Page 1

PRÆSTATIONSLEDELSE Ledelse skal ikke kun styres af KPI og kortsigtede mål

Netvæ Hvorf rk. or? SIDE 8

SIDE 2

Gå fra en samling af individer til et high performance team SIDE 6


F5 NETWORKING Formålet med netværksgruppen Præstationsledelse er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed. Du får viden og individuel sparring med medlemmerne, som ruster dig og din virksomhed til at håndtere netop de udfordringer, I sidder med nu. Vores Network Director, Claudia Lindby, leder de enkelte møder og inviterer eksterne brancheeksperter ind for at sikre et højt vidensniveau. På den måde får medlemmerne et fagligt løft og virksomheden en konkurrencemæssig fordel. Målet er, at du hver gang kommer hjem med nye ideer og konkrete værktøjer, som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde til at drive din virksomhed fremad.

Mit udbytte af netværket matcher det, der gjorde at jeg valgte at deltage. At få ny viden og noget innovationsinspiration og sparring. Både fra leadership i andre industrier, som inspirerer og sætter innovation i en businesskontekst og fra outside-in oplæg, som trækker de nye megatrends op, så man er opdateret på nye muligheder og next step. TORSTEN BJØRN SENIOR DIRECTOR DESIGN MANAGEMENT, LEGO GROUP A/S DELTAGER PÅ NETVÆRKET INOVATION I VIRKELIGHEDEN

LEDELSE SKAL IKKE STYRES AF KPI OG KORTSIGTEDE MÅL Performance-systemer skal erstattes af samtaler. I deres fokus på kortsigtede mål glemmer mange danske virksomheder at skabe den optimale kultur for, at medarbejderne kan præstere, mener ekspert. Ledere skal løfte blikket fra KPI’er og kortsigtede mål, hvis de skal drive deres forretning fremad. Det mener Claudia Lindby, der er Network Director i netværket Præstationsledelse hos F5 Networking. Hun opfordrer i stedet erhvervsledere til at fokusere på alt det, der ligger forinden. De skal med andre ord tænke i varige ændringer. “Mange virksomheder har alt for kortsigtede mål og lader sig styre af de enkelte KPI’er. De skal tage sig tid til at løfte sig over de daglige opgaver og bevæge sig derop, hvor man udfører handlinger af mere langsigtet karakter og med varig effekt,” siger Claudia Lindby.

2

Adfærd kommer før KPI En ledelsesstil, der netop gør op med den kortsigtede tilgang, er den helhedsorienterede præstationsledelse, der fokuserer på den adfærd, der ligger forinden resultaterne. Det mener Claudia Lindby, der har vejledt erhvervsledere landet over siden 2007 og bygger sin ekspertise på lederstillinger i store internationale virksomheder som Carlsberg og Coca Cola. “Vi er nødt til at stille skarpt på den adfærd, der ligger forinden KPI’en. På den måde kan vi understøtte den rigtige adfærd, når vi ser den, mens vi skal agere på det, når noget taler imod,” siger hun. Og adfærden er ifølge Claudia Lindby en bred betegnelse, der både opererer på individuelt og kollektivt plan. “Lige så meget power og fremdrift, der ligger i high performance le-


Der er så meget fokus på KPI, at mange glemmer den adfærd, der ligger til grund for den. Præstationsledelse er et komplekst og særdeles udfordrende område, og derfor mener jeg, at medlemmerne får stor værdi af at sparre med andre professionelle i lederstillinger, som alle deltager aktivt. CLAUDIA LINDBY NETWORK DIRECTOR NETVÆRKET PRÆSTATIONSLEDELSE

delse, lige så meget handler det om at få alle dele til at spille sammen. For eksempel kan man som leder let komme til at fokusere på systemerne før medarbejderne, eller glemme ens egen rolle og de afgørende signaler,” forklarer hun. Tal dig til performance En undersøgelse fra Lumesse, en af verdens førende talent management virksomheder, viser, at virksomheder med gode udviklingsplaner for deres medarbejdere får dobbelt så meget ud af dem og 27 procent mindre opsigelser. Det overrasker ikke Claudia Lindby. “For at lave et high performance team er man nødt til at have folk med. Og utallige undersøgelser viser jo, at en højt motiveret og engageret medarbejder performer bedre og mere sustainable end en, som ikke er,” siger hun.

NETWORK DIRECTOR Claudia Lindby har siden 2007 hjulpet ledere i det danske erhvervsliv med at integrere menneskelige styrker i virksomhedens mål og retning - som selvstændig såvel som senior konsulent hos Tack International. I sin coaching trækker Claudia Lindby på mange års erfaring fra stillinger som bl.a. Marketing Director, Business Development Director og Marketing VP i Carlsberg Breweries og Coca-Cola.

