GARVEDE MODERATOR OG ELEKTRONISTA UDFORDRER BÅDE DELTAGERNE OG OPLÆGSHOLDERNE PÅ DERES UDSAGN, UDFORDRINGER OG UNDVIGELSER OG SIKRER INTERAKTION MELLEM INSPIRATION OG VIRKELIGHED.

VI AFHOLDER F5 BOX SEKS GANGE OM ÅRET, OG ALLE VORES MEDLEMMER ER INVITERET

PAPIRHALLEN TRANGRAVSVEJ 22 1436 KØBENHAVN K

Arrangementerne er gratis for medlemmer, og vi garanterer, at du vil gå fra hver box med ny inspiration til dit daglige arbejde, uanset hvilket netværk eller fagområde, du beskæftiger dig med. F5 box er en unik mulighed for at udvide dit netværk på tværs af brancher og fagligheder.

10

DU KAN TILMELDE DIG ARRANGEMENTERNE PÅ F5.DK/BOX


MEDLEMSKAB Dit medlemskab hos F5 inkluderer

CO-CREATION Intet team vil i sig selv besidde al den relevante viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

KONKRET OUTPUT Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

FACILITERING Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højst faglige niveau og output.

6 BOX Seks årlige live events i form af F5 box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 MØDER Dit medlemsskab inkluderer 4 møder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer til at blive inspireret.

EKSTERN INSPIRATION Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

SÅDAN DELTAGER DU I NETVÆRK Tag kontakt til netværket network manager for at høre mere, og få en plads i netværket

NETWORK MANAGER

PRIS 2017 Et medlemsskab koster for fire møder

19.500 KR Eks. moms. Beløber er fuldt fradragsberettiget for din

Kasper Ferløv Andersen kasper@f5.dk Telefon: +45 7370 9741 LinkedIn

virksomhed

11


F5 NETWORKING APS Rentemestervej 2A 2400 København NV CVR: 35523138 www.f5.dk networking@f5.dk Telefon 3211 0000

Præstationsledelse - F5 Networking (KA)  

Network Manager: Kasper F. Andersen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you