Claudia Lindby understreger, at årlige medarbejdersamtaler ikke er nok. Optimeringen skal ske gennem løbende og daglig performance feedback. “For at kunne arbejde med sine medarbejdere på den måde kræver det tid og ro. Man skal være nærværende, og jævnligt sætte sig ned med dem under fire øjne og lytte. Det er der rigtig mange ledere, der ikke får gjort. Og feedback er jo ikke altid positiv; det har mange danske ledere svært ved, og dermed mister vi værdifulde feedback loops, som den enkelte medarbejder kan bruge til at løfte sin præstation. Her svigter vi dem ofte”.

3


HVEM OPTAGER VI I NETVÆRKET? Netværket er rettet mod modige og ambitiøse ledere, som ønsker fornyet indsigt i egne ledelseskompetencer. Vi fokuserer på high performance ledelse, og hvordan du og din virksomhed bedst kan præstere på højt niveau over lange perioder.

Din titel er ikke afgørende. Det er tilgengæld din erfaring og din lyst til at udfordre dig selv og andre fagligt. Du skal være interesseret i at få nye perspektiver på ledelse serveret af danske og internationale eksperter og ikke mindst en kompetent Network Director.

Jeg har sparret med de andre deltagere - fået deres syn på de ting, jeg går og tumler med. Jeg har fået rigtig god dialog og sparring fra nogen, som har indsigt i den samme industri, så det er kvalificeret feedback på tingene. Vi har et frit rum, hvor vi kan kaste bolde op i luften - og det, synes jeg, er godt at kunne gøre. JENS KRISTIAN KIMPER HEAD OF PRODUCT INNOVATION, DANSKE BANK DELTAGER I FINANCIAL INNOVATION NETWORK

4


INSPIRATION

FRIRUM

I netværksgruppen kan du drøfte dine konkrete udfordringer og du giver andre deltagere feedback på deres. Du bliver udfordret og får sparring på strategier og konkrete problemstillinger fra kompetente og uafhængige netværkskollegaer. Det giver inspiration til nye idéer og videreudvikling, som du kan tage med hjem til din virksomhed.

Netværksgruppen er et frirum, hvor der er plads til at du kan drøfte alt fra hverdagens almene dilemmaer til din virksomheds strategiske udfordringer. Netværket bliver dit fortrolige frirum, hvor du i samråd med andre ledere kan få sparring på personlige udfordringer i forhold til dit arbejdsliv. Du udvikler både faglige og personlige kompetencer til nytte for dig og din virksomhed.

KONKRET VIDEN

FAGLIG KOMPETENCE

Den verden, vi lever i i dag, er helt anderledes end for blot fem år siden. I netværket får du adgang til opdateret og konkret viden, som endnu ikke er nået frem til lærebøger på universiteterne og først senere bliver til pensum på MBA-uddannelserne. Gennem øvelser og diskussion sætter vi fokus på at implementere den nye viden i din virksomhed.

Netværket ledes af en Network Director, som kender din branche og dine udfordringer. Network Directorens opgave er at lede gruppen og tilrettelægge netværksmøderne efter deltagernes behov og ønsker. Samtidig har han et højt fagligt niveau, som sikrer at deltagerne får relevante vidensindspark udefra.

5


MULIGE TEMAER

HIGH PERFORMANCE TEAMS Hvordan går man fra at have en samling af individer til et High Performance team? Det gælder ikke bare om at have de rigtige faglige, sociale og personlige kompetencer under sig. Man skal også arbejde med holdet med respekt for den fase, det er i. Ultimativt skaber vi et high performance team, der arbejder sammen mod samme mål og tør gå ud på usikker grund.

SUCCESFULD STRATEGIIMPLEMENTERING

Strategiimplementeringer lykkes sjældent som planlagt, og 75 procent af årsagsforklaringen ligger i manglende forankring hos medarbejderne. Vi diskuterer, hvordan man opdyrker den rette organisationskultur, hvilken modstand man møder hos medarbejderne, og hvordan den bedst håndteres. En hovedopfordring til lederen er: Walk the talk! SUSTAINABLE MOTIVATION Motiverede medarbejdere er gode medarbejdere. Det er bevist at ydre motivationsfaktorer som løn, bonus og titel i bedste fald blot udgør halvdelen af vores motivation. Den anden halvdel er den interne motivation, som skabes i tæt samarbejde med lederen. Vi arbejder målrettet med motivation ud fra konkrete værktøjer som den internationalt anerkendte “Motivation factor”.

6

MENTAL KOMPETENCE Er du som leder sat rigtigt op? Spørg dig selv, om du har det udgangspunkt, der gør, at du er den bedste version af dig - der hvor du oplever dig selv som kreativ og toppræsterende. Din mentale kompetence er din overbevisning og din attitude, der går forud for enhver adfærd, og som i sidste ende har direkte indflydelse på dine KPI’er.


LOCATION

PRAKTISK INFO INDHOLDET AF VORES NETVÆRKSPAKKE

KØBENHAVN NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET

Fire faglige oplæg om året af høj kvalitet med den nyeste viden inden for feltet samt mulighed for - udover netværksmøderne - at deltage i en række konferencer årligt om innovation og tendenser. Hver konference varer to-tre timer og er spredt ud over året. Netværk og workshops med de øvrige deltagere, som giver ny inspiration, indsigt og værktøjer, du kan bruge i dit daglige arbejde. Facilitering og mødeledelse af en faglig anerkendt Network Director, som kender dine udfordringer. Fortroligt forum online, som giver deltagerne mulighed for at sparre med hinanden mellem møderne. Adgang til F5 box; flere årlige live-events, hvor formidling, netværk og samtale smelter sammen i et nyt format. F5 box tager fat i tidens vigtigste tendenser og er på tværs af netværksgrupper. PRIS Et årligt medlemskab koster 19.500 kr. – eksklusive moms pr. deltager. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din virksomhed.

KONTAKT NETWORK MANAGER Emil Frederik Saxtorph Berthelsen Email: emil@f5.dk Telefon: +45 73 70 97 48

F5 Networking ApS Ny Kongensgade 9C, Baghuset 1472 København K Telefon: +45 32 11 00 00 Email: networking@f5.dk

LinkedIn CVR: 35523138

7


NETVÆRK HVORFOR? EKSPERT: BEDST AT NETVÆRKE UDEN FOR VIRKSOMHEDEN Ledere oplever, at det kan være svært at netværke og udveksle erfaring med tætte kollegaer. Derfor anbefaler ekspert, at man opsøger netværk uden for virksomheden. Ledere kan ofte have svært ved at tale åbent om problemer, som de møder i forbindelse med arbejdet i deres virksomhed. Derfor anbefaler netværks-ekspert Christian Waldstrøm, som er medforfatter til bogen ‘Corporate Networking’, at man opsøger et fagligt netværk, hvor man ikke har de samme problemer. “I et netværk uden for virksomheden kommer man til at møde nogen, som minder om én selv, men som ikke er for tæt på. Problemet i virksomheder er, at dine konkurrenter til de spændende projekter, bonusser og forfremmelse sidder lige ved siden af dig. Og så kan det jo være svært at åbne op og få fortalt om de udfordringer, du sidder med,” fortæller Christian Waldstrøm, lektor på Aarhus Universitet og partner i Unilyze. Han mener, at man ikke kan komme udenom, at virksomheder har en udfordring, når det kommer til at have en åben dialog og udveksle erfaring internt:

“Virksomheder er præget af politik, hvor det handler om at opnå en fordelagtig position. Nogle bliver bestyrtede, når man siger det og andre kan nikke genkendende til det. Der vil altid være forskellige dagsordener i virksomheder. En kamp om ressourcer, om du vil. IT-folkene har deres dagsorden, mens produktions- og HR-folkene har en anden agenda”, fortæller netværks-eksperten.

Et spørgsmål om tillid Christian Waldstrøm mener dog også, at et netværk for at fungere bedst kræver en høj grad af tillid mellem deltagerne. “Et netværk kan være et frirum i modsætning til ens virksomhed. Derfor kræver det, at der er en tillid, så man ved, at det, man siger, ikke kommer videre. Der skal være en fortrolighed, som tager noget tid at bygge op.” Men når først tilliden er på plads, så giver netværket også en konkret gevinst - både for lederne personligt og for virksomheden.

Det væsentligste er, at jeg har lært en masse nye faglig relevante mennesker at kende. Vi er et par stykker i netværket som har dannet en lille arbejdsgruppe og nu er vi i gang med at lave et helt nyt produkt. Det er fantastisk! Hvis ikke jeg var med i netværket, så havde vi nok ikke fået den produktidé. MICHAEL EMBORG PROTOTYPE COORDINATOR, ROCKWOOL DELTAGER PÅ NETVÆRKET FREMTIDENS BYGGERI

F5 NETWORKING APS . NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET . 1472 KØBENHAVN K . TELEFON: +45 32 11 00 00 . EMAIL: NETWORK@NETWORKING-ILAB.DK

Præstationsledelse - F5 Networking (EB)  
Præstationsledelse - F5 Networking (EB)  

Network Manager: Emil Frederik Saxtorph Berthelsen